Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 130 din 24 iunie 2020  privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele  de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 130 din 24 iunie 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 562 din 29 iunie 2020
    Având în vedere prevederile art. 99 lit. e), l) şi m), precum şi cele ale art. 130 alin. (1) lit. d), d^1) şi q) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi d) şi ale art. 10 alin. (1) lit. j), lit. o) pct. 2 şi lit. q) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare punctele de interconectare, se efectuează prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul Platformei regionale de rezervare de capacitate, denumită în continuare PRRC, operată de „Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság“ - FGSZ Ltd., cu respectarea Regulilor de operare a PRRC şi a calendarului de licitaţie publicat anual de către Reţeaua europeană a operatorilor de transport şi de sistem de gaze naturale - ENTSOG.

    ART. 2
    (1) Produsele de capacitate standard oferite de Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. prin intermediul licitaţiilor organizate în cadrul PRRC în punctele de interconectare, pe ambele direcţii de transport al gazelor naturale, sunt cele definite la art. 9 din Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013.
    (2) Preţul de rezervă aferent fiecărui produs de capacitate standard licitat pe PRRC se obţine prin aplicarea factorilor de transformare pentru condiţiile de referinţă, conform SR ISO 13443:2005 - „Gaz natural. Condiţii de referinţă standard“, la tarifele de rezervare în vigoare în perioada de utilizare a capacităţii rezervate, aferente fiecărui produs de capacitate standard în punctele de interconectare, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.

    ART. 3
    Prin derogare de la prevederile art. 26 alin. (1) din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, contractul-cadru de transport al gazelor naturale încheiat pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. şi utilizatorii reţelei este cel prevăzut în anexă şi se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitaţiei/licitaţiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziţie de către operatorul PRRC.

    ART. 4
    (1) În vederea rezervării de capacitate, utilizatorul reţelei (UR) are obligaţia de a încheia cu OTS un contract-cadru de transport al gazelor naturale în baza căruia poate accesa unul sau mai multe produse de capacitate standard oferite.
    (2) Contractul-cadru se încheie cu cel puţin 14 zile înainte de data primei participări a UR la o licitaţie pentru rezervare de capacitate.

    ART. 5
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. are obligaţia de a publica pe pagina sa de internet, în limba română şi în limba engleză, prezentul ordin, Regulile de operare a PRRC, precum şi prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între aceasta şi operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, relevante pentru derularea contractelor de transport.

    ART. 6
    Participarea unui UR în cadrul fiecărei licitaţii organizate în conformitate cu Regulile de operare a PRRC, în vederea alocării de capacitate în punctele de interconectare, este supusă procesului de validare de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., în măsura în care UR depune, cu cel puţin 24 de ore înainte de deschiderea licitaţiei, în cazul licitaţiilor pentru produsele de capacitate zilnice şi intrazilnice, respectiv cu cel puţin 5 zile înainte de deschiderea licitaţiei, în cazul celorlalte licitaţii, o garanţie financiară de participare, constituită în favoarea Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., în vederea stabilirii limitei de credit ce urmează a fi acordată acestuia în vederea participării la licitaţia pentru rezervarea capacităţii.

    ART. 7
    (1) Nivelul garanţiei financiare de participare este apreciat, pe propria răspundere, de către UR, pe baza estimărilor sale referitoare la preţul de adjudecare a licitaţiei ce ar urma să fie asumat de către acesta, astfel:
    a) pentru produsul de capacitate standard intrazilnic/ zilnic/lunar, nivelul garanţiei este egal cu valoarea capacităţii solicitate;
    b) pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual, nivelul garanţiei este egal cu valoarea medie lunară a capacităţii solicitate.

    (2) Garanţia financiară de participare poate fi constituită în numerar, virament bancar în contul bancar al operatorului de transport şi de sistem (OTS), în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanţiei, sub formă de cont garantat (depozit colateral) şi/sau de scrisoare de garanţie bancară, în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei.
    (3) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. acceptă scrisori de garanţie bancară eliberate de către bănci care au rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard & Poors, Moody’s sau Fitch, cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.
    (4) Garanţia financiară de participare este valabilă cel puţin 75 de zile calendaristice de la data de începere a perioadei de utilizare a capacităţii aferente produsului standard de capacitate solicitat.
    (5) Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. are dreptul de a reţine garanţia financiară de participare atunci când UR nu constituie garanţia financiară de plată în condiţiile menţionate în contractul-cadru.
    (6) Garanţia financiară de participare este returnată UR în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei financiare de plată sau de la data efectuării plăţii în avans, în cazul în care UR a optat pentru această modalitate de plată, respectiv în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încheierii licitaţiei pentru rezervarea de capacitate, în cazul în care, în urma licitaţiei, UR nu i-a fost alocată capacitate de transport.
    (7) La solicitarea UR, garanţia financiară de participare poate fi păstrată de către OTS în scopul constituirii limitei de credit pentru participarea acestuia la alte licitaţii de capacitate.
    (8) Limita de credit acordată UR în vederea participării la licitaţie pentru rezervarea capacităţii este egală:
    a) cu valoarea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) lit. a), pentru produsul de capacitate standard intrazilnic/zilnic/lunar;
    b) cu valoarea garanţiei financiare prevăzute la alin. (1) lit. b), multiplicată cu numărul de luni aferente produsului de capacitate standard solicitat, pentru produsul de capacitate standard trimestrial/anual.


    ART. 8
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 49-62 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile de nominalizare/renominalizare a cantităţilor de gaze naturale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 312/2014 al Comisiei din 26 martie 2014 de stabilire a unui cod de reţea privind echilibrarea reţelelor de transport de gaz şi se aplică în baza contractului-cadru şi a acordurilor de interconectare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 69-69^3 din Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, procedurile de corelare, regulile de alocare ale cantităţilor de gaze naturale şi de echilibrare operaţională, precum şi procedurile de comunicare în caz de evenimente excepţionale în punctele de interconectare sunt stabilite în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind interoperatibilitatea şi schimbul de date şi se aplică de către OTS în baza prevederilor acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Naţională de Transport al Gazelor Naturale „Transgaz“ - S.A. şi operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României.
    (3) Înainte de încheierea/modificarea acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, UR îşi pot prezenta observaţiile cu privire la procedurile de corelare, regulile de alocare a cantităţilor de gaze naturale şi de echilibrare operaţională, precum şi procedurile de comunicare în caz de evenimente excepţionale, în cadrul consultărilor publice comune organizate de OTS adiacenţi în conformitate cu prevederile art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 703/2015 al Comisiei din 30 aprilie 2015 de stabilire a unui cod de reţea pentru normele privind interoperatibilitatea şi schimbul de date.

    ART. 9
    (1) UR are dreptul fie să transfere către alţi UR dreptul de utilizare a capacităţii rezervate, fie să transfere complet drepturile şi obligaţiile aferente capacităţii rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale.
    (2) Transferurile prevăzute la alin. (1) pot fi încheiate doar între UR care au în derulare un contract-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate la punctele de interconectare, încheiat cu OTS.
    (3) Natura capacităţii care face obiectul transferului - fermă, întreruptibilă - şi tipul acesteia - grupată, negrupată - nu se schimbă prin transfer.
    (4) Doar UR care deţine capacitatea rezervată are dreptul să iniţieze un transfer. Transferurile se realizează prin intermediul PRRC, conform Regulilor de operare ale PRRC.
    (5) Capacitatea rezervată de UR care poate face obiectul transferului este cea aferentă produselor de capacitate anuale, trimestriale şi lunare.
    (6) Cererile de transfer, pentru o perioadă începând cu ziua gazieră D, se transmit în PRRC până cel târziu în ziua gazieră D-1, ora 12,00.
    (7) OTS refuză transferul, dacă „UR iniţial“ a nominalizat această capacitate pentru o zi gazieră din perioada pentru care se solicită transferul.

    ART. 10
    (1) Un UR denumit „UR iniţial“ poate transfera, cu acordul OTS, către alt UR denumit „UR beneficiar“ dreptul de utilizare a capacităţii rezervate, în integralitatea acesteia sau a unei părţi din aceasta.
    (2) „UR beneficiar“ îşi asumă toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din transferul dreptului de utilizare a capacităţii, cu excepţia obligaţiei de plată a capacităţii pentru care a obţinut dreptul de utilizare.
    (3) „UR iniţial“ îşi asumă obligaţia de plată a capacităţii care a făcut obiectul transferului dreptului de utilizare către UR beneficiar.

    ART. 11
    (1) Un UR denumit „UR iniţial“ poate transfera complet, cu acordul OTS, către alt UR denumit „UR beneficiar“ drepturile şi obligaţiile aferente capacităţii rezervate, ce decurg din contractul-cadru de transport al gazelor naturale, pentru întreaga capacitate rezervată sau pentru o parte din aceasta.
    (2) „UR beneficiar“ îşi asumă toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din transfer, inclusiv obligaţia de plată a capacităţii care face obiectul acestui transfer.
    (3) OTS aprobă transferul complet al drepturilor şi obligaţiilor cu condiţia ca „UR beneficiar“ al transferului să constituie garanţia financiară de plată în conformitate cu prevederile contractului-cadru, până la ora 12,00 a zilei gaziere D-1.
    (4) OTS modifică în mod corespunzător capacitatea rezervată de UR în baza contractelor-cadru încheiate atât cu UR iniţial, cât şi cu UR beneficiar.

    ART. 12
    Se aprobă contractul-cadru de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 13
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri pentru rezervarea capacităţii de transport în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 948 din 24 noiembrie 2016, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2013 pentru aprobarea Regulilor privind prestarea serviciului de transport gaze naturale de tip backhaul, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 138 din 15 martie 2013.

    ART. 14
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. şi UR duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea acestora.

    ART. 15
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 15 iulie 2020.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 24 iunie 2020.
    Nr. 130.
    ANEXA 1

    CONTRACT-CADRU
    de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a
    Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale
    din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României
    Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A., cu sediul în Mediaş, piaţa Constantin I. Motaş nr. 1, judeţul Sibiu, tel. 0269-803333, 0269-839031, e-mail cabinet@transgaz.ro, număr de ordine J32/301/2000, cod de înregistrare fiscală RO13068733, cont virament IBAN RO 09 RNCB 0231 0195 2531 0001, deschis la B.C.R. Mediaş, reprezentată legal prin ………..........................................., în calitate de prestator al serviciului de transport, denumită în continuare operatorul de transport şi de sistem sau OTS, pe de o parte,
    şi
    ......................................................, reprezentată legal prin ………....................., în calitate de utilizator al Sistemului naţional de transport al gazelor naturale (SNT) şi beneficiar al serviciilor de transport, denumit în cele ce urmează utilizator al reţelei sau UR, pe de altă parte, denumite individual partea şi împreună părţile, au convenit încheierea prezentului contract de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare ale Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu alte sisteme de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare punctele de interconectare.
    I. Terminologie; legislaţie şi alte documente aplicabile
    ART. 1
    (1) Termenii utilizaţi în contractul de transport al gazelor naturale pentru rezervarea de capacitate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport al gazelor naturale din România cu sistemele de transport al gazelor naturale din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumit în continuare Contract, sunt definiţi în Regulamentul (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, în Regulamentul (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în Codul reţelei pentru Sistemul naţional de transport al gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Codul reţelei.
    (2) Prevederile prezentului contract sunt completate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/459 al Comisiei din 16 martie 2017 de stabilire a unui cod al reţelei privind mecanismele de alocare a capacităţii în sistemele de transport al gazelor şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 984/2013, Regulamentului (CE) nr. 715/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condiţiile de acces la reţelele pentru transportul gazelor naturale şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.775/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cu dispoziţiile din Codul civil, din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, din reglementările Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) şi cu prevederile acordurilor de interconectare pentru punctele de interconectare, încheiate între Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale „Transgaz“ - S.A. şi operatorii sistemelor de transport adiacente din statele membre ale Uniunii Europene învecinate României, denumite în continuare acorduri de interconectare, precum şi cu prevederile Regulilor de operare ale Platformei regionale de rezervare de capacitate, platformă denumită în continuare PRRC.


    II. Obiectul contractului
    ART. 2
    (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu rezervarea produselor de capacitate standard de transport în punctele de interconectare, în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.
    (2) În situaţia în care produsul de capacitate standard de transport adjudecat în punctele de interconectare constă în rezervarea de capacitate de transport pe direcţia de ieşire din România, obiectul contractului prevăzut la alin. (1) se completează cu ansamblul de activităţi şi operaţiuni desfăşurate de OTS pentru sau în legătură cu transportul prin Sistemul naţional de transport al gazelor naturale (SNT) al cantităţilor de gaze naturale, exprimate în unităţi de energie, până la punctele de interconectare.
    (3) Capacitatea de transport rezervată în punctele de interconectare este exprimată în kWh/h (25°C/0°C) sau în kWh/zi (25°C/0°C).
    (4) Capacitatea alocată UR în urma licitaţiilor desfăşurate conform Regulilor de operare ale PRRC este cea specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitaţiei/licitaţiilor.
    (5) Prevederile prezentului contract se completează cu mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitaţiei/licitaţiilor organizate în cadrul PRRC, pus/puse la dispoziţie de către operatorul PRRC.
    (6) Echilibrarea comercială, facturarea dezechilibrelor, precum şi alocarea către UR a diferenţei între cheltuielile şi veniturile rezultate din acţiunile de echilibrare întreprinse de către OTS se realizează în conformitate cu prevederile Codului reţelei.


    III. Durata contractului
    ART. 3
    (1) Prezentul contract intră în vigoare la data semnării de către părţi.
    (2) Prezentul contract se încheie pentru perioada cuprinsă între zz/ll/aaaa şi 1/10/aaaa.
    (3) Durata produselor de capacitate rezervate este specificată în mesajul electronic/mesajele electronice de confirmare a adjudecării licitaţiei şi trebuie să se încadreze în perioada de valabilitate a contractului.


    IV. Măsurarea gazelor naturale la punctele de intrare/ieşire în/din SNT
    ART. 4
    (1) Măsurarea cantităţilor de gaze naturale şi determinarea cantităţilor de energie intrate în/ieşite din SNT prin punctele de interconectare se fac în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.
    (2) Gazele naturale vehiculate prin punctele de interconectare trebuie să respecte condiţiile minime de calitate prevăzute în acordurile de interconectare.


    V. Tarife aplicabile. Modalităţi şi condiţii de facturare şi plată
    A. Dispoziţii generale
    ART. 5
    (1) UR plăteşte OTS contravaloarea capacităţii de transport rezervate, stabilită în baza tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventuala primă de licitaţie rezultată în urma derulării licitaţiei. În situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2), UR plăteşte suplimentar OTS tariful aferent componentei volumetrice, aplicabil pentru cantitatea de gaze naturale transportată, stabilită în baza alocărilor finale, în perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată.
    (2) După caz, UR plăteşte suplimentar OTS tarifele prevăzute în Codul reţelei. Plata contravalorii facturilor emise în acest sens se realizează în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (3) Facturarea contravalorii serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacităţii rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare şi a cantităţilor de gaze naturale stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordului de interconectare.
    (4) Facturarea contravalorii serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prestate se realizează în lei, în baza capacităţii rezervate, a numărului de ore din perioada de facturare în care serviciile de transport nu au fost limitate/întrerupte şi a cantităţilor de gaze naturale, stabilite în baza alocărilor finale, efectuate în conformitate cu prevederile acordurilor de interconectare.
    (5) Modalitatea de plată, precum şi desemnarea băncilor agreate pentru derularea operaţiunilor bancare se stabilesc de comun acord, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
    (6) Plata contravalorii facturilor emise în conformitate cu prevederile alin. (3) şi (4) se face în termenele prevăzute în prezentul contract. În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenul se socoteşte împlinit în următoarea zi lucrătoare.
    (7) Plata în avans a contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se realizează până la data de începere a prestării serviciului de transport în baza facturii de avans emise în acest sens.
    (8) Obligaţia de plată este considerată îndeplinită la data intrării sumelor respective totale în contul OTS.


    B. Produs anual, trimestrial şi lunar
    ART. 6
    (1) Plata contravalorii facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport se face în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.
    (2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:
    a) în situaţia în care UR nu optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR, până la data de 15 a lunii următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, o factură aferentă serviciilor de transport prestate pentru luna precedentă, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) în situaţia în care UR optează pentru plata în avans, OTS emite şi transmite UR:
    (i) cu minimum 5 zile calendaristice anterior datei de începere a fiecărei luni de prestare a serviciilor, o factură de plată în avans, a cărei valoare este egală cu valoarea capacităţii rezervate calculată pentru perioada lunii de prestare a serviciilor, la care se adaugă, în situaţia prevăzută la art. 2 alin. (2) din contract, valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul contractual al capacităţii pentru aceeaşi perioadă;
    (ii) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, o factură de regularizare a plăţii, întocmită în baza alocării lunare.    ART. 7
    (1) Plata contravalorii facturilor emise conform alin. (2) lit. a) se face în termen de 5 zile, iar a celor emise conform alin. (2) lit. b) în termen de 15 zile de la data emiterii facturilor.
    (2) Facturarea contravalorii serviciilor de transport se realizează după cum urmează:
    a) în ziua următoare celei pentru care a prestat serviciul de transport, OTS emite şi transmite UR o factură aferentă capacităţii rezervate la care se adaugă valoarea componentei volumetrice calculată la nivelul alocării zilnice, întocmită în conformitate cu prevederile prezentului contract;
    b) în termen de 15 zile lucrătoare de la sfârşitul lunii de prestare a serviciilor, OTS emite şi transmite UR o factură de regularizare aferentă serviciilor de transport prestate, întocmită în baza alocării finale.
    VI. Drepturile şi obligaţiile OTS
    ART. 8
    OTS are următoarele drepturi:
    a) să încaseze contravaloarea serviciilor prestate şi a majorărilor de întârziere;
    b) să execute garanţia financiară de plată depusă de UR în caz de neplată la scadenţă a facturilor emise;
    c) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport cu un preaviz de 3 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de plată la termenele şi în condiţiile prevăzute în prezentul contract;
    d) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile de la cap. VIII „Garanţii“;
    e) să limiteze sau să întrerupă prestarea serviciilor de transport, în cazul în care UR nu respectă prevederile documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu notificarea UR cu cel puţin 3 zile anterior limitării/întreruperii;
    f) să refuze preluarea în SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile minime de calitate prevăzute în legislaţia specifică;
    g) să factureze UR contravaloarea serviciilor de transport prestate în conformitate cu obiectul prezentului contract, cu respectarea tarifului de rezervare de capacitate aplicabil la momentul în care poate fi utilizată capacitatea rezervată plus eventualul comision rezultat în urma derulării licitaţiei şi a tarifului volumetric aplicabil pentru perioada în care poate fi utilizată capacitatea rezervată, pentru cantitatea de gaze naturale transportată, inclusiv eventualele majorări de întârziere;
    h) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă neplanificate, cu notificarea UR în maximum 6 ore de la luarea la cunoştinţă de către OTS;
    i) să limiteze sau, după caz, să întrerupă prestarea serviciilor de transport în scopul realizării lucrărilor de mentenanţă planificate, cu notificarea UR cu cel puţin 5 zile lucrătoare anterior limitării/întreruperii;
    j) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).


    ART. 9
    (1) OTS, acţionând corect şi prudent, are dreptul să limiteze/întrerupă capacitatea întreruptibilă de transport rezervată de UR, în scopul asigurării funcţionării SNT în condiţii de siguranţă şi de echilibru, în situaţia în care totalul nominalizărilor depăşeşte cantitatea de gaze naturale care poate trece prin punctele de interconectare.
    (2) Motivele întreruperilor pot include, fără a se limita la, următoarele: calitatea gazelor naturale, presiunea, temperatura, profilul de curgere, utilizarea contractelor ferme, lucrările de mentenanţă, restricţiile în amonte sau în aval.
    (3) OTS notifică UR cu privire la limitarea/întreruperea capacităţii întreruptibile de transport, dispusă în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) şi cu respectarea prevederilor acordului de interconectare; notificarea va preciza motivul/motivele care a/au stat la baza întreruperii.

    ART. 10
    OTS are următoarele obligaţii:
    a) să anunţe UR în legătură cu eventualele limitări sau, după caz, întreruperi în prestarea serviciilor de transport în caz de neîndeplinire a obligaţiilor de plată;
    b) să reia prestarea serviciilor de transport în termen de 24 de ore de la data îndeplinirii obligaţiilor de plată ale UR;
    c) să permită accesul UR la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii, în situaţia în care acesta contestă factura emisă;
    d) să preia, să transporte şi să predea UR cantităţile confirmate, exprimate în unităţi de energie, în conformitate cu acordul de interconectare şi cu respectarea condiţiilor de calitate prevăzute în acesta;
    e) să răspundă şi să soluţioneze sesizările UR, referitoare la prestarea serviciilor de transport, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare;
    f) să iniţieze modificarea şi/sau completarea prezentului contract, în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;
    g) toate celelalte obligaţii prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).    VII. Drepturile şi obligaţiile UR
    ART. 11
    UR are următoarele drepturi:
    a) să refuze preluarea la punctele de ieşire din SNT a gazelor naturale care nu respectă condiţiile de calitate prevăzute în legislaţia specifică;
    b) să conteste facturile emise de OTS şi să solicite acestuia accesul la datele/documentele care au stat la baza emiterii facturii;
    c) să solicite OTS să modifice prezentul contract în cazul modificării circumstanţelor care au stat la baza încheierii acestuia;
    d) să transfere către alţi UR fie dreptul de utilizare a capacităţii rezervate, fie să transfere complet drepturile şi obligaţiile aferente capacităţii rezervate;
    e) toate celelalte drepturi prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).


    ART. 12
    UR are următoarele obligaţii:
    a) să plătească integral şi la termen facturile emise de OTS în concordanţă cu prevederile prezentului contract şi ale documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2);
    b) să accepte limitarea/întreruperea serviciului de transport în condiţiile prevăzute de prezentul contract;
    c) să constituie întocmai garanţiile prevăzute la art. 13 şi 14;
    d) toate celelalte obligaţii prevăzute în documentele precizate la art. 1 alin. (2).    VIII. Garanţii
    A. Dispoziţii generale
    ART. 13
    (1) UR poate fi exceptat de la obligaţia de a constitui garanţia financiară de plată prevăzută la art. 14 în favoarea OTS dacă:
    a) face dovada unui rating de creditare, emis de una dintre agenţiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel puţin la acelaşi nivel cu cel acordat OTS, valabil pe perioada derulării prezentului contract;
    b) plăteşte în avans contravaloarea serviciilor de transport conform art. 5 alin. (7).

    (2) În situaţia în care, pe durata prezentului contract, se schimbă fie nivelul de rating acordat UR, fie agenţia emitentă a ratingului în raport cu prevederile alin. (1) lit. a), UR este obligat să notifice OTS în termen de 3 zile de la producerea modificării şi să facă dovada respectării prevederilor contractuale cu privire la modalitatea de constituire a garanţiilor financiare de plată, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii modificării.

    ART. 14
    (1) Garanţia financiară de plată este prezentată de către UR sub formă de:
    a) scrisoare de garanţie bancară în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
    b) virament bancar în contul bancar al OTS în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua încasării garanţiei; şi/sau
    c) cont garantat (depozit colateral) în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei; şi/sau
    d) cont escrow în lei sau echivalentul în euro la cursul Băncii Centrale Europene din ziua emiterii garanţiei.

    (2) OTS acceptă scrisoare de garanţie bancară eliberată de către o bancă care are rating emis de una dintre agenţiile de rating: Standard&Poors, Moody’s sau Fitch, cel puţin la nivel de „investment grade“. Echivalenţa dintre nivelurile de rating acordate de cele trei agenţii este publicată pe pagina de internet a OTS.

    ART. 15
    (1) În situaţia în care UR face dovada bonităţii conform art. 13 alin. (1) lit. a), OTS poate cere, în anumite cazuri justificate, constituirea unei garanţii financiare de plată în conformitate cu prevederile art. 14 sau plata în avans a obligaţiilor de plată care decurg din relaţia comercială cu UR.
    Cerinţele pentru o garanţie sau plată în avans se vor solicita şi explica UR în formă scrisă.

    (2) Pentru serviciile de transport este considerat caz justificat situaţia în care UR este în întârziere de plată pentru o sumă de cel puţin 10% din valoarea ultimei facturi sau din valoarea obligaţiilor de plată parţiale, după ce a fost primită de la OTS o notificare în acest sens.

    ART. 16
    (1) OTS poate executa garanţiile prevăzute în prezentul capitol dacă UR nu îşi îndeplineşte integral sau parţial obligaţiile contractuale sau le îndeplineşte cu întârziere.
    (2) Anterior executării garanţiei, OTS are obligaţia de a notifica UR, precizând obligaţiile care nu au fost respectate.
    (3) Notificarea privind executarea garanţiei este transmisă de către OTS, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de plată a facturilor emise pentru prestarea serviciilor de transport.
    (4) În situaţia executării garanţiei parţial sau total, UR are obligaţia de a reconstitui garanţia la nivelul şi în termenele prevăzute în contract.


    B. Produs anual şi trimestrial
    ART. 17
    (1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei.
    (2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR este egal cu de două ori valoarea medie a facturilor lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare. În cazul mai multor produse de capacitate anuale sau în cazul mai multor produse de capacitate trimestriale, rezervate, succesive, UR va constitui garanţia financiară de plată pentru prima perioadă aferentă primului produs/primelor produse de capacitate rezervată. Pentru următoarele produse de capacitate, UR va constitui/ajusta garanţia financiară de plată cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de începerea perioadei de utilizare a respectivelor produse.
    (3) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
    a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
    b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferenţa dintre nivelul efectiv al garanţiei şi cel precizat la alin. (2).

    (4) Ajustarea nivelului garanţiei de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (2).
    (5) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (2) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

    ART. 18
    (1) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei, opţiunea de plată în avans.
    (2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).
    (3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.
    (4) În cazul în care plata în avans nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a facturii.
    (5) UR poate renunţa la opţiunea privind plata în avans, situaţie în care trebuie să constituie o garanţie financiară de plată în condiţiile art. 13 alin. (1) lit. a) sau ale art. 14 din contract.


    C. Produs lunar
    ART. 19
    (1) UR are obligaţia să prezinte OTS garanţia financiară de plată în suma prevăzută la alin. (2), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei.
    (2) Nivelul garanţiei financiare de plată constituite de UR este egală cu valoarea facturii lunare estimate pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare.
    (3) În cazul în care nivelul garanţiei financiare de plată:
    a) scade cu mai mult de 5% sub nivelul precizat la alin. (2), UR este obligat să suplimenteze nivelul garanţiei financiare în mod corespunzător;
    b) se situează cu mai mult de 5% peste nivelul precizat la alin. (2), OTS este obligat să restituie UR diferenţa între nivelul efectiv al garanţiei şi cel precizat la alin. (2).

    (4) Ajustarea nivelului garanţiei financiare de plată se face în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data la care s-a înregistrat diminuarea/majorarea faţă de nivelul stabilit conform alin. (2).
    (5) Garanţia financiară de plată constituită conform alin. (1) este valabilă începând cu ziua bancară precedentă datei de început a prestării serviciului de transport şi îşi încetează valabilitatea în a 45-a zi calendaristică de la încetarea contractului prin ajungerea lui la termen.

    ART. 20
    (1) UR poate înlătura opţiunea de a constitui o garanţie pentru prestarea serviciului de transport prin efectuarea de plăţi în avans. În acest sens, UR declară OTS, în scris, în termen de maximum 2 zile lucrătoare de la data închiderii licitaţiei, opţiunea de plată în avans.
    (2) Suma de plată în avans este egală cu contravaloarea facturii lunare pentru serviciile de transport aferente următoarei perioade de utilizare, emisă în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) pct. (i).
    (3) Plata în avans/Factura de avans se compensează cu factura de regularizare a lunii pentru care s-a efectuat plata.
    (4) În cazul în care plata în avans respectivă nu acoperă valoarea facturii de regularizare a lunii respective, diferenţa este plătită de către UR la data scadentă a facturii.


    D. Produs zilnic şi intrazilnic
    ART. 21
    Garanţia financiară de participare la licitaţie devine garanţie financiară de plată.    IX. Clauza de confidenţialitate
    ART. 22
    (1) Părţile sunt obligate să păstreze confidenţialitatea datelor, documentelor şi a informaţiilor obţinute din derularea prezentului contract.
    (2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente şi informaţii care:
    a) au fost cunoscute părţii contractante înainte ca ele să fi fost primite de la cealaltă parte contractantă; sau
    b) au fost dezvăluite după ce a fost obţinut acordul scris al celeilalte părţi contractante pentru asemenea dezvăluire; sau
    c) fac obiectul unei obligaţii legale de informare.

    (3) Prevederile prezentului articol produc efecte pentru o perioadă de 5 ani de la încetarea raporturilor contractuale.
    (4) Nerespectarea obligaţiilor care decurg din alin. (1)-(3) atrage răspunderea părţii culpabile, stabilită în conformitate cu prevederile legale.


    X. Răspundere contractuală
    ART. 23
    (1) Neîndeplinirea obligaţiei de plată la termen a facturilor emise pentru prestarea serviciului de transport atrage:
    a) perceperea unei cote a majorărilor de întârziere, calculată asupra valorii neachitate, egală cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor către bugetul de stat, pentru fiecare zi de întârziere:
    (i) începând cu a 16-a zi calendaristică de la data emiterii facturii până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei;
    (ii) începând cu a 6-a zi calendaristică de la data emiterii facturii pentru capacitatea rezervată, până la achitarea integrală a acesteia, inclusiv ziua plăţii, în cazul neîndeplinirii obligaţiei de plată la data scadenţei, în cazul produselor de capacitate zilnică şi intrazilnică.

    b) reţinerea, din garanţia financiară constituită, a sumei necesare pentru a acoperi neplata totală sau parţială a facturilor emise;
    c) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare expirării termenului de 15 zile calendaristice, în cazul neîndeplinirii integrale sau parţiale a obligaţiilor de plată;
    d) limitarea/întreruperea prestării serviciului de transport al gazelor naturale, cu preaviz de 3 zile calendaristice, începând cu ziua imediat următoare în care suma aferentă dezechilibrelor UR depăşeşte valoarea garanţiilor pentru echilibrare.

    (2) În cazul în care data scadenţei este zi nelucrătoare, termenele prevăzute la alin. (1) se decalează în mod corespunzător.

    ART. 24
    (1) Ca efect al neîndeplinirii, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de UR, altele decât obligaţia de plată, OTS are dreptul de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (2) Neîndeplinirea, în tot sau în parte, a obligaţiilor contractuale asumate de OTS conferă dreptul UR de a solicita, în raport cu eventualul prejudiciu înregistrat, daune-interese, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
    (3) Debitorul obligaţiei este de drept în întârziere prin simpla împlinire a termenelor stabilite pentru executarea obligaţiilor contractuale, cu excepţia cazurilor anume stipulate în prezentul contract.


    XI. Forţa majoră/Caz fortuit
    ART. 25
    (1) Forţa majoră este acel eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil, care exonerează părţile de răspundere, în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.
    (2) În situaţia în care forţa majoră nu încetează în termen de 15 zile, în cazul contractelor lunare, respectiv în termen de 30 de zile, în cazul contractelor trimestriale şi anuale, părţile au dreptul să invoce încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre ele să aibă dreptul de a pretinde daune-interese.
    (3) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, prin notificare în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se comunică în maximum 30 de zile de la apariţie.

    ART. 26
    (1) Cazul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevăzut şi nici împiedicat de către partea care ar fi fost chemată să răspundă dacă evenimentul nu s-ar fi produs în condiţiile art. 1.351 din Codul civil.
    (2) Părţile sunt exonerate de răspundere atunci când executarea unei obligaţii a devenit imposibilă datorită unor circumstanţe care nu îi sunt imputabile părţii care trebuia să o îndeplinească.


    XII. Încetarea contractului
    ART. 27
    (1) Prezentul contract încetează:
    a) prin ajungerea la termen a prezentului contract, conform prevederilor art. 3;
    b) prin executarea obligaţiilor contractuale;
    c) de drept, în cazul rezilierii contractului de echilibrare şi acces la punctul virtual de tranzacţionare (PYT) încheiat între OTS şi UR;
    d) prin acordul părţilor;
    e) prin denunţare unilaterală, în caz de faliment, dizolvare sau lichidare, după caz, a partenerului contractual, în baza unei notificări prealabile;
    f) prin denunţare unilaterală, în condiţiile art. 25 şi 26;
    g) prin reziliere, în condiţiile art. 1.552 din Codul civil.

    (2) Încetarea prezentului contract nu produce efecte asupra obligaţiilor contractuale născute în mod valabil pe parcursul derulării prezentului contract, indiferent de momentul scadenţei acestora.
    (3) În cazul încetării contractului înainte de expirarea termenului de valabilitate, conform alin. (1) lit. c), UR este obligat să plătească OTS contravaloarea produselor de capacitate contractată pentru perioada rămasă până la expirarea termenului de valabilitate a contractului.


    XIII. Notificări
    ART. 28
    (1) Părţile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îşi notifice reciproc, la sediul prevăzut în preambulul prezentului contract, orice modificare a circumstanţelor avute în vedere la data semnării acestuia.
    (2) În sensul prezentului contract, prin modificare de circumstanţe se înţelege intrarea în vigoare, modificarea sau abrogarea unui act normativ al cărui obiect de reglementare vizează, în tot sau în parte, prezentul contract.
    (3) Termenul de notificare este de maximum 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstanţe, dacă prin prezentul contract nu se prevede alt termen.
    (4) Notificările între părţi se pot face şi prin fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.
    (5) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.


    XIV. Legea contractului şi soluţionarea litigiilor
    ART. 29
    (1) Prezentul contract este guvernat de legea română.
    (2) Părţile convin ca toate neînţelegerile privind valabilitatea, interpretarea, executarea şi încetarea prezentului contract să fie soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care nu se reuşeşte soluţionarea pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti competente de pe teritoriul României.


    XV. Cesionarea contractului
    ART. 30
    (1) Niciuna dintre părţi nu va putea ceda unui terţ, în orice mod, în tot sau în parte, drepturile şi/sau obligaţiile sale decurgând din prezentul contract decât cu acordul scris al celeilalte părţi, care nu poate fi refuzat nemotivat.
    (2) Notificarea intenţiei de cesionare se înaintează celeilalte părţi cu minimum 10 zile lucrătoare înaintea datei de cesionare planificate.
    (3) Partea notificată are obligaţia de a răspunde motivat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data înregistrării notificării.


    XVI. Clauze finale
    ART. 31
    Prezentul contract se încheie în limba română şi poate fi modificat sau completat prin act adiţional în formă scrisă.


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016