Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 130 din 15 noiembrie 2019  pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 130 din 15 noiembrie 2019 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 931 din 19 noiembrie 2019
    Având în vedere obligativitatea aplicării legislaţiei Uniunii Europene de către România ca stat membru al Uniunii Europene, precum şi faptul că regulamentele Uniunii Europene sunt direct aplicabile, relevante în acest domeniu fiind:
    - Regulamentul (UE) nr. 603/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind instituirea sistemului „Eurodac“ pentru compararea amprentelor digitale în scopul aplicării eficiente a Regulamentului (UE) nr. 604/2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid şi privind cererile autorităţilor de aplicare a legii din statele membre şi a Europol de comparare a datelor Eurodac în scopul asigurării respectării aplicării legii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011 de instituire a Agenţiei europene pentru gestionarea operaţională a sistemelor informatice la scară largă, în spaţiul de libertate, securitate şi justiţie, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Eurodac;
    – Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecţie internaţională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe sau de către un apatrid, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 180 din 29 iunie 2013, denumit în continuare Regulamentul Dublin;
    – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 118/2014 al Comisiei din 30 ianuarie 2014 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.560/2003 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 343/2003 al Consiliului de stabilire a criteriilor şi mecanismelor de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de azil prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei ţări terţe, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 8 februarie 2014, denumit în continuare Regulamentul de implementare a Regulamentului Dublin;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.726 al Parlamentului European şi al Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind Agenţia Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA) şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006 şi a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului, precum şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.077/2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 295 din 21 noiembrie 2018,

    având în vedere funcţionarea sistemului Eurodac în România prin participarea mai multor structuri din cadrul sau din subordinea Ministerului Afacerilor Interne,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 115 alin. (2) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Inspectoratul General pentru Imigrări, denumit în continuare I.G.I., este structura responsabilă de managementul tranzacţiilor electronice cu amprente papilare în format digital între Sistemul central Eurodac şi România. I.G.I. asigură administrarea staţiilor de amprentare din dotare, precum şi conectarea acestora la nodul de comunicaţii al Reţelei de comunicaţii integrate voce/date, denumită în continuare RCVD, a Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.
    (2) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei din cadrul M.A.I., denumită în continuare D.G.C.T.I., este structura responsabilă prin grija căreia se asigură comunicaţiile de date de arie largă prin RCVD, necesare staţiilor de amprentare din locaţiile stabilite pe teritoriul României pentru interoperabilitate cu echipamentele instalate la sediul central al I.G.I.
    (3) D.G.C.T.I. este responsabilă de asigurarea comunicaţiei în vederea transmiterii datelor de la I.G.I. către sistemul central Eurodac prin intermediul reţelei europene de transmitere a datelor TESTA-NG.
    (4) I.G.I. şi Poliţia de Frontieră Română, denumită în continuare P.F.R., sunt structurile din subordinea M.A.I. responsabile de prelevarea amprentelor papilare în format digital, conform Regulamentului Eurodac, şi transmiterea acestora către Punctul naţional de acces Eurodac.
    (5) I.G.I. este structura responsabilă de stocarea, gestionarea şi transmiterea către Sistemul central Eurodac a amprentelor papilare în format electronic transmise de staţiile de amprentare din dotarea I.G.I. şi P.F.R. către sistemul Eurodac, având calitatea de punct naţional de acces Eurodac. I.G.I. este responsabil de gestionarea rezultatelor transmise de Sistemul central Eurodac, respectiv compararea rezultatelor în cazul coincidenţelor şi folosirea lor în cadrul procedurii de determinare a statului membru responsabil, potrivit Regulamentului Dublin.
    (6) Inspectoratul General al Poliţiei Române, denumit în continuare I.G.P.R., prin Institutul Naţional de Criminalistică, este responsabil de stocarea şi gestionarea amprentelor papilare în format electronic transmise de staţiile de amprentare din dotarea I.G.I. şi P.F.R. către sistemul AFIS naţional.

    ART. 2
    Structurile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a sprijini activ acţiunea de implementare şi transmitere a datelor în sistemul Eurodac, gestionarea şi utilizarea răspunsurilor venite de la Sistemul central Eurodac, prin specialiştii anume desemnaţi de către conducerile acestor structuri, care trebuie să participe la întâlnirile de coordonare organizate periodic de către I.G.I. şi care asigură implementarea măsurilor ce intră în responsabilitatea structurilor din care fac parte.

    ART. 3
    (1) Şefii structurilor din cadrul I.G.I. şi al P.F.R. care au în dotare staţiile de amprentare conectate la Eurodac asigură deservirea permanentă a staţiilor de către personal specializat şi instruit în acest sens şi desemnează cel puţin un administrator pentru staţia de amprentare din dotare.
    (2) Administratorul staţiei de amprentare are următoarele obligaţii:
    a) ţine evidenţa operatorilor;
    b) instruieşte operatorii privind utilizarea corectă a staţiei de amprentare;
    c) asigură buna funcţionare a staţiei de amprentare;
    d) comunică cu structura specializată din cadrul I.G.I. ori de câte ori apare un incident de funcţionare.


    ART. 4
    (1) I.G.I. îndeplineşte următoarele atribuţii în vederea implementării datelor şi utilizării sistemului Eurodac:
    a) este responsabil de transmiterea datelor de categorie 1 - solicitanţi de protecţie internaţională, de categorie 3 - străini cu şedere ilegală, de categorie 9 - solicitare de informaţii, şi operaţiuni de actualizare, marcare şi ştergere pentru date de categorie 1 şi de categorie 2;
    b) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanţilor de protecţie internaţională care au împlinit vârsta de 14 ani. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecţie internaţională. Solicitanţii de protecţie internaţională sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia;
    c) amprentează şi verifică în sistem datele de categorie 3 ale străinilor cu şedere ilegală care au împlinit vârsta de 14 ani. Străinii cu şedere ilegală sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia.

    (2) Structurile P.F.R. îndeplinesc următoarele atribuţii în vederea implementării datelor şi utilizării sistemului Eurodac:
    a) sunt responsabile de transmiterea datelor de categorie 2 - străini reţinuţi pentru trecerea ilegală a frontierei externe, precum şi de transmiterea datelor de categorie 1 Eurodac - solicitanţi de protecţie internaţională, dacă cererile de protecţie internaţională au fost depuse la structurile P.F.R.;
    b) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 2 ale străinilor care au împlinit vârsta de 14 ani venind dintr-o ţară terţă şi care nu sunt returnaţi sau reţinuţi pentru trecere ilegală a frontierei externe, astfel cum este definită la art. 1 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data reţinerii pentru trecerea ilegală a frontierei externe. Străinii sunt informaţi, în scris, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi la consecinţele acesteia, utilizând broşura comună prevăzută în anexa XII din Regulamentul de implementare a Regulamentului Dublin;
    c) amprentează şi implementează în sistem datele de categorie 1 ale solicitanţilor de protecţie internaţională care au împlinit vârsta de 14 ani şi depun cereri de protecţie internaţională la structurile P.F.R. Amprentele digitale sunt preluate şi transmise cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 72 de ore de la data depunerii cererii de protecţie internaţională. Solicitanţii de protecţie internaţională amprentaţi sunt informaţi în scris, în condiţiile Legii nr. 122/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la procedura prevăzută de Regulamentul Eurodac şi de Regulamentul Dublin, precum şi referitor la consecinţele acesteia.


    ART. 5
    Pentru operativitate sporită, personalul din cadrul structurilor prevăzute la art. 4 poate utiliza staţiile de amprentare conectate la sistemul Eurodac din dotarea oricărei structuri a M.A.I., cu respectarea metodologiei privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac şi în limitele atribuţiilor stabilite prin prezentul ordin pentru structura din care face parte. În cazul în care staţiile de amprentare conectate la sistemul Eurodac sunt folosite şi în scopuri poliţieneşti, pentru verificări în sistemul AFIS naţional, implementările în baza de date Eurodac au întotdeauna prioritate.

    ART. 6
    Planul de securitate prevăzut la art. 34 din Regulamentul Eurodac este întocmit şi actualizat de către specialişti din cadrul I.G.I. şi al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, denumit în continuare I.G.P.F., şi se aprobă de către şefii acestor structuri. D.G.C.T.I. asigură sprijinul necesar I.G.I. şi I.G.P.F. în vederea întocmirii şi actualizării Planului de securitate, pe linia asigurării comunicaţiilor şi transmiterii de date prin RCVD către sistemul central Eurodac.

    ART. 7
    Metodologia privind utilizarea sistemului naţional de management al tranzacţiilor Eurodac este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 441/2008 pentru stabilirea atribuţiilor autorităţilor responsabile cu implementarea datelor în sistemul Eurodac şi pentru stabilirea metodologiei practice de cooperare în vederea aplicării regulamentelor europene în domeniu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 285 din 11 aprilie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 15 noiembrie 2019.
    Nr. 130.
    ANEXA

    METODOLOGIE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016