Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 130 din 15 mai 2020  pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 130 din 15 mai 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 408 din 18 mai 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 16.255 din 14 mai 2020 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    în temeiul prevederilor:
    - Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/501 al Comisiei din 6 aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2020;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 şi 141 bis din 21 februarie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Cererea unică de plată completată de fermieri conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 2 se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în perioada 2 martie - 15 iunie 2020, conform prevederilor art. 2 lit. l) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii.
    (2) În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, modificările cererilor unice de plată se depun la APIA până la data de 30 iunie 2020 inclusiv. Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 30 iunie, până la data-limită de depunere întârziată a cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 30 iunie 2020, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014."

    2. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020“ capitolul V subcapitolul 1: V.1 „Angajamente şi declaraţii“, la paragraful „Mă angajez să respect următoarele“, punctul 8, nota de subsol*) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Valorile plăţilor compensatorii acordate pentru măsura 13 începând cu anul 2020 sunt prezentate în tabelul următor, iar în cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivităţii), valoarea plăţii scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc valoarea intervalelor de mărime stabilite prin PNDR 2014-2020 după cum urmează:

┌────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ │Plată │
│Submăsura │Praguri │compensatorie│
│M.13 │degresivitate├─────────────┤
│ │ │euro/ha/an │
├───────┬────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │1-50 ha │97 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ANC │50,01-100 ha │73 │
│sM.13.1│ZM ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │100,01-300 ha│30 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │>300 ha │25 │
├───────┼────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │1-50 ha │62 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ANC │50,01-100 ha │46 │
│sM.13.2│SEMN├─────────────┼─────────────┤
│ │ │100,01-300 ha│25 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │>300 ha │25 │
├───────┼────┼─────────────┼─────────────┤
│ │ │1-50 ha │75 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ANC │50,01-100 ha │56 │
│sM.13.3│SPEC├─────────────┼─────────────┤
│ │ │100,01-300 ha│25 │
│ │ ├─────────────┼─────────────┤
│ │ │>300 ha │25 │
└───────┴────┴─────────────┴─────────────┘

    Pentru UAT care au fost eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13.2, dar care au devenit neeligibile în urma actualizării procesului de fine tuning începând cu anul 2019, în anul 2020 plata acordată este de 25 euro/ha/an, indiferent de suprafaţa angajată."

    3. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020“, capitolul V subcapitolul 3 secţiunea 2 V.3.2 „Angajamente şi declaraţii*) - M11- Agricultură ecologică, Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică (sM11.1)“, paragraful „Angajamente“, punctul 1 va avea următorul cuprins:
    "1. - Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică în fiecare an pentru care solicit sprijin. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare se prelungeşte până la data de 15 iunie inclusiv, conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. La anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020“ capitolul V subcapitolul 3 secţiunea 3 V.3.3 - „Angajamente şi declaraţii“ - M11 „Agricultură ecologică“ submăsura 11.2 „Sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică“ (SM11.2) paragraful „Angajamente“, punctul 1 va avea următorul cuprins:
    "1. - Mă angajez să mă înregistrez ca operator în agricultura ecologică în fiecare an pentru care solicit sprijin. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare se prelungeşte până la data de 15 iunie inclusiv, conform Ordinului MADR nr. 1.253/2013, cu modificările şi completările ulterioare."

    5. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020. Informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin“, partea V „Angajamente şi declaraţii“, secţiunea „Depunerea cererii unice de plată“, primul paragraf va avea următorul cuprins:
    "Fermierii depun o singură cerere unică de plată, chiar dacă deţin suprafeţe de teren şi/sau exploataţii zootehnice cu cod ANSVSA în diferite localităţi sau judeţe. Cererea unică de plată, completată de către fermieri, se depune la centrele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) în perioada 2 martie-15 iunie 2020, conform prevederilor art. 2 lit. l) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi se înregistrează în sistemul IACS. Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014."

    6. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020“ partea V „Angajamente şi declaraţii“, secţiunea „Schemele de plăţi directe şi măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2020“, punctul 6 „Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT) în sectorul vegetal şi zootehnic“ paragraful ANT 2 - in pentru fibră şi ANT3 - cânepă pentru fibră, a 2-a liniuţă va avea următorul cuprins:
    " etichetele oficiale aplicate pe ambalajele seminţelor certificate oficial, în conformitate cu Directiva 2002/57/CE a Consiliului privind comercializarea seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre până la 15 iunie 2020 inclusiv fără penalităţi şi până la 10 iulie 2020 inclusiv cu penalităţi de 1% întârziere, pentru fiecare zi lucrătoare."

    7. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020“, partea V „Angajamente şi declaraţii“, secţiunea 8 „Măsuri de dezvoltare rurală“, paragraful „Măsura 11“ va avea următorul cuprins:
    "În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente în termen:
    - copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform anexei nr. 1 la Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vizată de către DAJ şi valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv). Conform art. 2 alin. (1^6) din Ordinul MADR nr. 1.253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în fiecare an, până la data de 15 iunie (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea în sistemul de agricultură ecologică [de a depune documentaţia prevăzută la art. 2 alin. (10) la DAJ];
    – copia documentului justificativ (certificat de conformitate/ master certificat/certificat de confirmare a conversiei) şi anexa la certificat conformă anexei nr. 6 la Ordinul MADR nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la APIA până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv. Documentul justificativ şi anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Lipsa documentului/depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafeţelor de la plata M11 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare."

    8. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020“, partea V „Angajamente şi declaraţii“ secţiunea „Modificarea cererii unice de plată“ punctul 2 „Completarea cererii unice de plată (formularul de adăugare M2)“, paragraful referitor la termenul-limită va avea următorul cuprins:
    "Termenul-limită pentru depunere la APIA a formularelor de tip M1, M2, în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, este până la data de 30 iunie 2020 inclusiv, fără aplicarea de penalităţi.
    Fermierii pot depune modificări ale cererii unice de plată după data de 30 iunie 2020, până la data-limită de depunere întârziată a cererilor unice de plată (10 iulie 2020), cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, dacă modificarea cererii unice de plată ar fi fost depusă până la data de 30 iunie 2020, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014.
    Formularele M1 şi M2 depuse după data de 10 iulie 2020 vor fi primite şi înregistrate, dar sunt considerate inadmisibile, solicitările adăugate/modificate fiind excluse de la plată pentru anul 2020.
    Fermierii care depun aceste tipuri de formulare de modificare, prin care solicită plată şi pentru ANT 2-6 şi/sau/sprijin cuplat, trebuie să bifeze şi în cererea de plată rubrica aferentă schemei de sprijin pentru care solicită sprijin şi să prezinte în termenele prevăzute de legislaţie documentele aferente culturii respective şi/sau noii suprafeţe în conformitate cu schemele pentru care solicită plată."

    9. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020“ partea V „Angajamente şi declaraţii“ secţiunea „Modificarea cererii unice de plată“ punctul 3 „Retragerea solicitărilor din cerere unică de plată (M3),“ paragrafele 2 şi 3 vor avea următorul cuprins:
    "Pentru sectorul zootehnic:
    Prin intermediul formularului de retragere a declaraţiei privind sectorul zootehnic din cererea unică de plată - M3, depus până la data de 15 iunie 2020, sunt permise următoarele operaţiuni:
    - retragerea totală a declaraţiei privind sectorul zootehnic;
    – retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin;
    – retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin;
    – retragerea integrală a schemei de plată solicitate;
    – retragerea unei scheme de plată dacă pentru un animal sunt solicitate două scheme.
    Prin intermediul formularului de retragere a declaraţiei privind sectorul zootehnic din cererea unică de plată - M3, depus după data de 15 iunie 2020 sunt permise următoarele operaţiuni:
    - retragerea totală a declaraţiei privind sectorul zootehnic;
    – retragerea exploataţiilor pentru care se solicită sprijin;
    – retragerea animalelor pentru care se solicită sprijin (doar pentru schemele de plată care nu prevăd o perioadă de reţinere);
    – retragerea integrală a schemei de plată solicitate;
    – retragerea unei scheme de plată pentru un animal (doar pentru schemele de plată care nu prevăd o perioadă de reţinere)"

    10. La anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020“ partea V „Angajamente şi declaraţii“ secţiunea „Modificarea cererii unice de plată“ punctul 7 „Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/unor scheme de plată în campania 2020,“ litera b1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b1) Potrivit art. 11 alin. (2^2) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea calităţii cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Regulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate, aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul paragraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014, cu modificările şi completările ulterioare.
    (1) Rezultatele controalelor încrucişate preliminare se notifică fermierului de către APIA în termen maxim de 26 de zile calendaristice de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, până la data de 13 iulie 2020.

    (2) În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor preliminare menţionate la alin. (2^3), respectiv fermierul notificat de APIA conform alin. (2^3) poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA-online fără penalităţi, până la data de 22 iulie 2020."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 15 mai 2020.
    Nr. 130.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016