Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 129 din 13 noiembrie 2019  privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului  de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 129 din 13 noiembrie 2019 privind constituirea, la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, a Comitetului de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 933 din 20 noiembrie 2019
    Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a regulamentelor privind instituirea sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate, respectiv:
    - Regulamentul (UE) 2017/2.226 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 noiembrie 2017 de instituire a Sistemului de intrare/ieşire (EES) pentru înregistrarea datelor de intrare şi de ieşire şi a datelor referitoare la refuzul intrării ale resortisanţilor ţărilor terţe care trec frontierele externe ale statelor membre, de stabilire a condiţiilor de acces la EES în scopul aplicării legii şi de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008 şi (UE) nr. 1.077/2011, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 327 din 9 decembrie 2017;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.240 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 septembrie 2018 de instituire a Sistemului european de informaţii şi de autorizare privind călătoriile (ETIAS) şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.077/2011, (UE) nr. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1.624 şi (UE) 2017/2.226, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 236 din 19 septembrie 2018;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.860 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind utilizarea Sistemului de informaţii Schengen pentru returnarea resortisanţilor ţărilor terţe aflaţi în situaţie de şedere ilegală, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 7 decembrie 2018;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.861 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere, de modificare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen şi de modificare şi abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.987/2006, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 7 decembrie 2018;
    – Regulamentul (UE) 2018/1.862 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 noiembrie 2018 privind instituirea, funcţionarea şi utilizarea Sistemului de informaţii Schengen (SIS) în domeniul cooperării poliţieneşti şi al cooperării judiciare în materie penală, de modificare şi de abrogare a Deciziei 2007/533/JAI a Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.986/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2010/261/UE a Comisiei, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 312 din 7 decembrie 2018;
    – Regulamentul (UE) 2019/816 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a unui sistem centralizat pentru determinarea statelor membre care deţin informaţii privind condamnările resortisanţilor ţărilor terţe şi ale apatrizilor (ECRIS-TCN), destinat să completeze sistemul european de informaţii cu privire la cazierele judiciare, şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 22 mai 2019;
    – Regulamentul (CE) nr. 767/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 privind Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) şi schimbul de date între statele membre cu privire la vizele de scurtă şedere (Regulamentul VIS), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 218 din 13 august 2008;
    – Regulamentul (UE) 2019/817 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul frontierelor şi al vizelor şi de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2.226, (UE) 2018/1.240, (UE) 2018/1.726 şi (UE) 2018/1.861 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi a Deciziilor 2004/512/CE şi 2008/633/JAI ale Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 22 mai 2019;
    – Regulamentul (UE) 2019/818 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 mai 2019 privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informaţii ale UE în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare, al azilului şi al migraţiei şi de modificare a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, (UE) 2018/1.862 şi (UE) 2019/816, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 135 din 22 mai 2019,

    în vederea stabilirii unui sistem de guvernanţă care să permită implementarea sistemelor europene de informaţii în calendarul stabilit de Comisia Europeană şi Agenţia Uniunii Europene pentru Gestionarea Operaţională a Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spaţiul de Libertate, Securitate şi Justiţie (eu-LISA), precum şi monitorizarea măsurilor aferente, de manieră a garanta că România este pregătită de operaţionalizarea acestora în termen,
    în scopul stabilirii unui mod de cooperare eficient, care să conducă la identificarea şi adoptarea deciziilor necesare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) La nivelul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, se constituie Comitetul de coordonare a noii arhitecturi a sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate, denumit în continuare Comitetul.
    (2) Scopul Comitetului este să coordoneze măsurile de ordin tehnic, legislativ, financiar şi logistic necesare implementării sistemelor europene de informaţii pentru frontieră şi securitate, să monitorizeze stadiul îndeplinirii acestora şi să ia deciziile strategice necesare punerii acestora în aplicare la nivelul unităţilor, instituţiilor şi structurilor aflate în cadrul/subordinea MAI.

    ART. 2
    (1) Comitetul este condus de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale.
    (2) Comitetul este format din câte un reprezentant cu rol decizional al structurilor MAI prevăzute la art. 3, al structurilor MAI care gestionează sisteme europene de informaţii prevăzute la art. 4, precum şi din managerii de proiect prevăzuţi la art. 5 alin. (1), denumiţi în continuare membri ai Comitetului.
    (3) Membrii Comitetului pot fi însoţiţi la reuniuni de maximum doi experţi din cadrul structurii de provenienţă.
    (4) În situaţia în care membrii Comitetului care reprezintă structurile MAI prevăzute la art. 3 şi cei care reprezintă la nivel decizional structurile MAI prevăzute la art. 4 nu pot asigura participarea la reuniuni, aceştia pot fi supliniţi de un reprezentant cu rol decizional din cadrul structurii de provenienţă.
    (5) În situaţia în care managerii de proiect ai sistemelor prevăzuţi la art. 5 alin. (1) nu pot asigura participarea la reuniuni, aceştia sunt înlocuiţi de un reprezentant al structurii de provenienţă care să preia atribuţiile managerului de proiect nominalizat de acesta.
    (6) La reuniunile Comitetului pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai altor structuri din cadrul sau din subordinea MAI sau ai altor instituţii naţionale cu responsabilităţi în domeniu, în funcţie de subiectele aflate pe ordinea de zi.
    (7) În scopul implementării măsurilor stabilite la nivelul Comitetului, secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale emite dispoziţii.

    ART. 3
    Structurile din cadrul sau din subordinea MAI reprezentate în Comitet sunt:
    a) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei;
    b) Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale;
    c) Direcţia fonduri externe nerambursabile;
    d) Direcţia generală financiară;
    e) Direcţia generală logistică;
    f) Direcţia generală juridică;
    g) Direcţia generală management operaţional;
    h) Direcţia generală management resurse umane;
    i) Oficiul responsabilului cu protecţia datelor personale;
    j) Direcţia generală de protecţie internă.


    ART. 4
    Structurile din cadrul sau din subordinea MAI responsabile de gestionarea sistemelor europene de informaţii sunt:
    a) Inspectoratul General al Poliţiei Române - pentru componenta naţională a Sistemului centralizat privind cazierele cetăţenilor terţi (ECRIS-TCN);
    b) Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră - pentru componenta naţională a Sistemului de Intrare/Ieşire (EES) şi a Sistemului european de informare şi autorizare privind călătoriile (ETIAS);
    c) Inspectoratul General pentru Imigrări - pentru componenta naţională a Sistemului pentru compararea amprentelor digitale ale cetăţenilor terţi (EURODAC);
    d) Centrul Naţional SIS - pentru componenta naţională a Sistemului de Informaţii Schengen (SIS);
    e) Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei - pentru componenta de coordonare şi monitorizare a implementării conceptului de interoperabilitate.


    ART. 5
    (1) Gestionarea sistemelor europene de informaţii, aflate în proces de stabilire sau de dezvoltare, se realizează prin intermediul echipelor de proiect coordonate de un manager de proiect din cadrul structurilor de la art. 4 şi compuse din specialişti, în special în domeniile legislativ, informatic, al resurselor umane şi logistic.
    (2) Echipele de proiect gestionează în mod integrat toate aspectele necesare implementării proiectului, colaborând cu alte structuri MAI sau instituţii naţionale cu competenţe în domeniul incident sistemului european respectiv.
    (3) În scopul prevăzut la alin. (2), din echipele de proiect fac parte şi reprezentanţi ai altor structuri MAI cu atribuţii de punere în aplicare sau utilizare a sistemelor europene de informaţii, care facilitează activitatea echipei de proiect la nivelul structurii din care provin şi răspund cu operativitate solicitărilor acesteia ori ale managerului de proiect, pe domeniul de competenţă al propriei structuri.
    (4) Echipele de proiect au obligaţia elaborării unor planuri detaliate ce cuprind măsurile necesare operaţionalizării componentei naţionale a sistemelor europene de informaţii, cu indicarea termenelor şi a persoanelor responsabile de ducerea la îndeplinire a acestora.
    (5) Managerii de proiect au obligaţia de a transmite, lunar, către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale şi către secretariatul Comitetului informaţii cu privire la activităţile desfăşurate în luna anterioară, cu indicarea progreselor înregistrate, a problemelor identificate şi a riscurilor asociate implementării proiectului.
    (6) Conducătorii structurilor MAI cu competenţe în crearea sau dezvoltarea componentei naţionale a sistemelor europene de informaţii poartă responsabilitatea derulării fluente a activităţii echipelor de proiect, acordă prioritate aspectelor semnalate de echipa de proiect sau de managerul de proiect şi dispun măsurile necesare punerii în aplicare a soluţiilor identificate.
    (7) Pe baza informaţiilor cuprinse în planurile prevăzute la alin. (4), secretariatul Comitetului elaborează, cu avizul Direcţiei generale pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei, un plan de ansamblu denumit în continuare Masterplanul sistemelor europene de informaţii.
    (8) Masterplanul sistemelor europene de informaţii se supune aprobării secretarului de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale. Monitorizarea stadiului îndeplinirii acestuia se realizează de către secretariatul Comitetului, împreună cu Direcţia generală pentru comunicaţii şi tehnologia informaţiei.

    ART. 6
    (1) Comitetul se convoacă periodic de către secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale, prin grija secretariatului Comitetului constituit la nivelul Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale.
    (2) Reuniunile Comitetului sunt conduse de secretarul de stat pentru relaţia cu Parlamentul şi relaţii internaţionale.
    (3) Comitetul are următoarele atribuţii:
    a) urmăreşte identificarea măsurilor necesare implementării sistemelor europene de informaţii;
    b) analizează, discută şi identifică soluţii la problemele semnalate de managerii de proiect, ce nu pot fi soluţionate de către echipele de proiect;
    c) facilitează cooperarea între structurile MAI implicate în operaţionalizarea sistemelor europene de informaţii, pentru realizarea implementării la timp a noii arhitecturi a acestora;
    d) acţionează pentru deblocarea sau soluţionarea unor situaţii neprevăzute sau excepţionale în procesul de implementare a sistemelor europene de informaţii;
    e) informează, periodic, conducerea MAI cu privire la progresele înregistrate, problemele întâmpinate sau eventualele riscuri identificate în respectarea calendarului de implementare a componentei naţionale a sistemelor europene de informaţii.


    ART. 7
    Secretariatul Comitetului are următoarele atribuţii:
    a) transmite membrilor Comitetului şi, după caz, altor persoane din cadrul structurilor MAI sau ai altor instituţii naţionale cu responsabilităţi în domeniu invitaţia de participare la reuniunile Comitetului;
    b) la propunerea membrilor Comitetului, întocmeşte ordinea de zi şi pregăteşte, pe baza contribuţiilor acestora, documentele de lucru, pe care le distribuie prin intermediul poştei electronice persoanelor care urmează să fie invitate la reuniunile Comitetului;
    c) în termen de două zile lucrătoare de la încheierea reuniunilor Comitetului, întocmeşte minutele aferente acestora pe care le transmite, în prealabil, pentru a fi convenite şi agreate, în termen de două zile lucrătoare, cu persoanele care au asigurat participarea la respectivele şedinţe; minutele conţin informaţii referitoare la sarcinile stabilite, termenele de soluţionare şi structurile responsabile pentru ducerea la îndeplinire a acestora;
    d) centralizează raportările lunare primite de la managerii de proiect cu privire la stadiul implementării sistemelor europene de informaţii.


    ART. 8
    Dispoziţiile prezentului ordin se aplică activităţilor desfăşurate până la operaţionalizarea în România şi la nivel european a tuturor sistemelor europene de informaţii.

    ART. 9
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela

    Bucureşti, 13 noiembrie 2019.
    Nr. 129.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016