Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 127 din 10 iunie 2020  privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 127 din 10 iunie 2020 privind modificarea şi completarea Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008

EMITENT: Secretariatul de Stat pentru Culte
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 650 din 23 iulie 2020
    În baza art. 22 alin. (1) din Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată,
    în conformitate cu prevederile Ordinului secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016* privind modificarea şi completarea Procedurilor Operaţionale şi elaborarea Procedurilor de Sistem din cadrul Secretariatului de Stat pentru Culte,
    * Ordinul secretarului de stat pentru culte nr. 116/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    având în vedere adresele Ministerului Justiţiei nr. 2/80.881 din 7.11.2014 şi 2/93.232 din 18.11.2014,
    luând în considerare Solicitarea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 1.423 din 19.12.2019,
    luând în considerare Solicitarea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România nr. 500 din 14 mai 2020,
    secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte emite prezentul ordin.
    ART. I
    Statutul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, recunoscut prin Hotărârea Guvernului nr. 189/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 20 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este comunitatea tuturor credincioşilor penticostali, organizaţi în biserici şi filiale autorizate de către acesta, aflate în interiorul şi în afara graniţelor României.
    (2) În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal are la bază următoarele principii:
    a) principiul garantării dreptului la libertatea de gândire, de conştiinţă şi religie al oricărei persoane din România şi din afara graniţelor ei, potrivit Constituţiei şi tratatelor la care România este parte, acesta fiind un principiu fundamental în activitatea Cultului Creştin Penticostal;
    b) principiul nondiscriminării; nicio persoană aparţinând Cultului Creştin Penticostal nu poate fi pusă în situaţie de inferioritate pentru credinţa sa;
    c) principiul autonomiei; în raporturile sale cu statul român, Cultul Creştin Penticostal este autonom. Exercitarea credinţei penticostale se face în baza normelor stabilite de Statutul Cultului Creştin Penticostal, precum şi a actelor şi normativelor interne;
    d) principiul egalităţii; cultele legal recunoscute sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor statale de orice rang. Raporturile Cultului Creştin Penticostal cu alte culte sau organizaţii se realizează pe baza respectului reciproc;
    e) principiul conformităţii cu normele moral-creştine, aşa cum reies ele din Sfânta Scriptură;
    f) principiul sacralităţii familiei; familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, în conformitate cu Sfintele Scripturi, şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea, educaţia şi instruirea copiilor. În sensul prezentului statut, termenii «bărbat» şi «femeie» sunt înţeleşi prin raportare la sexul biologic al individului, ca realitate obiectivă constatată la naştere."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Credincioşii penticostali îşi pot manifesta credinţa religioasă în mod individual sau în public, fără constrângeri sau restricţii. Norma de bază în exercitarea credinţei penticostale este reprezentată de Sfânta Scriptură şi de Statutul Cultului Creştin Penticostal, însoţit de Mărturisirea de credinţă."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Părinţii, tutorii sau alţi reprezentanţi legali au dreptul de a opta pentru educaţia copiilor minori conform propriilor convingeri religioase."

    4. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile locale din ţară şi din străinătate, care în mod liber au adoptat Mărturisirea de credinţă penticostală, se organizează şi funcţionează după prezentul statut şi care sunt autorizate de către Cultul Creştin Penticostal."

    5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se administrează autonom, prin organisme proprii reprezentative, potrivit Sfintelor Scripturi, prezentului statut şi altor hotărâri ale autorităţii bisericeşti competente."

    6. La articolul 9 alineatul (1), literele a) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) biserica locală - poate fi constituită dintr-un număr de cel puţin 10 membri, cu condiţia să aibă credincioşi care îşi pot asuma responsabilitatea conducerii spirituale şi administrative; în caz contrar va funcţiona ca biserică filială;
    ................................................................................................
g) Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România - organizată potrivit regulamentului şi normelor proprii referitoare la sistemul de pensii şi asigurări sociale ale Cultului Creştin Penticostal, denumită în continuare Casa de Pensii şi Ajutoare;"

    7. La articolul 9 alineatul (1), după litera g) se introducdouă noi litere, literele h) şi i), cu următorul cuprins:
    "h) Fundaţia APME - responsabilă de misiunea transculturală, organizată potrivit statutului de organizare propriu şi dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare;
i) Fundaţia AREA (Alianţa pentru Răspândirea Evangheliei Acasă) a Cultului Creştin Penticostal - B.D.A.R., denumită în continuarea Fundaţia AREA - responsabilă de evanghelizarea în România, organizată potrivit statutului de organizare propriu şi dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare."

    8. La articolul 9, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Înfiinţarea, desfiinţarea, modificarea teritorială şi schimbarea titulaturii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se fac prin hotărâri ale Consiliului bisericesc, ţinând seama de cerinţele pastoral-misionare şi luând în considerare organizarea administrativ-teritorială a statului."

    9. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi părţile lui componente, cu excepţia bisericilor filială, sunt persoane juridice de drept privat şi utilitate publică."

    10. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, biserica locală, comunitatea regională, comunitatea teritorială, comunitatea etnică, Institutul Teologic Penticostal, Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal, Fundaţia APME, Fundaţia AREA au dreptul la două coduri unice de înregistrare fiscală, unul pentru activitatea nonprofit şi unul pentru activitatea economică, în condiţiile respectării prezentului statut şi a legislaţiei în vigoare."

    11. Articolul 11 se abrogă.
    12. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Biserica penticostală locală are autonomie funcţională în condiţiile prezentului statut şi are ca normă de credinţă şi practică creştină Sfânta Scriptură, oglindită în Mărturisirea de credinţă.
    (2) Biserica penticostală este apolitică. În cadrul bisericii nu se pot desfăşura campanii electorale."

    13. Articolul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    Scopurile esenţiale ale bisericii penticostale locale sunt:
    a) glorificarea lui Dumnezeu;
    b) păstrarea nealterată şi propovăduirea învăţăturii Sfintelor Scripturi;
    c) ucenicizarea, creşterea spirituală şi educarea credincioşilor;
    d) răspândirea Evangheliei pentru mântuirea celor pierduţi;
    e) practicarea actelor de cult şi a părtăşiei frăţeşti în lăcaşurile de cult şi în afara lor;
    f) ajutorarea celor în nevoi, ca manifestare a dragostei creştine."

    14. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Biserica locală se constituie prin hotărârea Adunării generale de constituire a bisericii şi funcţionează în cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe baza autorizaţiei eliberate de Biroul permanent al Cultului Creştin Penticostal, la cererea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, şi se înscrie în Registrul unic al persoanelor juridice de la sediul cultului.
    (2) În prealabil, comunitatea regională, teritorială sau etnică se va convinge că credincioşii care solicită autorizarea cunosc, acceptă şi respectă prezentul statut şi Mărturisirea de credinţă, că au un pastor local şi dispun de spaţiul necesar funcţionării ca biserică."

    15. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    (1) Biserica filială va fi autorizată în condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (2) şi poate fi constituită dintr-un număr mai mic de 10 membri.
    (2) Din punct de vedere spiritual şi administrativ, biserica filială depinde de o biserică locală ce va fi menţionată pe autorizaţia bisericii filială.
    (3) În situaţia în care se constată îndeplinirea condiţiilor necesare, iar situaţia o cere, se poate solicita comunităţii regionale, teritoriale sau etnice schimbarea autorizării bisericii filială în biserică locală."

    16. Articolul 16 se abrogă.
    17. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    Nicio biserică locală nu poate aparţine Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România dacă nu aparţine unei comunităţi regionale, teritoriale sau etnice, cu excepţia bisericilor care nu sunt situate pe raza unei comunităţi teritoriale existente, care vor fi autorizate prin Departamentul pentru relaţii cu bisericile din diaspora."

    18. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Biserica penticostală locală este legal angajată faţă de terţi, prin semnătura pastorului şi cea a secretarului sau a unui delegat al acestora.
    (2) Bisericile care nu au angajaţi sau activităţi aducătoare de venit pot ţine contabilitatea în partidă simplă."

    19. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Ştampila bisericii este rotundă şi trebuie să conţină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creştin Penticostal, pe circumferinţa exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie denumirea specifică a entităţii, după care urmează judeţul sau ţara în cazul comunităţilor teritoriale."

    20. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Calitatea de membru al bisericii locale se dobândeşte de către persoana care:
    a) s-a întors la Dumnezeu cu pocăinţă şi credinţă, făcând dovada naşterii din nou;
    b) L-a mărturisit pe Isus Hristos în apa botezului ca Domn şi Mântuitor, conform Sfintelor Scripturi;
    c) acceptă Sfânta Scriptură ca autoritate finală a lui Dumnezeu pentru viaţa creştină, precum şi Mărturisirea de credinţă şi prevederile Statutului Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
    d) se înscrie ca membru în evidenţele bisericii."

    21. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Acceptul pentru botezul în apă al persoanelor nou-convertite, aflate la vârsta responsabilităţii, se face la cererea acestora, de către pastorul bisericii sau de pastorul bisericii împreună cu comitetul acesteia. Aceste persoane vor urma un curs de pregătire biblică în vederea însuşirii adevărurilor de bază ale vieţii de credinţă. Vor fi acceptate la botez numai acele persoane care fac dovada unei întoarceri autentice la Dumnezeu."

    22. La articolul 26, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Membrii care pleacă din localitate sau din ţară pentru o perioadă mai mare de 6 luni, indiferent de motivul plecării, trebuie să ceară transferul de la biserica locală, iar la întoarcere vor aduce transferul de la biserica pe care au frecventat-o în perioada absenţei din biserica locală."

    23. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) Calitatea de membru al bisericii încetează prin retragere, transfer, excludere sau deces.
    (2) Retragerea ca membru trebuie să fie comunicată conducerii bisericii în scris.
    (3) Persoanele care pierd calitatea de membru nu au niciun drept asupra bunurilor şi valorilor aduse sub orice titlu în patrimoniul bisericii şi nici urmaşii lor."

    24. La articolul 28, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) să fie implicaţi de către conducerea bisericii în diferite slujbe spirituale sau administrative, potrivit chemării lui Dumnezeu şi în funcţie de calităţile spirituale, capacităţile intelectuale şi disponibilitatea necesară;"

    25. La capitolul III secţiunea a 3-a, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "D. Disciplinarea membrilor. Reguli şi proceduri"

    26. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    (1) Disciplinarea bisericească se exercită de conducerea bisericii, sub îndrumarea pastorului, cu următoarele scopuri:
    a) pentru a îndemna la pocăinţă şi a-l recupera pe cel căzut;
    b) pentru a păstra sănătatea morală şi spirituală a bisericii;
    c) pentru a păstra unitatea şi armonia în cadrul bisericii;
    d) pentru a păstra neştirbită mărturia bisericii în faţa lumii.
    (2) Formele de disciplinare care se aplică în biserică sunt:
    a) mustrare personală de către pastor sau conducătorul bisericii;
    b) mustrare în faţa comitetului bisericii;
    c) retragerea anumitor drepturi, după cum hotărăşte conducerea bisericii;
    d) retragerea tuturor drepturilor de membru;
    e) excluderea; după caz, poate fi însoţită de interdicţia accesului persoanei excluse în lăcaşul de cult al bisericii care a decis excluderea.
    (3) Niciun membru aflat în procesul de cercetare disciplinară nu îşi poate retrage calitatea de membru din biserica locală şi nici nu se poate transfera într-o altă biserică aparţinând Cultului Creştin Penticostal până la finalizarea procesului.
    (4) La transferul într-o altă biserică, membrilor supuşi disciplinei li se va menţiona în adeverinţa de transfer de către pastor şi măsura disciplinară aplicată.
    (5) În situaţii excepţionale, atunci când cazul unui membru ajunge să fie analizat de forurile ierarhice superioare, acestea pot hotărî, în funcţie de caz, măsurile disciplinare ce se impun. Măsura disciplinară se comunică bisericii locale de către sau prin comunitatea regională, etnică sau teritorială de care aparţine.
    (6) În desfăşurarea activităţii sale, biserica poate decide, în cazuri riguros determinate, interzicerea accesului în lăcaşul de cult al unor persoane care tulbură serviciile divine.
    (7) Sancţiunile prevăzute la alin. (2) lit. c), d), e) se trec întrun proces-verbal semnat de conducerea bisericii, se aduc la cunoştinţa celui în cauză şi se comunică Adunării generale.
    (8) Persoana faţă de care s-a aplicat o formă de disciplinare are dreptul de a se adresa în scris, prin contestaţie, comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, ca organ ierarhic superior, în termen de 30 de zile de la comunicarea sancţiunii.
    (9) Aplicarea formei extreme de disciplinare, excluderea, se face cu confirmarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, pentru următoarele abateri:
    a) căderea în păcate grave şi trăirea în păcat;
    b) trăirea nedemnă din punct de vedere moral, trăire care aduce prejudicii grave bisericii şi lucrării lui Dumnezeu;
    c) răspândirea de învăţături şi practici contrare adevărului biblic;
    d) subminarea cu premeditare a unităţii şi autorităţii bisericii prin producerea de dezbinări sau prin răspândirea de zvonuri care pot duce la aceasta;
    e) absenţa îndelungată şi nejustificată de la serviciile divine şi de la activităţile desfăşurate în cadrul bisericii;
    f) săvârşirea unor fapte menite să prejudicieze mărturia Evangheliei, imaginea bisericii şi a slujitorilor ei prin acţiuni în instanţă nejustificate şi intervenţii în spaţiul public."

    27. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    (1) Repunerea în drepturi, respectiv reprimirea celui pus sub disciplină, conform art. 30 alin. (2) lit. c), d) şi e), se face de către pastor împreună cu comitetul bisericii, atunci când acesta:
    a) se căieşte din toată inima de abaterile sale;
    b) face dovada că viaţa lui s-a îndreptat;
    c) se supune rânduielilor bisericii;
    d) cere în scris să fie reprimit.
    (2) În cazul reprimirii celui exclus, aceasta se comunică, în scris, comunităţii regionale, teritoriale sau etnice spre confirmare. Excluderea, precum şi reprimirea vor fi consemnate într-un proces-verbal şi operate în evidenţele de membri ale bisericii.
    (3) Orice formă de disciplinare aplicată de biserica locală va fi respectată în toate bisericile din cadrul Cultului Creştin Penticostal.
    (4) Ridicarea totală sau parţială a sancţiunii de orice formă poate fi făcută numai de biserica sau forul ierarhic superior care a aplicat sancţiunea sau de biserica în care s-a transferat ca membru sub disciplină, în condiţiile alin. (1)."

    28. La articolul 31 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) să participe la slujbele bisericii şi să se implice, după caz, în anumite slujiri, cu acordul conducerii bisericii;"

    29. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 34
    (1) Credincioşii care dovedesc maturitate spirituală şi calităţi de slujire menite să contribuie la desăvârşirea spirituală a celorlalţi membri ai bisericii pot fi ordinaţi ca:
    a) pastori - slujitorii ordinaţi care coordonează toate activităţile pastorale şi administrative ale bisericii şi oficiază toate actele de cult. Ei pot fi pastori coordonatori, pastori asistenţi, pastori de sector, pastori coordonatori de zonă sau pastori delegaţi;
    b) prezbiteri - slujitorii ordinaţi care oficiază toate actele de cult, slujind sub autoritatea unui pastor sau, în cazuri excepţionale, sub autoritatea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, în calitatea de prezbiter cu atribuţii pastorale;
    c) diaconi - slujitorii ordinaţi care oficiază numai Cina Domnului, binecuvântările de copii şi înmormântările, sub îndrumarea pastorului, şi care se ocupă de problema ajutorărilor în biserică.
    (2) Cultul Creştin Penticostal recunoaşte şi exercitarea altor slujbe care contribuie la zidirea bisericii, cum ar fi: misionari, evanghelişti, învăţători, proroci etc.
    (3) Misionarii recunoscuţi în cadrul Cultului Creştin Penticostal pot fi ordinaţi în slujire în conformitate cu prevederile prezentului statut, în vederea slujirii în teritoriul de misiune. La întoarcerea lor în biserică, recunoaşterea lor în biserica locală se face în condiţiile art. 38 alin. (2)."

    30. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Pastorul coordonator are obligaţia de a identifica şi de a recunoaşte chemarea specifică a fiecărui slujitor din partea lui Dumnezeu.
    (2) După consultarea comitetului bisericii, pastorul coordonator va demara procedurile de învestire în lucrarea divină, după caz, prin recunoaştere sau prin actul ordinării, cu rugăciune şi punerea mâinilor.
    (3) Actul ordinării nu se aplică femeilor."

    31. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    Aprobarea slujitorilor în vederea ordinării se face de către Adunarea generală a bisericii, la propunerea conducerii bisericii, prin votul secret a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi."

    32. La articolul 37 alineatul (1), literele a), c), f) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să fie botezat cu Duhul Sfânt, plin de Duhul Sfânt şi să promoveze lucrarea Duhului Sfânt;
    …...................................
c) să nu fi fost sancţionat disciplinar pe linie bisericească, conform art. 29 alin. (2) lit. d) şi e) (excluderea);
    .........................................
f) să aibă vârsta de minimum 22 de ani şi maximum 55 de ani pentru diaconi, vârsta de minimum 24 de ani şi maximum 60 de ani pentru prezbiteri şi vârsta de minimum 27 de ani şi maximum 60 de ani pentru pastori;
    ............................................
h) să nu fi fost divorţat, înainte sau după convertire;"

    33. La articolul 37 alineatul (1), după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) orice excepţie de la condiţiile prevăzute la lit. f) şi g) se admite doar cu aprobarea Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, în cazul diaconilor şi prezbiterilor, şi cu acordul Comitetului executiv al Cultului Creştin Penticostal, în cazul pastorilor."

    34. La articolul 37, alineatele (2) şi (3) se abrogă.
    35. După articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 37^1
    (1) În vederea ordinării sau recunoaşterii, slujitorii propuşi vor fi examinaţi din punct de vedere doctrinar, după cum urmează:
    a) pastorii - de către Comitetul executiv;
    b) prezbiterii şi diaconii - de către conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    c) apostolii, misionarii şi evangheliştii - de către conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.
    (2) Comisia de ordinare a slujitorilor va fi formată din cel puţin 3 pastori, în cazul ordinării pastorilor şi prezbiterilor, şi din cel puţin 2 pastori, în cazul ordinării diaconilor."

    36. La articolul 38, alineatele (2), (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Slujitorii ordinaţi în alte biserici din ţară sau din străinătate, care se înscriu ca membri într-o altă biserică, pot fi supuşi votului de recunoaştere a ordinării de acea biserică, dacă nevoia lucrării o cere, cu avizul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, dar nu mai devreme de un an de la înscrierea ca membru în biserică.
(3) Atunci când o biserică sau un grup de biserici solicită ordinarea unui slujitor membru în altă biserică, acesta trebuie să aibă acordul prin vot secret a două treimi din numărul celor prezenţi la Adunarea generală a bisericii unde este membru sau să se transfere ca membru în biserica ce îl solicită, unde va trebui să întrunească acelaşi procent. În acest caz nu se mai impune condiţia vechimii.
    ................................................
(5) Slujitorii ordinaţi nu pot ocupa funcţii politice de conducere. O asemenea angajare atrage incompatibilitate cu responsabilitatea spirituală. Revenirea la responsabilitatea spirituală se poate face la încheierea mandatului politic, prin consultarea bisericii, cu votul secret a două treimi din numărul celor prezenţi."

    37. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 38^1
    Procedura de alegere şi confirmare a pastorului într-un post vacant va fi următoarea:
    a) comitetul bisericii împreună cu comunitatea regională, teritorială sau etnică propune bisericii candidatul pentru slujba de pastor;
    b) Adunarea generală a bisericii prezidată de un delegat al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice va exprima, prin vot secret, opţiunea faţă de candidatul propus;
    c) candidatul este considerat ales în cazul în care obţine voturile a minimum două treimi din numărul celor prezenţi;
    d) în situaţia unui post vacant de pastor pentru un grup de biserici (sector), procedura de alegere se va efectua în fiecare biserică în parte;
    e) confirmarea pastorului ales se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică;
    f) încadrarea pe post a pastorului ales şi confirmat se face de către comunitatea regională, teritorială sau etnică, la solicitarea scrisă a bisericii."

    38. Articolul 39 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 39
    (1) Calitatea de slujitor poate fi suspendată din următoarele motive:
    a) încălcarea condiţiilor biblice care au stat la baza ordinării;
    b) încălcarea angajamentului solemn de slujitor al bisericii;
    c) abateri de la prevederile prezentului statut;
    d) abateri grave sau repetate de la conduita morală şi spirituală personală;
    e) nerespectarea sistematică a atribuţiilor de slujire.
    (2) În urma sesizării scrise, documentate şi asumate din partea unor persoane, a unui grup de credincioşi sau a bisericii, Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice verifică veridicitatea faptelor sesizate şi decide dacă se impune suspendarea prevăzută la alin. (1).
    (3) În cazul în care sesizarea priveşte diaconii şi prezbiterii, Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice declanşează şi finalizează procedura de suspendare.
    (4) În cazul în care sesizarea priveşte un pastor, Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice o va înainta Comitetului executiv al Cultului Creştin Penticostal, care va delibera asupra situaţiei, verificând condiţiile de legalitate şi legitimitate ale cauzei.
    (5) Pe toată durata procesului de suspendare, părţile implicate în cauză au dreptul la contestaţie, potrivit procedurii de contencios.
    (6) Suspendarea încetează şi partea sancţionată poate reveni în slujire, în condiţiile revizuirii comportamentului şi ale unei hotărâri a aceleiaşi autorităţi care a decis iniţial sancţionarea."

    39. Articolul 40 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 40
    (1) Calitatea de slujitor poate fi revocată în situaţiile prevăzute în art. 39, dacă gravitatea situaţiei o impune. Revocarea operează de asemenea dacă în intervalul suspendării persoana în cauză nu îşi revizuieşte comportamentul sau atitudinea care a dus la aplicarea suspendării.
    (2) Procedura revocării se realizează potrivit art. 39 alin. (2), (3) sau (4).
    (3) Atât pe perioada suspendării, cât şi în cazul revocării se retrage legitimaţia de slujitor.
    (4) Orice hotărâre de disciplinare a unui slujitor se va face în scris, cu motivarea acesteia. Hotărârea motivată se va comunica comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sau bisericii, după caz."

    40. La articolul 42, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Angajarea personalului se poate face de către biserica locală, iar atunci când aceasta nu are posibilitatea, angajarea se va face prin comunitatea regională, teritorială sau etnică, la cererea comitetului bisericii."

    41. La articolul 43, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 43
    (1) Biserica penticostală locală este condusă de pastorul ales de Adunarea generală a bisericii, conform art. 38^1, şi confirmat prin decizia comunităţii regionale, teritoriale sau etnice."

    42. La articolul 44, literele f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) convocarea şi prezidarea şedinţelor comitetului bisericii;
g) convocarea şi prezidarea Adunării generale a bisericii;
h) coordonarea activităţi membrilor comitetului bisericii, precum şi a tuturor compartimentelor bisericii;"

    43. La articolul 44, după litera h) se introducşasenoilitere, literele i)-n), cu următorul cuprins:
    "i) oficierea tuturor actele de cult, ocazii în care poate solicita ajutorul celorlalţi slujitori ordinaţi;
j) ducerea la îndeplinire a tuturor prevederilor prezentului statut şi ale Regulamentului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
k) ducerea la îndeplinire a hotărârilor şi deciziilor autorităţii superioare bisericeşti (comunitatea regională, teritorială sau etnică, Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal, Consiliul bisericesc şi Comitetul executiv) referitoare la activitatea bisericii;
l) pastorul coordonator poate delega cu acordul comitetului bisericii atribuţiile menţionate mai sus;
m) cu aprobarea prealabilă scrisă a preşedintelui comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, reprezintă biserica în justiţie, personal sau prin delegat. În aceeaşi măsură, pastorii, în virtutea angajamentului faţă de Cultul Penticostal depus la ordinare, pot să compară în faţa instanţelor judecătoreşti numai cu aprobarea prealabilă scrisă a preşedintelui comunităţii;
n) pastorul, în desfăşurarea activităţii pastorale, are obligaţia păstrării secretului mărturisirii."

    44. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 45
    Bisericile cu peste 200 de membri pot avea pe lângă pastorul coordonator şi unul sau mai mulţi pastori asistenţi, în raport cu numărul de membri ai bisericii. Aceştia ajută nemijlocit la îndeplinirea atribuţiilor pastorale şi preiau responsabilităţile ce le sunt delegate de către pastorul coordonator."

    45. La articolul 46, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazuri excepţionale, cu acordul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, atunci când situaţia o cere, un slujitor poate fi ordinat pastor şi dacă biserica sau grupul de biserici păstorite are sub 100 de membri."

    46. La articolul 46, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Pastorul va putea deţine o slujbă de conducere până la împlinirea vârstei de 65 de ani, iar dacă biserica şi conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice consideră că încă este eficient în poziţia de conducere, poate sluji până la împlinirea vârstei de 70 de ani."

    47. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    (1) În vederea bunei desfăşurări a activităţii, în cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pot funcţiona pastori de sector, pastori coordonatori de zonă şi pastori delegaţi.
    (2) Pastorii de sector au atribuţiile pastorilor care deservesc bisericile locale, dar le exercită în mai multe biserici care alcătuiesc un sector de slujire.
    (3) Pastorii coordonatori de zonă:
    a) reprezintă autoritatea delegată a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice în teritoriu;
    b) supraveghează şi îndrumă activitatea spirituală şi administrativă a bisericilor de pe teritoriul cel puţin al unui judeţ, al unei regiuni sau ţări în cadrul comunităţilor teritoriale;
    c) primesc sesizări de la pastorii bisericilor din teritoriu cu privire la diferite nevoi spirituale sau abateri de la rânduiala spirituală şi se implică în rezolvarea lor, ţinând cont de responsabilităţile celorlalţi slujitori şi conlucrând armonios cu aceştia;
    d) sesizează preşedintele comunităţii regionale, teritoriale sau etnice cu privire la abaterile slujitorilor de la morala sau doctrina sănătoasă ori de la rânduiala duhovnicească a Cultului Creştin Penticostal şi propun analizarea acestora de către Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice ori de Comisia de disciplină.
    (4) Pastorii delegaţi:
    a) reprezintă autoritatea delegată a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice în bisericile care se află în stare de criză;
    b) mandatul unui pastor delegat este de un an, după care i se poate prelungi delegarea sau poate fi supus votului secret de confirmare, respectând procedurile de la art. 38^1."

    48. Articolul 48 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 48
    (1) Comitetul bisericii locale se compune din pastor, conducător, acolo unde nu este un pastor local, secretar, casier şi mai mulţi membri, după cum decide Adunarea generală.
    (2) Pierderea calităţii de membru în comitetul bisericii are loc atunci când:
    a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;
    b) îşi prezintă demisia;
    c) este demis.
    (3) Demiterea survine în cazul în care:
    a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;
    b) absentează nemotivat de la cinci şedinţe consecutive ale comitetului.
    (4) Procedura demiterii va fi iniţiată de către pastor şi votată de cel puţin ⅔ din membrii comitetului bisericii şi va fi confirmată de Adunarea generală.
    (5) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puţin de cincizeci la sută, atunci pastorul împreună cu comitetul cooptează persoanele ce vor fi supuse alegerii Adunării generale prin vot deschis, care trebuie să întrunească majoritatea simplă.
    (6) Dacă numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai mult de cincizeci la sută, se reorganizează alegerea întregului comitet în cadrul Adunării generale a bisericii, respectând procedura stabilită în Regulamentul electoral.
    (7) În situaţia în care atât pastorul, cât şi comitetul bisericii îşi prezintă demisia din diverse motive, comunitatea regională, teritorială sau etnică de care aparţine biserica organizează alegerea unui nou pastor, respectând procedurile prevăzute la art. 38^1, după care comitetul bisericii va fi ales de către Adunarea generală a bisericii, sub organizarea noului pastor.
    (8) Conducătorul va îndeplini competenţele ce îi sunt delegate de pastor.
    (9) Secretarul ţine evidenţa membrilor bisericii, efectuează corespondenţa, întocmeşte procesele-verbale ale şedinţelor de comitet şi ale Adunării generale şi ţine la zi evidenţa patrimoniului acesteia.
    (10) Casierul răspunde de gestiunea casieriei, păstrează banii şi alte valori, ţine registrele de casă şi de bancă la zi şi efectuează plăţi în baza hotărârilor comitetului bisericii, respectiv a dispoziţiilor de plată semnate de cei în drept. Casierul poate fi numit şi din afara comitetului bisericii.
    (11) Cenzorii vor fi propuşi de către pastor în consultare cu comitetul şi confirmaţi de Adunarea generală. Cenzorii controlează operaţiunile financiar-contabile ale bisericii, consemnând constatările făcute într-un raport de control. Cenzorii pot fi numiţi şi din afara comitetului.
    (12) Ceilalţi membri ai comitetului bisericii vor avea atribuţiile stabilite în cadrul comitetului bisericii."

    49. La articolul 50 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) să aibă o vechime de cel puţin 5 ani în cadrul Cultului Creştin Penticostal şi 2 ani în biserica respectivă; fac excepţie bisericile nou-înfiinţate şi slujitorii ordinaţi, recunoscuţi conform art. 38 alin. (2);"

    50. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 51
    (1) Adunarea generală a bisericii este alcătuită din toţi membrii care beneficiază de drepturi depline şi este statutară dacă s-a anunţat de către pastor sau un delegat al acestuia cu cel puţin două săptămâni înainte, precizându-se scopul, indiferent de numărul celor prezenţi."

    51. La articolul 51, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Adunarea generală ia hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din membrii prezenţi."

    52. La articolul 51 alineatul (3), literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "d) votează candidaţii propuşi spre ordinare;
    ......................................
f) aprobă dobândirea şi înstrăinarea imobilelor;"

    53. La articolul 51 alineatul (3), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
    "g) hotărăşte mutarea lăcaşului de cult la o altă adresă."

    54. La articolul 51, alineatul (6) se abrogă.
    55. După articolul 51 se introduce un nou articol, articolul 51^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 51^1
    În situaţii deosebite, ca urmare a sesizării scrise, motivate şi semnate de majoritatea membrilor comitetului bisericii sau cel puţin o tremie din numărul membrilor bisericii, comunitatea regională, teritorială sau etnică convoacă Adunarea generală a bisericii, cu anunţarea în scris cu cel puţin o săptămână înainte."

    56. Articolul 54 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 54
    Biserica acordă asistenţă spirituală şi morală membrilor şi aparţinătorilor ei, persoanelor din afara ei care i-o solicită, precum şi tuturor categoriilor sociale care au nevoie de asistenţă în orfelinate, aziluri, unităţi de învăţământ, spitale, unităţi militare, penitenciare şi alte unităţi."

    57. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 57
    Biserica poate înfiinţa, organiza şi întreţine, singură sau în asociere cu alte biserici sau organizaţii nonprofit, unităţi de învăţământ creştin de orice grad, unităţi medicale, societăţi misionare, tabere şcolare şi de tineret, orfelinate, aziluri, case de odihnă, edituri, tipografii, mijloace de informare în masă, unităţi productive, cimitire confesionale şi alte activităţi pe linia scopului propus, în spiritul prezentului statut. Angajaţii acestor unităţi pot fi asiguraţi social la Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal."

    58. Articolul 59 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 59
    (1) Biserica locală este proprietara de drept a patrimoniului şi a fondurilor ei, fără niciun amestec din afară.
    (2) Gestionarea patrimoniului şi a fondurilor bisericii se face de către pastor şi comitetul bisericii, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 51 alin. (3) lit. f) şi g).
    (3) În caz de dizolvare a bisericii locale, patrimoniul acesteia va trece la comunitatea regională, teritorială sau etnică de care aparţine."

    59. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 62
    Biserica se întreţine din contribuţiile şi zeciuielile membrilor ei, din donaţii, sponsorizări din partea persoanelor fizice sau juridice din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora, şi din alte activităţi proprii."

    60. La capitolul IV, titlul secţiunii 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA 1
    Constituirea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice
"

    61. Articolul 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 66
    (1) Bisericile locale dintr-una sau mai multe ţări învecinate se pot uni pentru a forma o comunitate penticostală teritorială din diaspora, cu scopul de a se sprijini reciproc în lucrarea de evanghelizare şi de zidire duhovnicească, precum şi pentru a avea un mijloc de reprezentare colectivă în faţa autorităţilor locale şi în relaţiile lor cu conducerea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.
    (2) În cadrul comunităţilor teritoriale pot funcţiona comunităţi zonale.
    (3) Bisericile care se află pe teritoriul unui stat sau al unei comunităţi zonale din aceeaşi comunitate teritorială nu pot aparţine sub nicio formă altei comunităţi teritoriale sau zonale decât aceleia care funcţionează pe teritoriul respectiv. Fiecare comunitate exercită atribuţiunile sale doar în raport cu bisericile din jurisdicţia sa.
    (4) Dobândirea personalităţii juridice se face cu respectarea dispoziţiilor legale specifice statului pe al cărui teritoriu îşi desfăşoară activitatea."

    62. La articolul 69, litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) efectuează, la cerere, angajarea şi plata personalului care deserveşte bisericile locale, din fondurile provenite de la acestea, precum şi angajarea şi plata personalului propriu, validează şi revocă diaconi şi prezbiteri atunci când este cazul;"

    63. La capitolul IV, titlul secţiunii a 3-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 3-a
    Conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice
"

    64. La capitolul IV secţiunea a 3-a, litera A se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "A. Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice"

    65. Articolul 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 71
    (1) Adunarea generală a comunităţii regionale se compune din toţi pastorii legitimaţi şi cu responsabilităţi pastorale în cadrul comunităţii, prezbiterii cu atribuţii pastorale şi câte un delegat la 200 de membri.
    (2) Adunarea generală a comunităţii teritoriale se compune din toţi pastorii legitimaţi în cadrul comunităţii, prezbiterii cu atribuţii pastorale şi câte un delegat la 50 de membri.
    (3) Adunarea generală a comunităţii etnice se compune din toţi pastorii legitimaţi în cadrul comunităţii, prezbiterii cu atribuţii pastorale şi câte un delegat la 25 de membri.
    (4) Adunarea generală a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se convoacă de către Biroul permanent al comunităţii o dată la 4 ani în Adunare generală electivă ordinară şi ori de câte ori este nevoie în Adunare generală extraordinară.
    (5) Adunările generale elective ordinare ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor fi prezidate de către un membru al Comitetului executiv."

    66. După articolul 71 se introduce un nou articol, articolul 71^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 71^1
    Atribuţiile Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice sunt:
    a) primeşte raportul Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi aprobă descărcarea de gestiune pe baza raportului Comisiei de cenzori;
    b) alege Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, Biroul permanent şi Comisia de cenzori;
    c) revocă membrii Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi Biroul permanent atunci când constată că membrii acestora nu mai corespund condiţiilor statutare care au stat la baza alegerii lor;
    d) alege pentru următorii 4 ani reprezentanţii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice în Consiliul bisericesc;
    e) ia orice hotărâri care privesc bunul mers al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice."

    67. La articolul 72, alineatele (3), (3^1), (4) şi (8) seabrogă.
    68. După articolul 72 se introductrei noi articole, articolele 72^1-72^3, cu următorul cuprins:
    "ART. 72^1
    (1) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice se compune din preşedinte, unu sau doi vicepreşedinţi, secretar şi mai mulţi membri, până la completarea numărului statutar. Dintre aceştia se aleg prioritar pastorii coordonatori de zonă.
    (2) Nu se admit mai mult de două mandate consecutive pentru funcţiile de preşedinte, vicepreşedinte şi secretar la nivelul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.
    ART. 72^2
    (1) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor în comitet se descompletează cu mai puţin de cincizeci la sută, atunci circumscripţiile electorale rămase cu mai puţini reprezentanţi în comitet decât în momentul alegerii îşi desemnează noii membri în comitet prin vot.
    (2) Pierderea calităţii de membru în Comitetul comunităţii are loc atunci când:
    a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;
    b) îşi prezintă demisia;
    c) este demis.
    (3) Demiterea survine în cazul în care:
    a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;
    b) absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale comitetului sau cinci pe mandat.
    (4) Procedura demiterii va fi iniţiată de către preşedintele Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi se comunică circumscripţiei din care provine.
    ART. 72^3
    (1) Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:
    a) coordonează activitatea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pe durata mandatului încredinţat;
    b) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    c) pregăteşte lucrările Adunării generale a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    d) ia orice hotărâri necesare pentru bunul mers al comunităţii;
    e) ia hotărâri privind dobândirea şi înstrăinarea de bunuri mobile şi imobile;
    f) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală ale pastorilor şi face propuneri Comitetului executiv în vederea sancţionării celor vinovaţi;
    g) cercetează abaterile de la morala creştină sau de la doctrina penticostală ale celorlalţi slujitori şi ia măsurile ce se impun;
    h) stabileşte sediul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    i) poate solicita cenzorilor comunităţii regionale, teritoriale sau etnice controlul financiar în cadrul bisericilor locale;
    j) aprobă bugetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    k) aprobă, la propunerea Biroului permanent, fişa postului pentru angajaţii comunităţii;
    l) primeşte şi analizează raportul Comisiei de cenzori.
    (2) Cenzorii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice au următoarele atribuţii:
    a) controlează operaţiunile financiar-contabile ale comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, consemnând constatările făcute într-un raport;
    b) înaintează raportul Comisiei de cenzori către Comitetul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice."

    69. Articolul 73 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 73
    (1) Biroul permanent al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este format din preşedinte, unu sau doi vicepreşedinţi şi secretar.
    (2) Biroul permanent soluţionează probleme cu caracter urgent, de natură administrativă, prezintă referate, rapoarte, informări din partea departamentelor sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte şi exacte a Comitetului comunităţii.
    (3) Biroul permanent analizează, investighează şi rezolvă problemele curente, iar pentru alte situaţii decât cele curente prezintă concluziile sale Comitetului comunităţii, care decide asupra modului de soluţionare a acestora.
    (4) Biroul permanent pune în aplicare hotărârile Adunării generale a Comitetului comunităţii regionale, teritoriale şi etnice, Comitetului executiv sau ale Consiliului bisericesc care privesc activitatea comunităţii.
    (5) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care este ultimul an în exerciţiu, se vor organiza alegeri anticipate de către Adunarea generală a comunităţii prin care se votează completarea Comitetului comunităţii şi apoi se votează poziţia în discuţie.
    (6) Biroul permanent elaborează fişa postului pentru angajaţii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice.
    (7) Biroul permanent avizează solicitările bisericii locale privind înstrăinarea şi dobândirea de bunuri imobile cu destinaţie de lăcaş de cult.
    (8) Biroul permanent desemnează delegaţii pentru Adunarea generală şi Congresul Cultului Creştin Penticostal, prin consultare cu pastorii bisericilor."

    70. După articolul 73 se introduce un nou articol, articolul 73^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 73^1
    (1) Preşedintele comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:
    a) conduce activitatea curentă a comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi stabileşte sarcini concrete pentru membrii Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    b) răspunde nemijlocit de activitatea spirituală din cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    c) exercită funcţia de ordonator principal de credite;
    d) întocmeşte împreună cu secretarul proiectul bugetului comunităţii şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare Comitetului comunităţii;
    e) emite decizii de angajare a personalului şi de modificare a drepturilor salariale ale personalului angajat;
    f) prezidează şedinţele Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice şi şedinţele Adunării generale.
    (2) Vicepreşedintele comunităţii regionale, teritoriale sau etnice asigură conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice în lipsa preşedintelui şi preia orice responsabilitate stabilită în fişa postului, pe principiul delegării de autoritate. Delegarea de autoritate se va face în scris atunci când intervin deplasări de lungă durată, incapacitate fizică sau de altă natură.
    (3) Secretarul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte corespondenţa şi procesele-verbale ale Adunării generale şi ale Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    b) ţine orice alte evidenţe necesare activităţii comunităţii regionale, teritoriale sau etnice;
    c) semnează alături de preşedinte toate documentele comunităţii şi îndeplineşte orice alte responsabilităţi stabilite de preşedinte prin fişa postului.
    (4) Ceilalţi membri ai Comitetului comunităţii regionale, teritoriale sau etnice vor avea sarcinile stabilite în şedinţele Comitetului."

    71. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 74
    Personalul angajat al comunităţii regionale, teritoriale sau etnice îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului şi contractului de muncă în baza căruia a fost angajat."

    72. Articolul 75 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 75
    În cadrul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice pot funcţiona diferite comisii de lucru pe domenii de activitate, care îşi vor desfăşura activitatea specifică în baza regulamentelor proprii, avizate de conducerea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice. Angajaţii acestor unităţi vor fi asiguraţi social la Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal."

    73. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 76
    Comunitatea regională, teritorială sau etnică poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităţi de învăţământ de toate gradele, societăţi misionare, unităţi medicale şi farmaceutice, studio radio sau TV şi alte unităţi pentru realizarea scopului propus."

    74. Articolul 79 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 79
    Ştampila comunităţii regionale, teritoriale sau etnice este rotundă şi trebuie să conţină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creştin Penticostal, pe circumferinţa exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România», iar pe un al doilea rând, interior, sub formă de cerc, se scrie denumirea specifică a entităţii, după care urmează ţara, în cazul comunităţilor teritoriale."

    75. Articolul 81 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 81
    (1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este format din toate bisericile penticostale locale, organizate în comunităţi regionale, teritoriale şi etnice, Institutul Teologic Penticostal, Casa de Pensii şi Ajutoare, Fundaţia APME, Fundaţia AREA, bisericile din diaspora care nu aparţin de comunităţile teritoriale şi orice alte entităţi aprobate de Consiliul bisericesc sau de Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România
    (2) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România este instituţia centrală de reprezentare a intereselor generale ale părţilor ei componente.
    (3) Organele de conducere ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:
    a) Adunarea generală;
    b) Consiliul bisericesc;
    c) Comitetul executiv;
    d) Biroul permanent."

    76. Articolul 82 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 82
    (1) Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal este forul superior de conducere al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi este compusă din toţi pastorii în exerciţiu, prezbiterii cu delegaţie pastorală şi din câte un delegat la 1.500 de membri. Bisericile locale care au un număr mai mic de membri se vor asocia prin bună înţelegere şi vor alege delegatul lor la Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal, cu prioritate dintre prezbiteri sau diaconi.
    (2) Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal se convoacă de Comitetul executiv în şedinţe ordinare, cu caracter electiv, o dată la 4 ani, când se constituie în Congresul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.
    (3) Adunarea generală a cultului se convoacă de Comitetul executiv în şedinţe extraordinare pentru modificarea actelor normative, când se constituie în Congresul de lucru al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România."

    77. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 85
    (1) Consiliul bisericesc este forul reprezentativ de conducere al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi este compus din 35 de membri.
    (2) Fac parte din Consiliul bisericesc preşedinţii comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice, pastorii aleşi de comunităţi după norma de reprezentare, câte un reprezentant al Institutului Teologic Penticostal, al Fundaţiei APME şi al Fundaţiei AREA, cu condiţia ca aceştia să fie pastori şi să aibă cel puţin 8 ani vechime în pastoraţie."

    78. După articolul 85 se introduce un nou articol, articolul 85^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 85^1
    (1) Dacă pe perioada exercitării mandatului numărul membrilor Consiliului bisericesc se descompletează cu mai puţin de cincizeci la sută, atunci Adunarea generală a comunităţii va desemna persoanele care vor ocupa locurile vacante prin vot.
    (2) Pierderea calităţii de membru în Consiliul bisericesc are loc atunci când:
    a) îşi pierde calitatea de membru al bisericii;
    b) îşi prezintă demisia;
    c) este demis.
    (3) Demiterea survine în cazul în care:
    a) condiţiile statutare care au stat la baza alegerii sale sunt încălcate;
    b) absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive ale consiliului sau cinci pe mandat.
    (4) Procedura demiterii va fi iniţiată de către preşedintele cultului împreună cu Consiliul bisericesc şi se comunică comunităţii din care provine.
    (5) Consiliul bisericesc se întruneşte de cel puţin două ori pe an şi este convocat de Comitetul executiv sau de cel puţin jumătate din numărul consilierilor. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate simplă, în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor.
    (6) Consiliul bisericesc este prezidat de preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sau un delegat al acestuia."

    79. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 86
    Consiliul bisericesc are următoarele atribuţii:
    a) îndrumă şi controlează activitatea Comitetului executiv;
    b) înfiinţează şi organizează departamente de lucru, aprobă regulamentele acestora şi le verifică activitatea;
    c) duce la îndeplinire hotărârile Adunării generale a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, delegând sarcini specifice Comitetului executiv şi departamentelor de lucru;
    d) analizează situaţia generală din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi face recomandări bisericilor şi celorlalte părţi componente pentru buna desfăşurare a activităţii acestora;
    e) hotărăşte, când situaţia o impune, excluderea din Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România a unei biserici sau a altei părţi componente care s-a abătut de la doctrina penticostală ori de la morala creştină;
    f) hotărăşte colaborarea Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România cu organizaţii penticostale, evanghelice sau filantropice atât din interiorul, cât şi din exteriorul ţării, în condiţiile păstrării identităţii spirituale şi administrative;
    g) descarcă de gestiunea anuală Comitetul executiv, după prezentarea raportului Comisiei de cenzori;
    h) votează bugetul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România;
    i) îi validează sau îi invalidează, atunci când situaţia o impune, pe rectorul Institutului Teologic Penticostal, cadrele didactice ale Institutului Teologic Penticostal, pe redactorul-şef al publicaţiei centrale de presă, pe preşedintele şi pe directorul Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, pe preşedintele Fundaţiei APME şi pe preşedintele Fundaţiei AREA;
    j) judecă abaterile de la conduita creştină sau de la Mărturisirea de credinţă ale slujitorilor şi ia hotărâri în acest sens, ca instanţă de apel, suspendă sau revocă pastorii atunci când este cazul;
    k) stabileşte perioadele pentru alegeri în bisericile locale la comunităţile regionale, teritoriale sau etnice şi la nivel central."

    80. Articolul 87 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 87
    (1) Comitetul executiv are în responsabilitate conducerea curentă a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România prin Biroul permanent şi este compus din 9 membri, după cum urmează: preşedinte, vicepreşedinte, secretar general şi alţi membri aleşi de Congres dintre membrii Consiliului bisericesc până la completarea numărului.
    (2) Membrii Comitetului executiv participă la şedinţele acestuia cu drept de vot şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce le revin, conform atribuţiilor delegate."

    81. Articolul 88 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 88
    În desfăşurarea activităţii sale, Comitetul executiv al Cultului Creştin Penticostal are următoarele atribuţii:
    a) duce la îndeplinire hotărârile Consiliului bisericesc;
    b) rezolvă, la solicitarea comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, problemele deosebite care apar în cadrul bisericilor; în cazul pastorilor, poate decide suspendarea şi propune revocarea lor;
    c) susţine şi apără interesele bisericilor şi ale părţilor componente ale cultului, prin autosesizare sau la cererea acestora;
    d) aprobă angajarea personalului necesar desfăşurării activităţii centrale;
    e) întocmeşte proiectul de buget al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi urmăreşte execuţia bugetară;
    f) aprobă dobândirea şi înstrăinarea de bunuri mobile şi imobile necesare activităţii centrale;
    g) convoacă Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal;
    h) stabileşte ordinea de zi a Consiliului bisericesc, pe care o transmite spre ştiinţă consilierilor cu minimum 10 zile înainte;
    i) validează alegerile de la comunităţile regionale, teritoriale şi etnice, emiţând hotărâri, validează sau recunoaşte ordinarea în slujba de pastor."

    82. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 88^1
    (1) Hotărârile Comitetului executiv sunt valabile în condiţiile prezenţei a cel puţin două treimi din membrii săi, cu votul majorităţii simple.
    (2) Comitetul executiv se convoacă de către preşedintele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi se întruneşte de regulă trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.
    (3) Nu se admit cumul de funcţii şi mai mult de două mandate consecutive pentru poziţiile executive de preşedinte, vicepreşedinte, secretar general la nivelul Comitetului executiv şi la nivelul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice."

    83. La capitolul V secţiunea a 3-a, după articolul 88^1 se introduce o nouă literă, litera C, cuprinzând articolele 89 şi 89^1, cu următorul cuprins:
    "C. Atribuţiile Biroului permanent
    ART. 89
    (1) În desfăşurarea activităţii sale, Comitetul executiv este coordonat de către Biroul permanent, care este format din: preşedintele cultului, vicepreşedinte şi secretar general.
    (2) Preşedintele reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale, coordonează activitatea Biroului permanent, a Comitetului executiv şi a Consiliului bisericesc, emite decizii cu privire la personalul angajat, este ordonator principal de credite şi semnează actele şi documentele împreună cu secretarul general, ia orice alte hotărâri în limita competenţei sale.
    (3) Secretarul general:
    a) coordonează personalul angajat al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are răspunderea activităţii operative privind personalul administrativ şi de specialitate;
    b) în unele situaţii reprezintă Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România în relaţiile oficiale. Împreună cu preşedintele semnează actele şi documentele Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România. El are în subordine secretarul, care efectuează corespondenţa şi ţine la zi evidenţa necesară activităţii centrale;
    c) analizează dosarele de ordinare a pastorilor.
    (4) Vicepreşedintele preia prin delegare responsabilităţile conducerii în lipsa preşedintelui şi se implică activ în rezolvarea sarcinilor ce îi sunt încredinţate.
    (5) Atunci când unul dintre membrii Biroului permanent se află în imposibilitatea de a-şi exercita mandatul, după o perioadă de 6 luni, cu excepţia situaţiei în care este ultimul an al mandatului, se vor organiza alegeri anticipate de către Adunarea generală a Cultului Creştin Penticostal, prin care se votează completarea Biroului permanent şi apoi se votează poziţia în discuţie.
    (6) Cenzorii Cultului Creştin Penticostal sunt aleşi o dată la 4 ani de către Adunarea generală şi au următoarele atribuţii:
    a) controlează operaţiunile financiar-contabile ale Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, Institutului Teologic Penticostal, Casei de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal, Fundaţiei APME, Fundaţiei AREA, consemnând constatările făcute într-un raport;
    b) controlează operaţiunile financiar-contabile ale bisericilor sau comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice la solicitarea acestora sau, în cazuri excepţionale, la cererea Comitetului executiv;
    c) înaintează raportul Comisiei de cenzori către Consiliul bisericesc sau Comitetul executiv, după caz.
    ART. 89^1
    (1) Biroul permanent conduce activităţile curente ale Cultului Creştin Penticostal.
    (2) Biroul permanent soluţionează problemele curente sesizate, prezintă referate, rapoarte din partea departamentelor de specialitate sau orice alt tip de documente în vederea informării corecte şi exacte a Comitetului executiv.
    (3) Biroul permanent analizează şi investighează problemele ivite şi prezintă concluziile sale Comitetului executiv, care decide asupra modului de soluţionare a acestora."

    84. Titlul capitolului VI se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. VI
    Învăţământul confesional penticostal
"

    85. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 90
    (1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi părţile lui componente, cu excepţia bisericilor filială, pot înfiinţa şi organiza învăţământ de toate gradele.
    (2) Forma, gradul, numărul şi planul de şcolarizare pentru instituţiile de învăţământ propriu se decid de către Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în condiţii de autonomie a unităţilor administrativ-teritoriale ale cultului şi potrivit legii."

    86. Articolul 91 se abrogă.
    87. Articolul 92 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 92
    Principalele forme de educaţie şi învăţământ din cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România sunt:
    a) şcoala duminicală, în cadrul bisericii locale;
    b) studii biblice cu adolescenţii şi tinerii;
    c) creşe şi grădiniţe;
    d) şcoli primare;
    e) seminare şi şcoli biblice în cadrul comunităţilor penticostale regionale, teritoriale sau etnice;
    f) şcoli gimnaziale;
    g) licee;
    h) colegii;
    i) unităţi de învăţământ superior;
    j) orice alte forme de învăţământ."

    88. La capitolul VI, titlul secţiunii a 2-a se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a

    Organizarea învăţământului în biserica locală. Şcoala duminicală. Studiul biblic cu adolescenţii şi tinerii"

    89. Articolul 93 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 93
    (1) Şcoala duminicală şi studiile biblice cu adolescenţii şi tinerii se organizează în biserica locală.
    (2) În cadrul şcolii duminicale şi studiilor biblice cu adolescenţii şi tinerii îşi desfăşoară activitatea învăţători care sunt desemnaţi de biserica locală. Pregătirea acestora se face prin unităţile de învăţământ superior ale cultului, seminare şi şcoli biblice din cadrul comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice sau orice altă formă de pregătire agreată de Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România."

    90. La capitolul VI, după secţiunea a 2-a se introducdouă noi secţiuni, secţiunile a 2^1-a şi a 2^2-a, cuprinzând articolele 94^1 şi 94^2, cu următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2^1-A
    Organizarea învăţământului preuniversitar
    ART. 94^1
    (1) Învăţământul preuniversitar penticostal (creşe, grădiniţe, şcoli primare, şcoli gimnaziale, licee, şcoli profesionale, colegii, şcoli postliceale) se organizează de către comunităţile regionale, teritoriale sau etnice, bisericile locale, asociaţii sau fundaţii, conform regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar penticostal şi legilor în vigoare.
    (2) În unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi confesionale se predă religia penticostală ca disciplină de învăţământ, conform legilor şi metodologiilor în vigoare, după o programă elaborată de Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România şi aprobată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării. În cazurile în care nu se poate organiza predarea religiei penticostale în şcoală, se acordă calificative sau note de către biserica locală, conform metodologiei în vigoare. SECŢIUNEA a 2^2-A
    Organizarea învăţământului în seminarele şi şcolile biblice din cadrul comunităţilor penticostale regionale, teritoriale sau etnice
    ART. 94^2
    (1) Şcolile biblice şi seminarele din cadrul comunităţilor penticostale regionale, teritoriale sau etnice se organizează de către acestea, sunt subordonate lor şi funcţionează după un regulament propriu. Ele sunt organizate în scopul formării de lucrători pentru bisericile locale şi pentru activităţile social-misionare ale cultului.
    (2) Planul de învăţământ, cifrele de şcolarizare şi programele de studiu sunt elaborate de către fiecare unitate."

    91. Articolul 95 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 95
    (1) Învăţământul teologic superior cuprinde Institutul Teologic Penticostal, facultăţi de teologie, asistenţă socială, precum şi orice alte facultăţi şi specializări necesare desfăşurării în condiţii optime a procesului de instruire şi formare a slujitorilor şi personalului de specialitate.
    (2) Învăţământul teologic superior se organizează în condiţiile legii. Senatul este principalul for de conducere. Senatul este condus de către un preşedinte.
    (3) Rectorul Institutului Teologic Penticostal este ales sau revocat în acord cu procedurile prevăzute de Legea educaţiei naţionale, cu respectarea autonomiei universitare şi a prevederilor Mărturisirii de credinţă a Cultului Creştin Penticostal şi a prezentului statut.
    (4) Candidaţii pentru funcţia de rector a Institutului Teologic Penticostal, pentru a putea candida, trebuie să aibă avizul Cultului Creştin Penticostal.
    (5) Consiliul bisericesc al Cultului Creştin Penticostal validează atât alegerea, cât şi revocarea rectorului Institutului Teologic Penticostal.
    (6) Rectorul Institutului Teologic Penticostal reprezintă legal instituţia în relaţiile cu terţii şi realizează conducerea executivă a instituţiei.
    (7) Fiecare facultate este condusă de un consiliu profesoral care stabileşte modul operativ de desfăşurare a activităţilor de învăţământ planificate.
    (8) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în calitate de fondator al Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti, este singurul care poate decide în privinţa strategiei de dezvoltare a patrimoniului Institutului Teologic Penticostal din Bucureşti sau în privinţa înstrăinării acestuia.
    (9) Angajarea cadrelor didactice la Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti se va face cu avizul Consiliului bisericesc al Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.
    (10) În plan spiritual şi doctrinar, deciziile instituţiilor de învăţământ superior se vor subordona Consiliului bisericesc al Cultului Creştin Penticostal, conform Mărturisirii de credinţă şi Statutului Cultului Creştin Penticostal."

    92. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 97
    Casa de Pensii şi Ajutoare este condusă de Consiliul de administraţie, din care fac parte preşedintele, numit de către Consiliul bisericesc pe o perioadă de 4 ani, şi consilieri aprobaţi de Consiliul bisericesc."

    93. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 98
    Preşedintele Casei de Pensii şi Ajutoare reprezintă această instituţie în raporturile sale cu terţii şi Consiliul bisericesc."

    94. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 101
    Principalele atribuţii ale Casei de Pensii şi Ajutoare sunt:
    a) asigură pensii pentru asiguraţii Casei de Pensii şi Ajutoare care plătesc şi pentru care se plătesc contribuţii de asigurări sociale;
    b) acordă ajutoare şi efectuează plăţi cu caracter umanitar în condiţiile stabilite de prevederile regulamentului propriu."

    95. După articolul 101 se introduce un nou articol, articolul 101^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 101^1
    Cultul Creştin Penticostal garantează plata pensiilor către toţi pensionarii asiguraţi la Casa de Pensii şi Ajutoare a Cultului Creştin Penticostal."

    96. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cuprinzând articolele 101^2-101^5, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VII^1
    Fundaţia APME
    ART. 101^2
    (1) Fundaţia APME este parte componentă a Cultului Creştin Penticostal din România şi a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Scopul principal al fundaţiei este promovarea viziunii misionare şi mobilizarea bisericilor penticostale aparţinând Cultului Creştin Penticostal, în vederea îndeplinirii mandatului biblic al Marii Trimiteri, şi susţinerea de proiecte educaţionale, social-umanitare şi cultural-religioase în străinătate.
    ART. 101^3
    Activitatea Fundaţiei APME este coordonată de Consiliul director, format din 7 membri, aprobaţi de Consiliul bisericesc, şi condus de un preşedinte, validat de către Consiliul bisericesc.
    ART. 101^4
    (1) Preşedintele Fundaţiei APME reprezintă această instituţie în raporturile sale cu terţii şi Consiliul bisericesc.
    (2) Conducerea operativă a Fundaţiei APME se realizează de către preşedintele fundaţiei. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a fundaţiei.
    ART. 101^5
    (1) Fundaţia APME prezintă anual spre aprobare Consiliului bisericesc bugetul şi execuţia bugetară.
    (2) Fundaţia APME se supune controlului anual al Comisiei de cenzori a Cultului Creştin Penticostal."

    97. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 102
    În desfăşurarea activităţii sale, Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinţa unităţi de asistenţă socială de orice tip, precum: centre de plasament, centre de zi, case de tip familial, centre de urgenţă, cantine, centre de prevenire sau informare, centre maternale, unităţi medicale şi farmaceutice, aziluri şi altele asemenea."

    98. Articolul 103 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 103
    (1) Unităţile de asistenţă socială pot funcţiona atât în cadrul unor organizaţii de tip fundaţii sau asociaţii, cât şi în cadrul bisericii locale, la nivelul comunităţii regionale, teritoriale sau etnice, în condiţii dispuse de normele specifice în vigoare.
    (2) Asistenţa religioasă din unităţile de cult se va face potrivit confesiunii penticostale.
    (3) Slujitorii acreditaţi de către Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot asigura asistenţă spirituală şi religioasă în penitenciare, în spitale, în unităţi militare, în unităţi de învăţământ, în centre de plasament."

    99. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII^1, cuprinzând articolele 103^1-103^5, cu următorul cuprins:
    "    CAP. VIII^1
    Fundaţia AREA a Cultului Creştin Penticostal - B.D.A.R.
    ART. 103^1
    (1) Fundaţia AREA a Cultului Creştin Penticostal este parte componentă a Cultului Creştin Penticostal din România şi a fost înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Scopul fundaţiei este promovarea viziunii misionare şi mobilizarea bisericilor penticostale române în vederea îndeplinirii mandatului biblic al Marii Trimiteri şi susţinerea misiunii de evanghelizare a României din punct de vedere financiar, spiritual, logistic şi legal.
    ART. 103^2
    Activitatea Fundaţiei AREA a Cultului Creştin Penticostal este coordonată de Consiliul director, format din 7 membri, aprobaţi de Consiliul bisericesc, şi condus de un preşedinte, validat de către Consiliul bisericesc.
    ART. 103^3
    Preşedintele Fundaţiei AREA a Cultului Creştin Penticostal reprezintă această instituţie în raporturile sale cu terţii şi Consiliul bisericesc.
    ART. 103^4
    Conducerea operativă a Fundaţiei AREA se realizează de către preşedintele fundaţiei. Acestuia îi revine sarcina gestionării în bune condiţii a activităţii curente a fundaţiei.
    ART. 103^5
    (1) Fundaţia AREA prezintă anual spre aprobare Consiliului bisericesc bugetul şi execuţia bugetară.
    (2) Fundaţia AREA se supune controlului anual al Comisiei de cenzori a Cultului Creştin Penticostal."

    100. Titlul capitolului IX se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. IX
    Publicaţii şi mass-media ale Cultului Creştin Penticostal
"

    101. Articolul 105 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 105
    Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate înfiinţa edituri, studiouri de înregistrare audio sau video, posturi de radio şi de televiziune sau orice alte mijloace de promovare a mesajului evanghelic."

    102. Articolul 107 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 107
    (1) Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România se susţine din contribuţia tuturor comunităţilor regionale, teritoriale sau etnice şi din alte activităţi proprii. El poate primi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice, din ţară şi din străinătate, cu respectarea principiului biblic privind moralitatea provenienţei acestora.
    (2) Înregistrările audio şi video făcute în cadrul bisericii sunt proprietatea exclusivă a bisericii locale şi nu pot fi folosite în spaţiul public decât cu acordul conducerii acesteia.
    (3) Biserica locală poate transmite audio sau video activităţile care se desfăşoară în incinta sa."

    103. Articolul 109 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 109
    Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România poate avea imobile proprii, aziluri pentru bătrâni, case de odihnă, edituri, tipografii, unităţi de învăţământ de orice grad, societăţi misionare, studiouri radio sau TV, unităţi sanitare şi orice alte unităţi şi instituţii de promovare a mesajului evanghelic."

    104. Articolul 110 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 110
    (1) În cadrul Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România pot funcţiona comisii sau departamente de lucru, precum şi birouri de specialitate, în baza unor regulamente proprii, aprobate de Consiliul bisericesc, care sunt subordonate acestuia.
    (2) Cultul Creştin Penticostal şi părţile lui componente pot deţine în proprietate bunuri în străinătate a căror situaţie se reglementează potrivit prevederilor statutare şi regulamentare proprii şi legislaţiei statelor pe teritoriul cărora se află respectivele proprietăţi.
    (3) Situaţia bunurilor bisericeşti sau similare din străinătate, proprietate a statului român, date în administrare bisericilor penticostale din afara graniţelor ţării şi unităţilor lor, se va reglementa, la cerere, prin acorduri bilaterale între Cultul Creştin Penticostal, unitatea interesată, şi statul român."

    105. Articolul 111 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 111
    Ştampila Cultului Creştin Penticostal este rotundă şi trebuie să conţină în centru imaginea unui porumbel în zbor - emblema Cultului Creştin Penticostal; pe circumferinţa exterioară, sub formă de cerc, se scrie «Cultul Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România"    ART. II
    Modificările şi completările aduse prin prezentul ordin au fost dezbătute şi aprobate în cadrul Adunării generale a Cultului Creştin Penticostal - Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România, în data de 9-11 octombrie 2019, la Sovata, judeţul Mureş.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Culte,
                    Victor Opaschi

    Bucureşti, 10 iunie 2020.
    Nr. 127.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016