Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 120 din 30 aprilie 2020  pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 120 din 30 aprilie 2020 pentru modificarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 375 din 11 mai 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 242.288 din 30.04.2020 al Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă şi al Direcţiei generale de politici agricole,
    ţinând seama de Avizul nr. 4.009/RA din 7.05.2020 al Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul afacerilor interne emit următorul ordin:
    ART. I
    Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene meteorologice periculoase având ca efect producerea secetei pedologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 16 aprilie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) mediul natural (ecosisteme acvatice şi terestre, păduri, terenuri cu destinaţie agricolă, intravilanul localităţilor, altele)."

    2. La articolul 9 alineatul (3) punctul I, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) numeşte prin ordin comisiile alcătuite din specialişti pentru evaluarea estimativă a pagubelor produse în urma fenomenului meteorologic de secetă pedologică;"

    3. La articolul 9 alineatul (3) punctul II, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) desemnează personal tehnic din aparatul propriu al consiliului judeţean, pentru a participa în comisiile numite prin ordin al prefectului, în scopul constatării şi evaluării fizice şi valorice a pagubelor produse în urma fenomenelor meteorologice care generează seceta pedologică;"

    4. La articolul 11 alineatul (3), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) participă, prin reprezentanţii săi în comisiile stabilite de preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, la evaluarea şi stabilirea pagubelor produse de seceta pedologică, dacă este cazul;"

    5. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 15
    (1) Utilizatorii de terenuri cu destinaţie agricolă înscrişi în evidenţele Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a cărei rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute."

    6. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) În funcţie de pagubele înregistrate şi raportate de Grupul de suport tehnic, prefectul, în calitatea sa de preşedinte al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă, numeşte, prin ordin, comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole.
    (2) Din cadrul comisiilor de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole fac parte reprezentanţi ai administraţiei publice locale, un reprezentant al centrului judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi un reprezentant al direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (3) Prezenţa tuturor reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) şi a fermierului sau a reprezentantului acestuia este obligatorie.
    (4) Secretariatele comisiilor prevăzute la alin. (1) sunt asigurate de către persoane din cadrul direcţiei pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (5) Comisiile prevăzute la alin. (1) întocmesc procese-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul regulament, prin validarea şi centralizarea datelor conţinute în rapoartele operative întocmite la nivelul comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă şi evaluarea acestora.
    (6) Persoanele nominalizate în comisiile pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole au obligaţia asumării proceselor-verbale, pe baza experienţei şi a cunoştinţelor tehnice/profesionale deţinute.
    (7) Comitetul local pentru situaţii de urgenţă înregistrează procesele-verbale pentru constatarea şi evaluarea pagubelor la culturile agricole şi le înaintează comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă.
    (8) Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă înaintează procesele-verbale de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole către Grupul de suport tehnic, în vederea întocmirii raportului de sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul regulament.
    (9) Rapoartele de sinteză se întocmesc până cel târziu la data de 15 iunie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în toamnă, respectiv până cel târziu la data de 15 septembrie inclusiv, pentru culturile înfiinţate în primăvară, şi se comunică instituţiei prefectului, consiliului judeţean şi Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

    7. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Reprezentanţii direcţiilor pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, din cadrul comisiilor prevăzute la art. 18 alin. (1), întocmesc un raport centralizator privind calamităţile generate de seceta pedologică, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul regulament, pe care îl transmit către Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale."

    8. Anexele nr. 1-5 la regulament se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la regulament)
    RAPORT OPERATIV
    cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
    (model)
    UAT .......................... Judeţul .................

┌────┬───────┬─────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┐
│ │ │ │Nr. │Suprafaţa│ │Suprafaţa │
│Nr │Cultura│Bloc │parcelă│totală │% │calamitată│
│crt.│ │fizic│/tarla │declarată│calamitare│- ha - │
│ │ │ │ │- ha - │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x 5/│
│ │ │ │ │ │ │100 │
├────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼─────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴─────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    Data ................................
    Preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă
    Primar,
    ......................................................
                 (numele şi prenumele)
    ......................................................
            (semnătura/ştampila, după caz)

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la regulament)
    CENTRALIZATOR
    rapoarte operative cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
    asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică
    (model)
    Judeţul ........................

┌────┬───────┬───────────┬─────────────┐
│ │ │Suprafaţa │Din care │
│Nr │Cultura│totală │suprafaţa │
│crt.│ │declarată │calamitată │
│ │ │- ha - │- ha - │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│1. │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│2. │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│3. │ │ │ │
├────┼───────┼───────────┼─────────────┤
│... │ │ │ │
└────┴───────┴───────────┴─────────────┘


    Data ................................
    Şeful Grupului de suport tehnic
    Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ....................
    ......................................................
                 (numele şi prenumele)
                    Semnătura
    ......................................................
    Membrii comisiei

┌──────────────┬─────────────┬─────────┐
│Reprezentantul│Numele şi │Semnătura│
│ │prenumele │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│ │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────┘
    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la regulament)
    PROCES-VERBAL
    de constatare şi evaluare a pagubelor la culturile agricole
    (model)
    UAT ....................../Localitatea .................. Nr. ............ din ............
    Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, formată din reprezentanţi ai:
    unităţii administrativ-teritoriale - UAT ........................................................
                                                                                                        (numele, prenumele şi funcţia)
    Direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti - DAJ ..............................................
                                                                                                                                               (numele, prenumele şi funcţia)
    Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA.......................................................,
                                                                                                                                               (numele, prenumele şi funcţia)
    ca urmare a Înştiinţării nr. ..... din ........, depusă de către producătorul agricol ...............................................................,
                                                                                                                                                                                (numele, prenumele/denumirea)
    identificat cu ID APIA ............ nr. ....... /............., şi a Ordinului prefectului nr. ......./................., s-a deplasat la faţa locului, unde a constatat că ..................... s-au produs calamităţi ale suprafeţelor culturilor declarate de producătorul agricol,
                                                      (la data, perioada)
    cauzate de seceta pedologică, după cum urmează:

┌───────┬─────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┬──────────┬────────┬────────┐
│ │ │Nr. │ │Suprafaţa│% │Suprafaţa │Evaluare│ │
│Nr crt.│Bloc │parcelă│Cultura│totală │calamitare│calamitată│pagube │Irigabil│
│ │fizic│/ tarla│ │declarată│(*) │- ha - │(**) │da/nu │
│ │ │ │ │- ha- │ │ │- lei - │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 = 4 x 5/│7 │8 │
│ │ │ │ │ │ │100 │ │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │(X) │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │(X) │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │(X) │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
│pe │ │ │ │ │ │ │ │ │
│cultură│ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────┼─────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┼──────────┼────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴─────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┴──────────┴────────┴────────┘


     (*) Se stabileşte de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor.
    (**) Evaluarea pagubelor are în vedere cheltuielile efectuate până la constatarea/producerea daunei; se vor lua în calcul cheltuielile în sumă forfetară stabilite pe baza devizelor de cheltuieli pentru fiecare cultură calamitată, elaborate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală.
    Situaţia culturilor la data constatării pagubelor:
    1. Stadiul de dezvoltare ............................................................
    ...........................................................................

    2. Aspecte de vătămare (dăunare) ...........................................................................
    ...........................................................................

    3. Măsuri aplicate de către producătorul agricol pentru reducerea sau limitarea pagubelor ......................................................
    ............................................................................

    4. Detalierea situaţiei existente la momentul constatării, pentru coloana 8 - Irigabil
    ...........................................................................
    ...........................................................................

    Determinările s-au realizat în prezenţa producătorului agricol/persoanei împuternicite.
    Prezentul proces-verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte o copie pentru fiecare membru al comisiei, iar originalul rămâne la producătorul agricol/persoana împuternicită.
    Membrii comisiei

┌──────────────┬─────────────┬─────────┐
│Reprezentantul│Numele şi │Semnătura│
│ │prenumele │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│UAT │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│DAJ │ │ │
├──────────────┼─────────────┼─────────┤
│APIA │ │ │
└──────────────┴─────────────┴─────────┘    Producător agricol/Împuternicit (numele, prenumele şi denumirea) ..........................
    CNP/CUI .............................
    ..................................................
                (semnătura/ştampila, după caz)
    Preşedintele Comitetului local pentru situaţii de urgenţă
    Primar,
    .........................
    NOTĂ:
    Procesul-verbal constituie documentul doveditor care se ataşează la Înştiinţarea cu privire la forţă majoră, care se prezintă la instituţiile statului.


    ANEXA 4

    (Anexa nr. 4 la regulament)
    Aprobat.
    Preşedintele comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă,
    ...........................................
    Prefect,
    ........................................
    RAPORT DE SINTEZĂ
    cu evaluarea pagubelor la culturile agricole,
    asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, pe UAT-uri
    (model)

┌────┬─────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│ │ │Pagube constatate conform │
│ │Municipiul, │proceselor-verbale întocmite de comisiile│
│ │oraşul, │de constatare şi evaluare a pagubelor │
│Nr. │comuna/ ├─────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│crt.│localităţi │ │Suprafaţa│din care │Evaluare │
│ │aparţinătoare│Cultura │totală │suprafaţa │pagube │
│ │ │ │declarată│calamitată│- lei - │
│ │ │ │- ha - │- ha - │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │
├────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┤
│1 UAT .................. cod SIRUTA ................... │
├────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │Localitatea 1│ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │.........│.........│......... │..........│
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │Localitatea 2├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │......... │ │ │ │ │
├────┼─────────────┼─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │Localitatea n│ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┤
│2 UAT .................. cod SIRUTA ................... │
├────┬─────────────┬─────────┬─────────┬──────────┬──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │Localitatea 1├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────┴─────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    RAPORT DE SINTEZĂ
    cu evaluarea pagubelor la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică,
    pe UAT-uri şi producători agricoli
    (model)

┌────┬─────────────┬────────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │ │ │Pagube constatate conform │
│ │ │Producătorul│proceselor-verbale întocmite de │
│ │Municipiul, │agricol │comisiile │
│Nr. │oraşul, │(datele de │de constatare şi evaluare a pagubelor │
│crt.│comuna/ │identificare├─────────┬──────────┬─────────┬────────┤
│ │localităţi │/ │Suprafaţa│din care │din care │Evaluare│
│ │aparţinătoare│codul ID │totală │suprafaţa │suprafaţa│pagube │
│ │ │APIA) │declarată│calamitată│irigabilă│- lei - │
│ │ │ │- ha - │- ha - │- ha - │ │
├────┼─────────────┼────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┴─────────────┴────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┤
│UAT 1 ....................... cod SIRUTA ................... │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cultura 1: ……………….. │
├────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│1 │Localitatea 1├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │………….. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├────┬─────────────┬────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│2 │Localitatea 2├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │…………. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total cultura 1 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┤
│Cultura 2 …………………. │
├────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│1 │Localitatea 1├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │………….. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├────┬─────────────┬────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│2 │Localitatea 2├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │………….. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total cultura 2 │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total UAT 1 (total cultura 1 + │ │ │ │ │
│total cultura 2 + ….) │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┤
│UAT 2 ……………. cod SIRUTA …………………… │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│Cultura 1 ………………………… │
├────┬─────────────┬────────────┬─────────┬──────────┬─────────┬────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│1 │Localitatea 1├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │………….. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├────┬─────────────┬────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 1│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 2│ │ │ │ │
│2 │Localitatea 2├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │Producător 3│ │ │ │ │
│ │ ├────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│ │ │…………. │ │ │ │ │
├────┴─────────────┴────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼─────────┼──────────┼─────────┼────────┤
│Total cultura 1 │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────┴────────┘┌─┬──────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┐
│0│1 │2 │3│4│5│6│
├─┴──────────────┴─────────────┴─┴─┴─┴─┤
│Cultura 2 ………………………. │
├─┬──────────────┬─────────────┬─┬─┬─┬─┤
│ │ │Producător 1 │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │Producător 2 │ │ │ │ │
│1│Localitatea 1 ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │Producător 3 │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │………….. │ │ │ │ │
├─┴──────────────┴─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│Total │ │ │ │ │
├─┬──────────────┬─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │Producător 1 │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │Producător 2 │ │ │ │ │
│2│Localitatea 2 ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │Producător 3 │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│ │ │…………. │ │ │ │ │
├─┴──────────────┴─────────────┼─┼─┼─┼─┤
│Total │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┤
│Total cultura 2 │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┤
│Total UAT 2 (total cultura 1 +│ │ │ │ │
│total cultura 2 + ……) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─┼─┼─┼─┤
│Total general (total UAT 1 + │ │ │ │ │
│total UAT 2 + ………) │ │ │ │ │
└──────────────────────────────┴─┴─┴─┴─┘


    Şeful Grupului de suport tehnic,
    ...................................................
    Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ...................
    .....................................................................................
                                       (numele şi prenumele)
                           Semnătura
    ..............................................................
    Întocmit
    Reprezentant cu rol principal în GST DAJ,
    ........................................................................
    Reprezentant cu rol principal în GST APIA,
    ......................................................................

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 5 la regulament)
    RAPORT CENTRALIZATOR
    privind calamităţile generate de seceta pedologică
    Direcţia pentru Agricultură Judeţeană ................/a Municipiului Bucureşti

┌───────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────┐
│Specificare│Cultura│Cultura│Cultura│................│
│ │1 │2 │3 │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Suprafaţa │ │ │ │ │
│calamitată │ │ │ │ │
│(ha) │ │ │ │ │
├───────────┼───────┼───────┼───────┼────────────────┤
│Valoare │ │ │ │ │
│pagube │ │ │ │ │
│(lei) │ │ │ │ │
└───────────┴───────┴───────┴───────┴────────────────┘


    Număr de solicitanţi ............................
    Data .................................
    Centralizat conform proceselor-verbale întocmite de comisiile de constatare şi evaluare a pagubelor
    Reprezentant al Direcţiei pentru Agricultură Judeţene ...................................
                                                                                                   (numele şi prenumele)
    Semnătura ..............................................................
              Directorul executiv,
    ...............................................
                (numele şi prenumele)
    ................................................
         (semnătura/ştampila, după caz)
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016