Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 12 din 30 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 12 din 30 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Regulamentului de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2020
    Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1^1) şi art. 54 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c),art. 8 lit. g) şi art. 9 alin. (1) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    – Regulamentul de selecţie concurenţială în vederea desemnării furnizorilor de ultimă instanţă, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 26/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 12 februarie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3 alineatul (3), litera n) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "n) ofertă cu preţ - oferta transmisă de un furnizor participant la procesul de selecţie în vederea desemnării ca FUI opţional, care cuprinde preţul pentru serviciul universal, stabilit conform reglementărilor aplicabile, precum şi perioada de aplicare a acestuia, pentru fiecare zonă de reţea pentru care furnizorul doreşte să fie desemnat;"

    2. La articolul 3 alineatul (3), litera r) se abrogă.
    3. La articolul 7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Desemnarea fiecărui FUI, pentru fiecare zonă de reţea, se face prin decizie a preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    4. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În decizia de desemnare a FUI opţional sunt prevăzute preţul pentru serviciul universal transmis în oferta cu preţ şi perioada de aplicare a acestuia, cu menţiunea că, după expirarea acestei perioade, FUI opţional aplică preţul pentru serviciul universal publicat pe pagina proprie de internet, conform reglementărilor aplicabile."

    5. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) FUI obligat asigură furnizarea energiei electrice următoarelor categorii de clienţi finali:
    a) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, aflaţi în portofoliul furnizorului desemnat în calitate de FUI obligat la data desemnării, dacă este cazul;
    b) clienţi în regim de SU, transferaţi de la FUI opţionali în condiţiile prezentului regulament;
    c) clienţi în regim de SU, preluaţi de la un FC conform reglementărilor aplicabile;
    d) clienţi preluaţi în regim de UI de la un FC conform reglementărilor aplicabile;
    e) clienţi inactivi/în regim de SU/preluaţi în regim de UI, transferaţi de la vechiul FUI obligat, în condiţiile prezentului regulament;
    f) clienţi casnici care optează pentru furnizarea energiei electrice în condiţii reglementate, pentru locuri de consum noi.
    (2) FUI obligat nu poate să refuze solicitările de încheiere a contractelor reglementate, pentru locurile de consum aflate în zona de reţea pentru care este desemnat, transmise de:
    a) clienţii casnici aflaţi în portofoliul unui FC care nu este desemnat FUI opţional în zona respectivă de reţea;
    b) clienţii casnici cu locuri de consum noi;
    c) clienţii casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în calitate de FUI obligat;
    d) clienţii noncasnici în regim de SU, inclusiv în cazul în care FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea refuză solicitarea acestora de încheiere a contractelor de furnizare a energiei electrice, conform prevederilor art. 14 alin. (2)."

    6. La articolul 14, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu poate să refuze solicitările de furnizare a energiei electrice în condiţii reglementate ale clienţilor casnici aflaţi în regim concurenţial în portofoliul operatorului economic desemnat în această calitate."

    7. La articolul 17, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) un angajament pentru deschiderea unui cont Escrow, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, în care FUI opţional are calitatea de deponent al fondurilor şi FUI obligat are calitatea de beneficiar al fondurilor, la o bancă agreată de ambele părţi, în termen de 30 de zile de la data desemnării; contul Escrow asigură eliberarea fondurilor către FUI obligat, conform clauzelor contractului Escrow, în situaţia revocării FUI opţional în condiţiile prezentului regulament;
c) un angajament pentru instituirea punctelor unice de contact, pentru fiecare zonă de reţea pentru care a fost desemnat, conform prevederilor reglementărilor aplicabile, în termen de 30 de zile de la preluarea clienţilor în regim de SU racordaţi în zona de reţea respectivă;"

    8. La articolul 19, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) disponibilitatea, respectiv oferta cu preţ."

    9. La articolul 25, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    (1) În primele două zile lucrătoare ale lunii februarie a fiecărui an, ANRE verifică situaţia fiecărui FUI opţional din punctul de vedere al criteriului de selecţie prevăzut la art. 19 lit. a) şi transmite FUI opţionali rezultatul acestei verificări, cel târziu la data de 5 februarie."

    10. La articolul 27, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în situaţia în care, pentru o zonă de reţea, furnizorul care activa ca FUI obligat nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare în calitate de FUI obligat, dar este desemnat în calitate de FUI opţional, clienţii casnici proprii din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI opţional, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC."

    11. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    În perioada cuprinsă între data transferului clienţilor finali de la vechiul FUI obligat la noul FUI obligat şi data intrării în vigoare a tarifelor reglementate aplicate de către FUI obligat în următoarea perioadă, noul FUI obligat va aplica tarifele aprobate pentru vechiul FUI obligat, în vigoare la data transferului."

    12. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 36
    (1) Desemnarea unui furnizor în calitate de FUI opţional este revocată, prin decizie a preşedintelui ANRE, în situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2).
    (2) În situaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a), b), d), desemnarea se revocă pentru toate zonele de reţea pentru care FUI opţional a fost desemnat.
    (3) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. c), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care nu au fost îndeplinite angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c).
    (4) În situaţia prevăzută la art. 13 alin. (2) lit. e), desemnarea se revocă numai pentru zona/zonele de reţea pentru care a fost desemnat FUI obligat."

    13. Articolul 47 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 47
    Furnizorii desemnaţi în calitate de FUI opţionali care au solicitat să se retragă dintr-o zonă de reţea, în condiţiile art. 25 alin. (4), nu au dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona respectivă de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care aceştia au fost desemnaţi."

    14. La articolul 48, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Sumele prevăzute la alin. (3) aferente clienţilor la tarife reglementate se iau în considerare ca venituri în calculul corecţiei de tarif pentru perioada de aplicare în care s-a realizat preluarea clienţilor finali."

    15. La articolul 48, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Furnizorul care activează ca FUI opţional are dreptul să recupereze sumele depuse în contul Escrow, conform prevederilor contractuale, în cazul în care se retrage, nu mai este desemnat pentru o nouă perioadă de desemnare sau este revocat înainte de a avea clienţi în portofoliu."

    16. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 49
    (1) În cazul în care un furnizor desemnat în calitate de FUI opţional nu respectă oricare dintre angajamentele prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), acesta este revocat din calitatea de FUI opţional, conform prevederilor art. 36 alin. (3), şi nu are dreptul de a participa la procesul de desemnare, pentru zona/zonele respectivă/respective de reţea, mai devreme de al treilea an calendaristic care urmează ultimului an calendaristic în care a fost desemnat.
    (2) Pentru verificarea respectării angajamentelor prevăzute la art. 17 lit. b) şi c), furnizorul desemnat în calitate de FUI opţional transmite la ANRE, cel târziu în prima zi lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut, informaţiile şi documentele doveditoare."

    17. La articolul 52, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 52
    (1) Documentele prevăzute la art. 16 alin. (2) şi alin. (4), art. 17, art. 21 alin. (2), art. 22 alin. (2), art. 23 pct. 1 şi 3, art. 25 alin. (2) şi art. 49 alin. (2) se transmit de către furnizori/FUI atât în format scris, cât şi în format electronic la adresele de e-mail comunicate de ANRE."

    18. Articolul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 53
    (1) Trecerea unui client casnic de la un FC care nu are calitatea de FUI la FUI obligat, respectiv trecerea unui client noncasnic final cu drept de SU de la un FC la un FUI, la solicitarea acestora, se face în condiţiile procedurii specifice pentru schimbarea furnizorului, aprobată prin ordin al preşedintelui ANRE.
    (2) În situaţia în care un operator economic are atât calitatea de FC, cât şi calitatea de FUI, trecerea clientului final de la condiţiile de furnizare în regim concurenţial la condiţii de furnizare în regim reglementat se face conform procedurii specifice a operatorului economic respectiv, cu respectarea reglementărilor aplicabile."

    19. La articolul 54, după alineatul (2^1) se introduce un nou alineat, alineatul (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^2) Preţul final pentru serviciul universal prevăzut la alin. (2) reprezintă preţul pentru serviciul universal, la care se adaugă tarifele reglementate pentru serviciul de transport - componenta de extragere a energiei electrice din reţea, serviciul de sistem şi serviciul de distribuţie."

    20. La articolul 55, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 55
    (1) În situaţia în care, pentru o zonă de reţea, un furnizor care activa ca FUI opţional este desemnat în calitate de FUI obligat, clienţii casnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea rămân în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un FC, iar clienţii noncasnici proprii în regim de SU din zona respectivă de reţea pot rămâne în portofoliul acestuia şi după intrarea în vigoare a deciziei de desemnare în calitate de FUI obligat, dacă nu îşi manifestă intenţia de a trece la un alt FUI opţional din aceeaşi zonă de reţea sau la un FC."

    21. După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 59, cu următorul cuprins:
    "ART. 59
    FUI obligaţi asigură toate activităţile necesare, astfel încât FUI opţionali să respecte termenul prevăzut la art. 17 lit. b)."    ART. II
    Furnizorii de energie electrică şi operatorii de reţea duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 februarie 2020.                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Zoltan Nagy-Bege

    Bucureşti, 30 ianuarie 2020.
    Nr. 12.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016