Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.191 din 26 august 2019  privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.191 din 26 august 2019 privind modificarea anexei nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (8) şi art. 20 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul transporturilor emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului transporturilor nr. 606/2017 pentru aprobarea Metodologiei de contractare a inspecţiei de siguranţă rutieră, a Contractului-cadru încheiat între Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. şi administratorii drumurilor, a metodologiilor de efectuare a inspecţiilor de siguranţă rutieră, a listei cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, a modelului legitimaţiei nominale de control, a modelului procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională a contravenţiilor, dotării şi inscripţionării autovehiculelor de inspecţie şi control, precum şi a echipamentelor necesare efectuării inspecţiilor de siguranţă rutieră, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 19 iunie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul transporturilor,
                    Alexandru-Răzvan Cuc

    Bucureşti, 26 august 2019.
    Nr. 1.191.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 606/2017)
    LISTA
    cu dispoziţiile obligatorii care pot fi dispuse de raportul de inspecţie de siguranţă rutieră, prin lucrări de intervenţii generale
    executate de administratorul drumului, precum şi termenele de executare a acestora

┌────────────────────┬─────────────────┐
│Tipuri de lucrări de│ │
│intervenţii generale│ │
│ce pot constitui │Termenele de │
│dispoziţii în │executare │
│rapoartele de │ │
│inspecţie de │ │
│siguranţă rutieră │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│I. SEMNALIZARE VERTICALĂ ŞI MIJLOACE │
│AUXILIARE DE SEMNALIZARE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│1.1 Refacere/ │Maximum 45 de │
│Înlocuire sau │zile lucrătoare │
│reparaţie, după caz │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│1.2 Completare* │Maximum 60 de │
│ │zile lucrătoare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│II. SEMNALIZARE ORIZONTALĂ ŞI BUTONI │
│REFLECTORIZANŢI │
├────────────────────┬─────────────────┤
│2.1 Refacere/ │Maximum 45 de │
│Înlocuire, după caz │zile lucrătoare │
├────────────────────┼─────────────────┤
│2.2 Completare* │Maximum 60 de │
│ │zile lucrătoare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│III. PARAPETE METALIC │
├────────────────────┬─────────────────┤
│3.1 Refacere/ │Maximum 45 de │
│Înlocuire sau │zile lucrătoare │
│reparaţie, după caz │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Maximum 45 de │
│ │zile lucrătoare │
│3.2 Completare* │pentru pregătirea│
│ │lucrării plus 0,1│
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┼─────────────────┤
│Tipuri de lucrări de│ │
│intervenţii generale│ │
│ce pot constitui │Termenele de │
│dispoziţii în │executare │
│rapoartele de │ │
│inspecţie de │ │
│siguranţă rutieră │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│IV PARAPETE BETON │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│4.1 Refacere/ │Maximum 60 de │
│Înlocuire sau │zile lucrătoare │
│reparaţie, după caz │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Maximum 45 de │
│ │zile lucrătoare │
│4.2 Completare* │pentru pregătirea│
│ │lucrării plus 0,1│
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┴─────────────────┤
│V. PARAPETE PE CABLU │
├────────────────────┬─────────────────┤
│5.1 Refacere/ │Maximum 60 de │
│Înlocuire sau │zile lucrătoare │
│reparaţie, după caz │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Maximum 45 de │
│ │zile lucrătoare │
│5.2 Completare* │pentru pregătirea│
│ │lucrării plus 0,1│
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┴─────────────────┤
│VI. PARAPETE PIETONAL │
├────────────────────┬─────────────────┤
│6.1 Refacere/ │Maximum 60 de │
│Înlocuire sau │zile lucrătoare │
│reparaţie, după caz │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│6.2 Completare* │Maximum 60 de │
│ │zile lucrătoare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│VII. INTERSECŢII │
├────────────────────┬─────────────────┤
│7.1 Reparaţii pentru│Maximum 45 de │
│aducerea la starea │zile lucrătoare │
│funcţională │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│7.2 Reparaţii │ │
│echipamente de │Maximum 60 de │
│semnalizare │zile lucrătoare │
│luminoasă/sonoră şi │ │
│semaforizare │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│VIII. SISTEME INTELIGENTE DE TRANSPORT│
├────────────────────┬─────────────────┤
│8.1 Înlocuire/ │Maximum 90 de │
│Reparare STI │zile lucrătoare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│IX. MOBILIER STRADAL │
├────────────────────┬─────────────────┤
│9.1 Rearanjare/ │ │
│Dezafectare mobilier│Maximum 30 de │
│stradal în vederea │zile lucrătoare │
│creşterii siguranţei│ │
│rutiere │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│X. ILUMINAT │
├────────────────────┬─────────────────┤
│10.1 Înlocuire/ │ │
│Reparare elemente │Maximum 30 de │
│componente ale │zile lucrătoare │
│sistemului de │ │
│iluminat │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│10.2 Completare* │Maximum 90 de │
│sistem de iluminat │zile lucrătoare │
├────────────────────┴─────────────────┤
│XI. ASIGURARE VIZIBILITATE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│11.1 Dezafectarea │ │
│mijloacelor de │Maximum 45 de │
│publicitate care │zile lucrătoare │
│diminuează │ │
│vizibilitatea │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│11.2 Relocare │ │
│indicatoare de │Maximum 30 de │
│circulaţie care │zile lucrătoare │
│diminuează │ │
│vizibilitatea │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│11.3 Toaletare │ │
│vegetaţii care │Maximum 30 de │
│afectează │zile lucrătoare │
│vizibilitatea │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│XII. REFACERE ZONE DETERIORATE DIN │
│CAROSABIL │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Maximum 60 de │
│12.1 Refacere covor │zile lucrătoare │
│asfaltic pe zone │pentru pregătirea│
│degradate │lucrării plus 1 │
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┼─────────────────┤
│ │Maximum 30 de │
│12.2 Reparare │zile lucrătoare │
│degradări de tip │pentru pregătirea│
│groapă │lucrării plus 1 │
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┴─────────────────┤
│XIII. REFACERE ACOSTAMENTE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│ │Maximum 30 de │
│13.1 Refacere │zile lucrătoare │
│acostamente pe un │pentru pregătirea│
│sens de circulaţie │lucrării plus 3 │
│ │km/zi lucrătoare │
│ │pentru execuţie │
├────────────────────┴─────────────────┤
│XIV. REFACERE ŞANŢURI ŞI RIGOLE PENTRU│
│ASIGURAREA SCURGERII APELOR PLUVIALE │
├────────────────────┬─────────────────┤
│14.1 Curăţarea │ │
│şanţurilor, │ │
│rigolelor, canalelor│Maximum 30 de │
│pe un sector cu │zile lucrătoare │
│lungimea de maximum │ │
│1 km/sens de │ │
│circulaţie │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│14.2 Curăţarea │ │
│şanţurilor, │ │
│rigolelor, canalelor│Maximum 45 de │
│pe un sector cu │zile lucrătoare │
│lungimea mai mare de│ │
│1 km/sens de │ │
│circulaţie │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│14.3 Refacerea │ │
│şanţurilor sau │ │
│rigolelor carosabile│Maximum 45 de │
│pe un sector cu │zile lucrătoare │
│lungimea de maximum │ │
│1 km/sens de │ │
│circulaţie │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│14.4 Refacerea │ │
│şanţurilor sau │ │
│rigolelor carosabile│Maximum 60 de │
│canalelor pe un │zile lucrătoare │
│sector cu lungimea │ │
│mai mare de 1 km/ │ │
│sens de circulaţie │ │
├────────────────────┼─────────────────┤
│14.5 Decolmatare │Maximum 15 zile │
│gură scurgere ape │lucrătoare │
│pluviale │ │
├────────────────────┴─────────────────┤
│XV. OBSTACOLE DIN AMPRIZA DRUMULUI │
├────────────────────┬─────────────────┤
│15.1 Eliminarea │ │
│obstacolelor sau │ │
│protejarea │Maximum 45 de │
│elementelor care │zile lucrătoare │
│constituie obstacole│ │
│din ampriza drumului│ │
└────────────────────┴─────────────────┘

    * „Completare“ este definită ca lucrarea de intervenţie prin care se adaugă/montează/aplică/amplasează elemente componente de infrastructură rutieră acolo unde sunt necesare pentru eliminarea riscurilor/neconformităţilor.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016