Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.134 din 20 mai 2020  privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.134 din 20 mai 2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de atestare

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 445 din 27 mai 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 101.559/DM din 18.02.2020 al Direcţiei generale evaluare impact şi controlul poluării,
    în baza art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 68/2010, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 12 alin. (2) şi (3) şi art. 33 alin. (2) din Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi al prevederilor art. 21 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 6 pct. IV.60 şi al art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă condiţiile de elaborare a studiilor de mediu şi criteriile de atestare a persoanelor fizice şi juridice, prevăzute în anexa nr 1.

    ART. 2
    Se constituie Comisia de atestare care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului, recunoscută la nivel naţional, şi se aprobă componenţa şi regulamentul privind organizarea şi funcţionarea acesteia, prevăzute în anexa nr. 2, denumită în continuare Comisia de atestare.

    ART. 3
    Se aprobă cerinţele necesare pentru desemnarea asociaţiilor profesionale din domeniul protecţiei mediului, prevăzute în anexa nr. 3.

    ART. 4
    Se aprobă domeniile de atestare, prevăzute în anexa nr. 4.

    ART. 5
    Se aprobă modelul certificatului de atestare, prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 6
    În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) asociaţie profesională din domeniul protecţiei mediului - asociaţia înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi care are în statut prevederea explicită de „asociaţie profesională în domeniul protecţiei mediului“;
    b) atestare - procesul de evaluare a competenţelor profesionale ale persoanelor fizice şi juridice în vederea obţinerii certificatului de atestare;
    c) certificat de atestare - documentul doveditor al atestării în conformitate cu prevederile prezentului ordin, acordat de Comisia de atestare, cu valabilitate stabilită;
    d) Comisia de atestare - comisia care funcţionează în cadrul asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului;
    e) domenii de atestare - sectoare economice care, conform legii, sunt reglementate din punctul de vedere al protecţiei mediului pe baza studiilor de mediu;
    f) experţi atestaţi - persoane fizice sau juridice care au obţinut un certificat de atestare în baza prezentului ordin;
    g) registrul experţilor atestaţi - lista care cuprinde experţii atestaţi, publicată pe pagina de internet a asociaţiei profesionale în domeniul protecţiei mediului care a emis certificate de atestare în conformitate cu prevederile prezentului ordin, precum şi pe pagina de internet a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului;
    h) studii de mediu - studiile care, conform legii, trebuie realizate de experţi atestaţi. Acestea sunt: raportul de mediu (RM), raportul privind impactul asupra mediului (RIM), bilanţul de mediu (BM), raportul de amplasament/raportul privind situaţia de referinţă (RA/RSR), raportul de securitate (RS) şi studiul de evaluare adecvată (EA).


    ART. 7
    (1) Până la operaţionalizarea Comisiei de atestare prevăzute la art. 2 şi desemnarea de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor a asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului prevăzute la art. 3, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului înscrie într-o listă constituită în acest sens persoanele fizice şi juridice care elaborează studii de mediu - raportul de mediu (RM), raportul privind impactul asupra mediului (RIM), bilanţul de mediu (BM), raportul de amplasament (RA)/raportul privind situaţia de referinţă (RSR), raportul de securitate (RS) şi studiul de evaluare adecvată (EA).
    (2) Activitatea de înscriere a persoanelor fizice şi juridice se realizează pe o perioadă de cel mult 18 luni de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    (3) Persoanele fizice şi juridice care intenţionează să elaboreze studii de mediu şi cele care doresc să continue această activitate, inclusiv persoanele fizice şi juridice care deţin certificate de înregistrare emise conform Ordinului ministrului mediului nr. 1.026/2009 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a raportului de mediu, raportului privind impactul asupra mediului, bilanţului de mediu, raportului de amplasament, raportului de securitate şi studiului de evaluare adecvată transmit o solicitare de înscriere în care se menţionează tipurile de studii de mediu. Solicitarea este însoţită de CV din care să rezulte experienţa şi pregătirea profesională a solicitantului. Persoanele juridice transmit CV-urile fiecărui membru al echipei de specialişti angajaţi permanent sau contractual în cadrul persoanei juridice.
    (4) Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor verifică solicitarea şi emite un certificat de înscriere prin care confirmă tipul studiului/studiilor de mediu pentru care a fost decisă înscrierea în lista experţilor care elaborează studii de mediu.
    (5) Perioada de valabilitate a certificatului de înscriere este de un an de la data înscrierii în lista experţilor care elaborează studii de mediu, dar nu poate depăşi perioada prevăzută la alin. (2).
    (6) Certificatul de înscriere se semnează de către secretarul de stat din cadrul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului care coordonează direcţia cu atribuţii în domeniul evaluare impact şi controlul poluării.
    (7) Modelul certificatului de înscriere este prevăzut în anexa nr. 6.
    (8) Lista experţilor pentru care s-au emis certificate de înscriere în conformitate cu prevederile alin. (4) este de interes public şi se afişează pe pagina web a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor.
    (9) Pentru solicitările transmise de persoanele fizice şi juridice în conformitate cu cerinţele alin. (2), Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor nu percepe tarife.

    ART. 8
    Persoanele fizice şi juridice rezidente într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau în Spaţiul Economic European şi care desfăşoară activităţi de elaborare a studiilor de mediu sunt recunoscute de autorităţile competente pentru protecţia mediului din România, în conformitate cu prevederile art. 8 din anexa nr. 1 la prezentul ordin.

    ART. 9
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe


    Bucureşti, 20 mai 2020.
    Nr. 1.134.
    ANEXA 1

    CONDIŢII

    ANEXA 2

    CONSTITUIREA, COMPONENŢA ŞI REGULAMENTUL

    ANEXA 3

    CERINŢELE NECESARE

    ANEXA 4

    DOMENII DE ATESTARE
    1. Agricultură, silvicultură şi acvacultură
    2. Industria extractivă
    3. Industria energetică
    4. Energia nucleară
    5. Producerea şi prelucrarea metalelor
    6. Industria mineralelor
    7. Industria chimică
    8. Industria alimentară
    9. Industria textilă, a pielăriei, a lemnului şi hârtiei
    10. Industria cauciucului: fabricarea şi tratarea produselor pe bază de elastomeri
    11. Infrastructura
    a) de transport (aerian, rutier, feroviar, naval - inclusiv porturi);
    b) gestionarea deşeurilor;
    c) gospodărirea apelor

    12. Turism şi agrement
    13. Alte domenii
    a) telecomunicaţii;
    b) domeniile în care se dezvoltă proiectele enumerate la pct. 11 din anexa nr. 2 la Legea nr. 292/2018


    ANEXA 5

    Model certificat de atestare
    ANTET ASOCIAŢIE ............................
    Certificare ISO ........................
    COMISIA DE ATESTARE A PERSOANELOR FIZICE ŞI JURIDICE CARE ELABOREAZĂ STUDII DE MEDIU
    CERTIFICAT DE ATESTARE
    pentru elaborarea studiilor de mediu - RM, RIM, BM, RA, RSR, RS, EA -
    Cod numeric: (Se va înscrie numărul de cod atribuit solicitantului, în baza de date privind atestarea.)
    În conformitate cu prevederile Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare,
    în baza Deciziei nr. ....../......... privind desemnarea Asociaţiei profesionale din domeniul protecţiei mediului ........................................., emisă de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor,
    (Se înscrie numele asociaţiei.)
    se atestă ............................................, cu domiciliul în: ..........................................,
    (Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice.) (Se înscriu coordonatele persoanei fizice.)
    CNP ........................., cu sediul în: ..............................................., codul fiscal nr. ...........,
    (Se înscriu coordonatele persoanei juridice.)
    înregistrată în Registrul comerţului la nr. ......................... ca .......................................................................
    (Se va înscrie nivelul de atestare pentru persoana fizică
     şi persoana juridică.)
    pentru efectuarea următoarelor studii de mediu, în domeniile de atestare acordate de Comisia de atestare conform Procesului-verbal nr. ......... din data de ....................:
    RM [ ] RIM [ ] BM [ ] RSR [ ] RA [ ] RS [ ] EA \u-3928?

┌──────────────────────────────────────┐
│DOMENIUL/DOMENIILE: │
└──────────────────────────────────────┘


    Emis la data de:
    Valabil până la data de:
    cu respectarea condiţiilor înscrise pe verso
    Preşedintele Comisiei de atestare,
    ............................................
    verso - Certificat de atestare -
    • Prezentul certificat de atestare poate fi utilizat numai de titular.
    • Cu 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate, titularul are obligaţia de a solicita emiterea unui nou certificat de atestare.
    • Prezentul certificat de atestare este valabil pentru persoanele juridice numai în condiţiile existenţei personalului declarat în formularul de cerere de atestare, pe întreaga perioadă a valabilităţii lui. În situaţia în care intervin modificări în lista echipei de specialişti declarată, în termen de 30 de zile persoana juridică notifică Comisia de atestare pentru o nouă evaluare. În caz contrar certificatul de atestare îşi pierde valabilitatea. (Prezenta condiţie se înscrie numai pe certificatele de atestare emise pentru persoana juridică.)
    • Echipa de specialişti declarată este formată din: (nume, prenume expert atestat pe nivel asistent/principal pentru tipurile de studii .............. în domeniu/domeniile ............).
    • După caz, se va înscrie pe versoul certificatului de atestare structura (de exemplu, cercetare, compartiment elaborare studii de mediu etc.) din care face parte echipa de specialişti (pentru evitarea conflictului de interese şi incompatibilitate).
    • Responsabilitatea pentru corectitudinea celor înscrise în RM/RIM/BM/RSR/RA/RS/EA revine în exclusivitate persoanei fizice/juridice atestat/atestate.
    • Prezentul certificat îşi pierde valabilitatea în condiţiile prevăzute de actele normative în vigoare.


    ANEXA 6

    MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
    CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE
    În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 1.134/2020 privind aprobarea condiţiilor de elaborare a studiilor de mediu, a criteriilor de atestare a persoanelor fizice şi juridice şi a componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de atestare,
    în urma analizei documentelor depuse de: ..........................................................................................,
    (Se va înscrie numele persoanei fizice/persoanei juridice solicitante.)
    cu domiciliul în: .............................................................................................................................................
    (Se vor înscrie datele de identificare şi adresa completă ale persoanei fizice.)
    sau cu sediul în: .......................................................…., codul fiscal nr. ...................., înregistrată în registrul
    (Se înscriu coordonatele persoanei juridice.)
    comerţului la nr. ................................,
    este înscris în Lista experţilor care elaborează studii de mediu la poziţia ................ pentru:
    RM [ ]
    RIM [ ]
    BM [ ]
    RA [ ] / RSR [ ]
    RS [ ]
    EA [ ]

    Emis la data de ................
    Valabil ..................... până la data de ............................
    Secretar de stat,
    ..........................................................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016