Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. M.112 din 11 iunie 2020  pentru modificarea şi completarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. M.112 din 11 iunie 2020 pentru modificarea şi completarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare a candidaţilor la profesia militară, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019

EMITENT: Ministerul Apărării Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 518 din 17 iunie 2020
    Pentru aplicarea prevederilor art. 25 alin. 4, ale art. 36 alin. 1 lit. c^1), e) şi k), ale art. 38 alin. 1 lit. e) şi g), ale art. 40 alin. 1 lit. e) şi ale art. 100 alin. 4 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 8^8 lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere dispoziţiile art. 41 şi art. 176 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Condiţiile şi criteriile de recrutare a candidaţilor la profesia militară, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a maiştrilor militari în activitate, corespunzător surselor de provenienţă prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
    c) să fie absolvenţi ai studiilor postliceale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
    d) să deţină atestat/certificat de calificare profesională valabil, necesar exercitării profesiei, prevăzut de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
    e) să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare, şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin «Foarte bun» - candidaţii care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate;
    f) să aibă cel puţin 3 ani de experienţă în domeniul studiilor prevăzute la lit. c) - candidaţii care provin din rândul personalului celorlalte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, al personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile.
(3) Criteriile specifice de recrutare a candidaţilor la cursurile de formare a subofiţerilor în activitate, corespunzător surselor de provenienţă prevăzute de statutul cadrelor militare, sunt următoarele:
    a) să aibă vârsta de cel mult 45 de ani împliniţi, la data acordării gradului şi numirii în funcţie la finalizarea cursului de formare;
    b) să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat;
    c) să fie absolvenţi ai studiilor postliceale sau superioare corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare;
    d) să deţină atestat/diplomă de absolvire/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) exercitării profesiei, prevăzut(ă) de legislaţia aplicabilă, în funcţie de specificul locurilor prevăzute în Planul de şcolarizare;
    e) să aibă cel puţin 3 ani vechime în serviciu ca soldaţi/gradaţi profesionişti în activitate, calculată de la data finalizării programului de instruire şi până la data începerii cursului de formare, şi să fi fost apreciaţi prin ultimele trei documente de evaluare profesională anuală cu calificativul cel puţin «Foarte bun» - candidaţii care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate."

    2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. c), candidaţii pentru cursul de formare a subofiţerilor în activitate care provin din rândul subofiţerilor în rezervă sau al persoanelor fără pregătire militară anterioară trebuie să fie absolvenţi cel puţin ai învăţământului liceal, cu diplomă de bacalaureat.
(5) Prevederile alin. (3) lit. e) nu sunt aplicabile candidaţilor care optează pentru serviciul «muzici militare»."

    3. La articolul 6, literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să aibă vârsta între 18 ani împliniţi, la data începerii programului de instruire, şi cel mult 45 de ani împliniţi, la data finalizării programului de instruire;
    (...)
d) să declare în scris că, la începerea programului de instruire, renunţă la gradul dobândit anterior în calitate de militar în termen, militar angajat pe bază de contract, gradat profesionist sau gradat voluntar, ori, după caz, la gradul dobândit după parcurgerea a cel puţin un an de studii pentru formarea cadrelor militare în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ militar, în cazul în care studiile respective nu au fost finalizate;"    ART. II
    Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:
    "(2) Recrutarea candidaţilor pentru formarea profesională iniţială a personalului militar în activitate din cadrul forţelor pentru operaţii speciale se execută de către Comandamentul forţelor pentru operaţii speciale."

    2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Structurile în care se pot organiza şi desfăşura evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală a candidaţilor sunt:
    a) centrele zonale de selecţie şi orientare;
    b) instituţiile/unităţile de învăţământ militar sau alte structuri militare destinate formării profesionale iniţiale şi continue;
    c) Comandamentul forţelor pentru operaţii speciale - pentru candidaţii la profesia militară în cadrul forţelor pentru operaţii speciale;
    d) Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» - pentru candidaţii la posturile de soldat/gradat profesionist sportiv de performanţă.
    (2) Examinarea medicală a candidaţilor se efectuează în cadrul spitalelor, centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu din Ministerul Apărării Naţionale sau în alte locaţii stabilite de către Direcţia medicală.
    (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), la nevoie, şeful Statului Major al Apărării poate aproba efectuarea evaluărilor şi în alte structuri, la propunerea şefului Direcţiei personal şi mobilizare.
    (4) Institutul Naţional de Medicină Aeronautică şi Spaţială «General doctor aviator Victor Anastasiu», Centrul de Medicină Navală şi structurile de psihologie operaţională organizează şi desfăşoară, după caz, examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale ale candidaţilor care optează pentru arme sau servicii şi specialităţi militare ce necesită o astfel de examinare şi/sau evaluare."

    3. La articolul 6, literele a), k), t), y), z) şi ab) semodifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) cererea de înscriere, al cărei model în format scris este prevăzut în anexa nr. 1 - se asigură de către structura care desfăşoară recrutarea sau poate fi descărcată de pe pagina de internet dedicată recrutării pentru profesia militară;
    (...)
k) copia actului de studii postliceale sau superioare, corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare a maiştrilor militari/subofiţerilor în activitate, dacă este cazul;
    (...)
t) rezultatele la selecţia organizată şi desfăşurată potrivit prevederilor art. 3 alin. (1);
    (...)
y) adeverinţa referitoare la vechimea în serviciu şi calificativele obţinute în acest timp, eliberată de către unitatea militară în care sunt încadraţi - candidaţii care provin din rândul soldaţilor/gradaţilor profesionişti în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale şi optează pentru cursurile de formare a cadrelor militare în activitate, cu excepţia celor pentru formarea subofiţerilor în activitate din serviciul «muzici militare»;
z) documentele doveditoare privind experienţa în domeniul studiilor absolvite, eliberate de către foştii angajatori - candidaţii care optează pentru cursurile de formare a ofiţerilor sau maiştrilor militari în activitate, care provin din rândul personalului militar în rezervă sau al persoanelor civile;
    (...)
ab) raportul personal prin care solicită participarea la concursul de admitere la programul de formare a cadrelor militare în activitate, avizat de către comandantul unităţii militare unde este încadrat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 - candidaţii care provin din rândul personalului militar în activitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale;"

    4. La articolul 6, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:
    "(2) Candidaţii pot transmite documentele necesare constituirii dosarului în copie scanată prin poşta electronică, în format fizic prin poştă cu notă de inventar şi confirmare de primire sau le pot înmâna recrutorului în mediile de promovare ori la sediul biroului informare-recrutare.
(3) Până la finalizarea selecţiei, candidaţii au obligaţia de a prezenta recrutorului documentele care se solicită în original sau copie legalizată, după caz, în vederea confruntării cu documentele transmise electronic sau în fotocopie."

    5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru candidatul care este încadrat/angajat într-o unitate militară ori care este înmatriculat într-o unitate/instituţie de învăţământ din alt judeţ/sector, dosarul de candidat se poate întocmi de către biroul informare-recrutare din acel judeţ/sector, în perioada stabilită prin graficul aferent prevăzut la art. 5 alin. (2) lit. c)."

    6. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Birourile informare-recrutare constituie dosarele de candidat în format letric şi/sau electronic, după caz."

    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pentru iniţierea procesului de recrutare şi verificare preliminară a îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor de recrutare se utilizează fişa de contact, al cărei model este prezentat în anexa nr. 5.
    (2) Fişa de contact cu datele de identificare şi opţiunile personale pentru cariera militară se completează de către potenţialii candidaţi la procesul de recrutare în orice perioadă a anului, on-line, prin intermediul sistemelor informatice constituite în acest scop, sau în scris, la structura care desfăşoară recrutarea.
    (3) După aprobarea graficului anual de recrutare şi selecţie, recrutorii comunică tuturor potenţialilor candidaţi care au completat fişe de contact perioadele planificate pentru înscriere, potrivit opţiunilor exprimate, solicitând totodată actualizarea şi validarea datelor din fişa de contact sau completarea unei noi fişe, după caz, în perioada respectivă."

    8. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Dosarele de candidat se întocmesc numai pentru candidaţii care au validat datele din fişa de contact sau au completat o nouă fişă în perioada planificată pentru înscriere, conform graficului de recrutare şi selecţie, corelat cu structura anului şcolar/universitar, cu perioadele de desfăşurare a concursurilor de admitere sau datele de începere a programelor de instruire.
    (2) Fiecare dosar de candidat este însoţit de un opis, semnat de către recrutorul care a finalizat şi a verificat conţinutul dosarului, precum şi de către şeful biroului informare-recrutare.
    (3) Coperta dosarului de candidat se inscripţionează conform modelului din anexa nr. 6.
    (4) Documentele solicitate în copie se certifică pentru conformitate, pe fiecare pagină, după confruntarea cu documentele originale, de către personalul recrutor."

    9. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Candidaţii pentru profesia de soldat şi gradat profesionist, declaraţi «Nerepartizat» în condiţiile art. 4 alin. (2), pot face obiectul unei noi sesiuni de repartizare, pentru o serie suplimentară de formare profesională a soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu respectarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare şi selecţie."

    10. La articolul 15 alineatul (1), literele b), c), f), g) şi h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) completarea fişei de contact de către potenţialii candidaţi la procesul de recrutare cu datele de identificare şi opţiunile personale, validarea şi introducerea, după caz, a acesteia de către recrutor în sistemul informatic constituit în acest scop;
c) contactarea de către recrutori a tuturor potenţialilor candidaţi care au completat fişa de contact, pentru comunicarea perioadelor de înscriere conform opţiunilor exprimate, precum şi pentru actualizarea şi validarea datelor din fişa de contact sau completarea unei noi fişe, după caz, în perioada respectivă;
    (...)
f) programarea candidatului pentru susţinerea selecţiei, precum şi informarea acestuia privind desfăşurarea activităţilor la care urmează să participe;
g) înştiinţarea candidatului declarat «Admis» în urma susţinerii evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi a interviului de evaluare finală privind modalitatea de efectuare a examinării medicale, în cazul în care aceasta nu se organizează şi se desfăşoară de către aceeaşi structură care a desfăşurat evaluările;
h) programarea candidatului declarat «Apt» la examinarea medicală, pentru examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul;"

    11. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Candidaţii sunt planificaţi la selecţie respectând următoarea procedură:
    a) birourile informare-recrutare transmit săptămânal la structurile desemnate pentru efectuarea selecţiei situaţia nominală cu candidaţii înscrişi/contactaţi, pe categorii de candidaţi;
    b) structurile care efectuează selecţia transmit birourilor informare-recrutare de unde provin candidaţii posibilităţile numerice de efectuare a selecţiei pe serii, perioade şi categorii de candidaţi;
    c) pe baza datelor primite, birourile informare-recrutare planifică nominal candidaţii la selecţie, îi contactează şi le comunică când şi unde sunt planificaţi să efectueze selecţia, solicitând acordul verbal al acestora privind prezentarea la data şi locul stabilite şi confirmarea că ştiu ce documente şi materiale trebuie să aibă asupra lor pentru a putea participa la susţinerea evaluărilor;
    d) birourile informare-recrutare transmit structurilor care efectuează selecţia tabelele nominale cu candidaţii care confirmă participarea, cu cel puţin 3 zile lucrătoare înaintea începerii probelor de selecţie;
    e) candidaţii care îşi declară indisponibilitatea temporară de a participa la selecţie, din motive obiective, susţinute de acte doveditoare, se replanifică pentru o serie următoare, corespunzător opţiunii lor, în limitele de timp stabilite de structurile care efectuează selecţia;
    f) în cazul în care planificarea s-a făcut nominal de către structura care efectuează selecţia, completarea locurilor se face de comun acord cu reprezentanţii acesteia;
    g) pentru personalul militar în activitate, elevii din instituţiile militare de învăţământ şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale, birourile informare-recrutare comunică unităţilor militare în care sunt încadraţi data de prezentare a acestora la structura care efectuează selecţia şi îi informează despre documentele şi materialele pe care trebuie să le aibă asupra lor pentru a participa la selecţie;
    h) birourile informare-recrutare eliberează, la cererea candidaţilor, adeverinţe din care să rezulte că au fost planificaţi la selecţie.
    (2) Candidaţii înscrişi la birourile informare-recrutare sunt planificaţi să susţină evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală, potrivit arondării anuale, aprobată de către şeful Statului Major al Apărării, la propunerea şefului Direcţiei personal şi mobilizare."

    12. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    Termenele-limită de înscriere, de încheiere a selecţiei, precum şi de finalizare a dosarelor de candidat se stabilesc de către Direcţia personal şi mobilizare a Statului Major al Apărării, prin graficele de recrutare şi selecţie, pe categorii de personal/candidaţi şi tipuri de unităţi/instituţii de învăţământ militar/programe de formare/instruire, şi se comunică Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei medicale, statelor majore ale categoriilor de forţe şi comandamentelor, birourilor informare-recrutare, centrelor zonale de selecţie şi orientare şi Clubului Sportiv al Armatei «Steaua"

    13. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Copiii personalului militar în activitate, decedat în timpul şi din cauza serviciului, ca urmare a unor acţiuni militare, accidente, catastrofe sau a unor acte de devotament excepţional ori a unor misiuni în cadrul forţelor internaţionale destinate menţinerii păcii sau constituite în scopuri umanitare, pot fi transferaţi la unităţile/instituţiile de învăţământ militar preuniversitar sau universitar, cu respectarea condiţiilor legale, pe baza rezultatelor la învăţătură obţinute în instituţiile civile de învăţământ, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare şi au fost declaraţi «Admis/Apt» în urma selecţiei."

    14. La articolul 21, alineatele (1), (2) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    (1) Urmaşii personalului armatei decedat, precum şi soţul/soţia şi/sau copiii personalului armatei încadrat în gradul I, II sau III de invaliditate ca urmare a participării la acţiuni militare pot fi încadraţi, la cerere, pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, dacă îndeplinesc criteriile de recrutare, sunt declaraţi «Admis» la probele de evaluare psihologică susţinute în cadrul Centrului naţional militar de psihologie şi sănătate comportamentală şi există astfel de posturi vacante în unităţi militare din garnizoanele solicitate.
    (2) Pentru încadrarea pe posturi vacante de soldat/gradat profesionist, urmaşii, soţul/soţia şi/sau copiii, după caz, prevăzuţi la alin. (1) se adresează în scris unităţii militare în care a fost sau este încadrat, după caz, personalul armatei decedat/încadrat în grad de invaliditate şi întocmesc dosarul de candidat în cadrul unităţii respective. Îndeplinirea criteriilor de recrutare se verifică de către structura de resurse umane a unităţii militare sau, dacă unitatea nu are structură de resurse umane, de către structura de resurse umane a eşalonului superior.
    (...)
    (9) Încadrarea efectivă a persoanelor prevăzute la alin. (1) are loc la data semnării contractului încheiat conform reglementărilor în vigoare, urmând ca pregătirea specifică formării profesionale iniţiale să se efectueze în cadrul aceleiaşi unităţi, în termen de cel mult un an de la data chemării în activitate, pe baza programelor de formare specifice armelor, serviciilor şi specialităţilor militare, obţinute de către unităţile beneficiare de la centrele de instruire/unităţile de instrucţie."

    15. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Candidaţii sunt luaţi în evidenţa structurilor care efectuează selecţia pe baza informaţiilor transmise de către birourile informare-recrutare.
    (2) Structurile care efectuează selecţia împreună cu birourile informare-recrutare planifică la selecţie candidaţii înscrişi, astfel încât să asigure anunţarea şi prezentarea acestora în timp util şi încadrarea activităţii de selecţie în termenele stabilite."

    16. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    (1) Selecţia candidaţilor la profesia militară cuprinde:
    a) evaluarea psihologică;
    b) evaluarea capacităţii motrice;
    c) interviul de evaluare finală;
    d) examinarea medicală;
    e) examinarea medicală specifică şi/sau evaluarea psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.
    (2) Activitatea de evaluare psihologică se desfăşoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei generale management resurse umane.
    (3) Evaluarea capacităţii motrice a candidaţilor se organizează şi se desfăşoară pe baza metodologiei aprobate prin dispoziţie a şefului Direcţiei instrucţie şi doctrină.
    (4) Interviul de evaluare finală se execută în vederea orientării vocaţionale a candidaţilor, în baza criteriilor stabilite de către Direcţia personal şi mobilizare.
    (5) Evaluările/Examinările prevăzute la alin. (1) sunt eliminatorii în ordinea susţinerii lor, iar rezultatele obţinute de către candidaţi nu pot fi înlocuite cu altele, obţinute la evaluări efectuate în afara structurii în care s-a efectuat selecţia.
    (6) Instrumentele de selecţie nu se schimbă pe parcursul unui an de recrutare şi selecţie."

    17. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    În vederea susţinerii selecţiei, fiecare candidat trebuie să prezinte o adeverinţă medicală eliberată de către medicul de familie, valabilă 90 de zile de la data eliberării, care să ateste că la momentul examinării este «clinic sănătos şi nu se află în evidenţă sau sub observaţie cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase» şi care să cuprindă sintagma «eliberată pentru susţinerea probelor sportive, evaluării psihologice şi examinării medicale la intrarea în sistemul militar"

    18. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evaluarea capacităţii motrice a elevilor colegiilor naţionale militare din ultimul an de învăţământ se execută de către profesorii de educaţie fizică încadraţi în aceste instituţii, în cadrul orelor de educaţie fizică - curriculum diferenţiat, potrivit metodologiei prevăzute la art. 23 alin. (3)."

    19. Articolul 26 se abrogă.
    20. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    (1) În urma susţinerii evaluărilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), b) şi c) candidatul poate obţine unul dintre următoarele rezultate:
    a) «Admis» - dacă îndeplineşte în totalitate baremele şi cerinţele tuturor probelor, instrumentelor şi criteriilor administrate/aplicate;
    b) «Respins» - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele sau cerinţele probelor, instrumentelor şi criteriilor administrate/aplicate;
    c) «Neprezentat» - dacă nu se prezintă la structura la care a fost planificat pentru susţinerea probelor;
    d) «Eliminat» - dacă, indiferent de rezultatele obţinute, încalcă prevederile legale pe timpul activităţii de selecţie, caz în care nu mai poate participa la susţinerea evaluărilor în cursul aceluiaşi an de selecţie;
    e) «Retras» - dacă, pe timpul activităţii de selecţie, se retrage din motive personale, neprecizate, caz în care nu mai poate participa la susţinerea evaluărilor în cursul aceluiaşi an de selecţie.
    (2) Structurile care efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală eliberează fiecărui candidat declarat «Admis» sau «Respins», pe bază de semnătură, o adeverinţă prin care se certifică participarea acestuia la activitatea de selecţie şi în care se consemnează rezultatul final, detaliat pe categorii de personal, arme sau servicii şi specialităţi militare pentru care candidatul este eligibil.
    (3) Un exemplar al adeverinţei candidatului declarat «Admis» se trimite la biroul informare-recrutare care a iniţiat dosarul de candidat, în vederea completării acestuia, împreună cu situaţia centralizatoare cu rezultatele pentru întreaga serie de selecţie."

    21. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 28
    (1) Examinarea medicală se efectuează în cadrul structurilor care pot organiza şi desfăşura acest proces, conform metodologiei aprobate prin ordin distinct al ministrului apărării naţionale.
    (2) Recrutorii planifică la examinarea medicală doar candidaţii declaraţi «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi interviului de evaluare finală.
    (3) Fişa de examinare medicală se asigură, la prezentarea candidatului, de către structura care organizează şi desfăşoară examinarea medicală.
    (4) Prima parte a fişei de examinare medicală se completează de către structura care organizează şi desfăşoară evaluarea aptitudinilor medicale cu datele de identificare şi antecedentele medicale personale ale candidatului, pe baza adeverinţei eliberate acestuia de către medicul de familie, iar în partea a doua a acesteia se consemnează rezultatele examinărilor medicale efectuate."

    22. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 29
    (1) Pentru efectuarea examinării medicale, birourile informare-recrutare transmit săptămânal structurilor care efectuează examinarea medicală situaţia cu candidaţii declaraţi «Admis» în urma evaluării psihologice, evaluării capacităţii motrice şi a interviului de evaluare finală.
    (2) Situaţia prevăzută la alin. (1) nu se transmite în cazul în care candidatul este examinat medical în cadrul aceleiaşi structuri care a efectuat evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală.
    (3) În urma examinării medicale, candidatul poate fi declarat:
    a) «Apt» - dacă îndeplineşte în totalitate baremele şi cerinţele tuturor probelor, instrumentelor şi criteriilor administrate/aplicate;
    b) «Inapt» - dacă nu îndeplineşte unul/una dintre baremele sau cerinţele probelor, instrumentelor şi criteriilor administrate/ aplicate.
    (4) Structurile care efectuează examinarea medicală trimit documentele la birourile informare-recrutare de unde provin candidaţii, prin serviciul specializat de transport al corespondenţei clasificate, astfel:
    a) fişele de examinare medicală ale celor declaraţi «Apt», în vederea introducerii acestora în dosarul de candidat, imediat după finalizarea examinării medicale;
    b) tabelele cu candidaţii declaraţi «Inapt» şi cu cei care au formulat contestaţii, după expirarea termenului legal de depunere a contestaţiilor."

    23. La articolul 31, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Candidaţii care sunt sportivi de performanţă şi urmează să fie legitimaţi la Clubul Sportiv al Armatei «Steaua» ca soldaţi/gradaţi profesionişti efectuează evaluarea psihologică, evaluarea capacităţii motrice şi interviul de evaluare finală în cadrul Clubului Sportiv al Armatei «Steaua»; evaluarea capacităţii motrice poate fi efectuată şi în alte locaţii care permit susţinerea acesteia, corespunzător disciplinei sportive.
(3) Structurile care efectuează examinările/evaluările prevăzute la alin. (1) şi (2) eliberează în scris avize prin care declară candidaţii examinaţi/evaluaţi ca fiind «Apt» sau «Inapt», respectiv «Admis» sau «Neadmis», pe care le transmit la birourile informare-recrutare care au solicitat evaluările, în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizare."

    24. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 32
    (1) Recrutorii adaugă în dosarul de candidat documentele rezultate în urma finalizării selecţiei, pe măsura obţinerii lor."

    25. La articolul 32, alineatul (3) se abrogă.
    26. La articolul 33, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    (1) Birourile informare-recrutare şi unităţile/instituţiile de învăţământ militar informează candidaţii despre posibilitatea reorientării lor către o altă categorie de personal/unitate/instituţie de învăţământ militar de cel mult acelaşi nivel, ca urmare a rezultatelor obţinute pe parcursul procesului de selecţie şi la concursul/examenul de admitere, dacă îndeplinesc toate criteriile de recrutare şi selecţie stabilite pentru noua opţiune şi dacă graficul de desfăşurare a admiterii în unitatea/instituţia de învăţământ militar/cursul de formare/programul de instruire pentru care se face reorientarea permite transmiterea dosarului candidatului şi înscrierea la concursul/examenul de admitere.
    (...)
    (4) Noua opţiune a candidatului din cererea de înscriere se înscrie pe coperta dosarului de candidat şi trebuie exprimată în funcţie de avizele eliberate de către structurile unde s-a desfăşurat selecţia."

    27. La articolul 35, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) După ce au fost întocmite şi verificate, dosarele candidaţilor declaraţi «Admis»/«Apt» la selecţie sunt trimise de către birourile informare-recrutare la unităţile/instituţiile de învăţământ militar care organizează concursul/examenul de admitere sau la centrul zonal de selecţie şi orientare care execută activitatea de repartizare a candidaţilor pentru posturile de soldat/gradat profesionist, potrivit termenelor stabilite prin graficele de recrutare."

    28. La articolul 35, alineatul (2) se abrogă.
    29. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    Birourile informare-recrutare operează în baza de date rezultatele obţinute de către candidaţi în procesul de selecţie şi admitere/repartizare, inclusiv schimbarea opţiunii lor, după susţinerea concursurilor de admitere."

    30. Anexa nr. 5 la instrucţiuni se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 din prezentul ordin.
    31. În tot cuprinsul instrucţiunilor, sintagma „examinare/ evaluare aptitudinală medicală“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „examinare medicală specifică“.


    ART. III
    Pentru anul universitar/şcolar 2020-2021, finalizarea dosarelor de candidat şi executarea selecţiei candidaţilor care nu provin din rândul absolvenţilor de colegii naţionale militare, la programele de studii universitare militare de licenţă pentru formarea ofiţerilor în activitate, respectiv la programele de studii postliceale militare pentru formarea maiştrilor militari şi a subofiţerilor în activitate, în instituţiile/unităţile de învăţământ militar din reţeaua Ministerului Apărării Naţionale, se desfăşoară conform procedurii prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. IV
    Aplicarea prevederilor art. 23 alin. (6) din Instrucţiunile privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.217/2019, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 987 din 9 decembrie 2019, astfel cum a fost modificat prin prezentul ordin, se suspendă până la data de 30 septembrie 2020.

    ART. V
    Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. VI
    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 11 iunie 2020.
    Nr. M.112.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
    (Anexa nr. 5 la instrucţiuni)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    PROCEDURĂ

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016