Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.108 din 30 iunie 2020  pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.108 din 30 iunie 2020 pentru modificarea Ordinului ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 576 din 1 iulie 2020
    Având în vedere prevederile:
    - art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 53/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind măsuri de protecţie socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
    – Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative;
    – Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
    în temeiul art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale,
    ministrul muncii şi protecţiei sociale emite următorul ordin:


    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale nr. 848/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, în cazul persoanelor care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei publicat în Monitorul Oficial al României, Partea ,I nr. 335 din 24 aprilie 2020, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 30 iunie 2020.
    Nr. 1.108.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 848/2020)
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ ..................................
                                                                  (felul şi denumirea)
    Adresa sediului social ....................
    Judeţul ...................................
    CUI .......................................
    Cont bancar nr. ...........................
    Telefon ...................................
    E-mail ....................................
    Către
    AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE SOCIALĂ ......................
    CERERE
    Subsemnatul, ..................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al .........................................., cu sediul social în localitatea ...................................., str. ....................................... nr. ........, judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria ........ nr. ....................., CNP ..........................................., în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 59/2020, vă solicit acordarea indemnizaţiei pentru suspendarea temporară a convenţiilor individuale de muncă, pentru un număr de .................... persoane, în sumă totală de ................................. lei (brut), aferentă perioadei ......................... .
    Plata se efectuează în contul societăţii cooperative nr. ................................ deschis la Banca ............................. .
    Anexez:
    [ ] declaraţia pe propria răspundere;
    [ ] lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizaţie.

    Data ........................
    Numele şi prenumele (în clar) ...................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................
    SOCIETATEA COOPERATIVĂ ..................................
                                                                        (felul şi denumirea)
    Adresa sediului social ....................
    Judeţul ...................................
    CUI .......................................
    Cont bancar nr. ...........................
    Telefon ...................................
    E-mail ....................................
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    Subsemnatul, ..................................................., în calitate de administrator/reprezentant legal al ..............................................., cu sediul social în localitatea .........................., str. ........................... nr. ..........., judeţul/sectorul ............................, identificat cu CI/BI seria .......... nr. ................., CNP ...................................., cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că activitatea a fost întreruptă ca urmare a instituirii stării de urgenţă/stării de alertă şi că datele din lista prezentată sunt corecte, iar convenţiile individuale de muncă suspendate au fost încheiate anterior instituirii stării de urgenţă.
    Declar că pe perioada stării de alertă activitatea desfăşurată se menţine întreruptă şi se înscrie în domeniul/domeniile cu restricţii de activitate, prevăzute mai jos:
    Tabel - anexă la declaraţia pe propria răspundere cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 - pentru perioada stării de alertă

┌───────────────┬────────────────┬──────────────┬─────────────────────┐
│Se bifează^1 │Activitate │Cod CAEN/ │ │
│căsuţa/căsuţele│restricţionată/ │Coduri CAEN^2 │Perioada aplicării │
│corespunzătoare│Activităţi │aferent(e) │restricţiei │
│activităţii │restricţionate │activităţii │ │
│restricţionate.│ │restricţionate│ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi│ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │mitinguri, │ │ │
│ │demonstraţii, │ │ │
│ │procesiuni, │ │ │
│ │concerte sau a │ │ │
│ │altor tipuri de │ │ │
│ │întruniri în │ │ │
│ │spaţii deschise │ │ │
│ │cu un număr de │ │ │
│ │peste 500 de │ │ │
│ │persoane, precum│ │18.05.2020 - până în │
│ │şi a │ │prezent │
│ │întrunirilor de │ │ │
│ │natura │ │ │
│ │activităţilor │ │ │
│ │culturale, │ │ │
│ │ştiinţifice, │ │ │
│ │artistice, │ │ │
│ │sportive sau de │ │ │
│ │divertisment în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │indiferent de │ │ │
│ │numărul de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi│ │ │
│ │desfăşurarea în │ │ │
│ │aer liber a │ │ │
│ │spectacolelor, │ │ │
│ │concertelor, │ │ │
│ │festivalurilor │ │ │
│ │publice şi │ │18.05.2020 - până în │
│ │private sau a │ │prezent │
│ │altor evenimente│ │ │
│ │culturale cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 500 de │ │ │
│ │spectatori cu │ │ │
│ │locuri pe scaune│ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea de│ │ │
│ │pregătire fizică│ │ │
│ │în cadrul │ │ │
│ │structurilor şi │ │ │
│ │bazelor │ │ │
│ │sportive, │ │ │
│ │competiţiile │ │ │
│ │sportive │ │ │
│ │organizate în │ │ │
│ │aer liber sau în│ │ │
│ │bazine acoperite│ │ │
│ │ori aflate în │ │ │
│ │aer liber, │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │către sportivii │ │ │
│ │profesionişti, │ │18.05.2020 - până în │
│ │legitimaţi şi/ │ │prezent │
│ │sau de │ │ │
│ │performanţă a │ │ │
│ │activităţilor de│ │ │
│ │pregătire fizică│ │ │
│ │în bazine │ │ │
│ │acoperite sau │ │ │
│ │aflate în aer │ │ │
│ │liber, precum şi│ │ │
│ │activităţile de │ │ │
│ │pregătire fizică│ │ │
│ │în spaţii │ │ │
│ │închise pentru │ │ │
│ │practicanţii │ │ │
│ │sporturilor de │ │ │
│ │contact │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea de│ │ │
│ │evenimente │ │ │
│ │private în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │care se │ │ │
│ │desfăşoară cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 8 persoane│ │18.05.2020-14.06.2020│
│ │• Organizarea de│ │15.06.2020 - până în │
│ │evenimente │ │prezent │
│ │private în │ │ │
│ │spaţii închise, │ │ │
│ │care se │ │ │
│ │desfăşoară cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 20 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea de│ │ │
│ │evenimente │ │ │
│ │private în │ │ │
│ │spaţii deschise,│ │15.06.2020 - până în │
│ │care se │ │prezent │
│ │desfăşoară cu │ │ │
│ │participarea a │ │ │
│ │peste 50 de │ │ │
│ │persoane │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Zborurile │ │ │
│ │efectuate de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │aviaţie spre │ │ │
│ │Austria, Belgia,│ │ │
│ │Confederaţia │ │ │
│ │Elveţiană, │ │ │
│ │Franţa, │ │ │
│ │Germania, Iran, │ │ │
│ │Italia, Regatul │ │ │
│ │Unit al Marii │ │ │
│ │Britanii şi │ │ │
│ │Irlandei de │ │ │
│ │Nord, Regatul │ │ │
│ │Ţărilor de Jos, │ │ │
│ │Spania, Statele │ │ │
│ │Unite ale │ │ │
│ │Americii şi │ │ │
│ │Turcia şi din │ │ │
│ │aceste ţări │ │ │
│ │către România │ │ │
│ │pentru toate │ │ │
│ │aeroporturile │ │ │
│ │din România, │ │ │
│ │potrivit art. 37│ │ │
│ │din Legea nr. 55│ │ │
│ │/2020 privind │ │ │
│ │unele măsuri │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │prevenirea şi │ │ │
│ │combaterea │ │ │
│ │pandemiei de │ │ │
│ │COVID-19, cu │ │ │
│ │excepţiile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │art. 4 pct. 2 │ │ │
│ │din anexa nr. 3 │ │ │
│ │la Hotărârea │ │18.05.2020-15.06.2020│
│ │Guvernului 394/ │ │16.06.2020 - până în │
│ │2020, aprobată │ │prezent │
│ │cu modificări şi│ │ │
│ │completări prin │ │ │
│ │Hotărârea │ │ │
│ │Parlamentului │ │ │
│ │României nr. 5/ │ │ │
│ │2020, cu │ │ │
│ │modificările şi │ │ │
│ │completările │ │ │
│ │ulterioare │ │ │
│ │• Zborurile │ │ │
│ │efectuate de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │aviaţie spre │ │ │
│ │Belgia, Franţa, │ │ │
│ │Iran, Italia, │ │ │
│ │Regatul Unit al │ │ │
│ │Marii Britanii │ │ │
│ │şi Irlandei de │ │ │
│ │Nord, Regatul │ │ │
│ │Ţărilor de Jos, │ │ │
│ │Spania, Statele │ │ │
│ │Unite ale │ │ │
│ │Americii şi │ │ │
│ │Turcia şi din │ │ │
│ │aceste ţări │ │ │
│ │către România │ │ │
│ │pentru toate │ │ │
│ │aeroporturile │ │ │
│ │din România, │ │ │
│ │potrivit art. 37│ │ │
│ │din Legea nr. 55│ │ │
│ │/2020 cu │ │ │
│ │excepţiile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │art. 4 pct. 3 │ │ │
│ │din Hotărârea │ │ │
│ │Guvernului 476/ │ │ │
│ │2020 │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Servirea │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │alimentare şi │ │ │
│ │băuturilor │ │ │
│ │alcoolice şi │ │ │
│ │nealcoolice în │ │ │
│ │spaţiile comune │ │ │
│ │de servire a │ │ │
│ │mesei din │ │18.05.2020 - până în │
│ │restaurante, │ │prezent │
│ │hoteluri, │ │ │
│ │moteluri, │ │ │
│ │pensiuni, │ │ │
│ │cafenele sau │ │ │
│ │alte localuri │ │ │
│ │publice, din │ │ │
│ │interiorul │ │ │
│ │clădirilor │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │
│ │magazine │ │ │
│ │individuale de │ │18.05.2020-14.06.2020│
│ │peste 500 mp │ │ │
│ │fiecare din │ │ │
│ │incinta │ │ │
│ │centrelor │ │ │
│ │comerciale de │ │ │
│ │peste 15.000 mp │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea de│ │ │
│ │vânzare a │ │ │
│ │produselor │ │ │
│ │electronice şi │ │ │
│ │electrocasnice, │ │ │
│ │desfăşurată de │ │ │
│ │operatorii │ │18.05.2020-14.06.2020│
│ │economici care │ │ │
│ │nu asigură │ │ │
│ │livrarea │ │ │
│ │acestora la │ │ │
│ │domiciliul/ │ │ │
│ │sediul │ │ │
│ │cumpărătorului │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │desfăşurată de │ │ │
│ │operatorii │ │ │
│ │economici din │ │ │
│ │cadrul centrelor│ │ │
│ │comerciale care │ │ │
│ │nu au accesul │ │ │
│ │asigurat direct │ │18.05.2020-14.06.2020│
│ │din exteriorul │ │ │
│ │incintei şi │ │ │
│ │pentru care nu │ │ │
│ │este întreruptă │ │ │
│ │comunicarea cu │ │ │
│ │restul │ │ │
│ │complexului │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │restaurantelor, │ │ │
│ │cafenelelor sau │ │ │
│ │a altor asemenea│ │ │
│ │localuri publice│ │ │
│ │din interiorul │ │ │
│ │centrelor │ │ │
│ │comerciale în │ │ │
│ │care îşi │ │ │
│ │desfăşoară │ │15.06.2020 - până în │
│ │activitatea mai │ │prezent │
│ │mulţi operatori │ │ │
│ │economici care │ │ │
│ │nu funcţionează │ │ │
│ │în spaţiile │ │ │
│ │special │ │ │
│ │destinate │ │ │
│ │dispuse în │ │ │
│ │exteriorul │ │ │
│ │clădirilor, în │ │ │
│ │aer liber │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Exploatarea │ │ │
│ │locurilor de │ │ │
│ │joacă, a sălilor│ │ │
│ │de jocuri şi a │ │ │
│ │cinematografelor│ │ │
│ │din interiorul │ │18.05.2020 - până în │
│ │centrelor │ │prezent │
│ │comerciale în │ │ │
│ │care îşi │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activitatea mai │ │ │
│ │mulţi operatori │ │ │
│ │economici │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici care │ │ │
│ │desfăşoară │ │ │
│ │activităţi în │ │ │
│ │spaţii închise │ │ │
│ │în următoarele │ │18.05.2020-14.06.2020│
│ │domenii: jocuri │ │ │
│ │de noroc, │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │fitness, │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │tratament │ │ │
│ │balnear │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea │ │ │
│ │operatorilor │ │ │
│ │economici │ │ │
│ │desfăşurată în │ │ │
│ │spaţii închise │ │18.05.2020 - până în │
│ │în următoarele │ │prezent │
│ │domenii: │ │ │
│ │activităţi în │ │ │
│ │piscine, locuri │ │ │
│ │de joacă şi săli│ │ │
│ │de jocuri │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Activitatea în│ │ │
│ │spaţiile │ │ │
│ │deschise pentru │ │ │
│ │administrarea de│ │1.06.2020-14.06.2020 │
│ │ştranduri/ │ │ │
│ │piscine │ │ │
│ │exterioare │ │ │
├───────────────┼────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤
│ │• Organizarea şi│ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │cursuri/ │ │ │
│ │activităţi din │ │ │
│ │unităţile de │ │ │
│ │nivel │ │ │
│ │antepreşcolar, │ │ │
│ │preşcolar şi din│ │ │
│ │toate unităţile │ │ │
│ │şi instituţiile │ │ │
│ │de învăţământ │ │ │
│ │până la finalul │ │ │
│ │anului şcolar, │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │
│ │desfăşurării, │ │ │
│ │începând cu data│ │ │
│ │de 2 iunie 2020,│ │ │
│ │a unor │ │ │
│ │activităţi de │ │ │
│ │pregătire, pe o │ │ │
│ │perioadă de două│ │ │
│ │săptămâni, │ │ │
│ │pentru elevii │ │18.05.2020-12.06.2020│
│ │claselor │ │18.05.2020-până în │
│ │terminale (a │ │prezent │
│ │VIII-a, a XII-a │ │ │
│ │şi a XIII-a), │ │ │
│ │precum şi pentru│ │ │
│ │organizarea │ │ │
│ │examenelor │ │ │
│ │naţionale şi de │ │ │
│ │cercetare a │ │ │
│ │competenţelor │ │ │
│ │profesionale │ │ │
│ │• Organizarea şi│ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│ │cursuri/ │ │ │
│ │activităţi din │ │ │
│ │unităţile de │ │ │
│ │nivel │ │ │
│ │universitar, │ │ │
│ │precum şi │ │ │
│ │activităţile │ │ │
│ │specifice │ │ │
│ │fiecărei │ │ │
│ │instituţii de │ │ │
│ │învăţământ │ │ │
│ │superior │ │ │
└───────────────┴────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘


    ^1 Se bifează căsuţa/căsuţele corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 476/2020.
    ^2 Se indică codul/codurile CAEN corespunzătoare activităţii/activităţilor restricţionate.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ...............................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................
    LISTA PERSOANELOR
    care urmează să beneficieze de indemnizaţia acordată în baza
    art. XV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 59/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2020, aprobată cu modificări şi completări
    prin Legea nr. 60/2020, pe perioada suspendării temporare a convenţiilor individuale de muncă

┌────┬─────────┬───┬───────────┬───────────┬────────────┬─────────────────┐
│ │ │ │ │ │ │Cuantumul brut al│
│ │ │ │ │ │ │indemnizaţiei │
│ │ │ │ │ │ │(lei) (75% din │
│ │ │ │ │ │ │câştigul salarial│
│ │ │ │Numărul şi │ │ │mediu │
│ │ │ │data │Data │Nr. de zile │brut prevăzut de │
│Nr. │Numele şi│CNP│convenţiei │suspendării│pentru care │Legea bugetului │
│crt.│prenumele│ │individuale│convenţiei │se solicită │asigurărilor │
│ │ │ │de muncă │ │indemnizaţia│sociale de stat │
│ │ │ │ │ │ │pe anul 2020 nr. │
│ │ │ │ │ │ │6/2020, cu │
│ │ │ │ │ │ │modificările şi │
│ │ │ │ │ │ │completările │
│ │ │ │ │ │ │ulterioare) │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤
│1 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤
│2 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼───────────┼───────────┼────────────┼─────────────────┤
│ │TOTAL │ │ │ │ │...............*)│
└────┴─────────┴───┴───────────┴───────────┴────────────┴─────────────────┘


    *) Total sumă ce va fi plătită de agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială.
    Data .......................
    Numele şi prenumele (în clar) ........................
    Administrator/Reprezentant legal
    Semnătura ..................................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016