Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2020  privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 11 din 30 ianuarie 2020 privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 68 din 31 ianuarie 2020
    Având în vedere prevederile art. 4 alin. (7) şi (9^1)-(9^4), ale art. 8 alin. (1)-(3), ale art. 10 alin. (6), precum şi ale art. 14 alin. (6^6) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II şi III din Legea nr. 184/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie şi pentru modificarea unor acte normative, ale art. 36 alin. (2), precum şi ale art. 45 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Regulamentului privind funcţionarea pieţei centralizate pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2019,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Metodologia de stabilire a cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 157/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 31 iulie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 4, după litera t) se introduc cinci noi litere, literele t^1)-t^5), cu următorul cuprins:
    "t^1) PCE-ESRE-CV - piaţa centralizată pentru energia electrică din surse regenerabile susţinută prin certificate verzi;
t^2) PCSCV - piaţa centralizată anonimă spot de certificate verzi;
t^3) PCBCV - piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
t^4) PCTCV - piaţa centralizată anonimă la termen de certificate verzi;
t^5) PCBCV - ND - piaţa contractelor bilaterale negociate direct de certificate verzi;"

    2. Anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2  se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3, 4.1 şi 4.2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 1 februarie 2020.                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Zoltan Nagy-Bege

    Bucureşti, 30 ianuarie 2020.
    Nr. 11.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 1 la metodologie)
    Trimestrul de analiză n:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică facturată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în trimestrul de analiză n

┌──────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│Luna │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
├──────────┼───────────┬──────────────┬──────────────┬──────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neexceptată │ │Total energie│ │ │ │Total energie│
│ │ │ │facturată │ │electrică │ │Energie │Energie │electrică │
│ │ │ │consumatorilor│Energie │facturată şi │ │electrică │electrică │facturată şi │
│ │Energie │ │/furnizorilor │electrică │utilizată │Energie │neexceptată│exceptată │utilizată │
│ │electrică │Energia │din afara │exceptată │pentru │electrică │utilizată │facturată │pentru │
│ │neexceptată│electrică │teritoriului │facturată │consumul │neexceptată │pentru │consumatorilor│consumul │
│ │utilizată │neexceptată │României, în │şi/sau │final propriu│facturată │consumatori│racordaţi prin│final propriu│
│ │pentru │facturată │statele cu │utilizată │în trimestrul│consumatorilor│finali │linii directe │în trimestrul│
│ │consumul │consumatorilor│care Guvernul │pentru │de analiză n │racordaţi prin│proprii, │de centrala │de analiză n │
│ │final │finali în │României are │consumul │luată în │linii directe │alţii decât│electrică şi/ │luată în │
│ │propriu în │trimestrul de │acorduri │final │considerare │de centrala │CPT-ul │sau utilizată │considerare │
│ │trimestrul │analiză n │bilaterale în │propriu în│la stabilirea│electrică în │centralei │pentru │la stabilirea│
│ │de analiză │ │acest sens, │trimestrul│numărului de │trimestrul de │în │consumatori │numărului de │
│ │n │ │din producţia │de analiză│CV necesar a │analiză n │trimestrul │finali proprii│CV necesar a │
│ │ │ │de energie │n │fi │ │de analiză │în trimestrul │fi │
│ │ │ │electrică din │ │achiziţionate│ │n │de analiză n │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │trimestrul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză n │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 = 7 + 8 │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│trimestrul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│n │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┘


    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 15 a lunii următoare trimestrului de analiză n.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.


    ANEXA 2

    (Anexa nr. 2 la metodologie)
    Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV
    şi modul de utilizare a acestora pentru trimestrul de analiză n, conform RCV

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────────────────┬────────────┬────────────┬────────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Număr de CV deţinute în cont în │ │Număr de CV cumpărate şi │ │ │Stare CV din cele deţinute la data │ │
│ │ │ultima zi lucrătoare a lunii │ │transferate în contul de furnizor │ │ │ultimei zile lucrătoare a lunii │ │
│ │ │următoare trimestrului n-1, conform │ │[buc.] │ │ │următoare trimestrului de analiză n │ │
│ │ │RCV │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤ ├────┬─────┬────────────────────────┤Număr de CV │ ├────────────┬──────────┬────────────┤ │
│ │ │Transferate │ │ │ │ │ │ │transferate │ │ │ │CV deţinute │ │
│ │ │din contul de│ │ │Număr de CV │ │ │ │din contul │Număr de CV │ │ │la data │ │
│ │ │producător în│ │ │achiziţionate│ │ │PCBCV │de │deţinute în │ │ │ultimei zile│ │
│ │ │contul de │ │ │din PCSCV în │ │ │ │producător │ultima zi │ │ │lucrătoare a│ │
│Nr. │Participanţi│furnizor │Achiziţionate│Alte CV │prima lună a │ │ │ │în contul de│lucrătoare a│ │ │lunii │ │
│crt.│la PCV - │pentru │din PCSCV în │deţinute│trimestrului │ │ ├─────┬────────┬─────────┤furnizor, │lunii │CV necesar │CV blocate│următoare │Observaţii│
│ │furnizori │producătorii │prima lună a │în cont │de analiză n │PCE │ │ │ │ │pentru │următoare │de │temporar │trimestrului│ │
│ │ │care sunt şi │trimestrului │decât │pentru │- │PCSCV│ │ │ │producătorii│trimestrului│achiziţionat│pentru │de analiză n│ │
│ │ │furnizori şi/│de analiză n │cele din│trimestrul │ESRE│ │ │ │CBCV │care sunt şi│de analiză n│pentru │trimestrul│şi │ │
│ │ │sau │pentru │col. 2 │n-1 │- CV│ │ │ │încheiate│furnizori │[buc.] │trimestrul │de analiză│excedentare │ │
│ │ │achiziţionate│trimestrul n │şi 3 │ │ │ │PCTCV│PCBCV-ND│înainte │[buc.] │ │de analiză n│n │obligaţiei │ │
│ │ │prin CBCV │ │ │ │ │ │ │ │de OUG │ │ │ │ │de achiziţie│ │
│ │ │încheiate │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24/ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │ │ │ │ │2017 │ │ │ │ │trimestrul │ │
│ │ │OUG nr. 24/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │de analiză n│ │
│ │ │2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │12 = 2 + 3 +│ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │4 + 6 + 7 + │13 │14 │15 │16 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 + 9 + 11 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
│TOTAL trimestru n│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────────┴────────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘


    NOTE:
    1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive.
    2. Pentru raportarea trimestrului I, coloanele nr. 2, 3 şi 4 se completează cu numărul de CV deţinute în cont la finalul anului de analiză anterior, iar coloana 5 se completează cu numărul de CV achiziţionate din PCSCV în primele 3 luni ale anului t pentru anul de analiză anterior.
    3. Numărul de CV din coloana 9 include şi numărul de CV din coloana 10.


    ANEXA 3

    (Anexa nr. 3 la metodologie)
    Anul de analiză t:
    Operatorul economic cu obligaţie de achiziţie de CV:
    Energia electrică furnizată consumatorilor finali şi/sau utilizată pentru consumul final propriu în anul de analiză t

┌─────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐
│ │Furnizor de energie electrică │Producător de energie electrică │
│ ├───────────┬──────────────┬──────────────┬─────────┬─────────────┼──────────────┬───────────┬──────────────┬─────────────┤
│ │ │ │Energia │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │electrică │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │neexceptată │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │facturată │ │Total energie│ │ │Energie │Total energie│
│ │ │ │consumatorilor│Energie │electrică │ │Energie │electrică │electrică │
│ │Energie │ │/ │electrică│furnizată şi │Energie │electrică │exceptată │furnizată şi │
│ │electrică │ │furnizorilor │exceptată│utilizată │electrică │neexceptată│furnizată │utilizată │
│ │neexceptată│Energia │din afara │furnizată│pentru │neexceptată │utilizată │consumatorilor│pentru │
│ │utilizată │electrică │teritoriului │şi/sau │consumul │furnizată │pentru │racordaţi prin│consumul │
│ │pentru │neexceptată │României, în │utilizată│final propriu│consumatorilor│consumatori│linii directe │final propriu│
│Lună │consumul │furnizată │statele cu │pentru │în anul de │racordaţi prin│finali │de centrala │în anul de │
│ │final │consumatorilor│care Guvernul │consumul │analiză t │linii directe │proprii, │electrică şi/ │analiză t │
│ │propriu în │finali în anul│României are │final │luată în │de centrala │alţii decât│sau utilizată │luată în │
│ │anul │de analiză t │acorduri │propriu │considerare │electrică în │CPT-ul │pentru │considerare │
│ │de analiză │ │bilaterale în │în anul │la stabilirea│anul │centralei │consumul final│la stabilirea│
│ │t │ │acest sens, │de │numărului de │de analiză t │în anul de │propriu în │numărului de │
│ │ │ │din producţia │analiză t│CV necesar a │ │analiză t │anul │CV necesar a │
│ │ │ │de energie │ │fi │ │ │de analiză t │fi │
│ │ │ │electrică din │ │achiziţionate│ │ │ │achiziţionate│
│ │ │ │România, în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │anul de │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │analiză t │ │ │ │ │ │ │
│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│ │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │[MWh] │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │6 = 2 + 3 + 4│7 │8 │9 │10 = 7 + 8 │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Luna │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼─────────┼─────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────┼─────────────┤
│Total│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│an t │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴─────────┴─────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────┴─────────────┘


    NOTE:
    1. Macheta se transmite până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului în curs t+1.
    2. Operatorul de distribuţie şi operatorul de transport care alimentează prin autofurnizare locurile proprii de consum, altele decât cele aferente acoperirii consumului propriu tehnologic al reţelelor electrice de distribuţie/transport, completează doar coloana 2 a tabelului. În situaţia în care operatorul de distribuţie şi operatorul de transport alimentează locurile proprii de consum prin intermediul unui furnizor de energie electrică, atunci pentru consumul respectiv raportarea se face de către furnizorul de energie electrică, prin completarea coloanei 3 din tabel.


    ANEXA 4.1

    (Anexa nr. 4.1 la metodologie)
    Situaţia CV tranzacţionate de furnizorii consumatorilor finali pe piaţa de CV
    şi modul de utilizare a acestora pentru anul de analiză t, conform RCV

┌────┬────────────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬─────────┬──────────────────────────────────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┬──────────┐
│ │ │Număr de CV deţinute la finalul │ │ │Număr de CV cumpărate şi transferate în │ │ │Stare CV din cele deţinute în │ │
│ │ │anului de analiză t-1 (în ultima zi │ │ │contul de furnizor │ │ │ultima zi lucrătoare a lunii │ │
│ │ │lucrătoare a lunii martie a anului │ │ │[buc.] │ │ │martie anul t+1 │ │
│ │ │t) │ │ │ │Număr de CV │ │ │ │
│ │ ├─────────────┬─────────────┬────────┤ │ ├───────────┬─────┬────────────────────────┤transferate │ ├────────────┬─────────┬──────────┤ │
│ │ │Transferate │ │ │ │ │ │ │ │din contul │Număr de │ │ │ │ │
│ │ │din contul de│ │ │Număr de CV │ │ │ │ │de │CV │ │ │ │ │
│ │ │producător în│ │ │achiziţionate│Număr de │ │ │PCBCV │producător │deţinute │ │ │ │ │
│ │ │contul de │ │ │din PCSCV în │CV │ │ │ │în contul de│în ultima │ │ │CV │ │
│Nr. │Participanţi│furnizor │ │Deţinute│primele │deblocate│ │ │ │furnizor, │zi │ │ │deţinute │ │
│crt.│la PCV - │pentru │Achiziţionate│în cont,│3 luni ale │la 1 │ │ ├─────┬────────┬─────────┤pentru │lucrătoare│CV necesar │CV │pentru │Observaţii│
│ │furnizori │producătorii │din PCSCV în │altele │anului t │martie a │ │ │ │ │ │producătorii│a lunii │de │consumate│anul │ │
│ │ │care sunt şi │primele │decât │pentru anul │anului │PCE-ESRE-CV│PCSCV│ │ │ │care sunt şi│martie │achiziţionat│pentru │următor în│ │
│ │ │furnizori şi/│3 luni ale │cele din│t-1 │t+1 │ │ │ │ │CBCV │furnizori │anul t+1 │pentru cota │cota │ultima zi │ │
│ │ │sau │anului t │col. 2 │ │ │ │ │ │ │încheiate│(pentru cota│[buc.] │anului t │anului t │lucrătoare│ │
│ │ │achiziţionate│pentru anul t│şi 3 │ │ │ │ │PCTCV│PCBCV-ND│înainte │anului t) │ │ │ │a lunii │ │
│ │ │prin CBCV │ │ │ │ │ │ │ │ │de OUG │[buc.] │ │ │ │martie │ │
│ │ │încheiate │ │ │ │ │ │ │ │ │nr. 24/ │ │ │ │ │anul t+1 │ │
│ │ │înainte de │ │ │ │ │ │ │ │ │2017 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │OUG nr. 24/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │2017 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │13 = 2 + 3│ │ │ │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │+ 4 + 7 + │14 │15 │16 │17 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │8 + 9 + 10│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ 12 │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼─────────────┼─────────────┼────────┼─────────────┼─────────┼───────────┼─────┼─────┼────────┼─────────┼────────────┼──────────┼────────────┼─────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────┴─────────────┴─────────┴───────────┴─────┴─────┴────────┴─────────┴────────────┴──────────┴────────────┴─────────┴──────────┴──────────┘


    NOTE:
    1. Coloana nr. 1 se completează inclusiv cu operatorii economici cu conturi de CV inactive.
    2. Datele din coloanele 2, 3 şi 4 reprezintă numărul de CV valabile în ultima zi lucrătoare a lunii martie a anului t, din care a fost scăzut numărul de CV consumate pentru cota anului t-1.
    3. Numărul de CV din coloana 10 include şi numărul de CV din coloana 11.


    ANEXA 4.2

    (Anexa nr. 4.2 la metodologie)
    Situaţia CV tranzacţionate de producătorii de E-SRE pe piaţa de CV, conform RCV

┌────┬────────────┬────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────┬────────────┬──────────┬─────────────────────┬──────────┐
│ │ │ │Număr de CV cumpărate │Număr de CV vândute şi │Număr de CV │ │ │Stare CV din cele │ │
│ │ │ │şi transferate în │transferate din contul │primite │ │ │deţinute în ultima zi│ │
│ │ │ │contul de producător │de producător │de │ │ │lucrătoare a lunii │ │
│ │ │ │[buc.] │[buc.] │producătorii│ │ │martie anul t+1 │ │
│ │ │ │ │ │E-SRE în │Număr de CV │ │ │ │
│ │ │ ├─────┬─────┬───────────┼─────┬─────┬───────────┤perioada │transferate │ ├──────────┬──────────┤ │
│ │ │Număr CV│ │ │ │ │ │ │cuprinsă │din contul │Număr de │CV anulate│ │ │
│ │ │valabile│ │ │ │ │ │ │între prima │de │CV │în │ │ │
│ │ │deţinute│ │ │ │ │ │ │zi │producător │deţinute │perioada │ │ │
│ │Participanţi│la │ │ │ │ │ │ │lucrătoare │în contul │în ultima │cuprinsă │CV │ │
│Nr. │la PCV - │finalul │ │ │ │ │ │ │a lunii │de furnizor,│zi │între │valabile │Observaţii│
│crt.│Producători │anului │ │ │ │ │ │ │aprilie anul│pentru │lucrătoare│prima zi │în ultima │ │
│ │E-SRE │de │ │ │ │ │ │ │t şi ultima │producătorii│a lunii │lucrătoare│zi │ │
│ │ │analiză │PCSCV│PCBCV│PCE-ESRE-CV│PCSCV│PCBCV│PCE-ESRE-CV│zi │care sunt │martie │a lunii │lucrătoare│ │
│ │ │t-1 │ │ │ │ │ │ │lucrătoare │şi furnizori│anul t+1 │aprilie │a lunii │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a lunii │(pentru cota│[buc.] │anul t şi │martie │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │martie │anului t) │ │ultima zi │anul │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │a anului │[buc.] │ │lucrătoare│t+1 │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │t+1, │ │ │a lunii │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │înregistrate│ │ │martie │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │în RCV │ │ │anul t+1 │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │11 = 2 + 3│ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+ │ │13 = 11 – │ │
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │4 + 5 – 6 │12 │12 │14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │– 7 – 8 + │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │9 – 10 │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│....│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┼────────┼─────┼─────┼───────────┼─────┼─────┼───────────┼────────────┼────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────────────┴────────┴─────┴─────┴───────────┴─────┴─────┴───────────┴────────────┴────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016