Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.073 din 13 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.073 din 13 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 965 din 20 octombrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 3.946 din 13.10.2020 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Hotărârea Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La capitolul IV articolul 31 alineatul (14), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) prin farmaciile cu circuit deschis aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pentru formele farmaceutice cu administrare orală, precum şi pentru formele farmaceutice cu administrare subcutanată/intramusculară, după caz, corespunzătoare următoarelor DCI-uri: Filgrastimum, Pegfilgrastimum, medicamentele de tip hormonal care corespund DCI-urilor: Leuprorelinum, Goserelinum, Triptorelinum şi Fulvestrantum şi medicamentele de tip imunomodulator, care corespund DCI-urilor Interferonum alfa 2A şi Interferonum alfa 2B, precum şi Bortezomibum, Trastuzumabum (concentraţia de 600 mg/5 ml), Azacitidinum şi Rituximabum (concentraţia de 120 mg/ml, 1.400 mg/flacon şi 1.600 mg/flacon)“;"

    2. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."

    3. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al bolilor neurologice“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
    "q) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."

    4. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament al hemofiliei şi talasemiei“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
    "j) Spitalul Clinic Colentina Bucureşti."

    5. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
    "ţ) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."

    6. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 2), după litera ş) se introduce o nouă literă, litera t), cu următorul cuprins:
    "t) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."

    7. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, la punctul 20), după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) Spitalul Clinic de copii «Dr. Victor Gomoiu» Bucureşti."

    8. La capitolul IX titlul „Programul naţional de tratament pentru boli rare“ subtitlul „Unităţi care derulează programul“, după punctul 29) se introduce un nou punct, punctul 30), cu următorul cuprins:
    "30) boli rare - medicamente incluse condiţionat utilizate în tratamentul spitalicesc pentru bolnavi adulţi cu boala Crohn luminală nonactivă/uşor activă, cu fistule perianale complexe atunci când fistulele prezintă un răspuns inadecvat la cel puţin un tratament convenţional sau biologic;
    - Institutul Clinic Fundeni Bucureşti."

    9. Anexa nr. 13 M.2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prin derogare de la prevederile art. 7 de la capitolul I din Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 224 şi 224 bis din 31 martie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea aplicării dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 179/2020, cu completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
    a) decontarea serviciilor de radioterapie, a serviciilor de monitorizare a evoluţiei bolii la pacienţii cu afecţiuni oncologice prin PET-CT, a serviciilor de diagnostic şi de monitorizare a bolii minime reziduale a bolnavilor cu leucemii acute prin imunofenotipare, examen citogenetic şi/sau FISH şi examen de biologie moleculară la copii şi adulţi, a serviciilor de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing şi neuroblastom) la copii şi adulţi, a serviciilor de dializă, a serviciilor de tratament prin Gamma-Knife şi a serviciilor de dozare a hemoglobinei glicozilate (HbA1c), acordate de unităţile specializate aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate pentru derularea programelor naţionale de sănătate curative, se efectuează la nivelul realizat, raportat şi validat în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate;
    b) în situaţia depăşirii valorilor de contract, pentru decontarea serviciilor prevăzute la lit. a), casele de asigurări de sănătate încheie acte adiţionale de suplimentare a sumelor contractate, în luna următoare lunii în care aceste servicii au fost acordate, raportate şi validate în Platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate, după alocarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a sumelor necesare în baza solicitărilor fundamentate ale caselor de asigurări de sănătate, acestea asigurându-se prin suplimentarea bugetului Fondului naţional unic de sănătate, după caz.
    c) Măsurile prevăzute la lit. a)-b) sunt aplicabile până la data de 31 decembrie 2020.


    ART. III
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    Bucureşti, 13 octombrie 2020.
    Nr. 1.073.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 13 M.2)
    CHESTIONAR DE EVALUARE
    pentru includerea în Subprogramul de diagnostic şi tratament al epilepsiei rezistente la tratamentul medicamentos
    Judeţul ................................................................................................................
    Localitatea ..........................................................................................................
    Unitatea sanitară ................................................................................................
    Adresă ................................................................................................................
    Telefon ................................................................................................................
    Fax .....................................................................................................................
    E-mail .................................................................................................................

┌────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│Manager*: │Nume ............................ Prenume │
│ │........................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │........................................ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon ......................... fax │
│ │...................................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │......................................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Medic │Nume .......................... Prenume │
│coordonator:│............................. │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │....................................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon ....................... fax │
│ │........................................ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │............................................ │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│Director │Nume ........................ Prenume │
│medical: │............................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Adresă │
│ │.............................................│
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │Telefon ...................... fax │
│ │...................... │
├────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
│ │E-mail │
│ │........................................... │
└────────────┴─────────────────────────────────────────────┘


    CAP. 1
     Relaţie contractuală în sistemul de asigurări sociale de sănătate

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi │ │ │
│ │aflată în relaţie │ │ │
│1.│contractuală cu casa de │ │ │
│ │asigurări de sănătate pentru │ │ │
│ │furnizarea de servicii │ │ │
│ │medicale spitaliceşti │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 2
    Criterii privind structura organizatorică

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┴──┴──┤
│ │Unitate sanitară cu paturi care are│
│I │în structura organizatorică │
│ │aprobată: │
├──┼─────────────────────────────┬──┬──┤
│1.│- secţie de neurochirurgie │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│2.│- secţie de neurologie │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- secţie ATI categoria I sau │ │ │
│ │II, organizată conform │ │ │
│ │prevederilor Ordinului │ │ │
│3.│ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1500/2009, cu modificările şi│ │ │
│ │completările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi categoria ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- structură de explorări │ │ │
│4.│funcţionale - explorări ale │ │ │
│ │sistemului nervos │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│5.│- structură de radiologie şi │ │ │
│ │imagistică medicală - RMN │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │- structură de specialitate │ │ │
│ │în prevenirea infecţiilor │ │ │
│ │nosocomiale asociate │ │ │
│6.│asistenţei medicale conform │ │ │
│ │prevederilor Ordinului │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.101/2016 │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Linii de gardă 24/7 │ │ │
│II│organizate la sediul unităţii│ │ │
│ │sanitare, pentru │ │ │
│ │specialităţile: │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│1.│- neurochirurgie │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│2.│- neurologie │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│3.│- ATI │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    * Răspunderea pentru completarea datelor îi revine managerului.
    CAP. 3
    Criterii privind structura de personal

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei de neurochirurgie │ │ │
│ │conform Normativelor de │ │ │
│ │personal pentru asistenţa │ │ │
│1 │medicală spitalicească, │ │ │
│ │aprobate prin Ordinul │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.224/2010, cu modificările │ │ │
│ │ulterioare (precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │2 medici de specialitate │ │ │
│ │neurochirurgie cu │ │ │
│2.│supraspecializare în │ │ │
│ │neurochirurgie funcţională şi│ │ │
│ │stereotaxică │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei de neurologie conform│ │ │
│ │Normativelor de personal │ │ │
│ │pentru asistenţa medicală │ │ │
│3.│spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │ │ │ │
│ │Medic de specialitatea │ │ │
│ │neurologie cu atestat de │ │ │
│ │studii complementare EEG şi ├──┼──┤
│ │medic de specialitate │ │ │
│4.│neurologie cu atestat de │ │ │
│ │studii complementare EMG şi │ │ │
│ │medic de specialitate ├──┼──┤
│ │neurologie cu atestat de │ │ │
│ │studii complementare PEC │ │ │
│ │ │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │structurii de radiologie şi │ │ │
│ │imagistică medicală conform │ │ │
│ │Normativelor de personal │ │ │
│ │pentru asistenţa medicală │ │ │
│5.│spitalicească, aprobate prin │ │ │
│ │Ordinul ministrului sănătăţii│ │ │
│ │nr. 1.224/2010, cu │ │ │
│ │modificările ulterioare │ │ │
│ │(precizaţi nr. medicilor de │ │ │
│ │specialitate şi al │ │ │
│ │asistenţilor medicali ...) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Încadrarea cu medici şi │ │ │
│ │personal sanitar mediu a │ │ │
│ │secţiei de ATI conform │ │ │
│ │Regulamentului de organizare │ │ │
│ │şi funcţionare a secţiilor şi│ │ │
│ │compartimentelor de anestezie│ │ │
│6.│şi terapie intensivă din │ │ │
│ │unităţile sanitare, aprobat │ │ │
│ │prin Ordinul ministrului │ │ │
│ │sănătăţii nr. 1.500/2009, cu │ │ │
│ │modificările şi completările │ │ │
│ │ulterioare(precizaţi nr. │ │ │
│ │medicilor de specialitate şi │ │ │
│ │al asistenţilor medicali ...)│ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Personal medical încadrat în │ │ │
│ │structura de specialitate în │ │ │
│ │prevenirea infecţiilor │ │ │
│7.│nosocomiale asociate │ │ │
│ │asistenţei medicale conform │ │ │
│ │prevederilor Ordinului │ │ │
│ │ministrului sănătăţii nr. │ │ │
│ │1.101/2016 │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    CAP. 4
    Criterii privind dotarea

┌──┬─────────────────────────────┬──┬──┐
│ │ │DA│NU│
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│ │Aparatură complexă de │ │ │
│ │stereotaxie (dispozitiv sau │ │ │
│1.│sistem stereotactic ce │ │ │
│ │permite implantarea │ │ │
│ │electrozilor la adâncime) │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│2.│Electroencefalograf clasic │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│3.│Electroencefalograf │ │ │
│ │computerizat │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│4.│Electromiograf │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│5.│Aparat de potenţiale evocate │ │ │
├──┼─────────────────────────────┼──┼──┤
│6.│Aparat RMN │ │ │
└──┴─────────────────────────────┴──┴──┘


    Declar pe propria răspundere, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, că datele completate în chestionar sunt conforme cu realitatea.

┌────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
│Semnătura │Semnătura │Semnătura │
│Manager, │Medic coordonator, │Director medical,│
│................│....................│.................│
└────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘

    CAP. 5

          CAS ……………………………….

┌────────────────────┬───────┬─────────┐
│Unitatea sanitară: │AVIZAT │NEAVIZAT │
├────────────────────┼───────┼─────────┤
│…………………… │ │ │
└────────────────────┴───────┴─────────┘┌───────────────────────┬───────────────────────────────────┬────────────────┐
│Semnătura │Semnătura │Semnătura │
│Preşedinte director │Director relaţii contractuale, │Medic-şef, │
│general, │...................................│................│
│.......................│ │ │
└───────────────────────┴───────────────────────────────────┴────────────────┘


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016