Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.070 din 11 iunie 2020  privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.070 din 11 iunie 2020 privind stabilirea categoriilor de personal şi mărimea concretă a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19

EMITENT: Ministerul Sănătăţii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 586 din 3 iulie 2020
    Având în vedere:
    - Referatul de aprobare al Direcţiei management şi structuri sanitare nr. NT 3.789/2020;
    – prevederile art. 2 alin. (1) şi art. 7 alin. (1)-(3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19;
    – prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare „Sănătate şi asistenţă socială“, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19, art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul sănătăţii, ministrul afacerilor interne şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:
    ART. 1
    Prezentul ordin reglementează modul de stabilire a categoriilor de personal şi a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 pentru recunoaşterea meritelor personalului medical participant la acţiuni medicale împotriva COVID-19.

    ART. 2
    Sporul prevăzut în prezentul ordin constituie o formă de diferenţiere a salarizării în funcţie de condiţiile specifice de desfăşurare a activităţii personalului prevăzut la art. 3.

    ART. 3
    Prezentul ordin se aplică următoarelor categorii de personal:
    a) personalul de specialitate medico-sanitar şi personalul auxiliar sanitar din unităţi sanitare, unităţi de asistenţă medico-socială şi instituţii medicale, indiferent de nivelul de subordonare sau coordonare, din farmacii comunitare, din cabinete de medicină de familie, din cabinete de medicină dentară, indiferent de forma de organizare, precum şi din cadrul altor furnizori de servicii medicale sau de asistenţă socială, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19;
    b) cadrele militare - paramedici şi personal medical - din structurile aflate în coordonarea/coordonarea operaţională a Departamentului pentru situaţii de urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, implicat direct în acţiuni şi misiuni legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19;
    c) personalul cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului ajutor calificat, potrivit legii, aflat în finanţarea autorităţilor administraţiei publice locale;
    d) tot personalul din cadrul spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a, precum şi din spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, reglementate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 4
    De sporul stabilit prin prezentul ordin nu beneficiază personalul medical care a dobândit alte afecţiuni fizice şi/sau psihice ori care a devenit invalid din cauza participării la acţiuni medicale împotriva COVID-19, în situaţia în care rănirea, afecţiunea fizică şi/sau psihică sau invaliditatea a survenit ca urmare a săvârşirii, cu intenţie, a unei infracţiuni pedepsite potrivit legii.

    ART. 5
    (1) Mărimea concretă a sporului de până la 30% pentru condiţii de pericol deosebit acordat în baza prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 se determină în funcţie de condiţiile de muncă care pot produce o eventuală infecţie cu virusul SARS-CoV-2 a personalului prevăzut la art. 3 implicat direct sau indirect în executarea, conducerea sau coordonarea misiunilor şi sarcinilor de serviciu legate de prevenirea, gestionarea şi combaterea infecţiilor cu COVID-19.
    (2) La stabilirea concretă a cotelor de spor în cadrul procentelor aprobate prin prezentul ordin se au în vedere următoarele criterii:
    a) modul de transmitere a virusului SARS-CoV-2 care pe baza dovezilor disponibile este transmis de la om la om prin contact direct definit conform metodologiei în vigoare şi prin picături Flügge;
    b) riscul de contagiune a unei eventuale infecţii accidentale cu virusul SARS-CoV-2 care este determinat în funcţie de gradul de expunere la factorii nocivi sau la asocierea acestor factori, precum şi de durata de expunere la acţiunea factorilor nocivi; persoanele cu cel mai mare risc de infecţie sunt cele care sunt în contact direct cu pacienţii testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 sau care au grijă de aceşti pacienţi.


    ART. 6
    (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a)-d), inclusiv cel din cabinetele de stomatologie de urgenţă, care asigură asistenţă medicală/primul ajutor calificat/transport pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, ce implică un contact direct cu pacienţii, beneficiază de un spor după cum urmează:
    a) 30% pentru pacienţi simptomatici cu forme medii sau severe;
    b) 25% pentru pacienţi cu alte forme decât cele prevăzute la lit. a).

    (2) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul spitalelor-suport prevăzute la art. 3 lit. d) care asigură asistenţă medicală pacienţilor suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, ce implică un contact direct cu pacientul, beneficiază de un spor de 20%.
    (3) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cadrul serviciilor de ambulanţă, precum şi personalul prevăzut la art. 3 lit. b) şi c), care asigură pacienţilor suspecţi cu virusul SARS-CoV-2 asistenţă medicală/primul ajutor calificat şi transport către sau de la unităţile prevăzute la art. 3 lit. d), beneficiază de un spor de 20%.
    (4) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar prevăzut la art. 3 lit. a)-d) care desfăşoară acţiuni de realizare a triajului clinico-epidemiologic şi/sau de recoltare a probelor biologice în vederea identificării pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2, precum şi cel care în vederea realizării diagnosticului pozitiv de COVID-19 prelucrează sau transportă în vederea prelucrării probele recoltate de la pacienţi suspecţi sau testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 beneficiază de un spor de 15%.
    (5) Tot personalul din unităţile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate în întregime COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 10%.
    (6) Tot personalul din unităţile prevăzute la art. 3 lit. d) dedicate parţial COVID-19, pe perioada în care există internat în unitatea respectivă cel puţin un pacient testat pozitiv sau suspect cu virusul SARS-CoV-2, beneficiază de un spor de 5%.

    ART. 7
    (1) Cuantumul sporurilor prevăzute la art. 6 se stabileşte în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) din Legea nr. 56/2020 prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de bază/soldei de funcţie/salariului de funcţie din luna respectivă şi nu se ia în calcul la determinarea limitei prevăzute la art. 25 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sporurile prevăzute în prezentul ordin se acordă corespunzător timpului lucrat în vederea desfăşurării fiecărei activităţi prevăzute la art. 6. Evidenţa timpului lucrat efectiv, în ore şi în zile, în diferite activităţi pentru care se acordă spor în procente diferite, precum şi certificarea efectuării acestuia se realizează pe bază de pontaj de către şeful fiecărei structuri, se aprobă de conducerea unităţii şi se afişează la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul.
    (3) Personalul care în cadrul programului normal de lucru lunar/zilnic desfăşoară fracţionat mai multe activităţi din cele prevăzute la art. 6, cu sporuri diferite, beneficiază de sporul prevăzut pentru fiecare activitate, proporţional cu timpul efectiv lucrat pentru fiecare activitate în parte.
    (4) Sporurile prevăzute la art. 6 nu pot fi acordate cumulat aceleiaşi persoane în cadrul aceleaşi norme de timp lucrat.
    (5) Nominalizarea personalului care beneficiază de spor pe locuri de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporului, precum şi condiţiile de acordare se stabilesc de ordonatorul de credite, cu consultarea sindicatelor reprezentative la nivel de unitate/sindicatelor afiliate la o federaţie reprezentativă pe grup de unităţi/sector sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor, în limita prevederilor din prezentul ordin.

    ART. 8
    Sporul prevăzut în prezentul ordin se acordă până la data de 14 august 2020 inclusiv, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. 9
    Aplicabilitatea prezentului ordin încetează implicit începând cu data de 15 august 2020.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016