Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 107 din 29 ianuarie 2021  privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici  şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale  de sănătate curative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 107 din 29 ianuarie 2021 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 121 din 4 februarie 2021
    Văzând Referatul de aprobare nr. DG 297 din 27 ianuarie 2021 al directorului general al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
    având în vedere prevederile:
    - titlurilor II şi VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 299/2017 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 şi 314 bis din 3 mai 2017, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, anexa 1.8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    2. În anexa nr. 1, anexa 1.23 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    3. În anexa nr. 1, anexa 1.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.
    4. În anexa nr. 2, anexa 2.8 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4 la prezentul ordin.
    5. În anexa nr. 2, anexa 2.24 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5 la prezentul ordin.
    6. În anexa nr. 2, anexa 2.25 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6 la prezentul ordin.


    ART. II
    Direcţiile de specialitate din Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate şi unităţile de specialitate prin care se derulează programe naţionale de sănătate curative vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe

    Bucureşti, 29 ianuarie 2021.
    Nr. 107.
    ANEXA 1

    (Anexa 1.8 la Ordinul nr. 299/2017)
    UNITATEA SANITARĂ
    PROGRAMUL NAŢIONAL DE TRATAMENT
    al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
    Raportare pentru .....................................................................
                                       (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    Tabel 1 Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)

┌────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Nr. proteze │Nr. bolnavi │ │
│auditive │proteze auditive│Total │
│implantabile │implantabile │bolnavi │
├───────┬────────┼───────┬────────┤beneficiari │
│ │proteză │ │proteză │de proteze │
│implant│auditivă│implant│auditivă│auditive │
│cohlear│cu │cohlear│cu │implantabile│
│ │ancorare│ │ancorare│ │
│ │osoasă │ │osoasă │ │
├───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │
├───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴────────┴────────────┘


     - continuare -

┌───────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐
│ │Număr bolnavi │ │
│Număr procesoare de │beneficiari de │ │
│sunet (partea externă) │procesoare de sunet │ │
│ │(partea externă) │ │
├──────────┬────────────┼───────────┬────────────┤ │
│ │ │ │Număr │Total │
│ │Număr │Număr │bolnavi │bolnavi │
│ │procesoare │bolnavi │beneficiari │beneficiari│
│Număr │de sunet │beneficiari│de │de │
│procesoare│(partea │de │procesoare │procesoare │
│de sunet │externă) │procesoare │de sunet │de sunet │
│(partea │pentru │de sunet │(partea │(partea │
│externă) │proteze │(partea │externă) │externă) │
│pentru │auditive │externă) │pentru │ │
│implanturi│implantabile│pentru │proteze │ │
│cohleare │cu ancorare │implanturi │auditive │ │
│ │osoasă │cohleare │implantabile│ │
│ │ │ │cu ancorare │ │
│ │ │ │osoasa │ │
├──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│C6 │C7 │C8 │C9 │C10 │
├──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘


     - continuare -

┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Cheltuieli │ │ │Cheltuieli │ │ │
│pentru proteze │ │Cheltuieli│pentru │ │ │
│auditive │ │pentru │procesoare │ │ │
│implantabile │Total │procesoare│de sunet │Total │ │
│ │cheltuieli │de sunet │(partea │cheltuieli│Cheltuieli│
├───────┬────────┤proteze │(partea │externă) │procesoare│totale │
│ │proteză │auditive │externă) │pentru │de sunet │program │
│ │auditivă│implantabile│pentru │proteze │(partea │ │
│implant│cu │ │implanturi│auditive │externă) │ │
│cohlear│ancorare│ │cohleare │implantabile│ │ │
│ │osoasă │ │ │cu ancorare │ │ │
│ │ │ │ │osoasă │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│C11 │C12 │C13=C11+C12 │C14 │C15 │C16= │C17= │
│ │ │ │ │ │C14+C15 │C13+C16 │
├───────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Întocmit

    Tabel 2 Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │materiale│materiale│materiale│materiale│
│ │sanitare │sanitare │sanitare │sanitare │
│Materiale │în stoc │intrate │consumate│în stoc │
│sanitare │la │în cursul│în cursul│la │
│ │începutul│perioadei│perioadei│sfârşitul│
│ │perioadei│de │de │perioadei│
│ │de │raportare│raportare│de │
│ │raportare│ │ │raportare│
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4= │
│ │ │ │ │C1+C2-C3 │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│implanturi │ │ │ │ │
│cohleare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│proteze │ │ │ │ │
│auditive cu │ │ │ │ │
│ancorare │ │ │ │ │
│osoasă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│proteze │ │ │ │ │
│implantabile│ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Procesor de │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│implanturi │ │ │ │ │
│cohleare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Procesor de │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│proteze │ │ │ │ │
│auditive │ │ │ │ │
│implantabile│ │ │ │ │
│cu ancorare │ │ │ │ │
│osoasă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│procesoare │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
│PROGRAM │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    C3 implanturi cohleare = C11 din tabelul 1
    C3 proteze cu ancorare osoasă = C12 din tabelul 1
    C3 Total = C13 din tabelul 1
    C3 procesor sunet (partea externă) pentru implant cohlear = C14 din tabelul 1
    C3 procesor sunet (partea externă) pentru proteze cu ancorare osoasa = C15 din tabelul 1
    C3 Total procesoare sunet (partea externă) = C16 din tabelul 1
    C3 Total program = C17 din tabelul 1
    Întocmit

    ANEXA 2

    (Anexa 1.23 la Ordinul nr. 299/2017)
    UNITATEA SANITARĂ
    Raportare pentru .........................................................................................
                                                (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    Tabel 1 Situaţia bolnavilor trataţi cu medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum şi a cheltuielilor aferente (lei)

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: │ │
├──────────┬─────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│ │ │ │număr bolnavi cu boli rare - medicamente incluse condiţionat utilizate în │ │
│ │ │ │tratamentul spitalicesc │ │
│ │ │ ├──────────┬───────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬───────┬───────────┤ │
│ │bolnavi cu │ │număr │ │ │ │ │ │Total număr│ │
│ │purpură │ │bolnavi cu│ │ │ │număr bolnavi │ │bolnavi cu │ │
│bolnavi cu│trombocitopenică │bolnavi │boala │număr bolnavi │număr │ │cu │ │boli rare -│Total număr │
│afecţiuni │imună cronică la │cu │Crohn │cu │bolnavi cu │număr bolnavi cu│polineuropatie│număr │medicamente│bolnavi │
│oncologice│copii şi adulţii │scleroză│luminală │alfa-manozidoză│deficit de │purpură │familială │bolnavi│incluse │ │
│ │splenectomizaţi │multiplă│non-activă│uşoară până la │tripeptidil│trombocitopenică│amiloidă cu │cu │condiţionat│ │
│ │şi │ │/uşor │moderată cu │peptidază-1│trombotică │transtiretină │boala │utilizate │ │
│ │nesplenectomizaţi│ │activă, cu│manifestări │(TPP1) │dobândită │cu stadiul I │Fabry │în │ │
│ │ │ │fistule │non-neurologice│ │ │sau II │ │tratamentul│ │
│ │ │ │perianale │ │ │ │ │ │spitalicesc│ │
│ │ │ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │
├──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C8 │C9 │C10= │C11= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C4+...C9 │C1+C2+C3+C10│
├──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└──────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴───────┴───────────┴────────────┘


     - continuare -

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cheltuieli cu medicamente eliberate pentru: │
├──────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬───────┬───────────┬──────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │
│ │ │ │bolnavi cu│ │ │ │ │ │cheltuieli │ │
│ │bolnavi cu │ │boala │ │ │ │ │ │medicamente│ │
│ │purpură │ │Crohn │bolnavi cu │ │ │ │ │pentru │ │
│bolnavi cu│trombocitopenică │bolnavi │luminală │alfa-manozidoză│bolnavi cu │bolnavi cu │bolnavi cu │bolnavi│bolnavi cu │ │
│afecţiuni │imună cronică la │cu │non-activă│uşoară până la │deficit de │purpura │polineuropatie│cu │boli rare -│Total │
│oncologice│copii şi adulţii │scleroză│/uşor │moderată cu │tripeptidil│trombocitopenică│familială │boala │medicamente│cheltuieli │
│unităţi │splenectomizaţi │multiplă│activă, cu│manifestări │peptidază-1│trombotică │amiloidă cu │Fabry │incluse │medicamente │
│sanitare │şi │ │fistule │non-neurologice│(TPP1) │dobândită │transtiretină │ │condiţionat│ │
│ │nesplenectomizaţi│ │perianale │ │ │ │ │ │utilizate │ │
│ │ │ │complexe │ │ │ │ │ │în │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │tratamentul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │spitalicesc│ │
├──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼──────────────┤
│C12 │C13 │C14 │C15 │C16 │C17 │C18 │C19 │C20 │C21=C15+…+ │C22= │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │C20 │C12+13+C14+C21│
└──────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴───────┴───────────┴──────────────┘


    Întocmit

    Tabel 2 Situaţia stocului de medicamente

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │medicamente│medicamente│medicamente│medicamente│
│ │în stoc la │intrate în │consumate │în stoc la │
│Afecţiune │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │de │de │de │de │
│ │raportare │raportare │raportare │raportare │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpură │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│imună cronică la │ │ │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │ │ │
│splenectomizaţi │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│nesplenectomizaţi│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│scleroză multiplă│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│boala Crohn │ │ │ │ │
│luminală │ │ │ │ │
│nonactivă/uşor │ │ │ │ │
│activă, cu │ │ │ │ │
│fistule perianale│ │ │ │ │
│complexe │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│alfa-manozidoză │ │ │ │ │
│uşoară până la │ │ │ │ │
│moderată cu │ │ │ │ │
│manifestări │ │ │ │ │
│nonneurologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│deficit de │ │ │ │ │
│tripeptidil │ │ │ │ │
│peptidază-1 │ │ │ │ │
│(TPP1) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpura │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│trombotică │ │ │ │ │
│dobândită │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│polineuropatie │ │ │ │ │
│familială │ │ │ │ │
│amiloidă cu │ │ │ │ │
│transtiretină cu │ │ │ │ │
│stadiul I sau II │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│boala Fabry │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    C3 afecţiuni oncologice = C12 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică imună cronică la copii şi adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C13 din tabelul 1
    C3 scleroză multiplă = C14 din tabelul 1
    C3 boli rare - boala Crohn luminală nonactivă/uşor activă, cu fistule perianale complexe = C15 din tabelul 1
    C3 boli rare - alfa-manozidoză uşoară până la moderată cu manifestări nonneurologice = C16 din tabelul 1
    C3 boli rare - deficit de tripeptidil peptidază-1 (TPP1) = C17 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică trombotică dobândită = C18 din tabelul 1
    C3 boli rare - polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină stadiul I sau II = C19 din tabelul 1
    C3 boli rare - boala Fabry = C20 din tabelul 1
    C3 TOTAL = C22 din tabelul 1
    Întocmit

    ANEXA 3

    (Anexa 1.24 la Ordinul nr. 299/2017)
    UNITATEA SANITARĂ
    Raportare pentru .......................................................................
                                                      (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
    Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

┌────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────────────────┐
│Program/ │Indicatori fizici │Indicatori de eficienţă │
│Subprogram de ├──────────────────────┬───────┼────────────────────┬───────┤
│sănătate │Denumire indicator │Valoare│Denumire indicator │Valoare│
│ │fizic │(nr.) │de eficienţă │(lei) │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │tratat prin │ │
│ │de dilatare percutană │ │proceduri de │ │
│ │ │ │dilatare percutană │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │tratat prin │ │
│ │terapeutice de │ │proceduri │ │
│ │electrofiziologie │ │terapeutice de │ │
│ │ │ │electrofiziologie │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare cardiace │ │stimulatoare │ │
│ │ │ │cardiace │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │aritmii complexe │ │tratat prin │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │proceduri de ablaţie│ │
│ │de ablaţie │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │defibrilatoare interne│ │defibrilatoare │ │
│ │ │ │interne │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │implantare de │ │implantare de │ │
│ │stimulatoare de │ │stimulatoare de │ │
│ │resincronizare │ │resincronizare │ │
│ │cardiacă │ │cardiacă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(adulţi) trataţi prin │ │(adult) tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │chirurgie │ │chirurgie │ │
│ │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│naţional de boli│(copii) trataţi prin │ │(copil) tratat prin │ │
│cardiovasculare │intervenţii de │ │chirurgie │ │
│ │chirurgie │ │cardiovasculară │ │
│ │cardiovasculară │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │trataţi cu anevrisme │ │anevrism aortic │ │
│ │aortice tratate prin │ │tratat prin tehnici │ │
│ │tehnici hibride │ │hibride │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │stenoze aortice, │ │stenoze aortice, │ │
│ │declaraţi inoperabili │ │declarat inoperabil │ │
│ │sau cu risc │ │sau cu risc │ │
│ │chirurgical foarte │ │chirurgical foarte │ │
│ │mare, trataţi prin │ │mare, tratat prin │ │
│ │tehnici transcateter │ │tehnici transcateter│ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │insuficienţă cardiacă │ │insuficienţă │ │
│ │în stadiu terminal │ │cardiacă în stadiu │ │
│ │trataţi prin asistare │ │terminal tratat prin│ │
│ │mecanică a circulaţiei│ │asistare mecanică a │ │
│ │pe termen lung │ │circulaţiei pe │ │
│ │ │ │termen lung │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin chirurgie│ │tratat prin │ │
│ │vasculară │ │chirurgie vasculară │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ │
│ │malformaţii cardiace │ │malformaţii cardiace│ │
│ │congenitale trataţi │ │congenitale tratat │ │
│ │prin intervenţii de │ │prin intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace │ │congenitale cardiace│ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│bolnavilor cu │trataţi │ │tratat │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│monitorizare a │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│evoluţiei bolii │monitorizare a │ │cost mediu/ │ │
│la pacienţii cu │evoluţiei bolii prin │ │investigaţie PET-CT │ │
│afecţiuni │PET-CT │ │ │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│PET-CT │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│bolnavilor cu │trataţi │ │tratat │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│monitorizare a │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│evoluţiei bolii │monitorizare a │ │cost mediu/ │ │
│la pacienţii cu │evoluţiei bolii prin │ │investigaţie PET-CT │ │
│afecţiuni │PET-CT │ │ │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│PET-CT │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│reconstrucţie │ │ │cost mediu/bolnavă │ │
│mamară după │număr de bolnave cu │ │cu reconstrucţie │ │
│afecţiuni │reconstrucţie mamară │ │mamară │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│endoprotezare │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │tarif/bolnav │ │
│ │ │ │beneficiar de │ │
│ │număr de bolnavi │ │serviciu pentru │ │
│ │beneficiari de │ │diagnosticul iniţial│ │
│ │servicii pentru │ │al leucemiei acute │ │
│ │diagnosticul iniţial │ │(medulogramă şi/sau │ │
│ │al leucemiei acute │ │examen citologic al │ │
│ │ │ │frotiului sanguin, │ │
│ │ │ │coloraţii │ │
│ │ │ │citochimice) │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin │ │leucemiei acute prin│ │
│ │imunofenotipare │ │imunofenotipare │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│ │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│ │certitudine al │ │certitudine al │ │
│ │leucemiei acute prin │ │leucemiei acute prin│ │
│ │examen citogenetic şi/│ │examen citogenetic │ │
│ │sau FISH │ │şi/sau FISH │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│diagnostic şi de│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│monitorizare a │servicii pentru │ │serviciu pentru │ │
│bolii minime │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│reziduale a │certitudine al │ │certitudine al │ │
│bolnavilor cu │leucemiei acute prin │ │leucemiei acute prin│ │
│leucemii acute │examen de biologie │ │examen de biologie │ │
│prin │moleculară │ │moleculară │ │
│imunofenotipare,├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│examen │număr total de bolnavi│ │tarif/bolnav │ │
│citogenetic şi/ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│sau FISH şi │servicii pentru │ │servicii pentru │ │
│examen de │diagnosticul de │ │diagnosticul de │ │
│biologie │leucemie acută │ │leucemie acută │ │
│moleculară la ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│copii şi adulţi │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │diagnostic de │ │
│ │acută beneficiari de │ │leucemie acută │ │
│ │servicii de │ │beneficiar de │ │
│ │monitorizare a bolii │ │serviciu pentru │ │
│ │minime reziduale prin │ │monitorizarea bolii │ │
│ │imunofenotipare │ │minime reziduale │ │
│ │ │ │prin imunofenotipare│ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │ │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │număr de bolnavi cu │ │diagnostic de │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │leucemie acută │ │
│ │acută beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii │ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale prin │ │minime reziduale │ │
│ │examen citogenetic şi/│ │prin examen │ │
│ │sau FISH │ │citogenetic şi/sau │ │
│ │ │ │FISH │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │diagnostic de │ │
│ │acută beneficiari de │ │leucemie acută │ │
│ │servicii de │ │beneficiar de │ │
│ │monitorizare a bolii │ │serviciu pentru │ │
│ │minime reziduale prin │ │monitorizarea bolii │ │
│ │examen de biologie │ │minime reziduale │ │
│ │moleculară │ │prin examen de │ │
│ │ │ │biologie moleculară │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│Subprogramul de │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│diagnostic │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│genetic al │genetică pentru │ │genetică pentru │ │
│tumorilor solide│neuroblastom │ │neuroblastom │ │
│maligne (sarcom ├──────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│Ewing şi │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│neuroblastom) la│beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│copii şi adulţi │servicii de testare │ │serviciu de testare │ │
│ │genetică pentru sarcom│ │genetică pentru │ │
│ │Ewing │ │sarcom Ewing │ │
├────────────────┴┬─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │ortovoltaj │ │
│ │ortovoltaj │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │cobaltoterapie │ │
│ │cobaltoterapie │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/serviciu de │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │radioterapie cu │ │
│Subprogramul de │trataţi prin │ │accelerator liniar │ │
│radioterapie a │radioterapie cu │ │2D │ │
│bolnavilor cu │accelerator liniar 2D│ │ │ │
│afecţiuni ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│oncologice │număr de bolnavi cu │ │tarif/serviciu de │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │radioterapie cu │ │
│ │trataţi prin │ │accelerator liniar │ │
│ │radioterapie cu │ │3D │ │
│ │accelerator liniar 3D│ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie IMRT │ │
│ │radioterapie IMRT │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │brahiterapie │ │
│ │brahiterapie │ │ │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de implanturi │ │cost mediu/implant │ │
│ │cohleare │ │cohlear │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│ │auditive cu ancorare │ │auditivă cu ancorare│ │
│ │osoasă │ │osoasă │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │implant cohlear │ │implant cohlear │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │proteze auditive cu │ │proteză auditivă cu │ │
│ │ancorare osoasă │ │ancorare osoasă │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de procesoare │ │cost mediu/procesor │ │
│Programul │de sunet (partea │ │de sunt (partea │ │
│naţional de │externă) pentru │ │externă) pentru │ │
│tratament al │implanturi cohleare │ │implanturi cohleare │ │
│surdităţii prin ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│proteze auditive │număr de procesoare │ │cost mediu/procesor │ │
│implantabile │de sunet (partea │ │de sunet (partea │ │
│(implant cohlear │externă) pentru │ │externă) pentru │ │
│şi proteze │proteze auditive │ │proteze auditive │ │
│auditive) │implantabile cu │ │implantabile cu │ │
│ │ancorare osoasă │ │ancorare osoasă │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │procesoare de sunet │ │procesor de sunet │ │
│ │(partea externă) │ │(partea externă) │ │
│ │pentru implanturi │ │pentru implanturi │ │
│ │cohleare │ │cohleare │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │procesoare de sunet │ │procesor de sunet │ │
│ │(partea externă) │ │(partea externă) │ │
│ │pentru proteze │ │pentru proteze │ │
│ │auditive implantabile│ │auditive │ │
│ │cu ancorare osoasă │ │implantabile cu │ │
│ │ │ │ancorare osoasă │ │
├─────────────────┼─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │tratat │ │
│ │trataţi │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de persoane cu │ │tarif/dozare de │ │
│ │diabet evaluate prin │ │hemoglobină │ │
│ │dozarea HbA1c │ │glicozilată │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de pompe │ │beneficiar de pompă │ │
│ │de insulină │ │de insulină │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│Programul │beneficiari de │ │materiale │ │
│naţional de │materiale consumabile│ │consumabile pentru │ │
│diabet zaharat │pentru pompele de │ │pompa de insulină/an│ │
│ │insulină │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │sisteme de │ │
│ │sisteme de │ │monitorizare │ │
│ │monitorizare continuă│ │continuă a glicemiei│ │
│ │a glicemiei │ │ │ │
│ ├─────────────────────┼───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │sisteme de pompe de │ │sisteme de pompe de │ │
│ │insulină cu senzori │ │insulină cu senzori │ │
│ │de monitorizare │ │de monitorizare │ │
│ │continuă a glicemiei │ │continuă a glicemiei│ │
├─────────────────┼────────────────────┬┴───────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │diabet zaharat tip 1│ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │materiale │ │materiale │ │
│ │consumabile pentru │ │consumabile pentru │ │
│ │sisteme de │ │sisteme de │ │
│ │monitorizare │ │monitorizare │ │
│ │glicemică continuă │ │glicemică continuă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │diabet zaharat tip 1│ │diabet zaharat tip 1│ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │materiale │ │materiale │ │
│ │consumabile pentru │ │consumabile pentru │ │
│ │pompele de insulină │ │pompele de insulină │ │
│ │cu senzori de │ │cu senzori de │ │
│ │monitorizare │ │monitorizare │ │
│ │continuă a glicemiei│ │continuă a glicemiei│ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratament al │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│bolilor │trataţi │ │tratat │ │
│neurologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │continuă │ │continuă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │intermitentă/de │ │intermitentă/de │ │
│ │scurtă durată │ │scurtă durată │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală fără │ │congenitală fără │ │
│ │inhibitori/boală von│ │inhibitori/boală von│ │
│ │Willebrand cu │ │Willebrand cu │ │
│ │tratament „on │ │tratament „on │ │
│ │demand“ │ │demand“ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │vârsta 1-18 ani cu │ │vârsta 1-18 ani cu │ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu titru │ │inhibitori cu titru │ │
│ │mare cu profilaxie │ │mare cu profilaxie │ │
│Programul │secundară pe termen │ │secundară pe termen │ │
│naţional de │lung │ │lung │ │
│tratament al ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│hemofiliei şi │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│talasemiei │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │profilaxie secundară│ │profilaxie secundară│ │
│ │pe termen scurt/ │ │pe termen scurt/ │ │
│ │intermitentă │ │intermitentă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu │ │congenitală cu │ │
│ │inhibitori cu │ │inhibitori cu │ │
│ │tratament de oprire │ │tratament de oprire │ │
│ │a sângerărilor │ │a sângerărilor │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie │ │hemofilie │ │
│ │congenitală cu şi │ │congenitală cu şi │ │
│ │fără inhibitori/ │ │fără inhibitori/ │ │
│ │boală von │ │boală von │ │
│ │Willebrand, pentru │ │Willebrand, pentru │ │
│ │tratamentul de │ │tratamentul de │ │
│ │substituţie în cazul│ │substituţie în cazul│ │
│ │intervenţiilor │ │intervenţiilor │ │
│ │chirurgicale şi │ │chirurgicale şi │ │
│ │ortopedice │ │ortopedice │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemofilie dobândită │ │hemofilie dobândită │ │
│ │simptomatică cu │ │simptomatică cu │ │
│ │tratament de │ │tratament de │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │talasemie │ │talasemie │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme cronice │ │forme cronice │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune │ │inflamator-imune │ │
│ │forme acute │ │forme acute │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Programul │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
│naţional de ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│tratament pentru │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│boli rare │boala Pompe │ │boala Pompe │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │tirozinemie │ │tirozinemie │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip II (sindromul │ │tip II (sindromul │ │
│ │Hunter) │ │Hunter) │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip I (sindromul │ │tip I (sindromul │ │
│ │Hurler) │ │Hurler) │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie │ │
│ │congenitală │ │congenitală │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │sindrom de │ │sindrom de │ │
│ │imunodeficienţă │ │imunodeficienţă │ │
│ │primară │ │primară │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │HTPA │ │HTPA │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│ │familială amiloidă │ │familială amiloidă │ │
│ │cu transtiretină │ │cu transtiretină │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză sistemică │ │scleroză sistemică │ │
│ │şi ulcere digitale │ │şi ulcere digitale │ │
│ │evolutive │ │evolutive │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│ │copii şi adulţii │ │copii şi adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hiperfenilalaninemie│ │hiperfenilalaninemie│ │
│ │la bolnavii │ │la bolnavii │ │
│ │diagnosticaţi cu │ │diagnosticaţi cu │ │
│ │fenilcetonurie sau │ │fenilcetonurie sau │ │
│ │deficit de │ │deficit de │ │
│ │tetrahidrobiopterină│ │tetrahidrobiopterină│ │
│ │(BH4) │ │(BH4) │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză tuberoasă │ │scleroză tuberoasă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │medicamente │ │medicamente │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteogeneză │ │osteogeneză │ │
│ │imperfectă - │ │imperfectă - │ │
│ │materiale sanitare │ │materiale sanitare │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epidermoliză buloasă│ │epidermoliză buloasă│ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │atrofie musculară │ │atrofie musculară │ │
│ │spinală │ │spinală │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Castelman │ │boala Castelman │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │mucopolizaharidoză │ │mucopolizaharidoză │ │
│ │tip IVA │ │tip IVA │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi în │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │tratament │ │tratament de │ │
│Programul │substitutiv │ │substituţie │ │
│naţional de ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│sănătate mintală │număr de teste │ │cost mediu pe test │ │
│ │pentru depistarea │ │rapid de depistare a│ │
│ │prezenţei drogurilor│ │drogurilor în urină │ │
│ │în urina bolnavilor │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │osteoporoză │ │osteoporoză │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│Programul │tireomegalie │ │tireomegalie │ │
│naţional de boli │datorată carenţei de│ │datorată carenţei de│ │
│endocrine │iod │ │iod │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │guşă prin │ │guşă prin │ │
│ │tireomegalie │ │tireomegalie │ │
│ │datorată │ │datorată │ │
│ │proliferării maligne│ │proliferării maligne│ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii endoprotezaţi │ │copil endoprotezat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi endoprotezaţi│ │adult endoprotezat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii cu │ │copil cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│Programul ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│naţional de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ortopedie │adulţi cu │ │adult cu │ │
│ │endoprotezare │ │endoprotezare │ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii cu implant │ │copil cu implant │ │
│ │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu implant │ │adult cu implant │ │
│ │segmentar │ │segmentar de coloană│ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi trataţi prin │ │adult tratat prin │ │
│ │chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │copii trataţi prin │ │copil tratat prin │ │
│ │instrumentaţie │ │instrumentaţie │ │
│ │specifică │ │specifică │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │instabilitate │ │instabilitate │ │
│ │articulară trataţi │ │articulară tratat │ │
│ │prin implanturi de │ │prin implanturi de │ │
│ │fixare │ │fixare │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│Programul │trataţi pentru stare│ │tratat pentru stare │ │
│naţional de │posttransplant │ │posttransplant │ │
│transplant de ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│organe, ţesuturi │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│şi celule de │transplant hepatic │ │tratat pentru │ │
│origine umană │trataţi pentru │ │recidiva hepatitei │ │
│ │recidiva hepatitei │ │cronice cu VHB │ │
│ │cronice cu VHB │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/şedinţă │ │
│ │trataţi prin │ │de hemodializă │ │
│ │hemodializă │ │convenţională │ │
│ │convenţională │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi │ │cost mediu/şedinţă │ │
│naţional de │trataţi prin │ │de hemodiafiltrare │ │
│supleere a │hemodiafiltrare │ │intermitentă on-line│ │
│funcţiei renale │intermitentă on-line│ │ │ │
│la bolnavii cu ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│insuficienţă │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│renală cronică │trataţi prin dializă│ │tratat prin dializă │ │
│ │peritoneală continuă│ │peritoneală continuă│ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin dializă│ │tratat prin dializă │ │
│ │peritoneală automată│ │peritoneală automată│ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│terapie intensivă│trataţi prin epurare│ │tratat prin epurare │ │
│a insuficienţei │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
│hepatice │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni │ │afecţiuni │ │
│ │cerebrovasculare │ │cerebrovasculare │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │stimulatoare │ │stimulator cerebral │ │
│ │cerebrale │ │implantabil │ │
│ │implantabile │ │ │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │pompe implantabile │ │pompă implantabilă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni vasculare │ │afecţiuni vasculare │ │
│ │periferice trataţi │ │periferice tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│Subprogramul de │afecţiuni ale │ │afecţiuni ale │ │
│radiologie │coloanei vertebrale │ │coloanei vertebrale │ │
│intervenţională │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │hemoragii acute sau │ │hemoragii acute sau │ │
│ │cronice trataţi │ │cronice tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de pacienţi cu│ │cost mediu/pacient │ │
│ │distonii musculare │ │cu distonii │ │
│ │trataţi prin │ │musculare tratat │ │
│ │stimulare cerebrală │ │prin stimulare │ │
│ │profundă │ │cerebrală profundă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │servicii prin │ │servicii prin │ │
│ │tratament │ │tratament │ │
│ │Gamma-Knife │ │Gamma-Knife │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin proceduri │ │prin proceduri │ │
│ │microchirurgicale │ │microchirurgicale │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│Subprogramul de │prin implant de │ │prin implant de │ │
│diagnostic şi │stimulator al │ │stimulator al │ │
│tratament al │nervului vag │ │nervului vag │ │
│epilepsiei ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│rezistente la │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│tratamentul │epilepsie rezistentă│ │epilepsie rezistentă│ │
│medicamentos │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi│ │medicamentos tratat │ │
│ │prin implant de │ │prin implant de │ │
│ │dispozitiv de │ │dispozitiv de │ │
│ │stimulare cerebrală │ │stimulare cerebrală │ │
│ │profundă │ │profundă │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de pacienţi │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │bolnavi cu înlocuire│ │înlocuire a │ │
│ │a generatorului │ │generatorului │ │
│ │implantabil al │ │implantabil al │ │
│ │stimulatorului de │ │stimulatorului de │ │
│ │nerv vag │ │nerv vag │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│tratament al │copii cu │ │copil cu │ │
│hidrocefaliei │hidrocefalie │ │hidrocefalie │ │
│congenitale sau │congenitală sau │ │congenitală sau │ │
│dobândite la │dobândită trataţi │ │dobândită tratat │ │
│copil │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│durerii neuropate│trataţi prin implant│ │tratat prin implant │ │
│prin implant de │neuromodulator │ │neuromodulator │ │
│neurostimulator │ │ │ │ │
│medular │ │ │ │ │
├─────────────────┼────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │afecţiuni oncologice│ │afecţiuni oncologice│ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │imună cronică la │ │imună cronică la │ │
│ │adulţii │ │adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Crohn luminală│ │boala Crohn luminală│ │
│ │nonactivă/uşor │ │nonactivă/uşor │ │
│ │activă, cu fistule │ │activă, cu fistule │ │
│Medicamente │perianale complexe │ │perianale complexe │ │
│eliberate ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│în baza │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│contractelor │alfa-manozidoză │ │alfa-manozidoză │ │
│cost-volum │uşoară până la │ │uşoară până la │ │
│ │moderată cu │ │moderată cu │ │
│ │manifestări │ │manifestări │ │
│ │nonneurologice │ │nonneurologice │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │deficit de │ │deficit de │ │
│ │tripeptidil │ │tripeptidil │ │
│ │peptidază-1 (TPP1) │ │peptidază-1 (TPP1) │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │trombotică dobândită│ │trombotică dobândită│ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│ │familială amiloidă │ │familială amiloidă │ │
│ │cu transtiretină cu │ │cu transtiretină cu │ │
│ │stadiul I sau II │ │stadiul I sau II │ │
│ ├────────────────────┼────────┼────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu│ │
│ │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
└─────────────────┴────────────────────┴────────┴────────────────────┴───────┘


    Întocmit

    ANEXA 4

    (Anexa 2.8 la Ordinul nr. 299/2017)
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE …………..
    PROGRAM NAŢIONAL DE TRATAMENT
    al surdităţii prin proteze auditive implantabile (implant cohlear şi proteze auditive)
    Raportare pentru .......................................................................
                                      (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    Tabel 1 Situaţia bolnavilor cu surditate trataţi şi a cheltuielilor aferente (lei)

┌────────────────┬────────────────┬────────────┐
│Număr proteze │Număr bolnavi cu│ │
│auditive │proteze auditive│Total │
│implantabile │implantabile │bolnavi │
├───────┬────────┼───────┬────────┤beneficiari │
│ │proteză │ │proteză │de proteze │
│implant│auditivă│implant│auditivă│auditive │
│cohlear│cu │cohlear│cu │implantabile│
│ │ancorare│ │ancorare│ │
│ │osoasă │ │osoasă │ │
├───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │
├───────┼────────┼───────┼────────┼────────────┤
│ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴───────┴────────┴────────────┘


     - continuare -

┌───────────────────────┬────────────────────────┬───────────┐
│ │Număr bolnavi │ │
│Număr procesoare de │beneficiari de │ │
│sunet (partea externă) │procesoare de sunet │ │
│ │(partea externă) │ │
├──────────┬────────────┼───────────┬────────────┤ │
│ │ │ │Număr │Total │
│ │Număr │Număr │bolnavi │bolnavi │
│ │procesoare │bolnavi │beneficiari │beneficiari│
│Număr │de sunet │beneficiari│de │de │
│procesoare│(partea │de │procesoare │procesoare │
│de sunet │externă) │procesoare │de sunet │de sunet │
│(partea │pentru │de sunet │(partea │(partea │
│externă) │proteze │(partea │externă) │externă) │
│pentru │auditive │externă) │pentru │ │
│implanturi│implantabile│pentru │proteze │ │
│cohleare │cu ancorare │implanturi │auditive │ │
│ │osoasă │cohleare │implantabile│ │
│ │ │ │cu ancorare │ │
│ │ │ │osoasă │ │
├──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│C6 │C7 │C8 │C9 │C10 │
├──────────┼────────────┼───────────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴────────────┴───────────┴────────────┴───────────┘


     - continuare -

┌────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│Cheltuieli │ │ │Cheltuieli │ │ │
│pentru proteze │ │Cheltuieli│pentru │ │ │
│auditive │ │pentru │procesoare │Total │ │
│implantabile │Total │procesoare│de sunet │cheltuieli│ │
│ │cheltuieli │de sunet │(partea │pentru │Cheltuieli│
├───────┬────────┤pentru │(partea │externă) │procesoare│totale │
│ │proteză │proteze │externă) │pentru │de sunet │program │
│ │auditivă│auditive │pentru │proteze │(partea │ │
│implant│cu │implantabile│implanturi│auditive │externă) │ │
│cohlear│ancorare│ │cohleare │implantabile│ │ │
│ │osoasă │ │ │cu ancorare │ │ │
│ │ │ │ │osoasă │ │ │
├───────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│C11 │C12 │C13=C11+C12 │C14 │C15 │C16= │C17= │
│ │ │ │ │ │C14+C15 │C13+C16 │
├───────┼────────┼────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
└───────┴────────┴────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘


    Întocmit

    Tabel 2 Situaţia stocului de materiale sanitare (lei)

┌────────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │materiale│materiale│materiale│materiale│
│ │sanitare │sanitare │sanitare │sanitare │
│Materiale │în stoc │intrate │consumate│în stoc │
│sanitare │la │în cursul│în cursul│la │
│ │începutul│perioadei│perioadei│sfârşitul│
│ │perioadei│de │de │perioadei│
│ │de │raportare│raportare│de │
│ │raportare│ │ │raportare│
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4= │
│ │ │ │ │C1+C2-C3 │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Implanturi │ │ │ │ │
│cohleare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Proteze │ │ │ │ │
│auditive cu │ │ │ │ │
│ancorare │ │ │ │ │
│osoasă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│proteze │ │ │ │ │
│implantabile│ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Procesor de │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│implanturi │ │ │ │ │
│cohleare │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Procesor de │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
│pentru │ │ │ │ │
│proteze │ │ │ │ │
│auditive │ │ │ │ │
│implantabile│ │ │ │ │
│cu ancorare │ │ │ │ │
│osoasă │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│Total │ │ │ │ │
│procesoare │ │ │ │ │
│sunet │ │ │ │ │
│(partea │ │ │ │ │
│externă) │ │ │ │ │
├────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
│PROGRAM │ │ │ │ │
└────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┘


    C3 implanturi cohleare = C11 din tabelul 1
    C3 proteze cu ancorare osoasă = C12 din tabelul 1
    C3 TOTAL = C13 din tabelul 1
    C3 procesor sunet (partea externă) pentru implant cohlear = C14 din tabelul 1
    C3 procesor sunet (partea externă) pentru proteze cu ancorare osoasă = C15 din tabelul 1
    C3 Total procesoare sunet (partea externă) = C16 din tabelul 1
    C3 TOTAL PROGRAM = C17 din tabelul 1
    Întocmit

    ANEXA 5

    (Anexa 2.24 la Ordinul nr. 299/2017)
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    MEDICAMENTE ELIBERATE ÎN BAZA CONTRACTELOR COST-VOLUM
    Raportare pentru ........................................................................
                                            (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)

    Tabel 1 Situaţia bolnavilor trataţi cu medicamente care fac obiectul contractelor cost-volum şi a cheltuielilor aferente (lei)

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. bolnavi cărora li s-au eliberat medicamente: │ │
├────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ │
│bolnavi cu afecţiuni │ │ │număr bolnavi cu boli rare - medicamente incluse condiţionat utilizate în │ │
│oncologice │ │ │tratamentul spitalicesc │ │
├────────┬────────┬──────────┤ │ ├──────────┬───────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬───────┬───────────┤ │
│ │ │ │bolnavi cu │ │număr │ │ │ │ │ │Total număr│ │
│ │ │ │purpură │ │bolnavi cu│ │ │ │număr bolnavi │ │bolnavi cu │Total │
│ │ │ │trombocitopenică │bolnavi │boala │număr bolnavi │număr │ │cu │ │boli rare -│număr │
│ │farmacii│Total nr. │imună cronică la │cu │Crohn │cu alfa - │bolnavi cu │număr bolnavi cu│polineuropatie│Număr │medicamente│bolnavi│
│unităţi │cu │bolnavi cu│copii şi adulţii │scleroză│luminală │manozidoză │deficit de │purpură │familială │bolnavi│incluse │ │
│sanitare│circuit │afecţiuni │splenectomizaţi │multiplă│non-activă│uşoară până la │tripeptidil│trombocitopenică│amiloidă cu │cu │condiţionat│ │
│ │deschis │oncologice│şi │ │/uşor │moderată cu │peptidază-1│trombotică │transtiretină │boala │utilizate │ │
│ │ │ │nesplenectomizaţi│ │activă, cu│manifestări │(TPP1) │dobândită │cu stadiul I │Fabry │în │ │
│ │ │ │ │ │fistule │non-neurologice│ │ │sau II │ │tratamentul│ │
│ │ │ │ │ │perianale │ │ │ │ │ │spitalicesc│ │
│ │ │ │ │ │complexe │ │ │ │ │ │ │ │
├────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C12=C6+ │C13= │
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C8 │C9 │C10 │C11 │…..+C11 │C3+C4 +│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │C5+C12 │
├────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────┴────────┴──────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────┘


     - continuare -

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Cheltuieli cu medicamente eliberate pentru: │
├────────────────────────────┬─────────────────┬────────┬──────────┬───────────────┬───────────┬────────────────┬──────────────┬───────┬───────────┬───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │Total │ │
│bolnavi cu afecţiuni │ │ │bolnavi cu│ │ │ │ │ │cheltuieli │ │
│oncologice │bolnavi cu │ │boala │ │ │ │ │ │medicamente│ │
│ │purpură │ │Crohn │bolnavi cu alfa│ │ │bolnavi cu │ │pentru │ │
├────────┬────────┬──────────┤trombocitopenică │bolnavi │luminală │- manozidoză │bolnavi cu │bolnavi cu │polineuropatie│bolnavi│bolnavi cu │ │
│ │ │ │imună cronică la │cu │non-activă│uşoară până la │deficit de │purpură │familială │cu │boli rare -│Total │
│ │ │Total │copii şi adulţii │scleroză│/uşor │moderată cu │tripeptidil│trombocitopenică│amiloidă cu │boala │medicamente│cheltuieli │
│ │farmacii│cheltuieli│splenectomizaţi │multiplă│activă, cu│manifestări │peptidază-1│trombotică │transtiretină │Fabry │incluse │medicamente│
│unităţi │cu │nr. │şi │ │fistule │non-neurologice│(TPP1) │dobândită │cu stadiul I │ │condiţionat│ │
│sanitare│circuit │bolnavi cu│nesplenectomizaţi│ │perianale │ │ │ │sau II │ │utilizate │ │
│ │deschis │afecţiuni │ │ │complexe │ │ │ │ │ │în │ │
│ │ │oncologice│ │ │ │ │ │ │ │ │tratamentul│ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │spitalicesc│ │
├────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
│ │ │C16= │ │ │ │ │ │ │ │ │C25= │C26=C16+ │
│C14 │C15 │C14+C15 │C17 │C18 │C19 │C20 │C21 │C22 │C23 │C24 │C19+….+C24 │C17+C18 │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │+C25 │
├────────┼────────┼──────────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────────┼───────────┼────────────────┼──────────────┼───────┼───────────┼───────────┤
└────────┴────────┴──────────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────────┴───────────┴────────────────┴──────────────┴───────┴───────────┴───────────┘    Tabel 2 Situaţia stocului de medicamente

┌─────────────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┐
│ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare │
│ │medicamente│medicamente│medicamente│medicamente│
│ │în stoc la │intrate în │consumate │în stoc la │
│Afecţiune │începutul │cursul │în cursul │sfârşitul │
│ │perioadei │perioadei │perioadei │perioadei │
│ │de │de │de │de │
│ │raportare │raportare │raportare │raportare │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│C0 │C1 │C2 │C3 │C4 │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpură │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│imună cronică la │ │ │ │ │
│copii şi adulţi │ │ │ │ │
│splenectomizaţi │ │ │ │ │
│şi │ │ │ │ │
│nesplenectomizaţi│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│scleroză multiplă│ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│boala Crohn │ │ │ │ │
│luminală │ │ │ │ │
│nonactivă/uşor │ │ │ │ │
│activă, cu │ │ │ │ │
│fistule perianale│ │ │ │ │
│complexe │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│alfa-manozidoză │ │ │ │ │
│uşoară până la │ │ │ │ │
│moderată cu │ │ │ │ │
│manifestări │ │ │ │ │
│nonneurologice │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│deficit de │ │ │ │ │
│tripeptidil │ │ │ │ │
│peptidază-1 │ │ │ │ │
│(TPP1) │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│purpură │ │ │ │ │
│trombocitopenică │ │ │ │ │
│trombotică │ │ │ │ │
│dobândită │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│polineuropatie │ │ │ │ │
│familială │ │ │ │ │
│amiloidă cu │ │ │ │ │
│transtiretină cu │ │ │ │ │
│stadiul I sau II │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│boala Fabry │ │ │ │ │
├─────────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
└─────────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┘


    C3 afecţiuni oncologice = C14 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică imună cronică la copii şi adulţi splenectomizaţi şi nesplenectomizaţi = C17 din tabelul 1
    C3 scleroză multiplă = C18 din tabelul 1
    C3 boli rare - boala Crohn luminală nonactivă/uşor activă, cu fistule perianale complexe = C19 din tabelul 1
    C3 boli rare - alfa-manozidoză uşoară până la moderată cu manifestări nonneurologice = C20 din tabelul 1
    C3 boli rare - deficit de tripeptidil peptidază - 1 (TPP1) = C21 din tabelul 1
    C3 purpură trombocitopenică trombotică dobândită = C22 din tabelul 1
    C3 boli rare - polineuropatie familială amiloidă cu transtiretină stadiul I sau II = C23 din tabelul 1
    C3 boli rare - boala Fabry = C24 din tabelul 1
    C3 TOTAL = C14 + C17 + C18 + C25 din tabelul 1
    Întocmit

    ANEXA 6

    (Anexa 2.25 la Ordinul nr. 299/2017)
    CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
    Raportare pentru .......................................................................
                                                      (Se completează luna sau perioada de raportare conform Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative.)
    Situaţia indicatorilor specifici aferenţi programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu scop curativ

┌────────────────┬──────────────────────────────┬──────────────────────────────┐
│Program/ │Indicatori fizici │Indicatori de eficienţă │
│Subprogram de ├──────────────────────┬───────┼──────────────────────┬───────┤
│sănătate │Denumire indicator │Valoare│Denumire indicator de │Valoare│
│ │fizic │(nr.) │eficienţă │(lei) │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │tratat prin proceduri │ │
│ │de dilatare percutană │ │de dilatare percutană │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │tratat prin proceduri │ │
│ │terapeutice de │ │terapeutice de │ │
│ │electrofiziologie │ │electrofiziologie │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin implantare│ │
│ │implantare de │ │de stimulatoare │ │
│ │stimulatoare cardiace │ │cardiace │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │aritmii complexe │ │tratat prin proceduri │ │
│ │trataţi prin proceduri│ │de ablaţie │ │
│ │de ablaţie │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin implantare│ │
│ │implantare de │ │de defibrilatoare │ │
│ │defibrilatoare interne│ │interne │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin implantare│ │
│ │implantare de │ │de stimulatoare de │ │
│ │stimulatoare de │ │resincronizare │ │
│ │resincronizare │ │cardiacă │ │
│ │cardiacă │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(adulţi) trataţi prin │ │(adult) tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │chirurgie │ │chirurgie │ │
│ │cardiovasculară │ │cardiovasculară │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │(copii) trataţi prin │ │(copil) tratat prin │ │
│Programul │intervenţii de │ │chirurgie │ │
│naţional de boli│chirurgie │ │cardiovasculară │ │
│cardiovasculare │cardiovasculară │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │trataţi cu anevrisme │ │anevrism aortic tratat│ │
│ │aortice tratate prin │ │prin tehnici hibride │ │
│ │tehnici hibride │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │stenoze aortice, │ │stenoze aortice, │ │
│ │declaraţi inoperabili │ │declaraţi inoperabili │ │
│ │sau cu risc │ │sau cu risc │ │
│ │chirurgical foarte │ │chirurgical foarte │ │
│ │mare, trataţi prin │ │mare, tratat prin │ │
│ │tehnici transcateter │ │tehnici transcateter │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │insuficienţă cardiacă │ │insuficienţă cardiacă │ │
│ │în stadiu terminal │ │în stadiu terminal │ │
│ │trataţi prin asistare │ │tratat prin asistare │ │
│ │mecanică a circulaţiei│ │mecanică a circulaţiei│ │
│ │pe termen lung │ │pe termen lung │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin chirurgie│ │tratat prin chirurgie │ │
│ │vasculară │ │vasculară │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ │
│ │malformaţii cardiace │ │malformaţii cardiace │ │
│ │congenitale trataţi │ │congenitale tratat │ │
│ │prin intervenţii de │ │prin intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │malformaţii │ │malformaţii │ │
│ │congenitale cardiace │ │congenitale cardiace │ │
│ │trataţi prin │ │tratat prin │ │
│ │intervenţii de │ │intervenţii de │ │
│ │cardiologie │ │cardiologie │ │
│ │intervenţională │ │intervenţională │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│bolnavilor cu │trataţi │ │tratat │ │
│afecţiuni │ │ │ │ │
│oncologice │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│monitorizare a │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│evoluţiei bolii │monitorizare a │ │cost mediu/ │ │
│la pacienţii cu │evoluţiei bolii prin │ │investigaţie PET-CT │ │
│afecţiuni │PET-CT │ │ │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│PET-CT │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│reconstrucţie │ │ │ │ │
│mamară după │număr de bolnave cu │ │cost mediu/bolnavă cu │ │
│afecţiuni │reconstrucţie mamară │ │reconstrucţie mamară │ │
│oncologice prin │ │ │ │ │
│endoprotezare │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │ │ │tarif/bolnav │ │
│ │număr de bolnavi │ │beneficiar de serviciu│ │
│ │beneficiari de │ │pentru diagnosticul │ │
│ │servicii pentru │ │iniţial al leucemiei │ │
│ │diagnosticul iniţial │ │acute (medulogramă şi/│ │
│ │al leucemiei acute │ │sau examen citologic │ │
│ │ │ │al frotiului sanguin, │ │
│ │ │ │coloraţii citochimice)│ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de serviciu│ │
│ │servicii pentru │ │pentru diagnosticul de│ │
│ │diagnosticul de │ │certitudine al │ │
│ │certitudine al │ │leucemiei acute prin │ │
│ │leucemiei acute prin │ │imunofenotipare │ │
│ │imunofenotipare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de serviciu│ │
│ │servicii pentru │ │pentru diagnosticul de│ │
│ │diagnosticul de │ │certitudine al │ │
│ │certitudine al │ │leucemiei acute prin │ │
│ │leucemiei acute prin │ │examen citogenetic şi/│ │
│ │examen citogenetic şi/│ │sau FISH │ │
│ │sau FISH │ │ │ │
│Subprogramul de ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│diagnostic şi de│număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│monitorizare a │beneficiari de │ │beneficiar de serviciu│ │
│bolii minime │servicii pentru │ │pentru diagnosticul de│ │
│reziduale a │diagnosticul de │ │certitudine al │ │
│bolnavilor cu │certitudine al │ │leucemiei acute prin │ │
│leucemii acute │leucemiei acute prin │ │examen de biologie │ │
│prin │examen de biologie │ │moleculară │ │
│imunofenotipare,│moleculară │ │ │ │
│examen ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│citogenetic şi/ │număr total de bolnavi│ │tarif/bolnav │ │
│sau FISH şi │beneficiari de │ │beneficiar de servicii│ │
│examen de │servicii pentru │ │pentru diagnosticul de│ │
│biologie │diagnosticul de │ │leucemie acută │ │
│moleculară la │leucemie acută │ │ │ │
│copii şi adulţi ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │diagnostic de leucemie│ │
│ │acută beneficiari de │ │acută beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii │ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale prin │ │minime reziduale prin │ │
│ │imunofenotipare │ │imunofenotipare │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │diagnostic de leucemie│ │
│ │acută beneficiari de │ │acută beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii │ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale prin │ │minime reziduale prin │ │
│ │examen citogenetic şi/│ │examen citogenetic şi/│ │
│ │sau FISH │ │sau FISH │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │tarif/bolnav cu │ │
│ │diagnostic de leucemie│ │diagnostic de leucemie│ │
│ │acută beneficiari de │ │acută beneficiar de │ │
│ │servicii de │ │serviciu pentru │ │
│ │monitorizare a bolii │ │monitorizarea bolii │ │
│ │minime reziduale prin │ │minime reziduale prin │ │
│ │examen de biologie │ │examen de biologie │ │
│ │moleculară │ │moleculară │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│Subprogramul de │beneficiari de │ │beneficiar de serviciu│ │
│diagnostic │servicii de testare │ │de testare genetică │ │
│genetic al │genetică pentru │ │pentru neuroblastom │ │
│tumorilor solide│neuroblastom │ │ │ │
│maligne (sarcom ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Ewing şi │număr de bolnavi │ │tarif/bolnav │ │
│neuroblastom) la│beneficiari de │ │beneficiar de serviciu│ │
│copii şi adulţi │servicii de testare │ │de testare genetică │ │
│ │genetică pentru sarcom│ │pentru sarcom Ewing │ │
│ │Ewing │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │ortovoltaj │ │
│ │ortovoltaj │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│radioterapie a │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│bolnavilor cu │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│afecţiuni │radioterapie cu │ │cobaltoterapie │ │
│oncologice │cobaltoterapie │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │accelerator liniar 2D │ │
│ │accelerator liniar 2D │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie cu │ │
│ │radioterapie cu │ │accelerator liniar 3D │ │
│ │accelerator liniar 3D │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │radioterapie IMRT │ │
│ │radioterapie IMRT │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │ │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │tarif/serviciu de │ │
│ │trataţi prin │ │brahiterapie │ │
│ │brahiterapie │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de implanturi │ │cost mediu/implant │ │
│ │cohleare │ │cohlear │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de proteze │ │cost mediu/proteză │ │
│ │auditive cu ancorare │ │auditivă cu ancorare │ │
│ │osoasă │ │osoasă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de implant│ │beneficiar de implant │ │
│ │cohlear │ │cohlear │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de proteze│ │beneficiar de proteză │ │
│ │auditive cu ancorare │ │auditivă cu ancorare │ │
│ │osoasă │ │osoasă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de procesoare de│ │cost mediu/procesor de│ │
│naţional de │sunet (partea externă)│ │sunet (partea externă)│ │
│tratament al │pentru implanturi │ │pentru implanturi │ │
│surdităţii prin │cohleare │ │cohleare │ │
│proteze auditive├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│implantabile │număr de procesoare de│ │cost mediu/procesor de│ │
│(implant cohlear│sunet (partea externă)│ │sunet (partea externă)│ │
│şi proteze │pentru proteze │ │pentru proteze │ │
│auditive) │auditive implantabile │ │auditive implantabile │ │
│ │cu ancorare osoasă │ │cu ancorare osoasă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de procesor│ │
│ │procesoare de sunet │ │de sunet (partea │ │
│ │(partea externă) │ │externă) pentru │ │
│ │pentru implanturi │ │implanturi cohleare │ │
│ │cohleare │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de procesor│ │
│ │procesoare de sunet │ │de sunet (partea │ │
│ │(partea externă) │ │externă) pentru │ │
│ │pentru proteze │ │proteze auditive │ │
│ │auditive implantabile │ │implantabile cu │ │
│ │cu ancorare osoasă │ │ancorare osoasă │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat trataţi│ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de persoane cu │ │tarif/dozare de │ │
│ │diabet evaluate prin │ │hemoglobină │ │
│ │dozarea HbA1c │ │glicozilată │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de copii cu │ │cost mediu/copil cu │ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │automonitorizaţi │ │automonitorizat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de pompe │ │beneficiar de pompă de│ │
│ │de insulină │ │insulină │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │diabet zaharat │ │beneficiar de │ │
│ │beneficiari de │ │materiale consumabile │ │
│ │materiale consumabile │ │pentru pompă de │ │
│ │pentru pompele de │ │insulină/an │ │
│ │insulină │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│naţional de │diabet zaharat │ │beneficiar de sisteme │ │
│diabet zaharat │beneficiari de sisteme│ │de monitorizare │ │
│ │de monitorizare │ │continuă a glicemiei │ │
│ │continuă a glicemiei │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │diabet zaharat │ │diabet zaharat │ │
│ │beneficiari de sisteme│ │beneficiar de sistem │ │
│ │de pompe de insulină │ │de pompe de insulină │ │
│ │cu senzori de │ │cu senzori de │ │
│ │monitorizare continuă │ │monitorizare continuă │ │
│ │a glicemiei │ │a glicemiei │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │diabet zaharat tip 1 │ │diabet zaharat tip 1 │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │materiale consumabile │ │materiale consumabile │ │
│ │pentru sisteme de │ │pentru sisteme de │ │
│ │monitorizare glicemică│ │monitorizare glicemică│ │
│ │continuă │ │continuă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │diabet zaharat tip 1 │ │diabet zaharat tip 1 │ │
│ │beneficiari de │ │beneficiar de │ │
│ │materiale consumabile │ │materiale consumabile │ │
│ │pentru pompele de │ │pentru pompele de │ │
│ │insulină cu senzori de│ │insulină cu senzori de│ │
│ │monitorizare continuă │ │monitorizare continuă │ │
│ │a glicemiei │ │a glicemiei │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│tratament al │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│bolilor │trataţi │ │tratat │ │
│neurologice │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │fără inhibitori/boală │ │fără inhibitori/boală │ │
│ │von Willebrand cu │ │von Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică continuă │ │profilactică continuă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │fără inhibitori/boală │ │fără inhibitori/boală │ │
│ │von Willebrand cu │ │von Willebrand cu │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ │profilactică │ │profilactică │ │
│ │intermitentă/de scurtă│ │intermitentă/de scurtă│ │
│ │durată │ │durată │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │fără inhibitori/boală │ │fără inhibitori/boală │ │
│ │von Willebrand cu │ │von Willebrand cu │ │
│ │tratament „on demand“ │ │tratament „on demand“ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │vârsta 1-18 ani cu │ │vârsta 1-18 ani cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │cu inhibitori cu titru│ │cu inhibitori cu titru│ │
│ │mare cu profilaxie │ │mare cu profilaxie │ │
│ │secundară pe termen │ │secundară pe termen │ │
│Programul │lung │ │lung │ │
│naţional de ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│tratament al │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│hemofiliei şi │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│talasemiei │cu inhibitori cu │ │cu inhibitori cu │ │
│ │profilaxie secundară │ │profilaxie secundară │ │
│ │pe termen scurt/ │ │pe termen scurt/ │ │
│ │intermitentă │ │intermitentă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │cu inhibitori cu │ │cu inhibitori cu │ │
│ │tratament de oprire a │ │tratament de oprire a │ │
│ │sângerărilor │ │sângerărilor │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie congenitală │ │hemofilie congenitală │ │
│ │cu şi fără inhibitori/│ │cu şi fără inhibitori/│ │
│ │boală von Willebrand, │ │boală von Willebrand, │ │
│ │pentru tratamentul de │ │pentru tratamentul de │ │
│ │substituţie în cazul │ │substituţie în cazul │ │
│ │intervenţiilor │ │intervenţiilor │ │
│ │chirurgicale şi │ │chirurgicale şi │ │
│ │ortopedice │ │ortopedice │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemofilie dobândită │ │hemofilie dobândită │ │
│ │simptomatică cu │ │simptomatică cu │ │
│ │tratament de │ │tratament de │ │
│ │substituţie │ │substituţie │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │talasemie │ │talasemie │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune forme│ │inflamator-imune forme│ │
│ │cronice │ │cronice │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boli neurologice │ │boli neurologice │ │
│ │degenerative/ │ │degenerative/ │ │
│ │inflamator-imune forme│ │inflamator-imune forme│ │
│ │acute │ │acute │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boala Pompe │ │boala Pompe │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│naţional de │Tirozinemie │ │Tirozinemie │ │
│tratament pentru├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│boli rare │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │mucopolizaharidoză tip│ │mucopolizaharidoză tip│ │
│ │II (sindromul Hunter) │ │II (sindromul Hunter) │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │mucopolizaharidoză tip│ │mucopolizaharidoză tip│ │
│ │I (sindromul Hurler) │ │I (sindromul Hurler) │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │afibrinogenemie │ │afibrinogenemie │ │
│ │congenitală │ │congenitală │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │sindrom de │ │sindrom de │ │
│ │imunodeficienţă │ │imunodeficienţă │ │
│ │primară │ │primară │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │HTPA │ │HTPA │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│ │familială amiloidă cu │ │familială amiloidă cu │ │
│ │transtiretină │ │transtiretină │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │scleroză sistemică şi │ │scleroză sistemică şi │ │
│ │ulcere digitale │ │ulcere digitale │ │
│ │evolutive │ │evolutive │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică imună│ │trombocitopenică imună│ │
│ │cronică la copii şi │ │cronică la copii şi │ │
│ │adulţii │ │adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hiperfenilalaninemie │ │hiperfenilalaninemie │ │
│ │la bolnavii │ │la bolnavii │ │
│ │diagnosticaţi cu │ │diagnosticaţi cu │ │
│ │fenilcetonurie sau │ │fenilcetonurie sau │ │
│ │deficit de │ │deficit de │ │
│ │tetrahidrobiopterină │ │tetrahidrobiopterină │ │
│ │(BH4) │ │(BH4) │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │scleroză tuberoasă │ │scleroză tuberoasă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │osteogeneză imperfectă│ │osteogeneză imperfectă│ │
│ │- medicamente │ │- medicamente │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │osteogeneză imperfectă│ │osteogeneză imperfectă│ │
│ │- materiale sanitare │ │- materiale sanitare │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │epidermoliză buloasă │ │epidermoliză buloasă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │atrofie musculară │ │atrofie musculară │ │
│ │spinală │ │spinală │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boala Castelman │ │boala Castelman │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │mucopolizaharidoză Tip│ │mucopolizaharidoză Tip│ │
│ │IVA │ │IVA │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │mucoviscidoză copii │ │mucoviscidoză copii │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │mucoviscidoză adulţi │ │mucoviscidoză adulţi │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │scleroză laterală │ │scleroză laterală │ │
│ │amiotrofică │ │amiotrofică │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │sindrom Prader Willi │ │sindrom Prader Willi │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │fibroză pulmonară │ │fibroză pulmonară │ │
│ │idiopatică │ │idiopatică │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │distrofie musculară │ │distrofie musculară │ │
│ │Duchenne │ │Duchenne │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │angioedem ereditar │ │angioedem ereditar │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │neuropatie Leber │ │neuropatie Leber │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │limfangioleiomiomatoză│ │limfangioleiomiomatoză│ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi în │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │tratament substitutiv │ │tratament de │ │
│Programul │ │ │substituţie │ │
│naţional de ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│sănătate mintală│număr de teste pentru │ │cost mediu pe test │ │
│ │depistarea prezenţei │ │rapid de depistare a │ │
│ │drogurilor în urina │ │drogurilor în urină │ │
│ │bolnavilor │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │osteoporoză │ │osteoporoză │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│Programul │guşă prin tireomegalie│ │guşă prin tireomegalie│ │
│naţional de boli│datorată carenţei de │ │datorată carenţei de │ │
│endocrine │iod │ │iod │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │guşă prin tireomegalie│ │guşă prin tireomegalie│ │
│ │datorată proliferării │ │datorată proliferării │ │
│ │maligne │ │maligne │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi copii│ │cost mediu/bolnav │ │
│Programul │endoprotezaţi │ │copil endoprotezat │ │
│naţional de ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ortopedie │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi endoprotezaţi │ │adult endoprotezat │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi copii│ │cost mediu/bolnav │ │
│ │cu endoprotezare │ │copil cu endoprotezare│ │
│ │articulară tumorală │ │articulară tumorală │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu │ │adult cu endoprotezare│ │
│ │endoprotezare │ │articulară tumorală │ │
│ │articulară tumorală │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi copii│ │cost mediu bolnav/ │ │
│ │cu implant segmentar │ │copil cu implant │ │
│ │ │ │segmentar de coloană │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi cu implant │ │adult cu implant │ │
│ │segmentar │ │segmentar de coloană │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │adulţi trataţi prin │ │adult tratat prin │ │
│ │chirurgie spinală │ │chirurgie spinală │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi copii│ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin │ │copil tratat prin │ │
│ │instrumentaţie │ │instrumentaţie │ │
│ │specifică │ │specifică │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de adulţi cu │ │cost mediu/adult cu │ │
│ │instabilitate │ │instabilitate │ │
│ │articulară trataţi │ │articulară tratat prin│ │
│ │prin implanturi de │ │implanturi de fixare │ │
│ │fixare │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│Programul │trataţi pentru stare │ │tratat pentru stare │ │
│naţional de │posttransplant │ │posttransplant │ │
│transplant de ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│organe, ţesuturi│număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav │ │
│şi celule de │transplant hepatic │ │tratat pentru recidiva│ │
│origine umană │trataţi pentru │ │hepatitei cronice cu │ │
│ │recidiva hepatitei │ │VHB │ │
│ │cronice cu VHB │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/şedinţă de │ │
│ │trataţi prin │ │hemodializă │ │
│ │hemodializă │ │convenţională │ │
│ │convenţională │ │ │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │număr de bolnavi │ │cost mediu/şedinţă de │ │
│naţional de │trataţi prin │ │hemodiafiltrare │ │
│supleere a │hemodiafiltrare │ │intermitentă on-line │ │
│funcţiei renale │intermitentă on-line │ │ │ │
│la bolnavii cu ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│insuficienţă │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│renală cronică │trataţi prin dializă │ │tratat prin dializă │ │
│ │peritoneală continuă │ │peritoneală continuă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│ │trataţi prin dializă │ │tratat prin dializă │ │
│ │peritoneală automată │ │peritoneală automată │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Programul │ │ │ │ │
│naţional de │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│terapie │trataţi prin epurare │ │tratat prin epurare │ │
│intensivă a │extrahepatică │ │extrahepatică │ │
│insuficienţei │ │ │ │ │
│hepatice │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │afecţiuni │ │afecţiuni │ │
│ │cerebrovasculare │ │cerebrovasculare │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │stimulatoare cerebrale│ │stimulator cerebral │ │
│ │implantabile │ │implantabil │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │pompe implantabile │ │pompă implantabilă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │afecţiuni vasculare │ │afecţiuni vasculare │ │
│ │periferice trataţi │ │periferice tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│radiologie │afecţiuni ale coloanei│ │afecţiuni ale coloanei│ │
│intervenţională │vertebrale trataţi │ │vertebrale tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │afecţiuni oncologice │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │hemoragii acute sau │ │hemoragii acute sau │ │
│ │cronice trataţi │ │cronice tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de pacienţi cu │ │cost mediu/pacient cu │ │
│ │distonii musculare │ │distonii musculare │ │
│ │tratate prin stimulare│ │tratat prin stimulare │ │
│ │cerebrală profundă │ │cerebrală profundă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │servicii prin │ │servicii prin │ │
│ │tratament Gamma-Knife │ │tratament Gamma-Knife │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │epilepsie rezistentă │ │epilepsie rezistentă │ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│Subprogramul de │medicamentos trataţi │ │medicamentos tratat │ │
│diagnostic şi │prin proceduri │ │prin proceduri │ │
│tratament al │microchirurgicale │ │microchirurgicale │ │
│epilepsiei ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│rezistente la │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│tratamentul │epilepsie rezistentă │ │epilepsie rezistentă │ │
│medicamentos │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi │ │medicamentos tratat │ │
│ │prin implant de │ │prin implant de │ │
│ │stimulator al nervului│ │stimulator al nervului│ │
│ │vag │ │vag │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │epilepsie rezistentă │ │epilepsie rezistentă │ │
│ │la tratament │ │la tratament │ │
│ │medicamentos trataţi │ │medicamentos tratat │ │
│ │prin implant de │ │prin implant de │ │
│ │dispozitiv de │ │dispozitiv de │ │
│ │stimulare cerebrală │ │stimulare cerebrală │ │
│ │profundă │ │profundă │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │înlocuire a │ │înlocuire a │ │
│ │generatorului │ │generatorului │ │
│ │implantabil al │ │implantabil al │ │
│ │stimulatorului de nerv│ │stimulatorului de nerv│ │
│ │vag │ │vag │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │număr de bolnavi copii│ │cost mediu/bolnav │ │
│hidrocefaliei │cu hidrocefalie │ │copil cu hidrocefalie │ │
│congenitale sau │congenitală sau │ │congenitală sau │ │
│dobândite la │dobândită trataţi │ │dobândită tratat │ │
│copil │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│Subprogramul de │ │ │ │ │
│tratament al │ │ │ │ │
│durerii │număr de bolnavi │ │cost mediu/bolnav │ │
│neuropate prin │trataţi prin implant │ │tratat prin implant │ │
│implant de │neuromodulator │ │neuromodulator │ │
│neurostimulator │ │ │ │ │
│medular │ │ │ │ │
├────────────────┼──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │afecţiuni oncologice │ │afecţiuni oncologice │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică imună│ │trombocitopenică imună│ │
│ │cronică la adulţii │ │cronică la adulţii │ │
│ │splenectomizaţi şi │ │splenectomizaţi şi │ │
│ │nesplenectomizaţi │ │nesplenectomizaţi │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │scleroză multiplă │ │scleroză multiplă │ │
│ │trataţi │ │tratat │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boala Crohn luminală │ │boala Crohn luminală │ │
│ │nonactivă/uşor activă,│ │nonactivă/uşor activă,│ │
│ │cu fistule perianale │ │cu fistule perianale │ │
│Medicamente │complexe │ │complexe │ │
│eliberate în ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│baza │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│contractelor │alfa-manozidoză uşoară│ │alfa-manozidoză uşoară│ │
│cost-volum │până la moderată cu │ │până la moderată cu │ │
│ │manifestări │ │manifestări │ │
│ │nonneurologice │ │nonneurologice │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │deficit de tripeptidil│ │deficit de tripeptidil│ │
│ │peptidază-1 (TPP1) │ │peptidază-1 (TPP1) │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │purpură │ │purpură │ │
│ │trombocitopenică │ │trombocitopenică │ │
│ │trombotică dobândită │ │trombotică dobândită │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │polineuropatie │ │polineuropatie │ │
│ │familială amiloidă cu │ │familială amiloidă cu │ │
│ │transtiretină cu │ │transtiretină cu │ │
│ │stadiul I sau II │ │stadiul I sau II │ │
│ ├──────────────────────┼───────┼──────────────────────┼───────┤
│ │număr de bolnavi cu │ │cost mediu/bolnav cu │ │
│ │boala Fabry │ │boala Fabry │ │
└────────────────┴──────────────────────┴───────┴──────────────────────┴───────┘


    Întocmit
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016