Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 106 din 5 septembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 106 din 5 septembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008

EMITENT: Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 761 din 19 septembrie 2019
    Văzând Referatul de aprobare nr. 436 din 12.03.2019, întocmit de Direcţia generală siguranţa alimentelor din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    în temeiul Regulamentului (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 854/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor specifice de organizare a controalelor oficiale privind produsele de origine animală destinate consumului uman, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (CE) nr. 882/2004al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate animală şi de bunăstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare, al Regulamentului (UE) nr. 625/2017 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005,(CE) nr. 1.069/2009,(CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012,(UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE,2007/43/CE,2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului (Regulamentul privind controalele oficiale) şi al Regulamentului (CE) nr. 183/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 ianuarie 2005 de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, cu amendamentele ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:
    ART. I
    Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 895 din 30 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2 litera d), punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "14. toate activităţile legate de extracţia şi păstrarea mierii de albine, recoltarea altor produse apicole, inclusiv păstrarea produselor melifere, chiar dacă această activitate permite ca stupii să fie la distanţă faţă de locul de păstrare al producătorului, cu excepţia mierii de colectură, şi/sau ambalarea acesteia;"

    2. La articolul 2 litera e), punctul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6. mierea de albine extrasă şi alte produse apicole recoltate, depozitarea acestora excluzând tratamentele de încălzire a mierii de albine;"

    3. La articolul 2 litera f), după punctul (ii) se introduce un nou punct, punctul (iii), cu următorul cuprins:
    "(iii) include şi furnizarea directă a laptelui crud, prin intermediul automatelor, de către producătorii agricoli care deţin exploataţii de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar;"

    4. La articolul 2 litera g), punctele 1, 3 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. lapte crud - lapte de vacă până la 300 l/zi/exploataţie; lapte de la alte specii până la 100 l/zi/exploataţie;
    .................................................................................................
3. vânat în blană şi pene - până la 10 unităţi vânat mare şi 100 unităţi vânat mic din cota de vânătoare alocată într-un an calendaristic;
    .................................................................................................
6. (i) ouă de găină - provenind de la cel mult 50 de găini ouătoare/zi;
    (ii) ouă de prepeliţă - provenind de la cel mult 500 de prepeliţe ouătoare/zi;"

    5. La articolul 2, după litera h) se introduce o nouă literă, litera i), cu următorul cuprins:
    "i) automate pentru vânzarea directă a laptelui crud - echipamente şi instalaţii adecvate aparţinând producătorilor agricoli care deţin exploataţii de vaci de lapte, prin intermediul cărora pot comercializa direct către consumatorul final laptele crud provenit din exploataţiile proprii, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar."

    6. La articolul 3 alineatul (3), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) în situaţia în care producătorii agricoli care deţin exploataţii de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar intenţionează să desfăşoare activităţi de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în judeţul pe teritoriul căruia este autorizată/înregistrată sanitar-veterinar şi funcţionează exploataţia de origine, dosarul depus la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană cuprinde, alături de informaţiile prevăzute la lit. a), b), c) şi d), următoarele informaţii:
    (i) numărul de automate prin intermediul cărora se va realiza vânzarea directă a laptelui crud;
    (ii) denumirea şi adresa exploataţiei de vaci de lapte autorizate/înregistrate sanitar-veterinar de la care vor fi alimentate automatele pentru vânzarea directă a laptelui crud;
    (iii) copia documentului de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară pentru exploataţia de vaci de la care va fi livrat laptele crud, în vederea vânzării directe către consumatorul final prin intermediul automatelor;
    (iv) fişa de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produse de origine animală, eliberată de medicul veterinar oficial şi vizată de către medicul veterinar care asigură supravegherea sanitară veterinară a exploataţiei de vaci de lapte autorizată/înregistrată sanitar-veterinar, conform modelului din anexa nr. 15, prin care să se ateste faptul că laptele crud destinat vânzării directe prin intermediul automatelor a fost obţinut în conformitate cu cerinţele de sănătate animală şi de igienă prevăzute la secţiunea IX cap. I pct. I, II şi III din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 853/2004, cu amendamentele ulterioare;
f) în situaţia în care producătorii agricoli care deţin exploataţii de vaci de lapte intenţionează să desfăşoare activităţi de vânzare directă a laptelui crud prin intermediul unuia sau mai multor automate, care sunt amplasate în afara judeţului pe teritoriul căruia este înregistrată şi funcţionează exploataţia de origine, producătorii vor depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, pe teritoriul căreia urmează să fie amplasate automatele, un dosar care trebuie să cuprindă informaţiile prevăzute la lit. e).
    Totodată, indiferent de zona de amplasare a automatelor de vânzare directă a laptelui crud, în judeţ sau în afara judeţului, la nivelul exploataţiei de vaci de lapte care deţine aceste automate trebuie să existe o listă actualizată cu amplasarea automatelor deţinute, listă ce trebuie pusă la dispoziţia autorităţilor competente, la cerere."

    7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Producătorii care expun la vânzare produse primare de origine animală obţinute de la animalele din exploataţia proprie trebuie să deţină asupra lor o fişă de sănătate pentru animalele de la care se valorifică produsele, conform modelului din anexa nr. 15, eliberată de medicul veterinar oficial din cadrul circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale şi vizată trimestrial de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit în raza căruia îşi are domiciliul producătorul şi sunt crescute animalele."

    8. La articolul 9, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) să fie manipulate de persoane care respectă normele de igienă personală, care deţin carnet de sănătate şi echipament de protecţie corespunzător."

    9. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În locurile publice amenajate de autorităţile locale/judeţene unde sunt expuse la vânzare produsele primare de origine animală, producătorii trebuie să aibă o stare de igienă corespunzătoare, să poarte echipamente de protecţie alimentară, respectiv halate, şorţuri, bonete şi mănuşi curate, şi să deţină asupra lor un document din care să rezulte că nu suferă de boli care pot fi transmise prin intermediul alimentelor.
    (2) Expunerea spre vânzare a produselor primare de origine animală în locurile publice se realizează în vitrine frigorifice sau prin alte mijloace adecvate care să elimine orice posibilitate de contaminare a produselor expuse."

    10. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) În cazul în care, în urma verificării efectuate de personalul sanitar veterinar din direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, la locul producerii sau vânzării directe a produselor primare se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare prevăzute în legislaţia naţională referitoare la producţia primară şi la vânzarea directă a produselor primare de origine animală, se va întocmi un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, în care vor fi înscrise toate deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura producătorului."

    11. La articolul 11 alineatul (4), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător, eliberat de primării, iar în cazul vânătorilor şi pescarilor, carnetului de membru vânător/ permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociaţiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare."

    12. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) În cazul în care, în urma controlului efectuat de către medicii veterinari oficiali din direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti sau în urma sesizării consumatorilor, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare stabilite de legislaţia în vigoare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti poate dispune sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

    13. La articolul 17 litera a), punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. alte unităţi de vânzare cu amănuntul înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor pe întreg teritoriul naţional;"

    14. La articolul 17, litera b) se abrogă.
    15. La articolul 17, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) cantităţi mici - următoarele cantităţi de produse de origine animală şi nonanimală obţinute în unitatea de vânzare cu amănuntul şi care sunt destinate vânzării către alte unităţi de vânzare cu amănuntul, în scopul vânzării către consumatorul final, şi anume:
    I. produse de origine animală:
    1. carne tranşată, carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă până la maximum 5 sortimente, cumulate, în cantitate de până la 8.000 kg/lună;
    2. brânzeturi - până la 1.500 kg/săptămână, medie anuală;
    3. lapte pasteurizat şi produse lactate lichide - până la 3.000 kg/săptămână;
    4. produse din pescuit - până la 1.000 kg/săptămână;
    5. produse din pescuit prelucrate - până la 2.000 kg/lună;
    6. vânat sălbatic - până la 300 kg/lună;
    7. carne de pasăre, lagomorfe şi produse provenite de la acestea - până la 500 kg/lună;
    8. ouă de consum - până la 1.000 ouă/lună;
    9. produse de origine animală cu regim termic recepţionate de către depozitele alimentare - până la 12 tone/lună;
    II. produse de origine nonanimală:
    1. produse de morărit - până la 120 tone/an;
    2. pâine, specialităţi şi produse de panificaţie - până la 120 tone/an;
    3. paste făinoase - până la 4 tone/an;
    4. produse de patiserie-cofetărie - până la 30 tone/an;
    5. sucuri de fructe şi legume - până la 12.000 l/an;
    6. produse din legume, fructe, ciuperci - până la 10 tone/an;
    7. sifon/alte ape îmbuteliate, exceptând apele minerale şi apele de izvor - până la 120 hl/an;
    8. uleiuri brute presate la rece - până la 600 l/an;
    9. bere - până la 3.000 hl/an;
    10. vin - până la 200 hl/an;
    11. băuturi alcoolice distilate - până la 50 hl/an echivalent 100% alcool;
    12. îngheţată - până la 15 tone/an."

    16. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) În vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul prevăzute în anexa nr. 1, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) o cerere scrisă în care sunt precizate:
    1. denumirea şi adresa unităţii;
    2. activitatea desfăşurată;
    3. tipurile şi cantităţile de produse supuse vânzării cu amănuntul;
    4. locurile de vânzare cu amănuntul a produselor obţinute în unitatea proprie;
    5. numărul personalului lucrător, cu excepţia stânelor;
    b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, cu excepţia stânelor;
    c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, copia carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol/atestatului de producător prin care se face dovada deţinerii animalelor, eliberat de primărie, iar în cazul vânătorilor şi pescarilor, copia carnetului de membru vânător/permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs de asociaţiile profesionale din domeniu în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare;
    d) copia actului de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;
    e) dovada care atestă ca au fost achitate tarifele stabilite de legislaţia specifică în vigoare.
    (2) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verifică atât documentaţia depusă, cât şi, la faţa locului, îndeplinirea cerinţelor din domeniul specific şi a celor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare.
    (3) Medicii veterinari oficiali/Inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor cu atribuţii în domeniul înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti întocmesc la faţa locului un proces-verbal de constatare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8, pentru unităţile de comercializare, cuprinzând concluzia evaluării.
    (4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1)-(3) automatele de vânzare a produselor alimentare.
    (5) În cazul automatelor de vânzare a produselor alimentare, în vederea obţinerii documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, operatorii din sectorul alimentar sau reprezentanţii legali ai acestora trebuie să depună la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe raza căreia este/sunt amplasat/amplasate automatul/automatele următoarele documente:
    a) o cerere scrisă;
    b) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea;
    c) copiile după fişa tehnică a tipului de automat/automate pentru care se solicită înregistrarea.
    (6) Cererea prevăzută la alin. (5) lit. a) cuprinde următoarele:
    a) denumirea, adresa şi datele de contact ale societăţii comerciale care operează automatele prin intermediul cărora se realizează vânzare de produse alimentare;
    b) numărul de automate deţinute de către operatorul din sectorul alimentar prin intermediul cărora se realizează vânzarea de produse alimentare;
    c) lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform modelului din anexa nr. 17;
    d) tipurile de produse supuse vânzării cu amănuntul.
    (7) În vederea eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti înregistrează cererea depusă şi, prin medicii veterinari oficiali/inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, verifică documentaţia depusă.
    (8) Operatorul din sectorul alimentar este obligat să notifice direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti lista actualizată cu adresele de amplasare şi cu elementele de identificare a automatelor de vânzare a produselor alimentare în cazul în care schimbă locaţia unor automate sau amplasează automate noi."

    17. La articolul 20, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Pentru automatele de vânzare a produselor alimentare, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti în raza teritorială unde funcţionează automatele emite un singur document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform anexei nr. 16, pentru fiecare operator din domeniul alimentar care utilizează automate de vânzare a produselor alimentare, însoţit de documentul în care sunt trecute elementele de identificare a tuturor automatelor deţinute de operator, precum şi locurile de amplasare ale acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 17.
(4) Elementul de identificare/Plăcuţa de identificare, aplicat/aplicată pe fiecare automat, trebuie să cuprindă inscripţionat, vizibil şi lizibil, literele «VA», care semnifică «vânzare cu amănuntul», indicativul judeţului unde este înregistrat operatorul din domeniul alimentar care utilizează automatele, numărul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor emis de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, numărul de identificare unic al automatului în concordanţă cu numărul de automate pe care le deţine societatea comercială, precum şi seria unică a automatului; responsabilitatea confecţionării şi aplicarea elementului de identificare/plăcuţei de identificare deţinut/deţinută de fiecare automat revine operatorului din sectorul alimentar."

    18. La articolul 20, după alineatul (4) se introduc şapte noi alineate, alineatele (5)-(11), cu următorul cuprins:
    "(5) Ulterior emiterii documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, toate automatele de vânzare a produselor alimentare sunt supuse controalelor oficiale realizate de medicii veterinari oficiali/inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
(6) Operatorul din sectorul alimentar care comercializează produse alimentare prin intermediul automatelor trebuie să deţină o listă actualizată cu amplasarea automatelor deţinute, listă ce trebuie pusă la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea acestora.
(7) Operatorul care deţine unităţi mobile şi/sau temporare de comercializare a alimentelor are obligativitatea să se înregistreze sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială este situat sediul social; în cazul în care vânzarea se realizează pe raza altui judeţ, operatorul are obligativitatea să notifice direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială doreşte să îşi expună produsele cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de începerea activităţii, conform anexei nr. 20.
(8) În cazul în care, în urma verificării unităţii de către medicii veterinari oficiali/inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în nota de constatare/procesul-verbal de constatare se înscriu deficienţele constatate, măsurile dispuse, precum şi termenele de remediere a deficienţelor, sub semnătura operatorului din sectorul alimentar.
(9) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor stabilite în nota de constatare/procesul-verbal de constatare, operatorul din sectorul alimentar solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii.
(10) Înainte de începerea activităţii, operatorul din sectorul alimentar are obligaţia de a obţine documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, de la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
(11) Documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul îşi păstrează valabilitatea atât timp cât sunt îndeplinite condiţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor în vigoare."

    19. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Termenul de remediere a deficienţelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unităţii de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni."

    20. La articolul 25, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
    "(6) La încetarea activităţii la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligaţia să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activităţii, conform modelului din anexa nr. 18, şi documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în original. Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage documentul de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor şi emite decizia privind încetarea activităţii din unităţile supuse înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform anexei nr. 19."

    21. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 27
    În scopul eliberării documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din unităţile de vânzare cu amănuntul, tarifele trebuie achitate de către operatorul din sectorul alimentar la depunerea documentaţiei."

    22. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alineatele (4)-(6), cu următorul cuprins:
    "(4) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societăţii, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării la faţa locului a unităţii se emite un nou document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, păstrând acelaşi număr de înregistrare, fără a se percepe tarifele pentru înregistrarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
(5) La emiterea noului document de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor se anulează şi se retrage documentul de înregistrare vechi.
(6) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor;
    2. anunţul din presă privind publicarea pierderii/deteriorării/furtului documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în vederea declarării nulităţii acestuia;
    3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare."

    23. Titlul capitolului III se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Fabricarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală şi alte activităţi
"

    24. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 30
    Prezentele prevederi stabilesc definiţiile referitoare la fabricarea, depozitarea, transportul şi comercializarea produselor alimentare de origine nonanimală, procedura de înregistrare pentru siguranţa alimentelor a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi comercializează produse alimentare de origine nonanimală, precum şi la alte activităţi conexe."

    25. La articolul 31, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "i) document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală - documentul emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pentru vehiculele care efectuează activităţi de transport al produselor alimentare de origine nonanimală;"

    26. La articolul 31, după litera j) se introduce o nouă literă, litera k), cu următorul cuprins:
    "k) transportator - persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce transportă produse alimentare de origine nonanimală în nume propriu sau în numele unei terţe părţi."

    27. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 33
    În vederea obţinerii documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile cuprinse în anexa nr. 9, solicitanţii depun la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) cerere scrisă în care sunt precizate:
    1. denumirea şi adresa unităţii;
    2. activitatea desfăşurată;
    3. tipurile şi cantităţile de produse obţinute ca urmare a procesării;
    4. numărul personalului lucrător;
    b) schiţa obiectivului unde se desfăşoară activităţile de producţie, datată, asumată de către operator prin semnarea acesteia;
    c) copia certificatului constatator sau, după caz, a certificatului de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul pe a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea sau alte documente specifice formei de organizare;
    d) copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;
    e) dovada care atestă că au fost achitate tarifele prevăzute în legislaţia specifică în vigoare."

    28. La articolul 34, alineatele (6) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(6) La expirarea termenului de remediere a deficienţelor, reprezentantul legal al unităţii solicită, printr-o cerere scrisă, direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti reverificarea unităţii, aceasta supunându-se unei activităţi de recontrol; în cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să îşi desfăşoare activitatea în domeniul pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranţa alimentelor.
    ..................................................................................................
(10) În vederea înregistrării pentru siguranţa alimentelor, mijloacele de transport al pâinii şi al produselor de panificaţie trebuie să aibă inscripţionate în lateral şi în spate - cu caractere cu o înălţime de minimum 20 cm - următoarele menţiuni: «pâine şi produse de panificaţie"

    29. La articolul 34, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
    "(11) În cazul în care în unităţile supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor urmează să se desfăşoare şi activităţi de producţie, procesare şi/sau depozitare a produselor de origine animală supuse autorizării sanitare veterinare, se va emite un singur document de autorizare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în care se vor înscrie toate tipurile de activităţi care se desfăşoară în unitate."

    30. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 34^1
    (1) Înregistrarea mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se realizează de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului din domeniul alimentar sau un punct de lucru înregistrat conform prevederilor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru care desfăşoară activităţi de transport produse alimentare de origine nonanimală, fără comercializarea directă a produselor din mijlocul de transport către consumatorul final.
    (2) În cazul în care operatorul economic efectuează pe lângă activitatea de transport al produselor alimentare şi activităţi de comercializare directă a acestora din mijlocul de transport către consumatorul final, mijlocul de transport se înregistrează la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială se află sediul social al operatorului.
    (3) Operatorul economic este obligat să notifice în scris direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu privire la desfăşurarea activităţii de comercializare directă a produselor alimentare, dacă aceasta se realizează pe raza altui judeţ decât cel în care îşi are sediul social operatorul economic, cu 14 zile înainte de începerea activităţii de comerţ.
    (4) În vederea înregistrării mijloacelor de transport al produselor alimentare de origine nonanimală, operatorul economic sau posesorul mijlocului de transport depune la sediul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială este situat sediul social sau un punct de lucru înregistrat conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, pentru care urmează să desfăşoare activităţi de transport, un dosar cuprinzând următoarele documente:
    a) o cerere scrisă în care sunt precizate:
    1. tipul mijlocului de transport;
    2. tipul de produse care se vor transporta cu mijlocul de transport;
    3. condiţiile de transport;
    4. capacitatea de transport, numărul de înmatriculare, după caz;
    b) certificatul constatator sau, după caz, certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, din care reiese activitatea de transport/altă activitate în domeniul alimentar înregistrată/autorizată, după caz;
    c) certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport;
    d) actul de identitate al reprezentantului legal al operatorului economic;
    e) documentul de înregistrare a activităţii, în cazul în care operatorul este înregistrat pentru activităţi de producţie/ depozitare/comercializare produse alimentare;
    f) contract de închiriere/leasing/comodat pentru mijlocul de transport, după caz;
    g) dovada achitării la casieria instituţiei sau prin virament bancar a tarifului aferent în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    (5) Documentele prevăzute la alin. (4) lit. b)-f) se prezintă în copie, însoţite de original, în vederea verificării.
    (6) În termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii de înregistrare, persoana responsabilă din cadrul direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti verifică mijlocul de transport, în vederea eliberării documentului de înregistrare.
    (7) În urma controlului efectuat, inspectorul autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor întocmeşte referatul de evaluare pentru mijloace de transport, care conţine rezultatele verificării mijlocului de transport şi concluziile sale.
    (8) În cazul în care rezultatul verificării este conform cu cerinţele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, se propune emiterea documentului de înregistrare a mijlocului de transport.
    (9) Fiecare document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală primeşte un număr de înregistrare unic, care este înscris într-un registru deţinut de fiecare direcţie sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (10) În cazul în care rezultatul verificării nu este conform cu cerinţele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 852/2004, cu amendamentele ulterioare, în referatul de evaluare sunt înscrise toate neconformităţile constatate, măsurile dispuse şi termenele de remediere stabilite, toate fiind asumate sub semnătură de reprezentantul legal al unităţii.
    (11) La termenul stabilit în referatul de evaluare, operatorul din domeniul alimentar sau reprezentantul legal al acestuia solicită la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti o nouă verificare a mijlocului de transport, printr-o cerere scrisă.
    (12) Dacă, în urma reverificării, nu se mai constată neconformităţi, se propune, în termen de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11), emiterea documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală; în caz contrar, nu se emite documentul de înregistrare, acest fapt fiind înscris în procesul-verbal de constatare, cu încadrarea în termenul de 15 zile de la înregistrarea cererii prevăzute la alin. (11).
    (13) Operatorii din sectorul alimentar/Transportatorii trebuie să dispună de sisteme şi proceduri care permit realizarea trasabilităţii transporturilor efectuate, pentru a putea furniza informaţii autorităţilor competente, la cerere.
    (14) În situaţia în care se solicită ca un mijloc de transport să fie utilizat atât pentru transportul de alimente de origine animală, cât şi pentru transportul de alimente de origine nonanimală, este necesară emiterea unei singure autorizaţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010, cu modificările ulterioare, cu înscrierea tuturor tipurilor de produse alimentare transportate.
    (15) Documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală se vizează la interval de doi ani prin perceperea unui tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrare.
    ART. 34^2
    În vederea emiterii de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti a notificării pentru accesarea de fonduri europene, ca urmare a verificării de către personalul acesteia a conformităţii cu legislaţia pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală, se percepe un tarif reprezentând 50% din tariful stabilit pentru înregistrarea pentru siguranţa alimentelor; reprezentantul legal al unităţii trebuie să facă dovada achitării tarifelor la depunerea documentaţiei."

    31. Articolul 35 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 35
    (1) Toate activităţile din unităţile prevăzute în anexa nr. 9 sunt supuse controlului privind siguranţa alimentelor de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
    (2) În cazul în care, în urma controalele efectuate, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti constată că nu sunt îndeplinite condiţiile legale de funcţionare, dispune următoarele măsuri:
    a) sancţionarea contravenţională în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    b) reţinerea oficială a produselor alimentare de origine nonanimală, care se va efectua în baza documentului de sechestru/reţinere oficială, document emis de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7; această măsură este menţinută până la luarea deciziei cu privire la destinaţia produselor alimentare, respectiv ridicarea reţinerii oficiale sau distrugerea produselor alimentare;
    c) ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare de origine nonanimală, care constituie acţiunea prin care direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti dispune ca produsele de origine nonanimală reţinute oficial să fie scoase de sub reţinerea oficială, în vederea punerii pe piaţă sau denaturării/distrugerii; ridicarea reţinerii oficiale a produselor alimentare se va efectua în baza documentului de ridicare a sechestrului/reţinerii oficiale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 11;
    d) distrugerea produselor alimentare de origine nonanimală, pentru care direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emit documentul de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 12.
    (3) În cazul suspendării activităţii, direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, prin inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, consemnează în procesul-verbal de constatare întocmit la unitate motivele suspendării activităţii şi emite ordonanţa privind suspendarea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.
    (4) Termenul de remediere a deficienţelor începe de la data notificării reprezentantului legal al unităţii de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti şi poate fi stabilit, după caz, împreună cu operatorul din sectorul alimentar, dar nu poate fi mai mare de 4 luni.
    (5) Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti anulează documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite ordonanţa privind interzicerea activităţii, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, atunci când, în cadrul acţiunilor de control efectuate de inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, se constată neîndeplinirea condiţiilor legale de funcţionare.
    (6) În cazul unităţilor prevăzute în anexa nr. 9, a căror activitate a fost interzisă, reluarea activităţii se realizează prin parcurgerea procedurii de înregistrare conform prevederilor legale în vigoare, dar numai după remedierea neconformităţilor.
    (7) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, se constată neîndeplinirea condiţiilor privind siguranţa alimentelor stabilite în legislaţia în vigoare, reprezentanţii legali ai unităţilor implicate în activităţile din domeniul alimentar desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficienţelor constatate şi să informeze în scris direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost remediate.
    (8) Reprezentanţii legali ai unităţii trebuie să aplice măsurile pentru remedierea deficienţelor constatate şi să solicite, printro cerere scrisă, reverificarea acesteia de către direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti atunci când deficienţele au fost corectate.
    (9) În cazul în care se constată că activităţile desfăşurate de unităţile prevăzute în anexa nr. 9 se desfăşoară fără înregistrare pentru siguranţa alimentelor conform prezentei norme sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, direcţia sanitare veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti notifică în scris operatorului faptul că nu are dreptul să îşi desfăşoare activitatea în domeniul de competenţă pentru care este necesară înregistrarea pentru siguranţa alimentelor şi notifică pentru aplicarea măsurilor legale Ministerul Justiţiei, respectiv Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, Ministerul Economiei, respectiv Garda Financiară şi Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale.
    (10) Unităţile nou-înfiinţate se vor înregistra, conform prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în termen de 30 de zile de la înfiinţare.
    (11) La încetarea activităţii la cererea operatorului din sectorul alimentar, acesta are obligaţia să depună o notificare care să cuprindă motivele care stau la baza încetării activităţii, conform modelului din anexa nr. 18, documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor în original şi documentul emis de oficiul registrului comerţului care face dovada încetării activităţii; direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti retrage documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor şi emite decizia privind încetarea activităţii din unităţile supuse înregistrării sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, conform anexei nr. 19.
    (12) În cazul unor modificări referitoare la denumirea societăţii, schimbarea sediului social sau al altor modificări care nu necesită efectuarea verificării unităţii/mijlocului de transport la faţa locului se emite un nou document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, cu acelaşi număr de înregistrare la data emiterii documentului, fără a se percepe tarifele pentru siguranţa alimentelor.
    (13) La emiterea noului document de înregistrare pentru siguranţa alimentelor se anulează şi se retrage documentul de înregistrare pentru siguranţa alimentelor emis anterior.
    (14) Operatorii din sectorul alimentar care desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, comercializare de produse de origine nonanimală în spaţii închiriate, aflate în cadrul unor obiective supuse înregistrării pentru siguranţa alimentelor, trebuie să obţină documentul individual de înregistrare pentru siguranţa alimentelor pentru fiecare dintre aceste spaţii.
    (15) În vederea eliberării unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor, în cazul pierderii sau deteriorării/furtului acestuia, operatorul din sectorul alimentar depune la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti următoarele documente:
    1. cerere privind emiterea unui duplicat al documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor;
    2. anunţul din presă privind publicarea pierderii/ deteriorării/furtului documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor în vederea declarării nulităţii acestuia;
    3. documentul care atestă achitarea tarifului de emitere a duplicatului, reprezentând 20% din cuantumul tarifului de înregistrare."

    32. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    Pentru obţinerea documentului de înregistrare pentru siguranţa alimentelor se percep tarifele cuprinse în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare."

    33. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 1, literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Carmangerie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi de recepţie a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor şi pieselor provenite din unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, tranşarea acesteia, producerea de carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
b) Măcelărie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi de recepţie a cărnii proaspete, inclusiv a carcaselor, semicarcaselor, sferturilor şi pieselor provenite din unităţi autorizate sanitar-veterinar, depozitarea, dezosarea, porţionarea şi/sau tocarea la solicitarea consumatorului şi vânzarea cu amănuntul a acesteia către consumatorul final.
c) Centru de sacrificare păsări şi/sau lagomorfe la nivelul exploataţiei cu o producţie de până la 10.000 capete/an - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare de la nivelul exploataţiei în care se desfăşoară activităţi pentru sacrificarea animalelor provenite numai din exploataţia proprie şi vânzarea directă şi/sau cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."

    34. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 2, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) Centru de prelucrare lapte integrat/aparţinând exploataţiei - unitate dotată cu spaţii şi echipamente pentru prelucrarea laptelui crud provenit de la animalele din exploataţia proprie în produse lactate, într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente; în această categorie sunt incluse spaţiile şi facilităţile de la nivelul stânelor sau exploataţiilor unde laptele crud provenit de la animalele din exploataţia proprie este prelucrat în produse lactate şi comercializat direct către consumatorul final la locul de obţinere a acestora, în spaţii special amenajate în pieţele agroalimentare, cu ocazia târgurilor, expoziţiilor, manifestărilor organizate în perioada sărbătorilor religioase sau al altor asemenea evenimente publice, precum şi livrarea în cantităţi mici către alte unităţi de vânzare cu amănuntul în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor.
b) Centru de prelucrare lapte independent - unitate dotată cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia laptelui crud de la producători locali, prelucrarea acestuia în produse lactate într-o gamă sortimentală restrânsă, până la maximum 5 sortimente, şi vânzarea cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."

    35. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) Exploataţie de producere a laptelui - unitate care deţine unul sau mai multe animale de fermă pentru producţia de lapte destinat a fi plasat pe piaţă ca aliment; această categorie de unităţi include spaţiile, facilităţile şi echipamentele de la nivelul exploataţiei cu animale producătoare de lapte, în care laptele crud este obţinut, răcit, depozitat şi livrat."

    36. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera a) se abrogă.
    37. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) Ambarcaţiune de pescuit - navă sau ambarcaţiune dotată cu echipamente pentru capturarea şi depozitarea produselor rezultate din activitatea de pescuit sau acvacultură maritimă sau de apă dulce, pentru o perioadă scurtă de timp, destinate unei unităţi autorizate/înregistrate sanitar veterinar sau vânzării directe către consumatorul final, la punctul de debarcare."

    38. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) Magazin de desfacere peşte, pescărie - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia, depozitarea şi expunerea la vânzare a peştelui şi a produselor din pescuit provenite din unităţi autorizate/ înregistrate sanitar-veterinar sau direct din pescuit şi, în funcţie de dotările şi facilităţile existente la nivelul unităţii, prelucrarea acestora prin desolzire, eviscerare, tăierea aripioarelor, decapitare, porţionare, filetare, precum şi vânzarea cu amănuntul a produselor în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."

    39. În anexa nr. 1, la capitolul I punctul 3, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) Centru de prelucrare a peştelui integrat în ferma de acvacultură - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia peştelui provenit din ferma proprie de acvacultură, depozitarea, desolzirea, eviscerarea, tăierea aripioarelor, decapitarea, porţionarea, filetarea şi obţinerea de produse pescăreşti prelucrate într-o gamă restrânsă, până la maximum trei sortimente, şi vânzarea acestora cu amănuntul, în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor."

    40. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Unitate de alimentaţie publică - unitate care include spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi specifice pentru recepţia produselor de origine animală şi/sau nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, depozitarea, obţinerea şi servirea preparatelor şi a semipreparatelor culinare şi a altor produse similare în incinta unităţii sau livrarea, la comandă, a preparatelor şi semipreparatelor culinare, a produselor de patiserie/cofetărie şi a altor produse similare către consumatorul final; această categorie include restaurante, restaurante cu autoservire, vagoane-restaurant, pizzerii, rulote, fast-fooduri, baruri, precum şi toate unităţile cu activitate permanentă sau temporară în care se expun, se prepară şi se servesc alimente către consumatorul final."

    41. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) Pensiune turistică, indiferent de specific - unitate cu spaţii şi dotări corespunzătoare în care se desfăşoară activităţi de cazare, precum şi obţinerea, recepţia şi depozitarea materiilor prime de origine animală şi nonanimală, provenite din exploataţia agricolă familială sau din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, prepararea şi servirea alimentelor gătite în incinta proprie.
    Carnea de suine şi de ovine obţinută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obţinerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiştilor în următoarele condiţii:
    1. animalele au fost crescute numai în exploataţia proprie;
    2. animalele sunt identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare;
    3. exploataţia proprie deţine cod de exploataţie;
    4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum şi al cărnii şi al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;
    5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menţinut de către proprietar la nivelul pensiunii.
    De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiştilor şi carnea provenită de la păsări şi lagomorfe crescute şi sacrificate în exploataţia proprie."

    42. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 1, după litera i) se introduc patru noi litere, literele j)-m), cu următorul cuprins:
    "j) Automate de vânzare a produselor alimentare - echipamente şi instalaţii specifice prin intermediul cărora se comercializează produse alimentare către consumatorul final, cu excepţia laptelui crud, provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor; în cazul apei potabile, aceasta trebuie să provină din reţeaua publică sau din surse autorizate, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind calitatea apei potabile.
k) Unităţi mobile de comercializare a alimentelor - unităţi volante prevăzute cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi permanente/temporare pentru păstrarea, prezentarea şi vânzarea de produse de origine animală şi/sau nonanimală provenite din unităţi autorizate şi/sau înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor, ambalate şi/sau preambalate, care prezintă elementele de identificare ale producătorului; această categorie include şi tonetele, magazinele mobile, vitrinele mobile, precum şi alte unităţi mobile în care se păstrează, se expun şi/sau se comercializează alimente către consumatorul final.
l) Târg, expoziţie de produse alimentare - loc special amenajat, cu activitate temporară, prevăzut cu facilităţi şi dotări corespunzătoare, necesare desfăşurării activităţii de expunere şi comercializare a produselor de origine animală şi/sau nonanimală obţinute în unităţi înregistrate/autorizate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor direct către consumatorul final.
m) Puncte gastronomice locale - unităţi reprezentate de bucătăriile particulare din incinta locuinţelor din mediul rural, unde se prepară şi se servesc produse culinare, după reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane; produsele culinare trebuie preparate din materii prime provenite cu preponderenţă din producţia primară de la nivelul exploataţiei proprii, precum şi de la producătorii locali sau din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor.
    Carnea de suine şi de ovine obţinută din sacrificarea animalelor pentru consum propriu poate fi utilizată la obţinerea preparatelor culinare care sunt servite în hrana turiştilor în următoarele condiţii:
    1. animalele au fost crescute numai în exploataţia proprie;
    2. animalele sunt identificate şi înregistrate conform legislaţiei în vigoare;
    3. exploataţia proprie deţine cod de exploataţie;
    4. medicul veterinar oficial a efectuat examenul animalului viu, înainte de tăiere, precum şi al cărnii şi al organelor, după tăiere, iar rezultatul acestor examinări este corespunzător;
    5. medicul veterinar oficial înregistrează aceste examene într-un registru special, menţinut de către proprietar la nivelul punctului gastronomic.
    De asemenea, poate fi utilizată la prepararea alimentelor care sunt servite în hrana turiştilor şi carnea provenită de la păsări şi lagomorfe crescute şi sacrificate în exploataţia proprie."

    43. În anexa nr. 1, la capitolul II punctul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Depozit alimentar - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi pentru recepţia produselor de origine animală şi/sau nonanimală cu sau fără regim termic, provenite din unităţi autorizate/înregistrate sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor de pe teritoriul naţional, depozitarea şi livrarea acestora către alte unităţi de vânzare cu amănuntul sau direct consumatorului final.
    Depozitele alimentare nu pot livra produse de origine animală în unităţi autorizate sanitar-veterinar de pe teritoriul naţional sau din alte state membre ale Uniunii Europene/ţări terţe."

    44. La anexa nr. 1, după capitolul II se introduce un nou capitol, capitolul III, cu următorul cuprins:
    "    CAP. III
    Unităţi de vânzare cu amănuntul a alimentelor de origine nonanimală, supuse înregistrării şi controlului pentru siguranţa alimentelor
    1. Produse de morărit, panificaţie şi paste făinoase:
    a) Unitate de obţinere a produselor de morărit - unitate cu spaţii şi instalaţii adecvate pentru prelucrarea boabelor de cereale în vederea obţinerii unor cantităţi mici şi a unei game sortimentale restrânse de produse specifice de morărit, inclusiv pe bază de prestări de servicii, livrate direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    b) Unitate de obţinere a pâinii, specialităţilor şi produselor de panificaţie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru obţinerea unei game sortimentale restrânse, în cantităţi mici, a produselor şi specialităţilor de panificaţie, comercializate direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    c) Unitate de obţinere a pastelor făinoase - unitate prevăzută cu spaţii şi dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor în vederea obţinerii, în cantităţi mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    d) Unitate de comercializare a produselor alimentare obţinute din semipreparate congelate/refrigerate - unitate cu spaţii şi dotări adecvate în care se desfăşoară activităţi de recepţie a semipreparatelor congelate sau refrigerate, tratarea termică şi comercializarea direct către consumatorul final.
    2. Produse din legume şi fructe:
    a) Unitate/Instalaţie de obţinere de sucuri din fructe şi/sau legume - unitate/instalaţii fixe/mobile cu dotări adecvate pentru obţinerea de sucuri din legume şi/sau fructe direct la locul de recoltare/prelucrare, în cantităţi mici, tratarea termică, după caz, ambalarea şi comercializarea direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    b) Unitate de obţinere a produselor prelucrate din legume, fructe, ciuperci şi produse cerealiere - unitate prevăzută cu spaţii şi dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime şi a ingredientelor în vederea obţinerii, în cantităţi mici, de produse finite comercializate direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    3. Uleiuri vegetale:
    Unitate de obţinere a uleiurilor presate la rece - unitate prevăzută cu spaţii şi dotări adecvate pentru prelucrarea materiilor prime în vederea obţinerii, în cantităţi mici, de uleiuri brute presate la rece, inclusiv pe bază de prestări de servicii, ambalate şi comercializate direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    4. Băuturi alcoolice şi nealcoolice:
    a) Miniberărie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţionarea materiilor prime, obţinerea în cantităţi mici a berii, ambalarea şi comercializarea direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    b) Unitate pentru obţinerea vinului - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţionarea materiilor prime, tescuirea, condiţionarea vinului în cantităţi mici, ambalarea şi comercializarea acestuia direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    c) Distilerie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţionarea materiilor prime, obţinerea băuturilor alcoolice spirtoase în cantităţi mici, inclusiv pe bază de prestări de servicii, şi comercializarea direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    d) Sifonărie - unitate cu spaţii şi dotări adecvate pentru obţinerea apei îmbogăţite cu dioxid de carbon în cantităţi mici, ambalarea şi comercializarea acesteia direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor.
    5. Îngheţată:
    Automate/Tonete de obţinere a îngheţatei - unitate fixă sau mobilă cu spaţii şi dotări adecvate pentru recepţia materiilor prime, cu excepţia produselor de origine animală materie primă neprocesate, prelucrarea acestora pentru obţinerea îngheţatei, în cantităţi mici, ambalarea şi comercializarea direct către consumatorul final şi/sau prin unităţi înregistrate sanitar-veterinar şi/sau pentru siguranţa alimentelor."

    45. În anexa nr. 9, la punctul VI, subpunctul 6 se abrogă.
    46. În anexa nr. 9, la punctul VI, subpunctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. Unitate de fabricare a îngheţatei - unitate cu spaţii şi echipamente adecvate pentru recepţia materiei prime de origine animală şi nonanimală, cu excepţia produselor de origine animală materie primă neprocesate, fabricarea şi depozitarea îngheţatei."

    47. În anexa nr. 9, la punctul VI, după subpunctul 8 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 9-12, cu următorul cuprins:
    "9. Piaţa angro de legume şi fructe - spaţii sau zone cu amenajări care includ mai multe unităţi separate ce au în comun instalaţii şi compartimente în care sunt vândute produsele alimentare de origine nonanimală către operatorii din sectorul agroalimentar şi/sau către consumatorul final.
10. Unităţi de comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală - unităţile în care se desfăşoară activităţi de recepţie, depozitare, prezentare şi vânzare direct către consumatorul final sau către alte unităţi de vânzare cu amănuntul/ridicata a legumelor, a fructelor, a băuturilor vrac şi ambalate, alcoolice şi nealcoolice, a pâinii, a produselor de morărit, panificaţie, patiserie, a ierburilor aromatice, a condimentelor, a seminţelor de consum, a ceaiurilor din plante, a suplimentelor alimentare, precum şi a produselor alimentare ce prezintă elemente de identificare a producătorului; această categorie de unităţi include atât magazine alimentare, cât şi standuri amenajate în cadrul expoziţiilor, târgurilor, depozitelor, pieţelor agroalimentare şi/sau pieţelor angro, cu excepţia farmaciilor.
11. Unitate de fabricare a gheţii alimentare - unitate cu spaţii, dotări şi instalaţii adecvate pentru fabricarea în condiţii corespunzătoare a gheţii alimentare, precum şi pentru ambalarea, depozitarea şi livrarea acesteia.
12. Alte unităţi de vânzare cu amănuntul - cafenea, bar, ceainărie, stand preparare/comercializare gogoşi şi alte produse de panificaţie, floricele de porumb, sucuri, vată de zahăr, porumb fiert/copt, altele - unităţi de alimentaţie publică ce deţin spaţii şi dotări corespunzătoare pentru recepţia, depozitarea, prepararea şi servirea în incinta locaţiei sau direct către consumatorul final a produselor de origine nonanimală, preparate; această categorie de unităţi include toate unităţile cu activitate permanentă şi/sau temporară."

    48. Anexele nr. 10, 12 şi 14 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 şi 3.
    49. În anexa nr. 15, la punctul 3, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) pentru laptele crud, să respecte cerinţele de sănătate animală şi cerinţele de igienă prevăzute în anexa I partea A la Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor alimentare, cu amendamentele ulterioare, precum şi criteriile stabilite în anexa III secţiunea IX cap. I din Regulamentul (CE) nr. 853/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu amendamentele ulterioare, respectiv laptele să îndeplinească criteriile de calitate şi să provină de la animale libere de boli transmisibile la om prin lapte, din exploataţii care respectă condiţiile de igienă a mulsului, a spaţiilor de depozitare a laptelui şi cu asigurarea trasabilităţii produsului."

    50. După anexa nr. 15 se introduc cinci noi anexe, anexele nr. 16-20, al căror cuprins este prevăzut în anexele nr. 4-8.


    ART. II
    (1) Pentru obţinerea documentului de înregistrare sanitar-veterinară a exploataţiilor de producţie a laptelui, a automatelor de vânzare a produselor alimentare, respectiv a punctelor de vânzare mobile se acordă o perioadă de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
    (2) Depozitele alimentare care recepţionează şi depozitează produse de origine animală cu regim termic în cantitate mai mare de 12 tone/lună, carmangeriile care livrează altor unităţi de vânzare cu amănuntul carne tranşată, carne tocată, carne preparată şi/sau produse din carne ce depăşesc cumulat 8.000 kg/lună trebuie să solicite evaluarea unităţii în vederea obţinerii documentului de autorizare sanitar-veterinară conform Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 57/2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare sanitară veterinară a unităţilor care produc, procesează, depozitează, transportă şi/sau distribuie produse de origine animală, cu modificările ulterioare, în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

    ART. III
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.



                    Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Geronimo Răducu Brănescu

    Bucureşti, 5 septembrie 2019.
    Nr. 106.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 10 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ..................
    DOCUMENT
    de înregistrare pentru siguranţa alimentelor
    Nr. .......... din ...............
    Pentru unitatea: ........................, localitatea ....................., cu sediul social în str. ................... nr. ....., bl. ....., sc. ...., ap. ....., sectorul ....., codul ........ judeţul ......................, telefon .............., cod unic de înregistrare (CUI) ......................., reprezentantul legal al unităţii ........................., din localitatea ............................, str. ....................... nr. ....., sectorul ......, codul poştal ............, judeţul ........................., telefon ............., e-mail ............................., pentru punctul de lucru ........................ din localitatea ......................, str. .................................... nr. ......, sectorul ......., codul ............., judeţul .........................., telefon ................., în care se desfăşoară următoarele activităţi:
    1. ..............................;
    2. ..............................;
    3. ............................. .

    După eliberarea prezentului document, reprezentantul unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti orice modificare a condiţiilor din unitate, intervenită ulterior emiterii documentului.
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, suspendarea sau interzicerea activităţii, precum şi sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    Reprezentantul legal al unităţii,
    .............................................................................................
    (numele în clar, semnătura, data ridicării documentului, ştampila unităţii)
    Director executiv,
    ......................
    (semnătura şi ştampila)
    L.S.*)
    *) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 12 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ............
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială ...........
    DOCUMENT
    de însoţire a produselor alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii
    Subsemnatul, ....................................., inspector al autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, am întocmit în data de ................. prezentul document care însoţeşte transportul următoarelor produse alimentare de origine nonanimală în vederea distrugerii:
    Produsele: .................................................................
    Lotul: ......................................................................
    Motivul reţinerii oficiale: ..............................................................
    Cantitatea reţinută: ......................................................
    Nr. sigiliului: ..................................................................
    Rezultatul expertizei privind siguranţa produselor (nr. buletin analiză etc.): .......................................
    Proprietarul produselor: ............................................................
    Adresa proprietarului: ..............................................................
    Nerespectarea măsurilor dispuse atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Inspector al autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor,
    ...........................
    (semnătura şi parafa, după caz)
    Luat la cunoştinţă
    Reprezentantul legal al unităţii,
    ..........................
    (numele şi prenumele, semnătura şi ştampila)
    L.S.*)
    *) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 14 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitară-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .........................
    DOCUMENT DE ÎNREGISTRARE PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    privind mijloacele de transport al produselor alimentare de origine nonanimală
    Nr. ............. din ...............
    Mijlocul de transport ........................ seria .................., nr. de înmatriculare, proprietatea ......................., din localitatea ..................., str. .................... nr. ......, sectorul ............, cod poştal ........., judeţul ....................., telefon ................., e-mail .........................., se înregistrează pentru transportul .............................*)
    I. Condiţii de temperatură:
    1. fără regim termic
    2. temperatură de refrigerare
    3. temperatură de congelare
    4. alt regim termic

    II. Condiţii de transport:
    1. preambalat/ambalat
    2. vrac

    Capacitatea de transport: ......................................................................
    După emiterea prezentului document, reprezentantul legal al unităţii trebuie să notifice direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti emitente orice modificare a condiţiilor de transport intervenită ulterior, în vederea recontrolului mijlocului de transport.
    Nerespectarea condiţiilor care au stat la baza emiterii prezentului document atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, conform legislaţiei în vigoare.
    Director executiv,
    .....................................
    (semnătura şi ştampila)
    L.S.**)
    *) Se vor preciza produsele transportate.
    **) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 4

    (Anexa nr. 16 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .........................................
    DOCUMENT
    de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
    pentru automatele de vânzare a produselor alimentare
    Nr. ........ din ..........
    1. Automatul/Automatele de vânzare a produselor alimentare, având următoarele serii (numere de identificare unice), conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ................................., aparţinând Societăţii Comerciale ................................. din localitatea ......................... str. .......................... nr. ......, sectorul ......, codul poştal ............, judeţul ....................., telefon ...................., e-mail ......................, se înregistrează pentru ........................*).
    2. Locul de amplasare a automatului/automatelor este prevăzut în lista automatelor de vânzare a produselor alimentare, conform anexei nr. 17 la Norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 111/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se vor respecta cerinţele sanitar-veterinare specifice, precum şi specificaţiile înscrise în fişa tehnică a produsului eliberată de producător.
    Nerespectarea condiţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor atrage, după caz, interzicerea desfăşurării activităţii şi sancţionarea în conformitate cu prevederile legale.
    Director executiv,
    ..................................
    (semnătura şi ştampila)
    L.S.**)
    *) Se va preciza tipul de produs alimentar pentru care se înregistrează automatele.
    **) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 5

    (Anexa nr. 17 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    LISTA
    automatelor de vânzare a produselor alimentare utilizate de .........(denumirea operatorului economic).........

┌────┬───────┬───────┬────────────┬──────────┬───────────┐
│ │ │ │ │ │Adresă de │
│ │ │ │ │ │amplasare │
│ │ │ │ │ │(judeţ, │
│ │ │ │ │ │localitate,│
│ │ │ │Elementul de│Tipul de │strada, │
│Nr. │Marcă │Tip │identificare│aliment │nr., alte │
│crt.│automat│automat│a │distribuit│detalii de │
│ │ │ │automatului │ │amplasare, │
│ │ │ │ │ │după caz: │
│ │ │ │ │ │piaţă, │
│ │ │ │ │ │clădire │
│ │ │ │ │ │etc.) │
├────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────┼───────┼────────────┼──────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴───────┴───────┴────────────┴──────────┴───────────┘


    Reprezentantul legal al unităţii,
    .........................................
    (semnătura şi ştampila)
    L.S.*)
    *) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 6

    (Anexa nr. 18 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    NOTIFICARE
    privind încetarea activităţii
    Nr. ....................../data ........................
    Subsemnatul, ................................., posesor al C.I./buletin, seria ..............nr. ..............., eliberat de .................... la data de ..................., în calitate de administrator/reprezentant legal al unităţii ......................, cu sediul social în localitatea ........................., strada .................., numărul ...., bl. ...., apartament ...., judeţul ..........................., notific încetarea activităţii de .............................., începând cu data de ............... desfăşurată la punctul de lucru din localitatea ...................., strada ............................. numărul ......., judeţul ................, desfăşurată în baza documentului de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. .................. din data de ................, eliberat de către Direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor ....................
    Motivele care au stat la baza încetării activităţii ...................................................
    Anexez la prezenta notificare documentul de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor în original.
    Administrator/reprezentant legal,
    (semnătură, ştampilă)
    Data,

    ANEXA 7

    (Anexa nr. 19 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
    ......................................................
    DECIZIE
    privind încetarea activităţii din unităţile supuse înregistrării
    sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor
    Nr. .............. din ......................
    Directorul executiv al Direcţiei Sanitar-Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor ................................., având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în baza notificării de încetare a activităţii înregistrate la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor .........................., nr. ................... din data de ............................., întocmită/întocmit de ..................., reprezentant legal al unităţii .............................., ......................(adresa completă)...................., dispune anularea documentului de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor nr. ................. din data de ............... emis de către Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ................... şi încetarea activităţii de ....................., începând cu data de ....................
    Reluarea activităţii se efectuează conform prevederilor legale, cu parcurgerea procedurii de înregistrare sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor.
    Nerespectarea legislaţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor atrage, după caz, sancţionarea contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    Director executiv,
    ..................
    (semnătura şi stampila)
    L.S.*)
    *) L.S. - Loc pentru ştampilă.

    ANEXA 8

    (Anexa nr. 20 la norma sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor)
    NOTIFICARE
    privind activitatea desfăşurată de unităţile de comercializare mobile
    Nr. .............. din ......................
    Subsemnatul/a, ........................., reprezentant legal al unităţii .........................., cu sediul social în .............................., localitatea .........................., str. .................... nr. ..........., sectorul ...., codul poştal ..................., judeţul .........................., telefon ............., e-mail ............................., cu unitatea de comercializare mobilă (de exemplu: rulote, tonete mobile, magazine mobile) ......................... seria/număr de înmatriculare ......................, înregistrat sanitar-veterinar cu nr. ......................., la Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ........................., notific desfăşurarea activităţii după cum urmează:
    1. Pe raza judeţului ...........................................;
    2. În ziua/zilele de .............................................................;
    3. În perioada .....................................................................

    Reprezentantul legal al unităţii,
    ...................
    (semnătura şi ştampila)

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016