Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.053 din 23 septembrie 2019  pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate  pentru produsele din tutun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.053 din 23 septembrie 2019 pentru punerea în aplicare a unor standarde tehnice referitoare la sistemul de trasabilitate pentru produsele din tutun

EMITENT: Ministerul Economiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 747 din 13 septembrie 2019
    Având în vedere:
    - prevederile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun;
    – prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, „emitent de ID“, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun,

    ţinând cont de avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 784.522 din 13 august 2019,
    în temeiul prevederilor art. 15 alin. (14) din Legea nr. 201/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de modificare a Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, care transpune la nivel naţional Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce priveşte fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe şi de abrogare a Directivei 2001/37/CE, şi ale dispoziţiilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei (UE) 2019/691 a Comisiei din 2 mai 2019 de autorizare a utilizării de către operatorii economici a serviciilor unui alt emitent de ID, în conformitate cu art. 4 alin. (5) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul economiei şi preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emit următorul ordin:
    ART. 1
    Obiect
    Prezentul ordin instituie măsuri de aplicare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumit în continuare Regulament.

    ART. 2
    Derogare
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Regulament, produsele din tutun care sunt introduse pe piaţa din România deţin identificatori unici care sunt generaţi şi emişi de Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A., entitatea competentă din România desemnată ca emitent de identificatori unici prin Hotărârea Guvernului nr. 1.020/2018 pentru desemnarea Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“- S.A. ca entitate emitentă a codurilor unice de identificare, „emitent de ID“, în cadrul sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, denumită în continuare emitent de ID.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică începând cu data de 31.10.2019, dată la care sistemul de emitere de coduri unice şi identificatori unici pentru produsele din tutun al Companiei Naţionale „Imprimeria Naţională“ - S.A. va fi complet operaţional.
    (3) În vederea notificării Comisiei Europene, statelor membre şi a publicării pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu privire la funcţionarea sistemului de trasabilitate pentru produsele din tutun, Compania Naţională „Imprimeria Naţională“ - S.A. informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, în cel mult 5 zile de la data prevăzută la alin. (2), cu privire la operaţionalizarea integrală a sistemului său.

    ART. 3
    Emitentul de ID
    (1) Emitentul de ID se identifică printr-un cod unic de identificare, compus din caractere alfanumerice care respectă standardul prevăzut de Regulament, şi are obligaţia de a publica pe pagina web proprie informaţiile privind identitatea şi codul de identificare, în termen de 30 de zile de la obţinerea acestuia. Informaţiile privind emitentul de ID sunt preluate pe site-ul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
    (2) În cazul în care emitentul de ID utilizează criptare sau compresie pentru generarea identificatorilor unici (IU) la nivel unitar, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană cu privire la algoritmii utilizaţi pentru astfel de criptare şi de compresie.
    (3) În cazul în care producătorii şi importatorii solicită, emitentul de ID oferă şi livrează fizic identificatorul unic la nivel unitar, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulament.
    (4) Emitentul de ID înfiinţează, administrează şi actualizează un registru care conţine toate informaţiile primite de către acesta în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulament şi codurile de identificare corespunzătoare.
    (5) Emitentul de ID pune la dispoziţia Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală o interfaţă care să permită accesul la aplicaţia informatică ce gestionează informaţiile pe care le deţine, în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (3), art. 17 alin. (3), art. 19 alin. (3), art. 16 alin. (5), art. 18 alin. (4) şi art. 32 alin. (6) din Regulament.

    ART. 4
    Dezactivarea codului
    (1) În aplicarea dispoziţiilor art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) şi art. 19 alin. (4) din Regulament, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate solicita emitentului de ID să dezactiveze codul de identificare al unui producător, importator sau altui operator economic, al unei unităţi sau al unui utilaj, după caz.
    (2) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală emite în acest sens o decizie de dezactivare, act administrativ care indică motivele dezactivării şi pe care îl transmite emitentului de ID prin intermediul interfeţei puse la dispoziţie şi operatorului economic implicat, prin poşta electronică, decizie care poate fi contestată pe cale administrativă, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi depusă la organul emitent.
    (3) În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (4), art. 17 alin. (4) şi art. 19 alin. (4) din Regulament, emitentul de ID, după ce dezactivează codul de identificare, înştiinţează pe cale electronică Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (4) Producătorii, importatorii sau alţi operatori economici deţinători de ID pot solicita dezactivarea identificatorilor unici, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3) din Regulament sau în situaţia de încetare/suspendare a activităţii.

    ART. 5
    Furnizorii de servicii
    (1) În aplicarea art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 35 alin. (8) din Regulament, furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite şi, dacă este cazul, subcontractanţii acestora depun, în prealabil, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală declaraţiile de independenţă juridică şi financiară, prevăzute în anexa nr. 1 (pentru furnizorii de servicii de depozite de date) şi în anexa nr. 2 (pentru furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite), care fac parte integrantă din prezentul ordin.
    (2) În scopul respectării obligaţiilor prevăzute la art. 35 alin. (2) şi (4) din Regulament, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate solicita furnizorilor de servicii de depozite de date şi furnizorilor de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite să depună anual la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală o declaraţie pe propria răspundere referitoare la expertiza tehnică şi operaţională, ce este prevăzută în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul ordin, şi conţine în anexă lista completă a serviciilor prestate pentru industria tutunului în ultimul an calendaristic, precum şi declaraţia individuală de independenţă juridică şi financiară faţă de industria tutunului, dată pe propria răspundere de toţi membrii conducerii furnizorilor de depozite de date şi a furnizorilor de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite, prevăzută în anexele de la alin. (1), după caz.
    (3) Furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite şi, dacă este cazul, subcontractanţii acestora comunică fără întârziere Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală orice modificare a circumstanţelor legate de criteriile menţionate la art. 35 alin. (2) din Regulament, capabilă să le afecteze independenţa, care persistă pentru o perioadă de doi ani calendaristici consecutivi.
    (4) În cazul în care prin informaţiile obţinute în conformitate cu art. 35 alin. (4) sau prin comunicarea menţionată la art. 35 alin. (5) din Regulament se dezvăluie faptul că furnizorii de servicii de depozite de date primare sau furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanţii acestora, nu mai îndeplinesc cerinţele prevăzute la art. 35 alin. (2) din Regulament, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală va lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea criteriilor stabilite la art. 35 alin. (2) din Regulament.
    (5) Emitentul de ID, furnizorii de servicii de depozite de date şi furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite, inclusiv, dacă este cazul, subcontractanţii acestora, informează fără întârziere Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la orice cazuri de ameninţări sau alte tentative de exercitare a unei influenţe improprii care le-ar submina efectiv sau potenţial independenţa.
    (6) La cererea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, producătorii şi importatorii pun la dispoziţie toate datele şi informaţiile, înregistrate şi stocate de dispozitivele de protecţie împotriva modificărilor ilicite, într-un format electronic care să permită verificarea acestor evidenţe, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (5) din Regulament. Cererea va cuprinde obligatoriu perioada supusă verificării.

    ART. 6
    Administratorul naţional al sistemului
    În aplicarea prevederilor art. 25 alin. (1) lit. (k) din Regulament, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este administratorul naţional desemnat.

    ART. 7
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul economiei,
                    Niculae Bădălău
                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    ANEXA 1

    Declaraţie de independenţă juridică şi financiară pentru furnizorii de servicii de depozite de date
    Calitatea declarantului*:
    () furnizor de servicii de depozite de date;
    () subcontractantul furnizorului de servicii de depozite de date;
    () membru în conducerea furnizorului de servicii de depozite de date
    * Se va bifa una dintre opţiuni, după caz.

    Subsemnatul/Subsemnata, ............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .... nr. ......, eliberat de .............. la data de ................., cu domiciliul în localitatea ......................, str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................., în calitate de ..................................... al Societăţii ........................................, având sediul social (adresa completă) ..................................., telefon ............., fax ............, adresă de e-mail ....................., CUI ......................., care acţionez ca reprezentant legal al societăţii menţionate mai sus/membru în conducerea societăţii, confirm şi declar pe propria răspundere următoarele:
    - subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi luarea deciziilor, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574^1;
    ^1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

    – subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului din punct de vedere financiar, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574;
    – nu mă aflu în/nu există niciun conflict de interese cu industria tutunului, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (c) pct. 1 şi 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574.

    Înţeleg că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a verifica această declaraţie şi sunt conştient(ă) de consecinţele care ar putea decurge din declaraţia falsă, inclusiv din nerespectarea prevederilor art. 17 din Regulamentul delegat (UE) 2018/573^2.
    ^2 Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal.
    Semnătura:
    .........................
    Data şi locul:
    ...........................

    ANEXA 2

    Declaraţie de independenţă juridică şi financiară pentru furnizorii de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite
    Calitatea declarantului*:
    () furnizor de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite;
    () subcontractant al unui furnizor de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite;
    () membru în conducerea furnizorului de dispozitive de protecţie împotriva modificărilor ilicite
    * Se va bifa una dintre opţiuni, după caz.

    Subsemnatul/Subsemnata, .............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria .... nr. ......., eliberat de .................................. la data de ................., cu domiciliul în localitatea ..............., str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ....................., în calitate de ........................................ al Societăţii ...................................., având sediul social (adresa completă) ........................................, telefon ....................., fax ...................., adresă de e-mail .........................., CUI ....................., care acţionez ca reprezentant legal al societăţii menţionate mai sus/membru în conducerea societăţii, confirm şi declar pe propria răspundere următoarele:
    - subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului în ceea ce priveşte forma juridică, organizarea şi luarea deciziilor, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (a) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574^1;
    ^1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

    – subsemnatul/subsemnata/societatea sunt/este independent(ă) de industria tutunului din punct de vedere financiar, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (b) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574;
    – nu mă aflu în/nu există niciun conflict de interese cu industria tutunului, în conformitate cu art. 35 alin. (2) lit. (c) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574.

    Înţeleg faptul că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a verifica prezenta declaraţie şi sunt conştient(ă) de consecinţele care pot decurge dintr-o declaraţie falsă.
    Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor este pedepsită conform art. 326 privind falsul în declaraţii din Codul penal.
    Semnătura:
    .........................
    Data şi locul:
    ...........................

    ANEXA 3

    Declaraţie de expertiză tehnică şi operaţională
    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ..... nr. .........., eliberat de ................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ....................., str. ......................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ..................., în calitate de ................... al Societăţii ........................................., având sediul social (adresa completă) .........................................., telefon .............................., fax ............................., adresă de e-mail ................................................, CUI ......................................, care acţionez ca reprezentant legal al societăţii menţionate mai sus, confirm şi declar pe propria răspundere următoarele:
    - societatea deţine sau are la dispoziţie expertiza tehnică şi operaţională necesară pentru realizarea serviciilor menţionate la art. 3 din Regulamentul delegat (UE) 2018/573^1;
    ^1 Regulamentul delegat (UE) 2018/573 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind elementele principale ale contractelor de stocare de date care urmează să fie încheiate ca parte a unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.

    – societatea respectă cerinţele prevăzute în cap. V din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574^2.
    ^2 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/574 al Comisiei din 15 decembrie 2017 privind standardele tehnice pentru instituirea şi operarea unui sistem de trasabilitate pentru produsele din tutun.


    Anexez lista completă a serviciilor prestate pentru industria tutunului în ultimul an calendaristic.
    Înţeleg că Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Comisia Europeană îşi rezervă dreptul de a verifica această declaraţie şi sunt conştient(ă) de consecinţele care ar putea decurge din declaraţia falsă, inclusiv cele enunţate la art. 17 din Regulamentul delegat (UE) 2018/573.
    Semnătura persoanei autorizate:
    ..................................................
    Data şi locul:
    .........................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016