Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020  privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile  de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 105 din 6 iulie 2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020
    Având în vedere prevederile Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 12 alin. (1) şi (3) din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10 alin. (1) lit. a),alin. (1^1),alin. (1^2) lit. a) şi alin. (1^3) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,
    în considerarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. d) şi art. 7 alin. (1) lit. d) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile de poliţie ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. d), art. 7 alin. (1) lit. c) şi alin. (2) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unităţile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    Examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi la concursurile de încadrare în MAI se realizează potrivit metodologiei prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    Se aprobă modelele şi conţinutul următoarelor formulare:
    a) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie, prevăzută în anexa nr. 2;
    b) consimţământ informat, prevăzut în anexa nr. 3;
    c) fişă medicală-tip de admitere/încadrare în MAI, prevăzută în anexa nr. 4;
    d) adeverinţă medicală privind concluziile examinării medicale efectuate, prevăzută în anexa nr. 5;
    e) fişă medicală-tip pentru soluţionarea contestaţiilor, prevăzută în anexa nr. 6.


    ART. 3
    Prevederile prezentului ordin se aplică candidaţilor la concursurile:
    a) de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI;
    b) de încadrare directă, rechemare în activitate, reîncadrare sau transfer din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, ca poliţist sau cadru militar, după caz.


    ART. 4
    Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 5
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003^1 privind Metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, se abrogă.
    ^1 Ordinul ministrului de interne nr. 374/2003 privind Metodologia examinării medicale şi baremele pentru încadrarea personalului în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi a candidaţilor care urmează să susţină examen de admitere în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, cu completările ulterioare, nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.


    ART. 6
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 6 iulie 2020.
    Nr. 105.
    ANEXA 1

    METODOLOGIE

    ANEXA 2

    FAŢĂ
    Cabinet medical
    ..........................
         (numele şi prenumele medicului de familie al candidatului/candidatei)
    Nr. .............../..................
    ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
    Se adevereşte că dl/dna ............................, născut(ă) în anul ....., luna ....., ziua ....., legitimat(ă) cu C.I./B.I. seria ........ nr. ........, emis(ă) de ........... la data ............, cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, este înscris(ă) pe lista de capitaţie începând cu data ............................................
    Antecedentele personale patologice: (boli infectocontagioase, inclusiv suspiciune infecţie COVID-19, boli acute, severe, accidente, intervenţii chirurgicale, boli cronice, boli neuropsihice şi, în mod distinct, toxicomaniile (inclusiv alcoolismul etc.). Se acordă o atenţie deosebită afecţiunilor endocrino-metabolice - obezitate; afecţiunilor tiroidiene, afecţiunilor oftalmologice - miopie, hipermetropie, discromatopsii; afecţiunilor dermatologice - vitiligo; afecţiunilor ortopedice - scolioze, cifoze, picior plat, deformaţii diverse^1))
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ...............................................................................
    Numărul de zile de incapacitate temporară de muncă, în ultimele 12 luni .........................................
    Examen clinic general:
    Talia ................................................ Greutatea ......................... I.M.C. (indice de masă corporală)..............................................
    T.A. (tensiune arterială) .................................................... Frecvenţa cardiacă ...................................................................
    Electrocardiogramă: ..................................................................................
    (Se consemnează rezultatul.)
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    Concluzii:
    APT/INAPT pentru efort fizic
    POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI
    POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI
    Data …………………………………………….
    Semnătura şi parafa medicului de familie
    NOTĂ:
    În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, vă asumaţi întreaga responsabilitate privind acurateţea şi corectitudinea datelor furnizate de dumneavoastră, sub semnătură, parafă şi ştampila cabinetului de medicină de familie.

    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

    ^1) Aptitudinea medicală pentru admitere/încadrare în MAI este stabilită pe baza baremelor medicale specifice aprobate prin anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    VERSO
    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    Unitatea ..................
    Din analiza datelor medicale consemnate în prezenta adeverinţă se constată:
    APT/INAPT pentru efort fizic;
    POATE/NU POATE participa la concursul de admitere la o instituţie de învăţământ MAI;
    POATE/NU POATE participa la concursul de încadrare în MAI;
    [] „INAPT“ conform paragrafului nr. …… din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare
    (în baza antecedentelor patologice personale consemnate de către medicul de familie)
    [] Nu sunt consemnate afecţiuni medicale în antecedentele patologice personale care să fie incompatibile cu baremul medical prevăzut în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.

    Data ......................
    Semnătura şi parafa medicului de unitate
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679; diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat


    ANEXA 3

    CONSIMŢĂMÂNT INFORMAT
    Subsemnatul(a) ...................., CNP ............., domiciliat(ă) în str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ...., et. ....., ap. ....., sectorul ......., localitatea ......................, judeţul .............., telefon ................,
    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că examinarea medicală a subsemnatului(ei) se face în conformitate cu Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 105/2020 privind examinarea medicală a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum şi la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.
    Am fost informat(ă) cu privire la faptul că aptitudinea mea medicală este stabilită pe baza baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    Cunosc faptul că examinarea medicală se realizează după susţinerea celorlalte probe de concurs şi că în urma examinării medicale pot fi declarat inapt medical pentru admitere în instituţiile de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI şi îmi asum consecinţele ce derivă din aceasta.
    Declar în deplină cunoştinţă de cauză şi pe proprie răspundere că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase şi nu am tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară.
    Nu am cunoştinţă despre existenţa unor afecţiuni medicale care să împiedice susţinerea probelor sportive de către subsemnatul(a).
    Semnătura candidatului
    Data ....................
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


    ANEXA 4

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    Unitatea ….
    Nr. ….
    FIŞĂ MEDICALĂ-TIP
    de admitere/încadrare în MAI
    Numele şi prenumele .....................................................
    Data şi locul naşterii .....................................................
    Domiciliul ..............................., C.I. ....... seria ...... nr. ........., ocupaţia ..................
    Unitatea MAI care solicită examinarea şi scopul (admitere/încadrare) .........
    Dacă a mai lucrat în MAI ........................................
    Dacă a mai fost examinat pentru admitere/încadrare în MAI .................................
    Funcţia pentru care concurează .....................................................
    Profesiuni anterioare ......................................
    Condiţii de viaţă şi muncă ...............................................
    Antecedente personale (Se completează de medicul de unitate.):
    a) Fiziologice ..........................................................
    ...........................................................................
    ........................................................................

    b) Patologice ...................................................................
    ...................................................................................
    ............................................................................................

    c) Declar că nu am suferit şi nu sufăr de boli neuropsihice, boli cronice sau infectocontagioase. Nu port lentile de contact (dacă da, se consemnează afecţiunile medicale în cauză) şi sunt de acord cu efectuarea tuturor investigaţiilor necesare concluzionării prezentei fişe ...............................
    ........................................................................................
    ........................................................................................

    Semnătura candidatului,
    Antecedente heredocolaterale semnificative (Se completează de medicul de unitate.):
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    Examen clinic general pe aparate şi sisteme (Se completează de medicul de unitate.):
    Date antropometrice:
    Talia ...................... Greutatea ........................ I.M.C. (indice de masă corporală)................................
    ..............................................................................

    Aspect general (tegumente şi mucoase, ţesut celular subcutanat, sistem ganglionar, sistem muscular, sistem osos, orientare temporo-spaţială):
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    A.V. (acuitate vizuală) ......................... Simţ cromatic (tabel Ishihara) .........................
    ...............................................................................

    Aparatul respirator:
    Clinic .....................................................
    ..............................................................................
    ...............................................................................

    Ex. radiologic (Rx. pulmonar) ...........................................................
    ..............................................................................

    Aparatul cardiovascular:
    Clinic ...........................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    Clinostatism Ortostatism
    T.A. sistolică ....................................................................
    T.A. diastolică .......................................................
    Frecvenţa cardiacă ............................................................................
    Electrocardiogramă: (Se consemnează rezultatul.) ............................................
    Aparatul digestiv:
    Clinic …...........................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................

    Examene clinice de specialitate (Se completează de medicii specialişti, conform specialităţii şi competenţei deţinute.):
    Examen stomatologic:
    Clinic .........................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    APT/ INAPT conform paragrafului nr. ............... din baremul medical^1
    Examen dermatologic:
    Clinic ...................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ........… din baremul medical
    Examen endocrinologic:
    Clinic ..........................................................................
    ..............................................................................
    ...............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical^1
    Examen chirurgical:
    Clinic ...........................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical
    Examen ortopedic:
    Clinic ........................................................
    ..............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ………….. din baremul medical
    Examen aparat uro-genital/ginecologic (în funcţie de caz):
    Clinic .......................................................
    ..............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medical
    Examen oftalmologic:
    Clinic .................................................
    Acuitate vizuală:
    OD ..............................................
    OS ..................................................
    Simţ cromatic ......................................................
    Fund de ochi ...............................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. …………. din baremul medical
    Examen ORL:
    Clinic ..............................................
    ..............................................................................
    Audiometrie ...............................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. .......... din baremul medical
    Examen neurologic:
    Sensibilitate ......................................................
    Motilitate ......................................................
    Reflectivitate ......................................................
    Nervi cranieni ......................................................
    Coordonare ......................................................
    Echilibru ......................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ......... din baremul medical
    Examen psihiatric:
    Antecedente familiale ......................................................
    Antecedente personale ......................................................
    .............................................................................................
    Comportament ......................................................
    ....................................................................................
    Limbaj ......................................................
    ..........................................................................................
    APT/INAPT conform paragrafului nr. ....... din baremul medical^2
    Examene de laborator:
    Grupă sanguină ........ Rh ....... Hemoleucograma ......................................................
    VSH ...... Fibrinogen ........ Glicemie ................ TGP .......... TGO ................. GGT ...............
    Colesterol ............ Trigliceride .............. Uree .............. Creatinină ................. Acid uric ..............
    Testul HIV .................... VDRL ....................... AgHBs .............................
    Ac anti-HCV .....................................................
    Sumar de urină ..........................................................
    Analize sau explorări suplimentare .....................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    ..............................................................................
    Concluzii:
    APT
    INAPT conform paragrafului nr. .............. din baremul medical

    Data
    ..................
    Medic de unitate,
    (semnătură şi parafă)
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.

    ^1 Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^2 Ordinul ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr. M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare.


    ANEXA 5

    MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
    Direcţia medicală
    C.M.D.T.A. ........................
    C.M.J. .............................
    Cabinet medical ........................
    Nr. .......... /..................
    ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
    privind concluziile examinării medicale
    Se adevereşte că dl/dna ........................................................, născut(ă) în anul ..... luna ....... ziua ......., candidat pentru ............................... (Se va completa scopul recrutării/selecţiei: încadrare/admitere.), în urma examinării medicale, a fost declarat(ă) „apt medical“ pentru admitere în instituţii de învăţământ care formează personal pentru nevoile MAI/încadrare în MAI, conform Fişei medicale nr. .......... din ..................... .
    S-a eliberat prezenta spre a-i servi la completarea dosarului de concurs.
    Data
    .................
    Medic de unitate,
    (semnătură şi parafă)
    Am luat la cunoştinţă.
    Semnătură candidat
    .........................
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


    ANEXA 6

    FIŞĂ MEDICALĂ-TIP
    pentru soluţionarea contestaţiilor
    Nr. .......... din ....................
    (Se completează nr. din registrul medicului examinator.)
    Numele ...................... Prenumele .......................
    Data naşterii ...................... Recrutat/Selecţionat de ...............................
    Date antropometrice: Talie ............................. Greutatea ...............
    I.M.C. (indice de masă corporală)..................... (după caz)
    Examen de specialitate, în funcţie de criteriul/criteriile medical/medicale ce au făcut obiectul contestaţiei:
    ..................................................................................
    ...................................................................................
    ..................................................................................
    ..................................................................................

    Concluzia medicului examinator:
    APT -
    INAPT - conform paragrafului ........................ din baremul medical
    Semnătură şi parafă medic examinator
    .......................................................................
    Soluţia adoptată de Comisia de soluţionare a contestaţiilor este:
    ..................................................................,
    conform Procesului-verbal al Comisiei de soluţionare a contestaţiei, înregistrat sub nr. ................/...............
    Semnătură medic coordonator
    ..................................
    Am luat la cunoştinţă.
    Semnătură candidat
    ...........................
    NOTĂ:
    Documentul conţine date cu caracter personal ce intră sub incidenţa Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); diseminarea/manipularea acestui document va fi efectuată cu respectarea cadrului legal invocat.


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016