Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1.029 din 11 mai 2020  privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz,  în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere  care fac obiectul raportării    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1.029 din 11 mai 2020 privind aprobarea formularului utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 407 din 18 mai 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 820.761 din 28.04.2020,
    în temeiul prevederilor art. 291^4 alin. (17), respectiv art. 342 alin. (1), (4) şi (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) Pentru aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 291^4 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă formularul prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    (2) Intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, raportează informaţiile privind aranjamentele transfrontaliere prevăzute la art. 286 lit. ţ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, prin intermediul formularului prevăzut la alin. (1).
    (3) Formularul prevăzut la alin. (1) se completează conform instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 2
    (1) Formularul prevăzut la art. 1 alin. (1) se completează, în mod obligatoriu, cu ajutorul programului de asistenţă asigurat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    (2) Caracteristicile de editare, modul de difuzare, utilizare, păstrare şi depunere a formularului sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 4
    Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia generală de informaţii fiscale, Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală antifraudă fiscală.

    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 11 mai 2020.
    Nr. 1.029.
    ANEXA 1

    FORMULAR
    utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz,
    în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele
    transfrontaliere care fac obiectul raportării
    I. Date de identificare ale declarantului
    I.1. Calitatea declarantului cu privire la aranjament: intermediar sau contribuabil relevant - se completează calitatea declarantului.
    I.1.1. Tipul persoanei^1 declarante: persoană fizică sau persoană juridică - se completează persoana fizică sau persoana juridică.
    ^1
    (i) În înţelesul prezentului ordin şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin persoană fizică se înţelege inclusiv persoana fizică autorizată şi persoanele fizice care practică profesii liberale.
    (ii) Prin sintagma persoană juridică se înţelege şi asocierea fără personalitate juridică, respectiv oricare altă entitate fără personalitate juridică, cu excepţia celor enumerate la pct. (i).


    I.1.2. Persoană fizică
    I.1.2.1. Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de declarant.
    I.1.2.2. Data şi locul naşterii - se completează data şi locul naşterii persoanei fizice care are calitatea de declarant.
    I.1.2.3. Număr de identificare fiscală^2 - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de declarant.
    ^2 În înţelesul prezentului ordin şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, prin număr de identificare fiscală se înţelege inclusiv codul unic de înregistrare (CUI), codul numeric personal (CNP) sau număr (cod) de identificare fiscală (NIF), indiferent de statul care l-a emis.

    I.1.2.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    I.1.3. Persoană juridică
    I.1.3.1 Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de declarant.
    I.1.3.2. Număr de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de declarant.
    I.1.3.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    I.1.4. Adresa
    I.1.4.1. Ţară, oraş - se completează ţara şi localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de declarant.
    I.1.4.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poştal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de declarant.

    I.1.5. Date de contact
    Telefon
    Fax
    E-mail

    I.1.6. Rezidenţa fiscală a declarantului
    I.1.6.1. Ţara de rezidenţă fiscală a declarantului

    I.1.7. Obligaţia de raportare în statul membru - se completează în funcţie de tipul persoanei declarante.
    I.1.7.1. În cazul în care declarantul este intermediar se va completa conform prevederilor art. 291^4 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    I.1.7.2. În cazul în care declarantul este contribuabil relevant se va completa conform prevederilor art. 291^4 alin. (11) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    I.1.8. Rolul declarantului
    I.1.8.1. Rolul declarantului - în cazul în care calitatea declarantului este intermediar se completează cu una dintre cele două valori:
    - promotor - se completează în situaţia în care intermediarul proiectează, comercializează, organizează, pune la dispoziţie în vederea implementării sau gestionează implementarea unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării;
    – furnizor de servicii - se completează în situaţia în care intermediarul este orice persoană care, având în vedere faptele şi circumstanţele relevante şi pe baza informaţiilor disponibile, a cunoştinţelor de specialitate relevante şi a înţelegerii necesare pentru furnizarea acestor servicii, ştie sau ar fi rezonabil de aşteptat să ştie că s-a angajat să furnizeze, direct sau prin intermediul altor persoane, ajutor, asistenţă sau consiliere cu privire la proiectarea, comercializarea, organizarea, punerea la dispoziţie în vederea implementării sau gestionarea implementării unui aranjament transfrontalier care face obiectul raportării.

    I.1.8.2. Rolul declarantului - în cazul în care calitatea declarantului este contribuabil relevant se completează cu una dintre cele trei valori:
    - secret profesional - în cazul în care intermediarul invocă obligaţia de păstrare a secretului profesional [art. 291^4 alin. (8) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală, cu modificările şi completările ulterioare]
    – intermediar dintr-o ţară terţă non UE - în cazul în care intermediarul îşi are rezidenţa fiscală într-o ţară terţă alta decât statele membre UE [art. 291^4 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare]
    – aranjament personalizat - în cazul în care aranjamentul transfrontalier raportabil nu este comercializabil şi/sau nu există un intermediar căruia să îi revină obligaţia de raportare (aranjament proiectat „in-house“)


    I.1.9. Numărul de aranjamente - se completează numărul de aranjamente transfrontaliere declarate.


    II. Date despre aranjament
    II.1. Date despre aranjament
    Tipul înregistrării:
    a) iniţială
    b) rectificare
    c) ştergere

    II.1.1. Raportare conform art. 291^4 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare - se completează dacă există un aranjament comercializabil raportat anterior.
    II.1.2. Stadiul - se completează proiect sau final, reprezentând stadiul aranjamentului transfrontalier în momentul raportării.
    II.1.3. Număr unic de identificare - (NNNNN, cinci caractere alfanumerice A-Z 0-9) - se completează numărul unic de identificare pentru fiecare aranjament, acordat de către declarant. În cazul raportării prevăzute de către art. 291^4 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, a unei înregistrări rectificative sau a unei ştergeri, se completează numărul aranjamentului iniţial.
    II.1.4. Data implementării aranjamentului - se completează cu data la care prima etapă sau primul pas pentru implementarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării a fost efectuată sau urmează a fi efectuată.
    II.1.5. Aranjamentul este comercializabil (DA/NU) - se completează DA/NU.

    II.2. Derogare de la depunere - se bifează DA/NU.
    DA - se completează codul statului membru în care intermediarul este exceptat de la obligaţia de declarare.

    II.3. Motivul care a declanşat obligaţia de raportare - se completează motivul care a declanşat obligaţia de raportare a aranjamentului transfrontalier.
    II.3.1. Motivul care a declanşat obligaţia de raportare în cazul în care calitatea declarantului este intermediar - se completează în conformitate cu prevederile art. 291^4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    II.3.2. Motivul care a declanşat obligaţia de raportare în cazul în care calitatea declarantului este contribuabil relevant - se completează în conformitate cu prevederile art. 291^4 alin. (10) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

    II.4. Denumirea aranjamentului transfrontalier - se completează denumirea aranjamentului transfrontalier.
    II.5. Descrierea aranjamentului transfrontalier - se va descrie aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării în limba română. Suplimentar şi opţional se poate adăuga descrierea aranjamentului şi în limba engleză.
    II.6. Prevederi naţionale - se completează cu prevederile legale naţionale care constituie baza aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării.
    II.7. Suma - se completează cu valoarea aranjamentului transfrontalier care face obiectul raportării.
    II.8. Moneda - se completează moneda.
    II.9. Statul membru UE al contribuabilului (contribuabililor) relevant(ţi) şi alte state membre UE care ar putea fi implicate în aranjament - se completează statul membru UE al contribuabilului relevant şi oricare alte state membre UE care este probabil să fie vizate de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării.
    II.10. Testul beneficiului principal - se completează dacă aranjamentul transfrontalier prezintă cel puţin un semn distinctiv aparţinând următoarelor categorii de semne distinctive: A, B, Cb, Cbi, Cc sau Cd, aşa cum sunt prevăzute la pct. IV. Semne distinctive (Nomenclator) din prezentul formular.
    II.11. Categorii de semne distinctive privind testul beneficiului principal - se completează cu semnele distinctive din categoriile A, B, Cb, Cbi, Cc sau Cd prevăzute la pct. IV. Semne distinctive (Nomenclator) din prezentul formular.

    III. Schema aranjamentului
    III.1. Contribuabil relevant
    III.1.1. Persoană fizică
    III.1.1.1. Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.1.2. Data şi locul naşterii - se completează data şi locul naşterii persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.1.2. Persoană juridică
    III.1.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.1.3. Adresa
    III.1.3.1. Ţară, oraş - se completează ţara şi localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de contribuabil relevant.
    III.1.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poştal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au calitatea de contribuabil relevant.

    III.1.4. Date de contact
    Telefon
    Fax
    E-mail

    III.1.5. Rezidenţa fiscală a contribuabilului relevant - se completează statul de rezidenţă fiscală.
    III.1.6. Cotă-parte - se completează (în procente) cota-parte deţinută la entitatea care prezintă relevanţă pentru aranjamentul transfrontalier.
    III.1.7. Valoarea investiţiei - se completează cu valoarea investiţiei în entitatea care prezintă relevanţă pentru aranjamentul transfrontalier.
    III.1.8. Moneda - se completează moneda.
    III.1.9. Alte informaţii - se completează cu alte informaţii considerate relevante.

    III.2. Intermediar - se completează datele de identificare ale intermediarului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.1. Persoană fizică
    III.2.1.1. Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.1.2. Data şi locul naşterii - se completează data şi locul naşterii persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.2.2. Persoană juridică
    III.2.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.2.3. Adresa
    III.2.3.1. Ţară, oraş - se completează ţara şi localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.
    III.2.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poştal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice care au calitatea de intermediar în cadrul aranjamentului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.

    III.2.4. Date de contact
    Telefon
    Fax
    E-mail

    III.2.5. Rezidenţa fiscală a intermediarului - se completează statul de rezidenţă fiscală al intermediarului, altul decât intermediarul declarant, respectiv situaţia în care contribuabilul relevant are calitatea de declarant.

    III.3. Întreprinderi asociate DA/NU - se completează în cazul în care există o întreprindere asociată.
    III.3.1. Persoană fizică - se completează persoana care se află în legătură cu altă persoană în condiţiile prevăzute de art. 286 lit. p) subpct. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    III.3.1.1. Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele persoanei fizice.
    III.3.1.2. Data şi locul naşterii - se completează data şi locul naşterii persoanei fizice.
    III.3.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice.
    III.3.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.3.2. Persoană juridică - se completează persoana care se află în legătură cu altă persoană în condiţiile prevăzute de art. 286 lit. p) subpct. 2 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    III.3.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice.
    III.3.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice.
    III.3.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.3.3. Adresa
    III.3.3.1. Ţară, oraş - se completează ţara şi localitatea în care persoana juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică.
    III.3.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poştal - se completează adresa sediului social pentru persoanele juridice sau adresa de domiciliu pentru persoanele fizice.

    III.3.4. Date de contact
    Telefon
    Fax
    E-mail

    III.3.5. Rezidenţa fiscală a întreprinderii asociate - se completează codul statului de rezidenţă fiscală.
    III.3.6. Persoană afectată în cadrul întreprinderii asociate DA/NU - se completează DA/NU, în funcţie de situaţia în care persoana asociată are sau nu şi calitatea de persoană afectată.
    III.3.7. Cotă-parte - se completează (în procente) cota-parte deţinută la entitatea care prezintă relevanţă pentru aranjamentul transfrontalier.
    III.3.8. Valoarea investiţiei - se completează cu valoarea investiţiei în entitatea care prezintă relevanţă pentru aranjamentul transfrontalier.
    III.3.9. Moneda - se completează moneda.
    III.3.10. Alte informaţii - se completează cu alte informaţii considerate relevante.

    III.4. Persoană afectată (DA/NU) - dacă opţiunea este DA, se completează datele de identificare ale oricărei alte persoane dintr-un stat membru UE care este probabil să fie afectată de aranjamentul transfrontalier care face obiectul raportării, indicând care sunt statele membre UE de care este legată o astfel de persoană.
    III.4.1. Persoană fizică
    III.4.1.1. Nume şi prenume - se completează numele şi prenumele persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.1.2. Data şi locul naşterii - se completează data şi locul naşterii persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.1.3. Număr de identificare fiscală - se completează CUI/CNP/NIF al persoanei fizice care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.1.4. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.4.2. Persoană juridică
    III.4.2.1. Denumire - se completează denumirea persoanei juridice care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.2.2. Numărul de identificare fiscală - se completează numărul de identificare fiscală al persoanei juridice care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.2.3. Statul emitent al numărului de identificare fiscală

    III.4.3. Adresa
    III.4.3.1. Ţară, oraş - se completează ţara şi localitatea în care o persoană juridică are sediul social sau localitatea de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de persoană afectată.
    III.4.3.2. Stradă, bloc, apartament, etaj, cod poştal - se completează adresa sediului social pentru persoana juridică sau adresa de domiciliu pentru persoana fizică care are calitatea de persoană afectată.

    III.4.4. Date de contact
    Telefon
    Fax
    E-mail

    III.4.5. Rezidenţa fiscală a persoanei afectate - se completează statul de rezidenţă fiscală al persoanei afectate.


    IV. Semne distinctive (Nomenclator)
    DAC6A1 - un aranjament transfrontalier în cazul căruia contribuabilul relevant sau un participant la aranjamentul transfrontalier acceptă să respecte o clauză de confidenţialitate care îi poate impune să nu comunice modul în care aranjamentul respectiv ar putea duce la obţinerea unui avantaj fiscal către alţi intermediari sau către autorităţile fiscale;
    DAC6A2a - un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul este îndreptăţit să primească un comision sau o dobândă, o remuneraţie aferentă costurilor financiare şi altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la cuantumul avantajului fiscal care rezultă din aranjamentul respectiv;
    DAC6A2b - un aranjament transfrontalier pentru care intermediarul este îndreptăţit să primească un comision sau o dobândă, o remuneraţie aferentă costurilor financiare şi altor cheltuieli pentru aranjamentul respectiv, stabilite prin referire la un avantaj fiscal care derivă sau nu din aranjamentul respectiv. Aceasta ar include obligaţia intermediarului să restituie parţial sau integral comisioanele, în cazul în care avantajul fiscal urmărit ce derivă din aranjamentul respectiv nu a fost obţinut parţial sau integral;
    DAC6A3 - un aranjament transfrontalier care conţine o documentaţie şi/sau o structură puternic standardizată şi care este disponibil pentru mai mult de un contribuabil relevant fără a fi necesară personalizarea substanţială a acestuia pentru implementare;
    DAC6B1 - un aranjament transfrontalier prin care un participant la aranjamentul respectiv ia măsuri artificiale, prin aceasta înţelegând inclusiv tranzacţii transfrontaliere artificiale definite conform art. 11 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care constau în achiziţionarea unei societăţi care înregistrează pierderi, întreruperea activităţii principale a respectivei societăţi şi utilizarea pierderilor societăţii pentru a reduce obligaţiile fiscale, inclusiv prin intermediul unui transfer al acestor pierderi către o altă jurisdicţie sau prin accelerarea utilizării acestor pierderi;
    DAC6B2 - un aranjament transfrontalier care are ca efect conversia veniturilor în capital, donaţii sau alte categorii de venituri care sunt impozitate la un nivel mai redus sau sunt scutite de la plata impozitelor;
    DAC6B3 - un aranjament transfrontalier care include tranzacţii circulare care au ca rezultat spălarea banilor, anume prin implicarea unor entităţi interpuse fără alt scop comercial primar sau prin tranzacţii care se compensează ori se anulează reciproc sau care au alte caracteristici similare;
    DAC6C1a - un aranjament transfrontalier care implică plăţi transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care destinatarul nu este rezident fiscal în nicio jurisdicţie;
    DAC6C1bi - un aranjament transfrontalier care implică plăţi transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, cu toate că destinatarul este rezident fiscal într-o jurisdicţie, acea jurisdicţie nu impune un impozit pe profit, impune un impozit pe profit la o cotă egală cu zero ori mai mică de 1%;
    DAC6C1bii - un aranjament transfrontalier care implică plăţi transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, cu toate că destinatarul este rezident fiscal într-o jurisdicţie, aceasta este inclusă într-o listă de jurisdicţii ale unor ţări terţe care au fost evaluate de statele membre, în mod colectiv sau în cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, şi au fost calificate ca fiind necooperante;
    DAC6C1c - un aranjament transfrontalier care implică plăţi transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care plata beneficiază de o scutire integrală de impozit în jurisdicţia în care destinatarul este rezident fiscal;
    DAC6C1d - un aranjament transfrontalier care implică plăţi transfrontaliere deductibile efectuate între două sau mai multe întreprinderi asociate, în cazul în care plata beneficiază de un regim fiscal preferenţial în jurisdicţia în care destinatarul este rezident fiscal;
    DAC6C2 - Deducerile pentru aceeaşi amortizare a activului sunt solicitate în mai multe jurisdicţii;
    DAC6C3 - Scutirea de la dubla impunere cu privire la acelaşi element de venit sau de capital este pretinsă în mai mult de o jurisdicţie;
    DAC6C4 - Există un aranjament transfrontalier care include transferuri de active şi în cazul căruia există o diferenţă semnificativă în ceea ce priveşte suma tratată ca plătibilă pentru activele respective în jurisdicţiile implicate;
    DAC6D1a - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ utilizarea unui cont, a unui produs sau a unei investiţii care nu reprezintă sau despre care se pretinde că nu reprezintă un cont financiar, dar prezintă caracteristici care sunt similare în esenţă cu cele ale unui cont financiar;
    DAC6D1b - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri.
    Aceste aranjamente transfrontaliere includ transferul conturilor financiare sau al activelor către jurisdicţii în care nu există obligaţia schimbului automat de informaţii privind conturile financiare cu statul de reşedinţă al contribuabilului relevant sau utilizarea jurisdicţiilor respective;

    DAC6D1c - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ reclasificarea veniturilor şi a capitalului în produse sau plăţi care nu fac obiectul schimbului automat de informaţii privind conturile financiare;
    DAC6D1d - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ transferul sau conversia unei instituţii financiare, a unui cont financiar sau a activelor acestora, într-o instituţie financiară, un cont financiar sau active care nu fac obiectul raportării în cadrul schimbului automat de informaţii privind conturile financiare;
    DAC6D1e - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri. Aceste aranjamente transfrontaliere includ utilizarea entităţilor legale, aranjamentelor sau structurilor juridice care elimină sau despre care se pretinde că înlătură obligaţia de raportare a unuia sau mai multor titulari de cont sau persoane care exercită controlul, instituită potrivit normelor privind schimbul automat de informaţii privind conturile financiare;
    DAC6D1f - un aranjament transfrontalier care poate avea ca efect subminarea obligaţiei de raportare instituite potrivit normelor prin care a fost transpusă legislaţia Uniunii Europene în materie sau oricare alte acorduri echivalente privind schimbul automat de informaţii referitoare la conturile financiare, inclusiv acorduri cu ţări terţe, sau care profită de absenţa unor astfel de legi sau acorduri. Sunt incluse aranjamentele transfrontaliere care subminează sau exploatează slăbiciunile din cadrul procedurilor de diligenţă fiscală utilizate de instituţiile financiare pentru a-şi respecta obligaţiile de raportare a informaţiilor privind conturi financiare, inclusiv utilizarea jurisdicţiilor cu regimuri inadecvate sau precare de asigurare a respectării legislaţiei privind combaterea spălării banilor ori cu cerinţe precare în materie de transparenţă cu privire la persoanele juridice sau construcţiile juridice;
    DAC6D1Altul – semn distinctiv specific ce priveşte schimbul automat de informaţii şi beneficiarul real, dar care nu este menţionat explicit în categoria D a semnelor distinctive. Astfel, lista semnelor distinctive enumerate la categoria D1 nu este exhaustivă. Va fi selectat semnul distinctiv DAC6D1Altul în cazul în care niciun alt semn distinctiv al categoriei D1 nu este aplicabil.
    DAC6D2 - acoperă semnele distinctive D2a, D2b and D2c.
    DAC6D2a - un aranjament transfrontalier care implică un lanţ juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri care nu desfăşoară o activitate economică semnificativă susţinută de personal, echipamente, active şi spaţii de lucru adecvate; şi
    DAC6D2b - un aranjament transfrontalier care implică un lanţ juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri care sunt încorporate, gestionate, rezidente, controlate sau stabilite în orice altă jurisdicţie decât cea de rezidenţă a unuia sau mai mulţi dintre beneficiarii reali ai activelor deţinute de aceste persoane, construcţii juridice sau structuri; şi
    DAC6D2c - un aranjament transfrontalier care implică un lanţ juridic sau de beneficiari reali netransparent, ce utilizează persoane, aranjamente juridice sau structuri în cazul în care beneficiarii reali ai acestor persoane, construcţii juridice sau structuri, astfel cum sunt definite în Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanţării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi a Directivei 2006/70/CE a Comisiei, devin neidentificabili;
    DAC6E1 - un aranjament transfrontalier care implică utilizarea unor reglementări unilaterale privind „zona de siguranţă“, potrivit înţelesului atribuit acestei noţiuni de Liniile directoare privind preţurile de transfer emise de către Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică pentru societăţile multinaţionale şi administraţiile fiscale, cu modificările şi completările ulterioare;
    DAC6E2 - acoperă semnele distinctive E2a şi E2b;
    DAC6E2a - un aranjament transfrontalier care implică transferul de active necorporale greu de evaluat. Noţiunea „active necorporale greu de evaluat“ vizează activele necorporale sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul transferului lor între întreprinderi asociate, nu există elemente comparabile fiabile; şi
    DAC6E2b - un aranjament transfrontalier care implică transferul de active necorporale greu de evaluat. Noţiunea „active necorporale greu de evaluat“ vizează activele necorporale sau drepturile asupra acestora pentru care, la momentul transferului lor între întreprinderi asociate la data la care a fost încheiată tranzacţia, previziunile privind viitoarele fluxuri de numerar sau veniturile preconizat a fi obţinute din activul necorporal transferat sau ipotezele utilizate în evaluarea activului necorporal sunt incerte, generând dificultăţi în preconizarea nivelului final de succes al activului necorporal la momentul transferului;
    DAC6E3 - un aranjament transfrontalier care implică un transfer transfrontalier de funcţii şi/sau riscuri şi/sau de active în interiorul unui grup, dacă veniturile anuale preconizate, determinate înainte de a calcula impactul dobânzilor şi al impozitelor asupra acestora (EBIT), în perioada de 3 ani ulterioară transferului, de către entitatea/entităţile între care se realizează transferul, sunt mai mici de 50% din EBIT anuale preconizate de către această entitate/aceste entităţi care efectuează transferul dacă transferul nu ar fi avut loc.


    ANEXA 2

    Caracteristici de editare, modul de difuzare,
    utilizare, păstrare şi depunere a formularului
    1. Denumire: Formular utilizat de intermediarii sau contribuabilii relevanţi, după caz, în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării
    2. Caracteristici de editare: se utilizează echipament informatic pentru completare şi editare. Formularul se completează şi se editează cu ajutorul programului de asistenţă asigurat gratuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
    3. Se utilizează în vederea raportării informaţiilor cu privire la aranjamentele transfrontaliere care fac obiectul raportării.
    4. Se completează şi se depune de către declarant.
    5. Circulă în format electronic la organul fiscal competent.
    6. Se arhivează, în format electronic, în arhiva electronică centralizată. Termenul de arhivare se stabileşte prin Norme interne de arhivare electronică, elaborate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016