Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 1 din 15 ianuarie 2020  privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute  de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 1 din 15 ianuarie 2020 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2020

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 27 din 15 ianuarie 2020
    Având în vedere dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 2 alin. (3^3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe, conform anexei nr. 1, şi tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale, conform anexei nr. 2.

    ART. 2
    Se aprobă tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, conform anexei nr. 3.

    ART. 3
    (1) Se aprobă tariful şi contribuţia bănească percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale, care, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (2) Valoarea tarifului şi contribuţiei băneşti prevăzute la alin. (1) şi condiţiile de achitare a acestora sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (3) Tariful şi contribuţia bănească percepute pentru anul 2020 de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei operatorilor economici licenţiaţi care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale se calculează conform prevederilor prezentului ordin.

    ART. 4
    (1) Tariful şi contribuţia bănească se achită în contul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei RO98TREZ70020F160300XXXX deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.
    (2) În cazul neachitării la scadenţă a facturilor aferente tarifului şi contribuţiei prevăzute în prezentul ordin, respectiv în termen de 20 de zile de la data emiterii acestora, pentru fiecare zi de întârziere la plată se percepe o sumă egală cu nivelul dobânzilor şi penalităţilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, conform prevederilor legale în vigoare.

    ART. 5
    Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 6
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 251/2019 pentru prelungirea aplicării prevederilor Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 224/2018 privind aprobarea tarifelor şi contribuţiilor băneşti percepute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei în anul 2019, precum şi pentru modificarea acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1054 din 30 decembrie 2019, se abrogă.

    ART. 7
    Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum şi persoanele fizice şi juridice a căror activitate, potrivit legii, se află în competenţa de reglementare a acesteia vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 15 ianuarie 2020.
    Nr. 1.
    ANEXA 1

    Tariful perceput operatorilor economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice,
    termice şi al gazelor naturale pentru acordarea de autorizaţii şi licenţe
    1. Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor pentru activităţi în sectorul energiei electrice şi termice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi licenţe în sectorul energiei electrice şi termice^1)
    ^1) Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifului înscris în tabelul nr. 1 pentru acordarea/modificarea de autorizaţii de înfiinţare şi/sau licenţe.

┌────┬────────────────┬───────┬────────┐
│Nr. │Activitatea │Tariful│ │
│crt.│Obiectul │(lei) │Aplicare│
│ │solicitării │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │realizarea sau │ │ │
│ │retehnologizarea│0,32% │Pe^2) < │
│ │de capacităţi de│ │10 MW │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice^8) │ │ │
│ │Tariful se │ │ │
│ │aplică la │ │ │
│ │valoarea totală ├───────┼────────┤
│ │a investiţiei │ │ │
│ │prevăzută în │ │ │
│ │anexa nr. 4 la │ │ │
│ │Regulamentul │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │licenţelor şi │ │10 < Pe^│
│1. │autorizaţiilor │0,1% │2) < 100│
│ │în sectorul │ │MW │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│ │aprobat prin │ │ │
│ │Ordinul │ │ │
│ │preşedintelui │ │ │
│ │Autorităţii ├───────┼────────┤
│ │Naţionale de │ │ │
│ │Reglementare în │ │ │
│ │Domeniul │ │ │
│ │Energiei nr. 12/│ │ │
│ │2015, cu │ │ │
│ │modificările şi │0,05% │Pe^2) ≥ │
│ │completările │ │100 MW │
│ │ulterioare, şi │ │ │
│ │nu poate fi mai │ │ │
│ │mic de 2.500 lei│ │ │
│ │^4). │ │ │
│ │ │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│2. │după caz, a │5.000 │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^2) ≥ 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│3. │după caz, a │2.500^ │ │
│ │capacităţilor de│5) │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu 1 │ │ │
│ │MW < Pe^2) < 10 │ │ │
│ │MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│4. │după caz, a │500^6) │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^2) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │transportul │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice, │ │ │
│5. │pentru prestarea│10.000 │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │sistem şi pentru│ │ │
│ │administrarea │ │ │
│ │pieţei de │ │ │
│ │echilibrare │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │activitatea de │ │ │
│ │administrare de │ │ │
│ │pieţe │ │ │
│6. │centralizate de │2.500 │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
│ │(altele decât │ │ │
│ │piaţa de │ │ │
│ │echilibrare) │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│7. │serviciului de │10.000 │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - P^3)│ │ │
│ │≥ 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│ │prestarea │ │ │
│8. │serviciului de │2.500 │ │
│ │distribuţie a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice - 1 MW│ │ │
│ │≤ P^3) < 10 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│9. │activitatea de │2.500 │ │
│ │furnizare a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea │ │ │
│ │licenţei pentru │ │ │
│10. │activitatea │2.500 │ │
│ │traderului de │ │ │
│ │energie │ │ │
│ │electrică │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare sau a│ │ │
│11. │unei licenţe, cu│2.500 │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 12, 13, │ │ │
│ │14, 15 şi 16 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│12. │producere a │500 │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^2) ≤ 1 MW, cu │ │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 13, 14, │ │ │
│ │15 şi 16 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare sau a│ │ │
│ │unei licenţe în │ │ │
│ │cazul schimbării│ │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│13. │a denumirii/ │625 │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │cu excepţia │ │ │
│ │situaţiilor de │ │ │
│ │la pct. 14 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe în cazul│ │ │
│ │schimbării │ │ │
│ │formei juridice,│ │ │
│ │a denumirii/ │ │ │
│ │numelui sau a │ │ │
│ │oricăror date │ │ │
│ │privind sediile │ │ │
│ │solicitantului, │ │ │
│ │în cazul unei │ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│14. │exploatarea │125 │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^2) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │autorizaţii de │ │ │
│ │înfiinţare │ │ │
│ │provizorii/ │ │ │
│ │licenţe │ │ │
│15. │provizorii, cu │625 │ │
│ │excepţia │ │ │
│ │autorizaţiei de │ │ │
│ │înfiinţare/ │ │ │
│ │licenţei │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 16 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe │ │ │
│ │provizorii │ │ │
│ │pentru │ │ │
│ │exploatarea │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│16. │energiei │125 │ │
│ │electrice şi, │ │ │
│ │după caz, a │ │ │
│ │capacităţilor de│ │ │
│ │producere a │ │ │
│ │energiei │ │ │
│ │electrice şi │ │ │
│ │termice în │ │ │
│ │cogenerare cu Pe│ │ │
│ │^2) ≤ 1 MW │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │/modificarea │ │ │
│17. │unei autorizaţii│2.500^ │ │
│ │de înfiinţare │7) │ │
│ │sau a unei │ │ │
│ │licenţe, în │ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 1-3 şi 5-11│ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│ │/modificarea │ │ │
│18. │unei autorizaţii│625^7) │ │
│ │de înfiinţare │ │ │
│ │sau a unei │ │ │
│ │licenţe, în │ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 13 şi 15 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│19. │/modificarea │500^7) │ │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 4 şi 12 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│20. │/modificarea │125^7) │ │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 14 şi 16 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Emiterea unui │ │ │
│ │duplicat al │ │ │
│21. │autorizaţiei de │125 │ │
│ │înfiinţare/ │ │ │
│ │licenţei │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │ │
│22. │/modificarea │2.500 │ │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 23 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe pentru │ │ │
│ │desfăşurarea de │ │ │
│23. │activităţi în │5.000 │ │
│ │domeniul │ │ │
│ │serviciului de │ │ │
│ │alimentare │ │ │
│ │centralizată cu │ │ │
│ │energie termică │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Acordarea/ │ │ │
│ │Modificarea unei│ │ │
│ │licenţe având ca│ │ │
│24. │obiect exclusiv │2.500 │Pt^9) > │
│ │producerea │ │1 MW │
│ │energiei termice│ │ │
│ │în sistem │ │ │
│ │centralizat │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │ │500 │Pt^9) ≤ │
│ │ │ │1 MW │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │Analiza │ │ │
│ │documentaţiei │ │ │
│ │anexate cererii │ │ │
│ │pentru acordarea│ │Pt^9) > │
│25. │/modificarea │2.500 │1 MW │
│ │unei licenţe, în│ │ │
│ │cazurile │ │ │
│ │prevăzute la │ │ │
│ │pct. 24 │ │ │
├────┼────────────────┼───────┼────────┤
│ │ │500 │Pt^9) ≤ │
│ │ │ │1 MW │
└────┴────────────────┴───────┴────────┘

    ^2) Pe reprezintă puterea electrică instalată a capacităţilor de producere a energiei electrice.
    ^3) P reprezintă puterea electrică aprobată pentru utilizatorii reţelelor electrice deţinute de solicitant în care nu se include puterea electrică aferentă locurilor de producere şi/sau consum de energie electrică ale acestuia.
    ^4) Reprezintă tariful minim de acordare a unei autorizaţii de înfiinţare, bază de calcul pentru tarifele aferente autorizaţiilor prevăzute la pct. 15.
    ^5) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 3, bază de calcul pentru tarifele aferente licenţelor prevăzute la pct. 4 şi 15.
    ^6) Reprezintă tariful minim de acordare a unei licenţe pentru activităţile prevăzute la pct. 4, bază de calcul pentru tarifele prevăzute la pct. 16.
    ^7) Tariful de analiză:
    a) se deduce din tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei care se percepe în legătură cu soluţionarea favorabilă a cererii respective;
    b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea sau modificarea autorizaţiei/licenţei sau clasează solicitarea respectivă;
    c) în cazul în care este egal cu tariful de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, nu se emite factură pentru plata tarifului de acordare sau de modificare a autorizaţiei/licenţei, valoarea datorată fiind achitată în avans prin tariful de analiză;
    d) se datorează inclusiv de persoanele juridice din statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei desfăşurarea în România a activităţii de furnizare a energiei electrice sau a activităţii traderului de energie electrică pe baza licenţei deţinute în statul membru sau a unui document similar.

    ^8) În situaţiile prevăzute la art. 9 alin. (3) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 1 din tabel, care se referă la capacităţi/instalaţii comune în domeniul energiei electrice şi gazelor naturale, nu se mai aplică tariful de acordare a autorizaţiei prevăzut la pct. 1 din tabelul nr. 3.
    ^9) Pt reprezintă puterea termică instalată a capacităţilor de producere a energiei termice.


    2. Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful de analiză a documentaţiei pentru obţinerea avizului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice în vecinătatea limitei zonei de activitate a unor operatori de distribuţie

┌────┬───────────────────────────┬─────┐
│Nr. │Tipul documentaţiei │Tarif│
│crt.│ │(lei)│
├────┼───────────────────────────┼─────┤
│ │Aviz privind racordarea │ │
│ │utilizatorilor la reţelele │ │
│1. │electrice în vecinătatea │500 │
│ │limitei zonei de activitate│ │
│ │a unor operatori de │ │
│ │distribuţie │ │
└────┴───────────────────────────┴─────┘

    NOTĂ:
    Tarifele prevăzute în tabelul nr. 2:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului.
    3. Tariful perceput pentru acordarea autorizaţiilor şi licenţelor, pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor, precum şi pentru analiza de documentaţii de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale este prevăzut în tabelele nr. 3, 4 şi 5.
    Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/modificarea autorizaţiilor de înfiinţare şi licenţelor în sectorul gazelor naturale

┌────┬────────────┬──────────────┬────┬─────────────┬───────┐
│ │ │ │ │Tariful │Tariful│
│Nr. │Activitate │Criteriu de │U.M.│(% din │- lei/ │
│crt.│ │fundamentare │ │valoarea │U.M - │
│ │ │ │ │obiectivului)│ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Valoarea │ │ │ │
│ │ │actualizată a │ │ │ │
│ │ │obiectivului │ │ │ │
│ │ │conform anexei│ │ │ │
│ │ │nr. 3 la │ │ │ │
│ │ │Regulamentul │ │ │ │
│ │ │pentru │ │ │ │
│ │ │acordarea │ │ │ │
│ │ │autorizaţiilor│ │ │ │
│ │ │de înfiinţare │ │ │ │
│ │ │şi a │ │ │ │
│ │ │licenţelor în │ │ │ │
│ │Acordare/ │sectorul │ │ │ │
│ │Modificare │gazelor │ │ │ │
│1. │autorizaţii │naturale, │lei │0,32 │- │
│ │de │aprobat prin │ │ │ │
│ │înfiinţare │Ordinul │ │ │ │
│ │ │preşedintelui │ │ │ │
│ │ │Autorităţii │ │ │ │
│ │ │Naţionale de │ │ │ │
│ │ │Reglementare │ │ │ │
│ │ │în Domeniul │ │ │ │
│ │ │Energiei nr. │ │ │ │
│ │ │34/2013, cu │ │ │ │
│ │ │modificările │ │ │ │
│ │ │şi │ │ │ │
│ │ │completările │ │ │ │
│ │ │ulterioare │ │ │ │
│ │ │(regulament) │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │gaze naturale/│ │ │ │
│ │licenţă de │biogaz/ │ │ │ │
│ │furnizare │biometan │ │ │ │
│2. │gaze │estimată a fi │MWh │- │0,056 │
│ │naturale/ │furnizată în │ │ │ │
│ │biogaz/ │anul în care │ │ │ │
│ │biometan │se acordă │ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │gaze naturale │ │ │ │
│ │licenţă de │estimată a fi │ │ │ │
│3. │trader de │furnizată în │MWh │- │0,168 │
│ │gaze │anul în care │ │ │ │
│ │naturale │se acordă │ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare │ │ │ │ │
│ │licenţă de │Cantitatea de │ │ │ │
│ │furnizare │gaze naturale │ │ │ │
│ │gaze │estimată a fi │ │ │ │
│4. │naturale │furnizată în │MWh │- │0,168 │
│ │pentru │anul în care │ │ │ │
│ │producătorii│se acordă │ │ │ │
│ │de gaze │licenţa │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Acordare │GNL estimată a│ │ │ │
│5. │licenţă de │fi furnizată │t │- │0,780 │
│ │furnizare de│în anul în │ │ │ │
│ │GNL │care se acordă│ │ │ │
│ │ │licenţa │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │Cantitatea de │ │ │ │
│ │Modificare │gaze naturale │ │ │ │
│ │licenţă de │estimată a se │ │ │ │
│6. │operare a │transporta în │MWh │- │0,062 │
│ │sistemelor │anul în care │ │ │ │
│ │de transport│se acordă │ │ │ │
│ │al gazelor │licenţa │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │ │ │ │ │
│ │licenţă de │Cantitatea de │ │ │ │
│ │operare a │gaze naturale │ │ │ │
│ │sistemului │estimată a se │ │ │ │
│7. │de │distribui în │MWh │- │0,086 │
│ │distribuţie,│anul în care │ │ │ │
│ │a sistemului│se acordă │ │ │ │
│ │de │licenţa │ │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │ │
│ │închis │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │ │ │ │ │
│ │licenţă de │Valoarea │ │ │ │
│ │operare a │actualizată a │ │ │ │
│8. │sistemului │obiectivului │lei │0,32 │- │
│ │de │conform anexei│ │ │ │
│ │înmagazinare│nr. 7 la │ │ │ │
│ │subterană a │regulament │ │ │ │
│ │gazelor │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │ │ │ │ │
│ │Modificare │ │ │ │ │
│ │licenţă de │ │ │ │ │
│ │operare a │Valoarea │ │ │ │
│ │conductelor │actualizată a │ │ │ │
│9. │de │obiectivului │lei │0,32 │- │
│ │alimentare │conform anexei│ │ │ │
│ │din amonte │nr. 7 la │ │ │ │
│ │aferente │regulament │ │ │ │
│ │producţiei │ │ │ │ │
│ │de gaze │ │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │ │
├────┼────────────┼──────────────┼────┼─────────────┼───────┤
│ │Acordare/ │Valoarea │ │ │ │
│ │Modificare │actualizată a │ │ │ │
│10. │licenţă de │obiectivului │lei │0,32 │- │
│ │operare a │conform anexei│ │ │ │
│ │terminalelor│nr. 7 la │ │ │ │
│ │GNL │regulament │ │ │ │
└────┴────────────┴──────────────┴────┴─────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Tariful pentru modificarea autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale în cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii fără modificarea caracteristicilor tehnice reprezintă 25% din tariful de analiză prevăzut în tabelul nr. 4 la pct. 1-3.


    Tabelul nr. 4 - Tariful pentru analiza solicitărilor de acordare/modificare/prelungire a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul licenţei │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Autorizaţii de │ │
│1. │înfiinţare-acordare/ │2.500 │
│ │modificare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Licenţe - toate tipurile │2.500 │
│ │acordare/modificare │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire a │ │
│3. │valabilităţii │2.500 │
│ │autorizaţiei de │ │
│ │înfiinţare/licenţei │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Emiterea unui duplicat al│ │
│4. │autorizaţiei de │125 │
│ │înfiinţare/licenţei │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTE:
    1. Tariful prevăzut în tabelul nr. 4:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) se deduce din tariful de acordare/modificare a autorizaţiei de înfiinţare/licenţei, cu excepţia tarifului prevăzut la pct. 4;
    c) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/licenţiere, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/licenţei;
    d) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.

    2. Tariful pentru analiza solicitărilor de modificare a autorizaţiilor de înfiinţare/licenţelor în sectorul gazelor naturale în cazul modificărilor de statut, denumire sau sediu/sedii fără modificarea caracteristicilor tehnice reprezintă 25% din tariful de analiză prevăzut în tabelul nr. 4 la pct. 1-3.


    Tabelul nr. 5 - Tarife pentru analiză documentaţii în sectorul gazelor naturale

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul documentaţiei │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Aviz de principiu │ │
│1. │consumatori izolaţi tip A│500 │
│ │sau tip B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Aviz furnizori de formare│500 │
│ │profesională │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Aviz prealabil pentru │ │
│3. │concesionarea serviciului│500 │
│ │de distribuţie a gazelor │ │
│ │naturale │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Tarifele prevăzute în tabelul nr. 5:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării avizului.
    4. Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea şi alte aspecte ale licitării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunităţii, este prevăzut în tabelul nr. 6.
    Tabelul nr. 6 - Tariful pentru autorizarea furnizorilor de energie electrică şi gaze naturale să participe la licitaţiile de certificate de emisii de gaze cu efect de seră

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Activitatea Obiectul │Tariful│
│crt.│solicitării │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Acordarea/Modificarea │ │
│ │autorizaţiei pentru │ │
│1. │participarea la │1.000 │
│ │licitaţiile de │ │
│ │certificate de emisii de │ │
│ │gaze cu efect de seră │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Analiza documentaţiei │ │
│ │anexate cererii pentru │ │
│ │acordarea/modificarea │ │
│2. │unei autorizaţii pentru │1.000 │
│ │participarea la │ │
│ │licitaţiile de │ │
│ │certificate de emisii de │ │
│ │gaze cu efect de seră │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTE:
    1. Tariful de analiză:
    a) se deduce din tariful de acordare a autorizaţiei/licenţei;
    b) nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză acordarea ori modificarea autorizaţiei sau clasează solicitarea respectivă.

    2. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata tarifelor înscrise în tabelul nr. 6.
    ANEXA 2

    Tariful perceput pentru emiterea de atestate şi autorizaţii operatorilor economici care prestează
    servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare instalaţii electrice şi de gaze naturale
    1. Tariful pentru emiterea de atestate operatorilor economici care prestează servicii de proiectare, execuţie, verificare şi exploatare de instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru emiterea de atestate

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tip atestat - Categoria │Tariful│
│crt.│de activităţi │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Atestate de tip A1, Bp, │1.600 │
│ │Be, Bi, B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│2. │Atestate de tip A2, A3, │3.100 │
│ │C1A, C2A │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3. │Atestate de tip A, C1B, │4.500 │
│ │C2B, D1, D2, E1, E2, E2PA│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4. │Emiterea unui duplicat al│125 │
│ │atestatului │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTE:
    1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 1:
    a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 45/2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la pct. 1-3 nu se restituie în cazul retragerii cererii de atestare/vizare/confirmare de către operatorul economic, precum şi în cazul neacordării/nevizării atestatului sau refuzului de confirmare, indiferent de motiv.

    2. Tariful de vizare periodică a atestatului/deciziei de confirmare reprezintă 50% din valoarea tarifului de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.
    3. Tariful de modificare a atestatului/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de atestat/decizie de confirmare, cu excepţia situaţiilor justificate de modificări legislative sau ale unor reglementări, reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de atestat/decizie de confirmare.    2. Tariful pentru autorizarea/modificarea/prelungirea valabilităţii autorizaţiilor operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful pentru emiterea de autorizaţii

┌─────┬───────────────────────┬────────┐
│Nr. │Tipul autorizaţiei │Tariful │
│crt. │ │(lei) │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│1. │Proiectare - acordare/ │2.000 │
│ │prelungire │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│2. │Execuţie - acordare/ │3.000 │
│ │prelungire │ │
├─────┼───────────────────────┼────────┤
│3. │Emiterea unui duplicat │125 │
│ │al autorizaţiei │ │
└─────┴───────────────────────┴────────┘

    NOTE:
    1. Tarifele prevăzute în tabelul nr. 2:
    a) se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 98/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la pct. 1 şi 2 nu se restituie în cazul clasării cererii sau al refuzului acordării/modificării autorizaţiei.

    2. Tariful de modificare a autorizaţiei/deciziei de confirmare în cazul schimbării denumirii, formei juridice sau sediului social/profesional al titularului de autorizaţie/decizie de confirmare reprezintă 25% din tariful de emitere a respectivului tip de autorizaţie/decizie de confirmare.
    3. Tariful pentru autorizarea persoanelor juridice care montează şi/sau exploatează sisteme de repartizare a costurilor pentru încălzire şi apă caldă de consum în imobile de tip condominium este prevăzut în tabelul nr. 3.


    Tabelul nr. 3 - Tariful pentru acordarea/prelungirea/modificarea autorizaţiilor pentru montare/exploatare sisteme de repartizare a costurilor sau pentru eliberarea unui duplicat

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tip de autorizare │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Analiză documentaţie*) │600 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Autorizaţie pentru │ │
│2. │montare sisteme de │ │
│ │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru încălzire (tip I) │ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │ │
│3. │exploatare sisteme de │ │
│ │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru încălzire (tip II)│ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │2.400 │
│ │montare sisteme de │ │
│4. │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru apa caldă de │ │
│ │consum (tip III) │ │
├────┼─────────────────────────┤ │
│ │Autorizaţie pentru │ │
│ │exploatare sisteme de │ │
│5. │repartizare a costurilor │ │
│ │pentru apa caldă de │ │
│ │consum (tip IV) │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│6. │Prelungire autorizaţie │1.200 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│7. │Modificare autorizaţie │400 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│8. │Eliberare duplicat │300 │
│ │autorizaţie │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    *) Tariful de analiză:
    a) se deduce din tariful prevăzut la pct. 2-5;
    b) nu se restituie solicitantului în cazul retragerii cererii, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei.
    ANEXA 3

    Tariful perceput pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi
    în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
    1. Tariful pentru autorizarea electricienilor care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru autorizarea electricienilor

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tip autorizare │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Gradul I │250 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Gradele de autorizare II,│ │
│2. │III, IV, de tip A sau de │250 │
│ │tip B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire pentru oricare│ │
│ │dintre gradele de │ │
│3. │autorizare, de tip A sau │175 │
│ │de tip B (inclusiv gradul│ │
│ │I), inclusiv vizare │ │
│ │periodică │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│4. │Gradele de autorizare II,│350 │
│ │III, IV, de tip A+B │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungire pentru oricare│ │
│5. │dintre gradele de │175 │
│ │autorizare, de tip A+B, │ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Verificator de proiecte │ │
│6. │în domeniul instalaţiilor│125 │
│ │electrice tehnologice, │ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Expert tehnic de calitate│ │
│ │şi extrajudiciar în │ │
│7. │domeniul instalaţiilor │175 │
│ │electrice tehnologice, │ │
│ │inclusiv vizare periodică│ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Emiterea unui duplicat al│ │
│ │legitimaţiei de │ │
│8. │electrician autorizat/ │30 │
│ │adeverinţei de │ │
│ │electrician autorizat │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 1:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se restituie solicitantului în cazurile prevăzute la art. 42 alin. (3) din Regulamentul pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 11/2013, cu modificările ulterioare.
    2. Tariful pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi experţilor tehnici în sectorul gazelor naturale şi pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 2.
    Tabelul nr. 2 - Tariful pentru atestare/autorizare/prelungire legitimaţii/certificate de atestare persoane fizice

┌────┬─────────────────────────┬───────┐
│Nr. │Tipul atestării │Tariful│
│crt.│ │(lei) │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│1. │Verificatori de proiecte │350 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea dreptului de │ │
│2. │practică a │175 │
│ │verificatorilor de │ │
│ │proiecte, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│3. │Experţi tehnici │450 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea dreptului de │ │
│4. │practică a experţilor │225 │
│ │tehnici, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│5. │Instalatori autorizaţi │250 │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Prelungirea duratei de │ │
│ │valabilitate a │ │
│6. │legitimaţiilor │125 │
│ │instalatorilor │ │
│ │autorizaţi, fiecare tip │ │
├────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │Eliberarea unui duplicat │ │
│ │al certificatului de │ │
│7. │atestare a │30 │
│ │verificatorilor de │ │
│ │proiecte/experţilor │ │
│ │tehnici │ │
└────┴─────────────────────────┴───────┘

    NOTĂ:
    Tariful prevăzut în tabelul nr. 2:
    a) se achită de solicitant anterior depunerii documentaţiilor;
    b) nu se înapoiază solicitantului în cazul retragerii cererii de autorizare/atestării, al clasării documentaţiei, precum şi al neacordării autorizaţiei/atestatului.

    ANEXA 4

    TARIFUL ŞI CONTRIBUŢIA BĂNEASCĂ
    percepute anual de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la operatorii economici
    care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice, termice şi gazelor naturale
    I. Contribuţia bănească percepută de la operatorii economici care desfăşoară activităţi în sectorul energiei electrice şi termice
    1. a) Pentru persoanele juridice titulare de licenţă pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare sau de licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, contribuţia care se percepe este egală cu 0,2% din cifra de afaceri realizată de acestea în anul 2019 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare sau licenţelor de distribuţie pe care le deţin, dar nu mai puţin decât contribuţia minimă de 3.125 lei.
    b) În înţelesul prezentului ordin, cifra de afaceri este cea definită şi calculată conform reglementărilor fiscale în vigoare.

    2. Titularii celorlalte licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească după cum urmează:
    a) pentru persoana juridică titulară de licenţă, contribuţia care se percepe este egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceasta în anul 2019 din activităţile comerciale ce fac obiectul licenţelor pe care le deţine, dar nu mai puţin decât contribuţia minimă de 3.125 lei, cu excepţia persoanei juridice prevăzute la lit. b), c), d);
    b) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată mai mică sau egală cu 1 MW şi puterea termică instalată mai mică sau egală cu 1 MW la data de 31.12.2019, contribuţia care se percepe în anul 2020 este egală cu 315 lei, prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată la data de 31.12.2019 mai mare de 1 MW şi mai mică sau egală cu 5 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2020 este egală cu 3.125 lei;
    d) pentru persoana juridică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice cu puterea electrică instalată la data de 31.12.2019 mai mare de 5 MW şi mai mică sau egală cu 10 MW şi care nu deţine capacităţi de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare, contribuţia care se percepe în anul 2020 este egală cu 7.500 lei;
    e) pentru persoana fizică deţinătoare exclusiv a unei licenţe pentru exploatarea comercială a capacităţilor de producere a energiei electrice sau de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare cu puterea electrică instalată mai mică sau egală cu 1 MW, contribuţia care se percepe este egală cu 315 lei;
    f) pentru persoana juridică din statul membru al Uniunii Europene prevăzută la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se percepe o contribuţie calculată conform prevederilor de la lit. a), referitoare la cifra de afaceri realizată în România.

    3. Titularii licenţelor acordate pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în domeniul energiei termice produse în sistem centralizat au obligaţia de a plăti anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească egală cu 0,1% din cifra de afaceri realizată de aceştia în anul 2019 din activităţile ce fac obiectul licenţelor pe care le deţin, dar nu mai puţin de contribuţia minimă egală cu 3.125 lei; prevederile de la pct. 4-20 sunt aplicabile şi titularilor de licenţe pentru desfăşurarea de activităţi/servicii în sectorul energiei termice produse în sistem centralizat.
    4. În cazul oricărei persoane juridice care intră sub incidenţa pct. 1 şi pct. 2 lit. a), titulară a unei unice licenţe acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei:
    a) dacă anul 2020 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia a cărei valoare se determină astfel: valoarea calculată în conformitate cu prevederile pct. 1 şi 2 se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2020, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mai mică de 3.125 lei;
    b) prevederile lit. a) sunt aplicabile în situaţiile în care valabilitatea licenţei expiră în anul 2020, dacă nu se solicită sau nu se aprobă modificarea acelei licenţe, în scopul de a se prelungi valabilitatea acesteia, cel puţin până la un termen din anul următor.

    5. Instituţiile publice din domeniile de învăţământ şi sănătate sunt scutite de plata contribuţiei băneşti către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    6. Titularii de licenţe, inclusiv persoanele juridice având sediul social în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene prevăzute la art. 10 alin. (5) din Regulamentul pentru acordarea licenţelor şi autorizaţiilor în sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 12/2015, cu modificările şi completările ulterioare, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta, până la sfârşitul decadei a doua a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2019 pe pieţele de energie electrică şi termică din România. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri specificate până la termenul prevăzut mai sus, contribuţia bănească se facturează la nivelul maxim dintre ultima contribuţie anuală percepută de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi contribuţia rezultată prin aplicarea prevederilor pct. 1-5 la ultima valoare a cifrei de afaceri realizate din activităţile licenţiate de autoritate, declarată de respectivul operator economic la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    7. Titularul de licenţă care în cursul anului 2020 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a contribuţiei pentru anul 2020, care îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea, dacă acesta din urmă nu mai deţine nicio altă licenţă acordată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    Titularul de licenţă care în cursul anului 2019 a preluat integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către alţi titulari de licenţe, persoane fizice sau juridice:
    a) va transmite prin scrisoarea prevăzută la pct. 6 atât valoarea cifrei de afaceri pe care a realizat-o în anul 2019, de la momentul preluării activităţii ce face obiectul licenţei, cât şi valoarea cifrei de afaceri realizate în anul 2019, până la momentul predării activităţii, de către fiecare dintre deţinătorii anteriori ai licenţei;
    b) va achita o contribuţie calculată la valoarea totală rezultată din însumarea valorii cifrei de afaceri înregistrate în anul 2019 cu cea a cifrei de afaceri obţinute în anul 2019 de către fiecare deţinător al respectivei licenţe.


    8. Pentru titularii de licenţe a căror contribuţie bănească are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    9. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei percepute de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia.
    10. Regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2019 din activităţile comerciale desfăşurate de către producători (pentru producţia de energie electrică sau pentru producţia de energie electrică şi termică livrată din unităţile descrise în licenţe), operatori de transport şi sistem, operatori de distribuţie, furnizori sau traderi de energie electrică pentru desfăşurarea de activităţi comerciale numai în sectorul energiei electrice sau pentru activităţi desfăşurate în sectorul energiei electrice şi al energiei termice livrate din unităţile descrise în licenţe. Regularizarea contribuţiei băneşti percepute pe anul 2020 se va realiza până la data de 31 decembrie 2020, după depunerea la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de către titularii de licenţe a Raportului anual, elaborat în conformitate cu Metodologia de întocmire a Raportului anual de către titularii de licenţe din sectorul energiei electrice şi termice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 32/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    11. Contribuţia bănească încasată de la solicitantul de licenţă/licenţe în anul acordării licenţei/licenţelor respective nu este supusă regularizării.
    12. În cazul titularului care deţine mai multe licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar în cursul anului de facturare a contribuţiei percepute sistează desfăşurarea uneia dintre activităţile reglementate prin licenţă, la expirarea valabilităţii sau la retragerea licenţei respective, calculul de regularizare a contribuţiei băneşti se efectuează astfel:
    a) cifra de afaceri realizată, aferentă activităţii desfăşurate în anul precedent, pe baza licenţei a cărei valabilitate a expirat sau care a fost retrasă în cursul anului de facturare, se ponderează cu raportul dintre numărul de zile din anul de facturare/ regularizare a contribuţiei în care licenţa a fost valabilă şi numărul total de zile ale anului respectiv;
    b) la regularizarea contribuţiei băneşti, cifra de afaceri realizată - totalul aferent anului precedent, care constituie baza de calcul pentru regularizare - este suma cifrelor de afaceri realizate din activităţile desfăşurate în anul precedent pe bază de licenţe, iar una dintre aceste cifre de afaceri este aceea care a fost determinată potrivit celor specificate la lit. a);
    c) regularizarea contribuţiei băneşti constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei facturate iniţial, la începutul anului, şi valoarea contribuţiei determinate pe baza cifrei de afaceri realizate în anul 2019, stabilite conform celor specificate la lit. b).

    13. La regularizarea contribuţiilor băneşti, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
    14. Dacă în urma regularizării contribuţiilor băneşti rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru contribuţia bănească datorată de respectivii titulari de licenţe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) au achitat contribuţia bănească aferentă anului în curs;
    b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor.

    15. La acordarea unei licenţe în cursul anului 2020, solicitantul care nu este titular al unei alte licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul energiei electrice achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească în valoare de:
    a) 0,2% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia, în cazul solicitanţilor de licenţă pentru prestarea serviciului de transport al energiei electrice, pentru prestarea serviciului de sistem şi pentru administrarea pieţei de echilibrare sau de licenţă pentru prestarea serviciului de distribuţie a energiei electrice;
    b) 0,1% din cifra de afaceri pe care acesta a estimat că o va realiza, prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei acordate, în anul acordării acesteia, în cazul solicitanţilor altor licenţe acordate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în condiţiile legii, pentru desfăşurarea de activităţi comerciale în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare.

    16. Pentru analiza documentaţiei transmise în vederea emiterii deciziei de aprobare a preţurilor/tarifelor în sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare şi pentru energia termică produsă în capacităţi de producere separată, persoanele fizice şi juridice vor achita o contribuţie bănească de 3.125 lei dacă:
    a) au obligaţia legală de a solicita Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei aprobarea preţurilor/tarifelor percepute în desfăşurarea activităţilor comerciale;
    b) desfăşoară, potrivit legii, astfel de activităţi în sectorul energiei electrice, fără a fi titulare de licenţe.
    Această contribuţie se percepe odată cu depunerea dosarului de analiză şi nu se restituie solicitantului în cazul în care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei refuză aprobarea sau în caz de restituire a documentaţiei pe motiv că documentaţia nu este completă.

    17. La stabilirea cifrei de afaceri pentru care se percepe contribuţia bănească se au în vedere şi următoarele cazuri particulare:
    a) cifra de afaceri include veniturile realizate din vânzările de energie electrică şi de energie termică produse în capacităţile energetice specificate în condiţiile asociate licenţei;
    b) cifra de afaceri a operatorilor pieţelor centralizate şi a pieţelor de echilibrare nu include veniturile din tranzacţiile de vânzare-cumpărare de energie electrică/gaze naturale pentru pieţele în care operatorul pieţei centralizate/pieţei de echilibrare are rol de contraparte;
    c) cifra de afaceri nu include veniturile din tranzacţiile de energie electrică ale furnizorilor de energie electrică ce au rolul de intermediari pentru piaţa cu negociere dublă continuă;
    d) cifra de afaceri aferentă activităţii producătorului de energie electrică şi, după caz, de energie termică nu include şi contravaloarea certificatelor verzi, conform reglementărilor Ministerului Finanţelor Publice.

    18. Operatorii economici, persoane fizice şi juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a energiei electrice din surse regenerabile E-SRE pentru care se solicită acreditarea, operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale de producere a E-SRE cu putere instalată mai mare de 250 MW, supuşi evaluării detaliate a măsurii de sprijin şi notificării către Comisia Europeană, precum şi operatorii economici titulari de licenţă de producere de energie electrică în cogenerare cu capacităţi instalate în centrală mai mari de 200 MW care solicită accesarea măsurii de sprijin aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de energie termică utilă, cu modificările şi completările ulterioare, supuşi evaluării detaliate a notificării individuale către Comisia Europeană, achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească de:
    a) 3.125 lei pentru operatorii economici persoane juridice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE pentru care se solicită acreditarea;
    b) 600 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai acreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    c) 150 lei pentru operatorii economici persoane fizice, solicitanţi ai reacreditării pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, care nu sunt titulari de licenţă de exploatare comercială a capacităţii de producere a E-SRE;
    d) 600 lei/MW instalat pentru operatorii economici care dezvoltă proiecte de centrale electrice supuse evaluării detaliate şi notificării măsurii de sprijin către Comisia Europeană;
    e) 250 lei pentru emiterea unui duplicat al deciziei de acreditare, în cazul operatorilor economici acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi;
    f) 350 lei pentru comunicarea de copii ale documentelor din dosarul aferent deciziei de acreditare în cazul operatorilor economici acreditaţi pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi; nu se aplică în situaţiile în care este necesară comunicarea de date şi informaţii solicitate de către autorităţi ale statului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

    19. Operatorii economici care solicită emiterea de avize pentru acreditarea preliminară/finală a unităţilor de cogenerare noi sau retehnologizate achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească determinată cu formula: T = 3.125 + 200 x P [lei], în care „T“ reprezintă contribuţia bănească, iar „P“ se exprimă în [MW] şi reprezintă suma puterii electrice [P(e)] şi termice [P(t)] instalate.
    20. În cazul falimentului titularului licenţei, contribuţia bănească nu se datorează de la data deschiderii procedurii falimentului titularului licenţei, constatată prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.
    21. Netransmiterea datelor solicitate în termenele prevăzute în cadrul prezentei anexe sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 93 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale art. 47 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

    II. Tariful şi contribuţia bănească percepute pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale pe bază de licenţă
    Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale pe bază de licenţă este prevăzut în tabelul nr. 1.
    Tabelul nr. 1 - Tariful pentru desfăşurarea activităţilor din sectorul gazelor naturale pe bază de licenţă

┌────┬─────────────┬────────────┬────┬───────┐
│Nr. │ │Criteriu de │ │Tariful│
│crt.│Activitate │fundamentare│U.M.│(lei/ │
│ │ │ │ │U.M.) │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │Furnizarea de│Cantitatea │ │ │
│ │gaze naturale│de gaze │ │ │
│1. │/ biogaz/ │naturale/ │MWh │0,056 │
│ │biometan │biogaz/ │ │ │
│ │ │biometan │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │Trader de │Cantitatea │ │ │
│2. │gaze naturale│de gaze │MWh │0,168 │
│ │ │naturale │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │Furnizarea de│ │ │ │
│ │gaze naturale│ │ │ │
│ │de către │ │ │ │
│ │furnizori de │Cantitatea │ │ │
│3. │gaze naturale│de gaze │MWh │0,168 │
│ │care sunt şi │naturale │ │ │
│ │producători │ │ │ │
│ │de gaze │ │ │ │
│ │naturale │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│4. │Furnizarea de│Cantitatea │t │0,780 │
│ │GNL │de GNL │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │Transportul │Cantitatea │ │ │
│5. │gazelor │de gaze │MWh │0,062 │
│ │naturale │naturale │ │ │
│ │ │transportată│ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │ │Cantitatea │ │ │
│ │ │de gaze │ │ │
│ │Înmagazinarea│naturale │ │ │
│ │subterană a │înmagazinată│ │ │
│6. │gazelor │în │MWh │0,094 │
│ │naturale │depozitele │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │înmagazinare│ │ │
│ │ │subterană │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │Distribuţia │ │ │ │
│ │gazelor │Cantitatea │ │ │
│ │naturale, │de gaze │ │ │
│7. │inclusiv │naturale │MWh │0,086 │
│ │sistemul de │distribuită │ │ │
│ │distribuţie │ │ │ │
│ │închis │ │ │ │
├────┼─────────────┼────────────┼────┼───────┤
│ │ │Cantitate de│ │ │
│ │ │gaze │ │ │
│ │ │naturale │ │ │
│ │ │transportată│ │ │
│ │ │prin │ │ │
│ │ │conductele │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │din amonte │ │ │
│ │Operarea │către │ │ │
│ │conductelor │clienţii │ │ │
│8. │de alimentare│finali şi │MWh │0,031 │
│ │din amonte │sistemele de│ │ │
│ │ │distribuţie │ │ │
│ │ │a gazelor │ │ │
│ │ │naturale, │ │ │
│ │ │conectaţi/ │ │ │
│ │ │conectate │ │ │
│ │ │direct la │ │ │
│ │ │conductele │ │ │
│ │ │de │ │ │
│ │ │alimentare │ │ │
│ │ │din amonte │ │ │
└────┴─────────────┴────────────┴────┴───────┘

    NOTE:
    1. Tariful prevăzut în tabelul nr. 1 se datorează inclusiv pentru deciziile de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Titularii licenţelor acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru desfăşurarea activităţii de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale plătesc anual Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei o contribuţie bănească. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează contribuţia ce se percepe de la fiecare titular de licenţă la valoarea de 0,1% din cifra de afaceri realizată de acesta în anul precedent din activitatea ce face obiectul de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale sau la o valoare minimă, dacă rezultatul calculului efectuat este inferior sau egal cu 3.125 lei.
    3. În cazul oricărei persoane fizice sau juridice care este titular al unei licenţe unice acordate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, dacă anul 2020 este anul de expirare a valabilităţii sau de retragere a licenţei, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei facturează titularului licenţei contribuţia/tariful, a cărei/cărui valoare se ponderează cu raportul dintre durata de valabilitate a licenţei în anul 2020, exprimată în zile calendaristice, şi numărul de zile ale anului calendaristic (365), dar nu poate fi mică/mai mic de 3.125 lei.
    4. Titularii de licenţe şi titularii deciziilor de confirmare prevăzute în Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vor comunica Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prin scrisoare oficială semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau de o persoană împuternicită de acesta, până la sfârşitul decadei a doua a lunii februarie, valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent/cantitatea de gaze naturale/biogaz/biometan, GNL, estimate pentru anul 2020. Pentru titularii de licenţe care nu transmit valoarea cifrei de afaceri/cantitatea estimată, specificate, până la termenul precizat mai sus, contribuţia bănească/tariful se facturează pe baza unei valori care este estimată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Valoarea cifrei de afaceri realizate în anul precedent se estimează la nivelul cifrei de afaceri realizate din ultimele raportări financiare ale titularului licenţei. Cantitatea de gaze naturale estimată pentru anul 2020 se stabileşte având în vedere datele deţinute de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei ca urmare a monitorizării pieţei de gaze naturale, GNL (consum an/ani precedent/ precedenţi, istoric tranzacţii, contracte de achiziţie şi alte documente cu conţinut relevant).
    5. Titularul de licenţă care în cursul anului 2020 preia integral activitatea desfăşurată pe baza unei licenţe de acelaşi tip de către o altă persoană fizică sau juridică va asigura achitarea completă a valorii contribuţiei/tarifului pentru anul 2020 ce îi revine titularului de licenţă care îşi încetează activitatea.
    6. Pentru titularii de licenţe a/al căror contribuţie bănească/tarif are o valoare superioară nivelului de 3.125 lei, aceasta/acesta se poate achita în rate trimestriale egale; termenul de achitare a fiecăreia dintre aceste rate este sfârşitul primei luni a trimestrului respectiv, cu excepţia primei rate care se achită potrivit termenului scadent înscris în factura emisă de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei.
    7. Durata de suspendare a unei licenţe, care este precizată în decizia emisă în acest scop de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, nu diminuează valoarea contribuţiei/tarifului percepute/perceput de la titularul licenţei pentru anul în care se înregistrează suspendarea acesteia/acestuia.
    8. Regularizarea valorii contribuţiei băneşti/tarifului constă în facturarea diferenţei dintre valoarea contribuţiei/tarifului facturate/facturat iniţial pe baza declaraţiei pe propria răspundere şi valoarea contribuţiei/tarifului determinate/determinat pe baza cifrei de afaceri realizate/cantităţii realizate în anul precedent din activităţile comerciale desfăşurate în sectorul gazelor naturale.
    9. Perioada de regularizare a valorii contribuţiei băneşti/tarifului este cuprinsă între 1 mai-31 mai a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, având în vedere faptul că datele finale aferente anului supus regularizării se obţin doar după termenele legale de raportare, prevăzute prin Metodologia de monitorizare a pieţei gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 5/2013. Pentru titularii de licenţe de furnizare GNL, biogaz/biometan, perioada de regularizare a valorii tarifului este cuprinsă între 1 mai-31 mai a anului următor celui de referinţă, supus regularizării, luând în considerare cantităţile realizate în anul anterior, declarate până în data de 31 ianuarie 2020. Declaraţia se transmite prin e-mail la adresa anre@anre.ro, prin fax la nr. 021-312.43.65 sau prin poştă la adresa str. Constantin Nacu nr. 3, Bucureşti, sector 2, cod poştal 020995.
    10. La acordarea unei licenţe pentru desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale, titularul acesteia achită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei un tarif conform tabelului nr. 1/o contribuţie bănească în valoare de 0,1% din cifra de afaceri estimată a se realiza prin prestarea activităţilor ce fac obiectul licenţei respective.
    11. La regularizarea valorii contribuţiilor băneşti/tarifelor, creanţele sau datoriile ce pot apărea în raport cu Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care sunt mai mici de 10 lei, se anulează.
    12. Dacă în urma regularizării valorii contribuţiilor băneşti/tarifelor rezultă sume pe care Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei le datorează titularilor de licenţe, aceste sume se vor constitui ca avans pentru valoarea contribuţiei băneşti/tarifului datorate/datorat de respectivii titulari de licenţe în anul următor, numai dacă sunt îndeplinite simultan următoarele condiţii:
    a) au achitat valoarea contribuţiei băneşti/tarifului aferente/aferent anului în curs;
    b) deţin cel puţin o licenţă valabilă, atât în anul în curs, cât şi în anul următor.

    13. Valoarea contribuţiei băneşti/tarifului anual percepute/ perceput de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei de la un solicitant de licenţă/titular de licenţă nu poate fi mai mică de 3.125 lei.
    14. Netransmiterea datelor solicitate în termenele prevăzute în cadrul prezentei anexe sau transmiterea eronată a acestora în urma primirii notificărilor Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei constituie contravenţie conform prevederilor art. 194 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016