Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 25 iunie 2020  privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 99 din 25 iunie 2020 privind unele măsuri fiscale, modificarea unor acte normative şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 551 din 25 iunie 2020
    Pentru a asigura resurse financiare suplimentare contribuabililor care intră în sfera impozitului specific unor activităţi prin reducerea sarcinii fiscale privind impozitul specific,
    ţinând cont de faptul că, în continuare, pe perioada stării de alertă anumite activităţi din sfera impozitului specific unor activităţi nu pot fi desfăşurate,
    având în vedere necesitatea dezvoltării unei rezerve europene de contramăsuri medicale, de echipamente medicale de terapie intensivă şi de echipamente individuale de protecţie, destinate combaterii ameninţărilor transfrontaliere grave pentru sănătate, în contextul epidemiei de COVID-19 şi faptul că taxa pe valoarea adăugată nu reprezintă un cost eligibil în cadrul acordului de grant încheiat în acest sens cu Comisia Europeană,
    pentru eliminarea neconcordanţelor apărute în procesul de legiferare/implementare, în vederea realizării de corelări tehnice necesare asigurării unei aplicări unitare, neinterpretative, a bonificaţiei acordate pentru achitarea obligaţiilor fiscale privind impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor la termenele scadente, precum şi pentru continuarea susţinerii realizării obiectivelor urmărite prin acordarea bonificaţiei la plată, respectiv de a stimula achitarea obligaţiilor fiscale la termenele scadente, specifice fiecărei categorii de contribuabili,
    în vederea prelungirii aplicării unor măsuri fiscale benefice mediului de afaceri în contextul în care pandemia SARS-CoV-2 a generat dificultăţi de natură financiară pentru majoritatea întreprinderilor, acestea confruntându-se în această perioadă cu o lipsă severă de lichiditate,
    având în vedere impactul major asupra mediului economic generat deja pe durata stării de urgenţă, respectiv de alertă, în considerarea faptului că măsurile instituite de autorităţile publice competente, în contextul pandemiei SARS-CoV-2, au restrâns, pe perioada pentru care a fost instituită starea de urgenţă, respectiv de alertă, unele drepturi şi libertăţi fundamentale, între care se regăsesc şi dreptul la liberă circulaţie şi libertatea economică,
    având în atenţie necesitatea adoptării unor instrumente care să protejeze mediul de afaceri şi sistemul economic, în contextul în care, prin măsurile impuse de autorităţi, sectorul turismului este unul dintre cele mai afectate, văzând şi necesitatea asigurării financiare pentru desfăşurarea optimă a activităţilor publice în domeniul gospodăririi apelor, la Marea Neagră, al căror titular este Administraţia Naţională „Apele Române“ - Administraţia Bazinală Dobrogea-Litoral, necesitate care reclamă asigurarea lichidităţilor şi fluxurilor de numerar, inclusiv pentru instituţiile publice,
    dat fiind că, în considerarea acestei situaţii extraordinare, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii şi revenirea sectorului de turism şi agrement, fiind vitală continuarea serviciilor de interes public, în condiţii de siguranţă pentru cetăţeni,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ ar avea consecinţe negative, în sensul că:
    - ar fi necesar un efort bugetar considerabil pentru finanţarea taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor realizate în cadrul proiectului de constituire a rezervei europene, iar lipsa lichidităţilor ar putea pune în pericol realizarea acestui proiect;
    – în cazul plătitorilor de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ar conduce la aplicarea neunitară a bonificaţiilor;
    – ar conduce la scăderea numărului operatorilor din sfera impozitului specific din circuitul economic, precum şi a locurilor de muncă create de aceştia;
    – o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate poate antrena chiar insolvabilitatea operatorilor din piaţă, cu efecte grave asupra mediului de afaceri şi implicit asupra veniturilor statului, dar şi faptul că acest lucru, pe termen scurt şi mediu, poate afecta grav situaţia economică a operatorilor de plajă şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe chiar şi pe termen lung,

    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    (1) Contribuabilii obligaţi la plata impozitului specific unor activităţi, potrivit Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru anul 2020, nu datorează impozit specific pentru o perioadă de 90 de zile calculată de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), contribuabilii recalculează, în mod corespunzător, impozitul specific stabilit potrivit Legii nr. 170/2016, aferent anului 2020, prin împărţirea impozitului specific anual la 365 de zile calendaristice şi înmulţirea valorii rezultate cu diferenţa dintre numărul de 365 de zile calendaristice şi numărul de 90 de zile calendaristice.
    (3) Contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, cu modificările ulterioare, pentru recalcularea impozitului specific anual potrivit alin. (2), scad şi perioada în care au întrerupt activitatea, total sau parţial, ca urmare a stării de urgenţă.
    (4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 170/2016, declararea şi plata impozitului specific aferent semestrului I al anului 2020 se efectuează până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.

    ART. II
    (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere livrările de măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, necesare pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, efectuate către instituţiile publice responsabile cu constituirea acestei rezerve, până la data de 1 octombrie 2020. Furnizorul justifică scutirea de TVA cu declaraţia pe propria răspundere cu privire la destinaţia bunurilor, pusă la dispoziţia sa de instituţia beneficiară, semnată de reprezentantul legal al acesteia, cel târziu la momentul livrării.
    (2) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată importurile şi achiziţiile intracomunitare de măşti de protecţie individuale şi ventilatoare medicale pentru terapie intensivă, efectuate de către instituţiile publice responsabile, pentru constituirea rescEU - rezerva de capacităţi a Uniunii Europene, până la data de 1 octombrie 2020. Scutirea de TVA pentru importul de bunuri se aplică pe baza declaraţiei pe propria răspundere a instituţiei beneficiare, semnată de reprezentantul legal al acesteia, care se depune la organul vamal competent la momentul importului.

    ART. III
    Alineatele (1^1), (2) şi (3) ale articolului 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 30 martie 2020, aprobată cu completări prin Legea nr. 54/2020, se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1^1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut la art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii plătitori de impozit pe venitul microîntreprinderilor, care achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenele scadente, 25 iulie 2020 inclusiv, pentru trimestrul II, respectiv 25 octombrie 2020 inclusiv, pentru trimestrul III, beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat trimestrial/plăţii anticipate trimestriale.
(2) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţia prevăzută în alin. (1) dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020 inclusiv şi, respectiv, în alin. (1^1), dacă achită impozitul datorat trimestrial/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins, după caz, în perioada 26 iunie-25 septembrie 2020 inclusiv şi în perioada 26 septembrie-25 decembrie 2020 inclusiv.
(3) Prevederile alin. (1) şi (1^1) se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit/plata anticipată trimestrială aferente trimestrelor I, respectiv pentru trimestrele II şi III ale anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege."


    ART. IV
    Alineatul (3) al articolului VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Se suspendă sau nu începe executarea silită prin înfiinţarea popririi a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri şi disponibilităţi băneşti se aplică, prin efectul legii, de către instituţiile de credit sau alţi terţi popriţi, fără alte formalităţi din partea organelor fiscale."


    ART. V
    Alineatul (4) al articolului XII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Se suspendă sau nu începe executarea silită, prin somaţie şi prin valorificarea bunurilor la licitaţie, a creanţelor bugetare, cu excepţia executărilor silite care se aplică pentru recuperarea creanţelor bugetare stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, provenite din săvârşirea de infracţiuni, precum şi a ajutoarelor de stat a căror recuperare a fost dispusă printr-o decizie a Comisiei Europene/furnizorului ajutorului de stat sau a unei instanţe naţionale."


    ART. VI
    Articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale, precum şi pentru modificarea altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 459 din 29 mai 2020, se modifică după cum urmează:
    "ART. III
    (1) Termenul prevăzut la art. VII alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 230 din 21 martie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv.
    (2) Termenul prevăzut la art. XIII alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 16 aprilie 2020, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 25 octombrie 2020 inclusiv."


    ART. VII
    (1) Titularii contractelor de închiriere a plajelor, încheiate în temeiul art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările şi completările ulterioare, vor beneficia, doar pentru sezonul estival 2020, de scutirea de la plata tranşei a doua, pentru contractele de închiriere care prevăd trei tranşe de plată, respectiv diminuarea tranşei a doua de plată, în echivalent reprezentând 30% din valoarea totală a contractului, pentru contractele care prevăd plata în două tranşe.
    (2) Diferenţa rămasă de achitat din contravaloarea contractului de închiriere aferent anului 2020, după aplicarea alin. (1), se reţine în integralitate de către Administraţia Naţională Apele Române prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral.
    (3) La stabilirea garanţiei de bună execuţie din contractele de închiriere, în vederea reîntregirii anuale, nu se ia în calcul scutirea sau diminuarea prevăzută la alin. (1).                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Costel Alexe
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 25 iunie 2020.
    Nr. 99.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016