Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 4 iunie 2020  privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 94 din 4 iunie 2020 privind unele măsuri pentru finanţarea din fonduri europene a unor programe naţionale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 496 din 11 iunie 2020
    În contextul acţiunilor de relansare economică este necesară şi urgentă aprobarea unor programe naţionale care privesc categorii sociale considerate prioritare în ceea ce priveşte îmbunătăţirea accesului la standarde de educaţie superioară, susţinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri şi măsuri active de ocupare a forţei de muncă, digitalizarea activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competenţe digitale ale forţei de muncă, acţiuni care sunt de importanţă strategică naţională.
    În ultimii ani, procesul de informatizare a instituţiilor şi autorităţilor publice s-a dezvoltat în funcţie de politicile şi de posibilităţile acestora de accesare a finanţărilor propriilor proiecte şi mai puţin într-o manieră integrată. Această tendinţă a creat premisele dezvoltării unor sisteme „izolate“ care au rezolvat probleme interne ale instituţiilor sau probleme punctuale fără a urmări o viziune de ansamblu sau îndeplinirea obiectivelor strategice, inclusiv din punctul de vedere al livrării de servicii publice electronice către cetăţean.
    Având în vedere impactul economic negativ al pandemiei COVID-19, este imperios necesar ca aceste programe naţionale să fie finanţate din fonduri europene şi trebuie asumate de Guvernul României, întrucât au un puternic impact economic şi social la nivelul întregii societăţi civile.
    În contextul actual generat de pandemia COVID-19 sunt necesare identificarea şi implementarea unor măsuri pentru limitarea aspectelor negative şi relansarea economică. Aceasta este o acţiune urgentă şi a fost generată de o situaţie extraordinară, respectiv instituirea, prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prelungită prin Decretul nr. 240/2020, de măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei, care ar fi avut un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate al persoanelor. În contextul restricţiilor impuse de starea de urgenţă, menţinute parţial în perioada stării de alertă instituite prin Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aproximativ 1.100.000 de persoane şi-au pierdut locul de muncă sau se află în şomaj tehnic, astfel că este necesar ca problema să fie abordată la nivel naţional, prin acţiuni integrate, cu impact larg şi vizibil pe termen scurt şi mediu.
    Măsurile identificate este necesar să fie implementate în regim de urgenţă, începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, pentru a limita efectele economice negative generate de pandemia COVID-19, respectiv limitarea pierderii locurilor de muncă, crearea urgentă de noi oportunităţi, susţinerea antreprenoriatului, susţinerea de investiţii în domeniul cercetării, dezvoltării, inovării, precum şi asigurarea unor măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice.
    Ca urmare a pandemiei COVID-19 provocările curente sunt legate de relansarea economică şi în acest sens sunt prioritare şi de extremă urgenţă măsuri privind păstrarea locurilor de muncă, îmbunătăţirea accesului la ocupaţie, ocupare şi reinserţie profesională, dezvoltarea competenţelor angajaţilor şi iniţiativa locuri de muncă pentru tineri, măsuri de integrare pe piaţa muncii a studenţilor, corelate cu susţinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri, astfel încât sistemul să fie capabil să ofere oportunităţi unui număr cât mai mare de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.
    Comisia Europeană a arătat că este important ca statele membre să asigure o balanţă între acţiunile urgente şi reformele structurale, cu elemente de asigurare a durabilităţii, în contextul măsurilor de redresare, dar şi cu privire la investiţiile care trebuie făcute în viitor.
    Ţinând cont de faptul că toate aceste măsuri trebuie incluse la finanţare în regim de urgenţă în cadrul unor programe naţionale care vizează anumite categorii de beneficiari sau un anumit domeniu economic şi/sau social pentru a asigura relansarea activităţii economico-sociale ca urmare a pandemiei COVID-19,
    deoarece reglementările legale în vigoare, interne şi internaţionale, şi necesitatea asigurării cadrului legal şi a condiţiilor necesare realizării obiectivelor şi a obligaţiilor asumate de către România reprezintă contextul care impune reglementarea în regim de urgenţă a unor măsuri pentru implementarea proiectelor/programelor naţionale cu finanţare din fonduri europene, care vor contribui la evitarea riscului de dezangajare pentru anul 2020, iar în lipsa luării măsurilor legislative propuse va continua creşterea numărului de persoane care îşi pierd locul de muncă sau intră în şomaj tehnic, nu se vor putea lua măsuri active de ocupare a forţei de muncă, va creşte numărul de persoane care apelează la servicii de asistenţă comunitară, iar aceste servicii nu vor putea asigura asistenţa unui număr tot mai mare de solicitanţi, luând în considerare şi faptul că din cauza creşterii preţurilor va creşte şi numărul persoanelor vârstnice care vor apela la servicii de asistenţă comunitară,
    având în vedere că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a Programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, care contribuie substanţial la relansarea economică şi fără de care relansarea economică s-ar desfăşura îngreunat şi fără rezultate vizibile pe termen scurt şi mediu, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează cadrul general privind aprobarea finanţării din fonduri europene a programelor naţionale aferente următoarelor domenii:
    a) integrare pe piaţa muncii a categoriilor sociale considerate prioritare la nivel naţional;
    b) susţinerea antreprenoriatului, a structurilor de economie socială şi a altor iniţiative ale mediului de afaceri;
    c) digitalizarea activităţilor desfăşurate de mediul de afaceri, inclusiv dezvoltarea de competenţe digitale ale forţei de muncă;
    d) măsuri active de ocupare a forţei de muncă;
    e) măsuri active pentru dezvoltarea serviciilor de asistenţă comunitară pentru persoanele vârstnice;
    f) investiţii în domeniul cercetării, dezvoltării şi inovării.


    ART. 2
    (1) Programele naţionale care se supun aprobării în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
    a) să fie în concordanţă cu legislaţia europeană şi naţională aplicabilă;
    b) să respecte regulile de eligibilitate stabilite prin regulamentele europene şi legislaţia naţională, precum şi regulile de eligibilitate specifice ale programului operaţional din care urmează a fi asigurată finanţarea;
    c) să contribuie la atingerea obiectivelor specifice ale programului operaţional;
    d) să fie în concordanţă cu indicatorii obiectivelor specifice ale programului operaţional în care urmează să fie incluse la finanţare;
    e) să se încadreze în priorităţile de investiţii ale programului operaţional din care urmează a fi asigurată finanţarea;
    f) să aibă acordurile şi avizele necesare, conform legislaţiei în domeniul mediului, după caz;
    g) să respecte legislaţia în domeniul ajutorului de stat.

    (2) În funcţie de activităţile şi categoriile de proiecte care pot fi finanţate în cadrul programului naţional, acesta se supune procedurii de evaluare de mediu, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe, cu modificările ulterioare, după caz.
    (3) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către autoritatea de management pentru programul operaţional în cadrul căruia se propun la finanţare proiectele incluse în programul naţional în cauză, cu respectarea regulilor de selecţie, evaluare, contractare şi monitorizare aferente, cu încadrarea în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul programului.

    ART. 3
    (1) Programele naţionale cu finanţare din fonduri europene se stabilesc şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Fondurilor Europene şi a ministerelor care au atribuţii în implementarea domeniilor prevăzute la art. 1, după caz.
    (2) Hotărârea Guvernului stă la baza deciziilor de introducere la finanţare în cadrul programelor operaţionale a programelor naţionale reglementate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Hotărârea Guvernului pentru aprobarea unui program naţional, prevăzută la alin. (2), cuprinde:
    a) denumirea programului naţional;
    b) valoarea programului naţional şi sursele de finanţare;
    c) durata programului naţional;
    d) obiectivul programului naţional şi indicatorii de rezultate şi de eficienţă;
    e) categorii de activităţi şi beneficiari eligibili;
    f) concluziile evaluării adecvate de mediu şi impactul asupra mediului, după caz;
    g) cerinţe privind regulile de ajutor de stat, după caz;
    h) programul operaţional în cadrul căruia se finanţează programul naţional supus aprobării;
    i) alte prevederi necesare pentru operaţionalizarea programului naţional.

    (4) La stabilirea valorii programelor naţionale, care urmează a fi incluse la finanţare din fonduri europene, se iau în considerare fondurile disponibile cu această destinaţie din bugetul programului operaţional, precum şi contribuţia naţională din bugetul de stat/bugetele locale şi cheltuielile neeligibile care urmează a fi finanţate potrivit legii.

    ART. 4
    (1) În condiţiile aprobării unui program naţional conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea de management pentru programul operaţional în cadrul căruia se finanţează proiectele din cadrul acelui program naţional este autorizată să ia măsurile necesare pentru modificarea programului operaţional, dacă este cazul.
    (2) Beneficiarii proiectelor finanţate în cadrul programului naţional inclus la finanţare din fonduri europene trebuie să aibă capacitatea administrativă şi financiară necesară pentru a asigura implementarea proiectelor.
    (3) Controlul şi monitorizarea implementării proiectelor din cadrul programului naţional incluse la finanţare din fonduri europene revin autorităţii de management al programului operaţional respectiv, potrivit prevederilor legislaţiei naţionale şi europene aplicabile şi contractelor de finanţare încheiate cu beneficiarii şi, respectiv, potrivit prevederilor hotărârii Guvernului pentru aprobarea programului naţional, după caz.

    ART. 5
    Acoperirea eventualelor depăşiri ale limitelor maxime care pot fi suportate din alocările programelor operaţionale prin mecanismul legal de supracontractare, ca urmare a includerii la finanţare a unor programe naţionale, se asigură din bugetul de stat, prin bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte programul operaţional, dacă programele naţionale nu pot fi incluse la finanţare din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Tudor Polak,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 4 iunie 2020.
    Nr. 94.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016