Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 21 mai 2020  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 85 din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 457 din 29 mai 2020
    În considerarea creşterii de 7 ori a costului emisiilor indirecte de dioxid de carbon din ultimii 2 ani, fapt ce nu putea fi previzionat, precum şi a iminentei creşteri a preţului inclusiv în anul 2020, ce amplifică exponenţial riscul de relocare a unor întreprinderi energointensive cu consecinţe sociale imediate şi grave generate de pierderea unui număr semnificativ de locuri de muncă directe şi indirecte,
    având în vedere că de la instituirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră consumatorii finali de energie electrică din România s-au confruntat cu costuri în creştere ale consumului de energie electrică cauzat tocmai de transferul costului dioxidului de carbon în preţul electricităţii şi consecinţele acestor creşteri de preţuri sunt majore, mai ales pentru consumatorii industriali electrointensivi, periclitându-le acestora în mod semnificativ competitivitatea pe piaţa internă europeană şi afectându-le poziţia pe piaţa concurenţială mondială, cu riscul iminent al relocării acestora,
    având în vedere că în temeiul Orientărilor privind anumite măsuri de ajutor de stat acordate în contextul schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră după 2012 [nr. SWD (2012) 130 final], Guvernul României a aprobat Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, sub condiţia autorizării schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană,
    ca urmare a îndeplinirii procedurii de notificare şi analizării de către Comisia Europeană a măsurii aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 şi autorizării schemei de ajutor de stat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2020)3.146 final din 8 mai 2020,
    având în vedere faptul că inclusiv Comisia Europeană a recunoscut impactul pe care emisiile indirecte îl au asupra preţului energiei şi asupra competitivităţii industriei energointensive din Europa, sens în care a permis statelor membre să ofere compensaţii pentru emisiile indirecte şi această compensare este deja aplicată de peste 10 state membre,
    în scopul asigurării concordanţei dintre decizie şi actul normativ în vigoare la data prezentei, respectiv al aplicării deciziei obligatorii a Comisiei Europene nr. C(2020)3.146 final din 8 mai 2020,
    ţinând seama de faptul că neadoptarea acestor măsuri în regim de urgenţă generează urmări cu impact negativ major inclusiv cu privire la competitivitatea industriei energointensive româneşti,
    având în vedere caracterul excepţional şi de urgenţă al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019, precum şi obligativitatea corelării imediate a actului cu decizia Comisiei Europene, astfel încât acesta să îşi producă efectele, în condiţiile legii, se impun modificarea şi completarea propuse spre adoptare prin prezentul proiect. În alte condiţii reglementarea iniţială ar fi lipsită de finalitate, cu consecinţele deja învederate, care, în contextul actual sunt puternic accentuate de efectele produse de pandemie şi măsurile luate în vederea combaterii acesteia,
    în acest sens precizăm că neadoptarea unei astfel de măsuri în regim de urgenţă ar avea efecte negative imediate şi de lungă durată, deoarece parcurgerea ca durată a unei proceduri specifice unui act normativ la nivel de lege ar face ineficientă adoptarea unei astfel de măsuri şi în consecinţă ar determina relocarea operatorilor economici cu consecinţe negative de ordin economic şi social,
    considerând că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 81/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului instituţional şi autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de a scoate la licitaţie certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene, precum şi pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea întreprinderilor din sectoarele şi subsectoarele expuse unui risc important de relocare ca urmare a transferului costului emisiilor de gaze cu efect de seră în preţul energiei electrice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1049 din 30 decembrie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul III, alineatele (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Plata ajutorului de stat în baza prezentei scheme se realizează pentru emisiile indirecte aferente anilor 2019 şi 2020.
    (...)
(4) Schema de ajutor de stat va avea un buget total estimat de 291 milioane euro."

    2. La articolul V, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Intensitatea maximă a ajutorului de stat astfel acordat va reprezenta 75% pentru costurile eligibile suportate în anii 2019 şi 2020."

    3. La articolul V alineatul (3) litera a), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);"

    4. La articolul V alineatul (3) litera b), punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Ai_t este intensitatea ajutorului în anul t, exprimată ca fracţie (75% pentru costurile suportate în anii 2019 şi 2020);"

    5. La articolul V, alineatele (4), (6) şi (7) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) În cazul în care o instalaţie fabrică produse pentru care se aplică o valoare de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică prevăzută în anexa nr. 3 şi produse pentru care se aplică valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică, consumul de energie electrică pentru fiecare produs trebuie repartizat în funcţie de tonajul respectiv al producţiei pentru fiecare produs.
    (...)
(6) Ajutorul va fi plătit beneficiarului în anul în care au fost suportate costurile eligibile sau în anul următor celui în care au fost suportate costurile eligibile, adică în anul t+1.
(7) În cazul în care ajutorul este plătit în anul în care sunt suportate costurile eligibile, plata se ajustează prin mecanismul ex post de ajustare a plăţii prevăzut la art. VIII din prezenta ordonanţă de urgenţă, astfel încât orice plată excedentară a ajutorului va fi rambursată înainte de data de 1 iulie a anului următor."

    6. La articolul VI alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "g) pe durata de valabilitate a acordului de finanţare, eventualele disponibilizări nu depăşesc 25% din numărul angajaţilor la momentul depunerii cererii de finanţare;"

    7. La articolul VI alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) pe durata de valabilitate a acordului de finanţare îşi menţin activitatea în Spaţiul Economic European."

    8. La articolul VI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite de beneficiar pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, cu excepţia criteriului prevăzut la alin. (1) lit. h), care trebuie îndeplinit suplimentar pentru o perioadă de 3 ani după data ultimului an calendaristic în care a fost acordată compensarea."

    9. La articolul VII, alineatele (1), (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(1) Ajutorul de stat se acordă pentru costurile eligibile aferente perioadei 2019 şi 2020 după notificarea şi autorizarea schemei de ajutor de stat de către Comisia Europeană şi în condiţiile prevăzute de decizia Comisiei Europene.
    (...)
(3) Potenţialii beneficiari depun cereri pentru obţinerea subvenţiei directe reglementate prin prezenta schemă de ajutor de stat pentru anul 2019 în termen de 7 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, iar pentru anul 2020 în termen de 10 zile de la data stabilirii, în condiţiile legii, a bugetului anual al prezentei scheme de ajutor de stat.
(4) Pentru cererile potenţialilor beneficiari prevăzute la alin. (3) aferente primului an de aplicare a prezentei scheme, decizia furnizorului, respectiv acordarea ajutorului de stat va fi luată ulterior aprobării de către Comisia Europeană a deciziei de autorizare a ajutorului de stat."

    10. La articolul VII alineatul (7), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "d) documentele justificative aferente anului calendaristic pentru care se acordă ajutorul de stat din care să rezulte:
    (i) producţia de referinţă exprimată în tone pe an şi calculată conform anexei nr. 2;
    (ii) valoarea medie a certificatelor ETS folosită în calculaţia de costuri indirecte, calculată conform anexei nr. 2;
    (iii) cantitatea de energie achiziţionată şi consumată în anul pentru care se acordă ajutorul, pe baza facturilor de achiziţie de energie electrică şi/sau distribuţie/ transport;"

    11. La articolul VIII alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte oricare dintre criteriile de eligibilitate prevăzute la art. VI alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri notifică beneficiarul asupra încetării acordului de finanţare şi ia măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat de la momentul la care beneficiarul nu a mai îndeplinit respectivele criterii;"

    12. La articolul VIII alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) că beneficiarul ajutorului de stat nu mai îndeplineşte cerinţa prevăzută de art. VI alin. (2), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri întreprinde măsurile necesare de rambursare a ajutorului de stat acordat pe întreaga perioadă de valabilitate a schemei de ajutor de stat."

    13. La anexa nr. 2, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) anul de decontare - oricare dintre anii calendaristici 2019 şi 2020 pentru care se acordă ajutorul;"

    14. La anexa nr. 2 litera e), subpunctul (iv) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu 50% până la 75% în comparaţie cu producţia de referinţă, consumul de energie electrică de referinţă pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de producţie cu 75% până la 90%, în comparaţie cu producţia de referinţă, consumul de energie electrică de referinţă pentru anul respectiv de decontare luat în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu cel puţin 90% în comparaţie cu producţia de referinţă, instalaţia nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;"

    15. La anexa nr. 2, literele f), k) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "f) costuri eligibile - costurile suportate de către beneficiar în anul de decontare ca urmare a reflectării în preţul energiei a costurilor aferente emisiilor de gaze de seră, determinate, după caz, ca produs între (i) factorul de emisii de CO_2, preţul EUA la termen, producţia de referinţă şi valoarea de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică sau (ii) factorul de emisii de CO_2, preţul EUA la termen, consumul de energie electrică de referinţă şi valoarea alternativă de referinţă privind eficienţa consumului de energie electrică;
    (...)
k) intensitatea ajutorului - valoarea totală a ajutorului exprimată ca procentaj din costurile eligibile, fiind luate în considerare costurile înregistrate înaintea oricărei deduceri de impozite sau alte taxe; intensitatea ajutorului din 2019 până în 2020 este prevăzuta la art. V alin. (2) din cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă;
    (...)
m) preţul EUA la termen, exprimat în EUR, înseamnă media simplă a preţurilor zilnice EUA la termen de un an (preţurile ofertei de închidere) pentru livrarea în luna decembrie a anului pentru care se acordă ajutorul, astfel cum se observă la o anumită bursă de certificate de dioxid de carbon din UE de la data de 1 ianuarie până la data de 31 decembrie a anului anterior anului pentru care se acordă ajutorul;"

    16. La anexa nr. 2 litera n), subpunctele (ii)-(iv) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(ii) dacă în intervalul de timp 2011-2017 instalaţia nu s-a aflat în funcţiune timp de cel puţin un an, producţia de referinţă va fi definită ca producţia anuală până când vor exista 4 ani de funcţionare înregistraţi ai instalaţiei respective, iar ulterior producţia de referinţă va fi media producţiilor înregistrate în cei 3 ani anteriori acestei perioade;
(iii) în cazul în care, în perioada în care se acordă ajutorul, capacitatea de producţie dintr-o instalaţie este extinsă semnificativ în sensul lit. h), producţia de referinţă va fi majorată începând cu anul de decontare ulterior anului în care a avut loc extinderea semnificativă a producţiei, proporţional cu extinderea respectivă a capacităţii;
(iv) în cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu 50% până la 75% în comparaţie cu producţia de referinţă, producţia de referinţă pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 50%, iar în cazul unei scăderi a nivelului de producţie cu 75% până la 90% în comparaţie cu producţia de referinţă, producţia de referinţă pentru anul respectiv de decontare luată în calcul pentru stabilirea valorii ajutorului se reduce cu 75%. În cazul în care, într-un anumit an calendaristic, o instalaţie îşi reduce nivelul de producţie cu cel puţin 90% în comparaţie cu producţia de referinţă, instalaţia nu va primi niciun ajutor în baza prezentei ordonanţe de urgenţă;"

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Mircea Fechet,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 85.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016