Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 mai 2020  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 81 din 21 mai 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020
    Având în vedere necesitatea creării unui cadru legislativ naţional adecvat pentru absorbţia fondurilor europene, care se acordă în cadrul Politicii agricole comune,
    luând în considerare că situaţia actuală apărută ca urmare a pandemiei cauzate de COVID-19 a creat dificultăţi administrative excepţionale în toate statele membre, inclusiv în România,
    ţinând cont de restricţiile extinse de circulaţie care au afectat posibilitatea beneficiarilor de a depune cererea unică, cererile de ajutor sau cererile de plată şi cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază în termenele prevăzute la art. 13 alin. (1) şi la art. 22 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea,
    având în vedere că Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 prevede data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală de depunere a cererilor de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază,
    luând în considerare adoptarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2020/501 al Comisiei din 6 aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2020, prin care aceste termene se prelungesc,
    în considerarea faptului că pentru ajutoarele naţionale tranzitorii trebuie respectate prevederile art. 37 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi că forma actuală introdusă prin Legea nr. 146/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2018 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură este contrară reglementărilor europene în vigoare, este necesară abrogarea în regim de urgenţă a alin. (3) şi (4) ale art. 12 pentru a nu aduce atingere drepturilor fermierilor în ceea ce priveşte acest sprijin.
    Ţinând cont că schema simplificată pentru micii fermieri se aplică în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) al doilea paragraf şi art. 63 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, precum şi faptul că acestea nu limitează numărul de ani pentru aplicarea schemei pentru micii fermieri, este necesară modificarea în regim de urgenţă a alin. (2), (4) şi (5) ale art. 26 pentru ca fermierii să aibă continuitate în cadrul schemei şi după anul 2019, iar neefectuarea acestor modificări ar duce la lezarea dreptului fermierilor mici de a continua schema, contrar reglementărilor europene în vigoare.
    În considerarea faptului că anunţarea controalelor la faţa locului se face conform prevederilor art. 25 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 şi că forma actuală introdusă prin Legea nr. 146/2018 este contrară reglementărilor europene în vigoare, este necesară efectuarea unor modificări privind anunţarea controalelor pentru a nu perturba desfăşurarea acestora.
    Având în vedere faptul că neadoptarea în regim de urgenţă a măsurilor de reglementare prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ar avea ca efect imposibilitatea respectării calendarului stabilit prin legislaţia Uniunii Europene în domeniul plăţilor directe,
    luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile atât în plan economic, cât şi în plan social, în principal prin neaccesarea în condiţii optime a fondurilor alocate prin bugetul naţional şi prin Politica agricolă comună, cu impact deosebit de grav asupra sectorului agricol al României,
    întrucât elementele prezentate constituie situaţii extraordinare şi vizează interesele economice ale României pe termen scurt şi mediu,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 23 martie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 8 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera n^1), cu următorul cuprins:
    "n^1) prin excepţie de la prevederile lit. n), pentru anul 2020, tabelele centralizatoare prevăzute la art. 7 alin. (2) lit. a), art. 7 alin. (2^1) lit. a) şi b) şi art. 7^1 alin. (1) lit. a) şi b) pot fi încheiate şi depuse până la data-limită de depunere a modificărilor la cererea unică de plată;"

    2. La articolul 8, alineatele (2) şi (2^2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Cererile unice de plată se depun până la data de 15 mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, şi se înregistrează în Sistemul integrat de administrare şi control prevăzut la art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul integrat de administrare şi control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cererile unice de plată pot fi depuse şi după data-limită de depunere, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data de 31 mai a anului în cauză, conform art. 15 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014. Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data-limită pentru o astfel de depunere determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor pentru utilizarea efectivă a parcelelor agricole în cauză, potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Modificările cererilor unice de plată sunt admisibile doar până la data-limită de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată.
    ..................................................................................................
(2^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul în care Comisia adoptă un regulament care prevede derogări de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală de depunere a cererilor unice şi data finală pentru notificarea modificărilor aduse cererii unice aferente unui anumit an calendaristic, se procedează astfel:
    a) cererile unice de plată se depun până la data finală de depunere a cererilor unice prevăzută de regulamentul respectiv, fără a se aplica penalităţi de întârziere, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);
    b) modificările la cererile unice de plată se depun fără penalităţi de întârziere până la data pentru o astfel de depunere prevăzută în regulamentul respectiv, dacă nu s-a emis ordinul de stabilire a datei-limită de depunere a cererilor unice de plată prevăzut la lit. c);
    c) în cazul în care Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale decide stabilirea unei alte date-limită de depunere a cererilor unice de plată, anterioară datei-limită maxime stabilite prin regulamentul respectiv, data-limită se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale."

    3. La articolul 12, alineatele (3) şi (4) se abrogă.
    4. La articolul 26, alineatele (2), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Plata este supusă condiţiilor prevăzute pentru schemele de plăţi directe prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-c) şi, după caz, la lit. d) şi e), iar cuantumul plăţii este egal cu valoarea totală a acestor plăţi directe care urmează să fie alocate fermierului în fiecare an.
    ..................................................................................................
(4) Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai în anul 2015, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre anii ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.
(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), intrarea în schema simplificată pentru micii fermieri se poate face prin moştenire."

    5. La articolul 41^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 41^1
    (1) Controalele la faţa locului pot fi anunţate cu condiţia ca acest lucru să nu aducă atingere scopului sau eficacităţii acestora. Orice preaviz nu poate depăşi 14 zile. Cu toate acestea, în cazul controalelor la faţa locului ale cererilor de ajutor sau de plată pentru animale în cadrul măsurilor de sprijin pentru animale, preavizul nu poate depăşi 48 de ore. În cazul în care legislaţia aplicabilă actelor şi standardelor relevante în materie de ecocondiţionalitate impune efectuarea controalelor la faţa locului în mod inopinat, preavizul de maximum 48 de ore se aplică în cazul controalelor la faţa locului referitoare la ecocondiţionalitate."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 81.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016