Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 80 din 21 mai 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 80 din 21 mai 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 440 din 26 mai 2020
    Ca urmare a situaţiei epidemiologice la nivel internaţional determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru lumea medicală de pe tot mapamondul, şi a declarării pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
    având în vedere instituirea stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020, prelungirea acesteia prin Decretul nr. 240/2020, precum şi instituirea stării de alertă prin Hotărârea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020,
    având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice şi evaluarea riscului de sănătate publică pentru perioada imediat următoare, inclusiv la nivelul unităţilor sanitare publice şi private, care indică o creştere importantă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum şi faptul că actualul context epidemiologic impune luarea unor măsuri care ţin de prevenţie, combatere, dotări, proceduri şi modalităţi de abordare în ceea ce priveşte combaterea răspândirii infecţiilor,
    în scopul asigurării unei capacităţi medicale adecvate pentru gestionarea cazurilor de infecţie cu coronavirusul SARS-CoV-2 la nivelul unităţilor sanitare, astfel încât să se asigure servicii medicale de calitate şi în condiţii de siguranţă pentru pacienţi şi personalul medical prin eficientizarea activităţilor de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, în contextul în care sisteme medicale solide din state membre ale Uniunii Europene, oferite ca exemple de bune practici în toată lumea, au fost luate prin surprindere şi s-au dovedit a fi vulnerabile în lupta cu COVID-19,
    având, totodată, în vedere numărul mare al cadrelor medicale diagnosticate cu COVID-19 la nivel naţional, în condiţiile în care acest număr creşte în fiecare zi, la care se adaugă numărul mare de spitale în care există cadre medicale infectate, unde secţii sau chiar întreg spitalul au fost închise pentru dezinfecţie ori managementul a fost suspendat, iar anchetele epidemiologice au relevat fie lipsa materialelor de protecţie necesare sau deficienţe în modul de utilizare a acestora, fie încălcarea procedurilor şi circuitelor în timpul exercitării actului medical,
    ţinând cont de imperativul consolidării cadrului legal pentru stabilirea responsabilităţilor privind planificarea, organizarea, coordonarea, îndrumarea metodologică şi monitorizarea activităţilor de la nivelul unităţilor sanitare privind asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, prin eficientizarea organizării, funcţionării şi creşterea rolului structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, astfel încât activitatea acestei structuri să asigure în mod efectiv supravegherea respectării bunelor practici clinice şi manageriale şi implementarea la nivelul unităţii sanitare a sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului,
    luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă poate avea consecinţe nefavorabile asupra eficacităţii şi eficienţei procesului de asistenţă medicală în condiţii de siguranţă pentru pacienţi şi personalul unităţilor sanitare în perioada pandemiei,
    întrucât elementele menţionate anterior vizează un interes public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată, şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    La articolul 249 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Pentru a intra în procesul de evaluare în vederea acreditării este necesar ca în cadrul unităţilor sanitare să existe o structură de management al calităţii serviciilor de sănătate.
(2^2) În structura de management al calităţii serviciilor de sănătate prevăzută la alin. (2^1) trebuie să existe cel puţin un post de medic. Organizarea, funcţionarea şi atribuţiile principale ale acestei structuri se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate."


    ART. II
    Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, literele g) şi j) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "g) ciclu de acreditare - intervalul de 5 ani de utilizare a unei ediţii a standardelor ANMCS. În situaţii de epidemii, pandemii, cataclism, dezastre naturale sau catastrofe, ciclul de acreditare poate fi prelungit prin hotărârea Colegiului director al ANMCS, la propunerea preşedintelui acesteia;
    …….........................................................................................
j) reacreditarea unităţilor sanitare - reluarea procesului de evaluare şi acreditare la solicitarea unităţilor sanitare sau în condiţiile în care, în urma procesului de reevaluare sau în cadrul procesului de monitorizare postacreditare, acestea nu mai îndeplinesc cerinţele pe baza cărora s-a acordat acreditarea şi a fost dispusă retragerea acreditării;"

    2. La articolul 6, după litera c^1) se introduce o nouă literă, litera c^2), cu următorul cuprins:
    "c^2) gestionează sistemul de raportare a evenimentelor adverse la nivel naţional;"

    3. La articolul 17 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) evaluarea în vederea acreditării se solicită de către unităţile sanitare numai atunci când acestea îndeplinesc toate condiţiile legale de funcţionare, precum şi obligaţia ca în structura unităţilor sanitare cu paturi şi a serviciilor de ambulanţă să existe o structură de management al calităţii serviciilor de sănătate. Pentru unităţile sanitare din ambulatoriu, atribuţiile structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate sunt îndeplinite de către reprezentantul legal sau persoanele desemnate de către acesta, care au absolvit un curs de management al calităţii în sănătate recunoscut de către ANMCS;"

    4. La articolul 17 alineatul (1), după litera a) se introduc două noi litere, literele a^1) şi a^2), cu următorul cuprins:
    "a^1) în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, medicii trebuie să deţină la data încadrării avizul de liberă practică şi un atestat de studii complementare în managementul serviciilor de sănătate eliberat de către Ministerul Sănătăţii. În cazul în care nu deţin acest atestat, au obligaţia de a-l obţine în termen de maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate. Sunt exceptaţi de la deţinerea atestatului medicii specialişti sau primari confirmaţi în specialitatea sănătate publică şi management;
a^2) în cadrul structurii de management al calităţii serviciilor de sănătate, personalul trebuie să facă dovada absolvirii unui program de formare în domeniul managementului calităţii în sănătate recunoscut de ANMCS sau să absolve acest program în maximum un an de la data încadrării în cadrul structurii;"    ART. III
    (1) Unităţile sanitare care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 249 alin. (2^1) şi (2^2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia îndeplinirii acestor condiţii în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Persoanele încadrate în structura de management al calităţii serviciilor de sănătate, care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. a^1) şi a^2) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia îndeplinirii acestor condiţii în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 14 mai 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    În domeniul sănătăţii, în scopul limitării răspândirii infecţiei cu noul coronavirus în rândul populaţiei, începând cu data de 15 mai 2020, pentru acordarea şi decontarea serviciilor medicale, medicamentelor şi dispozitivelor medicale, inclusiv a activităţilor cuprinse în cadrul programelor naţionale de sănătate se instituie măsurile prevăzute la art. 10."

    2. Articolul 14 se abrogă.
    3. Articolul 25 va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    Măsurile prevăzute în prezentul capitol au aplicabilitate până la data de 30 septembrie 2020, cu excepţia măsurii prevăzute la art. 10 alin. (2), pentru unităţile sanitare cu paturi, furnizorii de investigaţii paraclinice, furnizorii de îngrijiri medicale la domiciliu, îngrijiri paliative la domiciliu, furnizorii de servicii stomatologice, furnizorii de dispozitive medicale şi furnizorii de medicamente, şi a măsurii prevăzute la art. 10 alin. (14), care se aplică până la data de 30 iunie 2020."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management
                    al Calităţii în Sănătate,
                    Vasile Cepoi
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie

    Bucureşti, 21 mai 2020.
    Nr. 80.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016