Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 4 februarie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 89 din 6 februarie 2020
    Având în vedere că Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, şi a intrat în vigoare la 2 august 2019,
    ţinând seama de considerentele reţinute de Curtea Constituţională în Decizia nr. 90/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 6 mai 2019, potrivit căreia „aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare - cum sunt tipul probelor de examen/concurs, condiţiile în care candidaţii sunt declaraţi „admişi“ şi posibilitatea de contestare - trebuie să fie reglementate prin lege organică, urmând ca regulile specifice acestei proceduri să fie explicitate şi detaliate prin ordin al ministrului justiţiei“,
    având în vedere că, la data publicării deciziei Curţii Constituţionale menţionate mai sus, proiectul Legii privind statutul poliţiştilor de penitenciare fusese adoptat de Senatul României, ca primă cameră sesizată, aflându-se în dezbaterea Camerei Deputaţilor - cameră decizională, astfel încât nu au putut fi operate, în acea fază a procedurii parlamentare, modificări de substanţă ale proiectului de lege, cum sunt cele privind concursurile din sistemul penitenciar, prin raportare la principiul bicameralismului, consacrat de art. 61 alin. (2) din Legea fundamentală, astfel cum a fost reflectat în jurisprudenţa Curţii Constituţionale,
    luând în considerare, pe de altă parte, obligaţia legiuitorului de a implementa, de urgenţă, deciziile Curţii Constituţionale, prin adoptarea soluţiilor legislative în acord cu dispoziţiile constituţionale, astfel cum au fost interpretate prin aceste decizii,
    ţinând cont de faptul că toate concursurile din sistemul administraţiei penitenciare au fost suspendate în considerarea deciziei Curţii Constituţionale menţionate, precum şi faptul că ordinul ministrului justiţiei care reglementa, în baza dispoziţiilor declarate neconstituţionale, organizarea şi desfăşurarea concursurilor în acest sistem a fost anulat prin hotărâre judecătorească definitivă,
    având în vedere necesitatea ocupării posturilor vacante în cadrul sistemului penitenciar pentru acoperirea deficitului major de personal, se impune luarea unor măsuri legislative de urgenţă pentru implementarea deciziei Curţii Constituţionale şi reglementarea la nivel primar a modului de organizare şi desfăşurare a concursurilor; astfel, lipsa unei reglementări la nivel primar, unitare, care să reglementeze aspectele esenţiale privind ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către poliţiştii de penitenciare, are drept efect imposibilitatea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante în cadrul sistemului penitenciar şi, pe cale de consecinţă, amplificarea deficitului major de personal, împrejurări de natură a afecta în mod grav îndeplinirea atribuţiilor poliţiei penitenciare, constând în asigurarea executării pedepselor şi a măsurilor privative de libertate pronunţate de instanţele judecătoreşti, prin organizarea pazei, escortării, însoţirii, supravegherii şi aplicării regimului de executare a pedepselor şi măsurilor privative de libertate care se execută în centrele de arestare preventivă şi în secţiile speciale de arestare preventivă, prin organizarea activităţilor de reintegrare socială a deţinuţilor, persoanelor internate şi arestate preventiv, precum şi prin activităţile de prevenire a criminalităţii şi terorismului în mediul penitenciar, desfăşurate potrivit legii.
    Ţinând, totodată, seama de necesitatea efectuării în regim de urgenţă a unor modificări sau completări ale Legii nr. 145/2019, intervenţii legislative care vizează clarificarea unor texte legislative conform voinţei legiuitorului, remedierea unor omisiuni ori modificări de tehnică legislativă, în lipsa cărora o serie de dispoziţii legale fie nu s-ar putea aplica, fie ar putea genera interpretări divergente, putând duce la deficienţe în activitatea unităţilor penitenciare, aceste modificări şi completări privesc inclusiv aspecte referitoare la menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist de penitenciare, dreptul la apărare al poliţistului de penitenciare în procedura disciplinară ori asigurarea corelării unor prevederi incidente în domeniul repunerii în drepturi a poliţistului de penitenciare; în acest sens este de menţionat faptul că jurisprudenţa Curţii Constituţionale este constantă în sublinierea exigenţei de claritate şi previzibilitate pe care trebuie să o îndeplinească actele normative, exigenţă întemeiată pe dispoziţiile art. 1 alin. (5) din Constituţia României, republicată.
    Impunându-se instituirea expresă, la nivel de lege, a indicatorilor de evaluare pentru poliţiştii de penitenciare, urgenţa acestei reglementări este determinată de faptul că, în lipsa acesteia, nu se poate realiza evaluarea profesională în condiţii de previzibilitate pentru personalul evaluat, orice întârziere în reglementare având efecte negative imediate asupra desfăşurării în condiţii de previzibilitate şi claritate a acestui proces.
    De asemenea, se impune instituirea expresă a modului de echivalare a gradelor profesionale cu gradele militare, reglementarea acestei omisiuni legislative fiind absolut necesară şi urgentă, lipsa intervenţiei legislative având drept consecinţă imposibilitatea aplicării unor dispoziţii legale în vigoare în materia transferului şi luării în evidenţă a rezerviştilor.
    Apreciind că remedierea acestor deficienţe este posibilă doar pe calea unei intervenţii normative urgente,
    deoarece toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 631 din 30 iulie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 97, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(7) La concursul prevăzut la alin. (6) pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile stabilite la art. 11 şi alin. (4) lit. a), b) şi f), respectiv alin. (5) lit. a) şi e). Numirea în funcţii de conducere a candidaţilor admişi la concurs se face ca poliţişti de penitenciare definitivi."

    2. După articolul 98 se introduc şapte noi articole, articolele 98^1-98^7, cu următorul cuprins:
    "ART. 98^1
    (1) În vederea ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante de poliţist de penitenciare, aferente funcţiilor de conducere şi de execuţie, se constituie comisii de concurs şi comisii de soluţionare a contestaţiilor.
    (2) Componenţa nominală a comisiilor prevăzute la alin. (1), inclusiv desemnarea preşedinţilor acestora, se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei, în cazul concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) şi pentru ocuparea posturilor vacante de poliţist de penitenciare, aferente funcţiilor de conducere şi de execuţie, din Ministerul Justiţiei, respectiv prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul celorlalte concursuri/examene de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare.
    (3) Poliţiştii de penitenciare care sunt desemnaţi membri în comisiile de concurs ori de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în poliţia penitenciară.
    (4) La concursurile sau examenele prevăzute la alin. (1) poate participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor de penitenciare, reprezentative la nivelul sistemului penitenciar.
    ART. 98^2
    (1) Candidaţii înscrişi la concursul sau examenul de ocupare a posturilor vacante de poliţist de penitenciare, aferente funcţiilor de conducere sau de execuţie, trebuie să îndeplinească condiţiile generale de dobândire a calităţii de poliţist de penitenciare, precum şi condiţiile obligatorii cumulative de participare la concurs, potrivit prezentei legi.
    (2) Îndeplinirea de către candidaţi a condiţiei de a fi apt din punct de vedere psihologic şi medical pentru exercitarea funcţiei se constată de structurile de specialitate ale poliţiei penitenciare, potrivit reglementărilor specifice în domeniu.
    (3) Pentru participarea la concurs/examen, candidaţii din sursă externă care au fost declaraţi apt medical şi psihologic plătesc o taxă al cărei cuantum se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei sau, după caz, prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în funcţie de cheltuielile necesare pentru organizarea concursului.
    ART. 98^3
    (1) Concursurile/Examenele pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) se organizează de Ministerul Justiţiei cu sprijinul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurat prin structurile de resurse umane şi psihologia personalului. Concursurile/Examenele pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare, de conducere şi de execuţie, din Ministerul Justiţiei, se organizează de Ministerul Justiţiei prin structura proprie de resurse umane. Din comisiile de concurs şi din comisiile de soluţionare a contestaţiilor pot face parte demnitari şi personal din Ministerul Justiţiei, poliţişti de penitenciare, specialişti în domeniul managementului şi psihologi.
    (2) În cazul funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare, de conducere şi de execuţie, altele decât cele prevăzute la alin. (1), scoaterea la concurs a acestora, precum şi desemnarea unităţii penitenciare sau, după caz, a unităţilor penitenciare organizatoare ale concursului se realizează prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (3) Data şi locul susţinerii concursului/examenului, tematica şi bibliografia, prezentarea generală a posturilor şi condiţiile generale, precum şi condiţiile obligatorii cumulative pentru ocuparea acestora, probele de concurs, normele şi baremele specifice privind organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor cu caracter eliminatoriu, datele de contact, perioada pentru depunerea actelor de înscriere la concurs/examen şi cuantumul taxei de înscriere se afişează la sediul Ministerului Justiţiei, în cazul concursurilor/examenelor prevăzute la alin. (1), sau al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în cazul celorlalte concursuri/examene, precum şi al unităţii organizatoare a concursului/examenului şi se publică pe pagina de internet a Ministerului Justiţiei sau, după caz, a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data fixată pentru susţinerea primei probe a concursului/examenului.
    ART. 98^4
    (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante prevăzute la art. 97 alin. (2) constă în susţinerea următoarelor probe:
    a) un interviu în cadrul căruia se prezintă şi un proiect managerial referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere, întocmit şi depus anterior de către candidat, conform anunţului de concurs;
    b) o probă practică pentru evaluarea aptitudinilor manageriale, care constă în rezolvarea unei activităţi, a unei situaţii sau a unei succesiuni de activităţi ori situaţii întâlnite în mod curent sau care pot apărea în exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere.
    (2) Comisia de concurs întocmeşte, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, planul probelor de concurs, care cuprinde modalitatea de desfăşurare a acestora şi duratele de timp alocate pentru fiecare probă, precum şi subiectele aferente probei practice şi baremele de evaluare şi notare şi realizează evaluarea şi notarea acestora.
    (3) În cadrul probelor de concurs candidaţii sunt verificaţi şi evaluaţi cu privire la cunoştinţele şi aptitudinile manageriale necesare ocupării funcţiei pentru care candidează, fiind urmărite abilităţi legate de folosirea adecvată şi eficientă a resurselor umane, materiale şi financiare, capacitatea de organizare, strategie, analiză, sinteză, previziune, rezistenţa la stres, capacitatea rapidă de decizie, iniţiativă şi capacitate de adaptare rapidă la situaţii noi, comunicare.
    (4) Pe baza baremelor de evaluare şi notare, fiecare membru al comisiei de concurs evaluează şi notează candidaţii cu note de la 1 la 10. Pentru fiecare probă, nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. În cazul în care între notele acordate unui candidat există o diferenţă mai mare de 1 punct, membrii comisiei de concurs procedează la reanalizarea probei susţinute de candidat şi la renotarea acesteia; procedura renotării se efectuează o singură dată, iar în cazul menţinerii acestei diferenţe şi după renotare, membrii comisiei de concurs îşi motivează, în scris, punctajul acordat.
    (5) Probele de concurs se înregistrează audiovideo.
    (6) Este declarat «admis» candidatul care obţine punctajul final cel mai mare pentru acelaşi post, cu condiţia ca la fiecare probă să obţină cel puţin nota 7 (şapte); punctajul final este calculat ca medie aritmetică a notelor obţinute la fiecare probă de concurs; la punctaje finale egale are prioritate candidatul a cărui vechime în poliţia penitenciară este mai mare, iar dacă egalitatea se menţine, are prioritate candidatul cu vechime mai mare în funcţii de conducere din poliţia penitenciară.
    (7) Baremele de evaluare şi notare se afişează la centrul de concurs, imediat după finalizarea susţinerii de către ultimul candidat a ultimei probe de concurs.
    (8) Împotriva baremelor de evaluare şi notare, candidaţii pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea acestora. Erorile cu privire la modalitatea de întocmire a baremelor de evaluare şi notare pot fi constatate şi remediate şi din oficiu de comisia de concurs/examen. Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.
    (9) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele probelor de concurs pot contesta nota la una sau la ambele probe, în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de comisia de contestaţii prin analizarea înregistrării audiovideo a probelor susţinute de candidat, conform baremelor de evaluare şi notare definitive, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora. Membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor soluţionează contestaţiile formulate cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor alin. (4). Dacă în urma soluţionării contestaţiei formulate nota la una dintre probele de concurs se modifică, în plus sau în minus, contestaţia se admite.
    ART. 98^5
    (1) Concursul/Examenul pentru ocuparea funcţiilor vacante, de conducere sau de execuţie, prevăzute la art. 96, art. 97 alin. (3)-(6) şi art. 98 alin. (1) şi (3), constă în susţinerea următoarelor probe:
    a) una sau mai multe probe cu caracter eliminatoriu, cu relevanţă directă în ceea ce priveşte specificul atribuţiilor postului scos la concurs;
    b) probă scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului scos la concurs.
    (2) Probele cu caracter eliminatoriu, cu relevanţă directă în ceea ce priveşte specificul atribuţiilor postului scos la concurs, sunt:
    a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;
    b) proba practică;
    c) proba orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină;
    d) interviul, prin care se evaluează potenţialul candidatului de a corespunde specificului postului şi mediului de lucru vizat, stabilit prin raportare la profilul psihoprofesional al postului.
    (3) Organizarea, desfăşurarea şi evaluarea probelor prevăzute la alin. (2) se realizează potrivit normelor şi baremelor specifice aprobate prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (4) Proba orală de verificare a cunoştinţelor de limbă străină, precum şi proba interviului se înregistrează în mod obligatoriu, în funcţie de dotarea tehnică existentă, cu mijloace tehnice audio sau audio-video.
    (5) În situaţia în care funcţiile scoase la concurs/examen sunt din mai multe domenii de activitate, iar tematica stabilită este diferită, se constituie comisii de concurs şi de soluţionare a contestaţiilor distincte pentru fiecare domeniu. Pentru probele eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), în cadrul comisiilor de concurs pot funcţiona subcomisii de concurs, alcătuite din membri specialişti în domeniul probei.
    (6) Prin membrii specialişti în domeniul postului scos la concurs, în cazul probei scrise, sau, după caz, prin subcomisiile de concurs, în cazul probelor eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. a)-c), comisia de concurs întocmeşte, pe baza tematicii şi a bibliografiei de concurs stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, în cazul concursurilor/examenelor prevăzute la art. 98^3 alin. (1), prin ordin al ministrului justiţiei, subiectele, baremele de evaluare şi notare, modalitatea de susţinere a probelor de concurs şi realizează evaluarea, corectarea şi notarea acestora.
    (7) Proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice se evaluează cu calificativul «admis»/«respins»; proba se evaluează potrivit baremelor stabilite prin decizie a directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi împotriva ei nu poate fi formulată contestaţie.
    (8) Fiecare din probele eliminatorii prevăzute la alin. (2) lit. b)-d) se evaluează de comisia/subcomisia de concurs cu calificativul «admis»/«respins», potrivit baremelor prevăzute la alin. (3), iar împotriva calificativului acordat nu poate fi formulată contestaţie.
    (9) În cazul probei scrise pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului scos la concurs, pe baza baremelor de evaluare şi notare definitive, fiecare membru specialist în domeniul postului scos la concurs notează lucrările candidaţilor cu note de la 1 la 10; nota acordată candidatului este media aritmetică a notelor acordate de fiecare corector. În cazul în care între notele acordate unui candidat există o diferenţă mai mare de 1 punct, fiecare corector procedează la reanalizarea lucrării candidatului şi la renotarea acesteia. Procedura renotării se efectuează o singură dată, iar în cazul menţinerii acestei diferenţe şi după renotare, fiecare corector îşi motivează, în scris, punctajul acordat.
    (10) Sunt declaraţi «admis» la concurs candidaţii care au fost declaraţi «admis» la proba sau, după caz, la probele eliminatorii, au obţinut cel puţin nota 7 la proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului scos la concurs şi care se clasează în limita numărului şi categoriei de posturi scoase la concurs de unitatea pentru care au candidat; la note egale are prioritate candidatul a cărui vechime în specialitatea postului este mai mare. În cazul în care egalitatea se menţine este declarat «admis» candidatul a cărui vechime în poliţia penitenciară este mai mare.
    (11) Baremele de evaluare şi notare la proba scrisă se afişează la centrele de concurs şi pe pagina de internet a Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, imediat după finalizarea probei scrise.
    (12) Împotriva baremelor de evaluare şi notare la proba scrisă, candidaţii pot face contestaţie în termen de 24 de ore de la afişarea acestora. Erorile cu privire la modalitatea de întocmire a subiectelor sau a baremelor de evaluare şi notare pot fi constatate şi remediate şi din oficiu de comisia de concurs/examen. Soluţionarea contestaţiilor se realizează în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora.
    (13) Candidaţii nemulţumiţi de rezultatele obţinute la proba scrisă pot face contestaţie în termen de 2 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor; contestaţiile se soluţionează de comisia de contestaţii, conform baremelor de corectare şi notare definitive, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a acestora, cu aplicarea în mod corespunzător a dispoziţiilor alin. (9).
    Dacă în urma soluţionării contestaţiei formulate nota se modifică, în plus sau în minus, contestaţia se admite.
    ART. 98^6
    (1) În cazul în care ocuparea postului vacant pentru care s-a organizat concurs nu este posibilă din motive care ţin exclusiv de persoana candidatului declarat «admis» sau care rezultă din verificările efectuate cu privire la îndeplinirea condiţiilor de dobândire a calităţii de poliţist de penitenciare, oferta de ocupare a postului se face candidatului clasat pe următorul loc, în ordinea descrescătoare a punctajelor finale/notelor obţinute, cu condiţia ca acesta să fi obţinut cel puţin nota 7 (şapte) sau, în cazul concursurilor prevăzute la art. 98^4, acesta să fi obţinut la fiecare probă cel puţin nota 7 (şapte).
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în cazul în care candidatul declarat «admis» comunică refuzul prezentării la post sau, ulterior emiterii actului de numire în funcţie, nu se prezintă la post în cel mult 30 de zile calendaristice de la data comunicării acestuia.
    ART. 98^7
    (1) Concursurile de ocupare a posturilor vacante de personal cu studii superioare din sectorul medical al poliţiei penitenciare se organizează şi se desfăşoară conform legislaţiei din domeniul sănătăţii şi metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, cu îndeplinirea condiţiilor necesare dobândirii calităţii de poliţist de penitenciare. Pentru posturile specifice sistemului poliţiei penitenciare care nu se regăsesc în metodologia specifică aprobată prin ordin al ministrului sănătăţii se aplică legislaţia specifică poliţiştilor de penitenciare.
    (2) Concursurile de ocupare a posturilor vacante pentru clerul din poliţia penitenciară se organizează cu respectarea dispoziţiilor legale privind constituirea şi organizarea clerului militar."

    3. La articolul 128, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) În cazul în care s-a dispus clasarea, renunţarea la urmărirea penală, achitarea, amânarea aplicării pedepsei sau renunţarea la aplicarea pedepsei, precum şi în cazul încetării procesului penal, poliţistul de penitenciare este repus în toate drepturile anterioare, inclusiv în funcţia deţinută anterior, şi beneficiază de compensarea celor de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane. În cazul în care s-a dispus condamnarea definitivă a poliţistului de penitenciare la pedeapsa amenzii penale, acesta este repus în funcţia deţinută anterior, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, fără a beneficia de drepturile de care a fost privat pe perioada punerii la dispoziţie, respectiv a suspendării din funcţie."

    4. La articolul 134, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Menţinerea sau numirea în funcţii de poliţist potrivit alin. (1) şi (2) se face prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza propunerii şefului unităţii din care acesta face parte, respectiv a făcut parte, şi a avizului comisiei de expertiză medico-militară.
(4) Comisia de expertiză medico-militară constată dacă atribuţiile funcţiei pe care urmează să fie menţinut, respectiv numit, sunt compatibile cu incapacitatea dată de afecţiunea fizică/psihică şi pot fi îndeplinite fără riscul de a o agrava."

    5. La articolul 166 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) garantarea dreptului la apărare, conform căruia se recunoaşte dreptul poliţistului de penitenciare de a fi audiat, de a prezenta dovezi în apărarea sa şi de a fi asistat de către un avocat şi/sau de un reprezentant al unei organizaţii sindicale; se consideră dovezi, în înţelesul prezentei dispoziţii, înscrisurile şi martorii;"

    6. La articolul 171, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), persoana care a făcut sesizarea va fi înştiinţată cu privire la demersurile efectuate în termen de 10 zile de la realizarea acestora."

    7. La articolul 196, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) La încadrarea în poliţia penitenciară a cadrelor militare în activitate/rezervă, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor de penitenciare, gradele profesionale ale poliţiştilor de penitenciare se echivalează cu gradele militare, după cum urmează:
    A. Ofiţeri:
    a) subinspector de poliţie penitenciară - sublocotenent;
    b) inspector de poliţie penitenciară - locotenent;
    c) inspector principal de poliţie penitenciară –- căpitan;
    d) subcomisar de poliţie penitenciară - maior;
    e) comisar de poliţie penitenciară - locotenent colonel;
    f) comisar şef de poliţie penitenciară - colonel;
    g) chestor de poliţie penitenciară - general de brigadă;
    h) chestor principal de poliţie penitenciară - general maior;
    i) chestor şef adjunct de poliţie penitenciară - general locotenent;
    j) chestor şef de poliţie penitenciară - general cu patru stele.
    B. Agenţi:
    a) agent de poliţie penitenciară - maistru militar cls. a IV-a sau sergent major;
    b) agent principal de poliţie penitenciară - maistru militar cls. a III-a sau plutonier;
    c) agent şef adjunct de poliţie penitenciară - maistru militar cls. a II-a sau plutonier major;
    d) agent şef de poliţie penitenciară - maistru militar cls. I sau plutonier adjutant;
    e) agent şef principal de poliţie penitenciară - maistru militar principal sau plutonier adjutant şef.
(4) Pentru cadrele militare în activitate sau în rezervă care se încadrează în poliţia penitenciară, precum şi pentru poliţiştii de penitenciare cărora le încetează raporturile de serviciu, perioada scursă de la ultima avansare în grad până la data încetării calităţii de cadru militar în activitate/poliţist constituie stagiu minim în grad."

    8. La articolul 202, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) La încetarea mandatului funcţiei de conducere, persoanele prevăzute la alin. (2) care nu sunt reînvestite în funcţie vor fi numite într-o funcţie vacantă de conducere care nu este de tipul celor exercitate pe mandat sau, după caz, într-o funcţie vacantă de execuţie, pentru care îndeplinesc condiţiile obligatorii cumulative de ocupare prevăzute de prezenta lege, conform opţiunii exprimate."

    9. După articolul 203 se introduce un nou articol, articolul 203^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 203^1
    Îndeplinirea condiţiilor specifice postului, potrivit dispoziţiilor prezentei legi, se stabileşte prin raportare la fişa postului."

    10. Articolul 207 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 207
    Codul deontologic al poliţistului de penitenciare se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei."

    11. Articolul 208 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 208
    În situaţia în care, prin acte normative, calificativele obţinute la evaluările anuale reprezintă o condiţie, iar perioada luată în calcul include anii 2018 şi 2019, această condiţie se consideră îndeplinită."

    12. În anexa nr. 4, notele nr. 5 şi 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "5. La lit. C «Indicatori de evaluare», pentru poliţiştii de penitenciare cu funcţii de execuţie sunt prevăzuţi 10 indicatori de evaluare, respectiv: cunoştinţe profesionale şi abilităţi practice, aplicarea cunoştinţelor profesionale în activitate, calitatea şi operativitatea activităţilor desfăşurate, preocupare pentru perfecţionarea profesională, comunicare, capacitatea de a lucra în echipă, responsabilitate şi iniţiativă, receptivitate şi adaptabilitate, rezistenţă la stres, disciplină, iar în cazul ofiţerilor cu funcţii de conducere sunt prevăzuţi şi 4 indicatori de evaluare suplimentari vizând competenţele manageriale, respectiv: capacitate decizională, previziune şi planificare, organizare şi coordonare, precum şi monitorizare şi control.
6. Fiecare indicator de evaluare de la pct. 5 este notat de la 1 la 5, în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorului, 1 fiind punctajul minim în cazul în care indicatorul de evaluare nu este îndeplinit, iar 5 fiind punctajul maxim, în cazul în care indicatorul de evaluare este îndeplinit permanent la nivel maxim. Acordarea punctajului corespunzător indicatorilor de evaluare se realizează prin marcarea cu «x» în una dintre cele 5 căsuţe aferente fiecărui indicator de evaluare, în funcţie de nivelul care corespunde persoanei evaluate, motivându-se în aceeaşi căsuţă încadrarea la respectivul indicator de evaluare. Administraţia Naţională a Penitenciarelor poate elabora modele de completare a fişelor de evaluare pe care le face cunoscute evaluatorilor."    ART. II
    (1) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţist de penitenciare, de conducere sau de execuţie, începute anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, nu mai continuă, acestea fiind reluate în acord cu noile dispoziţii legale şi în raport cu necesităţile instituţionale de ocupare; taxele plătite de candidaţii care nu se reînscriu la noile concursuri se restituie.
    (2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se adoptă, prin ordin al ministrului justiţiei, regulamentul prevăzut la art. 99 alin. (2) din Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul justiţiei,
                    Marian Cătălin Predoiu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 8.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016