Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 10 decembrie 2019  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 74 din 10 decembrie 2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 997 din 11 decembrie 2019
    Având în vedere că în prezent Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe posturi şi pe locuri, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unică, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an, în mod descentralizat, regional, doar la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic,
    având în vedere că pregătirea în rezidenţiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică şi practică, se impune asigurarea unui cadru coerent instituţional, unitar şi necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activităţile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat.
    În considerarea faptului că, potrivit legislaţiei comunitare, instruirea teoretică şi practică se face într-o universitate, într-un spital universitar sau, după caz, o instituţie de sănătate desemnată în acest scop de către autorităţile sau organismele competente,
    ţinând cont că rezidenţiatul cuprinde atât practică medicală supravegheată, cât şi învăţământ postuniversitar,
    dat fiind faptul că în data de 8 decembrie 2019 a fost organizat concursul naţional de intrare în rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, iar, în urma acestei sesiuni, un număr estimativ de 500-600 de candidaţi, suplimentar cifrei de şcolarizare alocate în număr de 4.710, deşi vor avea punctaj minim de promovare, nu vor putea fi încadraţi în sistemul de formare aferent medicilor rezidenţi,
    ţinând cont de acest aspect şi de necesitatea identificării în regim de urgenţă a unor soluţii alternative imediate în vederea asigurării unei forţe de muncă suficiente şi bine pregătite la nivel naţional,
    deoarece se impune eliminarea inechităţilor, existente în prezent, având în vedere că un număr semnificativ de cadre medicale încadrate în unităţile medico-militare nu sunt recunoscute ca şi coordonatori de rezidenţiat, deşi sunt cadre universitare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particulare acreditate,
    reţinându-se necesitatea formării unui număr suficient de specialişti atât în sistemul public, inclusiv în unităţi medico-militare, cât şi în cel privat, respectiv în unităţi sanitare private şi instituţii de învăţământ superior particulare acreditate,
    luând act de voinţa expres precizată de către 92% dintre viitori medici rezidenţi, în sensul că îşi doresc să efectueze pregătirea şi în spitale private din România, conform datelor publicate de către Federaţia Asociaţiilor Studenţilor în Medicină din România - FASMR,
    în considerarea faptului că statul are obligaţia respectării Constituţiei României, republicată, ca garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii, şi trebuie, prin Ministerul Sănătăţii, să ia măsurile ce se impun, astfel încât să se asigure cadrul legal necesar rezidenţilor pentru a efectua pregătirea în întreg sistemul medical românesc, public sau privat,
    ţinând cont de faptul că în ultimii ani au plecat din România peste 20.000 de medici, migraţie ce a condus la serioase deficienţe de resursă umană în sistemul de sănătate din România,
    în considerarea realităţii că România are cea mai mare mortalitate de cauze tratabile din Uniunea Europeană, conform datelor publicate recent de către Comisia Europeană,
    având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impune elaborarea în regim de urgenţă a unor reglementări privind pregătirea în rezidenţiat şi în cadrul unităţilor medico-militare şi unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum şi în unităţi medico-militare şi în unităţi sanitare ale ministerelor cu reţea sanitară proprie sau în unităţi sanitare aflate în administrarea unităţilor publice locale."

    2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Coordonatorii de program de rezidenţiat îndrumă pregătirea în rezidenţiat la nivel unitar, în mod distinct, pe fiecare specialitate atât în cadrul unităţilor, cât şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 9^1 alin. (1).
(3^2) În activitatea de pregătire în rezidenţiat, coordonatorii de program nominalizează responsabilii de formare pe baza curriculei aprobate.
(3^3) Responsabilul de formare trebuie să fie şef de secţie, şef de laborator sau farmacist-şef.
(3^4) Responsabilul de formare îndrumă medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi, medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pe întreaga durată a perioadei de stagiu, realizată în secţiile din cadrul unităţilor, cât şi al instituţiilor prevăzute la alin. (1) şi la art. 9^1 alin. (1)."

    3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 9^1
    (1) Pregătirea în rezidenţiat se poate desfăşura şi în cadrul unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară, farmacie, în condiţiile îndeplinirii de către acestea a criteriilor şi condiţiilor de pregătire în rezidenţiat aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.
    (2) Unităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) propun Ministerului Sănătăţii coordonatorii de program de rezidenţiat, directorii de program, precum şi responsabilii de formare."

    4. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Criteriile şi procedurile de acreditare şi reacreditare a acestor unităţi sanitare se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."

    5. După articolul 12 se introduce un nou articol, articolul 12^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 12^1
    (1) Rezidenţii pot efectua pregătirea de specialitate şi în cadrul unităţilor şi instituţiilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1).
    (2) Unităţile şi instituţiile de pregătire se nominalizează la cererea acestora de către Ministerul Sănătăţii, după verificarea îndeplinirii condiţiilor şi criteriilor prevăzute la art. 9^1 alin. (1)."

    6. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi, medicilor rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în alte unităţi cu personalitate juridică din subordinea Ministerului Sănătăţii, din unităţi sanitare de stat şi private şi din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă se suportă de la bugetul de stat, în limita duratei maxime prevăzute pentru specialitatea pentru care optează."

    7. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate suportă din venituri proprii cheltuielile aferente coordonatorilor de program de rezidenţiat, directorilor de program, precum şi responsabililor de formare."

    8. La articolul 13^1, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii pentru unităţile sanitare de stat din subordinea sa, pentru unităţile sanitare private şi pentru unităţile sanitare de stat din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii, respectiv prin bugetele aprobate ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în baza normelor metodologice de aplicare aprobate de ordonatorii principali de credite ai acestora, precum şi prin bugetul aprobat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pentru rezidenţii din cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă."    ART. II
    Drepturile salariale de care beneficiază medicii rezidenţi, medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi, medicii rezidenţi încadraţi în direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti care efectuează pregătirea în unităţile sanitare private sunt cele stabilite de legislaţia care reglementează salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

    ART. III
    Unităţile sanitare private pot suporta, din bugetul propriu, cheltuielile de personal aferente medicilor rezidenţi, medicilor dentişti rezidenţi şi farmaciştilor rezidenţi, pe ani de studii, în baza unui angajament de plată depus la Ministerul Sănătăţii.

    ART. IV
    Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 652 din 28 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 169 alineatul (4) după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
    "c) spital privat cu secţii/compartimente clinice."

    2. După articolul 200 se introduce un nou articol, articolul 200^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 200^1
    (1) Spitalele private pot încheia contracte cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru asigurarea drepturilor salariale ale rezidenţilor pe toată perioada pregătirii în rezidenţiat, anii I-VII, în funcţie de specialitate.
    (2) Sumele necesare pentru derularea contractelor prevăzute la alin. (1) se asigură din fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii.
    (3) Contractele încheiate în condiţiile alin. (1) încetează de drept la data constatării nerespectării obligaţiilor contractuale de către spitalele private."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    p. Ministrul sănătăţii,
                    Horaţiu Moldovan,
                    secretar de stat
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan

    Bucureşti, 10 decembrie 2019.
    Nr. 74.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016