Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 72 din 28 noiembrie 2019 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 966 din 29 noiembrie 2019
    Având în vedere:
    - analiza execuţiei bugetare pe primele 10 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;
    – necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor şi de execuţie a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat şi bugetului asigurărilor pentru şomaj pe primele 10 luni ale anului;
    – asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale a drepturilor de pensie din sistemul public de pensii în luna decembrie;
    – asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale pentru personalul caselor judeţene de pensii;
    – asigurarea fondurilor necesare transmiterii drepturilor de pensie la domiciliul beneficiarilor;
    – asigurarea fondurilor necesare plăţii integrale a indemnizaţiilor pentru şomaj în luna decembrie, precum şi a măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă care se suportă atât din fonduri publice, cât şi din fonduri europene;
    – prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel târziu până la data de 30 noiembrie,

    şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plăţii pensiilor în ultima lună a anului potrivit calendarelor/termenelor stabilite, precum şi a fondurilor necesare pentru transmiterea pensiilor la domiciliul beneficiarilor, cu consecinţe negative asupra bunăstării pensionarilor;
    – riscul unui impact negativ determinat de imposibilitatea desfăşurării corespunzătoare a activităţii caselor judeţene de pensii, întrucât nu se pot asigura sumele necesare plăţii drepturilor salariale, cu consecinţe negative asupra îndeplinirii rolului, atribuţiilor şi responsabilităţilor stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;
    – riscul unui impact negativ determinat de neasigurarea fondurilor necesare plăţii indemnizaţiilor de şomaj pe ultima lună a anului, cu consecinţe negative asupra bunăstării persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;
    – riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active de stimulare a ocupării forţei de muncă, care are drept consecinţă nerealizarea/neimplementarea proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile;
    – riscul necorelării planificării bugetare cu evoluţia prognozată a indicatorilor macroeconomici şi execuţia bugetară pe primele zece luni ale anului,

    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 nr. 47/2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 12 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2019 se majorează la venituri cu suma de 585.907 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 1.423.563 mii lei şi majorarea subvenţiei acordate de la bugetul de stat cu suma de 2.009.470 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 586.907 mii lei la credite de angajament şi 585.907 mii lei la credite bugetare.
    (2) Bugetul aferent sistemului de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2019 se diminuează la venituri cu suma de 6.335 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 187 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 6.522 mii lei.

    ART. 4
    Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2019 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se diminuează la venituri cu suma de 128.660 mii lei şi se majorează la cheltuieli cu suma de 48.000 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare, excedentul diminuându-se cu suma de 176.660 mii lei.
    (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 220.532 mii lei, excedentul majorându-se cu aceeaşi sumă.

    ART. 6
    Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi în bugetul asigurărilor pentru şomaj, precum şi să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament în bugetele aprobate şi în anexele la acestea pe anul 2019 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.

    ART. 7
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 17 alin. (2), art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019:
    a) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 70.932,2 milioane lei şi pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 911,4 milioane lei;
    b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat este de 48,5 milioane lei, iar al bugetului asigurărilor pentru şomaj este de 1.430,6 milioane lei;
    c) pentru anul 2019, plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul asigurărilor sociale de stat este de 341 milioane lei.


    ART. 8
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 noiembrie 2019.
    Nr. 72.
    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
    pe anul 2019

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│-mii lei- │
├────┬────┬────┬─────┬───┬───┬────────────────┬──────────┤
│Ca │Sub │Pa │Gru │Ar │Ali│Denumire │ │
│pi │capi│ra │pa/ │ti │ne │indicator │Influenţe │
│tol │tol │graf│Titlu│col│at │ │ │
├────┴────┴────┴─────┴───┴───┼────────────────┼──────────┤
│A │B │1 │
├────┬────┬────┬─────┬───┬───┼────────────────┼──────────┤
│0001│03 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL│579.572 │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│0002│03 │ │ │ │ │I.VENITURI │-1.429.898│
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│2000│03 │ │ │ │ │B.CONTRIBUŢII DE│-1.427.113│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│2003│ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │49.836 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat │56.067 │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │
│ │04 │ │ │ │ │muncă şi boli │903 │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contributia │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │
│ │09 │ │ │ │ │pentru munca │-7.134 │
│ │ │ │ │ │ │pentru accidente│ │
│ │ │ │ │ │ │de muncă şi boli│ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│2103│ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │-1.476.949│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURAŢILOR │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contributii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurari │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de stat │-1.859.643│
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguraţi │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorate│ │
│ │04 │ │ │ │ │de persoane │3.592 │
│ │ │ │ │ │ │asigurate pe │ │
│ │ │ │ │ │ │baza de contract│ │
│ │ │ │ │ │ │de asigurare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii ale │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor care│ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri de │ │
│ │ │ │ │ │ │natură │ │
│ │10 │ │ │ │ │profesională, │16 │
│ │ │ │ │ │ │altele decât │ │
│ │ │ │ │ │ │cele de natura │ │
│ │ │ │ │ │ │salarială, │ │
│ │ │ │ │ │ │plătite de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatori │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale ale │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanelor │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │11 │ │ │ │ │perioadele în │6 │
│ │ │ │ │ │ │care acestea nu │ │
│ │ │ │ │ │ │au avut │ │
│ │ │ │ │ │ │calitatea de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurat în │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemul de │ │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │
│ │ │ │ │ │ │persoane care │ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │12 │ │ │ │ │venituri din │-76.117 │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │ │ │ │independente, │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │
│ │ │ │ │ │ │agricole şi │ │
│ │ │ │ │ │ │asocieri fără │ │
│ │ │ │ │ │ │personalitate │ │
│ │ │ │ │ │ │juridică │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │individuală de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │
│ │13 │ │ │ │ │de persoanele │-4.269 │
│ │ │ │ │ │ │care realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturi de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │intelectuală │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │individuală de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │
│ │ │ │ │ │ │de persoanele │ │
│ │ │ │ │ │ │care realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │
│ │14 │ │ │ │ │desfăşurate în │1.148 │
│ │ │ │ │ │ │baza │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor/ │ │
│ │ │ │ │ │ │convenţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │civile încheiate│ │
│ │ │ │ │ │ │potrivit Codului│ │
│ │ │ │ │ │ │civil, precum şi│ │
│ │ │ │ │ │ │a contractelor │ │
│ │ │ │ │ │ │de agent │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │
│ │ │ │ │ │ │de persoanele │ │
│ │28 │ │ │ │ │fizice care │2.891 │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri in baza│ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor de │ │
│ │ │ │ │ │ │activitate │ │
│ │ │ │ │ │ │sportivă │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale datorată│ │
│ │ │ │ │ │ │de persoanele │ │
│ │47 │ │ │ │ │care realizează │602.725 │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │salarii din │ │
│ │ │ │ │ │ │domeniul │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţiilor │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │48 │ │ │ │ │aferente │-147.298 │
│ │ │ │ │ │ │declaraţiei │ │
│ │ │ │ │ │ │unice │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│2900│03 │ │ │ │ │C. VENITURI │-2.785 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│3000│03 │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN│-63 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│3103│ │ │ │ │ │VENITURI DIN │-63 │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │
│ │05 │ │ │ │ │bugetului │41 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │
│ │06 │ │ │ │ │asigurări de │-104 │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE │ │
│3300│03 │ │ │ │ │BUNURI ŞI │-2.722 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │ │
│3303│ │ │ │ │ │PRESTĂRI DE │-3.438 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │08 │ │ │ │ │prestări de │-14 │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │11 │ │ │ │ │pentru bilete de│-3.424 │
│ │ │ │ │ │ │tratament şi │ │
│ │ │ │ │ │ │odihnă │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│3603│ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI│716 │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │01 │ │ │ │ │aplicarea │1.854 │
│ │ │ │ │ │ │prescripţiei │ │
│ │ │ │ │ │ │extinctive │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume din │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperarea │ │
│ │03 │ │ │ │ │debilelor │-38 │
│ │ │ │ │ │ │provenite din │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturile │ │
│ │ │ │ │ │ │necuvenite │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │-1.100 │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│4100│03 │ │ │ │ │IV.SUBVENŢII │2.009.470 │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │ │
│4200│03 │ │ │ │ │ALTE NIVELE ALE │2.009.470 │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│4203│ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │2.009.470 │
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL DE STAT │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Subvenţii │ │
│ │ │ │ │ │ │primite de │ │
│ │24 │ │ │ │ │bugetul │2.009.470 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de stat │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│4903│01 │ │ │ │ │Venituri sistem │585.907 │
│ │ │ │ │ │ │public de pensii│ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem │ │
│4903│02 │ │ │ │ │accidente de │-6.335 │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│5000│ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │586.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │
│ │ │ │ │ │ │SI SERVICII │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │
│5003│ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALE DE STAT │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │586.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │
│ │ │ │ │ │ │SI SERVICII │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │
│6800│ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE│ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │586.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │587.094 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │
│ │ │ │ │ │ │SI SERVICII │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │
│6803│ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │586.907 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │585.907 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │586.907 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │586.907 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.313 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.313 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │20 │ │ │TITLUL II BUNURI│ │
│ │ │ │ │ │ │SI SERVICII │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │14.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │569.594 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-1.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│6903│ │ │ │ │ │SOCIALĂ PENTRU │ │
│ │ │ │ │ │ │ACCIDENTE DE │ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ ŞI BOLI │ │
│ │ │ │ │ │ │PROFESIONALE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │187 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │187 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │187 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │187 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │187 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │187 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│9903│ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT│ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│9903│10 │ │ │ │ │sistem public de│-6.522 │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │
├────┼────┼────┼─────┼───┼───┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│ │11 │ │ │ │ │sistem accidente│-6.522 │
│ │ │ │ │ │ │de muncă şi boli│ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
└────┴────┴────┴─────┴───┴───┴────────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Somaj
    pe anul 2019

┌────┬────┬────┬──────┬───┬────┬────────────────┬─────────┐
│Ca │Sub │Pa │Gru- │Ar-│Ali-│Denumire │Influenţe│
│ │ │ │ │ │ │indicator │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│pi │capi│ra- │pa/ │ti-│ne- │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│tol │tol │graf│Ti-tlu│col│at │ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │A │ │ │ │B │1 │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│0001│04 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL│91.872 │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│0002│04 │ │ │ │ │I.VENITURI │68.872 │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│2000│04 │ │ │ │ │B.CONTRIBUŢII DE│59.813 │
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│2004│ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │59.813 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de │ │
│ │02 │ │ │ │ │asigurări pentru│-1.152 │
│ │ │ │ │ │ │şomaj datorate │ │
│ │ │ │ │ │ │de angajatori │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │angajatorilor la│ │
│ │06 │ │ │ │ │fondul de │1.122 │
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │
│ │10 │ │ │ │ │asiguratorie │-152.451 │
│ │ │ │ │ │ │pentru munca │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru somaj │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │
│ │11 │ │ │ │ │pentru munca │212.294 │
│ │ │ │ │ │ │pentru fondul de│ │
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│2900│04 │ │ │ │ │C.VENITURI │9.059 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│3000│04 │ │ │ │ │CI.VENITURI DIN │9.059 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢI │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│3104│ │ │ │ │ │VENITURI DIN │9.059 │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │03 │ │ │ │ │Alte venituri │1.943 │
│ │ │ │ │ │ │din dobânzi │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi la │ │
│ │04 │ │ │ │ │fondul de │7.116 │
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUME PRIMITE DE │ │
│ │ │ │ │ │ │LA UE/ALŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │DONATORI ÎN │ │
│ │ │ │ │ │ │CONTUL PLĂŢILOR │ │
│4804│ │ │ │ │ │EFECTUATE ŞI │23.000 │
│ │ │ │ │ │ │PREFINANŢĂRI │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Fondul Social │23.000 │
│ │ │ │ │ │ │European (FSE) │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem │ │
│4904│01 │ │ │ │ │asigurări pentru│-128.660 │
│ │ │ │ │ │ │somaj │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri fond │ │
│4904│02 │ │ │ │ │garantare pentru│220.532 │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│5000│ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │
│5004│ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │
│ │ │ │ │ │ │PENTRU ŞOMAJ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
│ │ │ │58 │ │ │NERAMBURSABILE │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │
│6400│04 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE│ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├────┼────┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├────┴┬───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │
│6804 │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a V-a │ │
│8000 │04 │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │ECONOMICE │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI GENERALE│ │
│8004 │ │ │ │ │ │ECONOMICE, │ │
│ │ │ │ │ │ │COMERCIALE ŞI DE│ │
│ │ │ │ │ │ │MUNCĂ │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │44.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │20.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │20.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │58 │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI EXTERNE │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE │ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli │ │
│8904 │01 │ │ │ │ │sistem asigurări│ │
│ │ │ │ │ │ │pentru somaj │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │48.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│9904 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT│43.872 │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│9904 │10 │ │ │ │ │sistem asigurări│-176.660 │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │
├─────┼───┼────┼──────┼───┼────┼────────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│ │ │ │ │ │ │font garantare │ │
│9904 │11 │ │ │ │ │pentru plata │220.532 │
│ │ │ │ │ │ │creanţelor │ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
└─────┴───┴────┴──────┴───┴────┴────────────────┴─────────┘

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016