Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 7 din 28 ianuarie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat şi pentru stabilirea unor măsuri privind investiţiile publice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 93 din 7 februarie 2020
    Având în vedere obiectivul asumat prin Programul de guvernare, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 22/2019 pentru acordarea încrederii Guvernului, pentru evitarea dublei competenţe în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de infrastructură,
    ţinând cont de necesitatea asigurării unei abordări unitare în domeniul investiţiilor publice, precum şi de specificitatea obiectivelor de investiţii vizate,
    luând în considerare imperativul naţional al realizării proiectelor de infrastructură, precum şi consecinţele negative foarte importante ale neîndeplinirii acestui obiectiv asupra economiei naţionale, inclusiv numărul redus al investiţiilor semnificative sau concentrarea neuniformă pe teritoriul ţării a celor existente,
    reţinându-se cerinţa obiectivă a creării unui cadru legal modern şi eficient, care să fie în măsură să permită atingerea obiectivelor pentru care a fost edictat,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 18 mai 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) În cazul unor solicitări de finanţare din partea unor fonduri sau societăţi de investiţii private, precum şi a fondurilor suverane de dezvoltare şi investiţii, contribuţia acestora va fi inclusă în finanţarea partenerului privat de către partenerul public, pe baza cererii depuse de către fondurile sau societăţile de investiţii private.
(3) Solicitările de finanţare formulate de fondurile sau societăţile de investiţii private vor fi transmise partenerului public până la aprobarea Studiului de fundamentare, în scopul comunicării investitorilor privaţi a necesarului de finanţare din resurse proprii, conform prevederilor alin. (1)."

    2. La articolul 12, alineatul (4) se abrogă.
    3. La articolul 13, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) În vederea constituirii şi utilizării de fonduri publice necesare efectuării plăţilor către societatea de proiect ori partenerul privat conform prevederilor alin. (2), în condiţiile legii, se prevăd fonduri bugetare pentru finanţarea contractelor de parteneriat public-privat în cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor publice cu rol de partener public sau care au în subordine, sub autoritate ori în coordonare parteneri publici în contractul de parteneriat public-privat.
(4) Autorităţile publice prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin hotărâre a Guvernului de aprobare a Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat."

    4. La articolul 13, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Proiectele finanţate în baza unui contract de parteneriat public-privat se evidenţiază în anexă distinctă în cadrul bugetelor ordonatorilor principali de credite ai autorităţilor publice cu rol de partener public sau care au în subordine, sub autoritate ori în coordonare parteneri publici în contractul de parteneriat public-privat."

    5. La articolul 13, alineatele (5)-(7) se abrogă.
    6. La articolul 17, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) La propunerea autorităţilor publice prevăzute la art. 13 alin. (3), Guvernul poate decide prin hotărâre ca anumite proiecte pe care le consideră strategice să fie pregătite şi atribuite de către acestea pentru domeniul de activitate în care investiţiile în parteneriat public-privat vor fi implementate."

    7. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Costurile generate de realizarea studiului de fundamentare şi de derulare a procedurii de atribuire se suportă de către partenerul public."

    8. La articolul 44, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 44
    (1) Autorităţile publice care intenţionează să deruleze proiecte de parteneriat public-privat organizează şi pun în funcţiune, prin decizia conducătorului autorităţii publice, unităţi interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat organizate ca structuri interne, fără personalitate juridică, dedicate pregătirii, atribuirii şi implementării contractelor de parteneriat public-privat.
    (2) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, unităţile interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat pot fi sprijinite în derularea activităţii de consultanţi tehnici, financiari şi juridici, după caz, contractaţi în condiţiile legii."    ART. II
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză următoarele proiecte strategice de investiţii:
    a) Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi;
    b) Autostrada Ploieşti-Braşov;
    c) Autostrada Bucureşti-Craiova-Calafat-Drobeta-Turnu Severin-Lugoj;
    d) linia ferată de mare viteză Bucureşti-Craiova/Sofia-Timişoara/Belgrad-Cluj/Budapesta;
    e) extinderea reţelei de metrou prin realizarea magistralei M7;
    f) construirea aeroportului Bucureşti Sud;
    g) linia ferată de mare viteză Ploieşti-Buzău-Focşani-Bacău-Paşcani-Iaşi-Suceava-Siret (Vicşani);
    h) molurile nr. 3 şi 4 din Portul Constanţa Sud;
    i) operarea de servicii în parteneriat public-privat, în domeniul sănătăţii, în cadrul unui pachet compus din spitale CFR;
    j) amenajarea râurilor Argeş şi Dâmboviţa pentru navigaţie.

    (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Sănătăţii preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză următoarele proiecte strategice de investiţii:
    a) Clinica Multifuncţională „Dr. Calistrat Grozovici“ corp A şi corp B;
    b) construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem;
    c) Spitalul Regional Timişoara;
    d) Spitalul Regional Brăila-Galaţi;
    e) Spitalul Regional Târgu Mureş.

    (3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză următoarele proiecte strategice de investiţii:
    a) Complexul hidrotehnic Turnu Măgurele-Nicopole pe fluviul Dunăre;
    b) Centrala hidroelectrică cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti;
    c) construcţia unei fabrici de mijloace de transport electrice;
    d) construcţia unui sistem de resorturi de lux la Marea Neagră - New Costineşti;
    e) un nou complex turistic pentru schi în masivul Făgăraş.

    (4) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză proiectul strategic de investiţii Finalizarea canalului magistral Siret-Bărăgan.
    (5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei preia de la Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză proiectul strategic de investiţii Complexul Medical „Carol Davila-Universitary Medical City“.

    ART. III
    În termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză predă pe bază de protocol de predare-preluare:
    a) Ministerului Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor proiectele strategice de investiţii prevăzute la art. II alin. (1).
    b) Ministerului Sănătăţii proiectele strategice de investiţii prevăzute la art. II alin. (2).
    c) Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri proiectele strategice de investiţii prevăzute la art. II alin. (3).
    d) Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, proiectul strategic de investiţii prevăzut la art. II alin. (4);
    e) Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, proiectul strategic de investiţii prevăzut la art. II alin. (5).


    ART. IV
    (1) În baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, cu creditele de angajament şi creditele bugetare aprobate şi neutilizate în bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză la capitolul 51.01 „Autorităţi publice şi acţiuni externe“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.70 „Fondul de finanţare a contractelor de parteneriat public-privat“ se majorează bugetul Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“ titlul 50 „Fonduri de rezervă“, articolul 50.01 „Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului“.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura cheltuielilor bugetului de stat, precum şi în volumul şi structura bugetului Secretariatului General al Guvernului, Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi Ministerului Finanţelor Publice - Acţiuni generale.

    ART. V
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri să efectueze virări de credite bugetare şi de angajament, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanţării Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice.
    (2) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (1), Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri comunică Ministerului Finanţelor Publice virările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însuşite de ordonatorul principal de credite.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri potrivit alin. (2), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (1).

    ART. VI
    Modalităţile de realizare a proiectelor strategice de investiţii prevăzute la art. II şi identificarea surselor de finanţare sunt de competenţa exclusivă a ministerelor de resort.

    ART. VII
    La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă:
    a) Hotărârea Guvernului nr. 357/2018 privind aprobarea Listei proiectelor strategice de investiţii care urmează a fi pregătite şi atribuite în parteneriat public-privat de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 6 iunie 2018, cu completările ulterioare;
    b) Hotărârea Guvernului nr. 667/2018 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru autostrada Ploieşti-Braşov, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 3 septembrie 2018;
    c) Hotărârea Guvernului nr. 920/2018 privind aprobarea studiului de fundamentare pentru Clinica Multifuncţională „Dr. Calistrat Grozovici“ corp A şi corp B, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.000 şi 1.000 bis din 27 noiembrie 2018;
    d) Hotărârea Guvernului nr. 177/2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru Autostrada Târgu Neamţ-Iaşi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 şi 263 bis din 5 aprilie 2019;
    e) Hotărârea Guvernului nr. 805/2019 privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 şi 894 bis din 6 noiembrie 2019.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul sănătăţii,
                    Victor Sebastian Costache
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Nicolae Cristian Stănică
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 28 ianuarie 2020.
    Nr. 7.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016