Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 24 iunie 2021  privind instituirea unei scheme de ajutor de stat  pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021,  în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 58 din 24 iunie 2021 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 632 din 28 iunie 2021
    În contextul actual, evoluţia pandemiei de COVID-19 la nivel global este o urgenţă majoră de sănătate publică pentru cetăţeni şi entităţile economice, motiv pentru care statele membre ale Uniunii Europene, la fel ca şi România, continuă şi în anul 2021 măsurile de natură economică pentru a atenua aceste repercusiuni negative asupra economiei.
    Prin circumstanţele excepţionale create de pandemia de COVID-19, întreprinderile de toate tipurile se confruntă şi în anul 2021 cu o lipsă severă de lichiditate. De asemenea, întreprinderile solvabile sau mai puţin solvabile se pot confrunta şi în acest an cu o lipsă bruscă sau chiar indisponibilitate de lichiditate. Acest lucru a afectat în anul 2020 şi poate afecta grav situaţia economică a multor întreprinderi sănătoase şi situaţia angajaţilor acestora, cu posibile consecinţe şi în anul 2021, periclitând supravieţuirea acestora.
    Luând în considerare cele menţionate anterior, se impune o acţiune decisivă cu un impact ridicat pentru asigurarea lichidităţii întreprinderilor şi în anul 2021, astfel încât acestea să se redreseze odată ce situaţia actuală este depăşită.
    Prin Comunicarea Comisiei Europene - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt [C(2021) 564] din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, care a modificat Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], sunt menţionate principalele măsuri pe care statele membre le pot adopta în vederea susţinerii activităţii economice şi sunt stabilite plafoanele bugetare.
    Sectorul de creştere a bovinelor a întâmpinat în anul 2020 dificultăţi prin imposibilitatea de a comercializa carne, lapte, produse din carne şi produse lactate, înregistrând astfel pierderi economice însemnate, situaţie care se menţine şi în anul 2021.
    Din cauza restricţiilor de mişcare impuse de situaţia creată de pandemia de COVID-19, încă din anul 2020 sectorul bovin s-a confruntat cu mari probleme, respectiv scăderea preţului la achiziţie, restricţii în transportul animalelor către procesare/vânzare directă pe piaţă, HoReCa, scăderea exportului de animale vii, diminuarea numărului de animale, precum şi perturbarea lanţurilor de aprovizionare, situaţie care se menţine şi în anul 2021.
    Totodată, o mare parte a fermierilor sunt furnizori de lapte către primi cumpărători pentru valorificarea acestuia în cadrul Programului pentru şcoli - distribuirea de lapte şi produse lactate către elevi. Suspendarea cursurilor în unităţile de învăţământ în anul şcolar 2020-2021 a condus la situaţia în care produsele contractate, gata de livrat, să nu mai poată fi distribuite beneficiarilor şi să rişte depăşirea datei valabilităţii minimale stabilite.
    Restricţiile impuse începând cu anul 2020 care se continuă şi în anul 2021 generează pierderi în rândul crescătorilor de bovine prin interzicerea mobilităţii forţei de muncă, imposibilitatea livrărilor laptelui crud materie primă către primi cumpărători, oprirea livrărilor procesatorilor de lapte către retail şi HoReCa, interzicerea aprovizionării de către fermieri a automatelor de vânzare directă a laptelui către populaţie, acestea fiind doar câteva dintre motivele care contribuie la destabilizarea economică a fermierilor.
    Restricţiile impuse de valul 3 al pandemiei de COVID-19 în anul 2021, precum şi efectele secetei accentuate din România din anul 2020 au condus la creşterea preţului de achiziţie a furajelor, precum şi la reducerea efectivelor de bovine. Reducerea efectivelor de bovine a generat diminuarea producţiei de carne şi de lapte, influenţând negativ balanţa comercială a acestora.
    Pandemia de COVID-19, încă în desfăşurare accentuată, afectează în mod semnificativ creşterea animalelor şi vânzările produselor de origine animală de către fermieri. Principalele provocări cu care aceştia se confruntă sunt schimbarea tiparelor de consum la nivel de consumator şi pe lanţurile de comercializare, schimbarea raportului dintre produsele proaspete şi produsele de bază, blocajele pe pieţele ţărăneşti şi creşterea livrărilor online, sincopele în sectorul de prelucrare agroindustrială, închiderea operatorilor economici din HoReCa, precum şi a şcolilor, cantinelor etc. Toate aceste provocări au ca efect, în primul rând, declinul producţiei, însoţit de scăderea veniturilor crescătorilor de animale.
    Conform datelor furnizate de către Institutul de Cercetare pentru Economia Agriculturii şi Dezvoltare Rurală (ICEADR), în anul 2021 se continuă trendul descendent început în anul 2020 al producţiilor de carne şi lapte faţă de anul 2019, fiind influenţat de creşterea preţurilor la furaje cu un procent cuprins între 8 şi 10%, generată, pe de o parte, de efectele pandemiei de COVID-19 şi, pe de altă parte, de efectele produse de seceta prelungită care a afectat teritoriul României în anii 2019-2020, creşterea preţurilor energiei electrice şi combustibilului cu aproximativ 13%, costurile mai ridicate pentru medicamente şi materiale sanitare cu aproximativ 11%. De asemenea, la bovine carne, estimările privind cheltuielile pentru anul 2021 faţă de anul 2020 indică creşterea cheltuielilor totale pe cap cu aproximativ 7,8%, iar la bovine lapte cu aproximativ 6%.
    Astfel, la costurile enumerate mai sus se adaugă costurile suplimentare impuse de aplicarea măsurilor de protecţie impuse de pandemia de COVID19, respectiv măşti de protecţie, mănuşi de unică folosinţă, dezinfectanţi şi alte cheltuieli materiale, precum şi costurile suplimentare cu forţa de muncă pentru a respecta măsurile impuse de starea de alertă, cum ar fi distanţarea fizică, carantina în anumite localităţi care determină restricţii de mişcare şi altele asemenea.
    În cazul României, exploataţiile mici sunt o componentă de bază a spaţiului rural românesc, deoarece mecanismele de securitate socială sunt deficitare şi economia rurală nonagricolă nu este diversificată. Totodată, acestea reprezintă şi un element de continuitate a acestui spaţiu rural.
    Ţinând cont de dificultăţile din sectorul bovin, este necesară susţinerea activităţii de creştere a bovinelor şi în anul 2021 prin măsuri economice adecvate, în vederea asigurării hranei, a materiilor prime pentru industria alimentară şi menţinerii locurilor de muncă. Condiţiile pentru creşterea bovinelor sunt mult mai aspre faţă de celelalte sectoare; de exemplu, nutreţuri speciale, tratament specific, în stabulaţie închisă sau deschisă, costurile de întreţinere fiind mari.
    În lipsa acordării măsurilor prevăzute de schema de ajutor de stat, crescătorii din sectorul bovin sunt în imposibilitatea de a-şi asigura continuarea activităţii.
    Consecinţele neadoptării acestor măsuri vor fi eliminarea de pe piaţă a unui număr semnificativ de crescători din sectorul bovin din România şi apariţia unor efecte sociale deosebit de importante.
    Având în vedere că statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării activităţii economice şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie schema de ajutor de stat cu caracter temporar pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2021, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, valabilă până la data de 31 decembrie 2021, denumită în continuare schemă, în scopul compensării pierderilor cauzate de pandemie.
    (2) Ajutoarele de stat acordate în baza schemei sunt compatibile cu piaţa comună în conformitate cu prevederile pct. 3.1 din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], modificată prin Comunicarea Comisiei Europene - Cea de a cincea modificare a Cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 şi modificarea anexei la Comunicarea Comisiei către statele membre privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul asigurării creditelor la export pe termen scurt [C(2021) 564] din 28 ianuarie 2021 privind Cadrul temporar în materie de ajutor de stat în contextul pandemiei de COVID-19, denumită în continuare Comunicarea CE.
    (3) Schema de ajutor de stat s-a notificat la Comisia Europeană în temeiul art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi s-a aprobat prin Decizia Comisiei Europene C(2021) 3747 final din 20 mai 2021.
    (4) Schema se aplică pe întreg teritoriul României.
    (5) Sumele acordate cu titlu de ajutor de stat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.

    ART. 2
    În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) schemă de ajutoare - orice act pe baza căruia, fără să mai fie nevoie de măsuri de punere în aplicare suplimentare, pot fi acordate ajutoare individuale întreprinderilor, precum şi orice act pe baza căruia pot fi acordate ajutoare care nu sunt legate de un proiect specific uneia sau mai multor întreprinderi;
    b) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică, indiferent de forma sa juridică, potrivit art. 1 din anexa I la Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol şi forestier şi în zonele rurale ca fiind compatibile cu piaţa internă, în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) RNE sau Registrul naţional al exploataţiilor - conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) bovine - animale din speciile taurine şi bubaline;
    e) exploataţia în sectorul zootehnic - orice incintă împrejmuită cu unul sau mai multe adăposturi, orice construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, deţinute, îngrijite, tăiate sau manipulate animale, cu cod ANSVSA, în conformitate cu Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;
    f) crescător de animale - persoană fizică, persoană juridică, întreprindere individuală sau familială, persoană fizică autorizată, care are în posesie permanentă animale înscrise în RNE, în calitate de proprietar de animale şi/sau proprietar de exploataţie;
    g) Sistem naţional de identificare şi înregistrare a animalelor (SNIIA) - totalitatea aplicaţiilor, dispozitivelor, documentelor şi procedurilor utilizate pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, conform Ordinului ANSVSA nr. 40/2010.


    ART. 3
    Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă crescătorilor de animale prevăzuţi la art. 2 lit. f), care deţin animale din speciile bovine, denumiţi în continuare beneficiari.

    ART. 4
    (1) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate:
    a) deţin minimum 3 capete bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga şi bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, în exploataţia cu cod ANSVSA, înregistrate în RNE;
    b) au produs şi au valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
    c) beneficiarul ajutorului de stat poate să fie diferit faţă de deţinătorul animalelor la data de 31 ianuarie 2021 pentru următoarele cazuri, cu condiţia ca data schimbării formei de organizare/radierii/decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 2021 şi data depunerii cererii de solicitare ajutor de stat:
    (i) beneficiarul este persoană fizică autorizată PFA, întreprindere individuală - II, întreprindere familială - IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul reprezentantului PFA, II, IF;
    (ii) beneficiarul persoană fizică - CNP-ul reprezentantului PFA/II/IF, iar animalele figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 pe cod unic de înregistrare - CUI al PFA/II/IF;
    (iii) beneficiarul este moştenitor, iar animalele figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe CNP-ul persoanei decedate;

    d) să fie înregistraţi în registrul unic de identificare, denumit în continuare RUI, şi să deţină cod unic de înregistrare atribuit de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    e) să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment la data de 31 decembrie 2019, conform evidenţelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC), sau în cazul persoanei fizice nu a fost emisă o decizie definitivă a instanţelor judecătoreşti de constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019.

    (2) Ajutorul de stat se acordă pentru:
    a) efectivul de bovine deţinut în condiţiile alin. (1) lit. a);
    b) cantitatea de lapte produsă şi valorificată în condiţiile alin. (1) lit. b).

    (3) Beneficiarii care solicită ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a) pot solicita şi ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. b).
    (4) Ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. b) se acordă dacă beneficiarii solicită şi ajutorul de stat prevăzut la alin. (2) lit. a).

    ART. 5
    (1) Valoarea ajutorului de stat se calculează pe baza cuantumului stabilit potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) pentru fiecare beneficiar, în funcţie de numărul de capete de bovine eligibile în condiţiile art. 4 alin. (1) lit. a), la care se poate adăuga şi valoarea calculată în funcţie de cantităţile de lapte, în tone, produse şi valorificate în condiţiile art. 4 alin. (1) lit. b), până la concurenţa plafonului prevăzut la alin. (2).
    (2) Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată pentru fiecare întreprindere, aşa cum este definită la art. 2 lit. b), care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei a 225.000 euro.
    (3) Ajutorul de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) se cumulează cu alte forme de sprijin acordate în conformitate cu secţiunea 3.1 din Comunicarea CE, inclusiv cu ajutoarele de stat aprobate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 149/2020 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul bovin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 19/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 150/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul suin în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 20/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 151/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii crescătorilor din sectorul avicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19, aprobată cu modificări prin Legea nr. 21/2021, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 205/2020 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii producătorilor din sectorul vitivinicol în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID19, aprobată prin Legea nr. 122/2021, sau cu Măsura 21 - Măsură specifică de acordare a unui sprijin temporar cu caracter excepţional în cadrul FEADR ca răspuns la epidemia COVID19 din cadrul PNDR 2014-2020, fără a depăşi echivalentul în lei a 225.000 euro pentru acelaşi beneficiar.
    (4) Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat este de 225.537.713,79 lei, se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, şi este repartizată astfel:
    a) 182.708.014,97 lei pentru ajutorul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a);
    b) 42.829.698,82 lei pentru ajutorul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. b).

    (5) Cursul de schimb valutar euro/lei pentru calcularea valorii totale maxime/cuantumului este cel stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 6
    (1) Beneficiarii depun la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), respectiv al municipiului Bucureşti cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente justificative generale:
    a) copie de pe B.I./C.I. al/a beneficiarului, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului al beneficiarului, împuternicire şi o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului legal;
    b) coordonate bancare/trezorerie.

    (2) Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), documentul specific care însoţeşte cererea este documentul emis de utilizatorii Sistemului naţional de identificare şi înregistrare a animalelor - SNIIA, din care rezultă efectivul de bovine cu vârsta de minimum 16 luni şi/sau efectivul de bovine cu vârsta de minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 2021, deţinut în exploataţia/exploataţiile cu cod atribuit de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, înscrisă/înscrise în cerere. Documentul se va emite la solicitarea beneficiarului şi va fi transmis în format electronic de către utilizatorii SNIIA către centrele locale/judeţene ale APIA.
    (3) Pentru criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), documentele specifice care însoţesc cererea sunt următoarele, după caz:
    a) copie de pe contractul încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni cu un prim-cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 2021, însoţită de copii de pe factură/facturi sau de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul care a produs şi valorificat lapte în luna ianuarie 2021;
    b) copie de pe atestatul de producător, emis înainte de 1 ianuarie 2021 şi valabil cel puţin până la data de 30 iunie 2021, însoţită de copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoană fizică, din care rezultă cantitatea de lapte produs şi valorificat în luna ianuarie 2021;
    c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat pentru producătorul care a efectuat valorificarea laptelui în luna ianuarie 2021 prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
    d) copie de pe factură/bonuri fiscale de valorificare a laptelui în luna ianuarie 2021 pentru PFA, II, IF şi SC;
    e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care atestă livrarea şi copie de pe notele de intrare-recepţie în unitatea de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepţia laptelui la unitatea proprie de procesare, în luna ianuarie, precum şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte.

    (4) Cererea de solicitare a ajutorului de stat şi documentele justificative prevăzute la alin. (1), (2) şi (3) pot fi depuse la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti sau transmise prin fax, poştă sau în format electronic ca document scanat, prin e-mail, cu condiţia asumării prin semnătură de către reprezentantul legal al beneficiarului pe fiecare pagină a documentului transmis.
    (5) În situaţia în care beneficiarii prevăzuţi la art. 3 deţin mai multe exploataţii de bovine cu coduri ANSVSA situate pe raza mai multor unităţi administrativ-teritoriale din judeţe diferite, aceştia depun o singură cerere la centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza căruia au sediul social sau îşi au domiciliul, după caz.
    (6) În cererea prevăzută la alin. (1) beneficiarii declară tipurile de ajutoare primite, aşa cum sunt prevăzute la art. 5 alin. (3), urmând ca valoarea acestora să fie dedusă din plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2). APIA preia din evidenţele sale, dintre tipurile de ajutoare prevăzute la art. 5 alin. (3), doar pe cele implementate de aceasta.

    ART. 7
    (1) Perioada de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat şi a documentelor justificative prevăzute la art. 6 alin. (1), (2) şi (3) este de 30 de zile lucrătoare, începând cu ziua următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 31 decembrie 2021. Nu se acordă plăţi ulterior datei de 31 decembrie 2021 dacă se constată că acestea nu au putut fi efectuate din cauze imputabile beneficiarului, respectiv nedeclararea unui cont valid la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

    ART. 8
    (1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului de stat, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti efectuează controlul administrativ al tuturor solicitărilor şi stabilesc efectivul de bovine care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) şi c) şi cantitatea totală de lapte care îndeplineşte criteriile prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b), întocmesc şi transmit la APIA central situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi efectivele/cantităţile eligibile, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.
    (2) După centralizarea datelor din situaţiile centralizatoare prevăzute la alin. (1), APIA central calculează cuantumul pe cap de animal prin raportarea plafonului prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. a) la efectivul total de bovine eligibile şi cuantumul pe tona de lapte prin raportarea plafonului prevăzut la art. 5 alin. (4) lit. b) la cantitatea totală de lapte eligibilă.
    (3) În termen de 10 zile lucrătoare de la stabilirea cuantumurilor, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti stabilesc şi aprobă pentru fiecare beneficiar sumele cuvenite sub forma ajutorului de stat.
    (4) Suma cuvenită pentru prezenta schemă de ajutor de stat se calculează după cum urmează:
    (i) se calculează echivalentul în lei al sumei de 225.000 euro la cursul stabilit conform art. 5 alin. (5);
    (ii) din valoarea rezultată la pct. (i) se vor scădea sumele în lei acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 5 alin. (3), dacă este cazul;
    (iii) dacă sumele acordate prin ajutoarele prevăzute la art. 5 alin. (3) au atins deja plafonul de 225.000 euro, pentru prezenta schemă de ajutor de stat nu se va acorda plata;
    (iv) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mică decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 6 alin. (6), suma acordată va fi suma rezultată din aplicarea cuantumurilor pentru efectivul de bovine şi/sau cantităţile eligibile din cerere;
    (v) dacă suma cuvenită conform cererii de ajutor de stat este mai mare decât suma rămasă în urma deducerii calculate conform art. 6 alin. (6), valoarea ajutorului de stat prevăzut la art. 5 alin. (1) va fi plafonată la suma calculată în urma deducerii.

    (5) După aprobarea pentru fiecare beneficiar a sumelor cuvenite, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti întocmesc şi transmit la APIA central situaţiile centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aprobate, al căror model este prevăzut în anexa nr. 3.
    (6) După primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la alin. (5), APIA central întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare a beneficiarilor şi sumelor aprobate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.

    ART. 9
    În baza situaţiei centralizatoare prevăzute la art. 8 alin. (6) transmise de APIA central, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte şi transmite Ministerului Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, însoţită de situaţia centralizatoare a ajutorului de stat, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

    ART. 10
    (1) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la structura centrală a APIA, care la rândul său repartizează credite bugetare centrelor judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite.
    (2) Centrele judeţene APIA, respectiv al municipiului Bucureşti virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislaţiei în vigoare.
    (3) APIA central publică pe site-ul instituţiei informaţiile relevante cuprinse în anexa III la Regulamentul (UE) nr. 702/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 11
    (1) Toate documentele depuse în vederea solicitării ajutorului de stat acordat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă se păstrează la centrele judeţene/locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului Bucureşti şi APIA central pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul de stat.
    (2) Toate documentele care atestă ajutorul de stat cuvenit se păstrează de către beneficiarii ajutorului de stat pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data încasării sumei cuvenite.

    ART. 12
    Beneficiarul are obligaţia să anunţe orice modificare privind datele din cerere la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti unde a depus cererea de solicitare, în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva modificare.

    ART. 13
    (1) În cazul nerespectării de către beneficiari a criteriilor de eligibilitate prevăzute la art. 4, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de stat, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Sumele reprezentând ajutor de stat necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare, conform dispoziţiilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
    (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.
    (9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti.
    (10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.

    ART. 14
    Textul prezentei scheme se publică integral pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe adresa www.madr.ro.

    ART. 15
    Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 16
    Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare în prima zi după data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Cornel Feruţă,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 iunie 2021.
    Nr. 58.
    ANEXA 1

    *) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    ANEXA 2

    APIA
    CJ .................
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Situaţia centralizatoare cu efective şi cantităţi de lapte eligibile
    în cadrul schemei de ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin,
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────┬──────────┬───────┬───────┬───────┬─────────┬─────────┐
│Nr. │Denumire │Număr/ │ID │CNP/CUI│Nr. │Tone │
│crt.│beneficiar│dată │fermier│fermier│animale │lapte │
│ │ │decizie│ │ │eligibile│eligibile│
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────┼───────┼───────┼───────┼─────────┼─────────┤
│ │Total │x │x │x │ │ │
└────┴──────────┴───────┴───────┴───────┴─────────┴─────────┘

    Director executiv adjunct,
    ..............................................
    Verificat
    Şef serviciu,
    .............................................
    Întocmit
    .............................................

    ANEXA 3

    APIA
    CJ .................
    Operator date cu caracter personal: 9596
    Situaţia centralizatoare cu beneficiarii şi sumele aprobate
    ca ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin,
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19
    Bun de plată
    ................ lei
    Director executiv CJ,
    ......................................

┌────┬──────────┬───────┬─────────┬───────┬─────────┬───────┬────────┬────────┬────────┬───────┬───────┐
│ │ │ │ │ │ │ │Valoare │Valoare │Valoare │Valoare│Valoare│
│ │ │ │ │ │ │ │ajutor │ajutoare│ajutoare│ajutor │ajutor │
│Nr. │Denumire │ID │Nr. │Cuantum│Tone │Cuantum│de stat │de stat │de stat │de stat│de stat│
│crt.│beneficiar│fermier│animale │/ cap │lapte │/ tonă │calculat│încasate│încasate│cuvenit│cuvenit│
│ │ │ │eligibile│ │eligibile│ │(lei) │(euro) │(lei) │(euro) │(lei) │
│ │ │ │ │ │ │ │conform │conform │conform │conform│conform│
│ │ │ │ │ │ │ │art. 8 │art. 8 │art. 8 │art. 8 │art. 8 │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
├────┼──────────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────┼────────┼────────┼────────┼───────┼───────┤
│ │Total │x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────┴────────┴────────┴────────┴───────┴───────┘

    Certificat din punct de vedere al realităţii, regularităţii datelor,
    Director executiv adjunct,
    .............................................
    Verificat
     Şef serviciu,
    .............................................
    Întocmit
    .............................................

    ANEXA 4

    Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - APIA
    Situaţia centralizatoare cu sumele aprobate în cadrul schemei de ajutor de stat
    pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin, în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌────┬─────┬───────────┬────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │ │Efectiv │Cantitate│Ajutor de│
│Nr. │Judeţ│Nr. │bovine │lapte │stat │
│crt.│ │beneficiari│(capete)│(tone) │solicitat│
│ │ │ │ │ │(lei) │
├────┼─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┴─────┼───────────┼────────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴───────────┴────────┴─────────┴─────────┘

    Director general APIA,
    ........................................

    ANEXA 5

    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
    Se aprobă.
    Ordonator principal de credite,
    ...................................................
    Situaţia centralizatoare cu sumele aprobate în cadrul
    schemei de ajutor de stat pentru susţinerea crescătorilor din sectorul bovin,
    în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19

┌─────────┬───────┬────────────────────┐
│Nr. crt. │Judeţul│Suma aprobată (lei) │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│(0) │(1) │(2) │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│1. │ │ │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│2. │ │ │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│3. │ │ │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│..... │ │ │
├─────────┼───────┼────────────────────┤
│TOTAL: │ │ │
└─────────┴───────┴────────────────────┘

    Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene
     Director general,
    ...................................................
    (semnătura şi ştampila)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016