Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 57 din 23 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 343 din 28 aprilie 2020
    Având în vedere că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative Fondul de Dezvoltare şi Investiţii, mecanism specific de finanţare în domeniul investiţiilor publice, a trecut din gestiunea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză în gestiunea Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei,
    ţinând cont că prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză nu mai gestionează schemele de ajutor de stat,
    luând în considerare modificările şi completările recente aduse Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările şi completările ulterioare, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020, potrivit cărora Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză transferă ministerelor competenţele sale în realizarea proiectelor strategice de investiţii, în funcţie de natura acestora,
    având în vedere că, potrivit intervenţiilor aduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 7/2020 Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2018, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză nu mai are resursele financiare necesare şi nici dreptul de a continua procedurile în ceea ce priveşte realizarea investiţiilor în parteneriat public-privat,
    ţinând cont de necesitatea de a apăra un interes public, respectiv de a elimina suprapunerile de competenţe între Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză şi alte ministere în ceea ce priveşte implementarea proiectelor de infrastructură şi monitorizarea sumelor alocate în baza Fondului de Dezvoltare şi Investiţii şi pentru a evita blocarea realizării investiţiilor în parteneriat public-privat, precum şi în domeniul schemelor de ajutor de stat,
    în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 544 din 3 iulie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Secretariatului General al Guvernului şi coordonarea prim-ministrului, având rolul de a elabora studii şi prognoze pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum şi de a fundamenta politicile economice elaborate de Guvernul României."

    2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Pentru realizarea obiectivelor în domeniul său de activitate, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză îndeplineşte următoarele funcţii:
    a) de prognoză, prin elaborarea de studii şi prognoze macroeconomice pe termen scurt, mediu şi lung privind evoluţia economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial;
    b) de monitorizare şi evaluare a evoluţiei economiei româneşti în ansamblu, pe sectoare şi în profil teritorial;
    c) de strategie, prin fundamentarea documentelor strategice şi principalelor măsuri de politică economică, în conformitate cu deciziile Guvernului şi prin evidenţierea tendinţelor internaţionale şi evaluarea economiei naţionale în raport cu acestea;
    d) de armonizare a metodelor de prognoză;
    e) de reglementare în domeniul său specific de activitate, precum şi pentru armonizarea cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene;
    f) de autoritate de stat, prin care se asigură urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul său de activitate;
    g) de reprezentare pe plan intern şi internaţional, conform obiectivelor, funcţiilor şi atribuţiilor sale;
    h) de administrare, în ceea ce priveşte bunurile din patrimoniul său, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.
    (2) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are independenţă în ceea ce priveşte prognoza şi evaluarea macroeconomică şi sectorială, pentru a asigura calitatea prognozelor macroeconomice pe care se fundamentează politicile economice ale Guvernului României. În toate activităţile sale şi potrivit funcţiilor şi competenţelor care îi sunt conferite potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză respectă principiile obiectivităţii, confidenţialităţii şi deontologiei profesionale, transparenţei şi responsabilităţii."

    3. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    În realizarea funcţiilor sale, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are următoarele atribuţii:
    1. elaborează prognoze privind dezvoltarea economico-socială a României pe termen scurt, mediu şi lung, în corelare cu politicile publice în domeniul economic decise de Guvernul României, precum şi pe baza tendinţelor din economia naţională şi cea mondială;
    2. participă la elaborarea de strategii şi programe de dezvoltare naţionale, sectoriale sau regionale, fundamentează orientările strategice pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare;
    3. participă la elaborarea şi actualizarea anuală a documentelor programatice pe care România trebuie să le pregătească în calitate de ţară membră a Uniunii Europene, precum Programul de convergenţă şi Programul naţional de reformă;
    4. participă la reuniunile grupurilor de experţi ale Comisiei Europene şi Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, constituite în domeniul propriu de competenţă;
    5. participă la toate activităţile legate de procesul de adoptare a monedei euro şi asigură suport conform rolului şi competenţelor sale;
    6. participă la activitatea Comitetului Naţional pentru Supravegherea Macroprudenţială, în concordanţă cu decizia prim-ministrului;
    7. realizează analize şi previziuni pentru fundamentarea proiectelor de buget, în concordanţă cu cerinţele Ministerului Finanţelor Publice;
    8. efectuează evaluări şi prognoze cu privire la sustenabilitatea pe termen lung a finanţelor publice, inclusiv pe bază de modele specifice, având responsabilitatea transmiterii rezultatelor la Ministerul Finanţelor Publice;
    9. evaluează şi elaborează prognoze privind produsul intern brut potenţial, output-gap şi deficitul structural, care vor fi utilizate de Ministerul Finanţelor Publice în procesul bugetar;
    10. analizează periodic situaţia economică internă, inclusiv pe bază de anchete proprii de conjunctură, în scopul evidenţierii unor riscuri sau disfuncţii în evoluţia unor sectoare ori activităţi economice;
    11. analizează evoluţiile şi politicile din domeniul productivităţii şi al competitivităţii;
    12. efectuează analize cu privire la riscurile interne şi externe ce pot afecta evoluţia economiei româneşti;
    13. efectuează studii şi analize privind perspectivele economiei mondiale, evidenţiind principalele tendinţe şi posibilele lor efecte în economia României;
    14. elaborează şi utilizează modele macroeconomice pentru fundamentarea şi asigurarea coerenţei prognozelor şi scenariilor de dezvoltare;
    15. elaborează şi/sau dezvoltă modele şi metode econometrice pentru evaluarea efectelor reformelor structurale şi a politicilor publice, precum modele de echilibru general şi structurale;
    16. armonizează metodele şi tehnicile de prognoză, precum şi cadrul legislativ din domeniul său de activitate cu reglementările şi recomandările Uniunii Europene;
    17. evaluează impactul fondurilor structurale şi al altor surse financiare externe atrase asupra indicatorilor macroeconomici;
    18. participă la evaluările ex ante, in media res şi ex post ale impactului politicilor publice la nivel macroeconomic şi sectorial prin metodologii specifice;
    19. elaborează analize şi prognoze cu privire la convergenţa reală şi nominală a României;
    20. realizează analize şi prognoze cu privire la impactul economico-social al fondurilor europene în România, prin utilizarea de modele macroeconomice specifice;
    21. elaborează analize şi prognoze cu privire la echilibrul energetic;
    22. analizează impactul politicilor financiare, monetare şi bugetare asupra economiei reale;
    23. analizează şi prognozează evoluţia şi efectele procesului inflaţionist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
    24. efectuează analize şi prognoze cu privire la evoluţia pieţelor financiare;
    25. efectuează previziuni pe termen scurt, mediu şi lung privind activitatea de comerţ exterior şi balanţa de plăţi externe;
    26. efectuează analize şi prognoze privind evoluţia principalelor sectoare de activitate din economie, cum ar fi industrie, agricultură, transport, comerţ, comunicaţii, precum şi altele;
    27. elaborează prognoze şi analize referitoare la piaţa muncii şi sistemul de asigurări sociale;
    28. elaborează analize şi prognoze privind evoluţia în profil teritorial a principalilor indicatori economico-sociali;
    29. efectuează analize privind impactul programelor locale de dezvoltare asupra creşterii economice;
    30. răspunde solicitărilor autorităţilor publice prin efectuarea de prognoze, la cerere;
    31. formulează, la cerere, puncte de vedere cu privire la propunerile de politici publice, înainte de a fi transmise la Secretariatul General al Guvernului;
    32. transmite, în domeniul propriu de competenţă, împreună cu Secretariatul General al Guvernului punctul de vedere referitor la propunerile legislative, întrebările şi interpelările adresate de parlamentari, circumscrise problematicii economico- sociale, la solicitarea acestuia;
    33. participă la monitorizarea modului de realizare a programului de guvernare;
    34. asigură managementul şi implementează proiecte cu asistenţă financiară nerambursabilă din surse interne şi externe ce privesc întărirea capacităţii instituţionale proprii, precum resursa umană, metode de cercetare şi prognoză, dezvoltarea capacităţii de formulare a politicilor economice, organizare şi evaluare;
    35. editează reviste şi buletine informative în domeniul său de activitate; cheltuielile legate de tipărirea şi difuzarea buletinelor informative se suportă, în condiţiile legii, din bugetul Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză şi din alte surse;
    36. asigură sau participă la formarea profesională a personalului din administraţia publică centrală şi locală pe problematica circumscrisă domeniului său de activitate;
    37. asigură, în condiţiile legii, formarea profesională a personalului din aparatul propriu;
    38. organizează controlul financiar preventiv şi monitorizează execuţia bugetară;
    39. elaborează proiectul bugetului anual al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, precum şi programul de investiţii al instituţiei."

    4. La articolul 4, alineatele (1) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) În exercitarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză colaborează cu ministerele şi cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu Institutul Naţional de Statistică, Banca Naţională a României, cu institutele de cercetare, cu Comisia Europeană, precum şi cu alte organizaţii internaţionale de specialitate ce îşi fundamentează politica pe o prognoză economică.
    .............................
    (4) Pentru realizarea de strategii, studii, analize şi evaluări, precum şi pentru fundamentarea prognozelor şi direcţiilor strategice, Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză poate încheia contracte de cercetare-dezvoltare finanţate din bugetul propriu, în condiţiile legii, precum şi din fonduri financiare nerambursabile."

    5. La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit prin decizie a prim-ministrului."

    6. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prin ordin al preşedintelui, unele atribuţii pot fi delegate, în condiţiile legii, secretarului general sau altor persoane cu funcţii de conducere din structurile interne ale Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză."

    7. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 6^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    (1) (1) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză are un secretar general, înalt funcţionar public, numit în condiţiile legii.
    (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile şi responsabilităţile prevăzute de art. 61 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Secretarul general coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, îndeplinind şi alte atribuţii prevăzute în regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei ori stabilite prin ordin al preşedintelui."

    8. Capitolul III - Consiliul de Programare Economică, alcătuit din articolele 7 şi 8, se abrogă.
    9. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
    (2) În cadrul structurii organizatorice prevăzute la alin. (1) se pot organiza, prin ordin al preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, direcţii, servicii, birouri şi compartimente, stabilindu-se numărul posturilor de conducere, potrivit legii.
    (3) Cabinetul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză are un număr de 4 posturi."

    10. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru activitatea de analiză şi prognoză în profil teritorial se pot constitui în cadrul structurii organizatorice proprii compartimente sau birouri, stabilite prin hotărâre a Guvernului privind aprobarea structurii organizatorice a Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză.
    (2) Compartimentele sau birourile prevăzute la alin. (1) nu au personalitate juridică şi fac parte din cadrul direcţiei de specialitate.
    (3) Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile prevăzute de lege, spaţiile corespunzătoare necesare pentru desfăşurarea activităţii compartimentelor regionale de prognoză.
    (4) Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză asigură, la cerere, suportul informaţional şi metodologic necesar, precum şi pregătirea profesională a specialiştilor autorităţilor administraţiei publice locale cu atribuţii în domeniul analizei şi prognozei economice."

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Nicolae Cristian Stănică
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 23 aprilie 2020.
    Nr. 57.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016