Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 24 iunie 2021  pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 55 din 24 iunie 2021 pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 628 din 25 iunie 2021
    Având în vedere derularea programului de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, inclusiv pentru specialişti din sănătate şi/sau învăţământ, care se face în baza prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar finanţarea se asigură de la bugetul de stat şi/sau bugetele locale, din credite interne/externe, precum şi din alte surse legal constituite, acestea din urmă sunt reprezentate de sume încasate din vânzarea locuinţelor pentru tineri, precum şi sume rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, şi care se virează lunar de către autorităţile publice locale sau de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii către Agenţia Naţională pentru Locuinţe,
    în baza Memorandumului nr. 8.032/2021 cu tema „Execuţia cheltuielilor bugetului de stat şi a cheltuielilor bugetelor asigurărilor pe trimestrului I 2021“, unde s-a stabilit ca, pentru instituţiile publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, să se promoveze măsuri de ordin legislativ care să conducă la majorarea veniturilor,
    luând în considerare tendinţa de scădere a numărului de locuinţe achiziţionate de către chiriaşii locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, realizate prin programul implementat de Agenţia Naţională pentru Locuinţe, conform datelor existente la nivelul respectivei agenţii (anul 2016 - 3,24%; anul 2017 - 2,54%; anul 2018 - 2,12%; anul 2019 - 1,78%; anul 2020 - 0,91%; cu raportare la numărul total de unităţi locative înregistrate la finele fiecărui an),
    deoarece actualele prevederi ale Legii nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, dispun, la art. 10 alin. (2) lit. d), că valoarea de vânzare se calculează în baza unei valori de înlocuire pe metru pătrat stabilită, anual, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, care urmează să fie publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, iar conform prevederilor art. 19^2 alin. (5) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare, acest ordin trebuie publicat cel târziu până la data de 31 iulie 2021,
    ţinând cont că, prin Programul de guvernare 2020-2024, Guvernul României îşi asumă realizarea de locuinţe pentru specialiştii în sănătate, învăţământ şi alte categorii socioprofesionale,
    în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale din cele mai multe unităţi administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor esenţiale de investiţii, Guvernul României îşi asumă realizarea unui amplu pachet de măsuri investiţionale care vizează creşterea calităţii vieţii în toate comunităţile locale din România, inclusiv prin construirea de locuinţe destinate, cu prioritate, specialiştilor din sănătate şi învăţământ.
    Actul normativ în vigoare în baza căruia urmează a se realiza locuinţele propuse este Legea nr. 152/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi actele normative subsecvente acesteia. Modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă se justifică prin necesitatea asigurării de locuinţe, cu prioritate pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ, în condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale din cele mai multe unităţi administrativ-teritoriale nu dispun de resurse bugetare proprii pe care să le aloce proiectelor de investiţii în domeniu.
    Având în vedere că locuirea este partea de politică publică a Guvernului care se modifică relativ la condiţiile economice existente la un moment dat, dar şi obligaţiile statului de a garanta şi de a asigura cadrul legislativ pentru exercitarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, stabilite prin Constituţia României, republicată, obligaţii care se realizează prin toate structurile sale administrative şi prin instrumentele instituite în vederea sprijinirii eforturilor autorităţilor administraţiei publice locale în dezvoltarea fondului locativ,
    se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită unităţilor administrativteritoriale promovarea obiectivelor de investiţii, mai ales pentru specialiştii din sănătate, care au fost şi sunt indispensabili în lupta cu pandemia de COVID-19.
    Consecinţa negativă pe care o poate avea neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă este faptul că accesul la o locuinţă, pe care statul şi unităţile administrativ-teritoriale trebuie să o asigure specialiştilor de pe teritoriul întregii ţări, în special celor din sănătate, poate fi îngreunat, atrăgând afectarea stării de sănătate a populaţiei şi a condiţiilor de trai în actualul context socioeconomic.
    Se impune intervenţia legislativă de urgenţă pentru crearea unui cadru legislativ care să permită o abordare integrată, strategică la nivel naţional, în asigurarea finanţării de către stat a locuinţelor pentru specialişti, conducând la îmbunătăţirea condiţiilor de trai, inclusiv prin asigurarea stabilităţii acestora în localităţile cu un deficit substanţial de cadre medicale.
    De asemenea, prin adoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă se are în vedere susţinerea segmentului de populaţie constituit de tinerii aflaţi la începutul carierei profesionale, cărora sursele de venit nu le permit achiziţia unei locuinţe în proprietate sau închirierea unei locuinţe decente în condiţiile pieţei.
    Apreciind că intervenţia legislativă de urgenţă şi extraordinară este justificată şi de atragerea de urgenţă a unor surse de finanţare pentru construcţia de locuinţe pentru tineri, precum şi pentru specialiştii din diverse categorii socioprofesionale, dar cu prioritate pentru cei din sănătate,
    situaţia extraordinară prevăzută la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, se motivează ca urmare a crizei sanitare globale provocate de pandemia de COVID-19 şi efectele economice şi sociale determinate de această situaţie, care au arătat vulnerabilităţile României în faţa unor şocuri externe.
    Având în vedere cele menţionate mai sus, se impune modificarea actului normativ pe calea ordonanţei de urgenţă şi adoptarea acesteia cu celeritate.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 8, alineatele (1) şi (1^1) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Tinerii, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore cu vârsta de până la 35 de ani la data depunerii cererii pentru repartizarea unei locuinţe construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, şi care pot primi repartiţii în cel mult 60 de luni de la împlinirea acestei vârste.
    (1^1) Prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1), specialiştii din învăţământ şi din sănătate, în sensul prevederilor prezentei legi, sunt persoane majore care pot depune cereri pentru repartizarea unei locuinţe, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiştilor din sănătate şi/sau învăţământ, indiferent de vârstă, dacă sunt angajaţi ai unităţilor din domeniile respective aflate pe raza unităţii administrativ-teritoriale în care sunt amplasate locuinţele şi care nu deţin o locuinţă în proprietate pe raza unităţii administrativ-teritoriale respective."

    2. La articolul 8, alineatul (1^3) se abrogă.
    3. La articolul 8, alineatul (7) va avea următorulcuprins:
    "(7) Chiria pentru locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, prevăzute la alin. (2), al cărei model de calcul se stabileşte prin normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei legi, în baza valorii de investiţie a construcţiei, va acoperi:
    a) recuperarea investiţiei calculate din valoarea de investiţie a construcţiei, în funcţie de durata normată stabilită potrivit prevederilor legale, cu respectarea prevederilor alin. (9^1), care se virează în contul A.N.L.;
    b) o cotă de maximum 1,5%, aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, destinată administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), pentru administrarea, întreţinerea şi reparaţiile curente, precum şi reparaţiile capitale;
    c) o cotă de maximum 0,5%, aplicată la valoarea de investiţie a construcţiei, care se constituie venit al administratorilor locuinţelor prevăzuţi la alin. (2), care se aplică chiriaşilor care au împlinit vârsta de 35 de ani."

    4. La articolul 8, alineatele (8^1) şi (9^2) se abrogă.
    5. La articolul 10 alineatul (2), literele d) şi d^1) vor avea următorul cuprins:
    "d) valoarea de vânzare a locuinţei se calculează de către autorităţile administraţiei publice locale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sau de către operatorii economici în a căror administrare se află imobilele respective, precum şi de către autorităţile administraţiei publice centrale din domeniul învăţământului, respectiv din domeniul sănătăţii sau de către unele unităţi aflate în subordinea ori sub coordonarea acestor autorităţi, potrivit legii. Valoarea de vânzare reprezintă valoarea de investiţie a construcţiei, diminuată cu contravaloarea sumelor rezultate din cuantumul chiriei reprezentând recuperarea investiţiei, calculată în funcţie de durata normată de funcţionare a clădirii, reţinută de autorităţile administraţiei publice locale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi/sau centrale, şi virată către A.N.L. conform prevederilor art. 8 alin. (13) şi actualizată cu rata inflaţiei, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică. Rata inflaţiei se calculează de la data punerii în funcţiune a locuinţei până la data vânzării acesteia. Pentru acoperirea cheltuielilor de promovare, publicitate imobiliară, evidenţă şi vânzare, unităţile prin care se efectuează vânzarea, potrivit legii, beneficiază de un comision de până la 1% din valoarea de vânzare calculată a locuinţei, comision care se include, împreună cu valoarea de vânzare a locuinţei, în preţul final de vânzare al acesteia;
d^1) valoarea de vânzare stabilită, conform prevederilor lit. d), se ponderează, numai după diminuarea cu amortizarea calculată şi actualizarea cu rata inflaţiei, cu un coeficient determinat în funcţie de ierarhizarea localităţilor pe ranguri, stabilită prin Legea nr. 351/2001, cu modificările şi completările ulterioare, astfel:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│ │Coeficient│
│Rangul localităţii │de │
│ │ponderare │
├───────────────────────────┼──────────┤
│0 - Bucureşti │1,00 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│I - municipii de importanţă│0,95 │
│naţională │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│II - municipii de │0,90 │
│importanţă interjudeţeană │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│III - oraşe │0,85 │
├───────────────────────────┼──────────┤
│IV - sate reşedinţă de │0,80 │
│comună │ │
├───────────────────────────┼──────────┤
│V - sate componente ale │ │
│comunelor şi sate │0,80 │
│aparţinând municipiilor şi │ │
│oraşelor │ │
└───────────────────────────┴──────────┘

    unde:
    a) rangul 0 - capitala României, municipiu de importanţă europeană;
    b) rangul I - municipii de importanţă naţională, cu influenţă potenţială la nivel european;
    c) rangul II - municipii de importanţă interjudeţeană, judeţeană sau cu rol de echilibru în reţeaua de localităţi;
    d) rangul III - oraşe;
    e) rangul IV - sate reşedinţă de comună;
    f) rangul V - sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor şi oraşelor;"

    6. La articolul 10 alineatul (2), litera d^2) se abrogă.
    7. În tot cuprinsul legii, sintagma „Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei“.


    ART. II
    Contractele de închiriere încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se supun prevederilor legale în vigoare, la data încheierii lor, până la expirarea termenului de închiriere prevăzut în contract.

    ART. III
    În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se modifică Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. IV
    Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 740 din 21 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Cseke Attila Zoltán
                    Ministrul sănătăţii,
                    Ioana Mihăilă
                    Ministrul educaţiei,
                    Sorin-Mihai Cîmpeanu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 24 iunie 2021.
    Nr. 55.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016