Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 52 din 15 aprilie 2020  pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 52 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 325 din 21 aprilie 2020
    Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi ale Decretului nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
    ţinând cont de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel naţional, evoluţie ce reclamă acţiuni concrete în sensul diminuării efectelor negative determinate de limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice,
    dat fiind faptul că instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României este de natură a genera consecinţe negative în planul absorbţiei fondurilor europene, cu risc de a genera blocarea implementării proiectelor cu finanţare din fonduri nerambursabile externe, respectiv amânarea sau replanificarea unor activităţi, aspecte ce au drept consecinţe generarea riscului de pierdere a fondurilor alocate României în perioada de programare 2014-2020,
    luând în considerare necesitatea flexibilizării termenelor procedurale pentru diminuarea riscului de reziliere a contractelor de finanţare ca urmare a accesului limitat al beneficiarilor la resursele umane necesare pregătirii documentelor aferente prefinanţărilor/cererilor de plată/cererilor de rambursare,
    ţinând cont de faptul că restricţiile privind circulaţia persoanelor ca urmare a instituirii stării de urgenţă vor reduce capacitatea resurselor umane, atât în ceea ce priveşte activitatea sistemului de management şi control al fondurilor externe nerambursabile, respectiv autorităţi de management, organisme intermediare etc., cât şi a beneficiarilor publici şi privaţi ai proiectelor,
    având în vedere necesitatea adoptării în regim de urgenţă a unor măsuri de susţinere pentru categoriile de beneficiari cele mai expuse riscului în vederea asigurării un flux suplimentar de numerar, necesar constituirii de stocuri de materii prime şi echipamente aferente angajamentelor legale în curs de implementare, cât şi a degrevării resurselor umane existente la nivelul acestora de o serie de obligaţii legale cu termen redus de exigibilitate,
    luând în considerare iminenţa unui impact negativ major al măsurilor adoptate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, constând în:
    - măsuri de carantină/izolare la domiciliu, suspendare/reducere a activităţii instituţiilor publice, fapt ce va determina inevitabil întârzieri în implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu perturbarea fluxului financiar, respectiv depunerea cererilor de rambursare/cererilor de plată de către beneficiari sau chiar suspendarea/rezilierea contractelor de finanţare;
    – măsuri de prioritizare a resurselor financiare către activităţi legate de situaţia generată de epidemia COVID-19, care pot determina blocaje în implementarea proiectelor aprobate la finanţare, inclusiv imposibilitatea asigurării fondurilor necesare asigurării cofinanţării proiectelor de la bugetul de stat;
    – măsuri de limitare sau întrerupere a activităţilor socioeconomice care vor determina imposibilitatea beneficiarilor privaţi de a asigura resursele financiare pentru susţinerea contribuţiei private la derularea proiectelor şi, pe cale de consecinţă, imposibilitatea/întârzierea depunerii de cereri de prefinanţare/plată/rambursare;
    – perturbarea activităţii operatorilor economici cu impact asupra derulării procedurilor de achiziţie, precum şi întârzieri în prestarea serviciilor, furnizarea bunurilor şi în executarea contractelor de lucrări din cauza închiderii totale sau parţiale a şantierelor, cu consecinţe asupra întârzierii plăţilor către contractori;
    – restricţiile privind circulaţia persoanelor şi a bunurilor, precum şi schimbarea priorităţilor la nivelul instituţiilor care vor determina scăderi ale cererii de servicii şi bunuri cu precădere în ceea ce priveşte activităţi care vizează inclusiv organizarea de evenimente, constând în sesiuni de formare profesională internă/externă, evenimente de comunicare şi realizarea deplasărilor interne/externe, până la imposibilitatea desfăşurării acestora,

    în considerarea faptului că aspectele anterior menţionate vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    La articolul 29^3 alineatul (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 6 octombrie 2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În aplicarea alin. (1), în cazul beneficiarilor prevăzuţi la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3) şi (4), prin excepţie de la prevederile art. 16 alin. (9), sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) se restituie din contul în care au fost încasate, conform mecanismului care se stabileşte în Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare."


    ART. II
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru proiectele finanţate din Fondul european de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă definiţi la art. 2 lit. h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru alţi beneficiari decât cei prevăzuţi la art. 6 alin. (1), (2), (2^1), (3), (4) şi (6) ai Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia beneficiarilor prevăzuţi la alin. (1), se acordă prefinanţare în tranşe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depăşirea valorii totale eligibile a contractului de finanţare, cu condiţia să existe contracte de achiziţie de produse, echipamente şi de lucrări aflate în implementare.
    (3) Beneficiarii prevăzuţi la alin. (1) şi (2) transmit cererea de acordare a tranşei de prefinanţare în valoare de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului însoţită de o notă justificativă din care să rezulte că sumele solicitate sunt aferente unor cheltuieli necesare pentru următoarele 6 luni, de la depunerea cererii de prefinanţare, conform graficului de rambursare anexat contractului de finanţare.
    (4) Pentru beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), sumele acordate ca prefinanţare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceştia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/ deciziilor/ordinelor de finanţare.

    ART. III
    Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi beneficiarul/ liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanţare conform prevederilor art. II alin. (2) au obligaţia depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranşa de prefinanţare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranşa de prefinanţare în contul beneficiarului, fără a depăşi durata contractului de finanţare.

    ART. IV
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat/partenerii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia de a achita integral contribuţia proprie aferentă cheltuielilor eligibile incluse în documentele anexate cererii de plată, cel mai târziu până la data depunerii cererii de rambursare aferente cererii de plată.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat a cererii de plată cu respectarea prevederilor alin. (2) al art. 20 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, organismul intermediar/ autoritatea de management efectuează verificarea cererii de plată. După efectuarea verificărilor, autoritatea de management virează beneficiarului/liderului de parteneriat/partenerului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct de disponibil, deschis pe numele beneficiarilor/liderilor de parteneriat/ partenerilor la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului. În ziua următoare virării, autoritatea de management transmite beneficiarilor/liderilor de parteneriat/partenerilor o notificare, întocmită distinct pentru fiecare dintre aceştia.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 20 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către autoritatea de management conform alin. (2), beneficiarii au obligaţia de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la organismul intermediar/autoritatea de management, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată. În cazul proiectelor implementate în parteneriat, liderul de parteneriat depune o cerere de rambursare centralizată la nivel de proiect în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată, atât liderului, cât şi partenerului/ partenerilor.

    ART. V
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiarii/liderii de parteneriat au obligaţia de a depune la autorităţile de management/organismele intermediare cereri de rambursare pentru cheltuielile efectuate, care nu se încadrează în prevederile art. 4 alin. (3), în termen de maximum 6 luni de la efectuarea acestora, cu excepţia cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanţare.
    (2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru ordonatorii de credite prevăzuţi la art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar/liderul de parteneriat la autoritatea de management sau la organismul intermediar, după caz, a cererii de rambursare întocmite conform contractului/deciziei/ordinului de finanţare, autoritatea de management autorizează cheltuielile eligibile cuprinse în cererea de rambursare şi efectuează plata sumelor autorizate în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care autoritatea de management dispune de resurse în conturile sale. După efectuarea plăţii, autoritatea de management notifică beneficiarilor/liderilor de parteneriat plata aferentă cheltuielilor autorizate din cererea de rambursare.

    ART. VI
    (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se autorizează autorităţile de management să emită instrucţiuni pentru beneficiari, lideri de parteneriat şi/sau parteneri.
    (2) Instrucţiunile prevăzute la alin. (1) emise de autorităţile de management au caracter obligatoriu pentru beneficiari în conformitate cu prevederile contractelor de finanţare încheiate.

    ART. VII
    (1) Autorităţile contractante pot iniţia modificarea contractelor de lucrări, prin act adiţional, cu acordul părţilor, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor şi/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplică pentru contractele deja semnate în condiţiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susţinerea a 80% din valoarea echipamentelor şi/sau materialelor care sunt plătite în avans faţă de prevederile iniţiale ale contractului nu depăşeşte limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.
    (3) Plata se va face exclusiv cu condiţia certificării livrării şi depozitării pe şantier a echipamentelor şi/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute şi în conformitate cu proiectul de execuţie aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului.
    (4) Măsurile privind depozitarea în condiţii optime şi asigurarea pazei acestora revin în sarcina antreprenorilor.
    (5) Echipamentele şi/sau, după caz, materialele achiziţionate potrivit modificărilor contractuale prevăzute la alin. (1) vor fi puse în operă în întregime prin grija antreprenorilor, în conformitate cu graficul din proiectul de execuţie aprobat, fără a depăşi durata de implementare a proiectului respectiv.
    (6) În aplicarea prevederilor alin. (2) autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului, care va fi aprobată de conducătorul autorităţii contractante şi înaintată autorităţii de management/organismului intermediar odată cu actul adiţional încheiat potrivit prevederilor alin. (1).

    ART. VIII
    (1) Autorităţile contractante pot iniţia modificarea contractelor de lucrări, prin act adiţional, cu acordul părţilor, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Această limită va fi aleasă de beneficiari în funcţie de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiţionale.
    (2) Prevederile prezentului articol se aplică în condiţiile în care costul creditului/creditelor pentru diferenţa de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări şi nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiţionale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susţinerea fluxului de numerar plătit în avans faţă de condiţiile iniţiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (2) autoritatea contractantă va întocmi o notă justificativă privind costul creditului care va fi aprobată de conducătorul autorităţii contractante şi înaintată autorităţii de management/organismului intermediar odată cu actul adiţional încheiat potrivit prevederilor alin. (1).

    ART. IX
    (1) Prevederile art. II-V se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 31 decembrie 2020.
    (2) Prevederile art. III se aplică cererilor de prefinanţare depuse începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Prevederile art. IV alin. (2) şi (3) şi ale art. V se aplică şi pentru cererile de plată şi cererile de rambursare înregistrate la autoritatea de management/organismul intermediar la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. X
    În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan

    Bucureşti, 15 aprilie 2020.
    Nr. 52.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016