Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020  pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 51 din 15 aprilie 2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020
    Având în vedere:
    - evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de ţări, precum şi situaţia epidemiologică de pe teritoriul României care indică o creştere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;
    – necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei;
    – aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, prin care s-a aprobat ca, în anul 2020, promovarea rectificării bugetare să se realizeze în primul semestru al anului;
    – necesitatea menţinerii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie şi evitarea concedierilor colective, precum şi prevenirea creşterii şomajului;
    – necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizaţiei care se acordă, potrivit Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
    – necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru şomaj şi a indemnizaţiei care se suportă, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, din bugetul asigurărilor pentru şomaj;
    – prevederile art. 94 din anexa nr. 1 la Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, potrivit cărora Guvernul României efectuează, în regim de urgenţă, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare,

    şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - neasigurarea fondurilor necesare pentru siguranţa socială şi economică a populaţiei pe perioada stării de urgenţă decretate;
    – neasigurarea sumelor pentru plata indemnizaţiei care se acordă unuia dintre părinţi pentru supravegherea copilului pe perioada închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu impact negativ asupra bunăstării persoanelor afectate de măsurile luate pentru limitarea infectării populaţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2;
    – neasigurarea sumelor pentru plata indemnizaţiei de care beneficiază angajaţii pe perioada întreruperii temporare a contractului individual de muncă, cu impact deosebit de grav asupra activităţii economice a ţării noastre;
    – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie;
    – riscul unui impact negativ asupra ocupării forţei de muncă ceea ce ar putea conduce în perioada următoare la creşterea numărului de şomeri în căutarea unui loc de muncă,

    în considerarea faptului că elementele sus-menţionate vizează interesul general public şi definesc un context excepţional care nu putea fi previzionat şi a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al prevederilor art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    Bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    Influenţele asupra veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.

    ART. 3
    (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.042.376 mii lei, subvenţia acordată de la bugetul de stat majorându-se cu aceeaşi sumă.
    (2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 13.541 mii lei, excedentul diminuându-se cu aceeaşi sumă.

    ART. 4
    Influenţele asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole şi titluri, pe credite de angajament şi credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.

    ART. 5
    (1) Bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj se majorează la venituri cu suma de 1.346.270 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 4.091.500 mii lei la credite de angajament şi credite bugetare.
    (2) Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, se diminuează la venituri cu suma de 3.323 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 1.500.000 mii lei atât la credite de angajament, cât şi la credite bugetare.
    (3) Sistemul asigurărilor pentru şomaj se stabileşte cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale cu un deficit de 256.131 mii lei.

    ART. 6
    (1) Deficitul sistemului asigurărilor pentru şomaj se acoperă din disponibilităţile înregistrate de acest sistem în anii precedenţi.
    (2) Deficitul Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale se acoperă din disponibilităţile înregistrate în anii precedenţi, conform prevederilor art. 5 alin. (6) din Legea nr. 200/2006, cu modificările ulterioare.

    ART. 7
    (1) Influenţa de 1.500.000 mii lei prevăzută la cap. 64.04 „Cheltuielile Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale“, titlul 59 „Alte cheltuieli“, este aferentă plăţii indemnizaţiei prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Pentru angajatorii care nu sunt instituţii publice, plata sumelor aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează în conturi deschise la instituţii de credit.
    (3) Se autorizează ordonatorul principal de credite al bugetului asigurărilor pentru şomaj să introducă în cursul anului 2020 la capitolul 64.04 „Cheltuielile fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale“ titlul 30 „Dobânzi“ şi să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiaşi capitol.

    ART. 8
    Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influenţele aprobate şi să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj şi în anexele la acestea pe anul 2020 şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea influenţelor aprobate.

    ART. 9
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi c), art. 24 şi art. 26 alin. (5) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:
    a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj este de 6.629 milioane lei;
    b) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru şomaj pe anul 2020 este de -2.744,4 milioane lei;
    c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 10,9 milioane lei.


    ART. 10
    Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    *) Anexele nr. 1 şi 2 sunt reproduse în facsimil.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru

    Bucureşti, 15 aprilie 2020.
    Nr. 51.
    ANEXA 1

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat
    pe anul 2020

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬──────────────┬──────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼──────────────┼──────────┤
│0001 │03 │ │ │ │ │VENITURI - │-13.541 │
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│0002 │03 │ │ │ │ │I. VENITURI │-6.055.917│
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│2000 │03 │ │ │ │ │B. CONTRIBUŢII│-6.050.341│
│ │ │ │ │ │ │DE ASIGURĂRI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│2003 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │12.574 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de │26.097 │
│ │ │ │ │ │ │stat datorate │ │
│ │ │ │ │ │ │de angajatori │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │
│ │09 │ │ │ │ │pentru muncă │-13.523 │
│ │ │ │ │ │ │pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│2103 │ │ │ │ │ │CONTRIBUTIILE │-6.062.915│
│ │ │ │ │ │ │ASIGURAŢILOR │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │01 │ │ │ │ │sociale de │-6.241.051│
│ │ │ │ │ │ │stat datorate │ │
│ │ │ │ │ │ │de asiguraţi │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorate de │ │
│ │04 │ │ │ │ │persoane │-66.841 │
│ │ │ │ │ │ │asigurate pe │ │
│ │ │ │ │ │ │bază de │ │
│ │ │ │ │ │ │contract de │ │
│ │ │ │ │ │ │asigurare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia la│ │
│ │ │ │ │ │ │fondul de │ │
│ │07 │ │ │ │ │pensii, │611.567 │
│ │ │ │ │ │ │administrat │ │
│ │ │ │ │ │ │privat (se │ │
│ │ │ │ │ │ │scade) │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │individuală de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorată de │ │
│ │13 │ │ │ │ │persoanele │-4.333 │
│ │ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturi de │ │
│ │ │ │ │ │ │proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │intelectuală │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │individuală de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorată de │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │
│ │ │ │ │ │ │care │ │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │
│ │14 │ │ │ │ │desfăşurate în│144 │
│ │ │ │ │ │ │baza │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor/ │ │
│ │ │ │ │ │ │convenţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │civile │ │
│ │ │ │ │ │ │încheiate │ │
│ │ │ │ │ │ │potrivit │ │
│ │ │ │ │ │ │Codului civil,│ │
│ │ │ │ │ │ │precum şi a │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor │ │
│ │ │ │ │ │ │de agent │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorată de │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │
│ │28 │ │ │ │ │fizice care │-2.386 │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri în │ │
│ │ │ │ │ │ │baza │ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor │ │
│ │ │ │ │ │ │de activitate │ │
│ │ │ │ │ │ │sportivă │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţia de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale │ │
│ │ │ │ │ │ │datorată de │ │
│ │ │ │ │ │ │persoanele │ │
│ │47 │ │ │ │ │care │-356.377 │
│ │ │ │ │ │ │realizează │ │
│ │ │ │ │ │ │venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │salarii din │ │
│ │ │ │ │ │ │domeniul │ │
│ │ │ │ │ │ │construcţiilor│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Contribuţii de│ │
│ │ │ │ │ │ │asigurări │ │
│ │48 │ │ │ │ │aferente │-3.638 │
│ │ │ │ │ │ │declaraţiei │ │
│ │ │ │ │ │ │unice │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│2900 │03 │ │ │ │ │C.VENITURI │-5.576 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cl.VENITURI │ │
│3000 │03 │ │ │ │ │DIN │-57 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│3103 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │-57 │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │
│ │05 │ │ │ │ │bugetului │-39 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi ale │ │
│ │ │ │ │ │ │sistemului de │ │
│ │06 │ │ │ │ │asigurări de │-18 │
│ │ │ │ │ │ │accidente de │ │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │C2.VANZĂRI DE │ │
│3300 │03 │ │ │ │ │BUNURI ŞI │-5.519 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │PRESTĂRI DE │ │
│3303 │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI │-14 │
│ │ │ │ │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │08 │ │ │ │ │prestări de │-14 │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│3603 │ │ │ │ │ │DIVERSE │-5.505 │
│ │ │ │ │ │ │VENITURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │01 │ │ │ │ │aplicarea │-461 │
│ │ │ │ │ │ │prescripţiei │ │
│ │ │ │ │ │ │extinctive │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume din │ │
│ │ │ │ │ │ │recuperarea │ │
│ │03 │ │ │ │ │debitelor │-2.060 │
│ │ │ │ │ │ │provenite din │ │
│ │ │ │ │ │ │drepturile │ │
│ │ │ │ │ │ │necuvenite │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │-2.984 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│4100 │03 │ │ │ │ │IV. SUBVENŢII │6.042.376 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE │ │
│ │ │ │ │ │ │LA ALTE NIVELE│ │
│4200 │03 │ │ │ │ │ALE │6.042.376 │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE │ │
│4203 │ │ │ │ │ │LA BUGETUL DE │6.042.376 │
│ │ │ │ │ │ │STAT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Subvenţii │ │
│ │ │ │ │ │ │primite de │ │
│ │24 │ │ │ │ │bugetul │6.042.376 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │sociale de │ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri │ │
│ │ │ │ │ │ │sistem │ │
│4903 │02 │ │ │ │ │accidente de │-13.541 │
│ │ │ │ │ │ │muncă şi boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│9903 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/ │-13.541 │
│ │ │ │ │ │ │DEFICIT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/ │ │
│ │ │ │ │ │ │Deficit sistem│ │
│9903 │11 │ │ │ │ │accidente de │-13.541 │
│ │ │ │ │ │ │muncă si boli │ │
│ │ │ │ │ │ │profesionale │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    ANEXA 2

    MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
    Influenţe asupra veniturilor şi cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj
    pe anul 2020

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬───────┬─────┬───────┬───────┬────────────────┬──────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Pararaf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influente │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴───────┼────────────────┼──────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬───────┬─────┬───────┬───────┼────────────────┼──────────┤
│0001 │04 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL│1.342.947 │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│0002 │04 │ │ │ │ │I. VENITURI │-118.264 │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│2000 │04 │ │ │ │ │B.CONTRIBUŢII DE│-116.013 │
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│2004 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │-116.013 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │
│ │10 │ │ │ │ │asiguratorie │-114.941 │
│ │ │ │ │ │ │pentru muncă │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuţia │ │
│ │ │ │ │ │ │asiguratorie │ │
│ │11 │ │ │ │ │pentru muncă │-1.072 │
│ │ │ │ │ │ │pentru fondul de│ │
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plată creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│2900 │04 │ │ │ │ │C.VENITURI │-2.251 │
│ │ │ │ │ │ │NEFISCALE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│3000 │04 │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN│-2.251 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETĂŢI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│3104 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │-2.251 │
│ │ │ │ │ │ │DOBÂNZI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi la │ │
│ │04 │ │ │ │ │fondul de │-2.251 │
│ │ │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│4100 │04 │ │ │ │ │IV.SUBVENŢII │9.211 │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │ │
│4200 │04 │ │ │ │ │ALTE NIVELE ALE │9.211 │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│4204 │ │ │ │ │ │SUBVENŢII DE LA │9.211 │
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL DE STAT │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Subvenţii │ │
│ │ │ │ │ │ │primite de │ │
│ │25 │ │ │ │ │bugetul │9.211 │
│ │ │ │ │ │ │asigurărilor │ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│4604 │ │ │ │ │ │ALTE SUME │1.452.000 │
│ │ │ │ │ │ │PRIMITE DE LA UE│ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte sume │ │
│ │ │ │ │ │ │primite din │ │
│ │ │ │ │ │ │fonduri de la │ │
│ │ │ │ │ │ │Uniunea │ │
│ │04 │ │ │ │ │Europeană pentru│1.452.000 │
│ │ │ │ │ │ │programele │ │
│ │ │ │ │ │ │operaţionale │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţate din │ │
│ │ │ │ │ │ │cadrul financiar│ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri sistem │ │
│4904 │01 │ │ │ │ │asigurări pentru│1.346.270 │
│ │ │ │ │ │ │şomaj │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri fond │ │
│4904 │02 │ │ │ │ │garantare pentru│-3.323 │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │BUGETUL │ │
│5004 │ │ │ │ │ │ASIGURĂRILOR │ │
│ │ │ │ │ │ │PENTRU SOMAJ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Il.Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Partea a III-a │ │
│6400 │04 │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIAL-CULTURALE│ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.591.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.592.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELILE │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDULUI DE │ │
│6404 │ │ │ │ │ │GARANTARE PENTRU│ │
│ │ │ │ │ │ │PLATA CREANŢELOR│ │
│ │ │ │ │ │ │SALARIALE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│6504 │ │ │ │ │ │INVĂŢĂMÂNT │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-8.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │
│6804 │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.099.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.099.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli │ │
│8904 │01 │ │ │ │ │sistem asigurări│ │
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │4.091.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │4.091.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cheltuieli fond │ │
│8904 │02 │ │ │ │ │garantare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │plata creanţelor│ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.500.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│9904 │ │ │ │ │ │EXCEDENT/DEFICIT│-4.248.553│
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│9904 │10 │ │ │ │ │sistem asigurări│-2.745.230│
│ │ │ │ │ │ │pentru şomaj │ │
├───────┼──────────┼───────┼─────┼───────┼───────┼────────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │Excedent/Deficit│ │
│ │ │ │ │ │ │fond garantare │ │
│9904 │11 │ │ │ │ │pentru plata │-1.503.323│
│ │ │ │ │ │ │creanţelor │ │
│ │ │ │ │ │ │salariale │ │
└───────┴──────────┴───────┴─────┴───────┴───────┴────────────────┴──────────┘


    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016