Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020  cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 322 din 17 aprilie 2020
    Având în vedere:
    - Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul României, potrivit căruia Preşedintele României a prelungit cu 30 de zile starea de urgenţă şi prin care se menţin măsurile dispuse prin actele emise pentru punerea în executare a Decretului nr. 195/2020;
    – Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, potrivit căruia Guvernul României efectuează, în regim de urgenţă, rectificarea bugetară, în vederea asigurării resurselor financiare necesare;
    – prevederile art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, potrivit cărora prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) şi (2) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 6 alin. (2) din Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020 se pot promova rectificări bugetare în primul semestru al anului;
    – necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populaţiei;
    – analiza evoluţiei indicatorilor macroeconomici pentru anul 2020, comunicaţi de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, în contextul pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;
    – menţinerea locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie şi evitarea concedierilor colective, precum şi prevenirea creşterii şomajului;
    – asigurarea veniturilor angajaţilor pe perioada întreruperii temporare a activităţii angajatorului;
    – alocarea de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor în scopul susţinerii activităţii curente, dar şi a proiectelor de investiţii pe perioada pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;
    – asigurarea fondurilor necesare desfăşurării activităţii unităţilor administrativ-teritoriale;
    – acordarea de sprijin sub forma garanţiilor de stat pentru asigurarea lichidităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2 astfel încât să se protejeze afacerile şi sistemul economic, să se încurajeze solidaritatea mediului de afaceri, loialitatea contractuală şi disponibilitatea de adaptare a raporturilor de afaceri la provocările ridicate de această criză sanitară fără precedent în istoria modernă;
    – prevederile Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,

    şi ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - riscul imposibilităţii desfăşurării corespunzătoare a activităţii ordonatorilor principali de credite, care nu îşi vor putea îndeplini rolul, atribuţiile şi responsabilităţile stabilite prin actele normative de organizare şi funcţionare;
    – riscul pierderii locurilor de muncă pentru salariaţii din domeniile de activitate afectate de epidemie;
    – riscul diminuării capacităţii de finanţare a cheltuielilor de către unităţile administrativ-teritoriale;
    – riscul întreruperii acordării beneficiilor de asistenţă socială destinate copiilor şi tinerilor, care au drept condiţie frecventarea cursurilor şcolare, pe perioada instituirii măsurilor de urgenţă;
    – riscul neasigurării de sume suplimentare pentru facilitarea accesului la finanţare al IMM-urilor în scopul susţinerii activităţii curente, dar şi a proiectelor de investiţii pe perioada pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2;
    – riscul blocării activităţii IMM-urilor pe perioada în care se manifestă efectele pandemiei de coronavirus SARS-CoV-2,

    în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, şi al art. IX alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    Bugetul de stat pe anul 2020, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 2020, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 2
    (1) Influenţele asupra veniturilor bugetului de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole şi subcapitole, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    (2) Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare pe anul 2020 pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite, este prevăzută în anexa nr. 2.
    (3) Bugetul de stat pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 9.844,8 milioane lei, la cheltuieli se majorează cu suma de 17.396,8 milioane lei creditele de angajament şi cu suma de 16.933,9 milioane lei creditele bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 26.778,7 milioane lei.

    ART. 3
    Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, în anexa nr. 3/15/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020 - 2023 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, să majoreze veniturile proprii cu suma de 24.742 mii lei la capitolul 36.10 „Diverse venituri“, subcapitolul 36.10.50 „Alte venituri“.

    ART. 4
    Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să efectueze în anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020 - 2023 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ la partea de venituri următoarele modificări:
    a) capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“, subcapitolul 30.10.05 „Venituri din concesiuni şi închirieri“ se majorează cu suma de 42 mii lei;
    b) la capitolul 33.10 „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“, subcapitolul 33.10.08 „Venituri din prestări de servicii“ se diminuează cu suma de 8 mii lei, subcapitolul 33.10.20 „Venituri din cercetare“ se diminuează cu suma de 220 mii lei, subcapitolul 33.10.21 „Venituri din contractele încheiate cu casele de asigurări sociale de sănătate“ se majorează cu suma de 3.801 mii lei, subcapitolul 33.10.31 „Venituri din contractele încheiate cu direcţiile de sănătate publică din sume alocate din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii“ se majorează cu suma de 1.400 mii lei şi subcapitolul 33.10.50 „Alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi“ se majorează cu suma de 41 mii lei;
    c) capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.01 „Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice“ se majorează cu suma de 6.000 mii lei;
    d) la capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat“, subcapitolul 42.10.11 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale“ se majorează cu suma de 80.095 mii lei, subcapitolul 42.10.38 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii“ se majorează cu suma de 14.812 mii lei, subcapitolul 42.10.68 „Subvenţii de la bugetul de stat pentru instituţii şi servicii publice sau activităţi finanţate integral din venituri proprii pentru finanţarea investiţiilor“ se diminuează cu suma de 679 mii lei şi subcapitolul 42.10.70 „Subvenţii de la bugetul de stat către instituţii publice finanţate parţial sau integral din venituri proprii necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020“ se majorează cu suma de 20 mii lei;
    e) capitolul 43.10 „Subvenţii de la alte administraţii“, subcapitolul 43.10.33 „Subvenţii din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea creşterilor salariale“ se majorează cu suma de 4.435 mii lei;
    f) la capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“, subcapitolul 48.10.02 „Fondul Social European (FSE)“ se majorează cu suma de 560 mii lei.


    ART. 5
    Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, până la sfârşitul exerciţiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2020 - 2023“, în structura veniturilor proprii obţinute de instituţiile finanţate parţial din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“ şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.48 „Transferuri de la bugetul de stat pentru realizarea unor investiţii, dotări cu aparatură, echipamente, instalaţii şi alte asemenea pentru activităţi de cercetare în domeniul sănătăţii“.

    ART. 6
    (1) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“ - „Pavilion de medicină operaţională - politraumă în cazarma 1053 Craiova“, cod obiectiv 1227, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrare în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
    (2) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ - „Extinderea pavilionului B1 şi realizarea reţelelor de utilităţi aferente în cazarma 383 Galaţi“, cod obiectiv 1197, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.
    (3) Se autorizează Ministerul Apărării Naţionale să modifice în anexa nr. 3/18/29 „Fişa obiectivului/proiectului/categoriei de investiţii“ - „Pavilion multifuncţional în cazarma 380 Sibiu“, cod obiectiv 1207, creditele de angajament aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii şi în nivelul total al fondurilor aprobate pentru anul 2020.

    ART. 7
    Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, în anexa nr. 3/19/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“, la partea de venituri, să suplimenteze capitolul 39.10 „Venituri din valorificarea unor bunuri“, subcapitolul 39.10.02 „Venituri din valorificarea stocurilor de rezerve de stat şi de mobilizare“, cu suma de 40.000 mii lei.

    ART. 8
    În bugetul Ministerului Afacerilor Interne este cuprinsă şi suma de 340.000 mii lei, la capitolul 61.01 „Ordine publică şi siguranţă naţională“, titlul 71 „Active nefinanciare“, care va fi utilizată de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru achiziţionarea, în condiţiile legii, a cantităţilor de produse stocuri de urgenţă medicală, de strictă necesitate, prevăzute în anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările ulterioare, majorate potrivit propunerii „Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor contagioase pe teritoriul României“ şi aprobată prin Hotărârea nr. 12 din data de 18.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă.

    ART. 9
    În bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, din influenţa prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în sumă de 6.051.587 mii lei, reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 6.042.376 mii lei este aferentă alineatului 51.01.07 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat“ şi suma de 9.211 mii lei este aferentă alineatului 51.01.08 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor pentru şomaj“.

    ART. 10
    Se autorizează Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în anexa nr. 3/23/02 la capitolul 74.01 „Protecţia mediului“ titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ să diminueze cu suma de 603 mii lei creditele bugetare şi de angajament la alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“ şi să majoreze corespunzător creditele bugetare şi de angajament la alineatul 51.02.14 „Programe multianuale de mediu şi gospodărire a apelor“ pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor“. Corespunzător se modifică şi celelalte anexe la bugetul acestuia şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 11
    (1) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să efectueze în anexa nr. 3/25/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole şi alineate pe anii 2020-2023 - sume alocate pentru activităţi finanţate integral din venituri proprii“ următoarele modificări la partea de venituri:
    a) să suplimenteze capitolul 30.10 „Venituri din proprietate“ cu suma de 8.000 mii lei;
    b) să suplimenteze capitolul 31.10 „Venituri din dobânzi“ cu suma de 5.000 mii lei;
    c) să suplimenteze capitolul 33.10 „Venituri din prestări servicii şi alte activităţi“ cu suma de 117.000 mii lei;
    d) să suplimenteze capitolul 36.10 „Diverse venituri“ cu suma de 15.000 mii lei;
    e) să suplimenteze capitolul 37.10 „Transferuri voluntare altele decât subvenţiile“ cu suma de 15.000 mii lei;
    f) să suplimenteze capitolul 42.10 „Subvenţii de la bugetul de stat“ cu suma de 40.000 mii lei;
    g) să suplimenteze capitolul 45.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate si prefinanţări“ cu suma de 10.000 mii lei;
    h) să suplimenteze capitolul 48.10 „Sume primite de la UE/alţi donatori în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări aferente cadrului financiar 2014-2020“ cu suma de 190.000 mii lei.

    (2) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să detalieze pe subcapitole de venituri sumele prevăzute la alin. (1) inclusiv prin introducerea de subcapitole noi şi redistribuiri între subcapitole.
    (3) Se autorizează Ministerul Educaţiei şi Cercetării să introducă în anexa nr. 3/25/29 „Fişa obiectivului/proiectului/ categoriei de investiţii“, la capitolul 65.10 „Învăţământ“, titlul 71 „Active nefinanciare“, articolul 71.01 „Active fixe“, alineatul 71.01.01 „Construcţii“ obiectivul de investiţii nou „Centru Spiritual - Noul Local, Splaiul Independenţei nr. 313, Universitatea Politehnică din Bucureşti“, cu credite de angajament, respectiv credite bugetare pe anul 2020 în sumă de 120 mii lei, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.

    ART. 12
    În bugetul Ministerului Sănătăţii, din influenţa prevăzută la capitolul 56.01 „Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administraţiei“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, în sumă de 2.791.383 mii lei reprezentând atât credite bugetare, cât şi credite de angajament, suma de 1.714.979 mii lei este aferentă alineatului 51.01.11 „Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate“ şi suma de 1.076.404 mii lei este aferentă alineatului 51.01.69 „Transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru acoperirea deficitului rezultat din aplicarea prevederilor legale referitoare la concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate“.

    ART. 13
    Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni Generale, în anexa nr. 3/65/27 „Fişa programului“, să modifice descrierea programului cod 721 „Ajutoare de stat pentru finanţarea proiectelor pentru investiţii“, astfel: „Prezentul program cumulează cele 9 scheme de ajutor de stat instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 1.164/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.165/2007, Hotărârea Guvernului nr. 1.680/2008, Hotărârea Guvernului nr. 753/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2008, Hotărârea Guvernului nr. 797/2012, Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, Hotărârea Guvernului nr. 807/2014 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020“, precum şi să majoreze, în anul 2020, creditele de angajament cu suma de 700.000 mii lei şi creditele bugetare cu suma de 200.000 mii lei aferente acestui program.

    ART. 14
    Se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor cu suma de 228.184 mii lei, potrivit anexei nr. 3.

    ART. 15
    Influenţe asupra bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4.

    CAP. II
    Dispoziţii finale
    ART. 16
    (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze influenţele aprobate prin prezenta ordonanţă de urgenţă în bugetele lor şi în anexele la acestea pe anul 2020, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, să introducă proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile noi şi să comunice Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, detalierea modificărilor aprobate conform acesteia.
    (2) În cazul în care influenţele negative prevăzute în anexa nr. 2 la prezenta ordonanţă de urgenţă sunt mai mari decât prevederile bugetare exclusiv sumele reţinute în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite să reducă sumele reţinute, până la concurenţa influenţelor negative.
    (3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificări în volumul şi structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale instituţiilor publice subordonate finanţate parţial din venituri proprii, inclusiv prin introducerea de titluri noi, să efectueze virări de credite de angajament şi credite bugetare, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, şi între bugetele acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ şi să le comunice Ministerului Finanţelor Publice în termenul prevăzut la alin. (1).
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la alte naturi de cheltuieli.
    (5) Se autorizează ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să majoreze veniturile şi cheltuielile prevăzute în anexa nr. 3/XX/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituţiilor publice finanţate parţial din venituri proprii pe anii 2020-2023“ cu sumele încasate de structurile sportive potrivit prevederilor art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi să introducă, la partea de venituri, subcapitolul „Sume alocate pentru indemnizaţii aferente suspendării temporare a contractului de activitate sportivă“, cod 42.10.81.
    (6) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze şi să aprobe virări de credite bugetare şi/sau de credite de angajament neutilizate de la „Obiective/proiecte de investiţii în continuare“ şi „Obiective/proiecte de investiţii noi“ la poziţia „Alte cheltuieli de investiţii“, cuprinse în programul de investiţii publice, anexă la bugetul acestora, în limita prevederilor bugetare aprobate.

    ART. 17
    (1) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale instituţiilor de învăţământ superior militar subordonate, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională“ şi în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituţii de învăţământ superior militar, ordine publică şi securitate naţională pentru finanţarea investiţiilor“.
    (2) Se autorizează instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională să introducă modificări în volumul şi în structura bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 ale unităţilor din reţeaua sanitară proprie, finanţate integral din venituri proprii, inclusiv la şi de la cheltuieli de personal, proiecte cu finanţare externă nerambursabilă şi cheltuieli de capital, cu încadrarea în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acţiuni de sănătate“ şi prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanţarea investiţiilor la spitale“.
    (3) În aplicarea prevederilor alin. (1) şi (2) nu se pot efectua virări de credite de angajament şi credite bugetare de la alineatul „Finanţare externă nerambursabilă“.

    ART. 18
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 24 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, către bugetul asigurărilor pentru şomaj aferent sistemului asigurărilor pentru şomaj.
    (2) Pentru aplicarea prevederilor art. 3 alin. (2) din Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 5 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru transferuri din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, către Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale.
    (3) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru şomaj, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1) şi (2).

    ART. 19
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 265 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se pot aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru suplimentarea transferurilor din bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat, în volumul şi structura bugetului Ministerului Sănătăţii şi în volumul şi structura veniturilor şi cheltuielilor bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, în vederea majorării cu sumele alocate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, potrivit alin. (1).

    ART. 20
    Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 şi 2 bis din 6 ianuarie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 6 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) 15% la bugetul local al judeţului;
b) 65% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe al căror teritoriu îşi desfăşoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;"

    2. La articolul 6 alineatul (1), litera e) se abrogă.
    3. La articolul 6, alineatul (9) se abrogă.
    4. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 25
    În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operaţiunile de administrare a pasivelor şi a operaţiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanţelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanţă juridică privind elaborarea, negocierea şi încheierea documentaţiei-cadru şi a documentaţiei aferente acestor tipuri de operaţiuni în limita sumei de 1.000 mii lei, cu respectarea legislaţiei privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanţelor Publice, la capitolul 54.01 «Alte servicii publice generale», titlul 20 «Bunuri şi servicii» pentru anul 2020, sunt prevăzute credite de angajament în sumă de 1.000 mii lei şi credite bugetare în sumă de 1.000 mii lei."    ART. 21
    (1) Directorii direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice/Şefii administraţiilor judeţene ale finanţelor publice, prin decizie, procedează la o nouă repartizare a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condiţiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3.
    (2) Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se alocă judeţelor, comunelor, oraşelor şi municipiilor proporţional cu planul stabilit potrivit prevederilor alin. (1).
    (3) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanţelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 5/2020.

    ART. 22
    Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările şi completările ulterioare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot utiliza până la 5% din excedentul bugetului local şi pentru asigurarea fondurilor necesare pentru aplicarea măsurilor de combatere şi prevenire a răspândirii infectării cu coronavirusul COVID-19, aflate în sarcina lor, precum şi în sarcina instituţiilor publice subordonate.

    ART. 23
    Prin derogarea de la prevederile art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul poate aproba, prin memorandum, în situaţii temeinic justificate, utilizarea totală sau parţială a creditelor de angajament şi creditelor bugetare reţinute în proporţie de 10% pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat şi pentru Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    ART. 24
    Prin derogare de la prevederile art. 18 alin. (3) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să aprobe modificarea prevederilor trimestriale ale ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, la titlul „Cheltuieli de personal“ fără îndeplinirea condiţionalităţii prevăzute la alin. (4) şi (5) ale aceluiaşi articol.

    ART. 25
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) şi ale art. 26 alin. (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 alin. (7) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020, plafonul soldului primar al bugetului general consolidat este de –58.501,9 milioane lei.

    ART. 26
    Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. a)-d),art. 17 alin. (2),art. 24 şi art. 26 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 2,art. 3 alin. (1),(2), (4),(5) şi (6) din Legea nr. 238/2019:
    a) plafonul soldului bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este în anul 2020 de –6,7%;
    b) plafonul cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat, exprimat ca procent în produsul intern brut, este de 10,1% în anul 2020;
    c) plafonul nominal al cheltuielilor totale, exclusiv asistenţa financiară din partea Uniunii Europene şi a altor donatori, pentru bugetul general consolidat este de 380.395,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 208.487,3 milioane lei, pentru bugetul fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este de 42.181,9 milioane lei, pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 33.514,2 milioane lei;
    d) plafonul nominal al cheltuielilor de personal din bugetul general consolidat este de 109.736,9 milioane lei, pentru bugetul de stat este de 56.409,6 milioane lei, pentru bugetul general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale este de 33.194,4 milioane lei şi pentru bugetul instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 18.487,0 milioane lei;
    e) plafonul nominal al soldului bugetului general consolidat este de –72.500,7 milioane lei, al soldului bugetului de stat este de –74.300,5 milioane lei, al soldului bugetului fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate este zero şi al soldului bugetului instituţiilor/activităţilor finanţate integral şi/sau parţial din venituri proprii este de 1.761,8 milioane lei;
    f) plafonul privind datoria publică, conform metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2020, este de 41% din produsul intern brut;
    g) plafonul privind finanţările rambursabile care pot fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale este în sumă de 1.500 milioane lei, iar plafonul privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este în sumă de 1.800 milioane lei. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile care poate fi autorizată pentru o unitate/subdiviziune administrativ-teritorială este de maximum 100 milioane lei anual;
    h) plafonul privind emiterea de garanţii de către Guvern, prin Ministerul Finanţelor Publice, şi de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, este de 18.000 milioane lei.


    ART. 27
    Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    *) Anexele nr. 1-4 sunt reproduse în facsimil.
                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase

    Bucureşti, 15 aprilie 2020.
    Nr. 50.
    ANEXA 1

    TOTAL
    Influenţe asupra veniturilor bugetului de stat
    pe anul 2020
    detaliate pe capitole şi subcapitole

┌───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬─────────────────────────┬───────────┐
│ │ │ │Grupa│ │ │ │Influenţe │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│Denumire indicator │-mii lei- │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0001 │01 │ │ │ │ │VENITURI - TOTAL │-9.844.765 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0002 │01 │ │ │ │ │I. VENITURI CURENTE │-12.221.817│
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0003 │01 │ │ │ │ │A. VENITURI FISCALE │-11.146.643│
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │A1. IMPOZIT PE VENIT, │ │
│0004 │01 │ │ │ │ │PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │-2.549.111 │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │A11. IMPOZIT PE VENIT, │ │
│0005 │01 │ │ │ │ │PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │-2.454.778 │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL DE LA PERSOANE │ │
│ │ │ │ │ │ │JURIDICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0101 │ │ │ │ │ │IMPOZIT PE PROFIT │-2.279.574 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │01 │ │ │ │ │Impozit pe profit de la │-1.806.556 │
│ │ │ │ │ │ │agenţii economici │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Impozit pe profit de la │-473.018 │
│ │ │ │ │ │ │băncile comerciale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ALTE IMPOZITE PE VENIT, │ │
│0201 │ │ │ │ │ │PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │-175.204 │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL DE LA PERSOANE │ │
│ │ │ │ │ │ │JURIDICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozitul pe profit │ │
│ │ │ │ │ │ │obţinut din activităţi │ │
│ │02 │ │ │ │ │comerciale ilicite sau │-83 │
│ │ │ │ │ │ │din nerespectarea Legii │ │
│ │ │ │ │ │ │privind protecţia │ │
│ │ │ │ │ │ │consumatorului │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe dividende │ │
│ │03 │ │ │ │ │datorat de persoane │-15.272 │
│ │ │ │ │ │ │juridice │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │04 │ │ │ │ │Impozitul pe │-599 │
│ │ │ │ │ │ │reprezentanţe │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │06 │ │ │ │ │Impozit pe venitul │-159.250 │
│ │ │ │ │ │ │microîntreprinderilor │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0301 │ │ │ │ │ │IMPOZIT PE VENIT │-1.543.721 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │-1.395.489 │
│ │ │ │ │ │ │salarii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │04 │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │-176.074 │
│ │ │ │ │ │ │dividende │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │05 │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │-8.385 │
│ │ │ │ │ │ │dobânzi │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │06 │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │1.285 │
│ │ │ │ │ │ │pensii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │07 │ │ │ │ │Impozit pe veniturile din│-652 │
│ │ │ │ │ │ │premii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │operaţiuni de │ │
│ │ │ │ │ │ │vânzare-cumpărare de │ │
│ │10 │ │ │ │ │valută la termen, pe bază│8 │
│ │ │ │ │ │ │de contract, precum şi │ │
│ │ │ │ │ │ │orice alte operaţiuni │ │
│ │ │ │ │ │ │similare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │ │
│ │11 │ │ │ │ │valorificarea drepturilor│-10.303 │
│ │ │ │ │ │ │de proprietate │ │
│ │ │ │ │ │ │intelectuală │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi desfăşurate în│ │
│ │ │ │ │ │ │baza contractelor/ │ │
│ │16 │ │ │ │ │convenţiilor civile │-1.391 │
│ │ │ │ │ │ │încheiate portivit │ │
│ │ │ │ │ │ │Codului civil precum şi a│ │
│ │ │ │ │ │ │contractelor de agent │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozitul pe veniturile │ │
│ │18 │ │ │ │ │din transferul │-4.210 │
│ │ │ │ │ │ │proprietăţilor imobiliare│ │
│ │ │ │ │ │ │din patrimoniul personal │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume virate pentru │ │
│ │19 │ │ │ │ │sponsorizarea entităţilor│-26.048 │
│ │ │ │ │ │ │non-profit │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │21 │ │ │ │ │Impozit pe veniturile din│-3.312 │
│ │ │ │ │ │ │arenda bunurilor agricole│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │22 │ │ │ │ │Impozit pe veniturile din│-8.966 │
│ │ │ │ │ │ │jocuri de noroc │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe venitul │ │
│ │ │ │ │ │ │realizat de persoana │ │
│ │ │ │ │ │ │fizică dintr-o asociere │ │
│ │23 │ │ │ │ │cu o persoană juridică, │-54 │
│ │ │ │ │ │ │contribuabil potrivit │ │
│ │ │ │ │ │ │titlului II-impozit pe │ │
│ │ │ │ │ │ │profit, care nu generează│ │
│ │ │ │ │ │ │o persoană juridică │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe veniturile │ │
│ │ │ │ │ │ │realizate de persoana │ │
│ │ │ │ │ │ │fizică dintr-o asociere │ │
│ │ │ │ │ │ │cu o persoană juridică, │ │
│ │24 │ │ │ │ │contribuabil potrivit │-163 │
│ │ │ │ │ │ │titlului III – impozitul │ │
│ │ │ │ │ │ │pe veniturile │ │
│ │ │ │ │ │ │microîntreprinderilor, │ │
│ │ │ │ │ │ │care nu generează o │ │
│ │ │ │ │ │ │persoană juridică │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozitul pe veniturile │ │
│ │ │ │ │ │ │obţinute de persoanele │ │
│ │25 │ │ │ │ │fizice dintr-o asociere │-8 │
│ │ │ │ │ │ │cu o persoană juridică │ │
│ │ │ │ │ │ │contribuabil potrivit │ │
│ │ │ │ │ │ │Legii nr. 170/2016 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozitul pe veniturile │ │
│ │ │ │ │ │ │din activităţi │ │
│ │26 │ │ │ │ │independente realizate în│-2.092 │
│ │ │ │ │ │ │baza contractelor de │ │
│ │ │ │ │ │ │activitate sportivă │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Impozit pe venituri din │43.115 │
│ │ │ │ │ │ │alte surse │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │51 │ │ │ │ │Impozit pe venit aferent │-5.613 │
│ │ │ │ │ │ │declaraţiei unice │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │60 │ │ │ │ │Regularizări │54.631 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │COTE ŞI SUME DEFALCATE │ │
│0401 │ │ │ │ │ │DIN IMPOZITUL PE VENIT │1.543.721 │
│ │ │ │ │ │ │(SE SCAD) │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Cote defalcate din │ │
│ │01 │ │ │ │ │impozitul pe venit (se │1.543.721 │
│ │ │ │ │ │ │scad) │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │A13. ALTE IMPOZITE PE │ │
│0500 │01 │ │ │ │ │VENIT, PROFIT ŞI │-94.333 │
│ │ │ │ │ │ │CÂŞTIGURI DIN CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ALTE IMPOZITE PE VENIT, │ │
│0501 │ │ │ │ │ │PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN │-94.333 │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Impozit pe veniturile │ │
│ │01 │ │ │ │ │realizate de persoanele │-95.094 │
│ │ │ │ │ │ │nerezidente │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte impozite pe venit, │ │
│ │50 │ │ │ │ │profit şi câştiguri din │761 │
│ │ │ │ │ │ │capital │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0700 │01 │ │ │ │ │A3. IMPOZITE ŞI taxe PE │-46.838 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│0701 │ │ │ │ │ │IMPOZITE ŞI taxe PE │-46.838 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │04 │ │ │ │ │Impozit pe construcţii │1.115 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │05 │ │ │ │ │Taxa pe active │-47.953 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1000 │01 │ │ │ │ │A4. IMPOZITE ŞI taxe PE │-8.415.434 │
│ │ │ │ │ │ │BUNURI ŞI SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1001 │ │ │ │ │ │TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ│-5.598.055 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1101 │ │ │ │ │ │SUME DEFALCATE DIN TVA │-228.184 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume defalcate din taxa │ │
│ │ │ │ │ │ │pe valoarea adăugată │ │
│ │06 │ │ │ │ │pentru echilibrarea │-228.184 │
│ │ │ │ │ │ │bugetelor locale (se │ │
│ │ │ │ │ │ │scad) │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │ALTE IMPOZITE ŞI taxe │ │
│1201 │ │ │ │ │ │GENERALE PE BUNURI ŞI │-188.509 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe de autorizare pentru│ │
│ │ │ │ │ │ │comercializarea │ │
│ │05 │ │ │ │ │alcoolului, băuturilor │5 │
│ │ │ │ │ │ │alcoolice, produselor din│ │
│ │ │ │ │ │ │tutun şi a cafelei │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxa pe venituri │ │
│ │ │ │ │ │ │suplimentare obţinute ca │ │
│ │11 │ │ │ │ │urmare a dereglementării │-170.073 │
│ │ │ │ │ │ │preţurilor din sectorul │ │
│ │ │ │ │ │ │gazelor naturale. │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxa specială pentru │ │
│ │12 │ │ │ │ │exploatarea resurselor │-5.157 │
│ │ │ │ │ │ │naturale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxa pe monopolul din │ │
│ │13 │ │ │ │ │sectorul energiei │-13.284 │
│ │ │ │ │ │ │electrice şi a gazului │ │
│ │ │ │ │ │ │metan │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1401 │ │ │ │ │ │ACCIZE │-2.688.908 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │TAXE PE UTILIZAREA │ │
│ │ │ │ │ │ │BUNURILOR, AUTORIZAREA │ │
│1601 │ │ │ │ │ │UTILIZĂRII BUNURILOR SAU │288.222 │
│ │ │ │ │ │ │PE DESFĂŞURAREA DE │ │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │01 │ │ │ │ │Taxe pentru jocurile de │-390.023 │
│ │ │ │ │ │ │noroc │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe şi tarife pentru │ │
│ │03 │ │ │ │ │eliberarea de licenţe şi │701.779 │
│ │ │ │ │ │ │autorizaţii de │ │
│ │ │ │ │ │ │funcţionare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe pe activitatea de │ │
│ │04 │ │ │ │ │prospecţiune, explorare │-21.684 │
│ │ │ │ │ │ │şi exploatare a │ │
│ │ │ │ │ │ │resurselor minerale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │06 │ │ │ │ │Taxa de timbre social │-16 │
│ │ │ │ │ │ │asupra jocurilor de noroc│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe pentru prestaţiile │ │
│ │ │ │ │ │ │efectuate şi pentru │ │
│ │07 │ │ │ │ │eliberarea autorizaţiilor│-1.637 │
│ │ │ │ │ │ │de transport în trafic │ │
│ │ │ │ │ │ │internaţional │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe speciale pentru │ │
│ │08 │ │ │ │ │autoturisme şi │-82 │
│ │ │ │ │ │ │autovehicule la prima │ │
│ │ │ │ │ │ │înmatriculare în România │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte taxe pe utilizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │bunurilor, autorizarea │ │
│ │50 │ │ │ │ │utilizării bunurilor sau │-115 │
│ │ │ │ │ │ │pe desfăşurare de │ │
│ │ │ │ │ │ │activităţi │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │A5. IMPOZIT PE COMERŢUL │ │
│1700 │01 │ │ │ │ │EXTERIOR ŞI TRANZACŢIILE │-128.064 │
│ │ │ │ │ │ │INTERNAŢIONALE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI ÎNCADRATE ÎN │ │
│1701 │ │ │ │ │ │RESURSELE PROPRII ALE │-128.064 │
│ │ │ │ │ │ │BUGETULUI UNIUNII │ │
│ │ │ │ │ │ │EUROPENE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │01 │ │ │ │ │Taxe vamale │-128.064 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1800 │01 │ │ │ │ │A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE│-7.196 │
│ │ │ │ │ │ │FISCALE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│1801 │ │ │ │ │ │ALTE IMPOZITE ŞI taxe │-7.196 │
│ │ │ │ │ │ │FISCALE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │07 │ │ │ │ │Impozitul specific │-7.217 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte impozite şi taxe │21 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│2000 │01 │ │ │ │ │B. CONTRIBUŢII DE │-436.464 │
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│2001 │ │ │ │ │ │CONTRIBUŢIILE │-436.464 │
│ │ │ │ │ │ │ANGAJATORILOR │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Vărsăminte de la persoane│ │
│ │05 │ │ │ │ │juridice, pentru persoane│-167.495 │
│ │ │ │ │ │ │cu handicap neîncadrate │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din contribuţia │ │
│ │08 │ │ │ │ │asiguratorie pentru munca│-268.969 │
│ │ │ │ │ │ │aferentă bugetului de │ │
│ │ │ │ │ │ │stat │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│2900 │01 │ │ │ │ │C. VENITURI NEFISCALE │-638.710 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3000 │01 │ │ │ │ │C1. VENITURI DIN │-774.477 │
│ │ │ │ │ │ │PROPRIETATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3001 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PROPRIETATE │-853.723 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │01 │ │ │ │ │Vărsăminte din profitul │-109.943 │
│ │ │ │ │ │ │net al regiilor autonome │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Vărsăminte din veniturile│ │
│ │04 │ │ │ │ │nete ale Băncii Naţionale│400.739 │
│ │ │ │ │ │ │a României │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │05 │ │ │ │ │Venituri din concesiuni │-130.221 │
│ │ │ │ │ │ │şi închirieri │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │08 │ │ │ │ │Venituri din dividende │-851.009 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din vânzarea │ │
│ │11 │ │ │ │ │certificatelor de emisii │-163.289 │
│ │ │ │ │ │ │de gaze cu effect de seră│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3101 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN DOBÂNZI │79.246 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │03 │ │ │ │ │Alte venituri din dobânzi│79.246 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3300 │01 │ │ │ │ │C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI │135.767 │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN PRESTĂRI DE │ │
│3301 │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI ALTE │-53.685 │
│ │ │ │ │ │ │ACTIVITĂŢI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │02 │ │ │ │ │Taxe consulare │682 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │03 │ │ │ │ │Venituri din taxe pentru │-457 │
│ │ │ │ │ │ │prestaţii vamale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Taxe şi tarife pentru │ │
│ │04 │ │ │ │ │analize şi servicii │-846 │
│ │ │ │ │ │ │efectuate de laboratoare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │05 │ │ │ │ │Taxe şi alte venituri în │-45 │
│ │ │ │ │ │ │învăţământ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din expertiza │ │
│ │06 │ │ │ │ │tehnică judiciară şi │6.533 │
│ │ │ │ │ │ │extrajudiciară │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │08 │ │ │ │ │Venituri din prestări │-32.709 │
│ │ │ │ │ │ │servicii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │09 │ │ │ │ │Taxe şi alte venituri din│-7.023 │
│ │ │ │ │ │ │protecţia mediului │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │16 │ │ │ │ │valorificarea produselor │8 │
│ │ │ │ │ │ │obţinute din activitatea │ │
│ │ │ │ │ │ │proprie sau anexa │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din organizarea │ │
│ │ │ │ │ │ │de cursuri de calificare │ │
│ │17 │ │ │ │ │şi convenţie │219 │
│ │ │ │ │ │ │profesională, │ │
│ │ │ │ │ │ │specializare şi │ │
│ │ │ │ │ │ │perfecţionare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │23 │ │ │ │ │Venituri din timbrul │1 │
│ │ │ │ │ │ │judiciar │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din recuperarea │ │
│ │25 │ │ │ │ │cheltuielilor judiciare │648 │
│ │ │ │ │ │ │avansate de stat │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │26 │ │ │ │ │Venituri din despăgubiri │-11.145 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Tarife încasate pentru │ │
│ │ │ │ │ │ │emiterea unei soluţii │ │
│ │ │ │ │ │ │fiscal individuale │ │
│ │29 │ │ │ │ │anticipate şi pentru │429 │
│ │ │ │ │ │ │emiterea sau modificarea │ │
│ │ │ │ │ │ │unui accord de preţ în │ │
│ │ │ │ │ │ │avans │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte venituri din │ │
│ │50 │ │ │ │ │prestări de servicii şi │-9.980 │
│ │ │ │ │ │ │alte activităţi │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI DIN taxe │ │
│3401 │ │ │ │ │ │ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI│-8.905 │
│ │ │ │ │ │ │PERMISE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din taxe pentru │ │
│ │01 │ │ │ │ │eliberări de premise şi │-4 │
│ │ │ │ │ │ │certificate │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte venituri din taxe │ │
│ │50 │ │ │ │ │administrative, eliberare│-8.901 │
│ │ │ │ │ │ │permise │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3501 │ │ │ │ │ │AMENZI, PENALITĂŢI ŞI │-6.940 │
│ │ │ │ │ │ │CONFISCĂRI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din amenzi şi │ │
│ │01 │ │ │ │ │alte sancţiuni aplicate │22.115 │
│ │ │ │ │ │ │potrivit dispoziţiilor │ │
│ │ │ │ │ │ │legale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Penalităţi pentru │ │
│ │02 │ │ │ │ │nedepunerea sau depunerea│-149 │
│ │ │ │ │ │ │cu întârziere declaraţiei│ │
│ │ │ │ │ │ │de impozite şi taxe │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Încasări din │ │
│ │ │ │ │ │ │valorificarea bunurilor │ │
│ │03 │ │ │ │ │confiscate, abandonate şi│-4.928 │
│ │ │ │ │ │ │alte sume constatate │ │
│ │ │ │ │ │ │odată cu confiscarea │ │
│ │ │ │ │ │ │potrivit legii │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Majorări de întârziere │ │
│ │04 │ │ │ │ │pentru venituri nevărsate│-42 │
│ │ │ │ │ │ │la termen │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │05 │ │ │ │ │Amenzi judiciare │1.132 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Încasări rezultate din │ │
│ │ │ │ │ │ │valorificarea bunurilor │ │
│ │06 │ │ │ │ │confiscate ca urmare a │176 │
│ │ │ │ │ │ │săvârşirii infracţiunilor│ │
│ │ │ │ │ │ │la regimul drogurilor şi │ │
│ │ │ │ │ │ │precursorilor │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Penalităţi datorate în │ │
│ │07 │ │ │ │ │cazul eşalonărilor la │5.133 │
│ │ │ │ │ │ │plată │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │08 │ │ │ │ │Penalităţi de nedeclarare│-43.772 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte amenzi, penalităţi │13.395 │
│ │ │ │ │ │ │şi confiscări │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3601 │ │ │ │ │ │DIVERSE VENITURI │205.297 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │01 │ │ │ │ │Venituri din aplicarea │86.302 │
│ │ │ │ │ │ │prescripţiei extinctive │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din recuperarea │ │
│ │02 │ │ │ │ │cheltuielilor de │458 │
│ │ │ │ │ │ │judecată, imputaţii şi │ │
│ │ │ │ │ │ │despăgubiri │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume din recuperarea │ │
│ │03 │ │ │ │ │debitelor provenite din │-1.115 │
│ │ │ │ │ │ │drepturile necuvenite │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │04 │ │ │ │ │Venituri din producerea │-19 │
│ │ │ │ │ │ │riscurilor asigurate │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Vărsăminte din veniturile│ │
│ │05 │ │ │ │ │şi/sau disponibilităţile │-708 │
│ │ │ │ │ │ │instituţiilor publice │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume reprezentând │ │
│ │ │ │ │ │ │ajutorul comunitar pentru│ │
│ │16 │ │ │ │ │furnizarea laptelui, │14.653 │
│ │ │ │ │ │ │produselor lactate şi a │ │
│ │ │ │ │ │ │fructelor în instituţiile│ │
│ │ │ │ │ │ │şcolare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume provenind din │ │
│ │ │ │ │ │ │executarea silită a │ │
│ │18 │ │ │ │ │debitelor reprezentând │-29 │
│ │ │ │ │ │ │contravaloarea lucrărilor│ │
│ │ │ │ │ │ │de regenerare neexecutate│ │
│ │ │ │ │ │ │de proprietarii de păduri│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │19 │ │ │ │ │Venituri din recuperarea │-31 │
│ │ │ │ │ │ │creanţelor fiscale │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Vărsăminte din reducerea │ │
│ │20 │ │ │ │ │drepturilor salariale │-29 │
│ │ │ │ │ │ │conform Legii nr. 118/ │ │
│ │ │ │ │ │ │2010 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │21 │ │ │ │ │Sume restituite aferente │378 │
│ │ │ │ │ │ │veniturilor încasate │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din compensarea │ │
│ │24 │ │ │ │ │creanţelor din │69.470 │
│ │ │ │ │ │ │despăgubiri │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din compensarea │ │
│ │26 │ │ │ │ │creanţelor din │-1.430 │
│ │ │ │ │ │ │despăgubiri conform OUG │ │
│ │ │ │ │ │ │nr. 83/2014 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din comisionul │ │
│ │ │ │ │ │ │perceput de către │ │
│ │27 │ │ │ │ │inspectoratele │438 │
│ │ │ │ │ │ │teritoriale de muncă, │ │
│ │ │ │ │ │ │datorat până la data de │ │
│ │ │ │ │ │ │31 decembrie 2010 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Sume reţinute de statul │ │
│ │48 │ │ │ │ │membru de înregistrare │-3 │
│ │ │ │ │ │ │din sumele transferate │ │
│ │ │ │ │ │ │statelor membre de consum│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri │36.962 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3900 │01 │ │ │ │ │II. VENITURI DIN CAPITAL │-2.208 │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│3901 │ │ │ │ │ │VENITURI DIN │-2.208 │
│ │ │ │ │ │ │VALORIFICAREA UNOR BUNURI│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din │ │
│ │01 │ │ │ │ │valorificarea unor bunuri│344 │
│ │ │ │ │ │ │ale instituţiilor publice│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din vânzarea │ │
│ │03 │ │ │ │ │locuinţelor construite │2.266 │
│ │ │ │ │ │ │din fondurile statului │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri obţinute în │ │
│ │06 │ │ │ │ │procesul de stingere a │-3.463 │
│ │ │ │ │ │ │creanţelor bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Venituri din vânzarea │ │
│ │ │ │ │ │ │unor bunuri aparţinând │ │
│ │07 │ │ │ │ │domeniului privat al │-81 │
│ │ │ │ │ │ │statului sau a unităţilor│ │
│ │ │ │ │ │ │administrativ-teritoriale│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │50 │ │ │ │ │Alte venituri din │-1.274 │
│ │ │ │ │ │ │valorificarea unor bunuri│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│4601 │ │ │ │ │ │ALTE SUME PRIMITE DE LA │2.468.400 │
│ │ │ │ │ │ │UE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │Alte sume primite din │ │
│ │ │ │ │ │ │fonduri de la Uniunea │ │
│ │04 │ │ │ │ │Europeană pentru │2.468.400 │
│ │ │ │ │ │ │programele operaţionale │ │
│ │ │ │ │ │ │finanţate din cadrul │ │
│ │ │ │ │ │ │financiar 2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼─────────────────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │ │SUME PRIMITE DE LA UE/ │ │
│ │ │ │ │ │ │ALŢI DONATORI ÎN CONTUL │ │
│4801 │ │ │ │ │ │PLĂŢILOR EFECTUATE ŞI │-89.140 │
│ │ │ │ │ │ │PREFINANŢĂRI AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴─────────────────────────┴───────────┘


    ANEXA 2

    TOTAL
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 00

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬──────────────┬──────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe │
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼──────────────┼──────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼──────────────┼──────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │18.310.967│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │17.749.967│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │17.021.088│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │17.291.630│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │128.170 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │128.170 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.177.054 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.177.054 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL V │ │
│ │ │ │50 │ │ │FONDURI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │REZERVĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.512.976 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.413.918│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.093.186 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │293.186 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │5.865 │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.865 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.865 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.891.210 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.891.210 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │68.298 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │72.898 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 40.671 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 40.671 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │65 │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │PROGRAMELOR CU│ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE │ │
│ │ │ │ │ │ │RAMBURSABILĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │215.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.189.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │358.337 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.189.879 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │358.337 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XVI │ │
│ │ │ │ │ │ │ÎMPRUMUTURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│5001 │ │ │ │ │ │CHELTUIELI - │ │
│ │ │ │ │ │ │BUGET DE STAT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │17.396.791│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │16.933.947│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │16.614.763│
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │16.885.305│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │97.609 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │97.609 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.050.931 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.050.931 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL V │ │
│ │ │ │50 │ │ │FONDURI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │REZERVĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ŢNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.512.976 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.413.918│
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.070.144 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │270.144 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.135 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.135 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.891.193 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.891.193 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │-148.282 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-143.682 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 40.673 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 40.673 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │65 │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │PROGRAMELOR CU│ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE │ │
│ │ │ │ │ │ │RAMBURSABILĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │215.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │682.028 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-51.358 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │682.028 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │-51.358 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XVI │ │
│ │ │ │ │ │ │ÎMPRUMUTURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │AUTORITĂŢI │ │
│5101 │ │ │ │ │ │PUBLICE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │6.799 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 97.531 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 79.993 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 66.193 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.637 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.637 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.637 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.637 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 21.332 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 21.332 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 135 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 135 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 46.482 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 32.682 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 270 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 270 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │86.792 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 31.338 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │86.792 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 31.338 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │CERCETARE │ │
│5301 │ │ │ │ │ │FUNDAMENTALĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI CERCETARE │ │
│ │ │ │ │ │ │DEZVOLTARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 15.311 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 15.311 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 15.221 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 15.221 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 221 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 221 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 15.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 15.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 90 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 90 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 90 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 90 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ALTE SERVICII │ │
│5401 │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
│ │ │ │ │ │ │GENERALE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.005.200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.005.200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.005.200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.005.200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL V │ │
│ │ │ │50 │ │ │FONDURI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │REZERVĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │3.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │5.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │5.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI CU│ │
│ │ │ │ │ │ │CARACTER │ │
│5601 │ │ │ │ │ │GENERAL ÎNTRE │ │
│ │ │ │ │ │ │DIFERITE │ │
│ │ │ │ │ │ │NIVELE ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │8.842.970 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6001 │ │ │ │ │ │APĂRARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │531.798 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 46.639 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │493.923 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │493.923 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │63.964 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │63.964 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │352.529 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │352.529 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │77.430 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │77.430 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │37.875 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 540.562 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │37.875 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 540.562 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ORDINE PUBLICĂ│ │
│6101 │ │ │ │ │ │ŞI SIGURANŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │NAŢIONALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │656.495 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │648.337 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │159.569 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │159.569 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.967 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.967 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │260.272 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │260.272 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │32.803 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │32.803 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 96.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 96.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 35.523 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 35.523 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │496.926 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │488.768 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │496.926 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │488.768 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6501 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │79.423 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 14.905 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │60.097 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 7.642 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 14.890 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 14.890 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 8.355 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 8.355 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │83.851 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │16.112 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 5 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 5 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │106 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │106 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 610 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 610 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │19.326 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 7.263 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │19.326 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 7.263 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6601 │ │ │ │ │ │SĂNĂTATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │934.171 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.057.012 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │922.199 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.047.112 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │50.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │450.753 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │450.753 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │362.246 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │331.359 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │9.200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XII │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │65 │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │PROGRAMELOR CU│ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE │ │
│ │ │ │ │ │ │RAMBURSABILĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │50.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │215.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │11.972 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.900 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │11.972 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │9.900 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │CULTURĂ, │ │
│6701 │ │ │ │ │ │RECREERE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │RELIGIE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 8.259 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 8.691 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 9.664 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 10.096 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.205 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.205 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 2.410 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 2.410 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.020 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │588 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 5.009 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 5.009 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.470 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.470 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.405 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.405 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.405 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.405 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI ŞI │ │
│6801 │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2.053.968 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.053.968 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2.053.968 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.053.968 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │81.441 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │81.441 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │81.440 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │81.440 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.891.087 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.891.087 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │LOCUINŢE, │ │
│7001 │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │DEZVOLTARE │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.000.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │300.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │GENERALE │ │
│8001 │ │ │ │ │ │ECONOMICE, │ │
│ │ │ │ │ │ │COMERCIALE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │DE MUNCĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │744.518 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │244.518 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │712.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │212.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │710.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │210.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │32.518 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │32.518 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │32.518 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │32.518 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │AGRICULTURĂ, │ │
│8301 │ │ │ │ │ │SILVICULTURĂ, │ │
│ │ │ │ │ │ │PISCICULTURĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │ŞI VÂNĂTOARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │130.019 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │130.019 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │34.715 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │34.715 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │34.715 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │34.715 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.696 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.696 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.696 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.696 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │79 │ │ │OPERAŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │80 │ │ │TITLUL XVI │ │
│ │ │ │ │ │ │ÎMPRUMUTURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │100.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│8401 │ │ │ │ │ │TRANSPORTURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │40 │ │ │TITLUL IV │ │
│ │ │ │ │ │ │SUBVENŢII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │135.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│9901 │ │ │ │ │ │DEFICIT │- │
│ │ │ │ │ │ │ │26.778.712│
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │VENITURI │ │
│5010 │ │ │ │ │ │PROPRII - │ │
│ │ │ │ │ │ │TOTAL │ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │914.176 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │816.020 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │406.325 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │406.325 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │30.561 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │30.561 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │126.123 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │126.123 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │23.042 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │23.042 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │17 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │17 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │216.580 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │216.580 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │507.851 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │409.695 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │507.851 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │409.695 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6010 │ │ │ │ │ │APĂRARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │13.222 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │13.222 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 7.069 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 7.069 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 7.069 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 7.069 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │20.291 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │20.291 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │20.291 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │20.291 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6510 │ │ │ │ │ │ÎNVĂŢĂMÂNT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │660.830 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │593.591 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │243.726 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │243.726 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │6.858 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │6.858 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.288 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.288 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VIII │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │56 │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │(FEN) │ │
│ │ │ │ │ │ │POSTADERARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │10.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │10.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL X │ │
│ │ │ │ │ │ │PROIECTE CU │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANŢARE DIN │ │
│ │ │ │ │ │ │FONDURI │ │
│ │ │ │58 │ │ │EXTERNE │ │
│ │ │ │ │ │ │NERAMBURSABILE│ │
│ │ │ │ │ │ │AFERENTE │ │
│ │ │ │ │ │ │CADRULUI │ │
│ │ │ │ │ │ │FINANCIAR │ │
│ │ │ │ │ │ │2014-2020 │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │216.580 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │216.580 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │417.104 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │349.865 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │417.104 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │349.865 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│6610 │ │ │ │ │ │SĂNĂTATE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │175.928 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │145.011 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │145.972 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │145.972 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │22.503 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │22.503 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │123.450 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │123.450 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │17 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │17 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │59 │ │ │TITLUL XI ALTE│ │
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │2 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │2 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │29.956 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 961 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │29.956 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 961 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │CULTURĂ, │ │
│6710 │ │ │ │ │ │RECREERE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │RELIGIE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 546 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │LOCUINŢE, │ │
│7010 │ │ │ │ │ │SERVICII ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │DEZVOLTARE │ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.742 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.742 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │24.242 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │24.242 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │PERSONAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │1.200 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │1.200 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │23.042 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │23.042 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │GENERALE │ │
│8010 │ │ │ │ │ │ECONOMICE, │ │
│ │ │ │ │ │ │COMERCIALE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │DE MUNCĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │70 │ │ │CHELTUIELI DE │ │
│ │ │ │ │ │ │CAPITAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL XIII │ │
│ │ │ │71 │ │ │ACTIVE │ │
│ │ │ │ │ │ │NEFINANCIARE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │40.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴──────────────┴──────────┘


    ADMINISTRAŢIA PREZIDENŢIALĂ
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 01

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe│
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼──────────────┼─────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼──────────────┼─────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│5001 │ │ │ │ │ │CHELTUIELI - │ │
│ │ │ │ │ │ │BUGET DE STAT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 4.000 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │AUTORITĂŢI │ │
│5101 │ │ │ │ │ │PUBLICE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.348 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │CULTURĂ, │ │
│6701 │ │ │ │ │ │RECREERE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │RELIGIE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 652 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴──────────────┴─────────┘


    SENATUL ROMÂNIEI
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 02

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬──────────────┬─────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe│
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼──────────────┼─────────┤
│A │B │1 │
├──────────────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼──────────────┼─────────┤
│5000 │ │ │ │ │TOTAL GENERAL │ │
├───────┬──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│5001 │ │ │ │ │ │CHELTUIELI - │ │
│ │ │ │ │ │ │BUGET DE STAT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │AUTORITĂŢI │ │
│5101 │ │ │ │ │ │PUBLICE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VI │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI │ │
│ │ │ │51 │ │ │ÎNTRE UNITĂŢI │ │
│ │ │ │ │ │ │ALE │ │
│ │ │ │ │ │ │ADMINISTRAŢIEI│ │
│ │ │ │ │ │ │PUBLICE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite de │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼──────────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite │- 3.500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴──────────────┴─────────┘


    ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 04

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe│
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼───────────┼─────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼───────────┼─────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL │ │
│ │ │ │ │ │ │GENERAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │ │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│ │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ORDINE │ │
│6101 │ │ │ │ │ │PUBLICĂ ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SIGURANŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │NAŢIONALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL VII │ │
│ │ │ │55 │ │ │ALTE │ │
│ │ │ │ │ │ │TRANSFERURI│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │ASIGURĂRI │ │
│6801 │ │ │ │ │ │ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL IX │ │
│ │ │ │57 │ │ │ASISTENŢĂ │ │
│ │ │ │ │ │ │SOCIALĂ │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 50 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 50 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┘


    CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 05

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│- mii lei - │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬───────────┬─────────┤
│ │ │ │Grupa│ │ │Denumire │ │
│Capitol│Subcapitol│Paragraf│/ │Articol│Alineat│indicator │Influenţe│
│ │ │ │Titlu│ │ │ │ │
├───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┼───────────┼─────────┤
│A │B │1 │
├───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┼───────────┼─────────┤
│5000 │ │ │ │ │ │TOTAL │ │
│ │ │ │ │ │ │GENERAL │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │DE PERSONAL│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 400 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 400 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │CHELTUIELI-│ │
│5001 │ │ │ │ │ │BUGET DE │ │
│ │ │ │ │ │ │STAT │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │DE PERSONAL│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 400 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 400 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │AUTORITĂŢI │ │
│5101 │ │ │ │ │ │PUBLICE ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │ACŢIUNI │ │
│ │ │ │ │ │ │EXTERNE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 500 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │01 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │CURENTE │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 500 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 50 0 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL I │ │
│ │ │ │10 │ │ │CHELTUIELI │ │
│ │ │ │ │ │ │DE PERSONAL│ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 400 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 400 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │TITLUL II │ │
│ │ │ │20 │ │ │BUNURI ŞI │ │
│ │ │ │ │ │ │SERVICII │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │I. Credite │ │
│ │ │ │ │ │ │de │- 100 │
│ │ │ │ │ │ │angajament │ │
├───────┼──────────┼────────┼─────┼───────┼───────┼───────────┼─────────┤
│ │ │ │ │ │ │II. Credite│- 100 │
│ │ │ │ │ │ │bugetare │ │
└───────┴──────────┴────────┴─────┴───────┴───────┴───────────┴─────────┘


    CONSILIUL LEGISLATIV
    Detalierea influenţelor asupra cheltuielilor bugetare
    pe anul 2020
    pe capitole, titluri de cheltuieli şi pe ordonatori principali de credite
    Tit: 06

┌───────┬──────────┬────────┬─────┬───────┬───────┬────────────┬─────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │- mii lei│
│ │ │ │ │ │ │ │- │
├───────┼─────────^