Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020  pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene,  ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 43 din 6 aprilie 2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 292 din 7 aprilie 2020
    Luând act de evoluţia situaţiei epidemiologice pe teritoriul României şi de evaluarea riscului de afectare a sănătăţii publice pentru perioada imediat următoare, care indică o creştere masivă a numărului de persoane infectate cu coronavirusul COVID-19, precum şi o creştere exponenţială a numărului de persoane aflate în carantină, izolare sau autoizolare şi ţinând cont de faptul că există un excedent de produse de igienă achiziţionate în baza contractelor de furnizare, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD,
    având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, ce a determinat instituirea stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020, în contextul necesităţii luării de măsuri pentru reducerea impactului socioeconomic pe care epidemia de coronavirus COVID-19 îl poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen mediu şi lung,
    se impune adoptarea prezentului act normativ care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, care să sprijine populaţia afectată şi persoanele aflate în nevoie, respectiv persoane aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi copiii şi persoanele din centre de tip rezidenţial.
    Având în vedere epidemia de COVID-19 şi urgenţa de a aborda criza de sănătate publică rezultată, precum şi caracterul urgent al sprijinului necesar, se impune aprobarea unor măsuri în vederea acordării şi decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, capabilităţi/formaţiuni medicale mobile diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.
    Ţinând cont de necesitatea finanţării cheltuielilor salariale, transport, echipamente de protecţie medicală, precum şi alte categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile identificate, pe perioada de epidemie cu COVID-19, precum şi acordarea unui stimulent de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19,
    având în vedere că sunt eligibile spre decontare subvenţiile acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, acordate companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, în sensul de intrare în şomaj tehnic a angajaţilor,
    neadoptarea tuturor măsurilor necesare pentru sprijinirea persoanelor aflate în prezent într-o situaţie de vulnerabilitate, şi anume aflate în carantină, în izolare, autoizolare, precum şi a persoanelor vârstnice din centre de îngrijire şi asistenţă, a copiilor şi a persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centre rezidenţiale, a copiilor din sistemul de protecţie specială ar avea un impact deosebit de grav, în principal asupra dreptului la viaţă şi, în subsidiar, asupra dreptului la sănătate a populaţiei României.
    Aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru a veni in sprijinul populaţiei afectate, cu acest excedent de produse de igienă şi de produse alimentare achiziţionate.
    Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public şi constituie situaţii urgente şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Produsele achiziţionate de către Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar al Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate, în cadrul măsurii - precaritate materială, constând în lipsa produselor de igienă, nedistribuite destinatarilor finali conform mecanismului prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 784/2018 pentru stabilirea unor măsuri necesare în vederea implementării Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate - POAD, sunt distribuite:
    a) persoanelor aflate în carantină, izolare, autoizolare ca urmare a aplicării măsurilor dispuse prin ordonanţele militare emise în temeiul Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
    b) persoanelor vârstnice din cămine pentru persoane vârstnice;
    c) copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centre rezidenţiale;
    d) altor persoane aflate în situaţii vulnerabile, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale.

    (2) Distribuţia produselor prevăzute la alin. (1) se realizează pe perioada stării de urgenţă, în ordinea enumerării categoriilor de beneficiari prevăzute la alin. (1).

    ART. 2
    (1) În vederea distribuirii produselor prevăzute la art. 1, instituţiile prefectului întocmesc liste de distribuţie, pe baza informaţiilor comunicate de către direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau de către Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei, pentru persoanele aflate în carantină, izolare, autoizolare, indiferent de domiciliu/reşedinţă, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19.
    (2) Produsele de igienă se distribuie pe bază de proces-verbal de predare întocmit de instituţiile prefectului, semnat de reprezentanţii acestora care realizează distribuţia.

    ART. 3
    (1) Produsele de igienă prevăzute la art. 1 alin. (1) rămase nedistribuite după aplicarea procedurii prevăzute la art. 2 se distribuie de către instituţiile prefectului, prin direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului de la nivelul judeţului, respectiv prin direcţiile/compartimentele de asistenţă socială de la nivelul celorlalte unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, persoanelor vârstnice, copiilor şi persoanelor adulte cu dizabilităţi instituţionalizate în centrele rezidenţiale, stipulate la art. 1 alin. (1) lit. b) şi c), în funcţie de nevoile identificate, cu aprobarea Instituţiei Prefectului.
    (2) Distribuirea produselor de igienă prevăzute la alin. (1) se realizează pe bază de procese-verbale de predare-primire încheiate între reprezentanţii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului/direcţiile/compartimentele de asistenţă socială, după caz, şi reprezentanţii centrelor de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice sau ai centrelor rezidenţiale pentru copii şi persoane adulte cu dizabilităţi.

    ART. 4
    Distribuirea produselor de igienă se face potrivit modalităţilor prevăzute la art. 1-3 până la epuizarea stocurilor existente la nivelul fiecărui judeţ. Instituţiile prefectului transmit Ministerului Fondurilor Europene copiile proceselor-verbale de predare şi ale proceselor-verbale de predare-primire, în format electronic, însoţite de listele comunicate de către direcţiile de sănătate publică sau de către Centrul naţional de coordonare şi conducere a intervenţiei ori de către instituţiile care deţin evidenţele beneficiarilor instituţionalizaţi, după caz.

    ART. 5
    Contravaloarea pachetelor distribuite conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se include în categoria cheltuielilor neeligibile potrivit legii.

    ART. 6
    (1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Infrastructură mare“, conform regulilor de eligibilitate, a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru transport specializat, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, capabilităţi/formaţiuni medicale mobile de diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19.
    (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional „Infrastructură mare“.

    ART. 7
    (1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a cheltuielilor salariale, transportului, echipamentelor de protecţie medicală, precum şi altor categorii de cheltuieli cu personalul în domeniul asistenţei sociale şi comunitare implicat în sprijinirea persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, pe perioada de epidemie cu COVID-19, şi a altor grupuri vulnerabile identificate.
    (2) Măsura este eligibilă atât pentru acele comunităţi în care este implicat personalul în cadrul proiectelor noncompetititve sau competitive aflate în derulare, finanţate prin Programul operaţional „Capital uman“, cât şi în alte comunităţi unde sunt identificate categoriile de beneficiari prevăzute la alin. (1).
    (3) În situaţia proiectelor prevăzute la alin. (2), beneficiarii pot solicita modificarea contractelor de finanţare prin notificare electronică în vederea actualizării activităţilor eligibile în cadrul proiectelor, pentru a asigura măsurile de sprijinire a persoanelor în vârstă aflate în izolare la domiciliu sau cu restricţii de deplasare, a persoanelor cu dizabilităţi şi a familiilor care au în îngrijire persoane cu dizabilităţi, pe perioada de epidemie cu COVID-19, şi a altor grupuri vulnerabile. Ulterior, Autoritatea de management va încheia act adiţional potrivit procedurilor în vigoare.
    (4) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional „Capital uman“.

    ART. 8
    (1) Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI - „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite.
    (2) În cazul serviciilor de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, stimulentul de risc prevăzut la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, de la titlul I „Cheltuieli de personal“.
    (3) Pentru unităţile sanitare din cadrul ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, sumele necesare acordării stimulentului prevăzut la alin. (1) se asigură prin transferuri de la bugetul de stat, de la titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, prin bugetele ordonatorilor principali de credite.
    (4) Stimulentul de risc acordat conform alin. (1) nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv al contribuţiei asiguratorii pentru muncă, reglementată la titlul V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Medicii, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, evaluarea, echiparea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19 se stabilesc prin decizie a conducătorului unităţii angajatoare în care aceştia îşi desfăşoară activitatea.
    (6) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a stimulentului de risc prevăzut la alin. (1), precum şi decontarea echipamentelor şi materialelor de protecţie pentru personalul din sănătate implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19.
    (7) Decontarea prevăzută la alin. (6) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional „Capital uman“.

    ART. 9
    (1) Se aprobă decontarea din fonduri europene aferente Programului operaţional „Capital uman“, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului şi, respectiv, al ghidurilor solicitantului, a indemnizaţiilor acordate în baza art. XI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările ulterioare, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, companiilor a căror activitate a fost afectată în mod direct şi indirect de epidemie şi care au dispus măsura întreruperii temporare a activităţii, ca urmare a intrării în şomaj tehnic a angajaţilor.
    (2) Decontarea prevăzută la alin. (1) se face în limita sumelor alocate în acest scop în cadrul Programului operaţional „Capital uman“.

    ART. 10
    Autorităţile de management virează sumele cuvenite a fi rambursate beneficiarilor, aferente cheltuielilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, efectuate de la alte poziţii ale clasificaţiei bugetare decât titlul 58 „Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, aferente cadrului financiar 2014-2020“ în contul de venituri 46.00.04 „Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeană, pentru programele operaţionale finanţate din cadrul financiar 2014-2020“, corespunzător bugetului din care s-a asigurat iniţial finanţarea cheltuielilor respective.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul fondurilor europene,
                    Ioan Marcel Boloş
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul sănătăţii,
                    Nelu Tătaru
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă

    Bucureşti, 6 aprilie 2020.
    Nr. 43.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016