Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 19 mai 2021  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 19 mai 2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 530 din 21 mai 2021
    Având în vedere că:
    - România, ca stat membru al Uniunii Europene, efectuează recensământul populaţiei şi locuinţelor, denumit în continuare RPL2021, fiind obligatoriu ca momentul de referinţă al acestei runde de recensăminte în statele membre ale Uniunii Europene să se înscrie în cursul anului 2021, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei din 20 aprilie 2017 de stabilire a anului de referinţă şi a programului de date statistice şi de metadate privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor prevăzut de Regulamentul (CE) nr. 763/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului;
    – potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1.799 al Comisiei din 21 noiembrie 2018 privind stabilirea unei acţiuni statistice directe temporare pentru diseminarea tematicilor selectate ale recensământului populaţiei şi al locuinţelor din 2021, geocodate la nivel de griduri de 1 km^2, rezultatele RPL2021, validate şi agregate referitoare la populaţia totală, la nivel de griduri de 1 km^2, trebuie furnizate Comisiei (Eurostat) până la data de 31 decembrie 2022,

    ţinând cont de prelungirea succesivă a stării de alertă pe teritoriul României pe fondul evoluţiei ascendente a numărului de cazuri de infecţie cu SARS-CoV-2, s-a impus mutarea/decalarea colectării datelor pentru recensământul general agricol întrun anotimp prielnic realizării interviurilor faţă în faţă în spaţiu deschis ca măsură de prevenţie a răspândirii virusului şi protejare a populaţiei, respectiv în perioada mai-iulie 2021, ceea ce a determinat, implicit, mutarea/decalarea termenelor pentru colectarea datelor şi pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor, respectiv în perioada februarie- iulie 2022, precum şi mutarea momentului de referinţă al RPL2021 la data de 1 decembrie 2021 în loc de 1 mai 2021,
    ţinând seama de faptul că România a informat Comisia Europeană - Eurostat despre data de referinţă a RPL 2021 la 1 decembrie 2021, în conformitate cu Hotărârea Comisiei centrale pentru recensământul populaţiei şi locuinţelor nr. 1 din 4 noiembrie 2020 prin care s-a stabilit:
    - revizuirea calendarului de pregătire şi efectuare a RPL 2021, colectarea datelor mutându-se în perioada februarie-iulie 2022, în loc de iulie-noiembrie 2021;
    – modificarea, printr-un act normativ, a momentului de referinţă al RPL2021 la 1 decembrie 2021, în loc de 1 mai 2021;
    – efectuarea actualizării termenelor activităţilor şi subactivităţilor din cadrul Programului general de organizare şi efectuare a RPL 2021;
    – realizarea actualizării bugetului pentru activităţile decalate,

    având în vedere că momentul de referinţă şi perioada de colectare a datelor RPL 2021 sunt strâns legate, fiind necesar ca, pentru acurateţea datelor furnizate de populaţie, intervalul de timp dintre cele două să fie cât mai redus, nealterându-se astfel calitatea răspunsurilor din cauza „efectului de memorie“ şi fără ca perioada de desfăşurare a RPL 2021 să se suprapună cu recensământul general agricol care este în plină desfăşurare,
    luând în considerare faptul că momentul de referinţă este decalat la 1 decembrie 2021, ca urmare a modificărilor de termene ale celorlalte activităţi prevăzute în calendarul de pregătire şi efectuare a RPL 2021, în conformitate cu dispoziţiile Regulamentului (UE) 2017/712 al Comisiei, care prevede ca data de referinţă să fie stabilită în cursul anului 2021,
    se impune într-un timp scurt actualizarea în acest sens a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020.
    Luând în considerare că situaţia excepţională a fost generată şi de faptul că reglementarea nu a putut fi promovată printro ordonanţă a Guvernului întrucât pentru perioada vacanţei parlamentare din ianuarie 2021 nu a fost adoptată o lege de abilitare a Guvernului de a emite ordonanţe,
    având în vedere că neadoptarea imediată a prezentei reglementări ar conduce la apariţia următoarelor consecinţe negative:
    - periclitarea realizării recensământului, care ar duce la imposibilitatea elaborării anumitor strategii şi planuri de acţiune pe termen scurt şi lung ale statului român, ce ar aduce o atingere gravă a interesului public, la nivel central şi local,
    – riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor - infringement - stabilite României prin regulamentele menţionate mai sus, în situaţia în care recensământul populaţiei şi locuinţelor nu poate fi desfăşurat în anul 2021 ca urmare a imposibilităţii pregătirii şi organizării acestuia,

    astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă atrage imposibilitatea pregătirii şi organizării RPL 2021, operaţiuni fără de care acesta nu se poate realiza.
    Ţinând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative asupra societăţii în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilităţii desfăşurării recensământului populaţiei şi locuinţelor pe fondul lipsei pregătirii şi organizării acestuia,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 11, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    (1) Pentru verificarea calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o cercetare statistică postrecensământ în perioada iulie-august 2022; aceasta se efectuează cu recenzori selectaţi în acest scop, conform instrucţiunilor elaborate de către UCIR constituită conform prevederilor art. 16 alin. (1)."

    2. La articolul 15, alineatul (6) va avea următorul cuprins:
    "(6) Consiliul îşi încetează activitatea la data de 31 decembrie 2023."

    3. Articolul 21 va avea următorul cuprins:
    "ART. 21
    Momentul de referinţă al RPL 2021 este ora «0» din ziua de 1 decembrie 2021."

    4. La articolul 22, alineatele (1), (2), (4), (6) şi (8)-(10) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 22
    (1) Baza de date pentru RPL2021 cu date pentru clădiri şi locuinţe se realizează până la 31 ianuarie 2022.
    (2) În perioada februarie-iulie 2022 se desfăşoară, etapizat, recenzarea populaţiei şi locuinţelor. În funcţie de evoluţia unor evenimente la nivel naţional: pandemii, dezastre naturale, stări de alertă, stări de urgenţă, alegeri locale, alegeri parlamentare, referendumuri, modificarea perioadei de desfăşurare a recensământului general agricol, care pot afecta desfăşurarea recensământului, perioada de colectare a datelor poate fi modificată prin hotărâre a CCRPL2021.
    ..................................................................................................
    (4) În perioada februarie-martie 2022 se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.
    ..................................................................................................
    (6) În perioada martie-mai 2022 se realizează colectarea on-line a înregistrărilor individuale şi a celor referitoare la gospodării, locuinţe şi clădiri - autorecenzarea on-line.
    ..................................................................................................
    (8) În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu faţă-în-faţă asistată de calculator a înregistrărilor individuale, pentru acele persoane pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
    (9) În perioada mai-iulie 2022 se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor şi locuinţelor pentru care nu s-a realizat autorecenzarea on-line.
    (10) În perioada august-septembrie 2022 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuinţele şi clădirile. Aceasta se realizează prin imputare prin metode statistice, din surse statistice şi administrative, pentru acele unităţi statistice pentru care nu există un formular completat cu date, în conformitate cu metodologia prevăzută la art. 9 alin. (4)."

    5. La articolul 25 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:
    "a) calculul numărului populaţiei rezidente a României la 1 decembrie 2021;"

    6. La articolul 28 alineatul (2), literele a)-d), i), n) şi q) vor avea următorul cuprins:
    "a) M.A.I., Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date - D.E.P.A.B.D.:
    - pentru datele privind cetăţenii români cu domiciliul în România la momentul de referinţă al recensământului: CNP sau ISU, cod localitate administrativă, denumire localitate administrativă, cod judeţ, starea civilă, ţara în care s-a născut, judeţul în care s-a născut, adresa de domiciliu - denumire stradă, număr imobil, bloc, scară, etaj, apartament - data stabilirii la adresa curentă, reşedinţa anterioară 1, data stabilirii la reşedinţa anterioară 1, data valabilităţii actului de identitate; dacă informaţia există în RNEP, CNP sau ISU al tatălui, CNP sau ISU al mamei, CNP sau ISU al soţului sau soţiei, CNP sau ISU al copiilor;
    – pentru datele privind cetăţenii români care şi-au stabilit sau restabilit domiciliul sau reşedinţa obişnuită în România în ultimele 12 luni anterioare momentului de referinţă al recensământului: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, în măsura în care informaţia se regăseşte în RNEP, ţara de naştere, ţara de provenienţă, data stabilirii domiciliului sau reşedinţei în România, judeţul de domiciliu, localitatea de domiciliu, judeţ de reşedinţă, localitate de reşedinţă, starea civilă;
b) M.A.I., Inspectoratul General pentru Imigrări - I.G.I.:
    - pentru datele privind cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au un act care atestă dreptul de şedere în România la momentul de referinţă al recensământului: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă, durata ultimului drept de şedere sau reşedinţă;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au solicitat azil sau au o durată efectivă de şedere de cel puţin 12 luni: CNP sau ISU, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie care au obţinut în cursul anului de referinţă un act care atestă dreptul de şedere în România: CNP sau ISU, sex, data naşterii, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, judeţul în care are reşedinţa, localitatea în care are reşedinţa, starea civilă, stare persoană;
    – pentru cetăţenii străini şi fără cetăţenie cărora, în cursul anului de referinţă, le-a expirat dreptul de şedere în România, au decedat, au fost expulzaţi sau, din alte motive, nu mai beneficiază de un drept de şedere pe teritoriul României: CNP sau ISU, sex, data naşterii, ţara de cetăţenie, ţara de naştere, data plecării din România, judeţul în care avea reşedinţa, localitatea în care avea reşedinţa, starea civilă, motivul excluderii, data şi motivul încetării dreptului de şedere;
c) M.A.I., Direcţia Generală de Paşapoarte - D.G.P.:
    - pentru datele privind cetăţenii români care la momentul de referinţă al recensământului aveau stabilit domiciliul în străinătate: CNP sau ISU, data aprobării cererii de paşaport cu menţionarea statului de domiciliu;
    – pentru datele privind cetăţenii români care, după anul 2011, şi-au stabilit domiciliul în străinătate sau şi-au reînnoit paşaportul cu menţionarea ţării de domiciliu: CNP sau ISU, data aprobării cererii de paşaport cu menţionarea statului de domiciliu;
d) M.A.I. - Inspectoratul General al Poliţiei Române: pentru datele privind persoanele condamnate sau arestate preventiv, aflate în centrele de reţinere şi arestare preventivă ale M.A.I., custodiate în perioada decembrie 2021-iulie 2022: CNP sau ISU, perioada privării de libertate;
    ..................................................................................................
    i) M.M.P.S., Autoritatea Naţională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii - A.N.D.P.D.C.A.
    - din sistemul informatic CMTIS, dacă în decembrie 2021 acesta este funcţional: CNP sau ISU, data ultimei consultaţii - zi, lună şi an, adresa - ţara, judeţ, localitate, tipul adresei din interfaţa «Adrese», numărul vizitelor părinţilor la copii, numărul întâlnirilor copiilor cu părinţii în loc neutru, dacă copilul este înscris la o şcoală, tipul adresei din interfaţa «Situaţia şcolară»;
    – din sistemul informatic RNA: CNP sau ISU adoptator, ţara de naştere, judeţ de naştere, localitate de naştere, data eliberare permis şedere adoptator, ţara din interfaţa «Adresa domiciliu», judeţ din interfaţa «Adresa domiciliu», localitate din interfaţa «Adresa domiciliu»;
    – date din sistemul informatic RENPH: CNP sau ISU, adresa - judeţ, localitate, comună, tip persoană, cetăţenie, instituţionalizare, tip eveniment, dată eveniment, cod centru;
    ..................................................................................................
    n) M.S., Casa Naţională de Asigurări de Sănătate - C.N.A.S.: pentru datele din PIAS - platforma informatică din asigurările de sănătate: CNP sau ISU, A - asigurat, CO - coasigurat, N - neasigurat, numărul evenimentelor medicale pentru fiecare lună din ultimele 12 luni anterioare momentului de referinţă a recensământului;
    ..................................................................................................
    q) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - M.D.L.P.A. - Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - A.N.C.P.I.: furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, existente la 1 iulie 2021, şi datele disponibile din următoarele registre gestionate:
    - Registrul Agricol Naţional - RAN, cu date din:
    (i) Anexa nr. 1 Partea I: Tabele individuale la nivel de gospodărie sau exploataţie agricolă individuală sau persoană fizică autorizată sau întreprindere familială şi entităţi cu personalitate juridică - date de identificare: judeţul, localitatea, localitatea componentă - satul -, cod SIRUTA, strada, numărul, bloc, scară - tipul exploataţiei, domiciliul fiscal: judeţul, localitatea, cod SIRUTA, date din capitolul I privind componenţa gospodăriei sau a exploataţiei agricole fără personalitate agricolă: CNP, cod legătură de rudenie şi date din capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii: adresa clădirii, suprafaţa construită desfăşurată, tipul clădirii, anul terminării;
    (ii) Anexa nr. 2 Partea II: Tabele centralizatoare - judeţul, comuna sau oraşul sau municipiul, cod SIRUTA, capitolul XI: Clădiri existente la începutul anului pe raza localităţii în anul 2020 - adresa clădirii, suprafaţa construită desfăşurată, tipul şi destinaţia clădirii, anul terminării.
    – Registrul electronic al nomenclaturii stradale - RENNS - cu date pentru:
    (i) denumirile de drumuri, cu următoarele câmpuri: Tip drum, Denumire drum, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, CUA;
    (ii) denumirile de adrese administrative, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;
    (iii) imobile, cu următoarele câmpuri: Denumire adresă administrativă, Număr adresă administrativă, Bloc adresă administrativă, Scara, Etaj, Apartament, Cod poştal, Judeţ, UAT, SIRUTA, Nume localitate, Data, Istoric, Coordonate x, Coordonate y;"

    7. La articolul 38, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 38
    (1) De la 1 decembrie 2021 până la 31 iulie 2022, S.R.T. şi S.R.R. au rol important în a transmite, pe propriile cheltuieli, programe de popularizare a recensământului prevăzute la art. 36 lit. a), b) şi c), pe canale cu acoperire naţională şi regională, la intervale orare de audienţă ridicată."

    8. La articolul 48, alineatul (3) va avea următorul cuprins:
    "(3) Prin derogare de la prevederile art. 94 alin. (1) şi (2) lit. a) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice, cu excepţia funcţionarilor publici cu statut special - poliţişti, pot face parte din personalul de recensământ din teritoriu prevăzut la art. 16 alin. (4), fără ca în acest fel să se afle în situaţie de incompatibilitate."

    9. În anexa nr. 4, numerele curente 2 şi 4 vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Nr. │Instituţia │Responsabilităţi şi rezultate aşteptate │
│crt. │ │ │
├──────┼──────────────────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │- Registrul Agricol Naţional - RAN │
│ │M.D.L.P.A. - │- Registrul Electronic al Nomenclaturii Stradale - RENNS │
│„2. │A.N.C.P.I. │- furnizarea limitelor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii │
│ │ │cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu │
│ │ │modificările şi completările ulterioare, existente la 1 iulie 2021 │
├──────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│……………………………………………............................................................................................................................................│
├──────┬──────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ │ │- extras din baza de date a persoanelor condamnate sau arestate preventiv în │
│ │ │centre de reţinere şi arestare preventivă din subordinea M.A.I., custodiate în │
│4. │M.A.I. │perioada decembrie 2021-iulie 2022, cu variabile de interes pentru RPL2021 │
│ │ │- sprijin în recenzarea persoanelor condamnate sau arestate preventiv, în │
│ │ │condiţiile legii;“ │
└──────┴──────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

"    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea recensământului populaţiei şi locuinţelor din România în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 12 februarie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2020, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Kelemen Hunor
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Sergiu-Horia Hossu
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Tudorel Andrei
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Marin Ţole,
                    secretar de stat
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode

    Bucureşti, 19 mai 2021.
    Nr. 39.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016