Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021  privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate,  însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată  şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă,  şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 36 din 5 mai 2021 privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în domeniul relaţiilor de muncă, şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 474 din 6 mai 2021
    Digitalizarea relaţiilor de muncă, în sensul utilizării semnăturii electronice avansate sau calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului în toate documentele necesare desfăşurării acestora şi simplificarea mecanismelor de desfăşurare a telemuncii, inclusiv în ce priveşte sănătatea şi securitatea în muncă, reprezintă o măsură importantă asumată de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Programul de guvernare.
    Ţinând cont de evoluţia pieţei forţei de muncă şi a relaţiilor angajator-angajat şi având în vedere necesitatea instituirii unor relaţii de muncă mai flexibile, care să asigure crearea condiţiilor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, concomitent cu asigurarea nivelului de protecţie a salariaţilor,
    în considerarea faptului că Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ca act fundamental care reglementează relaţiile de muncă din România, trebuie să reflecte realitatea economică în cadrul căreia se manifestă aceste relaţii şi în acelaşi timp trebuie să răspundă necesităţilor pieţei muncii în contextul crizei economice actuale şi cu anticiparea corectă a evoluţiilor următoare,
    având în vedere dreptul angajatorului de organizare şi funcţionare a unităţii,
    ţinând cont de faptul că relaţiile de muncă se bazează pe principiul consensualităţii şi al bunei-credinţe,
    ţinând cont de faptul că modificările induse de evoluţiile tehnologice rapide reprezintă provocări considerabile pentru o piaţă a muncii care evoluează într-un ritm alert,
    având în vedere nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea simplificării procedurilor specifice activităţii de resurse umane, se impune reglementarea posibilităţii angajatorului de a utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract şi altor documente emise în executarea contractului individual de muncă,
    în considerarea faptului că introducerea măsurilor propuse creează avantaje în domeniul relaţiilor de muncă prin reglementarea unor măsuri de necesitate imediată pentru desfăşurarea în bune condiţii a muncii la distanţă, respectiv munca la domiciliu şi telemunca,
    ţinând cont de faptul că neluarea acestor măsuri ar avea drept consecinţă apariţia unor mari dificultăţi în aplicarea practică a muncii la distanţă,
    luând în considerare lipsa unui cadru normativ adaptat la schimbările de pe piaţa muncii care a determinat ca în domeniul relaţiilor de muncă şi al securităţii şi sănătăţii în muncă utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului să fie lipsită de aplicabilitate,
    având în vedere necesitatea asigurării predictibilităţii şi siguranţei circuitului juridic în domeniul relaţiilor de muncă,
    luând în considerare importanţa deosebită prin care utilizarea acestor instrumente moderne vine în sprijinul atât al angajaţilor, cât şi al angajatorilor şi flexibilizează şi simplifică relaţiile de muncă în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 şi al necesităţii păstrării distanţării sociale,
    având în vedere intrarea în vigoare a Legii nr. 58/2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă, s-a constatat necesitatea unei mai mari flexibilităţi a timpului de muncă atât pentru angajaţi, cât şi pentru angajatori, ceea ce poate determina nevoia încheierii mai multor acte adiţionale la contractele individuale de muncă.
    Potrivit datelor furnizate de Inspecţia Muncii, în luna martie 2020, în registrul general de evidenţă a salariaţilor erau înregistrate 50.577 de contracte individuale de muncă cu clauză de telemuncă, în luna decembrie a aceluiaşi an erau înregistrate 383.300, iar în luna martie 2021 sunt 394.415 de astfel de contracte de muncă.
    În acest sens, flexibilizarea şi adaptarea relaţiilor de muncă la realităţile socioeconomice actuale în raport cu evoluţia dinamică a pieţei muncii, care în contextul crizei economice întâmpină numeroase dificultăţi, sunt apreciate ca oportune şi necesare.
    De asemenea, ţinând cont de faptul că în continuare se menţin regulile de distanţare fizică, inclusiv la locul de muncă, context în care telemunca este o soluţie dezirabilă, este necesară sprijinirea angajatorilor în a utiliza forme alternative de muncă şi de a simplifica procedurile specifice activităţii de resurse umane.
    În contextul epidemiologic actual trebuie luate măsuri urgente care să aibă un impact pozitiv pe piaţa muncii şi care să ţină cont de acţiunile din planul sănătăţii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activităţilor socioeconomice, este necesar să fie implementate o serie de măsuri şi în România,
    neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra situaţiei angajaţilor şi altor categorii de persoane, în actualul context epidemiologic.
    În contextul epidemiologic actual s-a intensificat modalitatea de desfăşurare a activităţilor prin mijloace de comunicare la distanţă, aşadar, criza provocată de pandemie a accelerat telemunca, care a fost un sprijin real pentru anumite sectoare de activitate.
    Având în vedere că tendinţa de a lucra de la distanţă va fi vizibilă în multe aspecte ale vieţii noastre şi de acum încolo,
    luând în considerare faptul că telemunca este forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine, în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, în considerarea faptului că activitatea de telemuncă are un caracter specific, desfăşurându-se de la distanţă, şi nu într-un loc de muncă organizat de angajator,
    având în vedere faptul că prevederile existente incumbă angajatorului obligaţia de a asigura telesalariatului primirea unei instruiri suficiente şi adecvate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru, specifice locului de desfăşurare a activităţii de telemuncă,
    întrucât este dificil de precizat/stabilit a priori locul de muncă al telesariatului, răspunderea angajatorului cu privire la instruirea salariaţilor trebuie să fie raportată la caracterul deosebit al activităţii de telemuncă,
    întrucât pentru buna desfăşurare a relaţiilor de muncă, participanţii la raporturile de muncă se consultă reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă,
    având în vedere că dispoziţia referitoare la instruirea în format electronic este o alternativă ce poate fi sau nu adoptată de către angajatori,
    ţinând cont de faptul că angajatorul are obligaţia de a asigura securitatea şi sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă, iar în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul este obligat să ia şi măsurile necesare pentru informarea şi instruirea lucrătorilor,
    ţinând cont de riscurile de a pierde salariaţi care reclamă nevoia adaptării relaţiilor de muncă la noile realităţi economice, sociale şi tehnologice,
    având în vedere nevoia de eficientizare şi îmbunătăţire continuă a relaţiilor de muncă, precum şi necesitatea adaptării la modificările induse de evoluţiile tehnologice, considerăm că este necesar să se permită angajatorului realizarea instruirii lucrătorilor şi prin mijloace electronice, ca alternativă la soluţia legislativă actuală.
    Având în vedere preocupările la nivel european privind noile forme de muncă, precum şi măsurile stabilite în contextul actual, în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii lucrătorilor, şi luând în considerare politica de digitalizare şi folosirea mijloacelor de comunicare electronică, apreciem necesară adoptarea unor măsuri adecvate.
    Ţinând cont de faptul că neadoptarea unor astfel de măsuri, în contextul celor mai sus menţionate, ar putea duce la crearea unor dificultăţi în procesul de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în general, proces care are ca scop dobândirea de către lucrători a cunoştinţelor necesare pentru ca activitatea lor să se desfăşoare cu respectarea măsurilor de prevenire stabilite în funcţie de riscurile identificate la locurile de muncă, pentru protejarea sănătăţii, vieţii, integrităţii fizice şi psihice a acestora, precum şi a altor persoane participante la procesul de muncă.
    În considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgentă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
    1. La articolul 16, după alineatul (1) se introduc şapte noi alineate, alineatele (1^1)-(1^7), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Părţile pot opta să utilizeze la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract, după caz, semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului.
(1^2) Angajatorul poate opta pentru utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului individual de muncă, în condiţiile stabilite prin regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, potrivit legii.
(1^3) Contractele individuale de muncă şi actele adiţionale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate, însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, precum şi înscrisurile/ documentele din domeniul relaţiilor de muncă se arhivează de către angajator cu respectarea prevederilor Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, şi ale Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică, republicată, şi vor fi puse la dispoziţia organelor de control competente, la solicitarea acestora.
(1^4) Forma scrisă a înscrisurilor cerute de prezenta lege se consideră îndeplinită şi dacă înscrisul este întocmit în formă electronică şi este semnat cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, în condiţiile legii.
(1^5) În raporturile angajatorului cu instituţiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă, angajatorul poate utiliza semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat.
(1^6) Angajatorul nu poate obliga persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul să utilizeze semnătura electronică avansată sau semnătura electronică calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, la încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz.
(1^7) La încheierea contractului individual de muncă/actului adiţional la contract sau a altor documente emise în executarea contractului individual de muncă, după caz, părţile trebuie să utilizeze acelaşi tip de semnătură, respectiv semnătura olografă sau semnătura electronică avansată sau calificată, însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat."

    2. La articolul 17 alineatul (3), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
    "o) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice avansate sau semnăturii electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului."

    3. La articolul 110, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Salariaţii cu munca la domiciliu au obligaţia de a respecta şi de a asigura confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în timpul muncii la domiciliu."    ART. II
    Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 296 din 2 aprilie 2018, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) telemuncă - forma de organizare a muncii prin care salariatul, în mod regulat şi voluntar, îşi îndeplineşte atribuţiile specifice funcţiei, ocupaţiei sau meseriei pe care o deţine în alt loc decât locul de muncă organizat de angajator, folosind tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor;"

    2. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Angajatorul este în drept să verifice activitatea telesalariatului în principal prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, în condiţiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern şi/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condiţiile legii."

    3. La articolul 5 alineatul (2), litera c) se abrogă.
    4. La articolul 7, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să asigure condiţii pentru ca telesalariatul să primească o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare: la angajare, la introducerea unui nou echipament de muncă, la introducerea oricărei noi proceduri de lucru."

    5. La articolul 8 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
    "f) să respecte şi să asigure confidenţialitatea informaţiilor şi documentelor utilizate în timpul desfăşurării activităţii de telemuncă."    ART. III
    După alineatul (3) al articolului 21 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările ulterioare, se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Dovada instruirii prevăzută la art. 20 poate fi realizată în format electronic sau pe suport hârtie în funcţie de modalitatea aleasă de către angajator, stabilită prin regulamentul intern.
(5) În cazul folosirii variantei în format electronic prevăzute la alin. (4), dovada instruirii trebuie să fie semnată cu semnătură electronică avansată sau semnătură electronică calificată însoţită de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului."


    ART. IV
    (1) Noţiunile de semnătură electronică avansată, semnătură electronică calificată, marcă temporală electronică sau marcă temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat, utilizate în cuprinsul actelor normative care fac obiectul art. I-III din prezenta ordonanţă de urgenţă, au înţelesul dat de dispoziţiile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.
    (2) Angajatorul poate suporta, în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale menţionate în prezenta ordonanţă de urgenţă, cheltuielile pentru achiziţionarea semnăturilor electronice avansate sau semnăturilor electronice calificate însoţite de marca temporală electronică sau marca temporală electronică calificată şi sigiliul electronic calificat al angajatorului, utilizate pentru semnarea înscrisurilor/documentelor din domeniul relaţiilor de muncă/securităţii şi sănătăţii în muncă.
    (3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va supune spre adoptare Guvernului proiectul de hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Ciprian-Sergiu Teleman
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 5 mai 2021.
    Nr. 36.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016