Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  nr. 33 din 26 martie 2020  privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 33 din 26 martie 2020 privind unele măsuri fiscale şi modificarea unor acte normative

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020
    În contextul actual creat de răspândirea coronavirusului COVID-19, precum şi al prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, prin care se instituie măsuri procedural-fiscale de susţinere a contribuabililor plătitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microîntreprinderilor,
    în vederea stimulării plăţii obligaţiilor fiscale scadente, având în vedere necesităţile de finanţare a cheltuielilor bugetare, se impune acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub formă de bonificaţii, pentru contribuabilii cu capacitate financiară de plată,
    având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de răspândirea coronavirusului COVID-19 la nivelul statelor europene, declararea „Pandemiei“ de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii la data de 11 martie 2020,
    ţinând cont de faptul că, precum întreaga Europă, România se confruntă cu o urgenţă majoră cauzată de pandemia COVID-19,
    luând în considerare răspândirea coronavirusului COVID-19, care reprezintă o urgenţă severă de sănătate publică şi faptul că există o lipsă acută de mijloace pentru prevenirea răspândirii pandemiei şi tratarea persoanelor afectate de virus,
    având în vedere necesitatea asigurării medicamentelor, echipamentelor de protecţie, altor dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19,
    în considerarea faptului că România trebuie să dispună în regim de urgenţă de materialele necesare destinate tratării persoanelor afectate şi a celor care prezintă risc de infectare, precum şi persoanelor implicate în activităţile de prevenţie şi combatere a pandemiei COVID-19,
    în vederea asigurării, în cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19 şi pentru sprijinirea operatorilor economici care importă astfel de bunuri, se propune amânarea de la plata în vamă a TVA pentru importurile efectuate în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020 şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă,
    întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice a cetăţenilor şi întrucât elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare şi plată prevăzut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care plătesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipată aferentă aceluiaşi trimestru, până la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiază de o bonificaţie calculată asupra impozitului pe profit datorat, astfel:
    a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.609/2016 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili;
    b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliţi potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.610/2016 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificările ulterioare;
    c) 10% pentru ceilalţi contribuabili care nu se încadrează la lit. a) şi b).

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi pentru contribuabilii care intră sub incidenţa prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Aceşti contribuabili beneficiază de bonificaţia prevăzută de alin. (1) dacă plătesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipată trimestrială până la termenul scadent cuprins în perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.
    (3) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi de către contribuabilii care intră sub incidenţa Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activităţile desfăşurate, altele decât cele corespunzătoare codurilor CAEN prevăzute de lege.
    (4) Pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, până la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiază de o bonificaţie de 10% calculată asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.
    (5) Contribuabilii care aplică prevederile alin. (1)-(4) determină impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microîntreprinderilor de plată prin scăderea din impozitul datorat a bonificaţiei calculate potrivit prezentului articol.
    (6) Pentru plătitorii de impozit pe profit, bonificaţia calculată potrivit prezentului articol se înscrie în mod distinct în declaraţia anuală de impozit pe profit.

    ART. 2
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, nu se face plata efectivă la organele vamale de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, care importă, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă conform Decretului nr. 195/2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, şi în următoarele 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă, medicamente, echipamente de protecţie, alte dispozitive sau echipamente medicale şi materiale sanitare care pot fi utilizate în prevenirea, limitarea, tratarea şi combaterea COVID-19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) Organele vamale nu solicită plata taxei pe valoarea adăugată pentru importurile prevăzute la alin. (1).
    (3) Taxa aferentă importurilor prevăzute la alin. (1) realizate în cursul perioadei fiscale se evidenţiază de către importatori în decontul prevăzut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, atât ca taxă colectată, cât şi ca taxă deductibilă, în limitele şi în condiţiile stabilite la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 3
    Prin certificatul pentru situaţii de urgenţă, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 26 martie 2020.
    Nr. 33.
    ANEXA 1

    LISTA
    bunurilor pentru care nu se face plata efectivă a TVA la organele vamale

┌─────────────┬─────────────────┬────────────────────┬──────────────────┐
│Categoria │Numele produsului│Scurtă descriere │Clasificare │
│ │ │ │tarifară │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Reactivi de │ │
│ │ │diagnosticare pentru│ │
│ │Kituri de testare│testul de reacţie │3822.00 │
│ │pentru COVID-19 │polimerază în lanţ │ │
│I. Kituri de │ │(PCR) cu acid │ │
│testare │ │nucleic │ │
│pentru ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│COVID-19/ │ │Reactivi de │ │
│Instrumente │Kituri de testare│diagnosticare pe │3002.15 │
│şi aparate │pentru COVID-19 │bază de reacţii │ │
│utilizate │ │imunologice │ │
│pentru ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│testele de │Instrumente şi │Instrumente │ │
│diagnostic │aparate pentru │utilizate în │ │
│ │testarea │laboratoarele │9027.80 │
│ │diagnosticului │clinice pentru │ │
│ │pentru COVID-19 │diagnosticul in │ │
│ │ │vitro │ │
├─────────────┼─────────────────┴────────────────────┴──────────────────┤
│ │Protecţie pentru faţă şi ochi │
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Mască de faţă textilă, fără filtru │ │
│ │înlocuibil sau părţi mecanice, │ │
│ │incluzând măşti chirurgicale şi măşti │6307.90 │
│ │de faţă confecţionate din materiale │ │
│ │textile neţesute │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Măşti de gaz cu piese mecanice sau │ │
│ │filtre înlocuibile pentru protecţie │ │
│ │împotriva agenţilor biologici. │9020.00 │
│ │Include, de asemenea, măşti care │ │
│ │încorporează protecţie pentru ochi sau│ │
│ │scuturi faciale. │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ochelari de protecţie │9004.90 │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Scuturi din plastic pentru faţă │ │
│ │(acoperind mai mult decât zona │3926.20 │
│ │ochilor) │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Mănuşi │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Mănuşi din plastic │3926.20 │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Mănuşi chirurgicale din cauciuc │4015.11 │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Alte mănuşi de cauciuc │4015.19 │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│II. Veşminte │Mănuşi tricotate sau croşetate care au│ │
│de protecţie │fost impregnate sau acoperite cu │6116.10 │
│şi alte │materiale plastice sau cauciuc │ │
│produse ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│similare │Mănuşi din material textil care nu │6216.00 │
│ │sunt tricotate sau croşetate │ │
│ ├──────────────────────────────────────┴──────────────────┤
│ │Altele │
│ ├──────────────────────────────────────┬──────────────────┤
│ │Plase de păr de unică folosinţă │6505.00 │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Îmbrăcăminte de protecţie pentru uz │ │
│ │chirurgical/medical din pâslă sau │ │
│ │neţesute, impregnate sau nu, │ │
│ │acoperite, acoperite sau laminate │6210.10 │
│ │(ţesături de la poziţiile 56.02 sau │ │
│ │56.03). Aceasta include articole de │ │
│ │îmbrăcăminte lipite. │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Alte articole de îmbrăcăminte de │ │
│ │protecţie din materiale textile │ │
│ │ţesături sau ţesături care sunt │ │
│ │impregnate, acoperite, ţesături │ │
│ │acoperite sau laminate (de la │ │
│ │poziţiile 59.03, 59.06 sau 59.07) │6210.20 6210.30 │
│ │Clasificarea finală va depinde de │6210.40 6210.50 │
│ │tipul de îmbrăcăminte şi dacă sunt │ │
│ │pentru bărbaţi sau femei. Exemplu: │ │
│ │unisex ar fi un costum complet ţesut │ │
│ │impregnat cu materiale plastice │ │
│ │clasificat la 6210.50 - Altă │ │
│ │îmbrăcăminte pentru femei sau fete. │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼──────────────────┤
│ │Îmbrăcăminte de protecţie din folie de│3926.20 │
│ │plastic │ │
├─────────────┼─────────────────┬────────────────────┼──────────────────┤
│ │Termometre cu │Include termometru │ │
│ │lichid pentru │clinic standard │9025.11 │
│ │citire directă │„Mercur în sticlă“ │ │
│III. ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│Termometre │ │De exemplu, │ │
│ │ │termometre digitale │ │
│ │Alte termometre │sau termometre cu │9025.19 │
│ │ │infraroşu pentru │ │
│ │ │amplasare pe frunte │ │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Nedenaturat, care │ │
│ │Soluţie de alcool│conţine în volum 80%│2207.10 │
│ │ │sau mai mult alcool │ │
│ │ │etilic │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Soluţie de alcool│Nedenaturat, alcool │2208.90 │
│ │ │etilic 75% │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Un lichid sau gel │ │
│ │ │folosit în general │ │
│ │Dezinfectant │pentru a reduce │3808.94 │
│ │pentru mâini │agenţii infecţioşi │ │
│ │ │pe mâini, de tip │ │
│ │ │alcoolic │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Prezentate în │ │
│ │ │ambalaje pentru │ │
│ │ │vânzare cu │ │
│ │Alte preparate │amănuntul, cum ar fi│ │
│ │dezinfectante │soluţiile pentru │3808.94 │
│ │ │fricţionare şi │ │
│ │ │şerveţele impregnate│ │
│ │ │cu alcool sau alte │ │
│ │ │dezinfectante │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Sterilizatoare │ │ │
│ │medicale, │Funcţionează cu abur│8419.20 │
│ │chirurgicale sau │sau apă clocotită │ │
│ │de laborator │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Apă oxigenată │H_2O2, indiferent │ │
│IV. │vrac │dacă este sau nu │2847.00 │
│Dezinfectanţi│ │solidificată cu uree│ │
│/ Produse ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│pentru │ │H_2O2 pentru uz │ │
│sterilizare │ │intern sau extern ca│ │
│ │ │medicament, inclusiv│ │
│ │ │ca antiseptic pentru│ │
│ │ │piele. Se regăseşte │ │
│ │Apă oxigenată │aici numai dacă este│ │
│ │prezentată ca un │în doze măsurate sau│3004.90 │
│ │medicament │sub formă sau │ │
│ │ │ambalaje pentru │ │
│ │ │vânzare cu amănuntul│ │
│ │ │pentru o astfel de │ │
│ │ │utilizare (inclusiv │ │
│ │ │pentru utilizare în │ │
│ │ │spitale). │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Apă oxigenată │ │ │
│ │pusă în │H_2O2 ca soluţie de │ │
│ │dezinfectanţi │curăţare pentru │3808.94 │
│ │preparaţi pentru │suprafeţe sau │ │
│ │curăţarea │aparate │ │
│ │suprafeţelor │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Prezentate în forme │ │
│ │ │sau ambalaje pentru │ │
│ │ │vânzare cu amănuntul│ │
│ │ │ca dezinfectanţi sau│ │
│ │Alte substanţe │ca dezinfectanţi │ │
│ │chimice │preparaţi, care │3808.94 │
│ │dezinfectante │conţin alcool, │ │
│ │ │soluţie de clorură │ │
│ │ │de benzalconiu sau │ │
│ │ │peroxiacizi sau alţi│ │
│ │ │dezinfectanţi │ │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Utilizează o maşină │ │
│ │ │rotativă cu raze X │ │
│ │Scaner │pentru a scana felii│ │
│ │computerizat │subţiri ale corpului│9022.12 │
│ │tomograf (CT) │uman pentru │ │
│ │ │diagnosticarea │ │
│ │ │bolilor precum │ │
│ │ │pneumonia. │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Oferă suport cardiac│ │
│ │ │şi respirator │ │
│ │ │prelungit prin │ │
│ │Oxigenarea cu │eliminarea sângelui │ │
│ │membrană │din corpul persoanei│ │
│ │extracorporală │şi, în mod │9018.90 │
│ │(ECMO) │artificial, │ │
│ │ │eliminarea │ │
│ │ │dioxidului de carbon│ │
│ │ │şi oxigenarea │ │
│ │ │globulelor roşii. │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Consola ECMO/ECLS│ │ │
│ │(Oxigenarea │ │ │
│ │membranei │ │ │
│ │extracorporale/ │ │9018.90 │
│ │Sistem │ │ │
│ │extracorporal de │ │ │
│ │susţinere a │ │ │
│V. Alte │vieţii) │ │ │
│dispozitive ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│medicale │Ventilatoare │Asigură ventilaţie │ │
│ │medicale (aparate│mecanică prin │ │
│ │pentru respiraţie│mutarea aerului │9019.20 │
│ │artificială) │respirabil în şi în │ │
│ │ │afara plămânilor. │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Pe lângă aparatele │ │
│ │ │complete de │ │
│ │Alte aparate de │oxigenoterapie, │ │
│ │oxigenoterapie, │această subpoziţie │9019.20 │
│ │inclusiv corturi │acoperă, de │ │
│ │de oxigen │asemenea, părţi │ │
│ │ │recunoscute ale unor│ │
│ │ │astfel de sisteme. │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Echipamente │ │
│ │ │electrice sau │ │
│ │ │electronice pentru │ │
│ │ │observarea unei │ │
│ │Dispozitive de │boli, afecţiuni sau │ │
│ │monitorizare a │a unuia sau mai │ │
│ │pacienţilor - │multor parametri │9018.19 │
│ │Aparate de │medicali în timp. │ │
│ │electrodiagnostic│Aceasta include │ │
│ │ │dispozitive, cum ar │ │
│ │ │fi oximetrele sau │ │
│ │ │staţiile de │ │
│ │ │monitorizare a │ │
│ │ │nopţii utilizate │ │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │pentru monitorizarea│ │
│ │ │continuă a │ │
│ │ │diverselor semne │ │
│ │ │vitale. │ │
│ │ │[Notă: Aceasta nu │ │
│ │ │include │ │
│ │ │dispozitivele │9018.19 │
│ │ │acoperite în altă │ │
│ │ │parte, de exemplu, │ │
│ │ │electrocardiografele│ │
│ │ │(9018.11) sau │ │
│ │ │termometrele │ │
│ │ │electronice │ │
│ │ │(9025.19).] │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ecografe │ │9018.12 │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │Impregnate sau │ │
│ │ │acoperite cu │ │
│ │Vată, tifon, │substanţe │ │
│ │bandaje, │farmaceutice sau │ │
│ │beţişoare cu │prezentate în forme │3005.90 │
│ │bumbac şi │sau ambalaje pentru │ │
│ │articole similare│vânzare cu │ │
│ │ │amănuntul, pentru uz│ │
│ │ │medical │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Seringi, cu sau │ │9018.31 │
│VI. │fără ace │ │ │
│Consumabile ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│medicale │Ace metalice │ │ │
│ │tubulare şi ace │ │9018.32 │
│ │pentru suturi │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Ace, catetere, │ │ │
│ │canule şi altele │ │9018.39 │
│ │asemenea │ │ │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Truse de intubare│ │9018.90 │
│ ├─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │Cearceafuri de │ │4818.90 │
│ │hârtie │ │ │
├─────────────┼─────────────────┼────────────────────┼──────────────────┤
│ │ │ │29242970 29334990 │
│ │ │ │Hidroxiclorochină │
│ │ │ │(derivat de │
│ │ │ │4-aminochinolină) │
│ │ │ │2933499, 30036000,│
│ │ │ │30046000 (funcţie │
│ │ │ │de condiţionare │
│ │ │ │produs) 29335995 │
│ │ │ │29349990 30021300 │
│ │ │ │Tocilizumab │
│ │ │ │(anticorp │
│ │ │ │monoclonal) │
│ │Paracetamol │ │30021300, │
│ │Hidroxiclorochină│ │30021400, 30021500│
│VII. │Lopinavir/ │ │(funcţie de │
│Medicamente │Ritonavir │ │condiţionare │
│ │Remdesivir │ │produs) Produsele:│
│ │Tocilizumab │ │Paracetamol, │
│ │ │ │Hidroxiclorochină,│
│ │ │ │Lopinavir/ │
│ │ │ │Ritonavir │
│ │ │ │(inhibitori de │
│ │ │ │protează), │
│ │ │ │Remdesivir │
│ │ │ │se pot clasifica │
│ │ │ │dacă sunt │
│ │ │ │condiţionate ca │
│ │ │ │medicamente (în │
│ │ │ │doze sau nu) şi la│
│ │ │ │30039000 sau │
│ │ │ │30049000. │
└─────────────┴─────────────────┴────────────────────┴──────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016