Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020  privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 32 din 26 martie 2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 260 din 30 martie 2020
    Având în vedere hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, precum şi instituirea stării de urgenţă prin Decretul Preşedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020,
    având în vedere ordonanţele militare nr. 1/2020 privind unele măsurile de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia transfrontalieră a unor bunuri, cu completările ulterioare, nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, şi nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19,
    în contextul măsurilor adoptate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2,
    luând act de evoluţia situaţiei unor categorii de persoane angajate sau care realizează venituri din activităţi independente ori din proprietate intelectuală, a căror activitate nu mai poate fi realizată pe perioada instituirii stării de urgenţă, afectând drepturile salariale şi veniturile acestora,
    ţinând cont de faptul că neluarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra angajaţilor şi a beneficiarilor unor măsuri de asistenţă socială,
    aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru stabilirea mijloacelor şi procedurilor necesare pentru garantarea siguranţei personale, sociale şi economice a populaţiei, precum şi pentru reglementarea unor măsuri suplimentare de protecţie socială pe perioada stării de urgenţă decretate,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 , publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 din 21 martie 2020, se modifică şi se completează, după cum urmează:
    1. La articolul XI, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) De prevederile alin. (1) beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă decretate, conform unei declaraţii pe propria răspundere a angajatorului."

    2. La articolul XI, alineatul (3) se abrogă.
    3. La articolul XI, după alineatul (8) se introduc cinci noi alineate, alineatele (9)-(13), cu următorul cuprins:
    "(9) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgenţă, acesta nu beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1).
(10) În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă şi toate sunt suspendate ca urmare a instituirii stării de urgenţă, acesta beneficiază de indemnizaţia prevăzută la alin. (1) aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.
(11) În situaţia în care bugetul angajatorului destinat plăţii cheltuielilor de personal permite, indemnizaţia prevăzută la alin. (1) poate fi suplimentată de angajator cu sume reprezentând diferenţa de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, în conformitate cu prevederile art. 53 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(12) Perioada prevăzută la alin. (1), pentru care salariaţii ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate şi angajatorii acestor salariaţi nu datorează contribuţia asigurătorie pentru muncă conform prevederilor art. 220^5 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, constituie stagiu de cotizare fără plata contribuţiei în sistemul de asigurări sociale de sănătate pentru concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru stabilirea şi calculul indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada prevăzută la alin. (1).
(13) În situaţia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin. (12) este corespunzător unei fracţiuni de lună, se utilizează salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în perioada respectivă, corespunzător fracţiunii de lună."

    4. La articolul XII, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. XII
    (1) În vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1), angajatorii depun, prin poşta electronică, la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal însoţită de o declaraţie pe propria răspundere şi de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizaţie, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, conform modelului care va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I."

    5. La articolul XII, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Angajatorii îşi asumă răspunderea pentru corectitudinea şi pentru veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la alin. (1).
(1^2) Plata indemnizaţiei se va face către conturile deschise de angajatori la băncile comerciale."

    6. La articolul XIII, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Plata din bugetul asigurărilor pentru şomaj a indemnizaţiilor prevăzute la art. XI alin. (1) se face în cel mult 15 zile de la depunerea documentelor."

    7. La articolul XIII, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. XI alin. (1) se efectuează salariatului în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor, în condiţiile alin. (2)."

    8. La articolul XIV, alineatul (2) se abrogă.
    9. Articolul XV se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. XV
    (1) Alţi profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază, din bugetul de stat, în baza declaraţiei pe propria răspundere, de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020.
    (2) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pentru perioada suspendării temporare a contractului de activitate sportivă, din iniţiativa structurii sportive, ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de o indemnizaţie de 75% din drepturile în bani aferente contraprestaţiei activităţii sportive, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020. Indemnizaţia se suportă din bugetul de stat.
    (3) Suplimentar faţă de indemnizaţia prevăzută la alin. (2), structura sportivă şi persoanele prevăzute la art. 67^1 alin. (1) lit. a)-c) din Legea nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, au posibilitatea de a negocia şi stabili de comun acord plata de alte indemnizaţii compensatorii acordate de structura sportivă care să compenseze diminuarea contraprestaţiei financiare.
    (4) Persoanele fizice care obţin venituri exclusiv din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, beneficiază din bugetul de stat prin agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti de o indemnizaţie lunară de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 nr. 6/2020, în baza documentelor solicitate de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.
    (5) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1), (2) şi (4) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale şi de asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Prin derogare de la Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, obligaţiile fiscale prevăzute la alin. (5) privind calculul, declararea şi plata acestora se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministrului finanţelor publice."

    10. După articolul XV se introduce un nou articol, articolul XV^1, cu următorul cuprins:
    "ART. XV^1
    Pentru angajaţii încadraţi cu contract individual de muncă, angajatorul solicită indemnizaţia pe baza documentelor prevăzute la art. XII alin. (1). În cazul în care personalul este încadrat prin altă modalitate prevăzută de lege, acesta va beneficia de prevederile art. XV."

    11. Articolul XVIII se abrogă.
    12. Anexele nr. 1-3 se abrogă.


    ART. II
    Pentru categoriile de persoane prevăzute la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, cu modificările şi completările prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, plata indemnizaţiei se realizează de la bugetul de stat alocat Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, prin Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială şi structurile sale subordonate.

    ART. III
    (1) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se realizează de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, denumite, în continuare agenţii teritoriale, beneficiarilor indemnizaţiei prevăzute la art. XV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.
    (2) Plata se efectuează în conturile bancare deschise la unităţile bancare de beneficiarii indemnizaţiei prevăzute la art. XV alin. (1) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

    ART. IV
    (1) Pentru a beneficia de indemnizaţia prevăzută la art. XV alin. (1) şi (4), persoanele îndreptăţite depun, prin poşta electronică, la agenţia teritorială, o cerere însoţită de copia actului de identitate şi o declaraţie pe propria răspundere.
    (2) Pentru persoanele prevăzute la art. XV alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, în vederea acordării sumelor necesare plăţii indemnizaţiei, structurile sportive cu care persoanele au încheiate contracte de activitate sportivă depun, prin poşta electronică, la agenţiile teritoriale în raza cărora îşi au sediul social, o cerere semnată şi datată de reprezentantul legal, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, la care se ataşează lista cu participanţii la activitatea sportivă cărora le-a fost suspendată activitatea.
    (3) Plata indemnizaţiei prevăzute la alin. (2) se realizează către structurile sportive care vor face plata către beneficiarii contractelor de activitate sportivă.
    (4) Modelul cererii şi al declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la alin. (1) şi (2) se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii şi protecţiei sociale şi al ministerelor de resort, după caz.

    ART. V
    (1) Cererea şi documentele prevăzute la art. IV se transmit la agenţiile teritoriale până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară.
    (2) Plata indemnizaţiei prevăzute la art. II alin. (1) se face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor pentru perioada aferentă stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României din luna anterioară.

    ART. VI
    (1) În vederea aplicării art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020 pentru plata stimulentului de inserţie prevăzut la art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru plata indemnizaţiei prevăzute de art. 32 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele îndreptăţite transmit agenţiei pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, prin poşta electronică, documentele doveditoare, după cum urmează:
    a) pentru persoanele aflate în plata drepturilor, copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020;
    b) pentru persoanele care urmează să solicite drepturile, documentele doveditoare prevăzute de art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi copia documentului care atestă că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020.

    (2) Documentul care atestă că se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 poate fi, după caz, certificatul medical sau adeverinţa de la angajator.
    (3) Pentru situaţiile prevăzute la art. II alin. (1) lit. c) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2020, documentul doveditor poate fi adeverinţa eliberată de angajator sau declaraţia pe propria răspundere a persoanei că se află în una dintre aceste situaţii. În cazul în care persoana depune declaraţia pe propria răspundere, agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti verifică în registrul general de evidenţă a salariaţilor veridicitatea celor declarate.
    (4) Pentru persoanele beneficiare ale indemnizaţiei pentru creşterea copiilor prevăzute de art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, care se află în plata indemnizaţiei pentru creşterea copilului la data instituirii stării de urgenţă, plata acestei indemnizaţii se asigură pe toată durata instituirii stării de urgenţă şi în situaţia în care copilul a împlinit vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap sau urmează să împlinească vârsta prevăzută de lege, în această perioadă.
    (5) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. b) pot opta între acordarea stimulentului de inserţie sau reîntoarcerea în concediul pentru creşterea copiilor şi acordarea indemnizaţiei aferente acestuia.
    (6) În situaţia prevăzută la alin. (5) persoana îndreptăţită transmite, prin poşta electronică, la agenţia pentru plăţi şi inspecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti numai cererea prevăzută la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Pentru persoanele prevăzute la alin. (4) şi (5), prin excepţie de la prevederile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acordarea stimulentului de inserţie se face de la data depunerii cererii, dacă acestea realizează venituri supuse impozitului pe venit, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

    ART. VII
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 11 şi 14^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la prevederile art. 15 şi 25 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, efectuarea anchetei sociale se suspendă.
    (2) În cazul în care, după încetarea stării de urgenţă, în urma verificării ulterioare în condiţiile art. 14^1 din Legea nr. 416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 25 din Legea nr. 277/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se constată că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de acordare, dreptul încetează, în condiţiile legii.

    ART. VIII
    (1) Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, efectuarea de acţiuni şi lucrări de interes local prevăzute la art. 6 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.
    (2) Pe perioada prevăzută la alin. (1) prevederile art. 15 şi 15^1 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.

    ART. IX
    (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, pregătirea teoretică a programelor de formare profesională în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia programelor de nivel de calificare 1, se poate desfăşura şi în sistem online, cu notificarea comisiei de autorizare, însoţită de dovada accesului la internet şi a deţinerii de mijloace electronice, pentru fiecare cursant în parte.
    (2) Notificarea comisiei de autorizare se face în condiţiile art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin poşta electronică, iar dovada prevăzută la alin. (1) se face cu următoarele documente, după caz:
    a) contracte de închiriere sau de punere la dispoziţie de mijloace electronice, încheiate de către furnizorul de formare autorizat cu terţi, şi procesul-verbal de predare a acestora către fiecare cursant în parte;
    b) declaraţie pe propria răspundere a fiecărui cursant că are acces la internet şi la mijloacele electronice necesare parcurgerii pregătirii teoretice, semnată şi datată.

    (3) La încetarea stării de urgenţă furnizorul de formare autorizat este obligat să testeze cursanţii în vederea verificării însuşirii noţiunilor de teorie parcurse în sistem online.

    ART. X
    (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, următoarele documente se pot transmite şi în format electronic, după cum urmează:
    a) cererile şi dosarele de autorizare ca furnizor de formare profesională;
    b) notificarea modificărilor condiţiilor de autorizare, însoţită de declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională autorizat;
    c) acordul comisiei de autorizare în cazul notificării modificărilor condiţiilor de autorizare;
    d) notificarea şi acordul pentru desfăşurarea unor programe de formare profesională în alt judeţ decât în cel în care furnizorul este autorizat.

    (2) Membrii comisiei de autorizare primesc documentaţia electronic, iar după analizarea ei şi a rapoartelor de evaluare întocmite de specialişti, îşi exprimă acordarea sau neacordarea autorizaţiei prin e-mail, în cadrul unei şedinţe lunare electronice.
    (3) Pe durata instituirii stării de urgenţă activitatea de monitorizare a furnizorilor de formare profesională autorizaţi şi activitatea de examinare a participanţilor la programele de formare profesională se suspendă.
    (4) În funcţie de hotărârile comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, comisiile de autorizare pot decide suspendarea derulării programelor de formare profesională.

    ART. XI
    Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 14 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 3, alineatele (2) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asiguratorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    …….................................................................................……
(5) Impozitele şi contribuţiile de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă aferente indemnizaţiei prevăzute la alin. (1) se suportă de angajator în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    2. La articolul 3^1, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru personalul prevăzut la art. 32 alin. (1) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetele din care se suportă drepturile salariale de bază."

    3. La articolul 3^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), pentru personalul din unităţile sanitare publice majorarea prevăzută la alin. (1) se suportă prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de sănătate, de la titlul VI - Transferuri între unităţi ale administraţiei publice."    ART. XII
    (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, obligaţia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul neîncadrării în muncă, reînnoirea de către şomerii care nu beneficiază de indemnizaţii de şomaj, în condiţiile prevăzute de această lege, a cererii pentru a fi luaţi în evidenţă în vederea medierii se face în termen de 30 de zile calendaristice de la data încetării stării de urgenţă.

    ART. XIII
    Pe perioada situaţiei de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, cererile şi documentele doveditoare pentru solicitarea drepturilor de asigurări sociale şi de şomaj se realizează prin poşta electronică.

    ART. XIV
    (1) Pe perioada stării de urgenţă instituite prin Decretul nr. 195/2020, verificarea acordării serviciilor de asistenţă socială, precum şi verificarea utilizării subvenţiei, prevăzute de art. 18 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.153/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă.
    (2) La sfârşitul stării de urgenţă, agenţiile judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială, respectiv a municipiului Bucureşti sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale realizează verificarea în teren, inclusiv pentru această perioadă.
    (3) Pe perioada prevăzută la alin. (1), subvenţia se va acorda lunar în baza documentelor prevăzute de lege, precum şi a unei declaraţii pe propria răspundere, din care să rezulte asumarea acordării serviciilor de asistenţă socială potrivit fişelor tehnice ale unităţilor de asistenţă socială şi utilizării subvenţiei în exclusivitate pentru serviciile de asistenţă socială acordate categoriilor de persoane asistate pentru care subvenţia a fost aprobată.

    ART. XV
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României şi a prevederilor art. 28, 58 şi art. 112 alin. (3) lit. c) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, autorităţile administraţiei publice locale pot dispune următoarele măsuri:
    a) contractarea sau angajarea unor specialişti definiţi de art. 121 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială, consiliere psihologică, consiliere juridică, acordate prin telefon sau prin alte mijloace electronice;
    b) identificarea de spaţii pentru izolarea persoanelor fără adăpost, în situaţia în care în adăposturile existente nu pot fi implementate regulile de prevenire a infecţiei cu coronavirusul SARS-CoV-2, în special cele referitoare la păstrarea distanţei sociale minime prevăzute;
    c) încheierea de contracte de voluntariat pentru implementarea serviciilor de sprijin acordate persoanelor izolate la domiciliu sau celor care au restricţii de deplasare.

    (2) Activităţile prevăzute la alin. (1) se finanţează din bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale şi de la bugetul de stat.

    ART. XVI
    (1) În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (4) lit. d) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, în situaţia centrelor de servicii sociale care au convenţii de acordare a subvenţiei în condiţiile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu modificările şi completările ulterioare, şi care şi-au închis activitatea ca urmare a măsurilor de combatere a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, pot beneficia în continuare de subvenţia acordată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, dacă realizează activităţi de sprijin pentru autorităţile administraţiei publice locale în implementarea măsurilor prevăzute la art. 29 alin. (2) din anexa nr. 1 la Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, precum şi a măsurilor de informare şi consiliere acordate acestor persoane.
    (2) Subvenţia prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru plata salariilor personalului centrelor de servicii sociale.
    (3) Pentru implementarea prevederilor alin. (1) asociaţiile/fundaţiile/cultele care administrează centrele de servicii sociale pot încheia acte adiţionale la convenţii pentru acordarea serviciilor de asistenţă socială pe baza convenţiilor de parteneriat cu autorităţile administraţiei publice locale.

    ART. XVII
    (1) Pe perioada instituirii stării de urgenţă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, prin efectul legii, se suspendă sau nu încep procedurile de recuperare a debitelor şi de executare silită, pentru toate drepturile de asistenţă socială.
    (2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării situaţiei de urgenţă.

    ART. XVIII
    (1) Se suspendă sau nu încep măsurile de executare silită prin poprire a creanţelor bugetare, fiscale şi comerciale care se aplică asupra drepturilor lunare plătite prin casele teritoriale de pensii. Măsurile de suspendare a executării silite prin poprire asupra sumelor plătite de casele teritoriale de pensii se aplică, prin efectul legii, de către aceste instituţii fără alte formalităţi din partea beneficiarilor acestor drepturi.
    (2) Măsurile de suspendare prevăzute la alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.
    (3) Sumele reţinute în luna aprilie 2020 se restituie odată cu plata drepturilor aferente lunii mai 2020, urmând a fi recuperate după termenul prevăzut la alin. (2).

    ART. XIX
    (1) Ajutorul de deces se acordă, după caz, pe baza următoarelor documente transmise fie cu serviciile poştale, fie în format electronic:
    a) cerere pentru acordarea ajutorului de deces, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 11 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2011, cu completările ulterioare;
    b) copia certificatului de deces;
    c) copia actului de identitate al solicitantului;
    d) copia actelor de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, a actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar;
    e) copia dovezii/declaraţiei pe propria răspundere că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces;
    f) copia actului medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani;
    g) copia adeverinţei care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii.

    (2) Prevederile alin. (1) încetează în termen de 60 de zile de la data încetării stării de urgenţă.

    ART. XX
    Legea nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 22 decembrie 1997, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Casa Socială a Constructorilor are ca obiect de activitate următoarele activităţi:
    a) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile;
    b) asigurarea protecţiei salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii în perioada întreruperii activităţii datorită stării de urgenţă decretate la nivel naţional;
    c) formarea profesională continuă a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii.
    (2) În sensul prezentei legi, prin activităţi de producere a materialelor de construcţii se înţeleg activităţile din poligoanele de prefabricate în aer liber, din cariere şi balastiere, precum şi din alte activităţi stabilite prin statutul Casei Sociale a Constructorilor, unde nu se poate lucra datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile sau din cauza stării de urgenţă decretate la nivel naţional."

    2. La articolul 4, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Casa Socială a Constructorilor funcţionează pe baza statutului aprobat de adunarea generală a reprezentanţilor şi are, în principal, următoarele atribuţii:
    a) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru protecţia salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii;
    b) stabileşte condiţiile de acordare a drepturilor salariaţilor prevăzute de prezenta lege şi garantează aceste drepturi;
    c) constituie, gestionează şi administrează fondul pentru formarea profesională a salariaţilor din activitatea de construcţii şi de producere a materialelor de construcţii şi stabileşte condiţiile în care are loc formarea profesională a salariaţilor membrilor Casei Sociale a Constructorilor."

    3. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) vor avea următorul cuprins:
    "(2) Perioada de acordare a indemnizaţiei nu poate fi mai mare de 120 de zile calendaristice în intervalul 1 noiembrie al anului de întrerupere a activităţii până la data de 31 martie a anului următor.
(3) Perioada de acordare a indemnizaţiei de protecţie socială se extinde de drept cu durata aplicării măsurilor dispuse prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României."


    ART. XXI
    (1) În unităţile de educaţie antepreşcolară, similar cu unităţile de învăţământ, activitatea se suspendă pe perioada instituirii stării de urgentă prin Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.
    (2) Părinţii ai căror copii sunt înscrişi în unităţile de educaţie antepreşcolară prevăzute la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    Ministrul tineretului şi sportului,
                    Marian Ionuţ Stroe
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul educaţiei şi cercetării,
                    Cristina Monica Anisie
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu

    Bucureşti, 26 martie 2020.
    Nr. 32.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


CLAUDIU - ROBERT STEGA
02 Aprilie 2020
Felicit?ri pentru
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016