Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021  privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul  de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 50 din 15 ianuarie 2021
    În considerarea contextului generat de dinamica evoluţiei situaţiei epidemiologice naţionale, dar şi internaţionale, determinată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, se impune adoptarea unor noi măsuri care să permită asigurarea accesului la vaccinarea împotriva COVID-19 în condiţii de siguranţă, eficacitate şi echitate pentru prevenirea infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
    Având în vedere necesitatea identificării de către statul român, în calitatea sa de garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice, a unui mecanism în vederea stimulării personalului astfel încât activitatea de vaccinare să se desfăşoare în acord cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare,
    ţinând cont de faptul că menţinerea situaţiei actuale ar conduce la perpetuarea riscurilor răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2 şi în vederea creşterii nivelului de responsabilitate şi a gradului de implicare a instituţiilor din sistemul sanitar public pentru diminuarea cazurilor de îmbolnăviri/infectări cu COVID-19, se impune adoptarea prezentului act normativ, demers care conduce la luarea unor măsuri urgente, cu caracter excepţional, în ceea ce priveşte personalul medico-sanitar şi registratorii medicali implicaţi direct în activitatea de vaccinare.
    Întrucât nepromovarea prezentului act normativ, în regim de urgenţă, poate avea consecinţe nefavorabile asupra capabilităţii de pregătire în ceea ce priveşte centrele de vaccinare, pentru gestionarea adecvată a prevenirii şi limitării răspândirii infecţiilor determinate de virusul SARS-CoV-2,
    având în vedere obligaţia statului de a institui un complex de măsuri de protecţie, astfel încât categoriilor populaţionale, menţionate în Strategia naţională de vaccinare împotriva COVID-19 în România, să le fie respectate drepturile şi să poată beneficia de servicii medicale necesare în condiţiile utilizării eficiente a fondurilor alocate acestui scop,
    în considerarea faptului că elementele sus-menţionate definesc un context excepţional, care vizează interesul public general şi care constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc unele măsuri pentru recrutarea şi plata personalului implicat în procesul de vaccinare împotriva COVID-19 care desfăşoară activitate în centrele de vaccinare organizate în conformitate cu prevederile Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare, precum şi alte măsuri în domeniul sănătăţii.
    (2) Activitatea din centrele de vaccinare împotriva COVID-19 este desfăşurată de către personalul medico-sanitar şi care îşi exercită profesia cu respectarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, aprobată cu modificări prin Legea nr. 53/2014, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de către registratorul medical.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea de vaccinare se poate realiza, în centre de vaccinare stabilite şi în alte locaţii, în condiţiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare.
    (4) Unităţile sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale care organizează centrele de vaccinare împotriva COVID-19 au obligaţia de a asigura personalul medico-sanitar şi registratorii medicali necesar funcţionării acestora, în una dintre următoarele modalităţi:
    a) delegare;
    b) detaşare;
    c) contract de prestări servicii.

    (5) Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali detaşaţi în condiţiile alin. (4) lit. b) se încadrează pe posturi în afara organigramei instituţiei la care se detaşează, prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii sanitare, după caz.
    (6) Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, ce îşi desfăşoară activitatea la un furnizor de servicii medicale care are încheiat un contract de furnizare de servicii medicale cu o casă de asigurări de sănătate, poate desfăşura activitate în cadrul centrului de vaccinare împotriva COVID-19 în afara programului de activitate stabilit şi prevăzut în cadrul contractului încheiat cu aceasta.
    (7) Unităţile sanitare şi autorităţile administraţiei publice locale, după caz, au obligaţia desemnării unui medic coordonator al centrului de vaccinare.
    (8) Atribuţiile şi criteriile de desemnare a medicului coordonator al centrului de vaccinare sunt stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (9) Personalul medico-sanitar şi registratorii medicali delegaţi sau detaşaţi pentru a desfăşura activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 beneficiază de drepturile salariale stabilite în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 2
    (1) Cheltuielile privind plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 se finanţează în limita sumelor aprobate prin buget, respectiv:
    a) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale;
    b) din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

    (2) Finanţarea cheltuielilor curente, inclusiv pentru plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali, şi a celor de capital, necesar a se efectua în vederea operaţionalizării centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, se asigură din transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetele locale.
    (3) Finanţarea prevăzută la alin. (2) se acordă în baza contractelor de finanţare încheiate între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cu reprezentanţii legali ai autorităţilor administraţiei publice locale care au organizat centre de vaccinare împotriva COVID-19 în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Modelul de contract se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    (4) Cheltuielile necesare implementării măsurilor stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă se finanţează şi se decontează şi prin alte surse legal constituite.

    ART. 3
    (1) Pentru activitatea prestată în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 personalul medico-sanitar şi registratorii medicali, cu excepţia personalului delegat sau detaşat, beneficiază de plată pentru timpul efectiv lucrat la un tarif orar diferenţiat în baza contractului de prestări servicii, după cum urmează:
    a) 90 lei/oră pentru medici;
    b) 45 lei/oră pentru asistenţi medicali;
    c) 20 lei/oră pentru registratorii medicali.

    (2) Pentru activitatea prestată de medicii de familie cu liste proprii aflaţi în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse pentru persoanele aflate pe listele proprii, aceştia beneficiază de un tarif pe serviciu după cum urmează:
    a) pentru primii 50% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 30 lei/serviciu;
    b) peste pragul de 50,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 50 lei/serviciu;
    c) peste pragul de 60,001% din numărul total al persoanelor înscrise pe lista proprie, eligibile la vaccinare: 60 lei/serviciu.

    (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor de pe lista medicilor de familie, înscrise de către medicii de familie pe platforma de programare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.
    (4) Tarifele prevăzute la alin. (2) sunt aplicabile inclusiv pentru administrarea vaccinului, potrivit schemei complete de vaccinare, de către medicul de familie, în cabinetul propriu, în condiţiile stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România.
    (5) Medicii de familie beneficiază pentru serviciile acordate persoanelor care nu au un medic de familie sau pentru care medicul de familie nu asigură aceste servicii în termen de maximum 20 de zile de la demararea fiecărei etape de vaccinare, stabilită prin instrucţiunile emise de preşedintele Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19, de următoarele tarife:
    a) pentru activitatea prestată de medicii de familie în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse - 15 lei /serviciu;
    b) în cazul în care medicul de familie realizează în cabinetul propriu activităţile prevăzute la lit. a) şi vaccinarea propriu-zisă - de 30 lei/serviciu.

    (6) De tarifele pe serviciu pentru activităţile prestate în vederea informării, programării la vaccinare, monitorizării şi raportării reacţiilor adverse în cazul persoanelor private de libertate aflate în locurile de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, beneficiază şi medicii de familie din aceste unităţi. Finanţarea serviciilor prestate se asigură prin transferuri de la bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
    (7) Tarifele prevăzute la alin. (5) şi (6) sunt aplicabile exclusiv pentru serviciile acordate persoanelor înscrise pe platforma de programare şi validate ca servicii de vaccinare în Registrul electronic naţional de vaccinare, potrivit schemei complete de vaccinare.

    ART. 4
    (1) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate de către unităţile sanitare, astfel cum sunt reglementate la art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum şi plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) se fac în baza unui contract distinct, de natură civilă, încheiat cu casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al unităţii sanitare sau al furnizorului de servicii în asistenţă medicală primară, în condiţiile prevăzute prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Plata personalului medico-sanitar şi a registratorilor medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele organizate de către unităţile sanitare care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate se face în baza contractelor de prestări de servicii încheiate de către aceste categorii de personal cu reprezentantul legal al autorităţilor administraţiei publice locale în condiţiile prevăzute prin ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, care se aprobă în termen de maximum 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Modelul de contract, documentele în baza cărora se încheie contractul, condiţiile de raportare şi validare a activităţilor realizate şi modalitatea de plată, precum şi modalitatea de implementare a activităţii în centrele de vaccinare se stabilesc prin ordinele prevăzute la alin. (1) şi (2).


    ART. 5
    Pentru funcţionarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din bugetul Ministerului Sănătăţii se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:
    a) prevăzute în Programul naţional de vaccinare, pentru activitatea de vaccinare împotriva COVID-19;
    b) privind plata personalului medico-sanitar şi registratorilor medicali, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, precum cheltuieli privind plata medicilor de familie pentru activităţile prevăzute la art. 3 alin. (2)-(7) prin transferuri către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe baza solicitărilor Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate formulate în acest sens.


    ART. 6
    (1) Sumele primite de la bugetul de stat de către autorităţile administraţiei publice locale se utilizează exclusiv pentru finanţarea cheltuielilor pentru plata personalului medico-sanitar şi registratorii medicali care îşi desfăşoară activitatea în cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, organizate cu această destinaţie în alte locaţii în afara unităţilor sanitare, precum şi pentru operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19 organizate în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare.
    (2) Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea, dotarea şi operaţionalizarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, conform prevederilor art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, cu modificările ulterioare, se asigură conform prevederilor art. 2 alin. (2) şi (3).

    ART. 7
    (1) Bunurile achiziţionate din bugetele instituţiilor cu atribuţii în asigurarea bunei funcţionări a programului de vaccinare împotriva COVID-19, stabilite prin Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, cu modificările ulterioare, implicate în asigurarea bunei funcţionări a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, de tipul medicamentelor, materialelor sanitare, dezinfectanţilor, dispozitivelor medicale şi altele asemenea necesare pentru asigurarea activităţilor din cadrul centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, se transmit fără plată la unităţile sanitare sau autorităţile administraţiei publice locale care organizează centre de vaccinare pe bază de proces-verbal de predare-primire.
    (2) Cantităţile de bunuri achiziţionate de către unităţile sanitare din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Afacerilor Interne din veniturile proprii obţinute potrivit legii sau din transferuri de la bugetul de stat şi consumate în activitatea de vaccinare derulată în centrele de vaccinare organizate la nivelul acestora vor fi reîntregite după acumularea, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a reperelor corespunzătoare.

    ART. 8
    În cadrul campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 sunt admise pierderi cantitative şi valorice pe întreg lanţul de depozitare, distribuţie şi consum al vaccinurilor, în limitele maxime de 10%. Pierderile înregistrate se raportează distinct, în baza documentelor justificative, de fiecare centru de vaccinare, conform prevederilor programului naţional de vaccinare, şi se aprobă de ordonatorul principal de credite al Ministerului Sănătăţii.

    ART. 9
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii, a celor din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale şi din reţeaua proprie a altor ministere şi instituţii publice cu reţea sanitară proprie se realizează cu avizul direcţiile de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în funcţie de necesităţi, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2. Reorganizarea şi restructurarea unităţilor sanitare din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale se vor face la solicitarea şi cu consultarea acestora.
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 172 alin. (8) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, structura organizatorică, reorganizarea şi restructurarea spitalelor private care asigură asistenţa medicală pacienţilor infectaţi cu virusul SARS-CoV-2 se realizează la propunerea acestora, cu avizul direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti, în contextul epidemiologic actual, în vederea asigurării condiţiilor de izolare şi a circuitelor funcţionale care au drept scop prevenirea şi controlul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2.
    (3) Avizele, prevăzute la alin. (1) şi (2), eliberate de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, privind modificarea şi reorganizarea structurii organizatorice, au valabilitate până la data de 31 decembrie 2021.

    ART. 10
    (1) Pentru sumele acordate persoanelor fizice aflate în situaţia prevăzută la art. 1 alin. (4) lit. c) se datorează impozit pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute la art. 64 alin. (1), art. 138 lit. a) şi art. 156 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi se aplică regimul fiscal prevăzut la art. 78 alin. (2) lit. b) din aceeaşi lege.
    (2) Obligaţia de calcul, reţinere, plată şi declarare a impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate potrivit alin. (1) revine plătitorului de venit. Declararea obligaţiilor fiscale se efectuează prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Termenul de plată şi declarare a obligaţiilor fiscale datorate potrivit alin. (1) este data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata.
    (4) Pentru sumele acordate persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (4) lit. c) nu se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1)-(3), în cazul în care contractul de prestări servicii prevăzut la art. 1 alin. (4) lit. c) este încheiat cu cabinete medicale individuale sau cu entităţi înregistrate fiscal potrivit legislaţiei în materie, care desfăşoară activităţi independente, sunt aplicabile prevederile titlurilor IV „Impozitul pe venit“ şi V „Contribuţii sociale obligatorii“ din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, pentru veniturile din activităţi independente, iar obligaţiile fiscale se declară prin Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice şi se plătesc de către persoanele fizice beneficiare la termenul prevăzut la art. 122 alin. (1) din aceeaşi lege.

    ART. 11
    Ministerul Sănătăţii are obligaţia de a întreprinde demersurile necesare în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor generate de aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Eduard Corjescu,
                    secretar general
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Bogdan Despescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
                    Iuliu Gogescu,
                    subsecretar de stat

    Bucureşti, 15 ianuarie 2021.
    Nr. 3.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016