Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 15 aprilie 2021  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 28 din 15 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 401 din 16 aprilie 2021
    Ca urmare a situaţiei epidemiologice la nivel internaţional determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, care reprezintă una dintre cele mai mari provocări pentru lumea medicală de pe tot mapamondul, şi a declarării pandemiei de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii,
    întrucât a fost prelungită starea de alertă pe întreg teritoriul ţării prin Hotărârea Guvernului nr. 432/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
    luând în considerare că numai în trei judeţe coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori, se situează sub pragul de 1,5, iar în şapte judeţe acest coeficient depăşeşte pragul de 4, în timp ce media naţională se situează la 3,93,
    având în vedere evaluarea riscului pentru sănătatea publică în perioada imediat următoare şi evoluţia situaţiei epidemiologice, inclusiv la nivelul unităţilor sanitare publice şi private, în contextul apariţiei noilor tulpini ale coronavirusului SARS-CoV-2 cu o contagiozitate şi transmisibilitate mare şi creşterii numărului de cazuri pozitive de COVID-19 severe care necesită spitalizare şi locuri la terapie intensivă, precum şi faptul că de la apariţie, prin modalitatea de propagare, favorizată în primul rând de libertatea circulaţiei şi globalizare, virusul ridică numeroase probleme pentru comunitatea medicală, care ţin de prevenţie, combatere, dotări, proceduri şi modalităţi de abordare în ceea ce priveşte combaterea răspândirii infecţiilor,
    ţinând cont de necesitatea adaptării activităţii tuturor unităţilor sanitare la situaţia generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 prin modificarea circuitelor unităţilor sanitare pentru prevenirea contaminării pacienţilor şi personalului,
    având, totodată, în vedere numărul mare de cadre medicale infectate cu SARS-CoV-2 şi apariţia sindromului de epuizare fizică şi psihică la personalul medical, argumente care impun adoptarea de urgenţă de măsuri în domeniul sanitar, în ceea ce priveşte, pe de o parte, formarea şi perfecţionarea în managementul calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului a personalului care activează în sistemul de sănătate, iar, pe de altă parte, activitatea de evaluare, acreditare şi monitorizare a unităţilor sanitare, precum şi de asigurare a calităţii serviciilor de sănătate, a siguranţei pacientului şi a cadrelor medicale, în scopul combaterii efectelor pandemiei de COVID-19,
    întrucât se impune luarea de măsuri care să conducă la standardizarea şi informatizarea colectării şi transmiterii informaţiilor necesare fundamentării deciziilor în sistemul de sănătate în scopul adoptării de măsuri eficiente pentru combaterea pandemiei, consecinţele negative ale lipsei intervenţiei legislative în regim de urgenţă constând în îngreunarea activităţii, perioade de latenţă şi blocaje funcţionale la nivelul autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii în sistemul de sănătate, generate de faptul că datele şi informaţiile necesare gestionării eficiente a situaţiei epidemiologice nu se colectează prin mijloace electronice într-un mod standardizat la nivel naţional la care să aibă acces toate aceste autorităţi,
    ţinând cont de faptul că prin nepromovarea prezentului act normativ unităţile sanitare se află în imposibilitatea respectării termenelor şi obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4), (4^1) şi (5) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, din cauza expirării valabilităţii certificatelor de acreditare a acestora. Această situaţie conduce la blocarea finanţării din fonduri publice a unităţilor sanitare în conformitate cu prevederile art. 249 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, fapt care conduce la lipsirea populaţiei de asistenţă medicală, respectiv la încălcarea dreptului la sănătate prevăzut de art. 34 din Constituţia României, republicată.
    Având în vedere că toate aceste aspecte vizează interesul public şi pot constitui o vulnerabilitate a sistemului sanitar în ansamblul lui, în special în gestionarea acestei situaţii de urgenţă, extraordinare, ce nu pot fi amânate fără riscul unor blocaje ori disfuncţionalităţi în acordarea asistenţei medicale,
    luând în considerare că este necesară adoptarea în regim de urgenţă a unui act normativ de nivel primar care să asigure prelungirea termenelor prevăzute în Legea nr. 185/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea asigurării continuităţii accesului populaţiei la asistenţa medicală în condiţiile speciale determinate de particularităţile pandemiei de COVID-19,
    în considerarea faptului că statul este garant al dreptului la ocrotirea sănătăţii publice şi trebuie să ia măsuri pentru asigurarea acestui drept,
    întrucât măsurile care se impun a fi luate nu suportă amânare, consecinţele negative ale lipsei intervenţiei legislative în regim de urgenţă constând în lipsirea de servicii medicale a populaţiei,
    luând în considerare că nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă şi nereglementarea cât mai rapidă a perioadei de suspendare a vizitelor de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare şi a prelungirii ciclului de acreditare, precum şi a perioadei de acreditare pot conduce la afectarea în mod grav a sănătăţii populaţiei în perioada imediat următoare, prin neasigurarea necesarului de servicii medicale,
    ţinând cont de măsurile şi termenele de ducere la îndeplinire a acestora incluse în planul de acţiuni pentru implementarea Programului naţional de reformă 2020, aprobat prin memorandum în şedinţa Guvernului din 7 mai 2020, şi a Recomandărilor specifice de ţară, asumate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate raportat la obiectivele şi atribuţiile instituţiei,
    considerând totodată că neluarea acestor măsuri urgente, cu caracter excepţional, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra sănătăţii populaţiei, întrucât aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată, şi impun adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă, pentru reglementarea măsurilor necesare pentru garantarea siguranţei şi a dreptului la sănătate ale populaţiei şi ale personalului unităţilor sanitare afectate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi evitarea unor disfuncţionalităţi şi blocaje la nivelul sistemului de sănătate;
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5 alineatul (2), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) să elaboreze o metodologie de identificare, analiză şi raportare a evenimentelor adverse asociate asistenţei medicale, fără caracter acuzator, şi de colectare la nivel naţional a informaţiilor referitoare la acestea;
    ................................................................................................
d) să formeze şi să perfecţioneze în managementul calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului personalul care activează în sistemul de sănătate;"

    2. La articolul 5 alineatul (2), după litera g) seintroduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:
    "h) să standardizeze şi să eficientizeze modul de colectare a datelor şi de transmitere în format electronic a informaţiilor utilizate în sistemul de sănătate, prin intermediul formularelor unice de raportare."

    3. La articolul 6, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
    "a^1) colaborează cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Afacerilor Interne la elaborarea şi implementarea sistemului de management al calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului în cadrul Sistemului naţional de servicii medicale de urgenţă şi prim ajutor calificat;"

    4. La articolul 6, după litera l) se introduc patru noi litere, literele m)-p), cu următorul cuprins:
    "m) organizează programe de formare şi de perfecţionare, precum şi alte manifestări ştiinţifice în domeniul managementului calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului, pentru personalul care activează în sistemul de sănătate;
n) participă, alături de Ministerul Sănătăţii, ministerele şi instituţiile publice cu reţele sanitare proprii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi instituţiile subordonate sau aflate în coordonarea acestora, la identificarea datelor necesare autorităţilor publice centrale şi locale cu atribuţii în sistemul de sănătate pentru fundamentarea deciziilor necesare funcţionării şi dezvoltării sistemului de sănătate;
o) coordonează standardizarea modului de colectare şi raportare a datelor prevăzute la lit. n), astfel încât toate raportările să se facă informatizat, în format unitar, şi datele să fie accesibile autorităţilor din domeniul sanitar şi unităţilor sanitare;
p) participă la procesul de digitalizare a sistemului sanitar, interoperabilitate şi adaptare a sistemelor informatice şi actualizare a datelor identificate conform prevederilor lit. n) în scopul asigurării unui acces unitar şi coordonat la informaţiile necesare desfăşurării activităţilor specifice în domeniul sănătăţii."    ART. II
    (1) În vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, la care se adaugă 90 de zile de la data încetării acesteia, se suspendă vizitele de evaluare în vederea acreditării unităţilor sanitare. În această perioadă, monitorizarea tematică desfăşurată de Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate urmăreşte în principal nivelul de conformare la cerinţele specifice referitoare la asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, a siguranţei pacienţilor şi a personalului în condiţiile generate de pandemia de COVID-19.
    (2) Prin derogare de la dispoziţiile art. 2 lit. g) teza a doua din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, se prelungesc durata celui de al doilea ciclu de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi, precum şi durata primului ciclu de acreditare a unităţilor sanitare din ambulatoriu cu perioada prevăzută la alin. (1).

    ART. III
    (1) Unităţile sanitare cu paturi pentru care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, s-au constituit comisii de evaluare sau au fost evaluate şi nu s-a finalizat procesul de acreditare parcurg procesul cu respectarea legislaţiei în vigoare la momentul iniţierii acestuia.
    (2) Termenul prevăzut la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi perioada de acreditare pentru unităţile sanitare cu paturi acreditate în primul şi al doilea ciclu de acreditare, ale căror certificate de acreditare sunt valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se prelungesc cu perioada prevăzută la art. II alin. (1).
    (3) Unităţile sanitare cu paturi obligate să se acrediteze în cel de-al doilea ciclu de acreditare, precum şi unităţile sanitare din ambulatoriu obligate să se acrediteze se înscriu în procesul de acreditare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Legea nr. 185/2017 privind asigurarea calităţii în sistemul de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 26 iulie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Tiberiu Horaţiu Gorun
                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate,
                    Sorin-Gabriel Ungureanu
                    p. Ministrul sănătăţii, interimar,
                    Romică-Andrei Baciu,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Nicolae-Ionel Ciucă
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Raed Arafat,
                    secretar de stat
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Ciprian-Sergiu Teleman

    Bucureşti, 15 aprilie 2021.
    Nr. 28.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016