Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 31 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 24 din 31 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021
    În contextul crizei provocate de COVID-19, Comisia Europeană a instituit un mecanism de redresare şi rezilienţă pentru a furniza un sprijin financiar eficace şi semnificativ menit să accelereze implementarea reformelor sustenabile şi a investiţiilor publice conexe în statele membre.
    Mecanismul de redresare şi rezilienţă a intrat în vigoare la data de 19 februarie 2021, în temeiul Regulamentului (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 57 din 18 februarie 2021.
    Pentru a se asigura asumarea responsabilităţii la nivel naţional şi concentrarea pe reformele şi investiţiile relevante, statele membre care doresc să primească sprijin trebuie să transmită Comisiei Europene un plan de redresare şi rezilienţă care să fie motivat şi justificat în mod corespunzător.
    Conform art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului, România trebuie să transmită oficial planul de redresare şi rezilienţă, până la 30 aprilie, printr-un singur document integrat.
    Ţinând cont de faptul că elementele sus-menţionate vizează interesul public şi strategic, sunt o prioritate a programului de guvernare şi constituie o situaţie de urgenţă şi extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată pentru a asigura transmiterea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în termenul prevăzut de regulamentul menţionat anterior,
    în lipsa acestor măsuri, aprobarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă de către Comisia Europeană ar fi supusă riscului neîncadrării în termenele asumate de către România,
    întrucât împrejurările de faţă vizează interesul public şi constituie elementele unei situaţii extraordinare ce nu suferă amânare, astfel încât se impune reglementarea unor măsuri în domeniul fondurilor europene,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă"

    2. La articolul 1, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României, denumit în continuare PNRR, este documentul strategic al României care fundamentează priorităţile de reformă şi domeniile de investiţii pentru aplicarea Mecanismului de redresare şi rezilienţă - MRR la nivel naţional. Sursa de finanţare este reprezentată de fondurile alocate pentru România în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobat prin Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului. Scopul final al PNRR este să accelereze implementarea reformelor sustenabile şi a investiţiilor publice conexe, respectiv asigurarea ameliorării stării economiei naţionale după criza generată de COVID-19, creşterea economică şi crearea de locuri de muncă necesare pentru incluziunea forţei de muncă, sprijinirea tranziţiei verzi şi a celei digitale pentru promovarea creşterii durabile.
    (2) PNRR are structura stabilită conform Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului şi face obiectul procedurilor de negociere cu Comisia Europeană.
    (3) Guvernul aprobă prin memorandum mandatarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, denumit în continuare MIPE, pentru a desfăşura procedurile de negociere cu Comisia Europeană, în vederea aprobării PNRR şi a cererii de împrumut prevăzute la art. 14 din Regulamentul (UE) 2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului, şi mandatarea Ministerului Finanţelor, denumit în continuare MF, pentru a desfăşura procedurile de negociere la nivelul Consiliului Uniunii Europene."

    3. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (3^1) şi (3^2), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Procedurile de negociere prevăzute la alin. (3) sunt coordonate de către prim-ministru.
(3^2) După aprobarea la nivelul Uniunii Europene, PNRR va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului."

    4. La articolul 1 alineatul (4), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) să fie proiecte mature, cu un grad avansat de elaborare a documentaţiilor tehnico-economice şi cu angajamente ferme din partea beneficiarilor finali de încheiere a contractelor de achiziţie publică sau a contractelor sectoriale, după caz, până la sfârşitul anului 2022, pentru minimum 70% din valoarea alocată, respectiv la sfârşitul anului 2023, pentru restul valorii alocate;
    ...............................
c) să obţină avizul conform eliberat de MIPE prin care să se confirme compatibilitatea cu recomandările specifice de ţară şi tranziţia verde şi digitală, eligibilitatea finanţării din MRR şi contribuţia la atingerea jaloanelor şi ţintelor prevăzute în PNRR;"

    5. La articolul 1, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Contractarea împrumutului astfel cum rezultă din valoarea costurilor totale estimate ale PNRR prevăzută la alin. (3) se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind datoria publică."

    6. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Se alocă Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, prin Planul naţional de redresare şi rezilienţă, un procent din bugetul PNRR, în limita negociată cu Comisia Europeană, corespunzător alocărilor aprobate pentru granturi pentru fiecare componentă în parte, pentru acoperirea cheltuielilor legate de activităţile de pregătire, monitorizare, control, audit şi evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experţilor, consultarea părţilor interesate, acţiunile de informare şi comunicare, inclusiv acţiunile incluzive de sensibilizare, şi comunicarea instituţională a priorităţilor politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu reţelele informatice care se concentrează pe prelucrarea şi schimbul de informaţii, instrumentele corporative de tehnologie a informaţiei şi toate celelalte cheltuieli cu asistenţa tehnică şi administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activităţi de sprijin, de natura controlului calităţii şi monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum şi pe cele ale experţilor pentru evaluarea şi implementarea reformelor şi a investiţiilor.
    (2) Din alocarea prevăzută la alin. (1), în baza acordurilor de finanţare pentru implementarea reformelor, respectiv a componentelor aferente, încheiate între Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum şi ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entităţi responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se stabilesc sumele pentru acoperirea cheltuielilor legate de activităţile de pregătire, monitorizare, control, audit şi evaluare, inclusiv cheltuieli de salarizare, care sunt necesare pentru gestionarea PNRR şi îndeplinirea obiectivelor acestuia, în special cele legate de studii, reuniunile experţilor, consultarea părţilor interesate, acţiunile de informare şi comunicare, inclusiv acţiunile incluzive de sensibilizare, şi comunicarea instituţională a priorităţilor politice ale Uniunii, în măsura în care acestea au legătură cu obiectivele PNRR, cheltuielile cu reţelele informatice care se concentrează pe prelucrarea şi schimbul de informaţii, instrumentele corporative de tehnologie a informaţiei şi toate celelalte cheltuieli cu asistenţa tehnică şi administrativă suportate de Comisie pentru gestionarea mecanismului. Cheltuielile acoperă, de asemenea, costurile altor activităţi de sprijin, de natura controlului calităţii şi monitorizării proiectelor pe teren, costurile aferente consilierilor la nivelul tehnic, precum şi pe cele ale experţilor pentru evaluarea şi implementarea reformelor şi a investiţiilor."

    7. La articolul 3, alineatele (2)-(4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Beneficiarii finali ale căror proiecte urmează a se finanţa din fondurile alocate prin intermediul PNRR derulează procedurile de atribuire a contractelor de achiziţie publică/sectoriale, anterior încheierii acordurilor/contractelor de finanţare, în baza avizului conform eliberat de Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Avizul conform se eliberează pentru fiecare proiect în parte care urmează a se finanţa din fondurile alocate prin PNRR, la propunerea ministerului coordonator de reformă şi/sau a celui responsabil de implementarea componentei, în limita bugetului estimat prevăzut pentru fiecare pilon/componentă de investiţii, după aprobarea potrivit procedurilor la nivel european a PNRR.
(3) După aprobarea PNRR potrivit procedurilor la nivel european, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene încheie acorduri de finanţare pentru implementarea reformelor şi/sau acorduri de finanţare pentru implementarea componentelor aferente reformelor cu ministerele responsabile de implementarea reformelor, ministerele responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv cu Secretariatul General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum şi cu ministerele care au în subordine/coordonare/sub autoritate entităţi responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor.
(4) Beneficiarii finali de fonduri din PNRR încheie contracte de achiziţie publică/sectoriale, după caz, pentru proiectele finanţate din PNRR, după încheierea acordurilor de finanţare şi numai după obţinerea avizului conform prevăzut la alin. (2)."

    8. La articolul 3, alineatul (5) se abrogă.
    9. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru elaborarea, negocierea, aprobarea şi implementarea PNRR, funcţionează în cadrul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene o structură de specialitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările şi completările ulterioare, fiind aplicabile prevederile art. 17 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat."

    10. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 5
    (1) La nivelul ministerelor responsabile de implementarea reformelor, ministerelor responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, respectiv la nivelul Secretariatului General al Guvernului, în cazul în care este responsabil de implementare de reforme sau de componente aferente reformelor, precum şi al ministerelor care au în subordine/coordonare/sub autoritate entităţi responsabile de implementarea componentelor aferente reformelor, se organizează, în limita cheltuielilor de personal aprobate prin legea bugetului de stat, structuri de specialitate ale căror atribuţii vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv act administrativ intern.
    (2) Personalul care face parte din structurile prevăzute la alin. (1) beneficiază de prevederile art. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare."

    11. Articolele 8 şi 9 se abrogă.
    12. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 11
    Măsurile de implementare a PNNR, inclusiv cele care se referă la cadrul instituţional şi financiar, vor fi reglementate în termen de maximum 90 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (3^2)."

    13. În tot cuprinsul ordonanţei de urgenţă, sintagma „Planul naţional de relansare şi rezilienţă“ se înlocuieşte cu sintagma ,,Planul naţional de redresare şi rezilienţă“, iar sintagma ,,Ministerul Fondurilor Europene“ se înlocuieşte cu sintagma „Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene“.


    ART. II
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 7 septembrie 2020, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Cristian Ghinea
                    p. Ministrul afacerilor externe,
                    Dănuţ Sebastian Neculăescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 24.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016