Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 31 martie 2021  privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 23 din 31 martie 2021 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 339 din 2 aprilie 2021
    Având în vedere adoptarea la nivelul Uniunii Europene a Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, denumit în continuare Regulamentul (UE) 2019/1.150, act normativ cu aplicabilitate directă şi efect direct în toate statele membre, se impune adoptarea de urgenţă la nivel naţional a dispoziţiilor legale care să asigure implementarea măsurilor adoptate prin respectivul regulament.
    Având în vedere angajamentele internaţionale asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
    ţinând cont de faptul că actele cu forţă juridică obligatorie, precum regulamentul european, stabilesc în sarcina statelor membre obligaţia de a adopta anumite norme privind măsurile aplicabile în cazul încălcării acestuia, asigurându-se că acestea sunt puse în aplicare,
    având în vedere că România nu a adoptat până în prezent norme de acest tip, iar obligaţiile fiecărui stat membru de a asigura în mod adecvat şi efectiv respectarea Regulamentului (UE) 2019/1.150 şi de a stabili măsurile de punere în aplicare a acestui regulament sunt prevăzute la art. 15 din acesta,
    având în vedere că Regulamentul (UE) 2019/1.150 se aplică începând cu data de 12 iulie 2020,
    în acest context, jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 72/2017 şi Decizia nr. 405/2018, precizează că autorităţile statului român s-au angajat, în conformitate cu dispoziţiile art. 148 alin. (4) din Constituţia României, republicată, să garanteze ducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din tratatele constitutive ale Uniunii Europene, din reglementările Uniunii Europene cu caracter obligatoriu şi din actul de aderare, în acest sens Guvernul fiind abilitat din punct de vedere constituţional ca, prin mijloacele pe care le are la îndemână, să garanteze îndeplinirea obligaţiilor României faţă de Uniunea Europeană.
    Ţinând cont de obiectivul general al Regulamentului (UE) 2019/1.150 care constă în crearea unui ecosistem competitiv, echitabil şi transparent, esenţial şi pentru consumatori, în care întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online şi utilizatorilor profesionali de site-uri li se asigură un grad de transparenţă adecvat, precum şi posibilităţi efective în întreaga Uniune Europeană de a solicita măsuri reparatorii,
    având în vedere că intermedierea a tot mai multe tranzacţii prin serviciile de intermediere online este un fenomen favorizat de un robust efect de reţea indirect bazat pe date, care conduce la o dependenţă sporită a întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online, în special a microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM, de aceste servicii pentru a ajunge la consumatori,
    luându-se seama de faptul că această dependenţă crescândă favorizează puterea de negociere a furnizorilor de servicii de intermediere online, care le permite să se comporte în practică în mod unilateral într-o manieră care poate fi inechitabilă şi care poate aduce prejudicii intereselor legitime ale întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online şi, indirect, consumatorilor,
    având în vedere că motoarele de căutare online pot fi surse importante de trafic de internet pentru întreprinderile care oferă bunuri şi servicii consumatorilor prin intermediul site-urilor şi pot afecta astfel în mod semnificativ succesul comercial al respectivilor utilizatori profesionali de site-uri pentru a-şi oferi bunurile sau serviciile online în cadrul pieţei interne,
    în considerarea faptului că lipsa unei intervenţii legislative imediate privind stabilirea unor norme naţionale referitoare la procedurile şi sancţiunile aplicabile în cazul nerespectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 are ca efect crearea unei stări de incertitudine juridică şi apariţia unor dificultăţi de ordin practic, care ar putea conduce la prejudicierea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau a utilizatorilor profesionali de site-uri,
    având în vedere că legiferarea delegată - legitimată constituţional de Curtea Constituţională în variate ipoteze care necesitau punerea de acord a legislaţiei naţionale cu cea a Uniunii Europene în considerarea necesităţii evitării declanşării de către Comisia Europeană a unor proceduri de sancţionare - asigură, în mod prompt şi eficace, îndeplinirea de către România a obligaţiilor care îi revin în calitate de stat membru al Uniunii Europene, vizând adoptarea măsurilor legislative pentru punerea în aplicare completă a Regulamentului (UE) 2019/1.150,
    pentru evitarea situaţiei ca un demers legislativ ordinar să nu poată fi finalizat în termen util pentru a se preveni consecinţele mai sus amintite,
    ţinând cont de faptul că furnizorii de servicii de intermediere online şi de motoare de căutare online, de cele mai multe ori, nu oferă sisteme interne de soluţionare a reclamaţiilor accesibile şi eficiente, iar mecanismele alternative existente de soluţionare extrajudiciară a litigiilor pot fi, de asemenea, ineficace din diverse motive, inclusiv din cauza lipsei unor mediatori specializaţi şi a temerii de represalii a întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online,
    având în vedere faptul că factori precum mijloacele financiare limitate, teama de represalii şi alegerea dreptului aplicabil şi a instanţelor competente impusă în termeni şi condiţii pot limita eficacitatea posibilităţilor existente de a introduce acţiuni judiciare şi căi de atac, în special a celor care impun întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau utilizatorilor profesionali de site-uri obligaţia de a acţiona la nivel individual şi de a-şi comunica identitatea,
    având în vedere că, în absenţa unui cadru legal adecvat, consecinţele negative imediate sunt reprezentate de imposibilitatea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online şi a utilizatorilor profesionali de site-uri de a se adresa unei autorităţi/entităţi publice din România pentru încălcarea drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/1.150, care să acţioneze într-o manieră rapidă şi eficientă pentru restabilirea unui mediu de afaceri online echitabil, previzibil, sustenabil şi fiabil,
    luând în considerare riscul de a prejudicia întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online din România, care, deşi dispun de protecţie legală începând cu 12 iulie 2020, data intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, ar putea fi private de posibilitatea de a beneficia de măsuri reparatorii reale, accesibile şi eficace,
    având în vedere necesitatea eliminării acestei carenţe şi considerând că aceasta este o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care contribuie la îndeplinirea unor obligaţii asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
    observând importanţa şi noutatea aspectelor reliefate prin Regulamentul (UE) 2019/1.150, mai ales în contextul în care activitatea economică se desfăşoară din ce în ce mai mult în mediul online, acolo unde pentru a ajunge la consumatori, tot mai multe IMM-uri devin parteneri/clienţi ai platformelor de intermediere, ţinând cont inclusiv de contextul actual al pandemiei de COVID-19 care a contribuit la migrarea operatorilor economici către mediul online,
    în vederea clarificării cadrului normativ care reglementează organizarea şi funcţionarea Consiliului Concurenţei, ca urmare a recentelor modificări legislative aduse Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară adoptarea de urgenţă a prevederilor legale privind modificarea şi completarea acestui act normativ care să elimine orice posibile dificultăţi de interpretare şi care să fie în acord cu cerinţele de claritate, previzibilitate şi predictibilitate pe care trebuie să le îndeplinească normele juridice pentru a putea fi aplicate.
    Urgenţa promovării acestor măsuri este justificată de necesitatea adoptării imediate a prevederilor legale care să asigure buna funcţionare a Consiliului Concurenţei ca urmare a vidului legislativ creat prin intervenţia normativă adusă prin Legea nr. 254/2020 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996 în ceea ce priveşte cadrul normativ care reglementează regimul juridic aplicabil mandatelor Plenului Consiliului Concurenţei, normele respective din Legea concurenţei nr. 21/1996 încetând să existe. În acest sens este şi Decizia Curţii Constituţionale nr. 1/2021 potrivit căreia dispoziţiile de abrogare din cuprinsul legilor de aprobare a unor ordonanţe de urgenţă nu au aptitudinea de a repune în vigoare textele iniţiale, în realitate, creându-se un vid legislativ.
    În acest sens, regimul juridic aplicabil mandatelor Plenului Consiliului Concurenţei a fost reglementat iniţial de art. 15 alin. (2) şi alin. (9) lit. a) din Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ulterior, prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996 şi pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea concurenţei nr. 21/1996, prevederile mai sus menţionate au fost modificate sub aspectul reconfigurării mandatelor membrilor Plenului Consiliului Concurenţei. Ulterior, în procedura parlamentară, forul legislativ a adoptat Legea nr. 254/2020 de aprobare, cu modificări, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2020 în sensul abrogării, în întregime, a art. II din ordonanţa mai sus menţionată, intervenţie care, prin conţinutul normativ, nu a fost în acord cu normele de tehnică legislativă, conducând la crearea unui veritabil vid legislativ, caracterizat prin lipsa prevederilor legale care reglementează regimul juridic aplicabil membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, întrucât modificarea adusă prin legea de aprobare nu are aptitudinea de a repune în vigoare textele iniţiale, aşa cum a reţinut şi Curtea Constituţională prin decizia mai sus citată. În acest sens, este necesară intervenţia normativă de urgenţă în sensul reglementării exprese, dincolo de orice dubiu sau dificultate de interpretare, a regimului juridic aplicabil membrilor Plenului Consiliului Concurenţei.
    În acest sens, lipsa adoptării măsurilor legale va avea ca efect crearea şi menţinerea unei incertitudini juridice cu privire la funcţionarea Consiliului Concurenţei, având consecinţe negative iremediabile în ceea ce priveşte protejarea interesului public, a funcţionării autorităţii de concurenţă, precum şi a principiului securităţii şi stabilităţii raporturilor juridice.
    Astfel, urgenţa şi caracterul extraordinar care reclamă intervenţia legislativă sunt reprezentate de blocajul instituţional existent la nivelul Plenului Consiliului Concurenţei în contextul în care la acest moment se află în derulare procedura de selecţie şi numire a doi membri ai autorităţii de concurenţă pentru posturile vacante de preşedinte şi vicepreşedinte, procedură ce trebuie să aibă în vedere regimul aplicabil mandatelor de membri ai Plenului Consiliului Concurenţei. Nefinalizarea procedurii de numire a noilor membri ai autorităţii de concurenţă pentru cele două poziţii are consecinţe directe asupra îndeplinirii atribuţiilor de reprezentare legală a Consiliului Concurenţei cu repercusiuni asupra legalităţii actelor şi operaţiunilor îndeplinite în realizarea tuturor activităţilor autorităţii de concurenţă, reglementările propuse având rolul de a conferi previzibilitate şi claritate textului, în acord cu prevederile constituţionale şi cu normele de tehnică legislativă.
    În lipsa adoptărilor măsurilor propuse, există riscul blocării activităţii unei autorităţi administrative autonome esenţiale pentru buna funcţionare a economiei naţionale, cu efecte negative în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor în domeniul concurenţei şi al ajutorului de stat în relaţia cu Comisia Europeană.
    Ţinând cont de faptul că deciziile Consiliului Concurenţei, în cazul în care se constată încălcări ale normelor de concurenţă, au un impact direct asupra patrimoniului persoanelor fizice şi/sau juridice, există riscul ca, în lipsa promovării prezentului act normativ, să fie afectate drepturi fundamentale, aşa cum acestea sunt reglementate de Constituţia Românei, în special dreptul de proprietate, dar şi interesul public, în general, care decurge din necesitatea respectării şi ocrotirii acestora.
    Luând în considerare că măsurile propuse sunt în acord cu prevederile Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 privind oferirea de mijloace autorităţilor de concurenţă din statele membre astfel încât să fie mai eficace în aplicarea legii şi privind garantarea funcţionării a pieţei interne „ECN+“ prin care forul european doreşte consolidarea competenţelor autorităţilor naţionale de concurenţă, în special cu prevederile art. 4 din Directiva potrivit cărora statele membre au obligaţia de a garanta independenţa autorităţilor naţionale administrative de concurenţă şi trebuie să se asigure cel puţin că membrii personalului şi persoanele din cadrul autorităţilor naţionale administrative de concurenţă sunt în măsură să îşi îndeplinească atribuţiile şi să îşi exercite competenţele de aplicare a articolelor 101 şi 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, fără intervenţii politice şi alte influenţe din exterior,
    în acest sens, în contextul prevederilor art. 11 alin. (1) din Constituţia României, republicată, potrivit cărora statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce îi revin din tratatele la care este parte, trebuie avut în vedere faptul că, potrivit jurisprudenţei Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, în perioada cuprinsă între adoptarea directivei de către forul european şi data transpunerii efective a acesteia în dreptul intern statele membre trebuie să evite adoptarea oricăror măsuri care ar putea contraveni dispoziţiilor cuprinse în directivă.
    Având în vedere că, faţă de noile atribuţii conferite Consiliului Concurenţei, în calitate de autoritate responsabilă, este necesară completarea corespunzătoare a atribuţiilor autorităţii de concurenţă prevăzute de Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are drept scop asigurarea aplicării şi respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online şi stabileşte măsurile necesare aplicabile în cazul încălcării acestora.
    (2) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică furnizorilor de servicii de intermediere online şi furnizorilor de motoare de căutare online care furnizează sau oferă spre furnizare servicii întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online şi, respectiv, utilizatorilor profesionali de siteuri, care îşi au sediul sau reşedinţa pe teritoriul României şi care, prin intermediul serviciilor de intermediere online sau motoarelor de căutare online respective, oferă bunuri sau servicii consumatorilor aflaţi pe teritoriul Uniunii Europene, indiferent de locul de stabilire sau de reşedinţă al furnizorilor serviciilor respective şi indiferent de dreptul aplicabil.
    (3) Prezenta ordonanţă de urgenţă nu aduce atingere dreptului naţional care reglementează domeniul concurenţei. De asemenea, aceasta nu aduce atingere normelor naţionale care, în conformitate cu dreptul Uniunii Europene, interzic sau sancţionează conduita unilaterală sau practicile comerciale neloiale în măsura în care aspectele relevante nu sunt reglementate de prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 2
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) întreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online, servicii de intermediere online, furnizor de servicii de intermediere online, consumator, motor de căutare online, furnizor de motoare de căutare online, utilizator profesional de site-uri, ierarhie, termeni şi condiţii, bunuri şi servicii auxiliare, mediere - sunt aplicabile definiţiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    b) Consiliul Concurenţei - autoritate responsabilă cu aplicarea Regulamentului (UE) 2019/1.150;
    c) măsură corectivă - obligaţie stabilită de către Consiliul Concurenţei în sarcina unui furnizor de servicii de intermediere online sau a unui motor de căutare online în vederea remedierii unei situaţii neconforme cu Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    d) sesizare - petiţie/reclamaţie formulată în scris de către o întreprindere utilizatoare de servicii de intermediere online, un utilizator profesional de site-uri, o organizaţie/asociaţie reprezentativă sau orice altă întreprindere având ca obiect posibila încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150.


    ART. 3
    (1) În aplicarea dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenţei este desemnată autoritatea competentă pentru asigurarea şi respectarea prevederilor acestui regulament.
    (2) Pentru respectarea prevederilor alin. (1), Consiliul Concurenţei, acţionând prin inspectorii de concurenţă, monitorizează îndeplinirea obligaţiilor de către furnizorii de servicii de intermediere online şi furnizorii de motoare de căutare online, urmând a cerceta încălcările prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, conform prevederilor art. 15 alin. (2) din acesta.
    (3) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, Consiliul Concurenţei cooperează cu alte entităţi competente din Uniunea Europeană, în condiţiile stabilite de Regulamentul (UE) 2019/1.150, precum şi cu alte autorităţi şi instituţii publice care derulează activităţi specifice în domeniu.

    ART. 4
    Consiliul Concurenţei efectuează din oficiu sau la sesizare cercetări aprofundate pentru constatarea şi sancţionarea nerespectării obligaţiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150.

    ART. 5
    (1) La primirea unei sesizări privind o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenţei examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea demarării unei cercetări aprofundate.
    (2) Dacă sesizarea prezintă suficient temei de fapt şi de drept pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, preşedintele Consiliului Concurenţei va emite un ordin în acest sens. Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei prin care se dispune efectuarea unei cercetări aprofundate poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată.
    (3) Dacă sesizarea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica dispunerea efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenţei o respinge, comunicând autorului decizia, în scris, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile, termen care curge de la data la care autorul este informat cu privire la faptul că sesizarea este completă şi îndeplineşte toate condiţiile prevăzute la alin. (5).
    (4) Respingerea unei sesizări se face prin decizie a Consiliului Concurenţei după ce i s-a acordat autorului sesizării posibilitatea de a-şi prezenta, în termen de 30 de zile de la solicitare, punctul de vedere cu privire la motivele pentru care autoritatea de concurenţă intenţionează să respingă sesizarea.
    (5) Pentru a fi considerată sesizare în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, aceasta trebuie să cuprindă:
    a) informaţii complete cu privire la identitatea întreprinderii care depune sesizarea;
    b) indicarea entităţii reclamate;
    c) detalii privind presupusa încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150;
    d) toate informaţiile şi documentele disponibile care susţin obiectul sesizării;
    e) motivele în temeiul cărora se invocă un interes legitim;
    f) posibilul prejudiciu produs.

    (6) La cererea scrisă a Consiliului Concurenţei, autorul sesizării are obligaţia de a pune la dispoziţia acestuia informaţiile şi documentele necesare analizării cazului, în măsura în care îi sunt disponibile, sesizarea fiind declarată completă la data depunerii tuturor documentelor şi informaţiilor solicitate.
    (7) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată că sesizarea este incompletă şi autorul acesteia nu o completează în termenul acordat, sesizarea se consideră a fi retrasă.
    (8) Consiliul Concurenţei va informa în scris autorul sesizării cu privire la data la care sesizarea a devenit completă.

    ART. 6
    În situaţia în care Consiliul Concurenţei deţine suficiente indicii privind o posibilă încălcare a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, acesta poate demara, din oficiu, o cercetare aprofundată.

    ART. 7
    (1) Pentru îndeplinirea atribuţiei prevăzute la art. 6, Consiliul Concurenţei poate realiza analize preliminare.
    (2) În cazul în care, în urma unei analize preliminare, se constată că există suficient temei de fapt şi de drept pentru a dispune efectuarea unei cercetări aprofundate, preşedintele Consiliului Concurenţei va emite un ordin în acest sens.
    (3) Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei prin care se dispune efectuarea unei cercetări aprofundate poate fi atacat numai odată cu decizia prin care se finalizează cercetarea aprofundată.

    ART. 8
    (1) Consiliul Concurenţei poate solicita furnizorilor de servicii de intermediere online, furnizorilor de motoare de căutare online, întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online, utilizatorilor profesionali de site-uri, organizaţiilor sau asociaţiilor reprezentative, precum şi oricărei alte entităţi publice sau private informaţiile şi documentele care le sunt necesare în vederea exercitării atribuţiilor prevăzute la art. 4-7, indicând temeiul legal, scopul, termenele, precum şi sancţiunile prevăzute de prezenta ordonanţa de urgenţă.
    (2) Informaţiile solicitate potrivit prevederilor alin. (1) se folosesc în scopul aplicării prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150.
    (3) În situaţia în care informaţiile prevăzute la alin. (1) constituie indicii ale unei posibile încălcări a Legii concurenţei nr. 21/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale art. 101 sau 102 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, Consiliul Concurenţei poate folosi aceste informaţii în vederea declanşării unei investigaţii din oficiu.

    ART. 9
    (1) În urma efectuării unei cercetări aprofundate, Consiliul Concurenţei poate stabili, prin decizie, ca sancţiune principală, după caz:
    a) aplicarea unui avertisment;
    b) aplicarea unei amenzi contravenţionale.

    (2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, avertismentul constă în atenţionarea scrisă a contravenientului, prin decizie a Consiliului Concurenţei, asupra pericolului social al faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
    (3) În cazul în care Consiliul Concurenţei constată încălcarea Regulamentului (UE) 2019/1.150 şi aplică una dintre sancţiunile prevăzute la alin. (1), acesta poate impune măsuri corective proporţionale cu încălcarea comisă şi necesare pentru încetarea efectivă a încălcării.
    (4) Aplicarea măsurilor corective este determinată de necesitatea stabilirii unei situaţii de transparenţă şi echitate pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online sau utilizatori profesionali de site-uri. Măsurile corective se pot referi doar la respectarea cerinţelor impuse furnizorilor de servicii de intermediere online/motoarelor de căutare online prin prevederile art. 3-12 din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

    ART. 10
    (1) Pentru una şi aceeaşi contravenţie, Consiliul Concurenţei poate stabili o singură sancţiune principală şi, după caz, una sau mai multe măsuri corective.
    (2) În situaţia în care acelaşi furnizor de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online a săvârşit mai multe contravenţii, pentru fiecare contravenţie se va stabili câte o sancţiune.

    ART. 11
    (1) În situaţia în care contravenţiile au fost constatate prin aceeaşi decizie, sancţiunile contravenţionale se cumulează, suma totală neputând depăşi 2% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancţionate realizată în anul financiar anterior sancţionării.
    (2) Atunci când prin aceeaşi decizie au fost constatate mai multe contravenţii dintre cele prevăzute la art. 17 alin. (1) şi/sau art. 18, iar furnizorul de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online nu a mai fost sancţionat anterior pentru încălcarea Regulamentului (UE) 2019/1.150, acestuia i se poate aplica o singură sancţiune principală dintre cele prevăzute la art. 9 alin. (1) şi măsurile corective cumulate.
    (3) Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurenţei în scopul constatării unei noi contravenţii în sensul prezentului articol întrerupe cursul termenelor prevăzute la art. 12 şi 13.

    ART. 12
    (1) În cazul în care sesizarea înaintată nu intră sub incidenţa prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei va răspunde, în scris, în termen de 30 de zile de la înregistrarea sesizării.
    (2) În termen de 30 de zile de la data la care sesizarea este completă, Consiliul Concurenţei va decide dacă va efectua o cercetare aprofundată privind o posibilă încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, prevederile art. 5 alin. (2) şi (3) fiind aplicabile corespunzător.
    (3) În termen de 90 de zile de la data la care sesizarea este completă, în cazul constatării încălcării obligaţiilor stabilite în cadrul Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenţei va adopta o decizie de constatare şi sancţionare.
    (4) În termenul prevăzut la alin. (2), în situaţia în care cercetarea aprofundată a fost declanşată ca urmare a unei sesizări şi se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente privind stabilirea unei încălcări a prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, care să justifice impunerea de măsuri şi/sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, închiderea cercetării aprofundate se va face prin decizie a Consiliului Concurenţei.

    ART. 13
    (1) În termen de 120 de zile de la emiterea ordinului de declanşare a unei cercetări aprofundate din oficiu, prevăzut la art. 7 alin. (2), în cazul constatării încălcării obligaţiilor stabilite în cadrul Regulamentului (UE) 2019/1.150, Consiliul Concurenţei va adopta o decizie de constatare şi sancţionare.
    (2) În termenul prevăzut la alin. (1), în cazul în care, la finalizarea cercetării aprofundate din oficiu, se constată că aceasta nu a condus la descoperirea unor dovezi suficiente pentru stabilirea unei încălcări a obligaţiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150, care să justifice impunerea de măsuri sau sancţiuni de către Consiliul Concurenţei, acesta, prin ordin al preşedintelui, va închide cercetarea aprofundată, părţile implicate urmând a fi informate în acest sens.

    ART. 14
    (1) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se comunică părţilor implicate în cauză în maximum 30 de zile de la emitere.
    (2) Comunicarea deciziilor emise de Consiliul Concurenţei prin care se constată şi se sancţionează o contravenţie se face prin intermediul serviciilor de trimiteri poştale, prin fax sau prin e-mail, cu confirmare de primire, şi, în cazul în care acest lucru nu este posibil, prin depunerea deciziei în plic sigilat în cutia poştală ce deserveşte sediului sau punctului de lucru al destinatarului. În lipsa cutiei poştale, decizia se va afişa pe uşa sediului destinatarului, în plic sigilat. În cazul în care niciuna dintre modalităţile de comunicare prevăzute anterior nu a făcut posibilă comunicarea, aceasta se poate face prin publicitate. Publicitatea se realizează prin afişarea unui anunţ în care se menţionează că a fost emis actul administrativ pe numele furnizorului de servicii de intermediere online sau de motoare de căutare online sancţionat, concomitent, la sediul Consiliului Concurenţei şi pe pagina de internet a acestuia, anunţul menţinându-se afişat cel puţin 60 de zile de la data publicării şi considerându-se comunicat în termen de 15 zile de la data afişării.
    (3) Decizia de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă va cuprinde următoarele elemente: datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale, indicarea dispoziţiei legale încălcate, punctul de vedere al contravenientului cu privire la fapta sa, amenda aplicată şi modalitatea de individualizare a acesteia, termenul şi modalitatea de plată, eventualele măsuri corective impuse potrivit art. 9 alin. (3) şi (4), precum şi termenul de contestare şi instanţa competentă să soluţioneze contestaţia.
    (4) Furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul de motoare de căutare online a cărui faptă este constatată prin decizie are obligaţia de a se conforma măsurilor dispuse, în termenul stabilit prin decizie.
    (5) Deciziile emise de Consiliul Concurenţei în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă pot fi atacate la Secţia de contencios-administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.
    (6) Deciziile Consiliul Concurenţei prin care se aplică amenzi constituie titluri executorii, fără vreo altă formalitate, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora.
    (7) Instanţa poate dispune, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate. În cazul amenzilor, suspendarea se va dispune doar cu condiţia plăţii unei cauţiuni stabilite conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la creanţele bugetare.
    (8) Deciziile adoptate de către Consiliul Concurenţei se publică pe pagina de internet a instituţiei, ţinându-se seama de interesele legitime ale părţilor implicate, astfel încât secretele comerciale să nu fie divulgate, iar datele confidenţiale să fie respectate.

    ART. 15
    (1) Aplicarea unor sancţiuni potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă nu îngrădeşte dreptul întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere şi al utilizatorilor profesionali de site-uri de a se adresa instanţelor de judecată pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică prohibită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150.
    (2) Acţiunile în justiţie pot fi introduse şi de către organizaţiile şi asociaţiile care au un interes legitim în ceea ce priveşte reprezentarea întreprinderilor utilizatoare de servicii de intermediere online sau a utilizatorilor profesionali de site-uri, precum şi de organismele publice instituite în acest sens, în conformitate cu prevederile art. 14 din Regulament (UE) 2019/1.150.

    ART. 16
    (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, furnizarea de informaţii inexacte, incomplete sau care induc în eroare, precum şi nefurnizarea informaţiilor solicitate în cadrul unei analize preliminare şi/sau a unei cercetări aprofundate şi se sancţionează prin decizie a Consiliului Concurenţei.
    (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) se sancţionează cu amendă de la 0,01% la 1% din cifra de afaceri totală a întreprinderii sancţionate realizată în anul financiar anterior sancţionării.
    (3) Consiliul Concurenţei poate obliga prin aceeaşi decizie întreprinderile sancţionate potrivit alin. (1) la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală medie zilnică din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a le determina să respecte obligaţiile impuse prin decizie.
    (4) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 20.000 lei faptele prevăzute la alin. (1) săvârşite de autorităţile şi instituţiile administraţiei publice centrale şi locale, cu excepţia autorităţilor deliberative ale administraţiei publice locale.
    (5) Dacă nefurnizarea informaţiilor solicitate persistă după termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei, acesta va putea aplica instituţiei ori autorităţii administraţiei publice centrale sau locale o amendă cominatorie de până la 5.000 lei pentru fiecare zi de întârziere.

    ART. 17
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu avertisment nerespectarea, cu intenţie sau din neglijenţă, de către furnizorul de servicii de intermediere online a dispoziţiilor referitoare la:
    a) cerinţele de conformare privind termenii şi condiţiile stabilite la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    b) cerinţa privind asigurarea identităţii întreprinderii utilizatoare de servicii de intermediere online stabilită la art. 3 alin. (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    c) cerinţa privind asigurarea transparenţei în materia bunurilor şi serviciilor auxiliare stabilită la art. 6 din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    d) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materia clauzelor specifice stabilite la art. 8 lit. b) şi c) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
cerinţele privind asigurarea unui sistem intern de soluţionare a reclamaţiilor primite de la întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online stabilite la art. 11 alin. (1)-(4) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    f) cerinţele privind asigurarea identificării mediatorilor, respectarea condiţiilor de eligibilitate şi anumite aspecte legate de procedura de mediere stabilite la art. 12 alin. (1)-(4) şi (6) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

    (2) În cazul în care, în termen de 2 ani de la data emiterii unei decizii prin care a fost constatată şi, după caz, sancţionată o contravenţie prevăzută la alin. (1) şi/sau la art. 18 alin. (1), săvârşită de către un furnizor de servicii de intermediere online, Consiliul Concurenţei constată săvârşirea unei contravenţii prevăzute la alin. (1) de către acelaşi furnizor de servicii de intermediere online, acesta va fi sancţionat cu amendă contravenţională cuprinsă între 0,1% şi 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării din furnizarea de servicii de intermediere online, indiferent de natura noii încălcări.

    ART. 18
    (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării din furnizarea serviciilor de intermediere online nerespectarea de către furnizorii de servicii de intermediere online, cu intenţie sau din neglijenţă, a dispoziţiilor referitoare la:
    a) cerinţele privind procedurile şi termenele de modificare a termenilor şi condiţiilor stabilite la art. 3 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    b) cerinţele privind procedurile, termenele şi justificarea restricţionării, suspendării sau sistării furnizării serviciilor de intermediere online stabilite la art. 4 alin. (1)-(3) şi (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    c) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (1), (3) şi (5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    d) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materia tratamentului diferenţiat stabilite la art. 7 alin. (1) şi (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    e) cerinţa de a nu impune modificări retroactive ale termenilor şi condiţiilor stabilită la art. 8 lit. a) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    f) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materia accesului la date stabilite la art. 9 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    g) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materia restricţiilor cu privire la oferirea de condiţii diferite prin alte mijloace stabilite la art. 10 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

    (2) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 0,1% la 1% din cifra de afaceri realizată în anul financiar anterior sancţionării din furnizarea serviciilor de motoare de căutare online nerespectarea de către furnizorii de motoare de căutare online, cu intenţie sau din neglijenţă, a dispoziţiilor referitoare la:
    a) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materie de ierarhie stabilite la art. 5 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) 2019/1.150;
    b) cerinţele privind asigurarea transparenţei în materia tratamentului diferenţiat stabilite la art. 7 alin. (2) şi (3) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.


    ART. 19
    Consiliul Concurenţei obligă furnizorii de servicii de intermediere online sau furnizorii de motoare de căutare la plata unor amenzi cominatorii, în sumă de până la 1% din cifra de afaceri medie zilnică realizată în anul financiar anterior sancţionării din furnizarea serviciilor de intermediere online/de motoare de căutare online, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a-i determina să respecte măsurile corective aplicate prin decizia de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute la art. 17 şi/sau 18.

    ART. 20
    Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se face ţinându-se seama de gravitatea şi durata faptei, cu respectarea principiului proporţionalităţii.

    ART. 21
    (1) Procedura de soluţionare a sesizărilor cu privire la încălcarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150, precum şi procedura de constatare şi sancţionare a contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă vor fi stabilite prin regulament adoptat de Consiliul Concurenţei.
    (2) În cadrul regulamentului prevăzut la alin. (1) se stabilesc şi celelalte elemente în funcţie de care se face individualizarea sancţiunilor.

    ART. 22
    (1) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (1) şi art. 16, în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri înregistrată de întreprindere.
    (2) Prin excepţie de la prevederile art. 17-19, în cazul în care, în anul financiar anterior sancţionării, întreprinderea nu a înregistrat cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online sau aceasta nu poate fi determinată, va fi luată în considerare cifra de afaceri aferentă anului financiar în care întreprinderea a înregistrat cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online, an imediat anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii. În ipoteza în care nici în anul anterior anului de referinţă pentru calcularea cifrei de afaceri în vederea aplicării sancţiunii întreprinderea nu a realizat cifră de afaceri, va fi luată în calcul ultima cifră de afaceri din furnizarea serviciilor de intermediere online/furnizarea de motoare de căutare online înregistrată de întreprindere.
    (3) În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, care nu au înregistrat cifră de afaceri în anul anterior sancţionării, acestea vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 500.000 lei.

    ART. 23
    (1) Dreptul Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale pentru încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prescrie în termen de 3 ani.
    (2) Prescripţia dreptului Consiliului Concurenţei de a aplica sancţiuni contravenţionale începe să curgă de la data săvârşirii încălcării. În cazul încălcărilor care au caracter de continuitate sau de repetabilitate, prescripţia începe să curgă de la data încetării ultimului act sau fapt în cauză.
    (3) Orice acţiune întreprinsă de către Consiliul Concurenţei în scopul unei analize preliminare sau în scopul cercetării aprofundate a unei încălcări întrerupe cursul termenului de prescripţie prevăzut la alin. (1).
    (4) Întreruperea termenului de prescripţie produce efecte de la data comunicării acţiunii întreprinse de către Consiliul Concurenţei, făcută către furnizorul de servicii de intermediere online sau furnizorul de motoare de căutare care a săvârşit încălcarea.

    ART. 24
    În vederea utilizării raţionale a resurselor pentru declanşarea şi efectuarea cercetărilor aprofundate, Consiliul Concurenţei poate prioritiza cazurile în funcţie de impactul lor asupra pieţei, natura încălcării, resursele implicate sau potenţialitatea de a releva şi alte încălcări, precum cele ale legislaţiei privind practicile comerciale neloiale sau în materie de concurenţă.

    ART. 25
    Orice persoană care are un interes legitim privat se poate adresa direct instanţelor de judecată competente pentru încetarea şi interzicerea încălcării obligaţiilor stabilite prin Regulamentul (UE) 2019/1.150 şi repararea prejudiciului produs de aceasta, fără a fi necesară parcurgerea vreunei formalităţi în faţa Consiliului Concurenţei.

    ART. 26
    Consiliul Concurenţei asigură administrarea şi actualizarea Registrului de acte ilicite, în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Regulamentul (UE) 2019/1.150.

    ART. 27
    (1) În măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu prevede altfel, contravenţiilor prevăzute la art. 16-18 li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 15-36 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă nu li se aplică prevederile art. 22 alin. (2) din Legea nr. 203/2018 privind măsuri de eficientizare a achitării amenzilor contravenţionale, cu modificările ulterioare.

    ART. 28
    (1) Faptele de încălcare a Regulamentului (UE) 2019/1.150, care constituie contravenţii potrivit art. 17 şi 18, se sancţionează cu amendă contravenţională, limita maximă a amenzii neputând depăşi 500.000 lei pentru fiecare dintre contravenţiile constatate.
    (2) După 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei va realiza un raport/studiu prin care vor fi evaluate eficienţa implementării Regulamentului (UE) 2019/1.150 şi oportunitatea realizării unor modificări în ceea ce priveşte cadrul legal pentru îmbunătăţirea capacităţii autorităţii de concurenţă de a asigura buna implementare a măsurilor adoptate prin respectivul regulament.

    ART. 29
    Legea concurenţei nr. 21/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Preşedintele, vicepreşedinţii şi consilierii de concurenţă trebuie să aibă o independenţă reală şi să se bucure de o înaltă reputaţie profesională şi probitate civică. Durata unui mandat este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia."

    2. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
    "(3^1) În vederea exercitării mandatului, membrii Plenului Consiliului Concurenţei îndeplinesc atribuţii conform legii şi regulamentelor aprobate de către Plen sau conform ordinelor de delegare aprobate de către preşedintele Consiliului Concurenţei."

    3. La articolul 15 alineatul (4), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4) Pentru a fi numită pentru un mandat de membru al Consiliului Concurenţei sau pentru reînnoirea mandatului, o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:"

    4. La articolul 15 alineatul (9), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) la expirarea duratei mandatului;"

    5. La articolul 15, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:
    "(13^1) În cazurile unor activităţi care presupun participarea în cadrul unor organisme sau instituţii publice ale Uniunii Europene sau internaţionale, Plenul Consiliului Concurenţei poate desemna membrii Plenului să desfăşoare activităţi în cadrul acestora, în condiţiile în care activităţile respective sunt circumscrise domeniului de activitate al Consiliului Concurenţei şi nu afectează exercitarea atribuţiilor de membru al Consiliului Concurenţei."

    6. La articolul 18, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Mandatele membrilor Consiliului Concurenţei încep de la data depunerii jurământului de către aceştia şi expiră la împlinirea termenului prevăzut la art. 15 alin. (3).
    (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, preşedintele Consiliului Concurenţei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul, cu respectarea dispoziţiilor art. 17, membrii Consiliului Concurenţei în exerciţiu îşi vor continua activitatea sub conducerea preşedintelui anterior până la depunerea jurământului de către preşedintele desemnat pentru mandatul următor. Activitatea preşedintelui anterior nu poate continua mai mult de 12 luni de la data expirării mandatului său. În mod excepţional, activitatea acestuia poate continua după această dată, dacă se instituie starea de urgenţă sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgenţă sau de alertă, după caz."

    7. La articolul 18, alineatul (3) se abrogă.
    8. La articolul 18, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Procedura de desemnare a noilor membri ai Consiliului Concurenţei va fi demarată cu cel puţin 6 luni înainte de expirarea duratei mandatelor în curs sau de îndată ce o funcţie devine vacantă în situaţiile prevăzute la art. 15 alin. (9) lit. b)-f).
(5) Cu excepţia preşedintelui Consiliului Concurenţei, în situaţia în care, la expirarea duratei mandatului unui membru al Plenului Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 15 alin. (9) lit. b^1), nu este numit un succesor, membrul Plenului al cărui mandat expiră îşi va continua activitatea până la depunerea jurământului de către cel desemnat pentru mandatul următor, dar nu mai mult de 9 luni de la data expirării mandatului sau, în mod excepţional, după această dată, dacă se instituie stare de urgenţă sau de alertă pe teritoriul României, însă nu mai mult de 6 luni de la încetarea stării de urgenţă sau de alertă, după caz."

    9. La articolul 25 alineatul (1), după litera t) se introduce o nouă literă, litera ţ), cu următorul cuprins:
    "ţ) asigură aplicarea şi respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.150 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 iunie 2019 privind promovarea echităţii şi a transparenţei pentru întreprinderile utilizatoare de servicii de intermediere online, precum şi a oricăror reglementări subsecvente."    ART. 30
    (1) Mandatele membrilor Plenului Consiliului Concurenţei, în curs la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se exercită pentru durata de 5 ani stabilită în decretele de numire de la data depunerii jurământului, la finalizarea acestora aplicându-se prevederile art. 29 pct. 6 şi 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă.
    (2) În cazul mandatelor finalizate la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, durata continuării activităţii în funcţia deţinută nu va putea depăşi limitele prevăzute la art. 29 pct. 6 şi 8 din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 31
    Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 29 pct. 1-8 şi ale art. 30, care intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Preşedintele Consiliului Concurenţei,
                    Bogdan Marius Chiriţoiu
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Ciprian-Sergiu Teleman
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu

    Bucureşti, 31 martie 2021.
    Nr. 23.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016