Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2020  privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 225 din 30 decembrie 2020 privind modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri în domeniul agriculturii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1331 din 31 decembrie 2020
    Având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde prevederi care conduc la imposibilitatea implementării acestora în termenul prevăzut, respectiv elaborarea amenajamentelor pastorale pentru întreaga suprafaţă de pajişti din România până la data de 1 ianuarie 2021,
    ţinând cont de respectarea obligaţiei implementării amenajamentelor pastorale la 1 ianuarie 2021, în vederea susţinerii absorbţiei fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă şi luând în considerare faptul că amenajamentele pastorale se pot executa numai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie şi producţia vegetală, coroborat cu situaţia creată de pandemia de COVID-19 privind restricţionarea deplasării personalului pentru evitarea răspândirii bolii, respectarea perioadelor de carantină şi a zonelor carantinate, se impune prelungirea termenului-limită de realizare a amenajamentelor pastorale până la 1 ianuarie 2022,
    având în vedere măsurile luate la nivelul întregii Uniuni Europene, precum şi la nivelul României în contextul epidemiei de COVID-19, ce au determinat instituirea stării de urgenţă şi ulterior a stării de alertă, ceea ce a condus la închiderea instituţiilor de învăţământ şi desfăşurarea activităţii educaţionale în mediul on-line, se impune prelungirea suspendării acesteia până la data de 1 ianuarie 2022,
    de asemenea, ţinând cont că neprelungirea suspendării aplicării Legii nr. 509/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ar conduce la instituirea obligaţiei de acordare de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevi începând cu 1 ianuarie 2021, acţiune care nu se poate materializa decât după consultarea factorilor implicaţi în implementarea acestei măsuri, astfel încât să se poată identifica soluţii clare şi viabile pentru ca preşcolarilor şi elevilor să li se poată acorda mierea, chiar şi în cazul în care activitatea şcolară nu se desfăşoară fizic în instituţiile de învăţământ, ceea ce ar putea genera cheltuieli suplimentare cu depozitarea şi distribuţia mierii.
    Întrucât asigurarea veniturilor necesare desfăşurării activităţii Agenţiei impactează structura bugetului de stat şi a bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2021, în condiţiile în care Guvernul a adoptat măsuri bugetare, politice şi de asigurare de lichidităţi în vederea atenuării efectelor negative provocate de pandemia de coronavirus asupra nivelului de trai al populaţiei şi asupra economiei, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a legii până la data de 1 ianuarie 2022.
    Ţinând cont de contextul în care ne aflăm, în stare de pandemie şi criză economică mondială, în care bugetul de stat este sub presiuni uriaşe, pentru a nu împovăra şi mai mult bugetul pentru anul viitor, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii, provenind atât din venituri proprii, cât şi din bugetul de stat, se impune prelungirea termenului privind intrarea în vigoare a Legii nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu modificările ulterioare, până la 1 ianuarie 2022.
    Având în vedere că Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură intră în vigoare la 1 ianuarie 2021 şi raportat la faptul că fondurile pentru plata primei de comercializare se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar acest aspect are implicaţii majore asupra bugetului de stat, pentru fiecare exerciţiu financiar de aplicare a legii,
    în considerarea faptului că măsurile dispuse prin Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură sunt susceptibile unei scheme de ajutor de stat şi ar fi necesară parcurgerea etapelor procedurale prealabile aplicării acesteia prin notificare la Comisia Europeană, se impune prelungirea termenului de intrare în vigoare a legii până la data de 1 ianuarie 2022,
    ţinând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ ar avea drept consecinţe negative următoarele:
    - riscul unui impact negativ asupra utilizatorilor de pajişti determinat de imposibilitatea aplicării începând cu anul 2021 a amenajamentului pastoral, independent de voinţa lor, care ar genera consecinţe negative pentru crescătorii de animale concretizate prin sancţionarea acestora cu amenzi;
    – riscul neimplementării măsurii de acordare de miere, cu titlu gratuit, preşcolarilor şi elevilor, precum şi al imposibilităţii realizării măsurilor administrative prealabile necesare implementării;
    – riscul unui blocaj în desfăşurarea activităţii Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, cu consecinţe negative majore, datorate, în primul rând, lipsei fondurilor necesare funcţionării, respectiv pentru investiţii, cheltuieli curente, cheltuieli de personal;
    – riscul imposibilităţii asigurării resurselor financiare necesare pentru plata primei de comercializare de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu consecinţe negative în percepţia generală a potenţialilor beneficiari cu privire la acordarea acestei forme de sprijin;
    – riscul unor posibile sancţiuni din partea Comisiei Europene în condiţiile unei decizii nefavorabile privitoare la caracterul acestei forme de sprijin acordat producătorilor agricoli,

    având în vedere că până în prezent, cu toate eforturile depuse de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Bucureşti - Ilfov, constituită în noiembrie 2017 prin asocierea municipiului Bucureşti, a judeţului Ilfov şi a celor 40 de localităţi din judeţul Ilfov, se evidenţiază necesitatea ca pentru traseele din Programul integrat de transport Bucureşti - Ilfov unde licenţele de traseu urmează să expire la data de 31 decembrie 2020, să fie adoptată o măsura urgentă care să permită asigurarea în continuare a deplasării persoanelor pe aceste trasee, între municipiul Bucureşti şi localităţi ale judeţului Ilfov.
    Totodată, această măsură este absolut necesară pentru a se evita practici ilicite în activităţile de transport de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţi ale judeţului Ilfov, practici care au consecinţe negative asupra siguranţei şi calităţii vieţii populaţiei, calităţii serviciilor oferite de operatorii de transport rutier, precum şi pentru a evita impactul negativ asupra bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane ce sunt desfăşurate în lipsa unui cadru legal în vigoare.
    În situaţia în care, începând cu data de 1 ianuarie 2021 programul de transport şi licenţele de traseu în baza cărora se efectuează transportul rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov nu vor fi valabile, se va constata faptul că:
    - operatorii de transport nu vor avea un cadru legal pentru desfăşurarea acestei activităţi, situaţie care va genera practici ilicite în activitatea de transport derulată în zona respectivă, acest fapt generând inclusiv premisele afectării bugetului de stat prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor de transport de persoane;
    – este întreruptă activitatea operatorilor de transport începând cu data de 1 ianuarie 2021, fapt care va avea un efect negativ asupra călătorilor prin neasigurarea necesarului de transport, mai ales în situaţia actuală în care suntem obligaţi să respectăm distanţarea socială în contextul pandemiei;
    – programul integrat de transport la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov nu poate fi asigurat la capacitate maximă.

    Inexistenţa, în cuprinsul Legii nr. 122/2020 de modificare a Legii nr. 107/1996 a apei, a reglementării unor metode alternative indirecte de măsurare a cantităţilor de apă prelevate/evacuate, în cazurile speciale generate de lipsa mijloacelor sau imposibilitatea tehnică a montării unor aparate de măsură a debitelor sau volumelor de apă, denotă iminenţa unor blocaje majore în derularea abonamentelor de exploatare a resursei începând cu prima zi a anului 2021, respectiv poate cauza un impact semnificativ în atingerea ţintelor bugetului general consolidat, dar şi în ceea ce priveşte stabilitatea costurilor producţiei de energie electrică.
    Având în vedere că elementele prezentate mai sus vizează interesul public general şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, se impuneadoptarea de urgenţă a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Termenul prevăzut la alineatul (1) al articolului 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 13 mai 2013, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. II
    În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021 se suspendă aplicarea prevederilor Legii nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din învăţământul primar de stat, privat şi confesional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Termenul prevăzut la articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. IV
    Termenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescăreşti şi de acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1037 din 6 noiembrie 2020, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022.

    ART. V
    (1) La solicitarea operatorilor de transport care deţin licenţe de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pe traseele cuprinse în actualul program de transport în baza căruia se efectuează serviciile regulate de transport rutier de persoane între municipiul Bucureşti şi localităţile judeţului Ilfov, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. prelungeşte licenţele de traseu însoţite de graficele de circulaţie, pentru autobuzele deţinute şi nominalizate de către aceştia, cu plata tarifului aferent, potrivit legii, care vor avea valabilitate până la data de 31.03.2021, dar nu mai târziu de data atribuirii de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară pentru transport public a obligaţiei prestării serviciului de transport public către operatorii de transport, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 şi nr. 1107/70 ale Consiliului, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedura şi modalitatea de prelungire a valabilităţii licenţelor de traseu pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) se stabilesc de către Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., potrivit legii.

    ART. VI
    Articolul III din Legea nr. 122/2020 pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 13 iulie 2020, se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. III
    (1) În condiţiile în care, în termen de 6 luni de la semnarea abonamentului de utilizare/exploatare, beneficiarul nu montează echipamente de măsură a cantităţilor de apă utilizate/evacuate, Administraţia Naţională «Apele Române» are dreptul de a instala echipamente de măsură şi control pe cheltuiala sa, urmând ca respectivul cost să fie recuperat prin adăugarea contravalorii la factura către utilizator. Utilizatorul trebuie să asigure accesul şi toate condiţiile necesare reprezentanţilor Administraţiei Naţionale «Apele Române» în acest sens.
    (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi beneficiarilor care au semnat abonamentul de utilizare/exploatare înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi. Termenul prevăzut la alin. (1) se calculează de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
    (3) În cazul nerespectării obligaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2), utilizatorul va plăti contravaloarea aferentă debitului maxim autorizat.
    (4) Prin excepţie de la dispoziţiile alin. (3), în cazul inexistenţei/imposibilităţii tehnice dovedite de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum, se aplică metode indirecte de contorizare, prin raportarea debitului maxim autorizat la timpul efectiv de utilizare pentru producţia de energie electrică, utilizatorul având obligaţia comunicării datelor generate de aparate conforme de măsură a timpului de utilizare.
    (5) În termenul prevăzut la alin. (1) şi (2), utilizatorul comunică operatorului o cerere prin care solicită aplicarea dispoziţiilor alin. (4) la încheierea abonamentului de exploatare/utilizare a resursei, şi depune dovada inexistenţei/imposibilităţii tehnice de montare a aparatelor de măsură pentru debite sau volum."
                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros
                    Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Tánczos Barna
                    Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Cătălin Drulă

    Bucureşti, 30 decembrie 2020.
    Nr. 225.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016