Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020  privind recensământul general agricol din România runda 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 22 din 4 februarie 2020 privind recensământul general agricol din România runda 2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 105 din 12 februarie 2020
    Având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011, care prevede la art. 5 că „statele membre culeg şi furnizează datele structurale de bază («date de bază») legate de exploataţiile agricole menţionate la articolul 3 alineatele (2) şi (3) pentru anii de referinţă 2020, 2023 şi 2026, astfel cum sunt enumerate în anexa III. Datele de bază pentru anul de referinţă 2020 se culeg sub forma unui recensământ“,
    întrucât recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu Sistemul statistic european, necesare procesului de participare a României, ca stat membru al Uniunii Europene, la Politica agricolă comună, colectarea datelor se va face în perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021, în toate unităţile administrativ-teritoriale din România, pentru următoarele perioade de referinţă: anul agricol 2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură, anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere, respectiv ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru animale.
    Pentru efectuarea recensământului în condiţiile de calitate şi la termenele stabilite de regulamentele europene din domeniu trebuie realizate o serie de acţiuni încă de la începutul anului 2020, acţiuni pentru care este necesară alocarea unor sume de bani de la bugetul de stat şi angajarea de personal suplimentar, pe perioadă determinată, atât la Institutul Naţional de Statistică, cât şi la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (inclusiv în structurile teritoriale ale acestora), precum:
    - organizarea activităţii la nivel teritorial;
    – selecţia, recrutarea şi angajarea personalului suplimentar;
    – elaborarea instrumentarului statistic;
    – sectorizarea teritoriului localităţilor;
    – acţiuni de popularizare a recensământului;
    – efectuarea recensământului de probă (pilot) pentru testarea instrumentarului statistic;
    – finalizarea şi distribuirea instrumentarului statistic pentru recenzare în teritoriu;
    – recrutarea, angajarea şi instruirea personalului pentru recenzarea exploataţiilor agricole;
    – elaborarea cerinţelor de prelucrare informatică;
    – achiziţia şi punerea în funcţiune a componentelor sistemului informatic integrat care să permită, printre altele, colectarea electronică a datelor de recensământ;
    – dezvoltarea metodelor şi aplicaţiilor informatice necesare pentru asigurarea protecţiei şi confidenţialităţii datelor;
    – dezvoltarea infrastructurii necesară validării, prelucrării şi agregării datelor de recensământ.

    Ţinând seama de:
    - scopul fundamental al recensământului, acela de a oferi informaţii esenţiale şi de calitate pentru politicile guvernamentale în domeniul agriculturii, inclusiv pentru evaluarea procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună şi fundamentarea viitoarelor reforme ale acesteia; fundamentarea măsurilor pentru elaborarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, monitorizarea unor indicatori cheie ai Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă, în special a obiectivelor legate de securitatea alimentară în exploataţiile agricole, rolul femeilor în activităţile agricole şi sărăcia rurală, pentru cercetare şi pentru mediul de afaceri;
    – riscul demarării de către Comisia Europeană a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite prin legislaţia UE - infringement - în cazul în care România nu va transmite la Eurostat rezultatele recensământului agricol runda 2020 în termen 15 luni de la sfârşitul anului de referinţă 2020, ca urmare a imposibilităţii derulării activităţilor de pregătire şi organizare a acestuia, activităţi care se întind pe o perioadă de circa 2 ani premergătoare recenzării efective,

    având în vedere:
    - situaţia extraordinară generată de faptul că, deşi procedura de avizare a proiectului de lege pentru recensământul general agricol din România runda 2020 a fost lansată în anul 2018, finalizarea acesteia nu a fost posibilă, schimbările intervenite în componenţa şi structura Guvernului României determinând reluarea repetată a procedurii de avizare şi imposibilitatea finalizării procedurii legislative parlamentare în timp util pentru pregătirea şi organizarea recensământului astfel încât colectarea datelor să înceapă în luna februarie 2021;
    – imposibilitatea definirii anumitor politici publice naţionale şi comunitare în domeniul agricol ca urmare a nerealizării recensământului general agricol din cauza lipsei datelor şi informaţiilor statistice pe care recensământul le poate furniza. Prin urmare, nerealizarea recensământului general agricol runda 2020 are drept consecinţă lipsa informaţiilor actualizate relevante pentru elaborarea şi monitorizarea programelor şi strategiile naţionale şi locale, pe de o parte, dar şi a celor internaţionale, pe de altă parte;
    – imposibilitatea accesării fondurilor europene nerambursabile ce vizează domeniul agriculturii ca urmare a lipsei informaţiilor actualizate cu privire la structura exploataţiilor agricole, în situaţia în care recensământul general agricol nu poate fi pregătit şi organizat cât mai curând, fapt care ar conduce la imposibilitatea colectării datelor în timp util pentru a respecta regulamentul european,

    astfel, nepromovarea prezentului act normativ în regim de urgenţă atrage imposibilitatea pregătirii şi organizării recensământului general agricol, operaţiuni care sunt necesare colectării datelor începând cu 1 februarie 2021, fără de care acesta nu se poate realiza.
    Ţinând cont că cele prezentate mai sus vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, iar o eventuală legiferare pe altă cale decât delegarea legislativă nu ar fi de natură să înlăture de îndată consecinţele negative asupra societăţii în ansamblu care s-ar produce în urma imposibilităţii desfăşurării recensământului general agricol pe fondul lipsei pregătirii şi organizării acestuia,
    aceste aspecte mai sus menţionate vizează interesul public şi constituie, în sensul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu mai poate fi amânată iar o eventuală legiferare, pe altă cale decât delegarea legislativă, nu ar fi de natură să înlăture de îndată aceste consecinţe negative asupra societăţii în ansamblu,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Recensământul general agricol are ca obiectiv asigurarea de date statistice pentru fundamentarea şi punerea în aplicare a politicilor naţionale şi europene în domeniul agricol, în concordanţă cu Sistemul Statistic European, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună.
    (2) Prin prezenta ordonanţă de urgenţă este reglementat cadrul juridic necesar pregătirii, organizării şi efectuării recensământului general agricol din România runda 2020, denumit în continuare recensământ, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 şi (UE) nr. 1337/2011.
    (3) În perioada 1 februarie 2021-30 aprilie 2021 se efectuează, la nivel naţional, în toate unităţile administrativ-teritoriale din România, recensământul general agricol.
    (4) Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se referă la următoarele etape:
    a) activităţi pregătitoare, inclusiv sectorizarea teritoriului;
    b) colectarea datelor;
    c) prelucrarea datelor colectate;
    d) validarea şi diseminarea rezultatelor.

    (5) Pentru verificarea practică şi îmbunătăţirea aspectelor organizatorice şi tehnice, se efectuează un recensământ de probă, în cursul anului 2020.
    (6) La efectuarea recensământului se utilizează limitele unităţilor administrativ-teritoriale stabilite conform Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În situaţia în care limitele sunt contestate, până la soluţionarea definitivă a litigiului, se utilizează cele din sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, folosite de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.
    (7) Pentru verificarea volumului şi calităţii informaţiilor înregistrate la recensământ se organizează o anchetă de control, în cursul anului 2021.
    (8) Mesajele de popularizare a recensământului în mass-media, puse la dispoziţie de instituţiile cu atribuţii în pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului, au caracter de interes public şi se difuzează gratuit.

    ART. 2
    (1) La recensământ se înregistrează exploataţiile în care se desfăşoară activităţi agricole, indiferent de statutul juridic şi de modul de deţinere a terenului.
    (2) Exploataţia agricolă sau ferma, în funcţie de statutul său juridic, poate fi exploataţie agricolă fără personalitate juridică sau exploataţie agricolă cu personalitate juridică, în care se desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau deţinerea de animale şi care obţin produse agricole şi/sau păstrează suprafeţele în bune condiţii agricole şi de mediu.
    (3) Perioada şi momentul de referinţă ale recensământului:
    a) anul agricol 2020, cuprins între 1 octombrie 2019 şi 30 septembrie 2020, pentru variabilele privind terenurile şi persoanele care au lucrat în agricultură şi anul calendaristic 2020 pentru gestionarea dejecţiilor animaliere;
    b) ziua de 31 decembrie 2020, pentru efectivele de animale şi adăposturile pentru animale;
    c) ultimii 3 ani, pentru măsurile de dezvoltare rurală.


    ART. 3
    (1) La recensământ sunt colectate date şi informaţii statistice privind principalele caracteristici ale exploataţiilor agricole, precum: identificarea în teritoriu, suprafeţele agricole utilizate, efectivele de animale pe specii, adăposturile pentru animale şi gestionarea dejecţiilor animaliere, persoanele care au desfăşurat activităţi agricole, dezvoltarea rurală.
    (2) Colectarea şi înregistrarea datelor la recensământ se realizează de către recenzori, care sunt asimilaţi operatorilor statistici, prin interviu faţă în faţă, cu capul/şeful exploataţiei agricole sau cu o altă persoană din cadrul acesteia, care poate furniza informaţiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.
    (3) La recensământ sunt utilizate şi date individuale din surse administrative necesare activităţilor pregătitoare, precum şi la prelucrarea datelor şi validarea rezultatelor de recensământ.
    (4) În vederea înregistrării exploataţiilor agricole cercetate şi a calităţii datelor, la recensământ sunt colectate şi date cu caracter personal, prin declaraţia persoanelor recenzate, în condiţiile respectării prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), de către toate entităţile implicate în activităţile de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului.

    CAP. II
    Definiţii
    ART. 4
    În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) exploataţie agricolă sau fermă - o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât şi economic, cu o gestiune unică şi în care se desfăşoară, pe teritoriul economic al României, activităţi economice în agricultură, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităţilor economice NACE Rev.2 şi de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum şi a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice, cu modificările ulterioare, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară;
    b) activităţile economice în agricultură sunt: cultivarea plantelor anuale, bienale, permanente şi perene, cultivarea plantelor pentru producerea de seminţe şi material săditor, creşterea animalelor, cultivarea plantelor combinată cu creşterea animalelor şi menţinerea suprafeţelor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu;
    c) suprafaţă agricolă utilizată - suprafaţa terenurilor utilizate pentru agricultură, care include terenuri arabile, păşuni şi fâneţe permanente, culturi permanente şi alte suprafeţe agricole utilizate;
    d) suprafaţă de teren folosită în comun - suprafaţa de teren la care se exercită drepturi comune şi care este utilizată de două sau mai multe exploataţii agricole pentru producţie agricolă, fără a fi, însă, atribuită vreuneia dintre acestea;
    e) date individuale - date cu caracter personal referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă ori datele referitoare la un operator economic, cu sau fără personalitate juridică, colectate de către serviciile de statistică oficială pe baza programelor statistice, destinate exclusiv prelucrării în scopuri statistice;
    f) criptare - proces de codificare a informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, care sunt protejate prin măsuri tehnologice, astfel încât să poată fi accesibile numai persoanelor autorizate;
    g) anonimizare - tehnică de prelucrare aplicată informaţiilor şi datelor cu caracter personal în vederea eliminării ireversibile a posibilităţii de identificare a persoanelor vizate;
    h) pseudonimizare - prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică în măsură să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
    i) identificator statistic unic, denumit în continuare ISU - cod numeric unic, generat în scopuri exclusiv statistice pentru fiecare CNP, în urma aplicării asupra fiecărui CNP a unui algoritm specific de criptare cu efect ireversibil utilizat într-o bază de date sau în orice listă de unităţi statistice şi folosit pentru a verifica dacă baza de date sau lista de unităţi statistice include o singură înregistrare pentru fiecare unitate statistică şi/sau pentru a se realiza legătura între înregistrări;
    j) recensământ de probă - un sondaj desfăşurat anterior recensământului, în scopul verificării practice şi îmbunătăţirii aspectelor organizatorice şi tehnice;
    k) anchetă de control - un sondaj desfăşurat după recensământ, în scopul evaluării gradului de acoperire şi a calităţii datelor colectate;
    l) sectorizare - operaţiunea de împărţire a suprafeţei ţării în zone bine delimitate, numite sectoare şi secţii de recensământ, definite exclusiv în scopul organizării activităţii de colectare a datelor în teren şi de comensurare a normei recenzorilor. Suprafaţa şi forma lor variază de la o localitate la alta, în funcţie de tipul acesteia şi de forma de relief;
    m) sursă de date administrativă - în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 4, lit. n) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    n) confidenţialitatea informaţiilor statistice - protejarea datelor confidenţiale referitoare la unităţile statistice individuale, care sunt obţinute direct în scopuri statistice sau indirect din surse administrative sau din alte surse şi implică interzicerea utilizării acestora în alte scopuri decât cele statistice şi a divulgării ilegale a acestora;
    o) prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
    p) procesare date statistice - etapă complexă a procesului statistic realizată prin activităţi de codificare, clasificare, validare, corectarea erorilor, estimare, imputare, agregare, corelare, modelare, analiză statistică, stocare, arhivare, bazate pe metode ştiinţifice şi utilizând infrastructură şi aplicaţii informatice;
    q) scop statistic - cunoaşterea cantitativă a manifestării fenomenelor economice, sociale şi de mediu la nivelul ansamblului de unităţi statistice simple sau complexe de acelaşi fel. Pentru realizarea acestui scop se utilizează metode de colectare şi de prelucrare a datelor statistice individuale şi agregate;
    r) operator statistic - persoană asimilată în cuprinsul prezentei ordonanţe de urgenţă ca parte a personalului de recensământ, atrasă temporar, pe bază de contract încheiat în temeiul Codului civil, pentru colectarea datelor în scop statistic de la exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi cu personalitate juridică cuprinse în cercetările statistice de interes naţional de tipul recensămintelor, aflată sub autoritatea unui producător de statistici oficiale şi la ale căror venituri obţinute din această activitate le sunt aplicabile prevederile art. 114 alin. (2) punctul (a^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.


    CAP. III
    Structuri, atribuţii şi responsabilităţi în pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului
    ART. 5
    (1) Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei centrale pentru recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
    (2) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se constituie Comisia centrală pentru recensământ, în componenţa prevăzută în anexa nr. 1.
    (3) Comisia centrală pentru recensământ răspunde de pregătirea, coordonarea şi monitorizarea lucrărilor necesare efectuării recensământului, pentru care principalele atribuţii sunt prevăzute în anexa nr. 2.
    (4) Nominalizarea persoanelor care fac parte din Comisia centrală pentru recensământ se face, prin act administrativ, de către conducătorul fiecărei instituţii implicate.
    (5) Comisia centrală pentru recensământ îşi încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare de la data diseminării rezultatelor provizorii ale recensământului, prin comunicat de presă. Definitivarea rezultatelor recensământului şi publicarea acestora se realizează sub coordonarea Secretariatului tehnic central, care funcţionează în conformitate cu prevederile art. 8.
    (6) Institutul Naţional de Statistică împreună cu structurile sale teritoriale îndeplineşte în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru Institutul Naţional de Statistică fondurile necesare;
    c) asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a recensământului prin angajarea de personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată;
    d) elaborează metodologia, instrumentarul statistic şi cerinţele de prelucrare a datelor pentru recensământ;
    e) asigură distribuirea instrumentarului statistic şi a altor materiale pentru recensământ împreună cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute la art. 5 alin. (1);
    f) asigură selecţia, instruirea şi coordonează activitatea personalului suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform art. 21 din prezenta ordonanţă de urgenţă;
    g) asigură selecţia personalului de recensământ din teritoriu, prin direcţiile teritoriale de statistică, care colaborează cu direcţiile agricole judeţene, pentru recensământul de probă, recensământul propriu-zis şi ancheta de control;
    h) asigură instruirea personalului de recensământ, în colaborare cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute la art. 5 alin. (1);
    i) achiziţionează bunuri şi servicii necesare colectării şi prelucrării datelor pentru recensământ;
    j) achiziţionează licenţele necesare funcţionării sistemelor informatice utilizate în cadrul recensământului;
    k) organizează şi urmăreşte procesul de recenzare;
    l) avizează documentele care reflectă activitatea personalului de recensământ din teritoriu, prin direcţiile teritoriale de statistică;
    m) asigură operarea call center-ului în sprijinul colectării datelor;
    n) prelucrează datele cu caracter personal astfel încât să asigure securitatea adecvată a acestora, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau a deteriorării accidentale prin măsurile tehnice, organizatorice şi administrative implementate;
    o) asigură prelucrarea şi diseminarea rezultatelor provizorii şi finale ale recensământului;
    p) transmite la Eurostat datele, metadatele şi raportul de calitate, la termenele şi în formatele solicitate de către acesta.

    (7) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile din subordinea acestuia, îndeplineşte în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru minister fondurile necesare;
    c) asigură selecţia, instruirea şi coordonează activitatea personalului suplimentar angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform art. 21 din prezenta ordonanţă de urgenţă;
    d) asigură promovarea recensământului prin diferite mijloace de publicitate;
    e) recrutează, din rândul personalului selectat în colaborare cu direcţiile teritoriale de statistică, angajează şi plăteşte, pe baza documentelor care reflectă activitatea avizate de direcţiile teritoriale de statistică, personalul de recensământ din teritoriu, utilizat la efectuarea înregistrării în teren, pentru recensământul de probă, recensământul propriu-zis şi ancheta de control;
    f) sprijină Institutul Naţional de Statistică la distribuirea instrumentarului statistic şi a altor materiale pentru recensământ, precum şi la instruirea personalului de recensământ;
    g) monitorizează procesul de recenzare, împreună cu Institutul Naţional de Statistică;
    h) analizează şi validează, împreună cu Institutul Naţional de Statistică, rezultatele provizorii şi finale ale recensământului.

    (8) Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, împreună cu structurile sale teritoriale, asigură suport tehnic pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului general agricol, inclusiv pentru recensământul de probă şi ancheta de control, având următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
    a) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale fondurile necesare;
    b) achiziţionează sistemele informatice pentru nodul principal şi nodul de rezervă, conform cerinţelor operaţionale transmise de către Institutul Naţional de Statistică;
    c) găzduieşte sistemele hardware şi software necesare pentru colectarea şi prelucrarea datelor de recensământ;
    d) asigură mecanismele de securitate a transferului de date şi a celor de administrare a resurselor;
    e) achiziţionează, implementează şi operaţionalizează call center-ul operat de către Institutul Naţional de Statistică;
    f) achiziţionează un număr de 3.000 de tablete necesare pentru colectarea datelor în perioada de efectuare a recensământului de probă şi pune la dispoziţie un număr de 22.000 de tablete necesare colectării datelor în timpul recensământului propriu-zis;
    g) achiziţionează un număr de 22.000 de acumulatori externi pentru dispozitivele informatice portabile;

    (9) Ministerul Afacerilor Interne îndeplineşte în principal, fără a se limita la acestea, următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte proiectul de buget al recensământului în colaborare cu reprezentanţii celorlalte instituţii prevăzute la art. 5 alin. (1);
    b) gestionează din bugetul alocat recensământului pentru minister fondurile necesare;
    c) repartizează instituţiilor prefectului creditele de angajament şi creditele bugetare din bugetul alocat recensământului pentru minister;
    d) controlează, în teritoriu, activitatea desfăşurată de instituţia prefectului din fiecare judeţ, în perioada de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului.


    ART. 6
    (1) Prefecţii, consiliile judeţene, consiliul general al municipiului Bucureşti, precum şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti asigură condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, potrivit acţiunilor care sunt stabilite de către Comisia centrală pentru recensământ.
    (2) Prefectul, prin structurile de specialitate ale instituţiei prefectului, are în principal următoarele atribuţii:
    a) constituie prin ordin comisiile judeţene de recensământ, respectiv comisia municipiului Bucureşti, precum şi secretariatele tehnice ale acestora;
    b) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare activităţii comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi, după caz, a secretariatelor tehnice judeţene, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, cu excepţia tabletelor, precum şi alte mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;
    c) asigură spaţii echipate corespunzător desfăşurării instruirilor personalului de recensământ;
    d) verifică şi ia măsuri pentru completarea şi actualizarea registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    e) supraveghează şi se asigură că acţiunile de verificare, completare şi actualizare a denumirii drumurilor, străzilor, de numerotare a adreselor administrative, precum şi de stabilire a limitelor unităţilor administrativ-teritoriale şi ale localităţilor componente, se finalizează până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor de recensământ;
    f) sprijină secretariatele tehnice judeţene în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
    g) sprijină secretariatele tehnice judeţene în colectarea, verificarea şi returnarea către direcţiile teritoriale de statistică a instrumentarului statistic şi a materialelor de recensământ utilizate, la 15 zile după încheierea activităţilor de recenzare;
    h) asigură, pentru facilitarea accesului în locaţiile greu accesibile, mijloacele de transport necesare pregătirii, organizării şi efectuării recensământului, la termenele şi pe duratele prevăzute în graficele elaborate de comisiile de recensământ;
    i) urmăreşte activitatea de recrutare a personalului de recensământ din teritoriu;

    (3) Primarul din fiecare unitate administrativ teritorială are următoarele obligaţii:
    a) constituie prin dispoziţie comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi cu instrucţiunile Comisiei centrale pentru recensământ;
    b) asigură spaţiile, mobilierul şi mijloacele de telecomunicaţii necesare activităţii comisiei de recensământ, depozitării şi păstrării în condiţii corespunzătoare a materialelor de recensământ, precum şi a altor mijloace necesare desfăşurării în bune condiţii a lucrărilor de recensământ;
    c) asigură verificarea, completarea şi actualizarea elementelor de nomenclatură stradală, respectiv denumiri de drumuri, străzi şi adrese administrative, precum şi stabilirea limitelor unităţilor administrativ-teritoriale, până la data de 31 august 2020, în scopul delimitării sectoarelor şi secţiilor de recensământ. Ulterior acestei date şi până la finalizarea activităţii de colectare a datelor, autorităţile administraţiei publice locale nu mai efectuează schimbări ale elementelor de nomenclatură stradală sau modificări ale limitelor unităţilor administrativ-teritoriale;
    d) asigură completarea şi actualizarea registrului agricol, a corectitudinii datelor înscrise în acesta, în conformitate cu reglementările în vigoare, astfel încât să fie folosit pentru întocmirea listelor unităţilor de recenzare şi corelarea cu datele declarate în chestionarul de recensământ;
    e) asigură întocmirea listelor exploataţiilor agricole de recenzat, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, ale căror centralizatoare sunt înaintate comisiei judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz;
    f) asigură împărţirea localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ, pe baza listelor exploataţiilor agricole de recenzat şi a normelor stabilite de către Comisia centrală pentru recensământ;
    g) sprijină secretariatele tehnice judeţene în distribuirea în teritoriu a materialelor de recensământ;
    h) sprijină secretariatul tehnic judeţean la colectarea, verificarea şi returnarea către direcţiile teritoriale de statistică a instrumentarului statistic şi a materialelor de recensământ utilizate, la 15 zile după încheierea activităţilor de recenzare;
    i) sprijină Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi structurile din subordinea acestuia în recrutarea personalului de recensământ din teritoriu, în colaborare cu comisiile prevăzute la art. 9 alin. (2).


    ART. 7
    Pentru buna desfăşurare a lucrărilor recensământului instituţiile-suport pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului, inclusiv pentru recensământul de probă şi ancheta de control, au obligaţia de a furniza sau, după caz, de a asigura accesul Institutului Naţional de Statistică la informaţiile necesare pentru recensământ, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 11.

    ART. 8
    (1) Pentru efectuarea lucrărilor de pregătire, organizare, prelucrare, validare şi diseminare a rezultatelor recensământului, Comisia centrală pentru recensământ organizează secretariatul tehnic central.
    (2) Secretariatul tehnic central pentru recensământ funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Statistică, în componenţa prevăzută în anexa nr. 3.
    (3) Nominalizarea persoanelor care fac parte din secretariatul tehnic central se face de către fiecare instituţie reprezentată în cadrul acestuia, prin act administrativ, în termen de 5 zile de la constituirea Comisiei centrale pentru recensământ.
    (4) Atribuţiile secretariatul tehnic central pentru recensământ sunt prevăzute în anexa nr. 4.
    (5) Secretariatul tehnic central îşi încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare după diseminarea rezultatelor finale ale recensământului.

    ART. 9
    (1) În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu, în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se constituie comisii judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, sub coordonarea prefectului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 5. Atribuţiile comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 8.
    (2) În vederea realizării lucrărilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului în teritoriu, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se constituie comisii ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, sub coordonarea primarului, în componenţa prevăzută în anexa nr. 6. Atribuţiile comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 9.
    (3) În termen de 5 zile de la înfiinţare, comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti organizează secretariatele tehnice în componenţa prevăzută în anexa nr. 7. Atribuţiile secretariatelor tehnice ale comisiilor judeţene şi al comisiei municipiului Bucureşti sunt prevăzute în anexa nr. 10.
    (4) Nominalizarea persoanelor care fac parte din comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, precum şi din secretariatele tehnice ale acestor comisii se face prin act administrativ de către conducătorul fiecărei instituţii implicate.
    (5) Normele de funcţionare ale comisiilor judeţene, a municipiului Bucureşti, ale municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, precum şi ale secretariatelor tehnice sunt aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ.
    (6) Comisiile prevăzute la alin. (1) şi (2) poartă răspunderea pentru efectuarea efectivă şi eficientă a recensământului pe teritoriul în care îşi desfăşoară activitatea.
    (7) Comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti sprijină Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi structurile din subordinea acestuia în recrutarea personalului de recensământ din teritoriu.
    (8) Activitatea personalului de recensământ recrutat se desfăşoară pe bază de contract, încheiat în condiţiile Codului civil, cu direcţiile agricole judeţene din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    (9) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi secretariatele tehnice ale acestora, precum şi comisiile comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, îşi încetează activitatea în termen de 5 zile lucrătoare după diseminarea rezultatelor finale ale recensământului.

    CAP. IV
    Drepturi şi obligaţii
    ART. 10
    Recenzarea exploataţiilor agricole prevăzute la art. 2 alin. (1) este obligatorie.

    ART. 11
    (1) Capul/Şeful exploataţiei agricole are obligaţia să furnizeze recenzorilor date şi informaţii corecte şi complete.
    (2) Capul/Şeful exploataţiei agricole are obligaţia să respecte şi să nu obstrucţioneze activitatea personalului de recensământ din teritoriu şi să prezinte, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare a persoanelor, un act de identitate valabil.
    (3) Pe toată perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, personalul de recensământ din teritoriu se identifică prin prezentarea legitimaţiei care îi atestă calitatea. Modelul legitimaţiei va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului prevăzută la art. 23.
    (4) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin pe timpul efectuării recensământului, personalul de recensământ din teritoriu se bucură de protecţia legii, fiind considerat ca îndeplinind o funcţie publică ce implică exerciţiul autorităţii de stat.
    (5) În cazul deplasărilor pentru colectarea datelor în altă localitate decât cea de domiciliu, operatorii statistici beneficiază şi de decontarea cheltuielilor de transport; la aceste cheltuieli se adaugă cheltuielile de transport efectuate pentru instruire, precum şi cele pentru primirea şi predarea instrumentarului statistic.

    ART. 12
    Personalul cu atribuţii în efectuarea recensământului general agricol are obligaţia să respecte prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, normele metodologice şi instrucţiunile aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ.

    ART. 13
    Instituţiile implicate în pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului au obligaţia de a desfăşura activităţile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, în conformitate cu atribuţiile prevăzute la art. 5 alin. (6)-(9), precum şi cele prevăzute la art. 6, cu sfera lor de activitate şi de a sprijini structurile responsabile.

    ART. 14
    Pentru perioada în care se desfăşoară acţiuni de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului general agricol, prin hotărâre a Guvernului se stabileşte consumul de carburant la instituţiile prevăzute la art. 5 alin. (1).

    CAP. V
    Prelucrarea datelor de recensământ
    ART. 15
    (1) Institutul Naţional de Statistică este autorizat, în baza prezentei ordonanţe de urgenţă, să realizeze colectarea, stocarea şi procesarea datelor, analiza şi diseminarea rezultatelor recensământului, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor interni, precum şi a celor ce decurg din prevederile Regulamentului (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011.
    (2) Prelucrarea datelor individuale de recensământ este necesară în vederea îndeplinirii obligaţiei legale a Institutului Naţional de Statistică de a furniza Comisiei (Eurostat) date finale, validate şi metadate, în conformitate cu cerinţele art. 4 alin. (4) şi art. 12 din Regulamentul (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011, în calitatea sa de organism responsabil de coordonare a tuturor activităţilor la nivel naţional, în vederea elaborării, dezvoltării şi diseminării statisticilor europene, reprezentând punctul de contact pentru Comisie (Eurostat), cu privire la statistică, conform art. 14 alin. (1^1) din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare;
    (3) Pentru atingerea obiectivelor generale şi specifice, următoarele tipuri de informaţii şi date fac obiectul prelucrării la recensământ:
    a) informaţii generale privind exploataţia agricolă;
    b) modul de utilizare a terenului;
    c) efectivele de animale;
    d) adăposturile pentru animale;
    e) gestionarea dejecţiilor animaliere;
    f) agricultura ecologică;
    g) persoanele care au lucrat în agricultură;
    h) alte activităţi aducătoare de venituri;
    i) dezvoltarea rurală;
    j) alte informaţii.

    (4) Pentru producerea indicatorilor statistici finali, datele individuale criptate sunt supuse unor operaţiuni de procesare precum:
    a) validarea pe baza unor condiţii de control logic;
    b) corectarea valorilor eronate;
    c) ştergerea înregistrărilor care nu sunt unice, în cazul în care acestea există;
    d) estimarea sau imputarea valorilor lipsă pentru unele variabile.

    (5) Prelucrarea şi procesarea informaţiilor şi datelor prevăzute la alin. (3) au ca scop determinarea:
    a) numărului de exploataţii agricole la nivel naţional;
    b) suprafeţei agricole utilizate;
    c) efectivelor de animale, pe specii;
    d) volumului de muncă din exploataţiile agricole;
    e) altor indicatori statistici, pe baza variabilelor colectate la recensământ.

    (6) Lista categoriilor de variabile care vor fi colectate la recensământ este prezentată în anexa nr. 12. Comisia centrală pentru recensământ poate decide colectarea şi a altor maximum două variabile, cu excepţia celor de tipul datelor cu caracter personal, ca răspuns la solicitări justificate din partea autorităţilor naţionale, formulate după aprobarea prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. 16
    (1) La recensământ se prelucrează codul numeric personal în vederea asigurării exhaustivităţii recenzării exploataţiilor agricole şi pentru asigurarea calităţii datelor, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.
    (2) Prelucrarea celorlalte variabile de recensământ se realizează în condiţiile asigurării confidenţialităţii datelor statistice, de către toate entităţile implicate în activităţile de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC.
    (3) Codul numeric personal colectat la recensământ este criptat, cu ajutorul unui algoritm utilizat de către Institutul Naţional de Statistică, în momentul în care o înregistrare individuală este salvată în baza de date a recensământului.
    (4) Codul numeric personal utilizat din surse administrative este criptat şi folosit la pregătirea recensământului, precum şi la prelucrarea datelor şi validarea rezultatelor recensământului.
    (5) Transferul de date on-line se realizează printr-un sistem securizat, protejat împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.

    ART. 17
    (1) Institutul Naţional de Statistică aplică măsuri tehnice şi organizatorice care să garanteze că prelucrarea, în scopuri statistice, a datelor colectate la recensământ se realizează cu aplicarea principiului reducerii la minim a datelor şi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor persoanelor recenzate, care constau în:
    a) criptarea, pseudonimizarea şi anonimizarea datelor cu caracter personal;
    b) asigurarea confidenţialităţii datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ, în conformitate cu prevederile Capitolului VI din prezenta ordonanţă de urgenţă şi a Capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

    (2) Prevederile art. 15, 16,18 şi 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/EC nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice pe perioada desfăşurării recensământului, deoarece drepturile menţionate la aceste articole sunt de natură să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor recensământului.
    (3) Entităţile şi personalul implicate în realizarea recensământului care prelucrează date cu caracter personal sunt:
    a) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale, în calitate de operatori de date cu caracter personal;
    b) autorităţi, instituţii publice şi furnizorii de date prevăzuţi în prezenta ordonanţă de urgenţă, în calitate de operatori asociaţi de date cu caracter personal;
    c) personalul de recensământ din teritoriu, în calitate de personal sub autoritatea operatorului de date cu caracter personal prevăzut la art. 5 alin. (7);
    d) personalul care prelucrează datele sub autoritatea operatorilor de date cu caracter personal prevăzuţi la lit. a) şi lit. b).

    (4) În îndeplinirea abilitărilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă care presupun prelucrări de date cu caracter personal, Institutul Naţional de Statistică elaborează, în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679, norme de confidenţialitate, aprobate prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică, care se publică în Monitorul Oficial al României, în cuprinsul cărora sunt descrise mecanismele şi mijloacele de prelucrare, măsurile tehnice şi organizatorice pentru stocarea datelor în condiţii de siguranţă, modul de acces la datele colectate numai pentru persoanele autorizate în acest sens, aspecte privind instruirea personalului implicat, modul în care sunt aplicate garanţiile prevăzute la art. 89 alin. (1) din Regulamentul UE 2016/679, precum şi modalitatea de îndeplinire a garanţiilor.
    (5) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale nu transmit altor persoane fizice sau juridice, sub nicio formă, date cu caracter personal colectate în scopul asigurării finalităţii prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (6) Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile sale teritoriale nu transferă datele cu caracter personal colectate în state terţe, indiferent de mijloacele de prelucrare utilizate.
    (7) Institutul Naţional de Statistică înregistrează prin mecanisme automatizate sau neautomatizate care să asigure trasabilitatea orice prelucrare de date cu caracter personal începând cu momentul colectării datelor. Înregistrările sunt ţinute într-o formă care să permită auditarea acestora în scopul verificării legalităţii prelucrării şi, la cerere, sunt puse la dispoziţia Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

    CAP. VI
    Confidenţialitatea datelor statistice
    ART. 18
    (1) Datele individuale înscrise în chestionarul de recensământ sunt confidenţiale şi sunt utilizate numai în scopuri statistice.
    (2) Datele şi informaţiile statistice înregistrate la recensământ sunt destinate utilizării de către Institutul Naţional de Statistică cu scopul realizării obligaţiei ce îi revine în calitate de principal producător de statistici oficiale şi de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în baza Legii organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Regulamentului CE nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009, privind statisticile europene şi de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.101/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind transmiterea de date statistice confidenţiale Biroului Statistic al Comunităţilor Europene, a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare, a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităţilor Europene, cu modificările ulterioare.
    (3) Datele şi informaţiile statistice colectate sau prelucrate de către Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică nu pot servi ca probe în justiţie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaţii pentru furnizorii de date la care se referă.
    (4) Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza art. 6 alin. (1) lit. c) şi e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum şi în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Regulamentul (CE) 2018/1.091 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind statisticile integrate referitoare la ferme şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1.166/2008 şi (UE) nr. 1.337/2011.
    (5) Personalul de recensământ din teritoriu şi personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă, conform art. 21 din prezenta ordonanţă de urgenţă, au obligaţia să semneze un angajament privind păstrarea confidenţialităţii datelor statistice înregistrate.
    (6) Pe toată perioada de recenzare şi după încetarea activităţii, personalul de recensământ din teritoriu şi personalul suplimentar angajat cu contract individual de muncă conform art. 21, precum şi membrii structurilor de lucru prevăzute la Capitolul III din prezenta ordonanţă de urgenţă sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor individuale înscrise în chestionarul de recensământ sau în baza de date, potrivit prevederilor Capitolului X - Confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice din Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România nr. 226/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Rezultatele recensământului pot fi diseminate numai dacă nu este posibilă identificarea, directă sau indirectă, a unei anumite persoane fizice sau juridice.

    CAP. VII
    Răspunderea juridică şi sancţiuni
    ART. 19
    Încălcarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage, după caz, răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală a celor vinovaţi.
    (1) Constituie contravenţii următoarele fapte săvârşite de către persoane fizice sau juridice:
    a) obstrucţionarea de către persoanele prevăzute la art. 11, în orice mod, a persoanelor implicate în acţiunea de recensământ în efectuarea înregistrărilor şi controlului datelor ce fac obiectul acestei cercetări statistice;
    b) refuzul furnizării de către persoanele prevăzute la art. 11 a informaţiilor prevăzute în chestionarul de recensământ;
    c) furnizarea de date şi informaţii eronate sau incomplete de către persoanele prevăzute la art. 11;
    d) necompletarea sau neactualizarea registrului agricol de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (3);
    e) nerespectarea de către personalul de recensământ a dispoziţiilor legale şi a instrucţiunilor privind modul de înregistrare şi prelucrare a datelor şi de păstrare a caracterului confidenţial al datelor statistice şi personale declarate şi înregistrate în chestionarul de recensământ;
    f) refuzul personalului de recensământ de a preda materialele de recensământ la sfârşitul perioadei de recenzare;
    g) utilizarea de către personalul de recensământ a datelor colectate în alte scopuri decât cele statistice;

    (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. a), b) şi c) se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei, iar contravenţiile prevăzute la alin. (2) lit. d)-g) se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 5.000 lei.
    (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor, prevăzute la alin. (2), se realizează de către personalul anume împuternicit pentru aceasta de către prefect sau primar.

    ART. 20
    Dispoziţiile art. 19 alin. (2)-(3), referitoare la contravenţii, se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale
    ART. 21
    (1) Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, Institutul Naţional de Statistică şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, împreună cu structurile lor teritoriale, angajează personal suplimentar cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, inclusiv din rândul pensionarilor, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 13, altul decât personalul prevăzut la art. 22 alin. 4.
    (2) Atribuţiile personalului suplimentar prevăzut la alin. 1 vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului prevăzută la art. 23.

    ART. 22
    (1) Personalul de recensământ din teritoriu este selectat din rândul personalului din consiliile judeţene, primării, instituţia Prefectului, instituţii deconcentrate, al personalului didactic, al specialiştilor agricoli, în economie, informatică şi în alte domenii, inclusiv funcţionari publici de specialitate, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puţin studii medii absolvite.
    (2) Pentru veniturile realizate de către personalul de recensământ din teritoriu se aplică regimul fiscal prevăzut de Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 114 alin. (2) lit. a^1).
    (3) Prin derogare de la art. 94 alin. (1) şi (2) al Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii publice pot desfăşura activitatea de recenzor, recenzor şef sau coordonator pentru recensământ, recenzor pentru recensământul de probă, recenzor pentru ancheta de control, fără ca în acest fel să se afle în situaţia de incompatibilitate.
    (4) Personalul de recensământ din teritoriu este format din recenzori, recenzori şefi şi coordonatori pentru recensământul propriu-zis, recenzori pentru recensământul de probă, recenzori pentru ancheta de control, care reprezintă categorii ale operatorului statistic definit la lit. r).
    (5) Persoanele care obţin venituri în calitatea de personal de recensământ din teritoriu se consideră că nu realizează venituri potrivit prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), art. 34 alin. (1) lit. b) şi alin. (3) lit. b) şi art. 66 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
    (6) Persoanelor care obţin venituri în calitate de personal de recensământ din teritoriu nu le sunt afectate drepturile prevăzute la art. 2,31 şi 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare, nefiind aplicabile prevederile art. 16 alin (2) lit. i), art. 36 alin. (1) lit. d) şi art. 37 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, cu modificările şi completările ulterioare.
    (7) Veniturile realizate de către personalul de recensământ din teritoriu în această calitate, nu se iau în considerare:
    a) la stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure în funcţie de care se acordă ajutoare pentru energia termică, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcţie de care se stabileşte cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    d) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie, în funcţie de care se stabileşte cuantumul stimulentului educaţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) la stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie luat în considerare pentru acordarea de burse elevilor şi studenţilor.


    ART. 23
    (1) Sumele alocate de la bugetul de stat şi categoriile de cheltuieli aferente fiecărei instituţii implicate prevăzută la art. 5 alin. (1), precum şi alte prevederi privind implementarea prezentei ordonanţe de urgenţă se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la iniţiativa Institutului Naţional de Statistică, a Secretariatului General al Guvernului şi a Cancelariei Prim-Ministrului, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Din bugetul recensământului prevăzut la alin. (1) se asigură cheltuielile pentru personalul suplimentar, angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pentru personalul de recensământ din teritoriu, pentru pregătirea, organizarea, achiziţia şi asigurarea echipamentelor hardware şi a serviciilor necesare, colectarea şi prelucrarea datelor, validarea şi diseminarea rezultatelor recensământului.
    (3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2020, pentru pregătirea recensământului, sumele necesare se alocă de la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului.

    ART. 24
    Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.

    ART. 25
    Dispoziţiile art. 19 alin. (2) şi (3) intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Şeful Cancelariei Prim-Ministrului,
                    Ionel Dancă
                    Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
                    Tudorel Andrei
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu
                    Ministrul transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor,
                    Lucian Nicolae Bode
                    Ministrul afacerilor interne,
                    Marcel Ion Vela
                    p. Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Ion Alin Dan Ignat,
                    secretar de stat
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 4 februarie 2020.
    Nr. 22.
    ANEXA 1

    COMPONENŢA
    Comisiei centrale pentru recensământul general agricol

┌───────────────┬──────────────────────┐
│ │- ministrul │
│preşedinte: │agriculturii şi │
│ │dezvoltării rurale │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- preşedintele │
│ │Institutului Naţional │
│ │de Statistică │
│ ├──────────────────────┤
│ │- secretarul de stat │
│ │pentru relaţia cu │
│ │instituţiile │
│ │prefectului din cadrul│
│ │Ministerului │
│ │Afacerilor Interne │
│vicepreşedinţi:├──────────────────────┤
│ │- directorul │
│ │Serviciului de │
│ │Telecomunicaţii │
│ │Speciale │
│ ├──────────────────────┤
│ │- preşedintele │
│ │Academiei de Ştiinţe │
│ │Agricole şi Silvice │
│ │„Gheorghe │
│ │Ionescu-Şişeşti“ │
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- secretarul general │
│ │al Ministerului │
│ │Agriculturii şi │
│secretari: │Dezvoltării Rurale │
│ ├──────────────────────┤
│ │- secretarul general │
│ │al Institutului │
│ │Naţional de Statistică│
├───────────────┼──────────────────────┤
│ │- un vicepreşedinte al│
│ │Institutului Naţional │
│ │de Statistică │
│ ├──────────────────────┤
│ │- un reprezentant al │
│ │Ministerului │
│ │Afacerilor Interne │
│ ├──────────────────────┤
│ │- prim adjunct al │
│ │directorului │
│ │Serviciului de │
│ │Telecomunicaţii │
│ │Speciale │
│ ├──────────────────────┤
│ │- un secretar de stat │
│ │al Ministerului │
│ │Lucrărilor Publice, │
│ │Dezvoltării şi │
│ │Administraţiei │
│ ├──────────────────────┤
│ │- secretarul general │
│ │al Academiei de │
│ │Ştiinţe Agricole şi │
│ │Silvice „Gheorghe │
│ │Ionescu-Şişeşti“ │
│ ├──────────────────────┤
│ │- directorul general │
│membri: │al Agenţiei Naţionale │
│ │de Cadastru şi │
│ │Publicitate Imobiliară│
│ ├──────────────────────┤
│ │- preşedintele │
│ │Asociaţiei Comunelor │
│ │din România │
│ ├──────────────────────┤
│ │- preşedintele │
│ │Asociaţiei Oraşelor │
│ │din România │
│ ├──────────────────────┤
│ │- preşedintele │
│ │Asociaţiei │
│ │Municipiilor din │
│ │România │
│ ├──────────────────────┤
│ │- preşedintele Uniunii│
│ │Naţionale a │
│ │Consiliilor Judeţene │
│ │din România │
│ ├──────────────────────┤
│ │- un reprezentat din │
│ │cadrul Autorităţii │
│ │Naţionale de │
│ │Supraveghere a │
│ │Prelucrării Datelor cu│
│ │Caracter Personal │
└───────────────┴──────────────────────┘    ANEXA 2

    ATRIBUŢIILE
    Comisiei centrale pentru recensământul general agricol
    a) aprobă Programul general de organizare şi efectuare, avizează bugetul şi propune, după caz, revizuiri ale acestuia;
    b) monitorizează constituirea comisiilor teritoriale de recensământ şi a secretariatelor tehnice;
    c) aprobă normele de funcţionare ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale secretariatelor tehnice judeţene;
    d) avizează conţinutul chestionarului de recensământ şi metodologia de înregistrare şi prelucrare a datelor, precum şi programul de diseminare a rezultatelor;
    e) avizează clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;
    f) aprobă instrucţiunile, modul de organizare şi îndrumă acţiunile şi operaţiunile de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;
    g) coordonează acţiunile de recrutare şi instruire a recenzorilor, recenzorilor şefi şi a coordonatorilor;
    h) aprobă atribuţiile personalului de recensământ din teritoriu;
    i) aprobă programul de popularizare a recensământului general agricol;
    j) aprobă rezultatele provizorii ale recensământului general agricol.

    ANEXA 3

    COMPONENŢA
    secretariatului tehnic central pentru recensământul general agricol
    1. Coordonatori:
    - directorul general care coordonează realizarea statisticilor agriculturii din cadrul Institutului Naţional de Statistică;
    – directorul general care coordonează politicile agricole din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    – adjunctul tehnic al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

    2. Membri:
    a) 5 reprezentanţi din cadrul Institutului Naţional de Statistică;
    b) 5 reprezentanţi din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
    c) 2 reprezentanţi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne;
    d) 1 reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    e) 1 reprezentant din cadrul Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară;
    f) 1 reprezentat din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
    g) 1 reprezentat din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor;
    h) 1 reprezentant din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale.


    ANEXA 4

    ATRIBUŢIILE
    secretariatului tehnic central pentru recensământul general agricol
    a) elaborează proiectul Programului general de organizare şi efectuare a recensământului;
    b) elaborează normele de funcţionare ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi ale secretariatelor tehnice judeţene;
    c) stabileşte conţinutul chestionarului de colectare a datelor şi metodologia de înregistrare şi de prelucrare a datelor, precum şi de publicare a rezultatelor recensământului;
    d) propune clasificările şi nomenclatoarele necesare înregistrării şi prelucrării datelor de recensământ, cu excepţia celor aprobate prin hotărâri ale Guvernului;
    e) elaborează instrucţiunile şi normele de organizare, îndrumare şi monitorizare a acţiunilor şi operaţiunilor de împărţire a teritoriului unităţilor administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ;
    f) monitorizează sectorizarea teritoriului localităţilor, care se realizează conform listelor unităţilor statistice de recenzare, întocmite pe baza registrului agricol, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2015 privind Registrul agricol pentru perioada 2015-2019 şi a informaţiilor privind exploataţiile agricole care beneficiază de sprijin financiar furnizate de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, precum şi informaţii furnizate de alte instituţii;
    g) elaborează normele de selectare, recrutare şi de instruire a întregului personal care participă la efectuarea lucrărilor de recensământ;
    h) stabileşte atribuţiile personalului de recensământ din teritoriu;
    i) elaborează programul de popularizare a recensământului;
    j) organizează şi urmăreşte procesul de înregistrare a informaţiilor de la unităţile statistice de recenzare, inclusiv în cadrul recensământului de probă şi anchetei de control;
    k) elaborează şi prezintă Comisiei centrale pentru recensământ rapoarte asupra modului de efectuare a lucrărilor recensământului, inclusiv a modului de efectuare a recensământului de probă şi anchetei de control;
    l) prezintă Comisiei centrale pentru recensământ rezultatele provizorii ale acestuia;
    m) coordonează definitivarea rezultatelor recensământului şi publicarea acestora.

    ANEXA 5

    COMPONENŢA
    comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    1. preşedinte:
    - prefectul judeţului, prefectul municipiului Bucureşti.

    2. vicepreşedinţi:
    - directorul executiv al direcţiei teritoriale de statistică;
    – directorul executiv al direcţiei agricole judeţene, directorul executiv al Direcţiei Agricole a municipiului Bucureşti;
    – preşedintele consiliului judeţean/unul dintre viceprimari pentru municipiul Bucureşti.

    3. secretar:
    - secretarul general al judeţului, respectiv secretarul general al municipiului Bucureşti.

    4. membri:
    a) directorul executiv adjunct/şef serviciu al direcţiei teritoriale de statistică;
    b) directorul executiv adjunct/şef serviciu al direcţiei agricole judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti;
    c) subprefectul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti;
    d) un reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    e) câte un reprezentant al Asociaţiei Comunelor din România, al Asociaţiei Oraşelor din România şi al Asociaţiei Municipiilor din România, din judeţul respectiv, desemnat de către preşedintele acestor structuri asociative;
    f) directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al municipiului Bucureşti;


    ANEXA 6

    COMPONENŢA
    comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    1. preşedinte:
    - primarul comunei, primarul oraşului, primarul municipiului, primarul sectorului municipiului Bucureşti.

    2. secretar:
    - secretarul general al comunei, secretarul general al oraşului, secretarul general al municipiului, secretarul sectorului municipiului Bucureşti.

    3. membri:
    a) 2 persoane din aparatul de specialitate al primarului, cu atribuţii în domeniul registrului agricol şi cadastrului;
    b) 1 specialist agricol.


    ANEXA 7

    COMPONENŢA
    secretariatelor tehnice judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    1. secretar:
    - directorul executiv adjunct/şef serviciu al direcţiei teritoriale de statistică.

    2. membri:
    a) 1 reprezentant din cadrul instituţiei prefectului;
    b) 1 reprezentant din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi, respectiv, al primarului general al municipiului Bucureşti;
    c) 1 reprezentant din cadrul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale;
    d) 1 reprezentant din cadrul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii în Agricultură;
    e) 2 reprezentanţi din cadrul direcţiilor teritoriale de statistică;
    f) 2 reprezentanţi din cadrul direcţiilor agricole judeţene;
    g) 1 reprezentant din cadrul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară judeţean, un reprezentant din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucureşti.


    ANEXA 8

    ATRIBUŢIILE
    comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    Comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti pregătesc, organizează şi coordonează acţiunile şi lucrările de efectuare a recensământului în cadrul unităţilor administrativ-teritoriale din comune, oraşe, municipii, sectoarele municipiului Bucureşti şi din judeţe.
    În acest scop, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti au următoarele atribuţii:
    a) organizează secretariatele tehnice, pe lângă direcţiile teritoriale de statistică, organe executive de lucru, care realizează acţiuni şi lucrări necesare comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea lucrărilor recensământului, în localităţile judeţelor şi în sectoarele municipiului Bucureşti;
    b) înaintează secretariatului tehnic central pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituirea comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a secretariatelor tehnice pentru recensământ, o copie a ordinului prefectului, precum şi procesele-verbale cu componenţa nominală a fiecărei comisii şi a fiecărui secretariat tehnic judeţean şi a municipiului Bucureşti, coordonatele de contact ale membrilor acestora;
    c) analizează şi stabileşte necesarul spaţiilor de lucru, mobilierului, mijloacelor de comunicare pentru desfăşurarea activităţii comisiilor judeţene şi a secretariatelor tehnice judeţene, depozitării şi păstrării, în condiţii corespunzătoare, a materialelor de recensământ, precum şi alte mijloace necesare pentru efectuarea recensământului;
    d) asigură implementarea şi monitorizarea activităţilor de pregătire, organizare şi efectuare a recensământului, în toate localităţile de pe raza judeţului şi sectoarele municipiului Bucureşti, pe baza programului aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ;
    e) analizează, în colaborare cu comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, activitatea de completare şi actualizare a registrelor agricole, de la nivelul primăriilor;
    f) preşedintele atribuie sarcini concrete membrilor comisiei judeţene şi secretariatului tehnic judeţean şi repartizează localităţile de care să răspundă pentru acţiunile ce se vor desfăşura în etapele premergătoare şi de efectuare a recensământului;
    g) acordă asistenţă tehnică primăriilor şi comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, pentru recensământ la lucrările premergătoare recensământului:
    - întocmirea listelor cu exploataţiile agricole care vor fi recenzate;
    – împărţirea unităţii administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ pe baza materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofotoplanurile realizate de ANCPI şi sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activităţii de înregistrare sistematică) preluate de la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară teritoriale;
    – îndrumă comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti în elaborarea lucrărilor de împărţire a teritoriului localităţilor în sectoare şi secţii de recensământ, pe baza normelor metodologice aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ;
    – coordonează acţiunea de selectare şi recrutare a personalului de recensământ din teritoriu, cu respectarea numărului de persoane stabilit de către comisiile judeţene pentru fiecare comună, oraş, municipiu şi de către comisia municipiului Bucureşti, pentru fiecare sector;

    h) întocmesc şi înaintează secretariatului tehnic central pentru recensământ programe de organizare a instructajelor, precizând perioada, locul de desfăşurare a acestora, numărul participanţilor pe serii şi persoanele nominalizate pentru efectuarea instruirilor;
    i) organizează acţiunea de instruire a membrilor comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a personalului de îndrumare şi control, precum şi a recenzorilor, recenzorilor şefi şi coordonatorilor şi informează Comisia centrală pentru recensământ despre modul cum s-au desfăşurat instructajele, gradul de participare şi despre problemele deosebite de natură organizatorică şi metodologică, ridicate în timpul efectuării instruirilor, soluţiile şi măsurile luate;
    j) organizează şi urmăresc primirea, depozitarea şi distribuirea către comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a materialelor necesare pregătirii şi efectuării recensământului. În acest scop, comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin secretariatele tehnice ale acestora, stabilesc necesarul de materiale pentru fiecare localitate;
    k) aprobă planul acţiunilor de popularizare a recensământului, întocmit pe baza programului primit de la Comisia centrală pentru recensământ. Organizează, pe plan local, acţiuni de popularizare prin presă, radio, televiziune, conferinţe, simpozioane, se preocupă şi urmăreşte difuzarea şi afişarea materialelor de popularizare, primite de la Comisia centrală pentru recensământ, formate din broşuri, afişe etc.;
    l) organizează pe teren acţiuni de control şi îndrumare a comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu privire la modul de derulare a lucrărilor recensământului şi de respectare a termenelor prevăzute în programul aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ;
    m) aprobă graficele cu durata şi termenele la care instituţia prefectului va pune la dispoziţia comisiilor pentru recensământ mijloacele de transport necesare pentru facilitarea accesului în locaţiile greu accesibile în vederea efectuării lucrărilor recensământului;
    n) analizează periodic, împreună cu preşedinţii comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, stadiul lucrărilor/acţiunilor premergătoare recensământului şi dispun măsuri pentru desfăşurarea acestora;
    o) controlează pe teren dacă recenzorii şi recenzorii şefi au verificat şi actualizat lista exploataţiilor agricole din sectoarele şi secţiile de recensământ atribuite şi modul în care aceştia efectuează vizita preliminară;
    p) organizează şi urmăresc desfăşurarea acţiunii de recenzare a exploataţiilor agricole şi informează secretariatul tehnic central pentru recensământ, la termenele stabilite, cu privire la stadiul înregistrărilor şi a situaţiilor deosebite de natură organizatorică şi metodologică constatate pe teren;
    q) răspund, împreună cu comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, de păstrarea caracterului confidenţial al datelor declarate de către respondenţi şi înregistrate în chestionarele de recensământ, precum şi de utilizarea acestora numai în scopuri statistice;
    r) acordă asistenţă tehnică şi coordonează lucrările pe teren pentru recensământul de probă şi ancheta de control a recensământului;
    s) urmăresc ca în perioada de recenzare, în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin, personalul de recensământ şi membrii comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru recensământ să se identifice prin prezentarea legitimaţiei care le atestă această calitate;
    t) analizează şi validează rezultatele provizorii ale recensământului la nivelul judeţelor şi municipiului Bucureşti;
    u) urmăresc şi iau măsuri legale ca recenzorii, recenzorii şefi şi coordonatorii, precum şi persoanele care desfăşoară activităţi de îndrumare, control şi prelucrare a datelor să beneficieze de protecţia legii, fiind asimilate cu cele care îndeplinesc funcţii ce implică exerciţiul autorităţii de stat;
    v) autorizează persoanele nominalizate de prefect şi primar pentru aplicarea de contravenţii celor care comit fapte ce împiedică desfăşurarea, în bune condiţii, a acţiunilor de recensământ;
    w) îndeplinesc şi alte sarcini legate de pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului, pe baza hotărârilor Comisiei centrale pentru recensământ.


    ANEXA 9

    ATRIBUŢIILE
    comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    Comisiile comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti pentru recensământ răspund de efectuarea acţiunilor şi lucrărilor prevăzute în Programul general de organizare şi efectuare a recensământului, aprobat de către Comisia centrală pentru recensământ, şi au următoarele atribuţii:
    a) înaintează comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti pentru recensământ, în termen de 10 zile de la constituire, o copie a dispoziţiei primarului de constituire a comisiei şi procesul-verbal cu componenţa nominală a acesteia, coordonatele de contact ale membrilor acestora;
    b) pregătesc, organizează, coordonează, controlează şi răspund de efectuarea lucrărilor de recensământ pe raza comunelor, oraşelor, municipiilor şi a sectoarelor municipiului Bucureşti, la termenele prevăzute şi potrivit instrucţiunilor Comisiei centrale pentru recensământ;
    c) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare ale recensământului la:
    - întocmirea listelor exploataţiilor agricole care vor fi recenzate, ale căror centralizatoare vor fi înaintate comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    – împărţirea unităţii administrativ-teritoriale în sectoare şi secţii de recensământ pe baza materialelor cartografice digitale (Harta României scara 1:50000 format vector, ortofotoplanurile realizate de ANCPI şi sectoarele cadastrale rezultate ca urmare a activităţii de înregistrare sistematică) preluate de la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară teritoriale şi înaintarea acestora comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti spre verificare şi aprobare;
    – elaborarea lucrărilor de sectorizare a teritoriului localităţilor, în conformitate cu normele aprobate de către Comisia centrală pentru recensământ;
    – selectarea şi recrutarea personalului de recensământ, reprezentat de recenzori, recenzori şefi şi coordonatori, din rândul specialiştilor agricoli, al specialiştilor în economie, informatică şi alte domenii, inclusiv funcţionarii publici de specialitate, precum şi din rândul pensionarilor, studenţilor şi al altor categorii de persoane cu pregătire corespunzătoare, având cel puţin studii medii absolvite;

    d) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale pentru asigurarea atât a spaţiilor de lucru şi a mijloacelor de comunicare necesare desfăşurării activităţii comisiei, cât şi a spaţiilor pentru păstrarea şi gestionarea materialelor de recensământ, până la predarea lor către comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti;
    e) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale şi iau măsuri în vederea actualizării registrului agricol, în conformitate cu reglementările în vigoare;
    f) răspund de participarea recenzorilor, recenzorilor şefi şi coordonatorilor la instructajele organizate în cadrul judeţului şi al municipiului Bucureşti;
    g) preşedinţii comisiilor participă la şedinţele de analiză a stadiului lucrărilor premergătoare recensământului, care vor avea loc la comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti;
    h) organizează acţiuni de popularizare a recensământului, pe baza programului primit de la comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti pentru recensământ, subliniind importanţa, scopul, perioada şi modul de efectuare a recensământului, precum şi prevederile legale referitoare la confidenţialitatea datelor declarate de către respondenţi şi dispun măsuri pentru asigurarea, difuzarea şi afişarea materialelor de popularizare transmise de către comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti;
    i) organizează repartizarea recenzorilor şi recenzorilor şefi pe sectoare şi secţii de recensământ;
    j) controlează modul de efectuare, de către recenzori şi recenzori şefi a vizitei preliminare la exploataţiile agricole care vor fi recenzate;
    k) verifică dacă toţi recenzorii şi recenzorii şefi activează în cadrul sectoarelor, respectiv secţiilor de recensământ, şi iau măsuri de înlocuire a celor absenţi cu personalul de rezervă care a participat la instructaje;
    l) analizează zilnic, cu coordonatorii, modul de desfăşurare a înregistrării datelor, greutăţile întâmpinate şi stabilesc măsuri pentru remedierea lipsurilor constatate, asigură interpretarea unitară a instrucţiunilor şi înregistrarea corectă a datelor în chestionarele de recensământ;
    m) informează comisia judeţeană şi a municipiului Bucureşti despre stadiul înregistrării datelor din exploataţiile agricole recenzate, precum şi despre situaţiile deosebite de natură organizatorică şi metodologică întâlnite pe teren;
    n) asigură păstrarea în condiţii de securitate a întregului material de recensământ;
    o) asigură protecţia şi securitatea personalului de recensământ;
    p) urmăresc respectarea de către personalul de recensământ din teritoriu a confidenţialităţii datelor în timpul înregistrării acestora;
    q) predau comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti materialele de recensământ;
    r) sprijină şi coordonează lucrările recensământului de probă şi anchetei de control a recensământului;
    s) îndeplinesc şi alte sarcini primite din partea comisiei judeţene şi a municipiului Bucureşti.


    ANEXA 10

    ATRIBUŢIILE
    secretariatelor tehnice judeţene şi al municipiului Bucureşti pentru recensământul general agricol
    a) elaborează graficul lucrărilor de pregătire, organizare, coordonare şi efectuare a recensământului;
    b) informează comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în legătură cu stadiul de realizare şi calitatea lucrărilor efectuate în cadrul acţiunilor recensământului, pe baza informaţiilor primite de la comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a constatărilor din deplasările pe teren;
    c) definitivează împărţirea în sectoare şi secţii de recensământ, pe baza planului unităţilor administrativ-teritoriale din raza lor de activitate;
    d) definitivează tabelele cu personalul propus de către comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti la efectuarea lucrărilor recensământului şi le supun spre aprobare comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    e) elaborează programul de organizare şi efectuare a instructajelor şi stabilesc termenele de realizare a acestora;
    f) organizează instructaje pe serii şi informează comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti despre modul de efectuare a instructajelor şi prezintă spre soluţionare, după caz, problemele deosebite sesizate;
    g) elaborează planul acţiunilor pentru popularizarea recensământului prin presa locală, posturi locale de radio şi televiziune, conferinţe, expuneri, convorbiri etc. şi îl supun spre aprobare comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti şi informează aceste comisii în legătură cu modul de efectuare a acţiunilor de popularizare;
    h) primesc materialele de recensământ şi le repartizează comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti;
    i) elaborează şi propun spre aprobare graficele cu durata şi termenele la care instituţia prefectului va pune la dispoziţia comisiilor pentru recensământ mijloacele de transport necesare pentru facilitarea accesului în locaţiile greu accesibile în vederea efectuării lucrărilor recensământului;
    j) informează comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti cu privire la modul de asigurare de către instituţia prefectului şi primării a spaţiilor necesare desfăşurării activităţilor comisiilor comunale, orăşeneşti, municipale, ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi cu privire la repartizarea spaţiilor pentru depozitarea, în condiţii corespunzătoare, a materialelor de recensământ;
    k) elaborează programul de monitorizare a stadiului lucrărilor pregătitoare efectuării recensământului şi stabilesc măsurile pentru remedierea lipsurilor constatate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti;
    l) îndrumă, verifică şi controlează activitatea personalului de recensământ, în cadrul vizitelor preliminare;
    m) îndrumă, verifică şi controlează, prin deplasări pe teren, modul de desfăşurare a lucrărilor de pregătire şi înregistrare a datelor recensământului;
    n) informează comisiile judeţene şi a municipiului Bucureşti în legătură cu stadiul colectării datelor şi eventualelor probleme deosebite de natură metodologică şi organizatorică privind efectuarea recensământului;
    o) acordă asistenţă tehnică recenzorilor şi recenzorilor şefi la colectarea datelor în teren;
    p) soluţionează, clarifică şi acordă asistenţă de specialitate cu privire la efectuarea recensământului de probă şi a anchetei de control;
    q) asigură confidenţialitatea datelor şi utilizarea rezultatelor recensământului numai în scopuri statistice;
    r) organizează recuperarea materialelor de recensământ aflate la comisiile comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi a celor existente la personalul de recensământ, în vederea predării acestora, în conformitate cu instrucţiunile Comisiei centrale pentru recensământ;
    s) verifică şi propune directorilor direcţiilor teritoriale de statistică avizarea documentelor care reflectă activitatea personalului de recensământ din teritoriu;
    t) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat ale comisiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti;
    u) îndeplinesc şi alte sarcini pentru pregătirea şi efectuarea recensământului.

    ANEXA 11

    INSTITUŢII-SUPORT
    pentru pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului general agricol, inclusiv pentru recensământul de probă şi ancheta de control

┌────┬───────────┬─────────────────────────┐
│Nr. │Instituţia │Responsabilităţi │
│crt.│ │ │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Asigurarea accesului INS │
│ │ │la informaţiile necesare │
│ │ │pentru Recensământul │
│ │ │general agricol din │
│ │ │România runda 2020, la │
│ │Agenţia │următoarele: │
│ │Naţională │- Registrul electronic al│
│ │de Cadastru│nomenclaturii stradale │
│1. │şi │(RENNS); │
│ │Publicitate│- Registrul titlurilor de│
│ │Imobiliară │proprietate (DDAPT); │
│ │ │- Registrul electronic al│
│ │ │limitelor unităţilor │
│ │ │administrativ-teritoriale│
│ │ │(RELUAT); │
│ │ │- Registrul agricol │
│ │ │naţional (RAN). │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Asigurarea listei │
│ │ │exploataţiilor agricole │
│ │ │care beneficiază de │
│ │ │sprijin UE pentru teren │
│ │ │sau animale, care este │
│ │ │inclus în Sistemul │
│ │ │Integrat de Administrare │
│ │ │şi Control (IACS) │
│ │ │instituit prin │
│ │ │Regulamentul (UE) nr. │
│ │ │1.307/2013 al │
│ │Agenţia de │Parlamentului European şi│
│ │Plăţi şi │al Consiliului de │
│2. │Intervenţii│stabilire a unor norme │
│ │pentru │privind plăţile directe │
│ │Agricultură│acordate fermierilor, │
│ │ │prin scheme de sprijin în│
│ │ │cadrul Politicii Agricole│
│ │ │Comune şi de abrogare a │
│ │ │Regulamentului (CE) nr. │
│ │ │637/2008 al Consiliului │
│ │ │şi a Regulamentului (CE) │
│ │ │nr. 73/2009 al │
│ │ │Consiliului. │
│ │ │Asigurarea informaţiilor │
│ │ │necesare georeferenţierii│
│ │ │exploataţiilor agricole. │
├────┼───────────┼─────────────────────────┤
│ │ │Asigurarea informaţiilor │
│ │ │din Sistemul pentru │
│ │ │identificarea şi │
│ │ │înregistrarea bovinelor, │
│ │ │instituit prin │
│ │ │Regulamentul (CE) nr. │
│ │ │1.760/2000 al │
│ │ │Parlamentului European şi│
│ │ │al Consiliului de │
│ │ │stabilire a unui sistem │
│ │ │de identificare şi │
│ │ │înregistrare a bovinelor │
│ │ │şi privind etichetarea │
│ │ │cărnii de vită şi mânzat │
│ │Autoritatea│şi a produselor din carne│
│ │Naţională │de vită şi mânzat şi de │
│ │Sanitară │abrogare a Regulamentului│
│3. │Veterinară │(CE) nr. 820/97 al │
│ │şi pentru │Consiliului. │
│ │Siguranţa │Asigurarea informaţiilor │
│ │Alimentelor│din Sistemul pentru │
│ │ │identificarea şi │
│ │ │înregistrarea ovinelor şi│
│ │ │caprinelor, instituit │
│ │ │prin Regulamentul (CE) │
│ │ │nr. 21/2004 al │
│ │ │Consiliului de stabilire │
│ │ │a unui sistem de │
│ │ │identificare şi de │
│ │ │înregistrare a animalelor│
│ │ │din speciile ovină şi │
│ │ │caprină şi de modificare │
│ │ │a Regulamentului (CE) nr.│
│ │ │1.782/2003 şi a │
│ │ │Directivelor 92/102/CEE │
│ │ │şi 64/432/CEE. │
└────┴───────────┴─────────────────────────┘    ANEXA 12

    LISTA
    categoriilor de variabile pentru recensământul general agricol
    I. Informaţii generale privind exploataţia agricolă
    Localizarea exploataţiei agricole: informaţii identificare chestionar, judeţul, comună/oraş/municipiu, localitatea componentă/satul, cod SIRUTA, adresa exploataţiei agricole (strada, număr, bloc, scara, etaj, apartament, sector) şi date de contact (telefon, fax, adresa de e-mail), localizarea geografică a exploataţiei agricole
    Date de identificare
    Pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică: date de identificare ale capului exploataţiei agricole (utilizatorul): nume şi prenume, CNP/CUI, adresa
    Pentru exploataţiile agricole cu personalitate juridică: denumire, CUI, adresa
    Statutul juridic al exploataţiei agricole
    Fără personalitate juridică: exploataţie agricolă individuală, persoană fizică autorizată, întreprindere individuală
    Cu personalitate juridică: regie autonomă, societate/asociaţie agricolă; societate comercială cu capital majoritar de privat; societate comercială cu capital majoritar de stat; institut/staţiune de cercetare, unitate şcolară cu profil agricol; primărie; alte instituţii publice; unitate cooperatistă; altele
    Destinaţia producţiei agricole
    Evidenţa contabilă a activităţii desfăşurate în cadrul exploataţiei agricole
    Exploataţia agricolă beneficiază de sprijin pentru teren/animale
    Capul exploataţiei agricole este fermier tânăr sau debutant care a primit sprijin financiar în ultimii 3 ani?
    Suprafaţa agricolă utilizată a exploataţiei agricole, după modul de deţinere: în proprietate, în arendă, în parte sau alte moduri de deţinere, teren comun

    II. Modul de utilizare a terenului: teren arabil, pe tipuri de culturi şi în repaus; grădini familiale; păşuni şi fâneţe permanente, pe tipuri de terenuri; culturi permanente, pe tipuri de plantaţii; suprafaţa agricolă utilizată în sere şi solare, pe tipuri de culturi; alte suprafeţe; suprafaţa totală a exploataţiei agricole; ciupercării; suprafaţa totală amenajată pentru irigat
    III. Efective de animale: bovine, pe categorii de vârstă; ovine: oi fătătoare şi mioare montate, alte ovine; caprine: capre şi tineret femel montat, alte caprine; porcine, pe categorii de greutăţi; păsări: pui, găini şi cocoşi pentru carne, găini ouătoare, alte păsări, din care curci, raţe, gâşte, struţi; iepuri de casă; animale de blană; familii de albine; alte animale
    IV. Adăposturi pentru animale, pe specii de animale
    V. Gestionarea dejecţiilor animaliere: utilizarea de nutrienţi şi dejecţii animaliere în cadrul exploataţiei agricole; tehnici de aplicare a dejecţiilor animaliere; stocarea dejecţiilor animaliere
    VI. Agricultură ecologică în sectorul vegetal, pe culturi; în sectorul animalier, pe specii; participarea la alte scheme de certificare de mediu
    VII. Dezvoltare rurală
    VIII. Persoane care au lucrat în agricultură: număr de zile lucrate în agricultură, măsuri de siguranţă, inclusiv planul de siguranţă a exploataţiei agricole; forţa de muncă familială şi nefamilială; informaţii privind şeful exploataţiei agricole precum anul naşterii, sexul, activităţile agricole în cadrul exploataţiei agricole, anul numirii în funcţie, nivel de instruire în domeniul agricol, formarea profesională în ultimele 12 luni
    IX. Alte activităţi aducătoare de venituri
    X. Informaţii privind completitudinea chestionarului
    XI. Alte variabile colectate exclusiv în scopuri naţionale: vânzări din producţia proprie, pe tipuri de produse agricole etc.

    ANEXA 13

    NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI
    aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în vederea efectuării recensământului general agricol

┌───────────────────────┬────┬────┬────┐
│Instituţia │2020│2021│2022│
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Ministerul Agriculturii│20^ │20 │- │
│şi Dezvoltării Rurale │1) │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Direcţiile agricole │ │ │ │
│judeţene ale │168^│168^│ │
│Ministerului │2) │4) │- │
│Agriculturii şi │ │ │ │
│Dezvoltării Rurale │ │ │ │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Institutul Naţional de │20^ │20 │20^ │
│Statistică │1) │ │6) │
├───────────────────────┼────┼────┼────┤
│Direcţiile teritoriale │220^│220^│42^ │
│ale Institutului │3) │5) │6) │
│Naţional de Statistică │ │ │ │
└───────────────────────┴────┴────┴────┘


    ^1) Din care: 10 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 şi 10 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.
    ^2) Din care: 84 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 şi 84 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.
    ^3) Din care: 110 persoane în perioada februarie 2020-31.12.2020 şi 110 persoane în perioada 1.07-31.12.2020.
    ^4) În perioada 01.01-30.09.2021.
    ^5) Din care: 178 persoane în perioada 01.01.-30.09.2021 şi 42 persoane în perioada 01.01-31.12.2021.
    ^6) În perioada 01.01-31.03.2022.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


sandu petronela
08 Octombrie 2020
oug 22/2020
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016