Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020  pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 189 din 28 octombrie 2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1007 din 30 octombrie 2020
    Având în vedere că Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, instituţie publică din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, are în administrare bunuri mobile constituite ca stocuri rezerve de mobilizare în domeniile industrie, comunicaţii, transporturi şi sănătate, parte din acestea având specific militar şi fiind destinate realizării produselor sau serviciilor solicitate de forţele sistemului naţional de apărare, pentru starea de mobilizare sau de război,
    luând în considerare faptul că în prezent Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale administrează cantităţi apreciabile de bunuri mobile care au îndeplinit termenul de serviciu, care sunt scoase definitiv din rezervele de mobilizare şi prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediul înconjurător, în special bunurile mobile de natura materiilor explozive,
    ţinând cont de costurile relativ mari privind păstrarea în depozitare a bunurilor mobile, în special a materiilor explozive declarate „vechi“, adică până la atingerea termenului maxim, în ani, admis pentru păstrarea în depozitare,
    raportat la imposibilitatea punerii în aplicare a unor programe de casare prin distrugere, având durate de execuţie relativ scurte, din cauza insuficienţei fondurilor financiare aprobate Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, prin Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere că operaţiunile de prelucrare şi utilizare a unor bunuri mobile cu specific militar, în mod special cele de natura materiilor explozive, nu pot fi făcute decât de operatori economici specializaţi din industria de apărare, pentru a reduce la maxim riscurile de afectare a mediului prin explozii necontrolate sau deflagraţii, precum şi faptul că activităţile precizate prezintă o serie de riscuri majore care trebuie prevenite, prin limitarea accesului persoanelor neautorizate la obţinerea de informaţii/date tehnice despre respectivele bunuri şi/sau restrângerea posibilităţilor de utilizare în alte scopuri,
    în contextul adoptării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2020 privind trecerea Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne în subordinea Guvernului şi în coordonarea Secretariatului General al Guvernului şi pentru modificarea unor acte normative, intrată în vigoare la data de 19 iunie 2020, coroborat cu faptul că până la data menţionată Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a desfăşurat activităţi specifice administrării rezervelor de mobilizare sub incidenţa actelor normative care reglementează activitatea unităţilor Ministerului Afacerilor Interne,
    raportat la necesitatea stabilirii cadrului legal aplicabil activităţilor de administrare a produselor din rezervele de mobilizare sau scoase din rezervele de mobilizare, în special a celor cu specific militar,
    ţinând cont de faptul că neadoptarea ordonanţei de urgenţă conduce la imposibilitatea desfăşurării activităţilor specifice administrării bunurilor de natura materiilor explozive care au îndeplinit termenul de serviciu, sunt scoase definitiv din rezervele de mobilizare şi prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediul înconjurător,
    în considerarea faptului că elementele menţionate mai sus vizează interesul general public şi constituie o situaţie de urgenţă, a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul abilitării Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, de a transmite bunuri mobile cu specific militar din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea şi evidenţa unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ARTICOL UNIC
    Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 274 din 27 aprilie 2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 184/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul va avea următorul cuprins:
    "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
    privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"

    2. La articolul 1, alineatele (1)-(3) vor avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Se abilitează Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi Secretariatul General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, să transmită din administrarea şi evidenţa proprie în administrarea operatorilor economici din industria de apărare aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, bunuri mobile, proprietate privată a statului, cu specific militar ori tehnică specială specifică Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, bunuri mobile, proprietate privată a statului, scoase din rezervele de mobilizare în domeniul industriei cu specific militar, precum şi bunuri rezultate din cercetarea ştiinţifică, care îndeplinesc cel puţin una dintre următoarele condiţii:
    a) au durata normată de funcţionare îndeplinită;
    b) sunt scoase din funcţiune;
    c) sunt excedentare;
    d) sunt declasate;
    e) sunt atipice;
    f) prezintă un risc ridicat pentru personal şi mediul înconjurător;
    g) sunt uzate moral.
    (2) Bunurile prevăzute la alin. (1) se individualizează prin protocoale, încheiate separat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, între Ministerul Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, precum şi între Secretariatul General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri.
    (3) Pot face obiectul transmiterii din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi a Secretariatului General al Guvernulu, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în administrarea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) şi deşeurile metalice rezultate în urma casării armamentului şi muniţiei, numai după ce acestea au fost scoase din funcţiune sau declasate, prin încheierea între părţile implicate a unor protocoale distincte."

    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Bunurile prevăzute la art. 1 se predau operatorilor economici cu acordul acestora, în starea în care se află, conform inventarului de complet, împreună cu ambalajele aferente, inclusiv cele incomplete, pe bază de proces-verbal de predare-preluare, pe categorii de bunuri, încheiat între reprezentantul legal al Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, Secretariatului General al Guvernului, prin Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, şi reprezentantul legal al operatorului economic, desemnat de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin protocoalele prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3)."

    4. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Patrimoniile Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiţiei - Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, precum şi cel al Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale se diminuează cu valoarea contabilă a bunurilor mobile transmise potrivit dispoziţiilor art. 1, în baza proceselor-verbale de predare-preluare."

    5. Titlul anexei va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA

    OPERATORII ECONOMICI din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri"

                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Secretarul general al Guvernului,
                    Antonel Tănase
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Preşedintele Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale,
                    Gheorghe Alecsei
                    p. Ministrul afacerilor interne,
                    Gheorghe Sorescu,
                    secretar de stat
                    Ministrul apărării naţionale,
                    Ionel Nicolae Ciucă

    Bucureşti, 28 octombrie 2020.
    Nr. 189.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016