Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 22 octombrie 2020  pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 184 din 22 octombrie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 121/2014 privind eficienţa energetică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1019 din 2 noiembrie 2020
    Având în vedere necesitatea de a remedia, în termen cât mai scurt, situaţia juridică a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, singura structură guvernamentală, la nivel naţional, abilitată să reprezinte statul român în relaţiile bilaterale şi multilaterale cu privire la politica de eficienţă energetică a României, având calitatea de organism unic al autorităţii publice centrale cu competenţe în elaborarea propunerilor de politici şi legislaţie primară şi secundară în domeniul eficienţei energetice şi care se află în imposibilitatea îndeplinirii acestor obligaţii şi asigurării unui cadru funcţional în domeniul eficienţei energetice, cu implicaţii deosebit de grave şi complexe privind respectarea obligaţiilor României referitoare la măsurile necesare în atingerea obiectivelor climatice şi a normelor europene de aplicare a mecanismului de monitorizare şi verificare a indicatorilor de eficienţă energetică la nivel naţional, conform Directivei (UE) 2012/27 privind eficienţa energetică,
    luând în considerare necesitatea de a asigura un cadru legislativ coerent în scopul consolidării cadrului juridic şi aprobării autorităţii competente în domeniul eficienţei energetice, ţinând cont de faptul că prin art. XVI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare, a fost abrogat art. 3 alin. (2) din Legea nr. 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările şi completările ulterioare, care prevedeau atribuţiile Departamentului pentru energie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei, creând astfel un vid legislativ,
    estimând riscul de neconformare a României termenului de notificare către Comisia Europeană a Raportului anual privind monitorizarea progresului pentru atingerea obiectivelor naţionale privind eficienţa energetică, conform Directivei 2012/27/UE privind eficienţa energetică şi Directivei (UE) 2019/944 a Parlamentului European şi a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piaţa internă de energie electrică şi de modificare a Directivei 2012/27/UE, precum şi în perspectiva normelor legislative de transpunere a Directivei (UE) 2018/2.002 a Parlamentului European şi a Consiliului din 11 decembrie 2018 de modificare a Directivei 2012/27/UE,
    în vederea:
    - realizării obligaţiei Guvernului României de asigurare a funcţionalităţii şi continuităţii sistemului de autorizare a auditorilor energetici pentru industrie şi de atestare a managerilor energetici pentru industrie şi pentru localităţi, identificat ca segment prioritar de acţiune în domeniul eficienţei energetice, astfel încât să nu fie afectate drepturile categoriilor profesionale implicate în domeniul eficienţei energetice, ca urmare a disfuncţionalităţilor la nivelul autorităţii competente;
    – asigurării necesităţii şi oportunităţii de adoptare a unor măsuri de natură economico-financiară, reprezentând acţiuni esenţiale pentru a atenua repercusiunile negative asupra economiei şi asupra cetăţenilor, prin facilitarea şi ulterior absorbţia instrumentelor de finanţare disponibile, de mare anvergură sau la scară mică în domeniul eficienţei energetice, proces de negociere în cadrul căruia Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia eficienţă energetică, este implicat,

    în considerarea faptului că elementele de mai sus se constituie într-o situaţie de urgenţă şi extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Legea nr 121/2014 privind eficienţa energetică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 1 august 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) În vederea aplicării prevederilor prezentei legi, Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri acţionează prin Direcţia eficienţă energetică, structură organizatorică la nivelul autorităţii publice centrale, cu atribuţii privind elaborarea şi aprobarea politicilor şi legislaţiei primare şi secundare în domeniul eficienţei energetice la nivelul consumatorilor finali de energie.
    (2) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se organizează şi funcţionează cu următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
    a) participarea la elaborarea politicilor şi legislaţiei primare în domeniul eficienţei energetice; elaborarea legislaţiei secundare în domeniul eficienţei energetice;
    b) monitorizarea stadiului implementării Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2019, şi a programelor aferente de îmbunătăţire a eficienţei energetice, la nivel naţional, precum şi a economiilor de energie rezultate în urma prestării de servicii energetice şi a altor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice;
    c) elaborarea şi implementarea măsurilor de eficienţă energetică, în vederea realizării de noi economii de energie, în perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2030, conform obiectivelor prevăzute în cadrul Planului naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice;
    d) elaborarea şi transmiterea către Comisia Europeană a rapoartelor privind monitorizarea progresului înregistrat în îndeplinirea obiectivelor naţionale de eficienţă energetică, întocmite în conformitate cu anexa nr. 11, partea 1;
    e) elaborarea, dezvoltarea şi monitorizarea implementării unei strategii integrate de eficienţă energetică, la nivel naţional, în acord cu domeniile complementare pe care politicile de eficienţă energetică le impactează, cu sprijinul şi implicarea directă a tuturor segmentelor interesate;
    f) cooperarea cu instituţiile abilitate la realizarea unor evaluări privind domeniul eficienţei energetice şi a calculului indicatorilor de eficienţă energetică la nivel naţional;
    g) coordonarea aplicării reglementărilor Comisiei Europene privind cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a unor categorii de produse - regulamentele emise de Comisia Europeană privind etichetarea energetică în anul 2019, în calitate de autoritate naţională competentă;
    h) autorizarea auditorilor energetici din industrie şi atestarea managerilor energetici;
    i) gestionarea procesului de evaluare tehnică, avizare şi monitorizare a proiectelor de investiţii în domeniul eficienţei energetice, încadrate în domeniul de competenţă al Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru care se cere finanţare de la bugetul de stat sau din alte surse legal constituite;
    j) promovarea programelor de eficienţă energetică la consumatori, prin acţiuni complementare, organizarea, inclusiv din surse externe, dar şi de la bugetul de stat, de campanii de informare şi de motivare, de interes naţional, a consumatorilor mici de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia;
    k) elaborarea de studii, din surse de la bugetul de stat sau din fonduri externe, de promovare a cogenerării de înaltă eficienţă sau a încălzirii şi răcirii centralizate, pentru fundamentarea programelor naţionale de eficienţă energetică, precum şi participarea la proiecte declarate eligibile, în cadrul programelor de eficienţă energetică şi energii regenerabile, iniţiate de organisme internaţionale;
    l) elaborarea cadrului legal privind aprobarea şi implementarea Contractului-cadru de performanţă energetică şi a cadrului legal de reglementare a societăţilor de servicii energetice de tip ESCO.
    (3) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri are calitatea de autoritate naţională competentă pentru coordonarea aplicării regulamentelor Comisiei Europene emise în anul 2019 privind cerinţele referitoare la etichetarea şi eficienţa energetică a unor categorii de produse şi supravegherea pieţei de echipamente şi aparate pentru care există reglementări specifice privind eficienţa energetică şi proiectarea ecologică, precum şi aplicarea legislaţiei specifice.
    (4) Finanţarea programelor de eficienţă energetică derulate la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri se asigură astfel:
    a) de la bugetul de stat, prin Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    b) din sumele transferate Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în temeiul art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020 privind unele măsuri fiscal bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 9 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) din fonduri externe nerambursabile;
    d) din fondul specializat pentru investiţii în eficienţă energetică.
    (5) Fondul specializat în eficienţă energetică se înfiinţează ca activitate finanţată integral din venituri proprii, pe lângă Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în domeniul de activitate prevăzut în prezenta lege, conform art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, fiind gestionat de Direcţia eficienţă energetică.
    (6) Sumele transferate Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în temeiul art. XVII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2020, cu modificările şi completările ulterioare, sunt destinate îndeplinirii următoarelor activităţi multianuale desfăşurate de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, respectiv Direcţia eficienţă energetică:
    a) monitorizare a stadiului implementării şi continuităţii măsurilor de creştere a eficienţei energetice prevăzute în cadrul Planului naţional de acţiune în domeniul eficienţei energetice IV, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 203/2019, respectiv în cadrul Planului naţional integrat pentru energie şi schimbări climatice, în vederea raportării integrate în conformitate cu prevederile art. 21 şi 27 din Regulamentul (UE) 2018/1.999 privind guvernanţa energetică;
    b) monitorizare şi implementare a programelor de îmbunătăţire a eficienţei energetice, la nivel naţional;
    c) finanţarea proiectelor de eficienţă energetică şi producerea de energie din surse regenerabile, în cadrul fondurilor specializate pentru finanţarea proiectelor de eficienţă energetică sau a proiectelor de producere de energie din surse regenerabile, gestionate la nivelul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin Direcţia eficienţă energetică, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat;
    d) promovarea programelor de eficienţă energetică la consumatori, organizarea de campanii de informare şi de motivare de interes naţional a consumatorilor de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia;
    e) activităţi curente pentru consolidarea Direcţiei eficienţă energetică, şi anume dezvoltarea şi susţinerea operaţiunilor specifice de eficienţă energetică.
    (7) Autorizarea persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice care efectuează audituri energetice industriale sau de procese de consum energetic din categoriile electroenergetic, termoenergetic sau complex se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Buşteni.
    (8) Atestarea managerilor energetici pentru industrie, a managerilor energetici pentru localităţi şi atestarea societăţilor prestatoare de servicii energetice se realizează de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu suportul logistic al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Buşteni.
    (9) Regulamentele care stabilesc procedurile specifice pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie şi procese, persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, atestarea societăţilor prestatoare de servicii energetice şi atestarea managerilor energetici pentru industrie, respectiv pentru localităţi, inclusiv condiţiile de autorizare sau atestare, după caz, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, la propunerea Direcţiei eficienţă energetică, şi vor cuprinde cel puţin următoarele specificaţii:
    a) condiţiile care trebuie îndeplinite la solicitarea autorizării/atestării de către persoanele fizice şi juridice solicitante, şi anume depunerea dovezilor de identificare în termen de valabilitate, pregătirea profesională sau obiectul de activitate în domeniul ştiinţelor inginereşti:
    b) procedura de autorizare sau atestare, după caz, prelungire a valabilităţii atestatelor sau a autorizaţiilor emise, respectiv eliberarea duplicatelor;
    c) obligaţii ale furnizorilor de formare profesională pentru organizarea cursurilor de specialitate;
    d) criterii minime pentru auditurile energetice depuse în cadrul proiectelor evaluate, clase şi tipuri de audituri;
    e) dovada continuităţii activităţii în domeniul specific ştiinţelor inginereşti.
    (10) Cuantumul tarifelor pentru autorizarea auditorilor energetici persoane fizice, persoane fizice autorizate sau persoane juridice, pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei existente, pentru eliberarea duplicatului autorizaţiei de auditor energetic sau al deciziei de prelungire a autorizaţiei de auditor energetic se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, la propunerea Direcţiei eficienţă energetică.
    (11) Cuantumul tarifelor pentru atestarea managerilor energetici şi a societăţilor prestatoare de servicii, pentru prelungirea valabilităţii atestatelor existente, eliberarea duplicatelor atestatelor existente sau a deciziilor de prelungire a atestatelor existente de manageri energetici şi societăţi prestatoare de servicii se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, la propunerea Direcţiei eficienţă energetică.
    (12) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) şi (11) se încasează de către Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Buşteni, aflat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, şi reprezintă venituri proprii ale centrului de pregătire.
    (13) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) şi (11) se utilizează, în cuantum de 80%, pentru acoperirea cheltuielilor necesare în realizarea activităţilor prevăzute la alin. (6) şi (7), inclusiv suportul logistic şi de resurse umane al Centrului de Pregătire pentru Personalul din Industrie - Buşteni, reprezentând cheltuieli ale acestei instituţii.
    (14) Sumele reprezentând contravaloarea tarifelor prevăzute la alin. (10) şi (11) se utilizează, în cuantum de 20%, pentru acoperirea cheltuielilor necesare activităţilor CPPI de întreţinere şi uzură, aferente acţiunilor prevăzute la alin. (6) şi (7), reprezentând cheltuieli ale acestei instituţii."

    2. La articolul 6 alineatul (16), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei colaborează cu Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, cu universităţi tehnice şi de arhitectură din România, precum şi institute de cercetare şi de proiectare, în vederea furnizării de către acestea a datelor şi informaţiilor pe care le deţin în domeniul eficienţei energetice;"

    3. La articolul 8 alineatul (4^1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) monitorizarea realizată de către Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin Direcţia eficienţă energetică, conform prevederilor art. 3 alin. (2), şi propunerea de măsuri adecvate, în situaţia în care constată că nu sunt înregistrate progrese în creşterea eficienţei energetice la nivel naţional;"

    4. La articolul 8, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(8) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri monitorizează realizarea economiilor de energie şi întocmeşte un raport anual, pentru anul anterior, pe baza rapoartelor primite de la instituţiile implicate în implementarea prezentei legi până la data de 30 iunie a anului următor perioadei de raportare. Raportul este publicat anual pe pagina electronică a Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, domeniul Energie, până la data de 1 septembrie a anului respectiv."

    5. La articolul 8, alineatul (8^1) se abrogă.
    6. După articolul 8 se introduce un nou articol, articolul 8^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 8^1
    În scopul identificării consumatorilor noncasnici de energie, având calitatea de persoane juridice care au obligaţia raportării conform legii, operatorii licenţiaţi ai sistemelor de distribuţie de energie electrică şi gaze naturale vor transmite către Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri consumul operatorilor economici, respectiv autorităţilor şi instituţiilor publice, aflate în conturul de consum energetic al operatorilor de reţele de electricitate şi/sau gaze naturale."

    7. La articolul 9 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) să numească un manager energetic, atestat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri sau Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, în termenul valabilităţii atestatului, conform legislaţiei în vigoare, sau să încheie un contract de management energetic cu o persoană fizică atestată de Direcţia eficienţă energetică, care are statut de persoană fizică autorizată, sau cu o persoană juridică prestatoare de servicii energetice, atestată în condiţiile legii."

    8. La articolul 9, alineatele (3), (4), (7), (11) şi (13) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (1) lit. b):
    a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, la propunerea Direcţiei eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri;
    b) se transmit anual Direcţiei eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate.
(4) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mare de 1.000 tep pe an completează şi transmit Direcţiei eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, până la 30 iunie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie şi chestionarul de analiză energetică a consumatorului de energie.
    (...)
(7) Operatorii economici care folosesc o cantitate de energie mai mică de 1.000 tep pe an completează şi transmit Direcţiei eficienţă energetică, până la data de 30 iunie a fiecărui an, declaraţia de consum total anual de energie.
    (...)
(11) În vederea asigurării calităţii auditurilor energetice pentru clienţii finali, Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri emite criteriile minime pentru auditurile energetice în baza cerinţelor prevăzute în anexa nr. 4, precum şi un regulament privind atestarea managerilor energetici şi a persoanelor juridice prestatoare de servicii energetice, precum şi autorizarea auditorilor energetici, cu excepţia auditorilor energetici pentru clădiri, aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.
    (...)
(13) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri încurajează programele de formare pentru calificarea auditorilor energetici, vizând asigurarea unui număr suficient de experţi disponibili."

    9. La articolul 9, alineatul (22) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(22) Programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice prevăzute la alin. (20) şi alin. (21) lit. a) se elaborează în conformitate cu modelul aprobat de Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi se transmit acestuia până la 30 septembrie a anului în care au fost elaborate, cu excepţia celor transmise până în anul 2020 inclusiv, care se elaborează în forma aprobată de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei şi sunt urmate de raportări anuale cu privire la măsurile implementate şi reducerile de consumuri finale de energie obţinute în anul precedent."

    10. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul centralizat sau dotate cu o sursă proprie locală de producere a energiei termice la nivel de scară/bloc, repartizarea consumului de energie termică pentru încălzire/răcire şi/sau apă caldă se face în baza normelor tehnice elaborate de autoritatea competentă. Normele includ modalităţi de repartizare a consumului de energie termică aferent:
    a) apei calde de consum;
    b) încălzirii spaţiilor comune;
    c) încălzirii apartamentelor şi spaţiilor cu altă destinaţie din condominiu."

    11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri coordonează elaborarea programelor de informare şi de motivare a consumatorilor de energie, inclusiv casnici, pentru a utiliza eficient energia."

    12. La articolul 15, alineatul (4^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(4^1) Începând cu 1 ianuarie 2021 se revizuiesc de către operatori şi se transmit la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, o dată la 2 ani, raportul de evaluare a potenţialului de creştere a eficienţei energetice a reţelelor de energie electrică şi gaze naturale şi programul de măsuri şi investiţii anuale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice a reţelelor."

    13. La articolul 16, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    (1) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri monitorizează modul în care informaţiile privind mecanismele de eficienţă energetică, financiare şi juridice sunt transparente şi diseminate pe scară largă şi în mod activ tuturor actorilor relevanţi de pe piaţă.
    (2) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri asigură informarea instituţiilor financiar-bancare, în vederea stimulării finanţării programelor de eficienţă energetică."

    14. La articolul 17, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, în colaborare cu celelalte autorităţi competente, promovează dezvoltarea pieţei serviciilor energetice şi reglementează accesul la aceasta prin:
    a) diseminarea de informaţii clare şi uşor accesibile privind:
    (i) contractele disponibile de servicii energetice şi clauzele care trebuie incluse în aceste contracte, conform anexei nr. 10, pentru a se garanta economiile de energie şi drepturile consumatorilor finali;
    (ii) instrumentele financiare, stimulentele, granturile, facilitarea împrumuturilor de la instituţiile financiar-bancare, după caz, menite să susţină proiectele de eficienţă energetică şi activitatea societăţilor de servicii energetice de tip ESCO;
    b) încurajarea utilizării sistemului de etichetare de calitate, inclusiv de către asociaţii profesionale;
    c) punerea la dispoziţia publicului prin publicarea pe pagina proprie de internet şi actualizarea permanentă a listei cu furnizorii disponibili de servicii energetice care sunt calificaţi şi/sau certificaţi şi a calificărilor şi/sau a certificărilor acestora sau utilizarea unei interfeţe cu ajutorul căreia furnizorii de servicii energetice să poată furniza informaţii;
    d) sprijinirea sectorului public în ceea ce priveşte solicitarea de oferte de servicii energetice, prin furnizarea de informaţii privind cele mai bune practici pentru contractele de performanţă energetică;
    e) realizarea analizei calitative, împreună cu autorităţile competente, privind evoluţiile actuale şi viitoare ale pieţei serviciilor energetice, conform obiectivelor prevăzute în Planul naţional integrat în domeniul energiei şi schimbărilor climatice şi continuităţii obiectivelor Planului naţional de acţiune pentru eficienţă energetică.
    (2) Direcţia eficienţă energetică din cadrul Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi autorităţile competente sprijină funcţionarea adecvată a pieţei de servicii energetice, după caz, prin:
    a) identificarea şi publicarea punctului/punctelor de contact de unde consumatorii finali pot obţine informaţiile menţionate la alin. (1);
    b) adoptarea de măsuri vizând eliminarea barierelor legislative care împiedică încheierea de contracte de performanţă energetică şi adoptarea altor modele de servicii de eficienţă energetică în vederea identificării şi/sau punerii în aplicare a măsurilor destinate economisirii de energie;
    c) soluţionarea extrajudiciară a litigiilor privind probleme din domeniul eficienţei energetice, gestionate de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri conform prevederilor art. 3 alin. (2)."

    15. La articolul 18 alineatul (1), litera j) se abrogă.
    16. La articolul 18 alineatul (1), după litera r) se introduc două noi litere, literele s) şi t), cu următorul cuprins:
    "s) nerespectarea de către operatorii licenţiaţi de energie electrică şi de gaze naturale a cerinţelor prevăzute la art. 8^1;
t) nerespectarea de către autorităţile administraţiei publice locale a prevederilor art. 9 alin. (20) şi (21)."

    17. La articolul 18 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;"

    18. La articolul 18 alineatul (2), după litera i) se introduc două noi litere, literele j) şi k), cu următorul cuprins:
    "j) contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. s), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei;
k) contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. t), cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei."

    19. La articolul 18, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. k), l), m), n), o), p), q) şi r) se realizează de către personalul împuternicit din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    20. La articolul 18, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), s) şi t) se realizează de către personalul împuternicit de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri."

    21. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă.


    ART. II
    (1) Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri prevăzut la art. 3 alin. (9)-(11) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi poate fi modificat sau completat, după caz, la propunerea Direcţiei eficienţă energetică.
    (2) Forma şi modalitatea de transmitere a raportărilor stabilite la art. 8^1 din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se reglementează prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, aprobat în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (3) Modelul pentru programele de îmbunătăţire a eficienţei energetice menţionat la art. 9 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri emis în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. III
    (1) Personalul împuternicit de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri care constată contravenţiile menţionate la art. 18 alin. (3) şi aplică sancţiunile, precum şi modelul procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se stabilesc prin ordin al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri, emis în termen de 30 de zile de data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Sumele colectate din aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) alimentează fondul specializat pentru investiţii în eficienţă energetică, la dispoziţia Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prevăzut la art. 8 alin. (3) lit. h) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prevederile art. I pct. 16-20 referitoare la constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă.

    ART. IV
    Categoriile de venituri şi de cheltuieli ale Fondului specializat pentru investiţii în eficienţă energetică prevăzut la art. 3 alin. (5) din Legea nr. 121/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    LUDOVIC ORBAN
                    Contrasemnează:
                    Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
                    Virgil-Daniel Popescu
                    Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
                    Ion Ştefan
                    p. Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
                    Gelu Puiu,
                    secretar de stat
                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Victoria Violeta Alexandru
                    Ministrul afacerilor externe,
                    Bogdan Lucian Aurescu
                    Ministrul finanţelor publice,
                    Vasile-Florin Cîţu

    Bucureşti, 22 octombrie 2020.
    Nr. 184.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016