Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2021  privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 18 din 17 martie 2021 privind modificarea şi completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 274 din 18 martie 2021
    Având în vedere măsurile urgente, cu caracter excepţional, în domeniul social şi economic, reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare,
    luând în considerare contextul epidemiologic, precum şi necesitatea acordării stimulentului de risc pentru medici, personalul medico-sanitar, personalul paramedical, inclusiv personalul auxiliar, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor confirmaţi cu COVID-19,
    ţinând cont de faptul că intenţia legiuitorului este aceea ca, de drepturile acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, să beneficieze întreg personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate,
    întrucât soluţiile legislative preconizate prin Legea nr. 82/2020 nu acoperă problematica privind modul de acordare a stimulentului de risc pentru personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar care şi-a desfăşurat activitatea într-o altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă în cadrul cabinetelor medicilor de familie, laboratoarelor de analize medicale, laboratoarelor de imagistică medicală, ambulatoriilor de specialitate şi cabinetelor stomatologice organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere faptul că Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, reglementează ca aceste drepturi să fie suportate de angajator din fondul de salarii şi nu a avut în vedere faptul că principala formă de organizare a unui cabinet medical este potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât majoritatea medicilor nu sunt salariaţi, ci sunt reprezentanţii propriilor cabinete medicale, iar cabinetele medicale nu au fond de salarii, ci venituri ale cabinetului medical,
    pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 82/2020 se impune intervenţia legislativă de urgenţă la nivelul legislaţiei primare care reglementează acordarea stimulentului de risc, în sensul instituirii posibilităţii ca de acest stimulent de risc să poată beneficia şi personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul cabinetelor medicale organizate potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu toate că acestea nu au fond de salarii, ci au venit pe cabinet.
    întrucât este necesar a avea în vedere toate situaţiile, astfel încât, indiferent de forma de organizare a cabinetului medical, personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicale, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, să poată beneficia de stimulentul de risc,
    având în vedere că Legea nr. 82/2020 reglementează că stimulentul de risc se acordă lunar, pe întreaga perioadă a stării de urgenţă, pentru a asigura claritate normei, este necesar a se reglementa că stimulentul de risc se acordă pentru categoriile de personal care şi-au desfăşurat activitatea oricând pe perioada stării de urgenţă, respectiv în perioada 16 martie 2020-14 mai 2020,
    luând în considerare necesitatea clarificării noţiunii de „pacient suspect“,
    în cazul în care aceste măsuri nu vor fi adoptate, respectivele categorii de persoane nu vor putea beneficia de drepturile băneşti acordate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, creându-se astfel discriminări în cadrul aceleiaşi categorii de beneficiari,
    luând în considerare că neadoptarea prezentei ordonanţe de urgenţă va avea un impact negativ, discriminatoriu, asupra categoriilor de beneficiari prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, neacordarea drepturilor astfel stabilite demotivând personalul în cauză angrenat în continuare în procesul de depistare, diagnosticare şi monitorizare activă a persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2,
    având în vedere că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Articolul 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 7 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La alineatul (1), literele b) şi f^1) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) personalul care furnizează servicii de asistenţă medicală comunitară care a acordat servicii de îngrijire medicală şi monitorizare medico-socială, de aprovizionare a persoanelor aflate în carantină, inclusiv implementarea de activităţi prevăzute la lit. a) şi c);
    ................................................................................................
f^1) personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoarele de analize medicale, laboratoarele de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate şi cabinetele stomatologice, indiferent de forma de organizare a acestor cabinete, laboratoare şi ambulatorii de specialitate, precum şi din farmaciile comunitare, furnizorii de servicii medicale aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate, care au activat în timpul stării de urgenţă şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate;"

    2. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Pentru personalul prevăzut la alin. (1) lit. f^1), care şi-a desfăşurat activitatea în altă formă legală de exercitare a profesiei decât în baza unui contract individual de muncă şi care a activat în timpul stării de urgenţă în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, aflate în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi care au avut în evidenţă sau sub tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID-19, ori dacă personalul respectiv a fost confirmat cu COVID-19 în urma activităţii desfăşurate, stimulentul de risc se acordă, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, din venitul cabinetului medical, în cuantumul şi potrivit sursei de finanţare prevăzute la alin. (1)."

    3. Alineatul (5^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5^1) Categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) beneficiază de un singur stimulent de risc acordat lunar pe durata stării de urgenţă, chiar dacă acestea îşi desfăşoară activitatea în una sau mai multe unităţi angajatoare, după cum urmează:
    a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;
    b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020."

    4. După alineatul (5^1) se introduc două noi alineate, alineatele (5^2) şi (5^3), cu următorul cuprins:
    "(5^2) Prin excepţie de la prevederile alin. (5), lista personalului din cadrul categoriilor prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte de reprezentantul legal pentru activitatea desfăşurată în cadrul cabinetului medical într-o formă legală de exercitare a profesiei prevăzută de lege. Reprezentantul legal este responsabil pentru desemnarea personalului implicat în activităţile prevăzute la alin. (1) lit. f^1).
(5^3) Prin excepţie de la prevederile alin. (5^1), categoriile de persoane prevăzute la alin. (1) lit. f^1), care au activat în cadrul unor cabinete medicale organizate potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un singur stimulent de risc, chiar dacă acestea au desfăşurat activitatea în unul sau mai multe cabinete medicale sau unităţi angajatoare, conform legii, după cum urmează:
    a) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 16.03.2020-14.04.2020;
    b) un stimulent de risc pentru categoriile de personal care au activat în perioada 15.04.2020-14.05.2020."

    5. După alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:
    "(9) Prin sintagma «pacient suspect» prevăzută la alin. (1) lit. f^1) se înţelege persoana care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 lit. l) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    (1) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
    (2) Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. f^2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/2020, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se elaborează norme metodologice care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Viceprim-ministru,
                    Ilie-Dan Barna
                    Ministrul sănătăţii,
                    Vlad Vasile Voiculescu
                    p. Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marius-Mihai Vasiliu,
                    secretar de stat
                    Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adrian Gheorghe
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare

    Bucureşti, 17 martie 2021.
    Nr. 18.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016