Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 10 martie 2021  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 16 din 10 martie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 252 din 12 martie 2021
    Având în vedere faptul că pentru a răspunde necesităţilor economiei aflate sub influenţa efectelor răspândirii virusului SARS-CoV-2 a fost implementat Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi prin articolul II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, a fost aprobată Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19,
    agricultura şi industria alimentară sunt printre domeniile care prezintă un interes major în această perioadă, iar la nivel european politicile publice sunt centrate atât pe implementarea unor facilităţi menite să asigure continuarea lucrărilor agricole, plantarea culturilor şi desfăşurarea optimă a lucrărilor de recoltare, cât şi pe menţinerea lanţurilor de aprovizionare.
    Întrucât este imperios necesară promovarea unor măsuri de natură să faciliteze continuarea funcţionării pieţelor agroalimentare şi efectuarea lucrărilor de toamnă/primăvară, în acelaşi timp, pentru eficientizarea instrumentelor de garantare care vizează facilitarea accesului la creditele/liniile de credit pentru producţie, acordate pe piaţa românească pentru sectorul agroalimentar, sunt necesare instrumente de finanţare-garantare adaptate specificului agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar în general.
    Urgenţa măsurilor prevăzute de prezentul act normativ este generată de specificul domeniului reglementat pentru campania agricolă de toamnă/primăvară care este în plină desfăşurare şi pentru care fermierii au necesităţi urgente de finanţare.
    Emiterea actului în alte condiţii decât de urgenţă ar avea efecte nefavorabile pentru întregul an agricol 2021, cu efecte negative inclusiv asupra produsului intern brut al României.
    De asemenea, măsurile preconizate vizează şi reglementarea unei situaţii extraordinare generate, pe de o parte, de imposibilitatea achiziţiei de terenuri agricole în vederea extinderii exploataţiilor agricole, pentru modernizarea şi eficientizarea acestora, situaţie care persistă de mult timp şi care poate provoca destabilizarea întregului sector agricol, iar, pe de altă parte, de imposibilitatea accesului la finanţarea producţiei agricole şi a producţiei piscicole, pentru categoriile cele mai defavorizate de beneficiari, care prin măsurile adoptate ar avea acces la finanţare, cu efecte favorabile în dezvoltarea sectoarelor agriculturii, pisciculturii şi acvaculturii.
    Neaplicarea în regim de urgenţă a măsurilor propuse prin prezentul act normativ este de natură să perpetueze tendinţa de pauperizare a populaţiei din mediul rural ocupată în agricultură, să anuleze şansele de extindere a bazei de potenţiali beneficiari ai fondurilor europene alocate pentru agricultură şi dezvoltare rurală şi astfel să compromită procesul de modernizare sustenabilă a agriculturii româneşti.
    Suportarea integrală a costurilor de finanţare şi garantare de către stat vine în sprijinul IMM-urilor din domeniile agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, pentru facilitarea accesului la credite, şi răspunde situaţiei în care aceştia nu obţin finanţarea ca urmare a lipsei garanţiilor cerute de finanţatori.
    Prelungirea programului IMM INVEST ROMÂNIA până la data de 30 iunie 2021 va avea efecte benefice pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie, prin furnizarea garanţiilor de stat pentru accesarea creditelor pentru capital de lucru şi ale creditelor de investiţii necesare desfăşurării activităţii economice.
    Întrucât statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea continuării şi relansării activităţii într-un sector de bază al economiei, aşa cum este cel al agriculturii, şi elementele mai sus prezentate vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
    Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.
    ART. I
    Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după alineatul (1) se introducdouă noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
    "(1^1) În cadrul programului prevăzut la alin. (1) se aprobă Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, care are ca obiectiv acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, de către instituţiile de credit.
(1^2) Subprogramul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST constă în acordarea de garanţii de stat în favoarea fiecărui beneficiar participant în program care solicită finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. II.2 art. 3 alin. (3) şi (4) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, precum şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii, 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar."

    2. La articolul 1, alineatul (3^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3^1) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a), Ministerul Finanţelor subvenţionează dobânzile aferente creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru şi a creditelor pentru investiţii în procent de 100% din bugetul Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program."

    3. La articolul 1, după alineatul (3^2) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2.a), cu următorul cuprins:
    "(3^2.a) Pentru creditele prevăzute la alin. (3) lit. a) şi b), destinate beneficiarilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar şi care aplică în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST, Ministerul Finanţelor subvenţionează valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare şi dobânzile în procent de 100%, precum şi componenta nerambursabilă în valoare de maximum 10% aplicată la valoarea finanţării garantate, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale, de la titlul 55 «Alte transferuri» alineatul 55.01.46 «Transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat», în cadrul unei scheme de ajutor de stat asociate acestui program."

    4. La articolul 1, după alineatul (3^4) se introducdouă noi alineate, alineatele (3^5) şi (3^6), cu următorul cuprins:
    "(3^5) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, la începutul perioadei de creditare, instituţiile de credit pot acorda, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin două rate pe an.
(3^6) În cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor eligibili din celelalte domenii de activitate, cu excepţia celor prevăzute la alin. (3^5), instituţiile de credit pot acorda, la începutul perioadei de creditare, la solicitarea beneficiarilor, o perioadă de graţie de maximum 18 luni pentru rambursarea principalului."

    5. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    Celelalte prevederi ale Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA şi ale Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător creditelor de investiţii/creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru acordate în cadrul Subprogramului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar AGRO IMM INVEST."

    6. La articolul 2, literele a) şi k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) beneficiarul programului - operatorul economic care respectă prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă, îndeplineşte condiţiile prevăzute de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, sau Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, fermierii definiţi conform art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului ale căror exploataţii se situează pe teritoriul României, care desfăşoară activităţi economice şi/sau agricole şi îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii prevăzute de Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, îndeplineşte condiţiile de încadrare în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii aşa cum sunt reglementaţi la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi de formele de organizare a profesiilor liberale;
    (...)
k) comisionul de administrare - sumă cuvenită F.N.G.C.I.M.M. pentru remunerarea activităţii de analiză, acordare, monitorizare şi administrare a garanţiilor, al cărei nivel se stabileşte anual prin ordin al ministrului finanţelor şi se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale în cadrul schemei de ajutor de stat asociate acestui program. După încetarea schemei de ajutor de stat, comisionul de administrare se datorează F.N.G.C.I.M.M. de către beneficiarul programului;"

    7. La articolul 3 alineatul (1), literele a), d) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "a) nu este în dificultate financiară în sensul prevederilor art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul de funcţionare al Uniunii Europene.
    (...)
d) nu se află în interdicţie de a emite cecuri şi nu figurează cu incidente majore cu bilete la ordin în ultimele 6 luni anterioare datei solicitării garanţiei de stat în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăţi, denumită în continuare C.I.P., cu excepţia incidentelor bancare majore cu privire la bilete la ordin şi/sau cecuri executate, începând cu data de 16 martie 2020, pe perioada stării de urgenţă, stării de alertă şi o lună după încetarea acestora;
    (...)
g) este eligibil conform reglementărilor interne ale instituţiei de credit;"

    8. La articolul 3, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Nu sunt eligibile pentru acordarea de garanţii activităţile finanţate din sectoarele/domeniile: intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor auxiliare intermedierilor financiare, asigurări, cu excepţia activităţilor agenţilor şi brokerilor de asigurare, tranzacţii imobiliare, cu excepţia activităţilor de tranzacţii imobiliare realizate de către agenţiile imobiliare, activităţi de jocuri de noroc şi pariuri, producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, cu excepţia fabricării băuturilor alcoolice nedistilate şi a băuturilor pe bază de alcool CAEN 1102, CAEN 1103, CAEN 1104, CAEN 1105 şi CAEN 1106, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protecţie, cu excepţia activităţii de protecţie şi gardă şi activităţii de servicii privind sistemele de securizare."

    9. La articolul 5, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. 1 alin. (3^1) şi (3^2) se implementează de către Ministerul Finanţelor în calitate de furnizor şi administrator al acestei scheme, prin intermediul F.N.G.C.I.M.M., în conformitate cu atribuţiile ce îi revin prin Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi în conformitate cu legislaţia în materie de ajutor de stat."

    10. La articolul 8, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(5) Ipotecile imobiliare şi/sau mobiliare prevăzute la alin. (2) şi (3) se înscriu în cartea funciară a imobilelor şi/sau în Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară, respectiv în registrele de evidenţă şi publicitate asimilate, după caz, în baza contractului de garantare. Operaţiunile de înscriere, modificare, reînnoire şi radiere se efectuează de către instituţia de credit."    ART. II
    Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie în contextul crizei economice generate de pandemia de COVID-19 în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi întreprinderilor mici şi mijlocii şi a fermierilor definiţi conform prevederilor art. 4 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar în cadrul Subprogramului AGRO IMM Invest."

    2. La articolul 2, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Durata garanţiilor acordate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate depăşi 6 ani pentru întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul Programului IMM INVEST România."

    3. La articolul 2, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu următorul cuprins:
    "(6^1) Pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se aplică prevederile alin. (1)-(6), iar în cazul creditelor de investiţii acordate beneficiarilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar, instituţiile de credit acordă, la solicitarea beneficiarului subprogramului, o perioadă de graţie de maximum 24 de luni pentru rambursarea principalului, iar rambursarea creditelor se efectuează în cel puţin 2 rate pe an."

    4. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Pentru beneficiarii ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie se percep comisioane de risc, la nivelul celor aferente întreprinderilor mari, cu respectarea paragrafului 25 lit. a) din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 20 martie 2020."

    5. La articolul 3, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    (1) Întreprinderile mici şi mijlocii şi întreprinderile mici cu capitalizare de piaţă medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST care au contractat credite/linii de credit garantate conform art. 1 alin. (3) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de un grant în limita cumulului rezultat dintre valoarea comisionului de risc, a comisionului de administrare, aferente garanţiei acordate, şi a dobânzilor aferente creditelor/liniilor de credite, dar nu mai mult de echivalentul în lei a 800.000 euro per întreprindere.
    (2) Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data emiterii acordului de finanţare."

    6. La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
    "(1^1) Grantul acordat întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar prin Subprogramul AGRO IMM INVEST include şi o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanţării, cu condiţia încadrării în plafonul de 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul pescuitului şi acvaculturii sau 100.000 euro pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, respectiv 800.000 de euro pentru întreprinderile mici şi mijlocii din sectorul alimentar."

    7. La articolul 5, alineatele (3), (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(3) Bugetul schemei de ajutor de stat este 1.832 milioane lei, echivalentul în lei a aproximativ 376.3 milioane euro, pentru măsurile de finanţare prevăzute la capitolul II.2.
(4) Pentru anul 2021, plafonul total al garanţiilor care pot fi acordate în cadrul programului este de 15.000.000.000 lei din care pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST plafonul este de 1.000.000.000 lei.
(5) Prin implementarea schemei se estimează acordarea de ajutor de stat unui număr de maximum 58.987 de beneficiari."

    8. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Ajutorul de stat sub forma componentei nerambursabile pentru Subprogramul AGRO IMM INVEST se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanţelor - Acţiuni Generale şi se virează în termen de 1 an în contul FNGCIMM, pe baza situaţiilor centralizatoare privind documentele justificative pentru creditele/liniile de credit pentru capital de lucru şi pe baza situaţiilor centralizatoare privind situaţia lucrărilor executate pentru creditele de investiţii transmise de instituţiile de credit pe propria răspundere."

    9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    Procedura de acordare a garanţiilor de stat, a grantului şi plata ajutoarelor de stat este prevăzută în hotărârea Guvernului pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului."

    10. La articolul 8, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Monitorizarea şi controlul întreprinderilor beneficiare în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat se fac în mod transparent, nediscriminatoriu, prin publicarea lunară a înscrierilor şi beneficiarilor schemei de ajutor de stat, pe site, de către FNGCIMM, cu respectarea reglementărilor aplicabile instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare."    ART. III
    (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2021, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 30 iunie 2022.
    (2) Schema de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum au fost modificate şi completate prin prezenta ordonanţă de urgenţă, respectiv perioada în care se selectează beneficiarii şi se emit contracte de garanţie/acorduri de finanţare aferente se prelungeşte până la data de 30 iunie 2021.

    ART. IV
    Prin derogare de la prevederile art. 5 alin. (1) din Schema de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, contractele de garantare şi acordurile de finanţare aferente garanţiilor emise în anul 2020 şi semnate de FNGCIMM anterior datei de 31 decembrie 2020 inclusiv, însă semnate de instituţia de credit şi beneficiarul Programului IMM INVEST România după intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt considerate valabil încheiate, fiindu-le aplicabile dispoziţiile legale de la data semnării acestora de către FNGCIMM.

    ART. V
    Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se aplică şi solicitărilor de acordare a creditelor garantate în cadrul Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA depuse până la data de 31 decembrie 2020 şi aflate în curs de soluţionare.

    ART. VI
    (1) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.029 din 27 decembrie 2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 209/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
    (2) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 4 aprilie 2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.                    PRIM-MINISTRU
                    FLORIN-VASILE CÎŢU
                    Contrasemnează:
                    Ministrul finanţelor,
                    Alexandru Nazare
                    Ministrul economiei, antreprenoriatului şi turismului,
                    Claudiu-Iulius-Gavril Năsui
                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 10 martie 2021.
    Nr. 16.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016